BSE a CJD  
Počet případů creutzfeldt-jakobovy choroby vyvolané pozřením BSE infikovaného hovězího mohou být větší, než se předpokládalo.
Vědci z Neurologického ústavu v Londýně získali důkaz o tom, že BSE, která způsobuje tzv. novou variantu creutzfeldt-jakobovy choroby (vCJD) může být příčinou i některých případů sporadické creutzfeldt-jakobovy choroby (CJD).
Do dnešní doby zemřelo ve Velké Británii na neléčitelnou mozkovou variantní cretzfeldt-jakobovu chorobu 117 lidí. Příčina „sporadické“ CJD (odlišné od vCJD) není dosud jasná.
O sporadické CJD je známo, že postihuje starší lidi a přesto, že je známa již řadu let, nikdy u ní nebyla prokázána vazba na pozření infikovaného hovězího masa. Nyní někteří výzkumníci říkají že u několika případů sporadické CJD u lidí, kteří v osmdesátých a začátkem devadesátých let konzumovali infikované hovězí, by mohl být takový vztah prokázán. Profesor John Collinge, který vedl výzkum v oblasti prionových chorob na University College v Londýně, se stal vůdčí osobností, požadující novou podrobnou studii o rozsahu infekce CJD ve Velké Británii. Pokud se jeho předpoklady o původu sporadické CJD potvrdí, mělo by ministerstvo zdravotnictví následně přehodnotit kompenzace pro řadu rodin postižených v důsledku BSE.

S velkou obavou je mezi odborníky sledován také nárůst pacientů s chorobou CJD ve Švýcarsku. Švýcarsko je jednou ze zemí, jejíž chovy skotu následně po vzplanutí BSE ve Velké Británii, byly vážně postiženy. Počet případů skotu nemocného BSE kulminoval v roce 1996. S odstupem šesti let švýcarští epidemiologové zaznamenávají náhlý nárůst CJD choroby u lidí.
Zatímco v dřívějším období (1997 – 2000) se každoročně počet nových případů nemocí CJD ve Švýcarsku pohyboval mezi 8 – 11 případy, v loňském roce to již bylo 19 případů a v prvním čtvrtletí roku 2002 onemocnělo 7 lidí!
Studie, které by měly dát odpověď na otázku - do jaké míry je BSE přenosná na člověka, jsou zahájeny. Pokusy provede Výzkumný ústav pro zdraví zvířat v Edinburghu. Na myších infikovaných oběma druhy prionů se bude sledovat do jaké míry jsou projevy choroby shodné. První výsledky pokusů lze očekávat až příští rok.

Podle zahraničních materiálů zpracovali: Josef Pazdera a Jaroslav Petr
Datum: 02.12.2002


Diskuze:

Zatmeni Úsvit,2015-03-20 11:44:42

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
▶ 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
▶ 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
▶ 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
▶ 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
▶ 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
▶ 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
▶ 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
▶ 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
▶ 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
▶ 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
▶ 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
▶ 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
▶ 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
▶ 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
▶ 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
▶ 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
▶ 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
▶ 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
▶ 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
▶ 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
▶ 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
▶ 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
▶ 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
▶ 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
▶ 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
▶ 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
▶ 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
▶ 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
▶ 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu jen pro rozumné lidi ;)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz