Bulimie souvisí s opioidy  
Opioidové receptory, které jsou součástí našeho mozkového endorfinového systému, jsou možná klíčem k možné léčbě pacientů s bulimií.

 

Bulimie a anorexie jsou poruchy příjmu potravy, jejich společným znakem je úbytek hmotnosti.

Bulimie a anorexie jsou poruchy přijímání potravy. Mají mnohé společné a často bývají zaměňovány. 


Anorexie
Anorexie je porucha ohrožující život, projevuje se odmítáním potravy nezbytné pro zajištění zdraví a normální hmotnosti v poměru k výšce.
Ačkoliv anorektičtí pacienti mají chuť, k jídlu potlačují ji a přijímají jen minimální množství potravy nebo vůbec žádnou, neboť jsou přímo posedlí obavou z obezity. Přes 90 % takto postižených osob jsou ženy a podle odhadů je tak postiženo 0,5 až 3,7 % žen.


 

Zvětšit obrázek
Bulimičtí pacienti mají porouchanou vazbu mezi receptorem a endogenními opioidy.

Anorektici často podléhají depresím, straní se společnosti a svoje pocity vyjadřují jen velmi neochotně. Silná stravovací omezení u nich vytvářejí iluzi, že jsou schopni řídit své chování a postižené osoby si mohou vypěstovat nevhodné stravovací rituály, kdy často odmítají jíst v přítomnosti jiných osob. U pacientů dochází k abnormálním ztrátám tělesné hmotnosti - o 15 % a více. Mimo silného zhubnutí se hladovění projevuje zvýšenou lámavostí nehtů a vlasů, suchou pokožkou, pocitem chladu a u žen menstruačními problémy.

Bulimie
Běžnější poruchou přijímání potravy je Bulimia nervosa, která se vyskytuje dva až třikrát častěji než anorexie. Postižené osoby obvykle zkonzumují velké množství potravy (až 5000 kcal a více) a následně se tohoto přebytku zbavují zvracením, užíváním laxativ a diuretik. Toto chování zůstává často skryto, protože pacienti jedí normálně ve společnosti a tuto poruchu tají. Typické znaky zahrnují rozrušení zubní skloviny působené kyselým pH zvratků, nadutými tvářemi vlivem oteklých slinných žláz a odřenými prsty při vyvolávání zvracení a značnou dehydrací.


V srpnovém čísle časopisu Nukleární medicína přišla Angela Guarda, docentka psychiatrie na klinice Johna Hopkinse v Baltimore s první zobrazující studií, která byla zaměřena na opioidový systém pacientů s bulimií (bulimia nervosa). Výsledky ukázaly na rozdíly mezi ženami, které trpí bulimií a těmi, které jsou zdravé. Zjistilo se, že opioidy a jejich receptory  hrají u bulimie určitou úlohu.

V kontrolní skupině zdravých žen byly zařazeny ženy stejného věku a hmotnosti a mozky obou skupin žen skenoval James Frost, (spoluautor studie, profesor radiobiologie a neurověd).  Vědci celkem porovnávali  8 žen s bulimií se stejným počtem žen v kontrole. Mozky  byly skenovány pozitronovým emisním tomografem (PET) a to poté, co si nechaly injekčně podat radioaktivní sondu. Jednalo se o látku carfentanil, která pro snadné sledování byla označena radioaktivní značkou s krátkým poločasem rozpadu. Carfentanil je látka, která se váže na mu-opioidové receptory v mozku a umožňuje tak sledovat zdejší metabolické pochody, které probíhají v endorfinovém mozkovém systému. 

 

Bulimií jsou postiženy 1 - 2 % dívek. U oblečených bulimiček zdání mnohdy klame, mají totiž následkem zanícených slinných žláz docela kulaťoučké obličejíčky.

Pozitronová tomografie zjistila, že u bulimických pacientů je  vazba opioidových receptorů porušena. Vazba mezi receptorem a molekulami, které vazbu zajišťují,je méně pevná. Jedná se o poruchu lokalizovanou v ohraničeném místě nacházejícím se v levé hemisféře. Jedná se o stejnou oblast mozkové kůry,která je známa tím, že zpracovává údaje týkající se chuti, pocitu hladu a odmítání potravy. Do této oblasti byly nedávno situovány také poruchy chování spojené s drogovou náchylností a dokonce i  gamblingem.
Bulimie je vážná porucha příjmu potravy, které vede k úbytku na hmotnosti. Pacienti jsou při ní chyceni do pasti, cyklu, který jak se zdá z poznatků získaných v souvislosti s opioidovými receptory, jim za takové sebe týrání odměnou něco nabízí. Bulimie je často chronická a léčení pacienti často upadají do recidivy.  

Bulimie je desetkrát častější u žen, než u mužů a ze statistik pořízených v USA vyplývá, že je rozšířenější než se soudilo. Postihuje 1 – 2% dospívajících dívek a mladých žen. Jedná se o závažné onemocnění, a jejími  příznaky mohou být epileptické záchvaty, poškození zubů, zánět slinných žláz a žaludku a rozvrácení rovnováhy tělních tekutin. Za jistých okolností je bulimie smrtelná.


I když příčina bulimie zůstává i po těchto nových poznatcích nejasná, ukazuje se, že jsou při ní narušeny určité chemické signalizační cesty. Nové poznatky naznačují na možnou budoucí cestu řešení problému, a to na molekulární úrovni. Podle vědců je jen otázka času, než najdou cestu k  medikamentóznímu ovlivnění systému o němž se zjistilo, že funguje na principu vazby s mozkovými opioidovými receptory.

muži

Muži bulimií a anorexií trpí jen výjimečně,  dokáží se s ní vypořádat.

 

Pramen: Society of Nuclear Medicine


Datum: 15.08.2005 07:25
Tisk článku


Diskuze:

diskuze výhradně pro rozumné lidi www.racional.eu

Pavel Bedrník,2015-03-20 17:29:37

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
-- 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
-- 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
-- 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
-- 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
-- 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
-- 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
-- 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
-- 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
-- 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
-- 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
-- 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
-- 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
-- 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
-- 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
-- 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
-- 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
-- 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
-- 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
-- 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
-- 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
-- 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
-- 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
-- 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
-- 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu diskuze výhradně pro rozumné lidi

Odpovědět

Nemyslím si, že by to byly praktické důvody

leo(pold) k(yslinger),2005-08-23 13:54:56

což podporuje např. i v mém příspěvku zmiňovaný Olympus. Má totiž graficky velmi přesně vyvedené řecké písmenko "μ" (mělo to být řecké mí, nevím zda se povedlo) a za ním je výslovnost: mjů. Chápu, že americký trh je pro Olympus takovým lákadlem, že tomu obětuje i objektivitu. Američané pochopitelně neslyší nic jiného, jak bychom na nich mohli chtít, aby vyslovovali správně. Že to však používáme my - to mi připadá (a teď nechci urazit) jako používání termínu chozrazčot místo rozpočet v minulém režimu. Neberte to -prosím- jako pokus vyvolat flame. Existuje taková průpovídka, že v roce 2100 budou hovořit všechny národy severní polokoule jednou řečí a jenom staromilci ji, bůh ví proč nazývají angličtinou. ...moc se mi to nelíbí, asi do takového světa nepatřím.
Zdravím L.K.

Odpovědět

Řečtina propasírovaná přes americkou

leok,2005-08-22 20:09:37

angličtinu je příšerné zvěrstvo. Ty receptory (mu-opioidové receptory) jsou ve skutečnosti mí receptory. Mají klíčové postavení ve vztahu k euforii, sedaci, útlumu dechového centra. A to "mu" nebo "mjů" je americká podoba. Už jsem kritizoval stejně Daniela Doležala, který fotografoval s aparátem Olympus "mjů" a on mi odpověděl, že školy nemá. Přesto tvrdím, že s řeckou abecedou se děti seznamují už na ZŠ.

Odpovědět


ANO I NE aneb NE I ANO

Josef Pazdera,2005-08-22 21:32:36

Leoku, máš asi pravdu. Ale. V tomto článku používám termín mu-opioid, proto protože to tak uvádí zdroje ze kterých čerpám. Ostatně za toto označení (mu-opioid) se nestydí ani největší knihovna lékařské literatury na světě - americká NCBI. Uznávám, že je v literatuře více prací s řeckým mí, ale rok od roku se tento rozdíl stírá a pramenů, používajících nyní termín mu-opioid, je již 181 000. Používání termínu mu-opioid asi není k původním objevitelům zrovna "košér", ale ať chceme či ne, roste. Asi z ryze praktického důvodu, protože s řeckou abecedou má mnoho serverů problém.
V tomto článku zatím ponechám termín mu-opioidy proto, že si nejsem jist, zda by bylo ode mne správné interpretovat práci jinak, než jak ji autoři napsali. Nicméně připouštím, že oni i já se mýlíme. Otvírám tímto k tomuto vzniklému problému diskusi. Pokud se zde většina rozhodne pro striktní používání řečtiny, a to i v překladech amerických autorů, kteří ji nepoužívají, pak to v článku změním.

Odpovědět

zajímavý, ale...

ditom,2005-08-15 12:17:10

nejsem si jist, nakolik je statistický soubor 8+8 průkazný. I v biologii je myslím za takové minimum považováno n=15 (a to nemluvím o matematice). Každopádně určitě přínosný výzkum.

Odpovědět


přijde na to...

Lukáš,2005-08-15 13:05:25

...jak signifikantní je nalezená odchylka od normálu. Pokud se ukázalo, že u vsech osmi bulimiček je možné pozorovat nějaký jev, který nebyl pozorován ani u jedné zdravé ženy (případně varianta pro spojité veličiny: pokud měly všechny bulimičky vyšší uroveň pozorované veličiny než kterákoli sledovaná zdravá žena), pak je 8+8 dostatečné množství pro dělání závěrů.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz