Jak se nestát BLBem  
Skepticky o činnosti skeptiků ze spolku Sysifos

Po práci na zahradě jsem dostal slinu a rozhodl se zajít na jedno. Hospůdce páté cenové skupiny stojící na návsi naší vesnice se říká Sokolovna i když se tam cvičilo naposledy za Tyrše. „Na jídelním lístku, co bys asi chtěl tak číst, chtěl tak číst, chtěl tak číst, dávno vím, co na něm stojí – jenom buřty a pivo a nenávist“, zpívám si v duchu, když beru za kliku oprýskaných dveří a vcházím do potemnělého lokálu. Kouř cigaret se tu už léta nepřevaluje, ale jinak je tu atmosféra stále stejně hustá. Zejména pro náplavy, jako jsem já. V čele stolu štamgastů sedí Franta, co jezdí s fekálem a valí své tradiční bomby – vláda co odírá lidi, chemtrails, židovské spiknutí a nově umělá inteligence. Kolem něho hlouček pozorných posluchačů v různých stádiích deliria tremens, visí mu na rtech a moudře přikyvují. Směrem k výčepu ukáži vztyčený palec a hledám si místo u volného stolu. Pak mě ale popadne záchvat zdravého rozhořčení a obrozenecká vášně. Sakra, dyť ten Franta už kolik let mele to samé a oni mu to pořád žerou. Takový hlouposti, to pro ně prostě není dobré, duševně upadají, místo aby si poslechli někoho tak vzdělaného jako já – jsem v nedalekém městě vysokoškolským profesorem – tak oni furt jen Frantu. Postavím se doprostřed místnosti, a ze všech sil zařvu „Franto si BLB“…..

 

Ne tento příběh se nikdy nestal, protože jsem vyrostl na vesnici a vím, že Frantu budu pravidelně potřebovat minimálně do té doby, než u nás zavedou kanalizaci, také vím, že Franta na rozdíl ode mě pracuje fyzicky, a i když si na něm každodenní zvedání půllitrů vybírá svou daň, rozhodně by mě přepral. A riziko rvačky by v daném případě bylo značné. Pokud totiž někoho nazvete blbem, musel by to být stoický mudrc či svatý muž, aby si to nechal líbit, a ani jedno Franta určitě není. Ale hlavně – pokud urazíte muže sedícího v čele stolu štamgastů, rozhodně vám potom ostatní od toho stolu nebudou naslouchat ochotněji či pozorněji. Právě naopak.

 

Bludné blavany udělené Českým klubem skeptiků. Kredit:  Sisyfos.
Bludné blavany udělené Českým klubem skeptiků. Kredit: Sisyfos.

Proč o tom píši. Nedávno jsem se na jedné sociální síti ne zcela uváženě přimotal do debaty se členy Českého klubu skeptiků Sysifos. Ta debata se točila kolem postu letošní laureátky anticeny Bludný balvan (zkráceně BLB) Angeliky Bazalové, který zněl: „Tito moudří a oduševnělí lidé mi prý udělili jakési vyznamenání. U udělování cen se většinou děkuje. Já bych tedy na tomto místě chtěla především poděkovat Bohu, že nevypadám takhle“. Post byl doplněn lehce nelichotivými fotografiemi členů spolku. Rozhořčení skeptiků bylo veliké – jak si ta osoba nehodná dovoluje kritizovat něčí vzhled, padaly termíny jako argumentace „ad hominem“ a citáty jako „Krása pomíjí, blbost je věčná atp. A mě u toho napadalo: Pokud někomu udělíte cenu Bludný balvan, určitým až povýšeným způsobem kritizujete jeho inteligenci. Inteligence má však podobně jako vzhled nějaký genetický základ, ale obojí lze následně buď kultivovat nebo zanedbávat. Za genetický základ skutečně nikdo nemůže, ale za úsilí věnované jeho kultivaci spíše ano. Pokud je tedy přípustná kritika inteligence, v tom smyslu, že je kritizován způsob a míra její kultivace, pak je rozhodně přípustná i kritika vzhledu. Říká se tomu analogie, což je logická figura, která by skeptikům neměla být neznámá.

 

V akademickém prostředí je intelektuální výkon hodnocen pravidelně, ať už píšete odborný článek, žádáte o grant nebo se třeba ucházíte o nějakou hodnost, vždy jsou zapojeni oponenti a hodnotící komise. Jenže v rámci každého z těchto procesů jde vlastně o hodnocení na Vaši žádost. Většinou Vás nikdo nehodnotí, když si i to aktivně neřeknete. Kvalitní hodnotící proces by pak ideálně měl být prost jizlivostí a osobních výpadů a rozhodně by měl splňovat kritérium korektnosti a nestrannosti. Součástí většiny hodnotících procesů je pak fáze obhajoby, kdy máte ještě před uzavřením hodnocení možnost reagovat na výtky a připomínky a takříkajíc se utkat o svoji věc. Ani v akademickém prostředí samozřejmě nejsou výše uvedené nároky splněny vždy a na sto procent, ale opravdu si nevybavím situaci, kdy by někdo posuzoval v režimu „o nás bez nás“.

 

Členové Sysifa často přirovnávají svoji činnost k psaní filmových kritik, nebo recenzí na knížky. Tahle analogie však podle mého názoru moc nefunguje, jelikož u filmů a knih bývá hodnoceno především estetické hledisko, a tudíž jsou logicky úplně jinak nastaveny nároky na objektivitu. Navíc, každý slušný recenzent vyzvedne jak klady, tak zápory díla, zatímco hodnotící recenze Sysifa bývají veskrze negativní. Oba procesy jsou jistě srovnatelné co do pasivní role posuzovaného a třetí oblastí, kterou by šlo k oběma předešlým přiřadit je pak i tradičně negativistický a na ponižování veřejně působících osob zaměřený bulvár.

V diskusi zaznělo též následující: „Lidé nás prosí o pomoc, zda konkrétnímu člověku věřit nebo jak ho mohou ověřit. My dílem tu práci děláme za ně. Pomáháme veřejnosti orientovat se v informačním smogu. Nechceme, aby nám lidé věřili, chceme, aby přemýšleli.“ Přestože daná diskuze začala tématem argumentace „ad hominem“, opět se zde hovoří o člověku. Navíc pomáhat kritickému myšlení tím, že nositele nějaké myšlenky označím za balvana mi přijde poněkud protismyslné.

 

Také jsem se dozvěděl, že „není morální se jako odborník koukat na podvodníky ve svém oboru a nepoukazovat na to a nechat laiky, aby byli obelháváni.“ Inu tak – mezi „oceněnými“ jsou novináři a rozhlasoví redaktoři, řada mainstreamovými médii méně oblíbených politiků, časopis pro popularizaci vědy atp. Zkrátka jeden žasne, k jakým oblastem se členové spolku cítí být povoláni vyjadřovat a v čem všem se cítí být odborníky. Brouk Pytlík bledne závistí. Z výčtu oceněných je ovšem trochu cítit, že možná ani tak nejde o problém pseudovědy či iracionality, ale spíš o společenské a hodnotové postoje dotčených osob. Jenže tento střet by se měl podle mě odehrávat na zcela jiném kolbišti.

 

Sám bojuji s iracionalitou a informačním smogem na denní bázi tím, že vyučuji, pořádám veřejné přednášky, píši odborné i popularizační články. V rámci žádného z těchto procesů bych si nikdy netroufl někoho označit za BLBa, raději odpovídám na otázky a snažím se přesvědčovat. Součástí vědy, politiky, umění atd. musí být produktivní konflikt, ale ten je možný pouze v prostředí vzájemného respektu a úcty. Každý, kdo napíše článek, natočí film, někam „pověsí“ fotku či úvahu jde s kůží na trh. Pokud se chce ve svém oboru zlepšovat, měl by také chápat užitečnost zpětné vazby. I té negativní, je-li podána tak, aby se dotyčného nedotkla. Negativní zpětná vazba podávaná spolkem Sysifos zjevně ke konfliktu vede, ovšem těžko ho lze považovat za produktivní. Za mě je to zkrátka typický příklad velmi špatné praxe.

 


 

Něco málo bludných balvanů z oslí domácí sbírky:

Vpředu bludný balvan horniny rapakivi z Ålandského souostroví (110 x 75 x 45 cm), vlevo vzadu žulový porfyr z Ålandského souostroví (100 x 85 x 45 cm), vpravo žulový porfyr z Ålandského souostroví (115 x 80 x 40 cm). Foto: A. Uhlíř, 2023.
Vpředu bludný balvan horniny rapakivi z Ålandského souostroví (110 x 75 x 45 cm), vlevo vzadu žulový porfyr z Ålandského souostroví (100 x 85 x 45 cm), vpravo žulový porfyr z Ålandského souostroví (115 x 80 x 40 cm). Foto: A. Uhlíř, 2023.
Bludný balvan na Praskově ulici v Opavě. Foto: Miroslava Uhlířová, 2023.
Bludný balvan na Praskově ulici v Opavě. Foto: Miroslava Uhlířová, 2023.
Svůj bludný balvan má také J. W. Goethe. Pomník v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Svůj bludný balvan má také J. W. Goethe. Pomník v Radimi. Foto: A. Uhlíř, únor 2023.
Bludný balvan ze slínovce v Libhošti.  Foto: A. Uhlíř.
Bludný balvan ze slínovce v Libhošti. Foto: A. Uhlíř.
Datum: 23.05.2024
Tisk článku


Diskuze:

Zklamání

Ivan Vacek,2024-05-29 23:59:44

Byl bych velice rád, kdyby se OSEL držel více vědy, prost podobných emočních glos. Myslím, že to sem nepatří. Děkuji.

Odpovědět


Re: Zklamání

Miloslav Pouzar,2024-05-30 08:38:09

Vážený pane Vacku, popularizace vědy je v mém případě činnost, kterou dělám pro radost a ve volném čase, spolek samozvaných jakobínů, který si říká Sysifos se i do mě v minulosti "opřel" kvůli textu, který jsem zde na Oslu publikoval - vyjádření solidarity s jinými, jimž se tak děje, považuji za svého typu povinnost, mimo jiné proto, že vychovávat další popularizátory v prostředí, kde kdosi cítí nutkavou potřebu se o Vaši činnost otírat, není úplně snadné.....

Odpovědět

Zklamání

Ivan Vacek,2024-05-29 23:59:41

Byl bych velice rád, kdyby se OSEL držel více vědy, prost podobných emočních glos. Myslím, že to sem nepatří. Děkuji.

Odpovědět

Ja to vidím takto

Macko Pu1,2024-05-28 22:29:02

Z debaty mám pocit že si členovia sisyfos pichli do vplyvnej osôbky a tam sa nájde zástancov mračno.
Možno druhá časť sú nečlenovia ktorý sú "frustrovaný" že v spolku nie sú a je možné si do spolku udrieť v ramci davu.
Niečo by som videl aj na čistých trolov, ktorých priťahuju podobné debaty ako svetlo chrústov.
Dá sa súhlasiť s autorom v " Pokud je tedy přípustná kritika inteligence, je rozhodně přípustná i kritika vzhledu. " Tú členovia sisyfosu mohli nechať blahoskonne bez reakcie.
Na druhú stranu fyzický vzhľad vidíme a za 2 sekundy je spracované. S inteligenciou to také jasné nie je. Za mňa je správne najskôr argumentovať, keď to ale nejde, je potrebné blbovi ukázať že blb je, aby si to uvedomil.
Hlavne ak sa cíti na šplhanie po virtuálnom spoločenskom rebríčku.
Niekto si veci dá vysvetliť, ale ak to už ide do plochej zeme, tak tam už vysvetlovanie nepomáha a je potrebná satira.
Silno sa tu presadzuje skepticizmus a robia srandy z uja na obláčiku.
Osobne mám rešpekt z toho čo neviem. Vedci vyskúmali DDT a po x rokoch sa zistilo, že veľký prúser. Naše poznanie vecí je úboho nedokonalé a obrovskej miere sa spoliehame a veríme tvrdeniam ktoré sme si neoverili.
V prírode sa presadil stav, kde v manželstve je muž ktorý je rozumny skeptik a žena ktorá je iracionálna. A rovnováha oboch je zrejme dobrá.

Odpovědět

Klub Sisyfos

J Komarek,2024-05-27 03:17:47

Čtu tady v diskusi, že mezi členy jeho výboru je například člověk, který se prezentuje jako exorcista. Je to pravda? Věděl jsem, že mezi sebou mají praktikující věřící, ale exorcistu? Tomu se mi nechce věřit.

Odpovědět


Re: Klub Sisyfos

O. Oblada,2024-05-27 09:14:55

 Katolická církev v možnost posedlosti ďáblem věří dodnes. Katolická církev již v roce 1614 vytvořila pro vymítání přesný postup, „Rituale Romanum“. Sočíval ve čtení předepsaných liturgických textů, modlení, zaříkávání a v používání svatých symbolů, jakými jsou relikvie, kříž, kadidlo, bible.  Katolická církev rituál vymítání obnovila v r.1998. V r.2005 zahájila školení kněží ve vymítání. Vymítání provádí kněz. ( The Skeptic´s Dictionary )

Odpovědět


Re: Re: Klub Sisyfos

Ela Mandelnikova,2024-05-27 11:53:31

No potěš koště. To si ze mne děláte psinu, ne?

Odpovědět


Re: Re: Re: Klub Sisyfos

Igor Druhý,2024-05-27 14:45:47

Nerobí, aj samotný spolok Sisifos to uvádza:
https://www.sisyfos.cz/clanek/1055-exorcismus

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Klub Sisyfos

Ela Mandelnikova,2024-05-27 15:09:50

Bože na nebesích.... středověk je zpátky :(

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Klub Sisyfos

Pavel 1,2024-05-28 17:24:54

V tom případě k tomu "bohu na nebesích" se nezapomeňte pomodlit otčenáš.

Odpovědět


Re: Re: Re: Klub Sisyfos

Petr Mikulášek,2024-05-27 18:53:21

Nedělá. Katolická církev odjakživa funguje na principu, že vyděsí lidi a pak jim nabídne útěchu a bezpečí, ale není to zadarmo - vždycky chtějí duši (závislost na církvi a vypnutý myšlení), vliv a peníze (vybírání odpustků už doufám ukončili). A hodí se jim cokoliv, od strašení peklem za předmanželský sex až po to, že je někdo posedlý satanem. Ti se nikdy nezmění.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Klub Sisyfos

Igor Druhý,2024-05-28 22:33:39

Odpustky stále existujú.
Akurát sa nepredávajú za hotovosť,sú pre mŕtvych, sú stanovené pravidlá, čo treba splniť na "čiastočné" či "úplné" odpustky...
Ako návšteva kostola, modlitby...

Odpovědět


Re: Re: Klub Sisyfos

Ežo Vlkolinský,2024-05-27 16:22:23

Vo Vatikáne je úrad, ktorý sa zaoberá úradným overovaním zázrakov. Náboženstvo sa študuje na vysokých školách. Tak prečo nie vymýtaní.

Odpovědět


Re: Klub Sisyfos

Igor Druhý,2024-05-27 14:35:50

Je to tak:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Petr_Jan_Vin%C5%A1
Aj keď ide len o "neaktívneho" exorcistu, čo to má ako vedľajší kurz.
No očakávať, že by spolok, čo má takýchto členov kritizoval exorcizmus alebo hocičo z kresťanstva, keď aj "maskot" spolku Jiří Grygar robí masívnu reklamu rímskym katolíkom...

Odpovědět

Klamná analogie II

Stanley Stupka,2024-05-26 19:25:47

Pan Miloslav Pouzar není nestranný vědec, když na svém FB sdílí Thona a SMIS-LAB, jak uvádí Angelika Bazalová.

Klamná analogie:
Problém je, že Franta není člen hospodské skvadry, ale skrze svůj časopis radí lidem ohledně veřejného zdraví ke konkrétním věcem a např.:

- propaguje Ivermectin pro léčbu sars-cov-2
- uvádí, že vakcíny proti sars-cov-2 způsobují trombocytozu a kardiovaskularní problémy
- etc.

⚠️ Skeptik se rozhoduje na základě důkazní roviny a ne na základě titulů a vlastností autorů výroků.

I kdyby byl někdo nositel Nobelovy ceny či skupina vědců, neznamená to přeci, že přistoupíme např. na tvrzení, že je Země placatá či, že vakcíny proti sars-cov-2 způsobují embolie.

Je tedy jedno kým a čím jste při hodnocení pravdivosti tvrzení (jestli výrok posuzuje uklízečka nebo nositel Nobelovy ceny a kým jste při Vašich výrocích, ale jaké máte důkazy pro Vaše tvrzení.

Tudíž skeptik se přikládní k pravděpdobnosti na základě důkazní roviny v podobě metodicky silných studií a tvrdých emperických dat, jež nejsou falešně interpretovány skrze logické klamy na podporu kulturních vzorů a různých ideologií, jež mohou být přehodnoceny opět jen silnou důkazní rovinou jako jsou např. v medicíně metodicky silné studie o velkém vzorku respondentů apod.

Takže např. výroky o trombocytoze a kardiovaskulárních problémech vyvrací skrze dostupné metodicky silné studie a ne dle toho, kdo to tvrdí. Jakékoliv mimořádné tvrzení vyžaduje tedy mimořádnou důkazní rovinu.

Např. ⚠️Tady máme výsledek 10ti milionu vakcinovaných a 10ti milionu neočkovaných respondentů za tří států, jež ne zcela překvapivě vyvrací tvrzení antivaxerů o myokarditidě a trombocytoze.

The role of COVID-19 vaccines in preventing post-COVID-19 thromboembolic and cardiovascular complications:
https://heart.bmj.com/content/110/9/635

Naopak je prokázané, že COVID-19 způsobuje velmi často mikrotromby, mění viskozitu krve, tlak, napadá nejen srdeční mitochondriální distribuci energie, napadá endotelové buňky a projevuje se i asymptomaticky.

Pokus obhajovat posuzovani evidence-based medicine nejen dle fyzických vlastností druhých je podobne jako posuzovat realitu dle toho, zda-li je někdo žid.

Nic Vám to nerekne o procentualní účinnosti a bezpečnosti vakcín či ivermectinu. To mohou pouze metodicky silne studie o velkem počtu respondentů.

⚠️je zjevné, že Angelika Bazalová používá logický klam dovolávání se autority a appeal to accomplishment pro posouzení toho, kdo může hodnotit pravdivost výroku a pro to, co je pravdivé.

Na místo důkazní roviny tak předkládá vlastnosti autorů výroků a vlastnosti oponentury pro doložení pravdy a snaží se tak manipulativně vyvolat u svých posluchačů pocit důvěry či pochybování.

------------------
závěrem: Pan Miloslav Pouzar má opravdu mnoho článků a děkuji za upozornění. Po odstranění filtrů z extensions google chrome se mi již zobrazují všechny články..

Odpovědět


Re: Klamná analogie II

Miloslav Pouzar,2024-05-26 19:49:06

Vážený pane Stupko,
posuzovat něčí nestrannost podle toho, co údajně sdílí na facebooku mi přijde celkem vtipné, už jen proto, že já často sdílím spíš texty k diskusi než texty, s nimiž souhlasím (takových vlastně ani moc není), co se týká klamné analogie - to je zajímavý typ argumentačního klamu, jelikož každá analogie je v určitém kontextu klamná, jelikož se každá analogie v něčem liší od odkazované situace - já poukazoval na fakt, že když někoho napdanete, jeho příznivci se kolem něho obvykle semknou a Váš prostor pro přesvědčování se rapidně zúží - a proto někoho napadat, abych jiné přesvědčil považuji za hloupé - v tomto ohledu stále považuji svou analogii za plně funkční, no a ještě poznámka na okraj - myslíte si, že lze problematiku Covidu opravdu relevantně diskutovat bez ohledu na fenomén zvaný publication bias? Já se tímto problémem drahně let zabýval ve vztahu k toxicitě glyfosátu a mám dojem, že to byla v porovnání s Covidem jen cvičná loučka......

Odpovědět


Re: Re: Klamná analogie II

Stanis1av Stupka,2024-05-26 23:49:03

Vážený pane Pouzar,
máte pravdu, že konfirmační bublina followeru Angeliky Bazalové se ještě více semkne a velmi dobře o tomto fenoménu jistým způsobe měl nyní v DVTV rozhovor i Patrik Kořenář.

Nejsem členem Sisyfos a chápu i Váš pohled na osvětu, jehož jsem v podstatě též zastáncem, ale nemyslím si, že upozornění i skrze anticenu, na tvrzení, jež se dotýkají nejenom veřejného zdraví či zdraví každého z nás apod., nemá své svobodné místo.

Svým způsobem tak rozvíří diskuzi a ukáže na problematiku šířící se důkazně nepodložených tvrzeních ke konkrétním věcem, jež ovlivňují zdraví a naše životy.

Velkým problémem pavědy je tak časté odkazování na eminence-based reality na místo evidence-based reality, ke které se upíná i Sisyfos či by měla mít své platné místo v úsudku každého skeptika zabývajícím se vědeckým skepticismem.

Osobně bych byl nejraději, kdyby se kritické myšlení, schopnost rozpoznat své i cizí logické klamy, verifikovat evidence-based reality, co je konfirmční zkreslení apod., učilo již od základní školy jako předmět, jež by vešel přirozeně do podvědomí a povědomí jako ostatní předměty, protože je nezbytné na řešení čehokoliv v našem životě a ne jen ve vědě, tak abychom neklamaly nevědomky sebe a tím ostatní a mohli lépe dospět procentuálně co možná k nejracionálnějším řešením.

Ono i ze společnosti, ve které kritické myšlení schází, vzejdou opět zástupci občanů, jež jim příliš neoplývají.

Mějte se fajn, přeji úspěšné dny

Odpovědět


Re: Re: Re: Klamná analogie II

Jiří Bureš,2024-05-27 14:45:36

Pane Stupko,
jen na okraj, pokud píšete o učivu základní školy, tak pátým pádem voláme a oslovujeme, tedy: Pane Pouzare.

Odpovědět


Re: Klamná analogie II

Jirka Naxera,2024-05-26 21:51:27

Vazeny pane Slupko,
uz v prvnim odstavci ad Hominem, to opravdu myslite vazne? Ten zbytek, mam pocit, ze si selektivne pro zmenu vybirate studie, co se hodeji, nezda se Vam? Clovek by dospel k presvedceni, ze zije v alternativnim Vesmiru, ve kterem treba ke stazeni AstraZenecy vubec nedoslo. Pripadne pisete, kterak Covid skodi, ale uz nenapisete, jakym konkretnim mechanismem (clovek zacne premyslet, kdyz si vzpomene na jednu davnou studii, ktera podobne nasledky pripsala ucinkum s-proteinu, cim ze se dospelo k zazraku, ze zatimco ten virovy skodi, tak ten z vakciny je najednou naprosto bezpecny?)

Nebo se take zamysli, co znamena tato studie https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13998

ad. Ivermectin - o jeho preventivnim uzivani v pomerne velke casti sveta a jeste vetsi casti populace, pri lecbe Covidu vite? Mluvi o tom ostatne i WHO https://www.who.int/news/item/17-12-2020-a-parasitic-infection-that-can-turn-fatal-with-administration-of-corticosteroids

On ostatne nekdo uz i celou analyzu udelal https://www.astralcodexten.com/p/ivermectin-much-more-than-you-wanted

Takze v zaveru, jen odcituji zaver z posledniho linku, ktery velmi krasne sedne:
"Probably “Trust Science” is not the right way to reach proponents of pseudoscientific medicine: ???% confidence"

A za me, pokud chcete na urovni argumentovat, tak prosim vedecky poctive - predpokladam, ze o "neprijemnostech" ktere jsem tu odcitoval vite, takze kdyz prijdete, zautocite na pana Pouzara a pak jedete provaxerskou agitku, tak zrovna uplne nezapusobite.

Odpovědět


Re: Re: Klamná analogie II

Stanis1av Stupka,2024-05-26 23:45:23

Nevím, o jakém ad hominem mluvíte, jestli myslíte to Vaše při komolení jména, tak souhlasím.

⚠️

Odpovědět


Re: Re: Re: Klamná analogie II

Jirka Naxera,2024-05-27 00:03:45

Mluvim o tomto: "Pan Miloslav Pouzar není nestranný vědec, když na svém FB sdílí Thona a SMIS-LAB, jak uvádí Angelika Bazalová." coz je naprosto ukazkovy priklad argumentacniho faulu.

Za komoleni jmena se omlouvam, nebylo umyslne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Stanis1av Stupka,2024-05-27 00:17:34

Aha, stane se. Nejedná se o ad hominem, ale konstatování faktu, který přirozeně může vést k závěrů,, jež o vakcíná učinila i Angelika Bazalová, jež se dovolovála nestrannosti Miloslava na FB.

Miloslav Pouzar ostatně vysvětlil ve své opovědi o co šlo, takže podal adekvátní argument. I kdyby však tomu tak nebylo, tak tak či onak Miloslav Pouzar tím přeci není nijak dehonestován.

Odpovědět


Re: Re: Klamná analogie II

Stanis1av Stupka,2024-05-26 23:57:12

Kortikostereoidy opravdu zabíraly od fatálního průběhu a i u nás se při léčbě doporučovaly, což se potvrdilo v klinické praxi. Pochybuji, že má Ivermectin jakoukoliv zásluhu, byl-li podán společně a jedná se pouze o dolování dat.

Antivaxeři tvrdí, že Astra Zeneca stáhla původní vakcínu kvůli TTS. Pravda je však taková, že se běžně stahují staré vakcíny i léky, kvůli novým. Proč? Jednoduše, už jsou neprodejné, není po nich poptávka kvůli procentuální účinnosti nových a taktéž byly zcela na jinou mutaci počátečního sars-cov-2 apod.

---------------------------

Případ AstraZeneca aneb opakuje se minulost s autismem, kdy soud chybně přisoudil autismus očkování na základě post hoc ergo propter hoc, hlášení z VAERS, emocí, ideologie a neschopností chápat evidence-based medicine a logické klamy?

Přisuzují zcela ojedinělé a zatím neprokázané, kontraindikace TTS AstraZeneca vakcíně, jež by spadaly, po vyvážení rizik po aplikaci milionů dávek, do zcela vzácného, zatím neprozkoumaného mechanismu účinku, který je pouze teoretickým rizikem a spíše se jedná o post hoc ergo propter hoc efekt kauzální chybu vzhledem k počtu aplikovaných vakcín, jež se vyskytuje ale u všech léčiv a může vyskytovat u všech vakcín, kdy se trefíte léčebnou terapií do kolabujícího systému a právě v době pandemie často způsobeného COVID-19, jež právě trombocitozu a změnu viskozity krve způsobuje a chová se bohužel mnohdy asymptomaticky.

AstraZeneca takový efekt vakcíny sice připustila jako možný, ale nikoliv prokázaný. Tak či onak případem se zabývají soudy a máme již z minulosti v těchto případech chybná rozhodnotí soudu, jež přisoudil např. autismus k očkování.

Není to nic divného a budeme se s těmito případy ohýbání evidence-based medicine setkávat pravděpodobně stále častěji na základě emocí, politických ideologií a rožířující se pavědy.

Pořád tu však máme studii na deseti milionech očkovaných i neočkovaných ze třech států, kde se kardiovaskulární problémy a trombocitozy nepotvrdily z vakcín, byť je antivaxeři přisuzovali k téměř všem vakcínám a zvláště mRNA.

Pochybuji, že by tomu u AstraZeneca bylo jinak v době vrcholící pandemie a morbiditu a mortalitu tak přisuzuji pravděpodobněji COVID-19, jež měl u pacientů asymptomatický průběh a očkování bylo jen ve stejný okamžik na stejném místě, kdy se i protilátky začnou tvořit až po týdnu od aplikace. Dané se ale mohlo stát i po aplikaci jakéhokoliv jiného léčiva a nesouviset vůbec s podávanou látkou.

V probíhající pandemii měl právě hlavní slovo, co se týče trombocitoz a myokarditid, COVID-19, jež mění viskozitu krve, způsobuje velmi často mikrotromby u kohokoliv a útočí na srdeční mitochondriální distribuci i bez probíhajících symptomů onemocnění a mění krevní tlak, etc.

Jedině pitva by teoreticky mohla prokázat, co bylo příčinou úmrtí a zda-li tam existuje příčinná souvislost. Kdokoliv tak mohl kolaps chybně přisoudit k právě probíhající vakcinaci uprostřed pandemie aniž by např. screeningem či symptomy bylo poznat, že pacient COVID-19 má, což je právě chyba post hoc ergo propter hoc či kauzální chyba společně tedy proto, čemuž nasvědčuje i vysoká vzácnost TTS vzhledem k počtu vakcinovaných a je tedy pravděpodobnější právě COVID-19, do kterého vakcinace proběhla než samotná vakcinace, u níž nic takového prokázáno nebylo.

Bude to stejné jako když soud v minulosti přisoudil chybně autismus očkování? Tohle ohýbání evidence-based medicine, kdy se zneužívá post hoc ergo propter hoc u jakýchkoliv léčv na základě emocí a politických ideologií, je spíš smutným dokladem bludné doby.

To, co se nyní zkoumá jako extrémně vzácné je syndrom VITT spojený s rekombinantní adenovirovou vektorovou vakcínou AstraZeneca u imunokompromitovaných a hematologických pacientů. Riziko stále není průkazné, ale teoretické riziko přesto v roce 2021 odpovídalo poměru 1:100 000 a pacienti v současnosti vznesli požadavek k soudu.

Otázkou je, zda-li tak soud opět chybně určí viníka tak, jako v minulosti, kdy chybně přisoudil autismus očkování. Samotný soud ovšem už nyní slouží jako důkaz všem antivaxerům, byť nemá prostředky pro určení průkaznosti.

To, co je opravdu u vakcín i již z dřívějška prokázané, je syndrom GBS a samozřejmě predispoziční kontraindikace, jež bývají stejně jako GBS velmi vzácné.
----
rád bych celou odpověď ozdrojval, ale příspěvek je pravděpodobně mazán kvůli odkazům. Občas lze umístit, občas ne.

Odpovědět


Re: Re: Re: Klamná analogie II

Jirka Naxera,2024-05-27 00:49:10

ad odkazy - redakcni system maze html znaky (resp se na nich zasekne a urizne zbytek postu), tak asi proto. Napr. misto > musite dat > etc.

ad Ivermectin a kortikosteroidy - Vy reagujete, aniz byste si ten odkaz vubec precetl, to je tezka diskuse :)
Takze tl;dr: Pokud se pri lecbe Covidu pouziji imunosupresiva, aniz by se vyloucila paraziticka infekce, tak hrozi vazne riziko paraziticke hyperinfekce ktera vede k smrti - neboli v oblastech s vetsim vyskytem parazitu popr. u socialnich skupin, kde se da predpokladat paraziticka infekce, je pred lecbou imunosupresivy vhodne Ivermectin podat.
Rika to WHO, rika to ostatne i analyza Scotta Andersona, ktera je velmi dobre ozdrojovana.

A velmi dobre to vysvetluje i mechanismus, proc, velmi zjednodusene receno, i nektere kvalitni studie dospely k tomu, ze je ucinny, zatimco jine (zejmena z vyspelych zemi) nic nad placebo nenasly.

ad. AZ - staci si pro osvezeni pameti precist dobovy tisk, ostatne ani omezeni od 50 let veku a pak stazeni AZ nebylo rozhodnutim nejakeho soudu, ale regulatora. https://www.abc.net.au/news/2021-04-09/covid-vaccine-astrazeneca-blood-clots-over-50-safe/100057540

ad ohybani evidence based mediciny - ten problem je v tom, ze ona je ohybana na obou okrajich spektra uplne stejne. Naposledy jsem byl nucen na Twitteru ukoncit diskuzi na tema ockovani nezletilych nekdy loni v prosinci, kdy mi v ramci argumentace ponekud manipulativni odbornik prvne odpovedel statistikami o prospesnosti ockovani pres celou populaci jeste pred Deltou, kdyz jsem ho upozornil, ze se ponekud doba i virus posunuly a jestli by tedy nemohl podporit tvrzeni necim aktualnejsim, minimalne z doby Omikronu, tak mi vitezoslavne pastnul statistiku ockovanych/neockovanych sice z doby Omikronu (no, uz tak jednoznacne nevypadaly, ale porad prospesne), ale 60+ ;-) a po pripomenuti, ze opravdu by bylo hezke, kdyby kdyz uz jde o thread resici _nezletile_ pouzil relevantni data, tak byl konec.

Stejne tak zdarne prehlednul (podobne jako Vy) jak onu https://doi.org/10.1111/eci.13998 tak i https://doi.org/10.31219/osf.io/b9t7m coz jsou studie, ktere by v nezkorumpovanem svete vedly bud k jejim stazeni (pokud by se ukazalo, ze jsou chybne), a pokud ne, tak k velmi vaznym otazkam, vcetne onoho soudu, do ktereho se tu zdarne strefujete (dalsi argumentacni faul.)
To, ze se vsichni tvari, ze "delejte jako ze verlyba neni" je uz samo o sobe velmi varovnym signalem, ze nejspise vedecka metoda dostava pekne na frak.
(a vubec nechci otevirat otazku koordinovane cenzury vsech disentnich postoju na socialnich sitich, ze ano.)

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Stanis1av Stupka,2024-05-27 01:48:43

jsem unavený. Co říkate na hokej? :)

ad parazatická infekce) Ivermectim je antiparasiticum, tak to přeci není nijak překvapivé v postižených oblastech při parazitické infekci, ale stěží to představuje doložení procentuální účinnosti pro COVID-19. Stejně tak se antivax oháněly Iránskou studií na 110 respondentech, jestli víte, o čem mluvím. Ta by neprošla ani fázi II ověřování na účinnost a bezpečnost terapie, ale určitě se dá použít jako odrazový můstek pro další zkoumání.

Takových léčiv, kde se ale dolují data, je moře. Až budeme mít studii o počtu respondentů jako ve fázi III s odpovídajícími výsledky, nebudu mít problém uznat procentuální účinnost Ivermectinu pro léčbu sars-cov-2.

Ad Australie AZ vakcína) vždyť ano, pro Australii, kvůli teoretickému riziku a neprůkazné a velmi vzácné neprokázané TTS, které je naopak u COVID-19 velmi časté. Sám mám bohužel trvale změněnou viskozitu krve a musím sy nyní aplikovat do břicha clexane a takových lidí evidujeme bohužel mnoho. Např. kvůli teoretickému riziku se stahovaly v minulosti i vakcíny s určitými typemu adjuvants v přímořských oblastech, byť se jednalo jen o teoretické riziko a jedná se o běžnou praxi.

ad hlášení) Nic neobvyklého, vždyť o i autoři sami píší, že neznamená kauzalitu a mělo by se přistoupit na další ověřování dle šarží. Pochybuji, že něco najdou, a když ano, tak je běžnou praxi úprava medikace či přímo stažení terapie z oběhu nebo doplnění o výskty ku poměru v populaci do letáku po vyvážení rizik.

např. Johnson&Johnson měl ve fázi III 75000 respondentů z celého světa při kontrole první vakcíny vůči sars-cov-2 a Moderna jich měla 35000. Johnson dokokce studie na chvíli pozastavil kvůli jedné vážné kontraindikaci, která se ale nakonec nepotvrdila, což je ale běžnou praxí.

The present preliminary findings must be interpreted in the light of several limitations. The DKMA-managed spontaneous SAE reporting system in Denmark is a passive surveillance system akin to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) in the US, and reports from these systems are subject to reporting biases, with potential for both under- and over-reporting, as well as incomplete data and variable quality of the reported information.11, 12 Owing to these inherent limitations, signals detected by these systems must be considered to be hypothesis-generating and generally cannot be used to establish causality.11-14 In addition, in the present study, the SAE case history of prior COVID-19 was unknown, and specific SAE types (MedDRA system organ class etc.), demographics of SAE cases, relationships of SAEs with consecutive vaccine doses in individuals cases, temporal trends in the observed batch-dependency of SAEs, and batch-dependent effects on vaccine effectiveness, respectively, were not examined. Notably, to our knowledge, the Danish Serum Institute has not issued recalls of BNT162b2 vaccine batches. In conclusion, the results suggest the existence of a batch-dependent safety signal for the BNT162b2 vaccine, and more studies are warranted to explore this preliminary observation and its consequences.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Stan1slav Stupka,2024-05-27 02:06:19

Víte, já 16let investuji do biotechnologických výzkumů na NASDAQ a tak vím, že lidé mají často přílišná očekávání, která však splasknou často na velkém vzorku respondentů ve fázi III a někdy i dříve.

Taky vím, že lidé velmi často podezřívají všechno možné, co stojí za neschváleným lékem a taky vím, že pokud se již z trhu na velkém počtu respondentů něco v jakémkoliv horizontu najde, tak prostě dojde ke stažení terapie po vyvážení rizik a děje se to běžně. Všichni užíváme stejné terapie i výrobci a aplikujeme je sobě, svým dětem a příbuzným.

No nic, jdu spát. Mějte se fajn

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Jirka Naxera,2024-05-27 04:31:23

Tak dobrou noc pro dnesek, na zitrek bych mel par veci k zamysleni.

Jednak - ona ta situace opravdu neni cernobila, a s cim rozhodne nemohu souhlasit je to, ze by se melo v medicine prokazovat, ze dana terapie opravdu je skodliva (jak naznacujete tou nejistotou kolem myokarditidy - pokud vim, tak dokud se nekdo vyslovne nezasel k lekari se srdecnimi potizemi, tak ani na krev nesel...). Naopak, standardni postup po rade prusvihu byl (a mel zustat) nebezpecna dokud se hodnoverne neprokaze opak.

Druha vec k zamysleni je, ze soucasna medicina ma hodne velke maslo na hlave, a to, ze ji apriori verejnost neduveruje, je zcela opravnene a spravne, tech skandalu za poslednich par let je ponekud vice. Pocinaje (kdyz se jeste vratim k Covidove debate) tohle https://x.com/davidzweig/status/1607378386338340867 doufam ze uznate, ze neni vhodny zpusob, jak se ma objektivni veda delat, to se spise vracime do doby cirkevnich koncilu. Dale to rozhodne neni jediny problem, spis jeden z velke hromady. Treba bychom si mohli povidat o opiove krizi, za kterou farmaceuticke firmy velmi rady slibily zaplatit 26 miliard dolaru (a tak vseobecne kazdemu je jasne, ze tech $26b je ciste opexovy vydaj, a ze jak bude sance, tak neco podobneho udelaji znovu, protoze "vynosy predci rizika"). Soucasny Cass report je take velmi vyzivne cteni (zejmena co se tyce toho, ze muze pseudoveda dlouhodobe v klidu fungovat, pokud prinasi zisky), kde mnozi, celkem opravnene, srovnavaji dusledky s prusvihem s lobotomii. Ostatne i tento clanek je dost vyzivny https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_pharmaceutical_settlements

A posledni - dobra povest se buduje velmi tezce a dlouho, a ztraci se velmi rychle. Presne to se za Covidu stalo. Ne kazdy dokaze posoudit, jestli je konkretni zpracovani dat spravne, ale ve chvili, kdy dostanete za nazor o uteklem viru z labu ban na socialni siti, a po roce si prectete, ze "Lab Leak Most Likely Caused Pandemic, Energy Dept. Says" https://www.nytimes.com/2023/02/26/us/politics/china-lab-leak-coronavirus-pandemic.html tak je zcela logicke, ze zacnete apriori neverit nicemu. Coz je dost spatne (treba v pripade hexavakciny, cerneho kasle apod.), ale odpovednost za to maji ti, kdo misto "pravdu a nic nez pravdu", tak zcela ocividne manipulovali, panbu vi z jakych duvodu. A to musim rict, ze v porovnani treba s USA, v nasi male zemicce byly informace od zacatku velmi vyvazene, zrovna pan Prymula nemel problem rici "nevime" nebo "mozna", a negativa vubec nezamlcoval - ani tak jsme se nevyhnuli extremnimu pohledu "jednou lhali, takze ted uz jim neverim ani ze 1+1=2" (ale na tom se spise podepsal Babis a nesmysly jako respirator v aute nebo v prirode).

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Stan1slav Stupka,2024-05-27 07:31:44

Dobré ráno,
teď Vám nějak nerozumím ověřování na procentuální účinnost a bezpečnost je standardem protokolů při schvalování terapií a musí se prokázat, když z preklinické fáze chceme do I fáze klinických testů na málem počtu desítek respondentů a poté opět z fáze I na fázi II, kde se zkoumá až stovky respondentů a opět musí EMA či FDA schválit procentuální účinnost a bezpečnost, abychom mohli postoupit do fáze III a zkoumat na velmi velkém počtu respondentů.

Proto i vakcíny na COVID se tak urychlily, když úřady povolili režim zkoumání rovnou ve všech fázích najednou, takže Johnson měl těch 75.000 respondentů z celeho světa a Moderna 35.000, takže v ideálním čase taková fáze trvá jeden rok ověřování máme-li předem i data o viru a ty o sars zkoumáme již od roku 2003 i z dat Wuhanu, do kterého investovala i EU spolu s USA.

Co se týče leaknutých rozhovoru s Anddersenem a Garrym tak z nich neplyne žádná konspirace.
Kristian Andersen se evidentně z komunikace s Garym vyjádřil, že nemá důkazy o úniku viru z laboratoře a vyjádřil i pohoršení, že musí odpovídat na blábol, který zahltil twitter a jež připodobnil původ sars- cov-2 HIV než jej opět někdo stáhl, na což se ho ptal jak Fauci tak WHO.

Vyjádřil znechucení, že se politika míchá do vědy a vytvořil závěr, že důkazy pro umělý virus nejsou a tak je pravděpodobný přírodní původ.

Naopak se vyjádřil k bezpečnostnímu profilu laboratoří, jež zkoumají takové viry, aby spadaly pod vyšší bezpečnostní profil a je tak jasné, že když neexistuje důkaz, neznamená to, že se dané nemůže stát.

Z celé komunikace neplyne žádná konspirace, kdy by tak činil kvůli grantu apod.

Avšak schopný právník Republikánů může celou věc šikovně manipulovat a překroutit ve prospěch politiků z Republikánské strany, jímž je i Elon Musk, a jež žaluje Fauciho, kdy Elon Musk má bohaté zkušenosti s překrucováním reality skrze právníky např. v nejznámější kauze Britského záchranáře a potapěče, jež děti zachránil ze zatopené jeskyně, kterého obvinil Musk z pedofilie jenom proto, že se kriticky vyjádřil k jeho plánu zachránit děti pomocí Elonovy ponorky.

Těžko říct, co tehdy soudce vedlo k závěru, že se nic takového nestalo a pedo guy je běžný Jihoafrický výraz ze země, odkud Elon Musk pochází, když Elon i jasně uvedl, že pedofilové schválně jezdí do Asie si brát tamní malé holky a napadl tak i záchranářovu manželku.

Ostatně Ron Paul a další už celou věc začali překrucovat a je to celé nechutný politický boj a vměšování politiky do vědy přesně, jak řekl i Andersen.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Stan1slav Stupka,2024-05-27 07:32:15

ad myokarditida) Právě, že ta studie na 10M vakcinovaných a 10M nevakcinovaných ze tří států rozporuje tvrzení, že vakcíny na sars-cov-2 způsobují kardiovaskulární problémy a též tromobocitozy a naopak je dané časté pro COVID-19.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Jana Trestikova1,2024-05-27 09:24:07

Nahoře v diskusi je poznámka, že někdo ze Sisifovců je proškolen a specialista na oficiální vymítání Ďábla. Nevíte prosím, kdo je oním specialistou pověřeným Vatikánem?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Klamná analogie II

Stan1slav Stupka,2024-05-27 09:46:30

Petr Jan Vinš viz. wikipedie též.
Řada skepitků v minulosti a i do součanosti (členů i nečlenů) měla a má problém s jeho exorcismem a vedla s ním polemiku. Stejně tak byl ale podrobován kritice Grygar zvláště, když svou víru míchal do výroků o astronomii.

Odpovědět

Klamná analogie

,2024-05-26 17:10:17

Zde byl diskusní příspěvek, který napadal autora a uváděl o něm nepravdy. V příspěvku se např. psalo, že: "Pan Miloslav má kupodivu pouze dva články na OSEL.cz, přičemž první psal 18.5 a druhý je hned věnován Sisyfos. Na místo důkazní roviny tak předkládá vlastnosti autorů výroků a vlastnosti oponentury pro doložení pravdy a snaží se tak manipulativně vyvolat u svých posluchačů pocit důvěry či pochybování...."
Jen málo autorů na Oslovi bojuje proti manupulacím s fakty a hloupostí tak, jako prof. Miloslav Pouzar - zde je část (!) jeho článků kterými uvádí věci na pravou míru a vyvrací bludy:

Když je v medu jed  

Aspartam je stále karcinogenem třídy 2B  

O nemocných plicích sprejerů z vinic  

Alkohol a kofein, jak se to rýmuje?  

Trable s N-nitrosaminy v léčivech  

Nejezte lyžařské vosky, nepijte hasební pěny  
Posttraumatická stresová porucha a válečné konflikty  
Dopady energetické chudoby na zdraví a rozhodování  
Roztok oxidu chloričitého (CDS) a léčba COVID-19  

Mě neoočkujete, jsem republikán  

Strážci pravdy  

Elektromobily – vlci v rouše beránčím? 
Kdo mnoho neví, musí hodně věřit  
Mléko jako protijed?  

COVID-19 a selhání managementu rizik  
Mají genotoxické karcinogeny práh účinku?  

Lepší je zjistit něco, nežli nic…  
Jakou prioritu mají pokusy o zmírnění globálních změn klimatu?  
Řekl jí lásko, mě ubývá včel  
Povídání o kratomu  

Jak léčit chemofoba?  

Hořčík transdermálně?  

Glyfosát odsouzený  
Kmenová mentalita a princip předběžné opatrnosti  

Kratom  
Sacharin a příliš mnoho karcinogenů  

Hra s čísly o stabilitě stejnopohlavních svazků  
Chlastat Fridex místo rumu - toho střezte se ….
Očkování, hliník a mystické myšlení  
Víra tvá ho dochutila  

Přírodní je fajn, syntetické fuj  
Jak se učit bez pomoci Norimberského trychtýře?  
Veškeré to školní testování toliko pro hovado dobré jest…?  

Zažívají přednášky stav klinické smrti?  

Zombifikace jako farmakotoxikologické téma  

Kladivo na hadí olej  

Když o glyfosátu argumentačně klame profesor chemie  
Herbicid glyfosát a kauza stažené publikace  
Europoslankyně Konečná pomocí argumentačních klamů zachraňuje svět  
Na každý neduh, na každý bol užívej denně resveratrol  
Rakovina z tetování?  

Střela plná jedu v podivné historce z 2. světové války  

Je třeba se bát rumového aroma nebo o rumové aroma?  
Mosambické pivo pombe zabíjelo i bez krokodýlí žluče 

Zabil pivovar pivaře nebo naopak?  

Doktor X - travič, kvůli němuž uvěznili novináře  
Elixír života Angela Marianiho 
Bangladéšská příchuť náchodské Idy  
Byl Jásir Arafat další obětí útoku poloniem-210?  
Sérum pravdy Dr. House  
Další desítky článků autora na www.osel zde:
https://www.osel.cz/autor/109/miloslav-pouzar/2/

Odpovědět


Re: Klamná analogie

Pavel Aron,2024-05-26 18:03:56

Musím konstatovat, že jsem poněkud v šoku z "argumentace" lidí jako jste vy. Tušíte vůbec co je to střet zájmů ? Podle vás tedy je ve střetu zájmů někdo, kdo má jiný názor než udělovatelé Bludného balvanu, tedy tím, že sdílí jiné názory. Nezlobte se ale vy jste opravdu ukázka fanatika. Angelika Bazalová nepoužívá žádný logický klam to jen vy se tu hloupě vztekáte a nečtete pořádně co paní Angelika píše. A těch argumentů má víc než dost.

Odpovědět

Spolek Sisyfos

Pavel Aron,2024-05-26 13:20:55

Klub Sisyfos je spolek, který se tváří, že je spolkem skeptiků. Přitom mezi členy jeho výboru je například člověk, který se prezentuje j jako exorcista.
Jak je možné, že mu ještě neudělili Bludný balvan ?
Udělují Bludné balvany nejrůznějším lidem včetně renomovaných odborníků, jen proto, že oni členové Sisyfa mají jiný názor. Takže žádné vědecké vyvracení názoru, tak jak se to mezi vědci a skeptiky má dělat ale: Nelíbíš se nám, šup tady máš Bludný balvan.
Horší je, že tento spolek se zaštiťuje jménem Jiřího Grygara, mediálně známého astronoma.
Takže se tváří, že oni jsou něčím víc něž ti ostatní.
Typicky nevědecký postoj.

Odpovědět

Pavel 1,2024-05-26 11:19:37

To je teda lidově řečeno obkročák nebo-li oslí most. Nevšim jsem si, že by někdo předmětné "novinářce" řekl "ty jsi neinteligentní". Bylo ji řečeno notabene prostřednictvím udělení ceny, že např. o covidu žvaní z cesty, aniž by svoje dojmy jakkoli doložila nebo se o to jen pokusila. Samozřejmě pak se naskýtá otázka, zda to dělá z blbosti nebo za peníze. Reakce "novinářky" byla právě taková, z jaké tady autor tohoto oslího mostu mostu obviňuje Sisyfos. Že si to členové Sisyfa nenechali líbit, sice jaksi už není o racionálním vyvracení nesmyslů ale z této roviny debatu odsunula právě předmětná "novinářka". Ostatně měla ona "novinářka" souhlas k veřejnému využití oněch fotografií? Pokud ne, tak může být ráda, že byla pouze verbálně respektive písemně odkázána do patřičných mezí místo toho, aby dostala soudní obsílku.
Ad brouci pytlíci. Na této planetě je přibližně sedm miliard brouků pytlíků, kteří se k něčemu vyjadřují, aniž by měli k dané věci nějakou kompetenci. A já osobně bych řekl, že členové Sisyfa se ve srovnání s ostatními ještě nejvíc krotí.

Odpovědět


Re:

Pavel Aron,2024-05-26 13:13:35

Předpokládám z tónu vašeho textu, že vůbec nevíte o čem paní Angelika Bazalová psala ale za to víte jistě, že žvanila z cesty. A podobní arogantní nafoukanci dnes reprezentují spolek Sisyfos, který se už takhle znemožnil vícekrát.

Odpovědět


Re: Re:

Pavel 1,2024-05-27 19:39:23

Jinými slovy, „předpokládáte“, že nemám přístup k internetu, takže si nemohu přečíst antivaxerské a spiklenecké žvanění z cesty biosoudružky takynovinářky. Tak to vás mohu ujistit, že předpokládáte špatně. A protože platí, že jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, já předpokládám, že pojmy kritické myšlení a ověřování informací jsou pro vás sprostá slova, a odmítáte se jimi zabývat.

Odpovědět

Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

O. Rada,2024-05-24 13:54:04

Děkuji panu Kaprálkovi za přirovnání k bojovníkům, k nimž mám od přírody a jako nevoják, hodně daleko. Okolí mne považuje za bázlivce a skeptika s pokusem o racionální uvažování. Vědom si své nedokonalosti, vznesl jsem dotaz na Talk AI. V podstatě jde o její poznámku a co jste nazval „klackem“. Rozhodně jsem neměl v úmyslu se nějak dotknout obránců víry. Pokud se mi to nepovedlo, tak se panu Kaprálkovi omlouvám.
Jen pro úplnost dodávám část textu od GPT: „Víra v nadpřirozené bytosti může být záležitostí osobního přesvědčení a není zcela kompatibilní s vědeckým přístupem, který se snaží najít racionální vysvětlení pro pozorované jevy.“

Odpovědět


Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

Vojtěch Kocián,2024-05-24 14:49:57

Někdo věří v pána na obláčku a jiný zase generativní umělé inteligenci.
Generativní AI může být zajímavý pomocník, ale zrovna pro tyto typy dotazů je krajně nespolehlivá. Je naučená odpovídat tak, aby se odpověď tazateli líbila. Pokud by se nelíbila, přestal by ji používat. Tedy každý náznak tendenčnosti v dotazu se je zařazen a zpracován, aby odpověď tazatele nijak neurazila a byla v co nejlepším souladu s tendencí v tom dotazu. Navíc jsou odpovědi týkající se náboženství dost upravené lidským vstupem s ohledem na to, aby byly co nejopatrnější.
Nechat si potvrzovat své úvahy pomocí AI rozhodně nezní jako metoda někoho, kdo se nazývá skeptikem s racionálním uvažováním. Někdy je třeba se trochu snažit, jindy to jde samo, ale pokud nenarazíte na umělý filtr týkající se třeba rasismu, tak se Vám povede nechat si potvrdit prakticky jakýkoliv názor.

Odpovědět


Re: Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

O. Rada,2024-05-24 22:40:08

A japak asi podle Vás ta umělá inteligence pozná, že mne nemá urazit? Jako věřícího, mne totiž urazila.

Odpovědět


Re: Re: Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

Pavel Oh,2024-05-25 07:07:33

To se jako věřící opíráte o AI ??? To je mi vás docela líto.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

Marcel Brokát,2024-05-25 08:52:56

Oh, Oh, Oh ... je to fakt možný, že chodíte svobodně po světě?

Odpovědět


Re: Re: Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

Jirka Naxera,2024-05-25 13:35:44

Mnohem hur. Nekde mam doma zaarchivovany z Twitteru v podstate insider post, jak technicky vypadalo to, co vsechno udelal Google s Gemini, aby mela spravne politicke nazory, pomalu vic prace venovali "zwokeizovani" nez samotnemu treningu. Kdyz si v pondeli vzpomenu a najdu ho, tak postnu.

Berte to tak, ze (chatovaci) AI = neco (interne v uplnem zakladu nejaky tokenizer + transformer) co odhaduje nasledujici token v urcite vete a to porad dokola. A pak se to podle nejakych vah uci z hromady textu, jak takove vety vypadaji.
No a pak delate fine tuning = naucite takhle hrube naucenou neuronku, nejake uz selektivne vybrane veci posilovat nebo potlacovat. Pripadne to udelate kolem toho pro jistotu jeste par dalsich neuronek po vzoru googlu, na posouzeni politicke korektnosti otazky, na kontrolu, jestli je odpoved dostatecne inkluzivni a neobsahuje treba nikoho bilyho ve vystupu a tak.
Kouknete zatim sem, https://www.interconnects.ai/p/gemma-google-ships-it

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

Jirka Naxera,2024-05-26 22:13:12

Dodavam slibene
https://x.com/psychosort/status/1761044625307963445
https://x.com/eyeslasho/status/1760650986425618509
(pokud nemate ucet, tak neuvidite cely thread, coz je spatne)

Odpovědět


Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

Pavel Kaňkovský,2024-05-25 01:08:07

No... pokud někdo věří v nadpřirozené bytosti, aniž by jejich projevy někdy *pozoroval*, tak se to s hledáním racionálního vysvětlení pro *pozorované* jevy naprosto míjí a v principu to tedy kompatibilní být může. :)

Odpovědět


Re: Omluva za nepovedený diskusní příspěvek

Petr Mikulášek,2024-05-25 07:25:41

Tenhle druh AI se trénuje na textu od lidí. A uvnitř funguje tak, že má statistiky, jak často se společně slova vyskytují a v jakým pořadí. Pokud bude v 90% vět, kde je "Bůh" i slovo "existuje", máte 95% šanci, že vám to řekne, že bůh existuje (ten skok je daný faktem, že vzácnější slova může ignorovat a nepřidat do modelu). Smysl slov nezná, o jejich významu nepřemýšlí.

Prostor pro víru je tam, kde není dost spolehlivých dat k analýze a člověk chce mít na věc "názor". Ale pozor, názor, od slova "nazírat", znamená můj úhel pohledu na základě znalostí a zkušeností. V diskusi se člověk dostane k pohledu jiných a jejich argumentaci, může se na věc podívat jinak, uznat, že mu něco uteklo a svůj názor upravit. Opakem je přesvědčení - člověk je přesvědčený, že je něco jak tvrdí a nic s ním nehne.

Každý má právo věřit v boha. Ale je rozdíl mezi člověkem, který o víře přemýšlí, dokáže rozpoznat blbost za účelem manipulace s lidma a mezi člověkem, který nekriticky řídí svůj život podle blábolů nějaké skupiny lidí a nepřemýšlí o tom.

Odpovědět

Fanatici

Jiří Macek,2024-05-24 11:22:19

Občas mi připadá, že Sisyfové jsou úplně stejní fanatici jako někteří podvodníci, proti kterým vystupují. V některých případech mi připomínají někoho, kdo v 19. století prohlásil, že věda už vše vyzkoumala a už není co objevovat. Co neodpovídá současnému poznání vědy, prohlásí šmahem za šarlatánství – i třebas proutkaření, díky němuž už byly úspěšně vykopány tisíce studní. Jen to ještě není zcela vysvětlitelné současným poznáním vědy. Představuji si, kdyby vědec v 19. století dostal do ruky dvě „flešky“ s tím, že na jedné je nahraná celá encyklopedie a tisíce fotek. Možná by provedl chemický rozbor, možná by změřil elektrický odpor na kontaktech (čímž by flešku odprásknul) a prohlásil by to za šarlatánství. Jsme si opravdu jisti, že věda jednou nevysvětlí něco z toho, co dnes považujeme za „nevědecké“?

Odpovědět


Re: Fanatici

Martin Kaprálek,2024-05-24 11:42:31

Když budete kopat, nakonec vždy na nějakou vodu narazíte, to je jistota. A na základě hydrogeologických map a krajové zkušenosti tu hloubku proutkař i geolog odhadne.

Odpovědět


Re: Re: Fanatici

Jirka Naxera,2024-05-24 13:28:37

Tak ona je otazka, jestli a jak podobne "iracionalni" veci kritizovat, kde konci kritika, a zacina fundamentalismus.
Jako priklad ja jsem treba silny skeptik k homeopatii apod. - na stranu druhou, ji nekritizuji ad block. Zajiste, evidence based medicine je uplne nekde jinde, na stranu druhou, na spoustu pacientu to prokazatelne pusobi, takze coby metoda lecby je ve spouste pripadu validni.

(Muzeme tu diskutovat o racionalnim zduvodneni na zaklade placeboefektu, muzeme se tu bavit o studiich, ktere merily placeboefekt kde byla silna zavislost sily placeboefektu na cene a/nebo vzhledu "leku", muzeme resit, ze jestli pri cene tisic korun za "destilku s placeboefektem" jsme jeste na strane etiky "pacientovi to nejak pomaha", nebo uz je to na strane "neeticky oskubat pacienta", ale ve finale stejne dojdeme k tomu, ze lecit pacienta neni veda, a ze subjektivni zmirneni priznaku je validni vysledek)

Odpovědět


Re: Fanatici

Jaroslav Gutvirth,2024-05-24 13:29:46

Chápu to tak, že Vám vadí chytří lidé, kteří nepodvádějí.

Odpovědět


Re: Fanatici

Vojta Ondříček,2024-05-24 15:47:28

Proutkaření všeho druhu bylo opakovaně testováno dvojitě i trojitě zaslepeným systémem.

Po 2. světové válce bylo tohle nadpřirozené vnímání proutkařů, telepatů, telekinetiků a podobných nadpřirozených schopností zkoumáno jak v USA a GB, tak i v CCCP. Motivace pro milionové náklady na testování byly nabíledni. Špionáž, ovládání na dálku a i praktické použití při odminování zaminovaného prostoru.
Výsledky těchhle testů se rovnaly hádáním budoucnosti z dlaně, nebo házení mincí - panna či orel.

No a prakticky - můj bývalý kolega chtěl mít na zahradě studnu, věřil na proutkaření, angažoval proutkaře a ten určil místo, kde je voda ve čtyřech metrech hloubky. Nebyla a nebyla ani v osmi metrech. Tak si kolega pozval jiného proutkaře, ten přišel, vysmál se šarlatánství předchozího proutkaře, prozkoumal vegetaci stromů na zahradě a určil místo, kde kopat studnu, voda je tam v šesti metrech. Nebyla a nebyla ani v osmi metrech.

Můj kolega oslovil oba dva proutkaře s poukázáním na zbytečné a nemalé náklady na kopání dvou suchých studní. Jeden odpověděl, že to tušil, že se voda také nemusí najít, neboť cítil negativní energii na celé zahradě, zejména na jedné straně a doporučil kolegovi aby si na toho souseda dával pozor. Ten druhý odpověděl lakonicky, že nález vody nesliboval, ale že to místo, které učil by mělo vodu, kdyby tam nějaká voda byla.

No druhý případ - přítel (bydlel na Moravském poli v Rakousku a byl hodně pobožný) si také pozval proutkaře a vrtáky (20cm vrtaná studna) ze Slovenska. Proutkař také označil jedno místo, kde je voda. Jestli tam ta voda byla, nebo ne se nezjistilo, protože tam byl nějaký balvan asi tak v osmi metrech a nedalo se vrtat hlouběji. Asi pátým vrtem různě po zahradě se dostali na těch deset metrů, kde voda byla, ale byl tam také jemný písek, který to ponorné čerpadlo neustále ucpával.

Zkrátka je to tak, že věření na proutkaře má asi stejnou váhu jako věření na boží zázrak.

Odpovědět


Re: Re: Fanatici

F M,2024-05-24 22:51:52

Voda bude v 5m, 8m, 15m, a ono 23m a furt nic, tedy pokud by to nebylo v době kdy se ještě na samotu musela vozit voda na vozíku od pramene a mimina k tomu a ještě ke všemu to nebylo v místě kde se dala voda předpokládat, dno údolí, tak by se na to dotyčná vy... Za cca 10 let udělala obec vrt o kousek výš 20m (dráhou ne výškových) a voda byla cca v 80m a tak málo, že se tuším ani nikdy nečerpala.

Odpovědět


Re: Re: Fanatici

Zdeněk Sládek,2024-05-28 22:30:07

A já se vážený pane domnívám, že nemáte tak docela pravdu. Z proutkaření jsem si léta dělal legraci, jako vy, a považoval ho za divadélko pro zákazníky vrtařů studní. Až takhle jednou, po cca 40 letech zdravé skepse nad proutkařským tmářstvím a jinými bludy, došlo i na mě. Bylo potřeba dát vyvrtat na zahradě studnu... Podotýkám, že má zahrada dvatisíce metrů, není tedy nijak malá. I jak jinak, zavolal jsem vrtače studní... Vyzbrojen níže citovanou poučkou, kamaráda z geologického ústavu o tom, že vrtá-li se dosti hluboko - je voda všude a dalšími léty nahromaděnými moudry o zvodnění vrstev atd. Těšil jsem se jak si panáčka vrtaře pěkně podám až bude s tím klacíkem předvádět své kejkle. Říc, že dorazil někdo jako Franta z článku pana Pouzara by bylo neúměrně lichotivé. Pan vrtač byl zcela přírodní typ... Na můj dotaz, kde má proutek, utrhl si z přítomného dubu rozeklanou větvičku, otrhal listy a na vysvětlenou pravil, že je to úplně jedno z čeho to utrhne, hlavně to nesmí být ze smrku nebo borovice. "Tedy jehličnany ne," zamnul jsem si spokojeně ruce pln očekávání divadla. "Jasně, jehličnany!"zajásal vrtač. Vy ste jako doktor..." Zalichotil a začal cajdat s větvičkou po pozemku sem i tam. Pronásledoval jsem ho pohledem jako ostříž a větvička se mu občas ve dlaních opravdu zahýbala. Velmi jsem se zaradoval, že ten podvůdek mohu sledovat in nature, a když chlapík označil kamínky tři místa pro studnu, prodrobil jsem ho křížovému výslechu. Vrtač jen pokrčil rameny a bezelstně prohlásil ať si to teda zkusím. "Ale pozor,"varoval mě. Někomu to jde a někomu ne.." Vítězoslavně jsem se zašklebil. "Jak jinak, že..." "Nedržte to jako šaltpáku, musíte jemně, jenom položit na dlaně." zkorigoval mě vrtač a já se vydal s tím pofidérním klackem k nejbližší značce možné studny. A ono se to hnulo!!! Nejprve lehce, potom víc a když jsem místo přešel, opět nic. Takhle jsem obešel všechny tři místa a všude byla reakce stejná. Myslel jsem, že mě rupne cévka... Dotáhl jsem na parcelu manželku, vrazil jí klacek do dlaní a ono nic. Tak jsem vyhnal z pokoje dceru, která se mě vysmála, že věřím na takové blbosti a jí se dub v ruce také hnul, jako mě. Synátor přišel sám a protože byl tehdy adolescentem, označil nás všechny slušně za blby a klacek se mu v ruce také hnul. Drahá polovička to zkusila ještě jednou, ale virgule nic, tedy jsem jí pravil, že ji budu muset u tchána reklamovat... A od té doby máme na místě vybraném vrtačem vydatnou vrtanou studnu. Občas, když jdu se psem, utrhnu si větvičku a zkouším to v terénu. V lese, na louce i na silnici kde vím, že je vodovodní řád. Někdy se hne, někdy ne a nad vodovodem v silnici nikdy. Ale tam kde se virgule v terénu pohne se pohne kdykoliv jindy také, jedno v jakou roční dobu.Tedy bych byl ve věci proutkařů velmi opatrný v soudech a také se modlím, přeji vám totéž, aby se nikdo z nás nedostal do situace, že ze ztráty naděje bude vyhledávat nějaké léčitele. A pokud ano, potom lze jen držet palec a doufat, že to bude jako s tím výše uvedeným proutkem.
PS: nedělám si iluze, že kdyby se vrtalo od místa označení do těch 35 metrů o deset metrů jinde, byla by tam voda také. Ale vtip je v tom, že ta virgule opravdu na daném místě reaguje...

Odpovědět


Re: Re: Re: Fanatici

D@1imi1 Hrušk@,2024-05-28 23:42:11

1. Jak si tedy svoji zkušenost vysvětlujete Vy, když vrtač věřil, že virgule reaguje na vodu a vy věříte, že voda byla na celé zahradě? Na co podle Vás ta virgule reagovala?

2. Zkusil jste někdy s dalšími shodně senzibilními lidmi, udělat test, zda Vám reaguje virgule na shodném místě, aniž by místo bylo jakkoliv označené nebo jinak významné a bez přítomnosti toho druhého senzibila? Abyste zcela vyloučili, že s tou virgulí mimoděčně hýbete sami...

Teď jsem jenom tak narychlo našel tento článek. Co říkáte na něj?
https://www.novinky.cz/clanek/domaci-skeptikove-daji-milion-tomu-kdo-prokaze-nadprirozene-schopnosti-226547

Odpovědět


Re: Fanatici

Petr Mikulášek,2024-05-25 06:59:57

Tak přesně takhle by skeptický člověk neskočil a chtěl by doplňující údaje:
1) Kolik studní bylo vykopáno celkem? Nebo kolik procent jich lokalizoval proutkař?
2) Na kolikátý pokus se trefil? Když někdo řekne "tohle místo pro studnu určil proutkař", je v tom i informace o tom, jestli to bylo na první pokus?
3) Měl proutkař znalosti hydrologie, ptal se na hloubku studní v okolí a zjišťoval si nějak místní poměry? Protože pak to nehledal proutkem, ale odhadnul rozumem.
A pár dalších otázek...

Odpovědět


Re: Re: Fanatici

Jirka Naxera,2024-05-26 14:32:31

Jeste pozor na jednu vec. Null hypoteza tu neni, ze by proutkareni nefungovalo vubec.

Null hypoteza je, ze se to proutkar nejak naucil (na zaklade pozorovani, kde jsou studny, jak mu to ukazal vysvetlil jeho predchudce apod.) a na zaklade teto zkusenosti, ze ktere muze byt dost velka cast podvedoma, to nejak vicemene uspesne dokaze odhadnout.

Odpovědět

Zvláštní diskuse

Martin Kaprálek,2024-05-24 11:08:15

Zvláštní, jak vtipný a přitom pouze názorový článek p. Pouzara podnítí a nabudí bojovníky proti "těm nadřazeným, analyticky povrchním a tendenčním" vědcům (Marcel Brokát). Nebo jak někteří opět berou do ruky klacek tzv. neslučitelnosti vědy a víry (O. Rada, Petr Mikulášek) a radí p. Grygarovi, co by si měl uvědomit.
Přitom p. Pouzar napsal zdvořile polemický článek, na který lze mít odlišný názor, s něčím v něm lze souhlasit i nesouhlasit.

Odpovědět


Re: Zvláštní diskuse

D@1imi1 Hrušk@,2024-05-24 15:00:39

Pánové nepsali ani tak o vědě jako o skepticismu, který je s vírou v naprostém protikladu. Věřit něčemu, na co nejsou jednoznačné důkazy, skekptik nemůže.

Odpovědět


Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel Oh,2024-05-25 07:15:07

Zajímavé. Vy věříte, že důkazy o kterých píšete (ať už jakékoliv), jsou jednoznačné. Není to protiklad ?

U důkazu je vždy nutné dodat, co konkrétně dokazuje. Nikdy žádný důkaz nemůže dokázat sám sebe, tedy že je důkazem. To je jen otázka víry.
(Viz např. Platónova jeskyně.)

Odpovědět


Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

D@1imi1 Hrušk@,2024-05-25 12:07:55

Moc Vám nerozumím. Zkusím to na příkladu. V domě se stane vražda. Všichni obyvatelé domu mají pro dobu vraždy neprůstřelné alibi, jen Franta nemá alibi žádné. Je to jednoznačný důkaz, že Franta je vrah? Není, vrah totiž nemusí být obyvatelem domu. V bytě oběti se však našly Frantovo čerstvé otisky prstů a stopy DNA, ačkoliv Franta tvrdil, že se s obětí nikdy nestýkal. Je to jednoznačný důkaz, že vraždil Franta? Není, nicméně je to jednoznačný důkaz, že vyšetřovatelům lhal, že s obětí neměl nic společného.

Jednoznačný znamená, že lze vysvětlit pouze jedním možným způsobem. Jaké jsou jednoznačné důkazy například toho vzkříšení nebo Ducha svatého?

Kde nejsou jednoznačné důkazy, tam by měla být skepse. Alespoň pro skeptika. Ostatní si můžou věřit čemu chtějí.

Jinak ve vědě si nikdy nejste ničím na 100% jistý. Věda pracuje se statistickou pravděpodobností. Tu lze matematicky spočítat. Pokud má něco pravděpodnost dostatečně vysokou, pracuje se s tím, dokud někdo nepříjde s ještě pravděpodobnější teorií nebo spolehlivější měřením.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel Oh,2024-05-25 20:43:25

Začnu od vašeho příkladu vraždy, i když jde o věc ne příliš podstatnou. V bytě oběti může být otisků i DNA kolik chce. Pokud nejsou na něčem, s čím není možné pohnout, určitě nejde o jednoznačný důkaz, že Franta policii lhal. Předměty mohly být přineseny, ev. záměrně narafičeny.
Ano, statisticky je to nepravděpodobné, ale to je vše.
Tím se dostáváme k zajímavější věci - ke statistice. Ano, ve vědě se považuje za prokázané, pokud statistika je rovna nebo vyšší, než 5 sigma.
Jenže.
Jde o něco jiného. Statistika pouze poukazuje na pravděpodobnost ověření konkrétního jevu, ale - a to je podstatné - při definovaných podmínkách. Pokud budou podmínky jiné, celý model se zhroutí, ať je dokázán s jakoukoliv pravděpodobností. Aktuální případ omezené působnosti statistiky - na základě statistiky funguje i prolhaná AI.

Co je ještě podstatnější, na základě statistiky by nebyl Newton, Maxwell, ani Einstein - resp. bychom je neznali, nic by nevymysleli.
Obdobně - víra není o statistice. Tam jde o logiku, harmonii a pravdomluvnost.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

D@1imi1 Hrušk@,2024-05-25 22:17:59

1. Příklad s vraždou jsem uvedl proto, abychom si jasně rozuměli, co jsem v prvním příspěvku myslel spojením "jednoznačný důkaz". Vy ale místo snahy o pochopení myšlenky relativizujete a odvádíte pozornost jinam.

2. Položil jsem Vám přímý dotaz ohledně důkazu. Zkusím to znova: Jaké jsou jednoznačné důkazy například toho vzkříšení nebo Ducha svatého?

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel Oh,2024-05-26 11:09:32

Snažil jsem se být stručný, jak vidět, na úkor srozumitelnosti.
Vezmu to tedy jinak.

1. Jednoznačný důkaz neexistuje. Vždy je přítomna víra. Ve vědě věříme, že když hypotéza něco předpoví a několik nezávislých experimentů předpověď prokáže, je to pravdivý obraz reality.
Ale pojďme na chvíli do staré známé Platónovy jeskyně.

Nějaký vědec v ní bude dlouhou dobu pozorovat a studovat míhající se stíny. Statisticky odvodí pravděpodobnosti, s jakými se budou stíny určitých tvarů v budoucnu objevovat. Vydá o tom vědeckou práci, napíše článek do solidního (nikoliv predátorského :-) ) vědeckého časopisu. Popíše i metody zkoumání stínů. Jeho předpovědi jiní (experimentální) vědci s vysokou přesností ověří.
Velká sláva, Nobelova cena.
Jde ale o pravdivý obraz reality ? Jednoznačně nikoliv. Realita je jiná. Stíny jsou pouhým obrazem jsoucna, po jehož poznání toužíme. Navíc nás zavádí na scestí, chybným směrem. Usoudíme, že celý svět tam venku není nic jiného, než stíny (se svými vnitřními zákony).

2. Jednoznačný důkaz (ani ve vědě, ani jinde) neexistuje, proto nemůže existovat ani pro vzkříšení, ani pro Ducha svatého.

3. Na rozdíl od vědy, (převážně monoteistická) víra nabízí i odpověď, proč to tak je, proč nemůže existovat a neexistuje jednoznačný důkaz čehokoliv.
Považuje člověka za svobodného tvora - ve výsledku - s absolutní odpovědností. Člověk se sám rozhoduje, čemu bude věřit a co bude konat. Za to je odpovědný. Kdyby existoval nějaký jednoznačný důkaz, zmenšila by se tak svoboda člověka a s tím by se snížila i jeho odpovědnost.

Není pochyb o tom, že mnohým lidem by se to ať už ze strachu nebo z lenosti líbilo.
Víra tedy osvobozuje lidi od strachu, ale zároveň na ně klade obrovskou odpovědnost. Vždycky je něco za něco.
Nevěřit je pohodlné, strach jde překonat i jinak, třeba různými opiáty (včetně fašismu nebo komunismu) nebo na něj prostě nemyslet, zapomenout. Eventuálně si namluvit, že žádnou svobodu v rozhodování nemáme, takže za nic odpovědní nejsme.

Ještě jedna poznámka. Část bible - Starý zákon, je historická sága mluvící o víře v podobenstvích. Rozumět tomu je velmi těžká věc. Mnohem jednoznačnější a srozumitelnější je Nový zákon, na kterém je založeno křesťanství. Tedy doporučení, čtěte Nový zákon. Tam snadno odhalíte logiku, harmonii a pravdomluvnost, o které jsem psal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

D@1imi1 Hrušk@,2024-05-26 13:02:25

Ad 1. Ano, jednoznačný důkaz v náboženství neexistuje, vždy je přítomna víra. A víra je polární opak skepticismu, což jsem psal na úlném začátku.

Ad Platónova jeskyně - věda se zabývá jen tou částí reality, která poznatelná je. Náboženství si troufá dělat definitivní závěry o té části reality, která poznatelná není.

Ad 2. Zde pouze relativizujete. Pokud směrodatnou odchylku 5 sigma nepovažujete za punc jednoznačného důkazu, tak mi alespoň řekněte o náboženském nadpřirozeném tvrzení, které se této míře spolehlivosti na základě hmotných důkazů alespoň vzdáleně blíží.

Ad 3. Nikoliv. Absolutní důkaz čehololiv neexistuje z jiného důvodu, než uvádíte. Je to z důvodu, že člověk se nachází "uvnitř systému". Nemůže proto nikdy mít dokonalý, objektivní přehled o celém systému, ve kterém se nachází. Vždy je tudíž nenulová pravděpodobnost, že mu nějaký prvek systémuu uniká. Ale náboženství k tomu není nijak logicky potřeba.

Ad Nový zákon - V něm Ježíš svoje učedníky učí, že se pro ně BRZY vrátí na Zem. To učení bylo natolik jednoznačné, že když někteří členové první církve začali z přirozených důvodů umírat, jejich souvěrce to znepokojovalo a myslím Pavel to musel řešit ve svých listech. Podle mého názoru je 2000 let čekání příliš dlouhá doba na to, aby to za jakýchkoliv šlo označovat slovem "brzo". Vidím pouze 4 možná vysvětlení:
1. Ježíš se mýlil
2. Ježíš učedníkům vědomě lhal
3. Druhý příchod Ježíše už dávno nastal
4. Nový zákon o Ježíšovi informuje nepravdivě

Kniha, která tvrdí jednoznačnou nepravdu, je nedůvěryhodná i v dalších oblastech. Například že budete po smrti vzkříšen.

P.S.
Praktický rozdíl mezi vědou a vírou je, že věda poskytuje praktické výsledky, o které se opírá celý svět a díky kterým je možné, aby se 8 miliard lidí na naší planetě vůbec uživilo. Naproti tomu náboženství neposkytuje výsledky žádné (čísly 0) a jediné, na čem je postavené, že pracuje s lidskou psychologií - prodává naději, budí strach z neznámého /neviditelného, slibuje nesplnitelné sliby a v neposlední řadě funguje jako sociální platforma.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel Oh,2024-05-26 22:18:58

Poznávat jsoucno je možné různými způsoby. Věda je jedním z nich. Dalším je například umění, logické dedukce (podstata filosofie a matematiky) a také víra. Každý způsob poznání je jiný.
Spolehlivost 5 sigma (nebo jiné číslo) je spolehlivostí jen ve vědě. Zkuste to aplikovat na umění nebo matematiku. Neuspějete.
Jak vidno, věda může i zaslepovat - přesvědčit své konzumenty, že žádné jiné poznání není. Ale to samozřejmě není chyba vědy, která z pohledu věřícího poznává, tedy odhaluje dílo Boží, ale těch konzumentů - lidí.
Pokud jde o Nový zákon, doporučoval jsem jeho přečtení, ale jde spíš o studium. Když to uděláte a zamyslíte se, pochopíte. Obávám se, že bez toho to dost dobře nejde. Je to obdobné jako umělecké dílo. Když uvidíte (v případě Nového zákona budete citovat) jen tisícinu díla - například obrazu, k ničemu vám to nebude, nepochopíte celek.

Každý věří, čemu chce. To je také důvod, proč se navzájem nepřesvědčíme. Ale o to tu ani nešlo. Jen o vyjádření pohledu na věc.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

D@1imi1 Hrušk@,2024-05-27 12:49:06

Není pravda, že každý věří, čemu chce. Jsou lidé, kteří nevěří ničemu. Tento postoj se nazývá agnosticismus a vždy nechává otevřený prostor pro to, že věci mohou být ve skutečnosti jinak. Mezi svými kamarády mám agnostiky, kterým postoj agnosticismu vyhovuje, ale třeba mně není komfortní, přesto agnostikem jsem.

Znova připomínám, že počátkem této diskuse nebyl vztah vědy a víry, nýbrž víry a skepticismu. Skepse je pochybování, což je polárním opakem víry.

A na závěr technická - věda se skutečně opírá o víru v jednu věc - o existenci universálních a neměnných přírodních zákonů. Nicméně na základě milionů experimentů je statisticky nepravděpodobné, že by se v tom pletla.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Petr Mikulášek,2024-05-26 18:48:16

Ad 1) Když pozorujeme astronomicky otáčení Země, jsme schoní Zemi obeplout na lodi, jsme schoní ji obletět letadlem, lítají nad ní satelity, máme snímky z vesmíru, jsou lidi, co ji viděli a vyfotili shora s dostatečným odstupem, máme fotky z automatických satelitů,... Nevím jak vy, ale já pokládám kulatost Země za dostatečně prokázanou a hypotézu o desce plovoucí v moři za vyvrácenou.

Náboženství spíš než z Platónovy jeskyně vychází z dámské šatny. To takhle bylo pár pubertálních kamarádů, kteří nikdy neviděli ženu. Dozvěděli se, že je možnost nakouknout dírou ve zdi do dámské šatny. Když nakouknul první, slečna stála se zadkem vyšpuleným a hledala něco v kabelce, i viděl jeno zadek. Když e díval druhý, zrovna se postavila čelem k nim a viděl partie pod pasem zepředu. Než nakouknul třetí, posadila se a ten viděl prsa. Čtvrtý se kouknul ve chvíli, kdy pro ni přišla kamarádka a usoudil, že žena má dvě těla. A pátý přišel na řadu, až byla šatna prázdná. A oni, místo toho, aby dali svoje poznání dohromady, se perou, jestli existuje jedna, žádná nebo víc ženských a která část těla je vlastně ženská, místo aby se pokusili zrekonstruovat celkový obraz a co se tam vlastně stalo.

Ad 2) Souhlasím, že neexistuje důkaz pro existenci. Pokud ale platí hypotéza, že bůh stvořil svět a chce být nepoznán, tak logicky vzato při tvoření světa musel definovat pravidla, kterými se svět řídí a chce-li být nerozpoznán, nesmí je porušit. Tím padá, že je stvořitel všemohoucí, protože se sám připravil o možnost některý věci udělat. (Btw, vtipný tričko na tohle téma měl V. Škorpík na pátečnické přednášce tenhle týden.)

Ad 3) Takže ani pád cihly na nohu vás jednoznačně nepřesvědčí o existenci gravitace? Týden bez jídla vám nedokáže, že vaše tělo potřebuje potravu? Chycení se elektrického ohradníků není důkazem, že elektřina může způsobit bolest a svalovou křeč? No, to už je na pováženou...

Ad "Člověk se sám rozhoduje, čemu bude věřit a co bude konat."
Člověk přijde na svět se (skoro) čistým mozkem. Má tam asi jenom https://open.spotify.com/episode/62BfdPHfSlwONp1NtxAuQa?si=c086e8ad574c406f a jeho chování pak definují znalosti a zkušenosti, co přijme z okolí. Opravdu není problém ho naučit věřit čemukoliv, když ho k tomu povedete od malička. Když bude vidět, že v neděli k obědu je mozek člověka ze sousední vesnice, ani ho nenapadne, že by místo toho mohl mít vepřový řízek a že zabít přespolního je čin, kterýho se nemá dopustit. Nemá důvod se rozhodnout jinak a říct "Tato, tohle je blbě, místo člověka majznu králíka" - je prostředím o tuto volbu ochuzen. To samý ve věcech víry. Pokud nezapochybuje, není to víra jeho, ale víra okolí, kterou nekriticky přebere. Kdysi jsem viděl dokument, ve kterým muž, vyrůstající v Kambodži v době Rudých Khmerů popisoval, jak s kamarádama viděli na ulici těhotnou ženu a hádali se, jestli čeká kluka nebo holku. Tak ji chytli, rozřízli jí břicho a podívali se, co to bude. Přišlo jim to tehdy normální...

Ad "Nevěřit je pohodlné, strach jde překonat i jinak, ..."
Naopak. Znám například jednu paní které se nepovedlo dostat práci, o které snila a zakotvila v Albertovi na kase. Zkusila ji získat jenom jednou s tím, že když neuspěla, pronesla "Bůh to tak chtěl". O víře Němců v lepší zítřky pod vedením vůdce, o víře rolníků v lepší zítřky pod vedením Lenina a o stovkách dalších věcí by se dala napsat kniha zvící rozsahem Dějiny národa českého. Přemýšlet nad nějakou věcí, hledat o tom materiály, pochopit souvislosti, analyzovat logická spojení a na základě toho si v mysli sám udělat obrázek věci a být schopen ho v diskusi odůvodnit je pracnější a náročnější na čas i mentální kapacitu člověka, než si vyslechnout v rádiu, v televizi, na schůzi nebo v kostele nějakou blbinu a pak ji tupě papouškovat.

"Starý zákon, je historická sága mluvící o víře v podobenstvích. Rozumět tomu je velmi těžká věc." Ne, pokud člověk používá logiku a vyjde z doložené historie. Těžké je jenom napasovat ty pohádky do reality, pokud se člověk pevně rozhodne jim věřit. Ale proč by to kdo vědomě dělal? To už můžu rovnou hledat zdůvodnění, proč by svět podle Karla Marxe fungoval líp.

"Tedy doporučení, čtěte Nový zákon. Tam snadno odhalíte logiku, harmonii a pravdomluvnost,..." Ok, takže všechno je v sepsaných vzpomínkách pár nekritických nohsledů někoho, kdo o sobě prohlásil, že je spasitel? A doloženo tím, že zmizely jeho ostatky a poflakoval se tam floutek, který se představil jako ten zemřelý? To jako když Schilerová s Havlíčkem sepíšou dohromady nekriticky vyznívající knihu o Babišově životě a z Moniky udělají napravenou prostitutku, stane se z Babiše logicky myslící, společnost harmonizující a pravdomluvný zástupce boha na zemi? Ale no tak...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

F M,2024-05-28 12:34:10

Nerozumím, pokud jsou v jeskyni stíny, znamená to, že jsou zde i zdroje světla. Pokud je vše statické tak se stíny nemění, pokud se v jeskyni věci (minimálně sám vědec) pohybují vzhledem ke zdroji a stěnám tak vědec, ne nutně hned první, odvodí vztahy mezi zdrojem/překážkou/promítacím plátnem. A samozřejmě vědec, předpokládá/snaží se přijít na to, které z těch popisů budou použitelné i mimo tu jeskyni. A největší rozdíl, zde bych se nestyděl za řádek vykřičníků, věřící věří a nezpochybňuje (maximálně v rámci ještě komfortního), vědci mají zpochybňování svých prací přímo v popisu své práce, stejně tak hledání těch limitů platnosti.
Obrazy a obrysy a jejich smysl tam hledá věřící, což také předpokládá u vědce a tím pouze dokazuje, že zná pouze jeden způsob myšlení. Stejně tak na základě absolutní víry očekává platnost vždy a všude.
Samozřejmě to také není tak úplně černobílé, oboje v realitě ze svých pozic prolíná tím druhým i dalšími směry.
Víra žádnou skutečnou odpověď nenabízí nabízí víru. Respektive překrucuje, stejně jako u tolerance a dalších výrazů, smysl toho výrazu. Respektive používá jeho vágnější smysl a hraje si na to, že splňuje i ten konkrétnější. Nabízená odpověď nemusí mít nic společného se skutečností, může ji i podstatně odporovat (placatost/stáří Země). Tedy přesněji, nabízí nějakou náplast/placebo, které ovšem nutno přiznat může stejně jako to placebo pomoci a dokonce i může být dostatečně v souladu, především se sociální složkou života. Problém nastává až když společnost naráží na vážný rozkol s realitou, na to již civilizace dojely a i ta západní měla kolem doby temna namále.
Víra na lidi žádnou odpovědnost neklade, teda jednu ano chránit tu víru, potom je nutno upalovat čarodějnice, vyvražďovat nevěřící a vykonávat jiné správné činy, třeba aktuálně například nabádat lidstvo k přemnožení (což se obratem samo vyřeší). Víra věřící samozřejmě před odpovědností chrání, součástí je i to odkázání odpovědnosti do rámce té víry. Pozitivní je, že se teď praktikování víry obrací směrem který tu naznačujete, tedy k alespoň k jakémusi soužití.
Z textu je jasné, že vy znáte/uznáváte/mluvíte jen o jedné víře, ale i ti ostatní věřící byli a jsou věřící.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Petr Mikulášek,2024-05-26 09:01:25

Velice zajímavá odpověď. Než si rozmyslíte odpověď pro p. Hrušku, můžeme zkusit něco přímo z Bible.

"Ónan vypouštěl sémě na zem a Bůh ho za to zabil". Na základě statistiky (statistický vzorek uměle ořezaný na n=1, P=1) se tady někdo pokouší dokázat, že kdo vypouští sémě na zem, zemře.

Říkáte ve vašem komentáři: "Pokud budou podmínky jiné, celý model se zhroutí, ať je dokázán s jakoukoliv pravděpodobností." Dobře, byl by s tou samou pravděpodobností zabit, pokud by si jenom potřeboval ulevit a neměl podle zákona zplodit syna svému bratrovi? Ona se totiž smrt po přerušované souloži se švagrovou používá k obhájení zákazu sebeukájení. To je asi důvod pro vaše "víra není o statistice" - dobře víte, že je tam vždycky pěkně cinklá, jinak by se provalil přesný opak.

Logika v tomto případě říká, že je-li prokázána tvorba a zanikání spermií celý dospělý život (= sémě nedojde) a prokázán nižší výskyt rakoviny prostaty u masturbujících pánů, není tisíce let starý příběh o smrti jednoho jedince po přerušované souloži relevantní k zákazu uspokojit se sám v soukromí.

Pravdomluvnost by byla, kdyby při interpretaci řekli, že příběh byl dobovým odstrašujícím případem, ale dneska je to jenom příběh bez vztahu k realitě, protože jednak nemáme povinnost zplodit syna se švagrovou, pokud nám zemře bezdětný starší bratr. A ne ho zneužívat k vydírání věřících za jiných okolností.

A harmonie, no... Mám kamaráda z věřící rodiny. Když o v pubertě rodiče načapali, nenapadlo je nic lepšího, než s ním zajít za farářem, aby mu to vysvětlil. Výsledek byl, že se v pubertě, místo rozvíjení sociálních kontaktů, plácal v tom, proč je sexualita špatně a co mu za to hrozí. Pak zjistil, že neumí komunikovat s holkama, rodiče mu sňatek nedomluví a bude si muset holku najít sám. Výsledek byl, že o panictví přišel ve 22 s prostitutkou. Jestli tohle je harmonický život...

Odpovědět


Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Marcel Brokát,2024-05-26 13:21:18

Ad Pavel Oh: Ad jednoznačnost důkazu - Jste na omylu. Pokud vím, tak platí, že pokud existuje nějaká hypotéza a najde se byť jen jediný výsledek, který odporuje hypotéze, tak je neplatná. Předpokládejme, že nevíme nic o vnitřní struktuře lidského těla. Já vytvořím hypotézu, že aby lidské tělo mohlo stát, potřebuje vnitřní strukturu takovou, která ho udrží. Protože umím postavit například z klacků nějakou skulpturu obalenou třeba trávou a skulptura drží vertikálně, prohlásím, na základě podobnosti, že něco podobného předpokládám uvnitř těla - tedy něco co bude plnit funkci klacků. A hledám důkazy jestli tomu tak je nebo není. Udělám několik experimentů (neřešme etiku) a zjistím, že skutečně taková struktura plnící funkci podpory těla - existuje.
Podle Vás toto není jednoznačný důkaz existence této struktury a její funkce?

Odpovědět


Re: Zvláštní diskuse

Igor Druhý,2024-05-24 18:55:13

Aj o tých "vedcoch" sa dá značne pochybovať.
Napríklad je členom spolku aj vyštudovaný exorcista-kňaz.
Že by spolok dokázal skritizovať exorcistické šarlatánstvo asi veľmi nehrozí.

Odpovědět


Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel Aron,2024-05-26 13:35:44

Přesně tak.

Odpovědět


Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel Aron,2024-05-26 13:35:49

Přesně tak.

Odpovědět


Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel Aron,2024-05-26 13:35:52

Přesně tak.

Odpovědět


Re: Zvláštní diskuse

Petr Mikulášek,2024-05-25 06:24:54

No já jsem psal jenom o tom, že mozek by se měl používat ve věcech víry a je jedno, jestli jde o sušenou vodu pro léčebné účely, nebo o snahu, aby člověk žil podle pohádkové knížky. Kdo takto nečiní a přijímá nekriticky tvrzení nějaké "autority", který jsou v rozporu s logikou a platí jen na základě dogmat, nezaslouží si být nazýván skeptikem.
To už rovnou mohli vzít za člena bývalýho kolegu, který přelepoval na firmě kamery u počítačů, aby ho nesledovali ilumináti, využívání pro telekonference nedbaje a obávájící se chemtrails, který nakonec zakotvil u nějaké křesťanské sekty s tím, že ti se ho nesnaží ovládat. Mimochodem, měl titul PhD, takže takový stav se může stát i lidem jinak celkem inteligentním.

Odpovědět


Re: Zvláštní diskuse

Marcel Brokát,2024-05-25 09:54:03

Aha, no, nemáte pravdu. Článek mě nenabudil. Klub Sisyfos ano. Dávno již tomu. A proč jsem se vyjádřil? Nu proto, že deklarují kritické myšlení a jeho rozšiřování do společnosti, k tomu vědomě používají svoji vědeckou prestiž a veřejnou známost a přitom jsou bezostyšně právě s tímto způsobem myšlení v rozporu. Vždyť si přečtěte některá jejich odůvodnění k Balvanům. Je to argumentační guláš, řada sdělených důvodů pro Balvany je na úrovni "to se nám nelíbí" a tudíž proto Balvan... Dělají to co kritizují.

"Zajímavou" kategorií je jejich Eso slovník. Není ojedinělé, že hodnocení, pod která se podepisují, jsou plná nepřesností a dojmů, spíše než racionality - namátkou Mumio /v lomítkách moje poznámky, názor, kritika/: cituji hodnocení:
Jako většina podobných „přírodních“ /proč v uvozovkách? snaha o dehonestaci?/ preparátů, které jsou dnes dováženy do ČR s bombastickou /proč hodnotící označení? Kdo určuje jaká reklama je bombastická?/ reklamou, nejsou preparáty z mumia považovány za lék, ale za potravinový doplněk /opět chyba - není zde uveden faktický důvod proč není považován za lék/. Údaje o jejich léčivých vlastnostech jsou nevěrohodné, protože neexistují klinické studie, které by takové účinky prokazovaly /řada argumentačních faulů/ , nehledě k tomu /opět argumentační faul, navíc snaha o zesílení slabých argumentačních podkladů emočním rozšířením/, že složení mumia není standardní a že extrakt z něho je vzhledem k vzácnosti mumia vysoce ředěný /opět argumentační faul - předpoklad vydávaný za fakt/.

Za mne, pokud bych se prsil kritickým myšlením a raciem, bych hodnotil nějak takto: Legislativa ČR produkty z Mumia řadí do kategorie potravinový doplněk. Optikou legislativy se tudíž nejedná o lék. K dnešnímu dni (myšleno ke dni zveřejnění našeho hodnocení) nevíme o veřejně dostupných klinických studiích, které by zkoumaly účinky Mumia na lidský organismus. Vzhledem ke skutečnosti, že z hlediska legislativy není potravinový doplněk normován na nějaké základní složení nebo koncentrace výrobcem deklarovaných účinných látek, předpokládáme rozdíly mezi jednotlivými výrobky, které se na trhu objeví.

Odpovědět


Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel 1,2024-05-26 11:32:04

To, že někdo používá kritické myšlení ještě neznamená, že se musí nebo dokonce, že by se měl vyjadřovat jako lékař, který píše posudek, notabene, když jde o to opačný názor (tedy "Nemůžu věřit kdejakému nesmyslu co kde reklamují.") patřičně popularizovat. Nebo-li dost to vypadá, že postřelený Brokát zakejhal.

Odpovědět


Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Marcel Brokát,2024-05-26 23:29:02

Tak úplně jsem nepochopil Vaší poslední větu. Ale pochopil jsem, že propagujete postoj "když někdo může, tak může" - no tak to zcela jistě budete takovýhle klidný hrdina až Vám soused svede manželku / přítelkyni, když může a pozvete ho na skleničku když můžete...
A ještě jsem pochopil, že jste asi nepochopil k čemu jsem předkládal svůj názor. Můžu Vám to nevysvětlit? Můžu, tak mi to nebudete mít zcela jistě za zlé.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel 1,2024-05-27 19:47:46

To mně nepřekvapuje, že jste nepochopil. Jinak se samozřejmě mýlíte. Já propaguji postoj, že bláboly třeba soudružky bionovinářky bazalové by se měly uvádět na pravou míru. Když to někdo dělá kompetentně a při tom hravou formou jako Sisyfos, tak nezbývá než tleskat. Pro info, opravdu ale opravdu jsem nepotřeboval vědět, co vy, vaše manželka a váš soused děláte ve volném čase.

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Marcel Brokát,2024-05-28 14:33:45

A proč výstup paní novinářky možno hodnotit a klubu Sisyfos ne? To mě skutečně upřímně zajímá... Nějaké pečetidlo té jediné pravdy a oprávnění? Nebo...? Vážně mě to zajímá...

Odpovědět


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zvláštní diskuse

Pavel 1,2024-05-28 17:29:32

Jistě, že lze. Stejně tak lze ovšem hodnotit dojmy brouka pytlíka (viz článek) jménem Brokát.

Odpovědět

Nomen omen

Marcel Brokát,2024-05-24 07:55:34

Jsem kritikem klubu Sisyfos. Na to, že takovou činností tráví čas akademicky vzdělané dospělé v řadě případů kolegy uznávané osoby, jsou veřejné projevy a výsledky klubu povrchní a primitivní.
Několikrát se ukázalo, a lze to dohledat na jejich stránkách, že ve vyjadřování se k různým jevům, pojmům trpí pocitem nadřazenosti, analytickou povrchností a tendenčností, byť mají v mottu pravý opak.
Jejich obranná zeď, kterou staví vyjádřením, že vědí, že jsou vnímáni za divné staříky, a že je jim to jedno je postojem malého ublíženého dítěte. A ještě si rýpnu - jejich členkami nejsou žádné ženy, že mluví pouze o stařících? Zvláštní na lidi, kteří se prsí tím, že objektivizují svět.
A proč nomen omen? Bohužel mi jejich výsledky tak nějak rezonují s popisem z wiki: "Sisyfos"... je symbolem nesmyslné, otupující a bezvýchodné činnosti, ze které nikdy nemůže být užitek...
Tímto je nominuji na Bludný balvan za vědeckými důkazy nepodložené přesvědčení o jejich užitečnosti.

Odpovědět

...

Ežo Vlkolinský,2024-05-24 07:19:38

Z pôvodne výborného nápadu sa z toho stala politicky zafarbená trápna fraška.

Odpovědět

stará známá paní Pýcha

Pavel Oh,2024-05-24 07:12:37

Bohužel, čím dál, tím víc spolek ovládá pýcha.
Vystupují jako arbitr veškerého vědění na celé Zeměkouli. Pýcha je nenasytná. Zakrátko se jistě stanou arbitrem všeho existujícího v celém Vesmíru. Pro Vesmír skvělá vyhlídka.
PO

Odpovědět

nejistota

Pavel- Piskač,2024-05-24 06:44:29

Kdysi Sysifos dával ocenění v případech, kdy ty nesmysly byly jisté. Postupně se ale začaly udělovat ceny, kdy daná problematika byla nejistá (např. ocenění p. doktor Hnízdila). Členové spolku selhali v kritickém myšlení a to včetně pana doktora Grygara - s výroky o Covidu.
A další problém je, že se ve vědě hlasuje o pravdě, ale to není nic nového.

Odpovědět

na dukazech zalozena satira

Jakub Preclík,2024-05-24 05:05:25

je mozna disciplina odsouzena k nezdaru. vysmech pozoruji jako nedilnou soucast kazdorocni show spolku sisyfos. odebrat iluze a vysmat se nekomu, to cele po modlitbe a nekriticke propagaci dvoudilne bible zakladajicim clenem spolku, podle meho nazoru nemuze prospet obecne.

Odpovědět

O. Rada,2024-05-24 00:20:30

Ono to tak trochu souvisí s podstatou zdejšího článku - tedy s principem. Nutno podotknout, že nemám nic proti pranýřování nešvarů a ohlupování ve smyslu nadpřirozených bytostí a schopností,... Nakolik je ale racionální, že si právo udělovat balvany, třeba za víru v nadpřirozené schopnosti proutkaření,... osobuje instituce honosící se skeptickým myšlením v čele s předsedajícím, který věří ve vzkříšen z mrtvých, Ducha svatého,...?

Odpovědět


Re:

Petr Mikulášek,2024-05-24 08:46:48

S tímhle se nedá, než souhlasit. Kriticky myslet znamená vytvořit si hypotézu a tu buďto potvrdit, nebo vyvrátit. A i když nejsme schopní jednoznačně potvrdit nebo vyvrátit existenci božstev, mám e možnost racionálně (= rozumově) posoudit hypotézu o bohu, která je nám předložena. Pan Grygar by si měl uvědomit, že toho sám není schopen.
Předpokládejme platnost hypotézy jeho církve, že existuje bytost, která stvořila člověka. Člověk je složen z orgánů, tedy není jiná možnost, než že stvořitel musel minimálně definovat parametry těchto orgánů. A když mezi ně patří i mozek, musel by mít možnost zapnout nebo vypnout systém pro logiku jako jeden z jeho parametrů. Tu ale máme, takže existuje-li stvořitel, je jeho vůle, že můžeme analyzovat tvrzení o něm. Nemyslet logicky a nekriticky přijímat něčí tvrzení bez důkazů by pak bylo proti jeho vůli, člověk by měl logicky ověřovat i tvrzení o něm. A tvrzení, co logicky nepopírají sama sebe a jsou v souladu s naším poznáním světa, je v Bibli asi jako planet obývaných 30km vysokými, zelenými Kiklopy se znalostí jaderné fúze v našem hvězdném systému.

Odpovědět


Re:

Pavel Šmejkal,2024-05-24 14:25:31

Pan Grygar není předsedou Sisyfa.

Odpovědět

Hehe...

Many More,2024-05-24 00:02:15

No, snad se učit, se učit, se učit. Bo paní profesorka Vejtasová nám vždycky říkávala: Učíme se proto, abychomsme neumřeli blbí :-)

Odpovědět

Bludný balvan

Mirek Sintak,2024-05-23 21:49:20

Škoda, čekal jsem polemiku a vyvrácení argumentů, které vedly Sysifos k uděleni balvanu paní A. Bazalové. Zde je zdůvodnění udělení: https://www.sisyfos.cz/clanek/1598-bludny-balvan-za-rok-2023-v-kategorii-zurnalisticka-etika-ing-angelika-bazalova.

Odpovědět


Re: Bludný balvan

Erik Kollár,2024-05-23 22:05:57

Pane, jde o princip, matláte se zbytečně

Odpovědět


Re: Re: Bludný balvan

Jaroslav Gutvirth,2024-05-24 12:59:16

Matláte? FUJ.

Odpovědět


Re: Re: Bludný balvan

Mirek Sintak,2024-05-26 21:27:32

Myslite maximy E. Kanta nebo vědecké principy nebo jestě jiné? Jinak zajimave zamyšlení nad zpochybňováná vědy: https://www.youtube.com/results?search_query=maxwellovy+demoni a něco veselého k tomuto tématu pané Angeliky od Ludka Staňka, v 3:05(alepoň je vtipný) https://www.stream.cz/udalosti-ludka-stanka/jste-osklivi-ja-jsem-krasna-radni-angelika-ziskala-bludistaka-za-sireni-blabolu-porote-se-vysmala-65007222

Odpovědět


Re: Re: Re: Bludný balvan

Mirek Sintak,2024-05-26 21:32:24

I. Kanta :-D

Odpovědět


Re: Bludný balvan

Pavel Aron,2024-05-26 13:44:33

Tohle je typicky novinářský spor. Autoři tam řeší svůj postoj k článkům Angeliky Bazalové. Já jí čtu často a musím konstatovat, že po věcné stránce má své vývody dobře odůvodněné na rozdíl od naprosté většiny podobných textů v našich mainstreamových médií. Nicméně, stále jsou to jen novinářské články na dobré odborné úrovni nikoliv vědecké studie. A ti co jí udělili Bludný balvan, by se měli stydět. Dříve ho udělili např. panu prof.Beranovi opět jen proto, že nevyhovoval názorům prosazovaným mainstreamem. A takhle hloupě a arogantně se chovají už po léta. A s někým, kdo se jako autoři Sisyfa neobtěžuje dávat relevantní argumenty na odborné úrovni nelze seriozně diskutovat.

Odpovědět

Bludná klávesa

Florian Stanislav,2024-05-23 19:43:40

zasláno na
dotazy@sisyfos.cz
https://www.sisyfos.cz/clanek/1590-zlaty-bludny-balvan-za-rok-2022-v-kategorii-jednotlivcu-judr-daniela-kovarova
""Řeč je o vystoupeních a textech, v nichž paní senátorka tvrdí, že z jí “uvedných (UVEDNÝCH) citací [z Občanského zákoníku] plyne, že manželé mají zákonnou povinnost/právo se o děti snažit, tedy i provozovat spolu sex. Takhle to náš stát chce, takhle to v zákoně máme. Je to veřejnoprávní úprava, proto se manželé nemohou dohodnou (DOHODNOUT) odlišně. Jistě, podobně jako mnoho dalších práv a povinností v rodině je stát aktivně nevynucuje. Ale kde se chová jinak, chová se protiprávně a v jistých situacích (rozvod, soud mezi manželi) ho může čekat jistá forma sankce.” Dále uvádí “Jak vznikají děti? Sexem. Jak manželé naplní literu zákona? Tím, že zplodí děti. Neochota mít děti je například v církvením (CÍRKEVNÍM) právu platným důvodem pro anulování manželství od počátku.”
12. 5. 2023
Autor: Výbor Sisyfos

V textu je údajná citace s překlepy, KTERÉ JSEM VYZNAČIL. Odkaz, který by snad k citátu mohl vést, není přímo na autorku a kromě toho je nefunkční. Nijak se nezastávám autorky textu a jejích názorů, ale text Sisyfos by měl být jednoznačný.
Adam Smeták (25. 9. 2022), Sexuální obtěžování je přirozená věc, myslí si Daniela Kovářová, která má šanci dostat se do Senátu. Refresher News.
https://refresher.cz/122061-Sexualni-obtezovani-je-prirozena-vec-mysli-si-Daniela-Kovarova-ktera-ma-sanci-dostat-se-do-Senatu%20

Komentář : Sisyfos by mohl udělovat cenu Bludná klávesa ( BLK) a hned jednu udělit sobě.

Odpovědět


Re: Bludná klávesa

Florian Stanislav,2024-05-26 21:14:01

Odpověď Sisyfos byla rychlá. Nemůžou za to, že odkaz Adama Sedláka z refresher.cz je nefunkční. Budou to aktualizovat. A tři dny nic, ani nefunkční odkaz nesmazali.

Odpovědět

výborná analýza

Erik Kollár,2024-05-23 19:02:22

Děkuji pane Pouzare

Odpovědět

odlehceni

Zdeno Janeček,2024-05-23 17:49:54

zkuste knizky od Václav Semerád

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz