Zánět kloubů  
Dosud se autoimunitní choroby, jako například revmatoidní zánět kloubů a skleróza, léčily pomocí steroidů, nebo pomocí imunosupresivních látek potlačujících imunitu. Izraelsko - americký výzkum dospěl v oblasti léčby těchto nemocí k překvapivým výsledkům. Pokusně se daří zmíněné nemoci léčit pomocí vakcinace, a to i v jejich chronickém stádiu.

Poruchy autoimunity, při kterých imunitní systém napadá tkáně vlastního těla, náleží mezi nejrozšířenější vážné chronické choroby. U artritidy napadají buňky imunitního systému naše klouby a u mnohočetné sklerózy napadají imunitní buňky myelinové kryty vláken nervových buněk. Klasická léčba se provádí dvěma způsoby. Pomocí steroidů, které do určité míry mohou zabránit rozvoji zánětu navozeného útokem imunitních buněk, nebo se užívají imunosupresiva - látky, které potlačují všechny funkce imunitního systému. Při užití těchto látek sice poklesne síla útoku proti vlastním tkáním, sníží se ale také všechny potřebné funkce, které imunitní aparát má zajišťovat – buněčnou imunitu a tvorbu protilátek. Organismus se stává méně odolný proti virovým a bakteriálním infekcím, stává se ale také náchylnější k propuknutí zhoubného bujení. Navíc použití zmíněných látek pouze mírní ale nezastaví proces nemoci. Klasická léčba je efektivní především v raných stádiích vývoje choroby.

Nový přístup v léčbě autoimunitních chorob se soustředí pouze na jednu část imunitního systému a sice na tu, která napadá vlastní tkáň. Ví se, že při autoimunitní chorobě imunitní buňky používají k navození zánětu a následné destrukce tkáně chemických značek, jsou to cytokiny a chemokiny. Tyto proteiny přivábí bílé krvinky, které v případě artritidy napadnou tkáně kloubu. Dochází k tomu tehdy, když náš imunitní systém rozpozná, že kloubní tkáň je označena jednou z chemických spouštěcích značek označovanou jako IP-10. Vědci zjistili, že protein IP 10 je specifický protein zodpovědný za postup artritidy. Imunitní systém se sice snaží zvrátit chybnou aktivitu proteinu IP-10 a vytváří si proti němu protilátku, ale v nedostatečném množství. Podpoření této správné činnosti imunitního systému vakcinací proti IP-10 zvýší produkci protilátek proti tomuto spouštěcímu proteinu. U experimentálně navozené artritidy na zvířecím modelu, vedla imunizace proti IP-10 k rychlému potlačení choroby. Lze předpokládat, že podpoření tvorby protilátek proti IP-10 vakcinací bude zvratem v léčbě artritidy a mnohočetné sklerózy. Výzkumníci nepředpokládají, že by vyblokování tohoto jednoho značkovacího proteinu přineslo organismu zvlášť velké nebezpečí, například v tom, že by nebyl schopen označit si pomocí IP-10 do organismu vniklé bakterie a zahájit proti nim úspěšný boj. Optimismus výzkumníků je podložen faktem, že organismus nemá k označování nepřítele pouze jeden protein jako zde zmíněný IP-10. K označení buněk, které mají být zničeny má organismus škálu přibližně padesáti chemických sloučenin a vyblokování jedné z nich - proteinu IP-10, by nemělo vážně ohrozit ani ochranu proti infekci, ani před rozvojem zhoubného bujení.
Zmíněný objev čeká ještě ověření klinickými testy. Jako první přijdou na řadu pacienti s mnohočetnou sklerózou. V celé záležitosti se již angažuje jeden z význačných amerických farmaceutických koncernů. To že zmíněný objev nového přístupu v léčbě autoimunitních chorob byl zveřejněn prestižním izraelským ústavem (The Technion-Israel Institute of Technology), je příslibem serióznosti a naděje statisíců klasickou léčbou nevyléčitelných nemocných.

Obrázek: Klouby postižené revmatoidní artritidou

Datum: 17.11.2002
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz