K diskusím o pandemické smlouvě s WHO  
Virus SARS-CoV-2 nám dal jasně na srozuměnou, jak nás může ohrozit jeden z nejjednodušších nebuněčných organismů. Téměř 7 milionů úmrtí na Covid-19 zdaleka nemusí být tím, co virový patogen může napáchat. Je nezbytné, aby se osm miliard pozemšťanů domluvilo na společné strategií pro případ dalšího pandemického ohrožení? Zcela bez diskuze jde o velice smysluplný, důležitý cíl. Návrh pandemické smlouvy, jenž se zrodil pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace WHO, však vyvolává ostrou kritiku. Jak se pomalu blíží termín ratifikace, lze očekávat, že přibydou i emocionálně podbarvené veřejné protesty.

Severní a západní strana sídla Světové zdravotnické organizace v Ženevě. Komplex navrhl švýcařský architekt Jean Tschumi. Kredit: Yann Forget, Wikimedia Commons ,  CC-BY-SA
Severní a západní strana sídla Světové zdravotnické organizace v Ženevě. Komplex navrhl švýcařský architekt Jean Tschumi. Kredit: Yann Forget, Wikimedia Commons , CC-BY-SA

Minulý týden probíhala první část sedmého zasedání Mezivládního vyjednávacího orgánu (Intergovernmental Negotiating Body, zkratka INB), na němž se projednávaly jak navrhované změny Mezinárodních zdravotnických směrnic (Proposed Amendments to the International Health Regulations), tak i návrh mezinárodní pandemické smlouvy známé pod zkratkou WHO CA+. Jejím cílem je posílit připravenost co největšího počtu členských zemí WHO na případnou další pandemii. Sedmé zasedání INB bude pokračovat druhou, jenom třídenní částí od 4. do 6. prosince. Představitelé WHO předpokládají, že ke schválení konečné verze diskutované pandemické smlouvy a k její ratifikaci zástupci členských zemí, které s ní budou souhlasit, proběhne v rámci 77. světového zdravotnického shromáždění, jež je naplánováno na 27. května až 1. června v Ženevě (viz zde).

 

Není pochyb, že k současné snaze domluvit se na společné strategii boje s případnými pandemiemi přispěl zejména COVID-19. Problém tkví v tom, že podle odpůrců se v tomto úsilí ukrývají různé partikulární zájmy. Vlna kritiky se zvedla zejména vůči snaze WHO výrazně omezit svobodnou volbu jednotlivých zemí, posílit svou pozici a rozhodovací práva, jež se nemají týkat pouze zdravotní péče a pandemických opatření, ale i „veřejného zdraví na rozhraní člověka a zvířat a prostředí“. Mnoho nesouhlasných hlasů poukazuje také na prosazování zájmů velkých farmaceutických firem. Nelze zmínit všechny více či méně oprávněné výhrady odborníků, natož pouhé smyšlenky těch, co interpretují spíše své domněnky než fakta. V těchto dnech zejména slovenská alternativní média varují, že do konce listopadu je prý potřebné aktivně odmítnout zmíněné návrhy změn Mezinárodních zdravotnických směrnic (Proposed Amendments to the International Health Regulations), protože nevyjádřit se k nim znamená automatický souhlas. A že se tato výstraha šíří nejen u nás, dokládá video, které také připojujeme na konci tohoto článku. Krátké video dokumentuje vyjádření současné ministryně zdravotnictví Malajsie Zalihy Mustafy, nímž dementuje tvrzení o blížícím se „deadlinu“.

A pravděpodobně málokdo z nás zaregistroval, že před několika dny, v deštivou neděli 5. listopadu se v Budapešti konala demonstrace pod názvem Stop WHO! s mezinárodním zastoupením řečníků (zde a zde).

 

Logo Světové zdravotnické organizace (WHO). Tato na veřejné zdraví specializovaná agentura Organizace spojených národů je řízena Světovým zdravotnickým shromážděním (WHA), v němž má zastoupení 194 členských států. Kredit: volné dílo
Logo Světové zdravotnické organizace (WHO). Tato na veřejné zdraví specializovaná agentura Organizace spojených národů je řízena Světovým zdravotnickým shromážděním (WHA), v němž má zastoupení 194 členských států. Kredit: volné dílo

K bezpočtu kritických hlasů se vyjádřila i druhá strana. Příkladem je článek šestice současných nebo bývalých členů Kanceláře INB, tedy v úvodu zmíněného Mezivládního vyjednávacího orgánu WHO. Prostor jim poskytl jeden z nejznámějších a nejprestižnějších vědeckých časopisů – medicínský týdeník The Lancet, jenž letos slaví 200 let od svého založení (1823). Text vyjádření:

 

Pandemická dohoda WHO: důsledné dodržování zásady svrchovanosti

Přestože o procesu přípravy pandemické dohody v letech 2022 a 2023 bylo mezinárodní společenství přehledně informováno, na platformách, jako jsou YouTube a X (dříve Twitter) se objevilo značné množství dezinformací souvisejících s obsahem Úmluvy, dohody nebo jiného mezinárodního nástroje WHO o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie (WHO CA+). Tyto dezinformace zahrnují tvrzení, že tato pandemická smlouva ohrožuje národní suverenitu, že WHO prý nasadí vojáky k jejímu prosazení a že k realizaci budou na základě příkazů OSN využity i ozbrojené síly jednotlivých států. Mimo jiné se objevily fámy o mandátu k očkování a o digitálních pasech, jež umožní WHO sledovat pohyb jednotlivců. Nebo obavy, že WHO má v kompetenci jednotlivé země sankcionovat za nesouhlas s postoupením pravomocí WHO.


Všechna tato tvrzení jsou kategoricky nepravdivá a byla vyvrácena nezávislými médii případně subjekty ověřujícími fakta. Šíření falešných zpráv a dezinformací mělo nepříznivé dopady, které vedly k negativnímu postoji veřejnosti a poslanců k pandemické dohodě.
Suverenita je jednou z klíčových hlavních zásad v navrhovaném textu předsednictva. To znamená, že členské státy WHO mají v souladu s Chartou OSN a obecnými zásadami mezinárodního práva svrchované právo přijímat a provádět právní předpisy v souladu se svou zdravotní politikou s tím, že budou prosazovat záměry a cíle WHO CA+ a plnit závazky vyplývající z WHO CA+ způsobem, jenž je v souladu s principy svrchované rovnosti a územní celistvosti členských států a zásadou nevměšování do vnitřních záležitostí jiných členských států. Text předsednictva obsahuje ustanovení zajišťující národní suverenitu, což mezivládní vyjednávací orgán INB během jednání důsledně zdůrazňoval.

Návrh WHO CA+ byl vypracován zeměmi v rámci procesů INB a očekává se, že bude schválen Světovým zdravotnickým shromážděním v roce 2024. Tento krok neposkytne smlouvě WHO CA+ mezinárodní právní účinek, dokud ji neratifikuje dosud neznámý počet zemí. Až poté se stane součástí mezinárodního práva a bude závazná pro ty země, které s ní souhlasily. Právo suverénního státu dohodu ratifikovat nebo neratifikovat nepodléhá přehlasování ze strany WHO, ale je součástí autonomního rozhodnutí každého státu.

Pravomoci WHO jsou vymezeny v právně závazné mezinárodní ústavě, která omezuje její kompetence na provádění mezinárodní zdravotnické činnosti. WHO nemá jurisdikci nad národní zdravotnickou činností. Generální ředitel a zaměstnanci WHO nemohou vynucovat rozhodnutí, jakými jsou zavádění lockdownů, nařizování očkování nebo příkazy k otevření či uzavření hranic. Taková rozhodnutí zůstávají ve svrchované kompetenci každé země.

WHO svolala celosvětové odborníky prostřednictvím Strategické poradní skupiny odborníků na imunizaci (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization), aby vypracovali doporučení týkající se vakcín COVID-19 a heterologních (pozn.: heterologní – pocházející od jiného živočišného druhu) očkovacích schémat.
WHO nikdy neprosazovala povinné očkování. Jako členové předsednictva INB potvrzujeme, že obsah textu předsednictva plně odpovídá principu suverenity států. –
konec citovaného článku

Malárie je jedna z mnoha infekčních nemocí, v léčbě ktoré hraje WHO důležitou roli. Na snímku je středisko pro nemocné v Tanzánii. Kredit: Olympia Wereko-Brobby, Wikimedia Commons, CC BY 2.0
Malárie je jedna z mnoha infekčních nemocí, v léčbě ktoré hraje WHO důležitou roli. Na snímku je středisko pro nemocné v Tanzánii. Kredit: Olympia Wereko-Brobby, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

 

Někteří, co dočetli až sem, si jistě řeknou, že nejde o nezávislé vyjádření, ale postoj zainteresovaných současných nebo bývalých úředníků WHO. Navrhovaná pandemická smlouva i zmiňované návrhy změn Mezinárodních zdravotnických směrnic jsou volně přístupné, i když se stěží dají dohledat na první klik. Proto odkazujeme na originální návrh smlouvy Bureau’s text of the WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (WHO CA+), nebo ke stažení ZDE a v českém verzi pomocí překladače ZDE. Odkaz na navrhované změny Mezinárodních zdravotnických směrnic: Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022), ke stažení ZDE, v českém verzi pomocí překladače ZDE.

 

Pro kritické slovo druhé strany, zdá se, že poměrně početné, jsme nesáhli do českých nebo slovenských alternativních médií, v nichž není problém si dohledat rozmanitá vyjádření, ale na stránky Opinio Juris – blogu určeném pro odbornou diskusi o mezinárodním právu mezi akademiky, právníky a právními experty. Dvě právničky, Amrei Müllerová a Silvia Behrendtová, zakladatelky agentury Global Health Responsibility Agency, již v letošním únoru na tomto blogu zveřejnily poměrně dlouhý právní rozbor Navrhované změny Mezinárodního zdravotního řádu: Analýza (ZDE). Z úvodních informací o autorkách lze usoudit, že to nejsou jen tak nějaké bakalářky, ale renomované právničky, jež jistě vědí, o čem píší. Navíc sama Silvia Behrendtová působila jako právní konzultantka WHO. Obě dámy na stránkách své GHR Agency nedávno zveřejnily dvě rozsáhlé analýzy – v angličtině The Who’s Pandemic Lawmaking - Negotiations of International Concern a v němčině Besorgniserregende Verhandlungen von Internationaler Tragweite (česky Znepokojivá jednání s mezinárodním dosahem).

Snad nikdo racionálně uvažující nepochybuje, že vysoce infekčním lidským patogenům prospívá náš globalizovaný svět, v němž statisíce lidí migruje v důsledku války, represe, chudoby či jen pod vlivem zkreslených informací a představ. Ale také, že předem strašit nějakou budoucí pandemií je sice nemoudré, nicméně mít domluvena alespoň rámcově jednotná základní preventivní protipandemická opatření a metodiku boje v případě, že propukne, je naopak velmi racionální. Že se sjednotit na něčem společném i v oblasti veřejného zdraví není vůbec jednoduché, svědčí i vášnivá polemika kolem pandemické smlouvy WHO CA+. Lze očekávat, že jak se bude blížit květnové schvalování, budou nabývat na intenzitě kritické a odmítavé hlasy. Než se aktivně připojíte k jedné nebo druhé straně, snažte si vytvořit názor, pokud možno neovlivněný někým přežvýkanými informacemi. Zejména, když nemáte jistotu, že se opírají o fakta a originální texty. Podrobně je prostudovat a pochopit, co konkrétně tvrdí a navrhují, by mělo být samozřejmou povinností každého, kdo má ambice svým názorem, analýzou nebo kritikou ovlivňovat přes mediální prostor další lidi.

 

Přílohy ke stažení v pdf formátu (verze jsou aktuální ke dni zveřejnění článku, později doporučujeme dokumenty na stránce WHO, měly by být funkční linky uvedené výše v textu):

1 Bureau’s text of the WHO convention, agreement or other international instrument on pandemic prevention, preparedness and response (WHO CA+)

2 Znění úmluvy, dohody nebo jiného mezinárodního nástroje WHO o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie (WHO CA+)

3 Article-by-Article Compilation of Proposed Amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022)

4 Podle jednotlivých článků vytvořena kompilace navrhovaných změn Mezinárodních zdravotnických směrnic (2005) předložených v souladu s rozhodnutím WHA75(9) (2022)

 

Video v němž ministryně zdravotnictví Malajsie Zaliha Mustafa dementuje zprávy, že do 1. prosince 2023 je nutné vyjádřit se k pandemické smlouvě Světové zdravotnické organizace (WHO CA+) nebo k změnám k Mezinárodním zdravotnických směrnic (IHR 2005).

Datum: 14.11.2023
Tisk článku


Diskuze:

Je závazek závazný?

Ivo Petrouš,2023-11-15 15:15:25

Cituji z textu:
„Generální ředitel a zaměstnanci WHO nemohou vynucovat rozhodnutí, jakými jsou zavádění lockdownů, nařizování očkování nebo příkazy k otevření či uzavření hranic. Taková rozhodnutí zůstávají ve svrchované kompetenci každé země.“

Pravda. Nemohou to násilně změnit. Musíme to přijmout dobrovolně. Např přijetím textu, tak jak jej WHO navrhuje :-( Teprve poté to bude závazné.
Kdo si myslíte, že to náš parlament nepřijme? :-D

A po přijetí platí:
„13A 1) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, uznávají WHO jako vedoucí a koordinační orgán pro mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví během stavu ohrožení veřejného zdraví v mezinárodním měřítku a ZAVAZUJÍ SE DODRŽOVAT doporučení WHO ve své mezinárodní reakci v oblasti veřejného zdraví.“

Článek 12
„1. Generální ředitel na základě obdržených informací, zejména od smluvního státu, na jehož území k události dochází, určí, zda událost představuje stav ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu v souladu s kritérii a postupem. stanovené v těchto pravidlech.
2. Pokud se generální ředitel na základě posouzení podle těchto Pravidel domnívá, ...“

Takže tak. WHO pouze doporučuje, nic nenařizuje, jenže my se zavazujeme toto doporučení dodržovat a pokud závazek zavazuje, což by člověk očekával, tak MUSÍME!

EBM - pokud se generální ředitel domnívá :-(

Odpovědět


Re: Je závazek závazný?

Lenka Svobodová,2023-11-16 12:55:24

Shrňme si fakta:
WHO se podílela na cenzuře a šíření dezinformací.
Během covidu byla potlačována lidská práva a omezován svobodný pohyb osob.
Globalisté beztrestně lhali, že kdo nosí roušku, neonemocní.
Diskriminovali až utiskovali neočkované.
Víme, jak média dokázala obalamutit lidi a z nejslabší chřipčičky za posledních 50 let vytvořit morovou ránu.
V kombinaci s exponenty covidové mafie a americkými agenty ve vládě došlo k rozpadu právního státu.

Proč my bychom se vůbec měli zabývat myšlenkou, že obava z pandemické smlouvy je přehnaná?

.
Jestli se globalistům podaří zavést digitální identititu a digitální měnu, tak budou vynucovat všechny svoje požadavky bez toho, že by jim někdo dal svolení. Tím se zároveň dostáváme k otázce, proč nás aktivisté důkladně varují. Je zjevné, že ta omezení svobod budou nakonec odkývaná, schválená ovcemi. A je tu malá naděje, že se podaří část ovcí udržet při rozumu a zachránit před zotročením.

Odpovědět


Re: Re: Je závazek závazný?

Travmyš Polní,2023-11-17 01:40:18

Přesně tak. Není co víc dodat.

Odpovědět


Re: Re: Je závazek závazný?

Pavel 1,2023-11-17 22:08:56

Ujasněme si fakta.
Kdo jsou to "globalisté"?
Kdo a kdy tvrdil, že "kdo nosí roušku, neonemocní"?
Kdo jsou nebo byli ti "američtí agenti ve vládě"? Poslední agent mezi ústavními činiteli byl číňan. (To by snad dávalo smysl i pro mentálně nezaostalé, s ohledem na to, že řeč je o čínském viru.)
A čo si predstavujetě pod takýmto pojmom "útisk neočkovaných", súdružka?

Odpovědět


Re: Re: Re: Je závazek závazný?

Lenka Svobodová,2023-11-18 20:30:09

Když se potvrdilo, že onemocní všichni, tak ta opatření nejsou odůvodnitelná. Každý rok byly chřipky a nebyly přeplněné nemocnice. Jestli se na týden zavíraly školy, tak to bylo proto, že bylo nemocných tolik, že je neměl kdo zastupovat v práci. A to byl jediný důvod zpomalit šíření nemoci.

Ale v době covidu se šíleně lhalo, z oficiálních údajů MZcr je zjevné, že v době, kdy vyhrožovali přeplněním nemocnic, připadal 1 nakažení (ani né nemocný) na 10.000 obyvatel.

To, přesně to, co by WHO chtěla dělat. Lhát a pracovat ve prospěch farmaceutické lobby.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Je závazek závazný?

Pavel 1,2023-11-19 11:23:05

Takže znova.
Kdo jsou to "globalisté"?
Kdo a kdy tvrdil, že "kdo nosí roušku, neonemocní"?
Kdo jsou nebo byli ti "američtí agenti ve vládě"? Poslední agent mezi ústavními činiteli byl číňan. (To by snad dávalo smysl i pro mentálně nezaostalé, s ohledem na to, že řeč je o čínském viru.)
Co si představujete pod pojmem "útisk neočkovaných"?
Takže kdo tady lže, súdružka svobodová?

Odpovědět

Léčit

Bohumír Tichánek,2023-11-15 09:52:29

Skryté zdroje: lidé budou tak dlouho opakovaně očkovat, že budou přicházet stále silnější viry. Až lidstvo nakonec...
Zdali to správně chápu, pak léky lze chválit.

Odpovědět


Re: Léčit

Dagmar Gregorová,2023-11-15 11:44:36

Ale je přece jedno, jestli imunitu na novou variantu viru nacvičíte onemocněním nebo vhodnou vakcínou, jež by měla být nepoměrně bezpečnější. To imunita selektuje takové varianty viru, jimž náhodné mutace umožňují tento důmyslný mechanizmus těla (dočasně) obejít. Nový úspěšný variant, který se pak začne šířit, nemusí být letálnější, může být dokonce méně nebezpečný. Z hlediska viru je důležité jediné - co nejintenzivněji se množit. Proto patogeny, které svého hostitele rychle usmrtí, aniž by měli dostatek času na nákazu co největšího počtu dalších obětí, se z evolučného hlediska nechovají racionálně, časem je převálcují ty varianty, které nechají svou oběť žít déle, a tak i déle roznášet nemoc ve svém okolí. Samozřejmě přísně logicky-teoreticky vzato. Evoluce je dost o statistice.
Jestli by se najednou objevil virus, který imunitní systém nezná a - opět teoreticky - by se vám podařilo účinnou vakcínou velice, velice rychle imunizovat všechny nákazou ohrožené lidi (představte si třeba fiktivní situaci na ostrově, kam nikdo mezitím nepřipluje a z něho neodpluje - abychom nemuseli uvažovat o 8 miliardách pozemšťanů), tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že ten virus zcela vymýtíte. 100% jistota ale není, protože některá/é z zcela náhodných mutací může/mohou pomoci viru novou imunitní obranu přelomit. Ale to závisí od několika faktorů - nejen času. Nicméně je to mnohem menší pravděpodobnost, než když se virus v dané populaci šíří dlouhodobě. Jde o jednoduchý mechanizmus, jen se zamyslet. Nakonec očkování - a hlavně díky aktivitě WHO - umožnilo v podstatě eliminovat pravé neštovice!

Ale článek není přímo o očkování. My - alespoň v oblastech s vysokou hustotou obyvatel a intenzivním cestováním, stěhováním, přesouváním lidí, bychom měli mít společnou strategii v případě pandemie. Za mne je dobře, že se hledá. A jinou platformu, než pod OSN působící WHO zatím nemáme. Jen začít vše řešit racionálně, to nějak chybí. Tož kritizovat, když člověk nemusí rozhodovat a nenese odpovědnost, je tak krásně lehké a pro naivní okolí přitažlivé. Ale představte si, že jste ministrem zdravotnictví na začátku COVIDU. Rozhodl byste, že očkování ne, roušky ne, omezení ne, přístroje ne... že se to nějak převalí? Nevěřte slepě, ověřujte. Mnohému vás to naučí...

Odpovědět


Re: Re: Léčit

Jirka Naxera,2023-11-15 21:08:01

ad evolucni strategie viru - ano, souhlasim, ze priroda tak funguje, ze selekce postupne vede k vyberu mene letalni mutace.
Jenze, ruku na srdce - plati tohle pro pandemii? Lepe receno, pokud by se vyskytla nova pandemie dejme tomu nakazlivost ~ puvodni Covid, smrtnost ~ Ebola, ma sanci podobny mechanismus zafungovat drive, nez to kompletne zlikviduje lidskou civilizaci?
Normalne je mechanismus snadny, kdyz je to moc smrtelne, tak proste to zabije nositele drive, nez to staci roznosit. Jenze, viz Covid, dokud se to jeste dalo zarazit za zlomek nakladu pozdeji, tak nez se politici se stazenymi ... pulkami rozhoupali cokoli udelat, tak bylo pozde.

ad odpovednost - ale tomu se pripadne pristoupeni na podobnou dohodu prave efektivne vyhne jeste vice, nez normalne.
Jen si vzpomente na pandemii. NIKDO, ani ten, kdo zcela umyslne ku vlastnimu prospechu delal chybna rozhodnuti, ktere staly tisice lidi zivoty, nebyl pohnan k odpovednosti. Ani u nas, ani nikde jinde ve svete. Ten maler s Astra Zeneca? Kolik lidi na to zbytecne umrelo nez ten pruser byl tak kriklavej, ze nakonec se musela stahnout (nekde jen pod 50 let, jinde uplne)? Opet - vubec mi nevadi, ze se delala chybna rozhodnuti - to se pri krizovem rizeni stava. Co me ale sakra vadi, ze se v nekterych pripadech delala z duvodu zistnych zcela vedome, a cely covidovy business uz tehda byl nastaven tak, ze jsou vsichni naprosto beztrestni.

Dalsi vec - co se tyce opatreni, existovala (a vyuzila se) velka rada opravnych prostredku, vzdyt vzpomenme, jak soudy zacaly rusit neoduvodnena opatreni jak na bezicim pase.
V pripade, ze tohle sverite do rukou nikym a nijak nekontrolovane (a nekontrolovatelne) skupine lidi, ktere jsou navic v evidentnim stretu zajmu (vazby na pharma, vlasni, ne vzdy nejcistejsi vyzkumy) na zaklade mezinarodni smlouvy (ktera ma prioritu nad narodnim pravem), stane se tim cokoli nadale naprosto neprezkoumatelne vubec. Co jen se muze pokazit?

BTW hledat platformu pro koordinaci je dobre a rozumne. Zbavovat se tim odpovednosti a/nebo nekomu tim umoznit se stat faktickym absolutistou ne.

Odpovědět


Re: Re: Léčit

Jan Turoň,2023-11-16 00:29:15

Z hlediska viru je důležité se co nejrychleji množit. Z hlediska napadených organismů také, to je přírodní princip evoluce. Přežijí ti, jejichž strategie je nejúčinnější a neví se to dopředu. Lidské očkování je jedna z přirozených strategií, výlučná pro člověka. Nevíme dopředu, jestli je to dobrý nápad. Možná si tak v genofondu eliminujeme imunní jedince. Sama příroda zvědavě očekává, jak tato inovativní strategie nakonec dopadne. A pokud špatně, lidé prostě vymřou jako všechny ostatní organismy, jejichž strategie se ukázala neúčinná. Evoluce na zachování druhu nelpí a člověk není vyjímka. Souhlasím tedy - pojďme vést racionální diskuzi, ale neuzavírejme se názorům, že očkování ve výsledku nemusí být dobrý nápad. Předpoklad, že všech 8 miliard lidí se bude chovat stejně, je čirá utopie. Problém je například ve válkách: jakmile nastala válka na Ukrajině, začaly sem proudit desetitisíce neočkovaných hlava nehlava. Racionální je počítat s tím, že lidé se chovají různě a nic není dodrženo absolutně.

Odpovědět


Re: Re: Léčit

Bohumír Tichánek,2023-11-16 12:39:16

Pro P.T. Gregorová:
píšete: "některá/é z zcela náhodných mutací může/mohou pomoci viru novou imunitní obranu přelomit."
Pro mne je rozpor obsažený v tom, že náhody nejsou. Pak mutace může být dobře promyšlená, ke kdovíjakému cíli. Co je smyslem existence virů, není jednoduše srozumitelné.
Pokud materialismus ví, že stojí nad náboženstvím, má víceméně pravdu. Ale co s dalšími způsoby poznání?

Odpovědět


Re: Re: Re: Léčit

Martin Novák2,2023-11-17 08:49:49

Další způsoby poznání nejsou problém. Ovšem musí to být poznání. Ukažte jak pohánět generátor modlitbou nebo zaklínáním anebo healing spell která vyléčí zlomeninu v minutách a můžeme se bavit o "jiném poznání". Já jsem zatím viděl jenom plané kecy bez jakéhokoliv účinku. Ani filozofování o "lepšolidech" věřících neberu - existuje totiž jedna éra kdy věřící byli všichni a církev řídila celou společnost, ale přesto se ta doba nevyznačovala "milováním bližního svého" natolik že se používá jako synonymum násilí dodnes. Úměra jasná - více víry znamená více násilí :-)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Léčit

Bohumír Tichánek,2023-11-17 16:23:55

Pro Martin Novák2,2023-11-17
Vy jste viděl --- bez jakéhokoliv účinku.
Snad uznáte, že jiní lidé jsou na tom jinak. Zjistit důležitost "dalšího" poznání, to člověku vyjasní například souvislosti politické či osobního života. Zdánlivé náhody. Sem ovšem nic konkrétního. Podstatné je, že poznatky na sebe navazují. Vědcům by mohlo být přijatelné psaní Květoslava Minaříka, jehož poznání bylo po r. 1989 vydáno ve více knihách.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Léčit

Jirka Naxera,2023-11-17 17:17:45

Dobra, reknu to jinak. Je zajimave, kolik lidi na tehle planete je osvicenych, s nadmernou aktivitou v prefrontalnim laloku apod., ale nikdo z nich neni bohaty? Pritom spousta penez je na dosah ruky, podobnych nabidek jako tahle je mnoho.
https://en.wikipedia.org/wiki/One_Million_Dollar_Paranormal_Challenge

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Léčit

Bohumír Tichánek,2023-11-19 14:14:00

To je Váš způsob hodnocení. Ale konkrétně, co popsal duchovní činitel z Vídně: Maheswarananda:
V Indii byl muž, který dokázal chodit po hladině vody. Když přijela televize ho natočit, tak se mu to nedařilo. Vysvětlení od M.: Člověk (diváci televize) má svobodu, není dobré mu snadno předvádět to, k čemu se má dopracovat svým úsilím, zájmem.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Léčit

Jirka Naxera,2023-11-19 19:00:11

Ano, zajimave, ze se takove vysvetleni objevi v presne 100% neuspesnych == 100% pokusu o predvedeni onoho tajemneho.
O to pikantnejsi cele je, ze nekteri protagoniste "paranormalnich jevu" vubec nemaji problem se priklonit na temnou stranu (a ti na strane "dobre" pred tim nemaji problem varovat, tudiz to dokazuje, ze ona temna strana dle nich existuje a funguje), coz nam efektivne boura hypotezu, ze bez vyjimky vsichni to odmitaji predvest z duvodu ciste moralnich.

Ja bych teda mel jednu alternativni hypotezu, ktera na rozdil od onoho projde pres Occamovu britvu. Jevy proste neexistuji a kdo tvrdi, ze ano, tak je podvodnik. Byt nekteri z nich neumyslne (pokud tomu opravdu veri)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Léčit

Bohumír Tichánek,2023-11-19 21:39:06

Pane Naxero, napadají mne pojmy materialista, nebo při popírání toho, co neznáte, nejste snad ateista?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Léčit

Bohumír Tichánek,2023-11-21 09:53:21

Jevy existují a lze o nich přesvědčit, ovšem v reálu, v diskusi zde nikoliv.

Odpovědět


Re: Re: Léčit

Travmyš Polní,2023-11-17 01:42:39

Nic proti vhodné vakcíně. Některé jsou k nezaplacení. Jakoukoli MRNA vakcínu však nepovažuji ani za vhodnou, ani za bezpečnou. Poslední tři roky mně poučily na zbytek života. WHO se stala bandou úplatných zločinců.

Odpovědět


Re: Re: Re: Léčit

Jirka Naxera,2023-11-17 17:23:30

Bezpecnost je relativni pojem. Vakcina proti Ebole, ktera ma 1% umrtnost, je bezpecna, pokud pracujete nekde, kde se s Ebolou setkate.
Vakcina, ktera ma dejme tomu (s myslenkou na https://doi.org/10.1111/eci.13998 si cucam z prsty odhad, kdyz jste v te smolne skupine) 0.1%. umrtnost proti necemu, co ma 0.1%. umrtnost take, je ponekud k prdu.

Odpovědět


Re: Re: Re: Léčit

Pavel 1,2023-11-19 11:28:58

Na základě čeho "ji nepovažujete za vhodnou a bezpečnou"? Dle mého názoru by autoři mRNA vakcíny měli dostat nobelovku nejen za medicínu ale i za mír, a to bez ohledu na to nakolik je tato cena zprofanovaná.

Odpovědět

Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Martin Novák2,2023-11-14 19:50:20

WHO opakovalo Čínský názor že sars-cov-2 se nepřenáší mezi lidmi ještě když už ho zalyžovavší si lyžníci vozili z Itálie k nám a bylo všem jasné že jde o epidemii.

Odpovědět


Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Jirka Naxera,2023-11-14 23:37:18

Tech problemu s WHO behem Covidu bylo trosicku vice, kazdopadne bod 2 dle odkazovaneho rozboru je pro me naprosto neprijatelny:

"2. Giving the WHO and its DG Global Legislative Health Emergency Powers

The second reason why the powers of the DG and the WHO may dramatically increase are proposed amendments that, if adopted, will transform the WHO and its DG (and the ECs they can set up) into a global health emergency legislator once the very same organisation and its DG has declared a PHEIC."

K tomu si musime uvedomit, ze pres radu zlodejen (a muzeme si notovat pisnicku od Lucie "a nikdo nesedi a nikdo nevisi") a nesmyslu (za nejkriklavejsi jmenujme napr. povinnost nosit respirator sam pri rizeni auta, Buresova tombola "co zakazeme tenhle tyden", nebo naopak odkladani lockdownu z duvodu ciste politickych apod.) u nas probihal Covid relativne "v pohode" ve smyslu az na jmenovane zjevne ulety ramcove podle potreby. Vcetne kompletniho zruseni nouzoveho stavu s nastupem ministra Valka. V porovnani s odezdi-kezdismem ve "vyspelem svete" jeste rozumne.

Dalsi vec, lide z WHO se zcela nepokryte (viz Twitter files) podileli na naprosto nepripustne cenzure, a to nejenom evidentnich blbosti, ale i na jakychkoli odbornych nazorech, ktere nebyly v souladu s oficialni politikou, takze z Facebooku a Twitteru mizely i odkazy na kvalitni studie, ktere se ale moc nehodily do kramu *). Ze to ve velkem prispelo k naproste ztraty duvery a kredibility netreba ani doplnovat.
Davat tem samym lidem dalsi nastroj moci opravdu neni rozumne.

*) Treba klasika. Covid, Ivermectin, stacilo to jmeno napsat a clovek dostal shadow ban (prinejmensim). Pritom .. https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fb0425847-198a-4bd3-a63b-149f15d147ba_700x432.png

Odpovědět


Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Jiří Brtnický,2023-11-15 10:48:16

Pane Naxero, máte naprostou pravdu a bylo toho mnohem více. Zajímalo by mě, kolik lidských životů šlo na vrub totálnímu vystrašení sdělovacími prostředky, které používaly často velmi pochybné zdroje informací k manipulaci. A kdo by za to měl nést zodpovědnost. Jistě nelze zpochybňovat psychosomatický účinek strachu o život na průběh nemoci, tzv. nocebo efect. Omluvil se alespoň někdo? Tímto postupem se nadělá mnohem více škody než užitku na všech frontách. Důvěra lidí je mnohem více než strach o život, zvláště pokud by vypukla skutečně závažná pandemie. Také snaha různých subjektů se na vzniklé situaci obohatit, by měla být vnímána stejně, jako rabování v případě přírodní katastrofy.

Odpovědět


Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Josef Bong,2023-11-15 15:59:56

1) Virus
Virus má přírodní původ, není uměle upravený nebo modifikovaný

2) Rozšíření
Virus se rozšířil do světa neúmyslně z přírody (nebo z trhu s přírodními potravinami)

3) Vakcína
Výrobce „vakcínu“ rozsáhle testoval
Výrobce vakcín nikoho neuplácel a rovněž schválení nebylo dosaženo úplatky nebo výhrůžkami nebo vydíráním
Výrobce pfizer při schvalování fda poskytnul pravdivá data
mRNA nemůže v žádném případě ovlivnit buněčnou DNA, mtDNA nebo genetické procesy v buňce
mRNA v těle dlouho nezůstává, rozloží se v těle pár dnů po aplikaci
Spike protein vytvořen vakcínou v těle dlouho nezůstává
Spikeprotein vytvořený působením mRNA z vakcíny nepoškozuje organizmus a nemůže se rozšířit po těle mimo místa aplikace
Vakcína nevyvolává a nemůže vyvolat ADE
Kdo si dá vakcínu tak je dlouhodobě chráněn, stačí jen 2 dávky a tím získá trvalou nebo alespoň dlouhodobou ochranu. V žádném případě nedojde k tomu, že by očkovanci museli trvale chodit na další dávky (jako tomu je u předplatného na noviny, telefon, internet, televizi …)
Pokud se očkovanec setká s kovidem, tak ho nechytí
Pokud očkovanec chytí kovid tak ho nemůže ho roznášet
Pokud očkovanec chytí kovid, má jen lehký průběh
Pokud očkovanec chytí kovid, tak neskončí na JIP
Pokud očkovanec chytí kovid a skončí na JIP, tak neumře
Vakcína není experimentální léčivo vyžadující informovaný souhlas příjemce
Vakcína je zcela bezpečná bez budoucích škodlivých následků
Prodělání onemocnění nemůže navodit stejnou ochranu jako očkování

2) Očkovanci
Očkovanci nemohou dostat nákazu a roznášet tuto a zemřít na tuto, (pouze zcela výjimečně)
Tzv. očkování nemá žádné škodlivé následky, pouze zcela výjimečně (méně než 1/100.000)
Očkovanci nebudou mít škodlivé dlouhodobé následky vakcíny
Vakcína nepůsobí potraty u očkovanců ani pokles plodnosti

3) Léčba
Kromě tzv. očkování neexistuje lék na kovid, neexistuje efektivní léčba kovidu (s výjimkou drahého léku v Motole)

4) Falešná naděje
Žádný významný (tj. alespoň 20%) léčený účinek nebo ochranný účinek nemají:
Zelenko protokol (HQC + Zn + antibiotika)
Ivermektin
Inosine pranobex (isoprinosin apod)
Budenosid
Fluvoxamin
Lithium
Kolchycin
Famotidine
Celecoxib.
Dexamethasone
Vitamin D ve vysokých dávkách
Melatonin
https://c19early.org/

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Ales Vlkolinsky,2023-11-15 16:46:26

Pane, Vy jste . Slušněji to neumím. DOufám, že nejste lékař. Ale ne nejste, to byste uváděl citace.

Odpovědět


Naučte se rozpoznávat pravdu. Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Lenka Svobodová,2023-11-15 20:17:05

I když vám někdo napíše ironii a vy to nepochopíte, tak tomu nemusíte věřit. Smutné je, že takhle hodně lidí vnímá, co je psáno, to je dáno. On vám chtěl narušit vaše dogma.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Josef Bong,2023-11-16 11:51:20

Ale Ale Ale, to jsou přece názory těch nejpovolanějších, státních úřadů a institucí, ministerstva zdraví, SUKLu, vjedců, ministrů a profesorů Prmuly (ten to musí vědět nejlíp coby znalec tradiční čínské medicíny), Blatnýho, Vojtěcha, Arenbergera, Válka, Kubka (ten je z ČLK), Flégra, Hořejšího, … dalších, profesora Cempera (no ten profesorem sice není ale to nevadí, rozumí tomu, je to přece „aktivista“ placený státem), též čs. Elfů (to jsou nějací skřítci či co?)… no a též názory médijí (a ty by přece nelhaly!) …

Odpovědět


Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Lenka Svobodová,2023-11-15 20:32:24

Nejvíce selhali náhubkáři. Jim bylo putna, že náhubkem prodlužují jak pseudopandemii, tak zadlužování o omezování svobod. Proč to dělali, když nošení náhubků bylo dobrovolné a nikdo nebyl oprávněn nasazováním náhubků vymnáhat?. Asi to bylo kvůli tomu, že se našli lidé se sklonem k šikaně, kteří utiskovali občany a vymáhali po nich nasazování respirátorů. Nebyli to jen autobusácí, lékaři, policajti, ale například i předseda Okresního soudu v Ostravě.

Občané se zřejmě báli, že je někdo okřikne a bude po nich vyžadovat nasazení respirátoru. Ale i kdyby ten tyran nerespektoval přání chodit bez náhubku, tak by se nestalo nic horšího, než že by ta osoba skončila poníženě s náhubkem na čumáku.

Přitom právě náhubkový dluh a úroky z něj způsobují špatnou hospodářskou situaci, krachování a zavírání podniků. Viděla bych jako řešení, že by drahé energie platili jen náhubkáři, tj. občané a né firmy. A ty by tak nepřišly o svou konkurenceschopnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Zdeno Janeček,2023-11-16 11:41:41

virus se siri kapenkami, teda rouska su ucinne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Lenka Svobodová,2023-11-16 12:33:37

Účinné jistě roušky jsou, jenže zapomínáte sdělit v čem. Roušky jsou účinné v oddalování nákazy, tedy k prodlužování pseudopandemie a tím ke zvýšení, prodloužení zisků covidové mafie.

Jelikož 98% občanů nosilo náhubky, můžeme s klidem říct, že každý, kdo zemřel na covid, nosil náhubek a každý kdo se nakazil, se nakazil přes náhubek. Tak jakou účinnost jste měla na mysli?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Martin Novák2,2023-11-17 09:13:21

Hm, a těch 98% občanů mělo roušky 24 hodin denně 7 dní v týdnu? Jen tak byste mohla říct že každý kdo se nakazil se nakazil přes roušku.
Naopak, většina lidí se nakazila v rodině kde roušku neměli. Takže kecáte.
Navíc kdo tvrdil že roušky jsou 100% účinné tím dokazoval jenom svou ignoraci. Covid se nešíří jenom vzduchem, nakazit se jde i přes ruce, jídlem atd. Pokud nakažený zakašle vedle zásobníku s rohlíky v obchodě ani rouška nepomůže.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Lenka Svobodová,2023-11-18 01:07:16

Těch 98% občanů mělo roušky 24 hodin denně 7 dní v týdnu? To jste mě pobavil. Samozřejmě, že nemůžete donutit těch 98% občanů, aby nosili respirárory i do postele. A když se ti lidé nakazili přes respirátor, tak co z toho vyplývá? Že ten respirátor sloužil jen k oddálení nákazy, prodloužení pseudoepidemie a prodloužení zisků covidové mafie z testování a vakcinování.

Kdo to je covidová mafie? To je každý, kdo prosazuje restrikce, uzávěry, náhubky, karantény. Jednak jsou to lidi, kteří to dělají z blbosti a pak jsou to firmy, které vydělávají na PCR testování a vakcinování. Jim se hodí jakýkoliv způsob, který oddaluje nakažení populace, a tak jim prodlužuje žně. Příklad: AGEL nemocnice provozuje laboratoře a vakcinační střediska. Fakt, že jsou covidovou mafii poznáte podle toho, že nařizovali zaměstnancům, aby znásilňovali odpůrce náhubků a vakcín. Všude měli vyvěšené příkazy nosit respirátor a zaměstnanci se báli vyhazovu z práce.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Jirka Naxera,2023-11-17 17:11:34

Muzete prosim pekne jmenovat/naznacit onu "Covidovou mafii" v ramci rozhodovani v CR/SR?

Asi nebudeme ve sporu, ze u celnich predstavitelu WHO onen stret zajmu je velice realny predpoklad, ale zajimalo by me, jak se Vase argumentace tyka koncin, ktere me zajimaji proste proto, ze v nich zijeme?

(Opravdu, neni mozne se na socialnich sitich precist o korupci nebo domnele korupci nekde za oceanem, a slepe to same aplikovat u nas. Ne, ze by se u nas kradlo nebo korumpovalo mene, ale zcela zjevne se krade uplne jinak...)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Lenka Svobodová,2023-11-18 01:42:58

Covidová mafie byl i Babiš. On v jednou videu Čau lidi, obelhával: Noste pečlivě respirátory, čím důsledněji je budete nosit, tím dříve pandemie skončí. Když se lidé budou odmítat nakazit, tak logicky budou jeho laboratoře a vakcinační střediska déle vydělávat. Je to vlastně podvodník, který uniká kriminálu.

Už na začátku pseudopandemie promluvil Antoni Fauci, ukazoval gausovu křivku rozložení pravděpodobnosti, jak bude přibývat nakažených. Z křivky bylo zřejmé, že jakmile bude vyléčeno 50% populace a více, začnou okamžité POČTY počty nakažených klesat. A tehdy také vymyslel, jak covidové mafii prodloužit příjmy. Zalhal, že se NENAKAZÍ VŠICHNI, jako každoročně při chřipce, ale že 30% populace, která se bude chránit, se spasí.

Také lhali, že jsou nemocnice přeplněné, a že musíme bránit, aby přibývalo málo nakažených, aby prodloužili pseudopandemii na 30 měsíců. I masmédia vzbuzovala v lidech pocit, že nakazit se je špatné, a tak vyléčení lidé tajili, že už to měli a dál náhubkem předstírali, že jsou čekatelé na nákazu.

Občané slyšeli v TV kolik lidí se nakazilo a zemřelo, ale neviděli kolem sebe žádné vyléčené bez náhubků, tak i ti nehloupější logicky uvěřili: "Všichni zemřeme.".

Poučení pro příští chřipku s 50% ní smrtností!. Když víme, že respiračním onemocněním se nakazí všichni, nesmíme covidové mafii ani WHO dovolit žádnou restrikci, opatření, které zpomaluje šíření viru, a tak necháme mafii vyhladovět.

Co když chcete přežít ten virus s 50% ní smrtností? Pak neberte žádné zaručené léky doporučované v médiích, vakcíny, nechoďte do nemocnice, jen si sežeňte dobrého doktora a vyležíte to.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Pavel 1,2023-11-19 11:33:01

Nevím jak covidová, ale psychiatrická mafie fatálně selhává v kontrole svých pacientů.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Jirka Naxera,2023-11-19 19:04:54

Od mafie clovek ceka organizovane, obvykle konspirativni zlocinne spolceni.
To ze Bures (ne)jednou lhal a vetsinou z toho ku prospechu svemu z nej nedela jeste "mafii", ale jen uboheho "politika prosteho".

Fauci nepatri mezi ceske enemaky, nic dobreho si o nem nemyslim, ale povazovat ho za soucast CZ/SK mafie pujde jen velmi tezko.

Preplnene JIPky u nas byly, to na (opet americke "oni" taky neschodite).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Josef Bong,2023-11-16 12:50:07

Jojo, určitě jsou účinné, sice to nikdo neprokázal ( https://swprs.org/face-masks-evidence/ ) ale nařídily to úřady a soudy tak to tak určitě je... a za ty vedlejší účinky to stojí. Ten virus tou rouškou prostě neprojde i když je o něco menší než ty dírky.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Jirka Naxera,2023-11-17 17:06:37

Kdyz zvladate krizi, tak cekat, az nekdo neco dokaze, tak vetsinou je pozde :)
A konkretne nahubek, kdyz se oprostite od ideologie, tak je to velmi snadne a i levne opatreni, ktere lidi nijak zvlast neomezuje. Takze dava velky smysl to vyhlasit a doufat, ze to mozna pomuze.
(a i kdyby ne, tak kdyz se zjisti ze je to k nicemu, tak se to proste odvola, na rozdil od zavrenejch fabrik to takova tragedie neni)

Odpovědět


Re: Re: Re: Že zrovna WHO které selhalo při Covidu.

Jirka Naxera,2023-11-17 17:02:19

Nejak to pletete dohromady, a navic budte trochu objektivni.
Do Delty vcetne to rozhodne nebyla slaba chripecka, ale realne na to umirali lidi celkem ve velkem, i v porovnani s chripkou (nejak az 30000 nadumrti, coz neni malo) a dalsi jsou postizeni do ted, navic to bylo dost nezname, takze ted je kazdej generalem, ale zvladani krize je trosicku slozitejsi.

Jako ono ted s variantami Omikronu je to strasne snadne mluvit o "pseudopandemii". :) Ale prectete si malou poznamku pani Gregorove, ta je strasne dulezita. "cinit rozhodnuti a mit za ne odpovednost". Vite, ono je jakekoli krizove rizeni strasne snadne na papire, teda dokud chybi ona krize.
Ale ve chvili, kdy musite ucinit rozhodnuti, ktere muze byt spatne, tak najednou to zacne byt byt zajimavejsi.

(tim samozrejme nemam na mysli rozhodnuti jako "jak rozhodnout, aby mi to nejvic vyneslo za mesic ve volbach, nejakejch 10000 duchodcu at si klidne chcipne a odnese je cert" (podobnost s nejmenovanym premierem ciste nahodna))

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz