Mayská obrazárna z předklasického období  
Jak informovaly tiskové agentury, v guatemalském San Bartolo byly nalezeny mayské fresky z předklasického období.

 

Zvětšit obrázek
Cival: Archeolog Francisco Estrada-Belli ukazuje otvorem stěnu mayské svatyně více než 2000 let starou malbou. Foto: Kenneth Garrett/National Geographic.

Média hodnotí guatemalský nález  vysoko - jako mayskou "Sixtínskou kapli". Datování se pohybuje okolo roku 100 př. n. l., San Bartolo leží ve stejné oblasti, kde později (tedy v klasické době s vrcholem někdy v 8. století) stálo turisty s oblibou navštěvované mayské město Tikal.

 

Zvětšit obrázek
Další pozůstatky po starobylé kultuře Mayů z Civalu. Foto: Bruce W. Smith, National Geographic Society, Filed 5/5/04

Podrobnosti o tom, co je vlastně na fresce v San Bartolu znázorněno, viz např. Lidové noviny . Z textu vyplývá, že obraz znázorňuje korunovační rituál, který měl být velmi podobný inauguracím klasického období. Máme z toho tedy vyvodit, že mayskou civilizaci je třeba posunout výrazně dále do minulosti?
Asi ano, objevy v San Bartolu nejsou zdaleka prvním podobných signálem. Již před více než rokem došlo k nálezům v mayském Civalu , jehož samotné základy byly položeny už někdy po roce 500 př. n. l. V 80. letech se přitom v popularizační literatuře vesměs tvrdilo, že mayské klasické období ("stará říše Mayů") se zrodilo až někdy ve 2. století n. l. Posun do těchto dat do minulosti je tedy tak jako tak nutný a San Bartolo naše představy o vzniku mayské civilizace vlastně nijak zásadně nemění.


 

Zvětšit obrázek
Archeolog William Saturno našel mayskou „Sixtinskou kapli“ náhodou když se před horkem ukryl do výklenku jakési štoly. Stalo se to již v roce 2001. Nejhodnotnější nálezy jsou z obnoveného výzkumu vykopávek a prací s cílem zachránit památky, které v roce 2003 financovala společnost National Geographic. Foto Kenneth Garrett.

V Civalu byly nalezeny stavby s astronomických významem obdobným pozdějším mayským památkám. Pokud k tomu připočteme podobnost stylu (i samotného rituálu) San Bartola s tím, co se v mayských městech odehrávalo za skoro 1000 let, vyplývá nám z toho velmi konzervativní obraz mayské civilizace - od svých počátků až po náhlé opuštění nejvýznamnějších měst na konci klasického období se vlastně změnila jen málo.
Zůstává zde ale přece jen jeden velký otazník - v Civalu ani San Bartolu nebyly nalezeny písemné památky (nebo to alespoň agentury neuvádějí, k čemuž snad není důvod). Někdy na počátku Staré říše tedy došlo přece jen k civilizačnímu zlomu v podobě přijetí písma. Předpokládá se, že Mayové ho nevymysleli sami, ale alespoň zčásti převzali od Olméků, kteří od zhruba poloviny 2. tisíciletí př. n. l. obývali především severnější oblast Veracruzu, rozšířili se však na podstatně větší teritorium.


Ve Wikipedii  najdete, že nejstarší mayské hieroglyfy jsou datovány ještě do období těsně před přelomem letopočtu, bohužel bez dalších podobností (starší literatura opět udávala data podstatně mladší). První olmécké nápisy (respektive kalendářní vročení) jsou dnes datovány do doby kolem roku 650 př. n. l. V minulosti se za nejstarší psaný záznam předkolumbovské Ameriky pokládala zelená soška muže s motýlími křídly datovaná do roku 162 př. n. l.

 

freska


San Bartolo, část guatemalské mayské fresky z doby 100 př. n.l. Znázorňuje zrození vesmíru a božskou nadřazenost krále, kterého malíř ztvárnil jako syna boha kukuřice, patrona králů, vznášejícího se  s párem ptáků a třímajícího lovecký koš v němž  přináší krvavou oběť v podobě krocana a klade jej před jeden z pěti kosmických stromů. Kromě obětiny v podobě krocana přináší král i vlastní oběť – zraňuje se na jednom z nejcitlivějších míst a z poraněného penisu mu na všechny strany tryská krev. 

 

kresba

 

Překreslený výjev předklasického mayského umění ze San Bartolo, jak jej na presentoval na konferenci objevitel William Saturno.

 

Prameny:

http://www.unh.edu/news/campusjournal/2003/december/120503saturno.html
www.popolvuh.ufm.edu

Autor: Pavel Houser
Datum: 19.12.2005 23:45
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz