Domov druhu Tyrannosaurus mcraeensis  
…aneb Jak vypadal ekosystém nově popsaného tyranosaura

Jak vypadaly ekosystémy obývané proslulým druhem Tyrannosaurus rex (na ilustraci nahoře začíná hodovat na mrtvém těle triceratopse) je poměrně dobře známé. V případě druhu Tyrannosaurus mcraeensis ještě zbývá mnohé objevit a vysvětlit. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Legenda jménem Tyrannosaurus rex (2017).
Jak vypadaly ekosystémy obývané proslulým druhem Tyrannosaurus rex (na ilustraci nahoře začíná hodovat na mrtvém těle triceratopse) je poměrně dobře známé. V případě druhu Tyrannosaurus mcraeensis ještě zbývá mnohé objevit a vysvětlit. Kredit: Vladimír Rimbala, pro autorovu knihu Legenda jménem Tyrannosaurus rex (2017).

Na začátku letošního roku byl po téměř 120 letech konečně popsán nový druh rodu Tyrannosaurus, který byl dosud znám jen v souvislosti s „ikonickým“ druhem T. rex. Nový druh dostal vědecké jméno Tyrannosaurus mcraeensis a od typového druhu se liší především v anatomii lebky (která je ostatně jednou z mála dochovaných fosilií typového exempláře MNNNH P-3698) a samozřejmě i svým geologickým stářím.[1] T. mcraeensis má proporcionálně delší dentální kost a celkově štíhlejší a užší profil dolní čelisti, což naznačuje poněkud slabší čelistní stisk než u druhu T. rex. Tomu odpovídá i tvar zubů, které jsou celkově oblejší a laterálně (ze strany vůči čelisti) plošší.

 

Rekonstrukce lebky druhu T. mcraeensis na základě dochovaných fosilií. Tento geologicky starší druh tyranosaura měl poněkud užší a štíhlejší dolní čelist než jeho evoluční potomek, neměl tedy stejně silný čelistní stisk jako druh T. rex. Kredit: Dalman, S. G.; et al.; Wikipedia (CC BY 4.0)
Rekonstrukce lebky druhu T. mcraeensis na základě dochovaných fosilií. Tento geologicky starší druh tyranosaura měl poněkud užší a štíhlejší dolní čelist než jeho evoluční potomek, neměl tedy stejně silný čelistní stisk jako druh T. rex. Kredit: Dalman, S. G.; et al.; Wikipedia (CC BY 4.0)

Méně výrazné jsou také postorbitální výběžky, tedy jakési „nadočnicové hrboly“ na lebce. Společné anatomické znaky na kostře dále poukazují na blízkou vývojovou příbuznost s východoasijskými rody Tarbosaurus a Zhuchengtyrannus.[2] A co se týče geologického stáří, T. rex byl sice objeven dříve, žil ale mnohem později než T. mcraeensis. Druhý jmenovaný taxon totiž pochází ze sedimentů souvrství Hall Lake, které bylo datováno do doby před 72,7 až 70,9 milionu let.[3] Jelikož druh T. rex známe zhruba z doby před 68 až 66 miliony let (tedy z posledních dvou milionů let křídové periody a druhohorní éry), rozdíl činí v průměru asi 5 milionů let.[4] To je přitom velmi dlouhá doba, zejména když uvážíme, že T. mcraeensis je odhadovanou délkou kolem 12 metrů prakticky stejně velkým tyranosauridem, jako průměrně velké exempláře jeho pravděpodobného evolučního potomka.[5] Ale již k hlavnímu tématu tohoto článku, kterým je životní prostředí nově popsaného druhu tyranosaura. Jak už bylo uvedeno, fosilie druhu T. mcraeensis byly objeveny v sedimentech geologického souvrství Hall Lake, pocházejících z pozdního věku kampán až raného věku maastricht. K samotnému objevu fosilií došlo již roku 1983 na území dnešního Nového Mexika. Sedimentární výchozy souvrství Hall Lake se nacházejí na území liduprázdného okresu Sierra, kde k roku 2020 žilo pouze asi 11 600 obyvatel (hustota osídlení tak činí jen 1,1 osoby na km2).[6]

 

Obratel typového exempláře chasmosaurinního ceratopsida druhu Sierraceratops turneri. Tito středně velcí rohatí dinosauři mohli představovat příležitostnou kořist pro druh Tyrannosaurus mcraeensis. Kredit: Nicholas R. Longrich; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Obratel typového exempláře chasmosaurinního ceratopsida druhu Sierraceratops turneri. Tito středně velcí rohatí dinosauři mohli představovat příležitostnou kořist pro druh Tyrannosaurus mcraeensis. Kredit: Nicholas R. Longrich; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

Dříve bylo souvrství Hall Lake známo jako (geologický) člen Hall Lake spadající do skupiny McRae spolu s dalšími dvěma souvrstvími Jose Creek a Double Canyon. Sem spadá mimochodem také lokalita Elephant Butte, známá objevem obří dolní čelisti tyranosaura, možná největší, kterou dosud ve fosilním záznamu máme.[7] Sedimenty souvrství Hall Lake jsou převážně jílovité břidlice nachové až vínově červené barvy. V místě, kde se setkávají se staršími sedimenty skupiny Jose Creek, se vyskytuje nápadná vrstva konglomerátu nebo (v místech, kde konglomerát není) se výrazně mění barva sedimentu. Horniny souvrství Hall Lake zase překrývají mladší sedimenty kenozoické éry, například terciérní i kvartérní bazalty a aluviální vrstvy (naplaveniny). Na některých lokalitách je poměrně obtížné určit přesné stáří vrstev formace Hall Lake, časové rozpětí jejího vzniku je nicméně kladeno do doby před 83,5 až 66,0 milionu let.[8] Zahrnují tedy posledních 17,5 milionu let křídové periody, nejvýznamnější je přitom tzv. lancijská fauna posledních severoamerických dinosauřích populací, kterou datujeme do doby před 70,6 až 66,0 milionu let.[9] O příslušnosti sedimentů k tomuto časovému intervalu svědčí například indexové fosilie v podobě menší želvy rodu Compsemys nebo fragmentárních nálezů dalších želv z čeledi Bothremydidae. Na lokalitě Elephant Butte byly objeveny také fosilie dalších želv a zároveň i dosud nepopsaných krokodýlovitých plazů. I ti byli součástí ekosystémů, jimž pomyslně vládl Tyrannosaurus mcraeensis. Obří teropod obýval prostředí porostlé dnes již vyhynulým zástupcem palem rodu Sabalites a zároveň i dosud existujícího rodu Sabal. Rostly zde také jehličnany sekvoje (Sequoia), již vyhynulý rod blahočetovitých Araucarites nebo rody Exnelumbites z čeledi lotosovitých a Phyllites z čeledi olivovníkovitých. Dinosauři se tu však již mohli setkávat také s pravěkými zástupci rodu kalina (Viburnum), skořicovník (Cinnamomum), fíkovník (Ficus) nebo vrba (Salix).[10]

 

Tři zatím s jistotou rozeznaní zástupci dinosauří megafauny v ekosystémech souvrství Hall Lake. Kromě druhů Sierraceratops turneri a Tyrannosaurus mcraeensis je to také velký titanosaurní sauropod, náležející možná do rodu Alamosaurus. Kredit: Nicholas R. Longrich; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
Tři zatím s jistotou rozeznaní zástupci dinosauří megafauny v ekosystémech souvrství Hall Lake. Kromě druhů Sierraceratops turneri a Tyrannosaurus mcraeensis je to také velký titanosaurní sauropod, náležející možná do rodu Alamosaurus. Kredit: Nicholas R. Longrich; Wikipedia (CC BY-SA 4.0)

A když je řeč o dinosaurech, kteří současníci děsivého tyranosaura se zde vyskytovali? Zatím samozřejmě známe spíše jen malý zlomek někdejšího druhového bohatství dinosauří megafauny tohoto souvrství, přesto již určitou představu máme. Zajímavé je, že kromě druhu T. mcraeensis zde možná žil ještě další zástupce tyranosauridních teropodů, jehož fosilie v podobě izolovaného těla hrudního obratle (označené jako TKM001) byly objeveny na lokalitě Staton-LaPoint a popsány v roce 1984.[11] Tento exemplář však nelze blíže zařadit a určit, podobně jako fosilie dalších teropodů, známých z vrstev členu Jose Creek. Z plazopánvých dinosaurů odtud známe ještě fosilie titanosaurních sauropodů, zejména značně poničenou pažní kost (TKM007) přiřazenou předběžně k taxonu Alamosaurus sp. Fosilie TKM009 představuje velkou stehenní kost o délce přes 168 cm a šířce 46 cm. Je tedy docela dobře možné, že přinejmenším geologicky starší druh tyranosaura lovil zástupce obřího alamosaura, byť možná přednostně jen jeho mláďata, staré a nemocné jedince. Zastoupení ptakopánvých dinosaurů v ekosystémech souvrství Hall Lake bylo ještě pestřejší, ačkoliv jen jeden z několika známých taxonů mohl být popsán a získal nové rodové i druhové jméno. Fosilní fragmenty dokládají přítomnost kachnozobých dinosaurů (čeledi Hadrosauridae), vzhledem k nepřehledné situaci s nasedáním kvartérních vrstev na sedimenty s těmito fosiliemi však není možné přesně určit stáří ani systematickou příslušnost těchto dinosaurů. Izolovaná fosilie v podobě jehlancového kostního hrbolku (TKM011) zase svědčí o přítomnosti „obrněných“ ankylosaurů v rámci členu Jose Creek. Tato fosilie dlouhá 7,5 cm představuje někdejší součást tělního pancíře ankylosaura a je velmi podobná zkamenělině se sbírkovým označením UNM-FKK-001P, objeveným v souvrství Kirtland. Na jejím základě však není možné s jistotou určit, o jaký rod a druh tyreoforního dinosaura se jednalo.[12]

 

Početnější už jsou fosilie ceratopsidů, kteří zde pravděpodobně žili ve větším množství druhů. Identifikované fosilie naznačují přítomnost rodu Triceratops i Torosaurus, jejichž fragmentární fosilie byly objeveny na lokalitě Elephant Butte nebo v její blízkosti.[13] Další fosilie (jako TKM002 nebo TKM020) patří jiným vývojově vyspělým rohatým dinosaurům, buď zástupcům některého z obou dříve jmenovaných rodů, nebo snad zcela novému a dosud neznámému taxonu. Jediným samostatně popsaným a pojmenovaným rodem a druhem ceratopsida je pak Sierraceratops turneri, představený světu v roce 2022.[14] Spolu s druhem T. mcraeensis jde zatím o jediného přesně určeného a systematicky zařazeného dinosaura, popsaného z tohoto souvrství. Sierraceratops byl středně velký chasmosaurinní ceratopsid, žijící rovněž zhruba před 72 miliony let. Jeho fosilie byly objeveny v roce 1997 geologem Gregorym H. Mackem na území ranče Teda Turnera, zakladatele zpravodajské televize CNN. Ranč Armendaris se nachází nedaleko sídelního města okresu Sierra Truth or Consequences a fosilie ceratopsida částečně již poškozené erozí zde byly vykopány pracovníky instituce Muzeum přírodních dějin a vědy Nového Mexika. Typový exemplář má dnes označení NMMNH P-76870. Sierraceratops měl relativně krátké, ale velmi mohutné nadočnicové rohy, lebeční límec byl dlouhý a měl výrazná „okna“ oddělená středovým kostěným „rámem“ oválného tvaru. Podle provedené fylogenetické analýzy byl Sierraceratops vývojově vyspělým zástupcem podčeledi Chasmosaurinae a jeho vývojově nejbližšími příbuznými byli zástupci rodů Bravoceratops z Texasu a Coahuilaceratops z Mexika.[15] Všichni výše zmínění dinosauři známí ze souvrství Hall Lake byli současníky druhu Tyrannosaurus mcraeensis a představovali nejspíš jeho občasnou potenciální kořist. Více nám o tomto fantastickém ekosystému, mnohem méně známém než je ten z proslulého souvrství Hell Creek, prozradí nejspíš až budoucí objevy ve vyprahlých pustinách Nového Mexika.


Napsáno pro weby DinosaurusBlog a OSEL.

 

Short Summary in English: The Hall Lake Formation is a geological formation in Sierra County (New Mexico) preserving Lancian fauna from the Late Cretaceous period, most notably dinosaurs. In 2024 the fossil remains of a tyrannosaurid discovered in 1983 in the Campanian-early Maastrichtian sediments of this formation were formally described as a new species Tyrannosaurus mcraeensis. Some other dinosaur species are also known from the Hall Lake Formation, including sauropods, ankylosaurs, hadrosaurids and ceratopsids.

 

Odkazy:

https://en.wikipedia.org/wiki/Hall_Lake_Formation

https://www.nicklongrich.com/blog/a-new-species-of-tyrannosaurus-from-the-late-cretaceous-of-new-mexico

https://phys.org/news/2021-10-lost-relative-triceratops-mexico.html

https://blog.everythingdinosaur.com/blog/_archives/2024/01/11/a-new-tyrannosaurus-species-is-described.html

https://sierracountynewmexico.info/new-dinosaur-species-genus-found-in-sierra-county/


 

[1] Dalman, S. G.; et al. (2024). A giant tyrannosaur from the Campanian–Maastrichtian of southern North America and the evolution of tyrannosaurid gigantism. Scientific Reports. 13 (1): 22124.

[2] Voris, J. T.; et al. (2020). A new tyrannosaurine (Theropoda:Tyrannosauridae) from the Campanian Foremost Formation of Alberta, Canada, provides insight into the evolution and biogeography of tyrannosaurids. Cretaceous Research. 110: 104388.

[3] Amato, J. M.; et al. (2017). Onset of the Laramide orogeny and associated magmatism in southern New Mexico based on U-Pb geochronology. Geological Society of America Bulletin: B31629.1.

[4] Marshall, C. R.; et al. (2021). Absolute abundance and preservation rate of Tyrannosaurus rex. Science. 372 (6539): 284–287.

[5] Hutchinson, J. R.; et al. (2011). A Computational Analysis of Limb and Body Dimensions in Tyrannosaurus rex with Implications for Locomotion, Ontogeny, and Growth. PLOS ONE. 6 (10): e26037.

[6] State & County QuickFacts. Web United States Census Bureau.

[7] Gillette, D.; Wolberg, D.; Hunt, A. (1986). Tyrannosaurus rex from the McRae Formation (Lancian, Upper Cretaceous), Elephant Butte reservoir, Sierra County, New Mexico (PDF). New Mexico Geological Society 37th Annual Fall Field Conference Guidebook: 235–238.

[8] Lucas, S. G.; et al. (2019). The Cretaceous System in central Sierra County, New Mexico (PDF). New Mexico Geology. 41 (1): 3–39.

[9] Buck, B. J.; Mack, G. H. (1995). Latest Cretaceous (Maastrichtian) aridity indicated by paleosols in the McRae Formation, south-central New Mexico. Cretaceous Research. 16 (5): 559–572.

[10] McRae, Sierra County, New Mexico, USA. Web Mindat.org.

[11] Lozinsky, R. P.; et al. (1984). Late Cretaceous (Lancian) dinosaurs from the McRae Formation, Sierra County, New Mexico. New Mexico Geology. 6 (4): 72–77.

[12] Lucas, S. G.; et al. (2017). Stratigraphy and Age of the Dinosaur-Dominated Fossil Assemblage of the Upper Cretaceous Hall Lake Member of the Mcrae Formation, Sierra County, New Mexico. New Mexico Geological Society Annual Spring Meeting. New Mexico Geological Society, 2017 Annual Spring Meeting, Proceedings Volume, Theme: Uranium in New Mexico: The Resource and the Legacy.

[13] Lucas, S. G.; Mark, G. H.; Estep, J. W. (1998). The ceratopsian Torosaurus from the Upper Cretaceous McRae Formation, Sierra County, New Mexico, In: New Mexico Geological Society Guidebook, 49th Field Conference, Las Cruces County Il. p. 223–227.

[14] Dalman, S. G.; et al. (2022). Sierraceratops turneri, a new chasmosaurine ceratopsid from the Hall Lake Formation (Upper Cretaceous) of south-central New Mexico. Cretaceous Research. 130: 105034.

[15] Brown, C. M.; Henderson, D. M. (2015). A new horned dinosaur reveals convergent evolution in cranial ornamentation in ceratopsidae. Current Biology. 25 (12): 1641–1648.

 


 

Video: The Secret Of The Deadly Lizard King | Rediscovering T-Rex | Real Wild


Datum: 15.04.2024
Tisk článku


Diskuze:

Ekosystém souvrství Hall Lake

Tomáš Novák,2024-04-16 10:47:56

Zajímavé by bylo porovnání se souvrstvím Hell Creek, případně Lance, Frenchman apod. Zajímavá by byla vlhkost, průměrná teplota, srážky...to se myslím dá všechno zjistit. Tyranosauři asi byli zvyklí na horké a vlhké podnebí, které v posledních milionech let křídy v Laramidii panovalo...

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz