Alkohol  
Po delší přestávce se prestižní vědecké časopisy začínají opět věnovat alkoholu. V uplynulém týdnu jsme zaznamenali na toto téma hned tři články. Ani jeden nás nepotěšil a výsledky nového bádání lze shrnout následovně: I malé množství alkoholu může porušit plod. Mírná konzumace alkoholu u dospělých připravuje mozek o schopnost korigovat chybné konání. Třetí z poznatků je zvlášť překvapivý. Konzumace alkoholu zřejmě zvyšuje riziko vývinu nádoru prsu podstatně větší měrou než kouření!
Žijeme v přesvědčení, že malé dávky alkoholu neuškodí. I slovutné instituce, jakými je například anglická Královská společnost porodníků a gynekologů, doporučuje těhotným ženám aby omezily denní příjem alkoholu na jednu sklenku vína nebo piva, nebo odpovídající množství „tvrdého“ alkoholu, aby u svého potomka snížili riziko vzniku fetálního alkoholového syndromu. Zmíněná porucha se vyznačuje narušenou schopností se učit, poruchami chování,…
Nyní se zdá, že názory na škodlivost alkoholu pro zdárný vývoj plodu budeme muset poněkud přehodnotit. Vyplývá to ze studie provedené na Lékařské univerzitě v Novém Mexiku. Výzkum provedený pod vedením Daniela Savage, který byl provedený na hlodavcích naznačil, že i malé dávky alkoholu, které v přepočtu na váhu organismu odpovídají malé skleničce vína u člověka jednou za den, způsobují poškození mozku plodu, které se projeví až v pozdějším věku. Plíživý efekt malých dávek alkoholu se na zvířatech projevuje tak, že v dospělosti nejsou schopna obstát v testech orientace v bludišti (obdoba lidských psychických IQ testů). Nejen, že zvířata, jejichž matky v době březosti konzumovaly malé dávky alkoholu nebyly schopny držet krok se svými vrstevnicemi a v testech propadaly, ale v mozku těchto zvířat bylo také zjišťována o třetinu nižší hladina glutamátu – klíčové látky, která se v oblasti zvané hypokampus účastní procesu učení a zapamatování si.
Jiný pokus, provedený v Amsterodamu a na lidech, exaktními metodami doložil, že mozek pijáků alkoholu není schopen zaznamenávat chyby a vyvodit z nich poučení.
O největší překvapení se nyní zasloužilo statistické vyhodnocení 53 studií. Mezinárodní tým prověřil dříve provedené studie a zjistil, že alkohol je odpovědný za značnou část rakoviny prsů. Až 4% zhoubných nádorů prsu v rozvojových zemích má na svědomí konzumace alkoholu. Ani se tomu nechce věřit, že kouření má na vznik rakoviny prsu u žen menší vliv, než má požívání alkoholu. Tento překvapivý závěr vyplynul ze studie, která zahrnovala 58 a půl tisíce pacientek s rakovinou prsu. Jako kontrola sloužila skupina čítající téměř 100 tisíc zdravých žen. Řeč čísel hovoří zcela jasně - i malá sklenička vína nebo piva nás vystaví o 7% vyššímu riziku vzniku rakoviny prsu. U těžké alkoholičky je toto riziko vzniku rakoviny prsu vyšší o 46%.
Oddělit od sebe vliv kouření a alkoholu se dlouho nedařilo, protože řada pokusných osob, která je vyznavačem alkoholového moku, zároveň kouří. Vysledovat škodlivý efekt alkoholu se podařilo teprve až když mezinárodní tým nashromáždil a vyhodnotil dostatečně velký soubor věrohodných údajů.
Abstinence je tedy nejjednodušší způsob účinné prevence proti tomuto zhoubnému onemocnění, které postihuje každou devátou ženu ve Velké Británii a již každou osmou ženu v USA.
Datum: 27.11.2002
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz