Kam nechodí slunce, tam musí lékař  
Nízká hladina vitamínu D způsobuje malou odolnost k tuberkulóze.

 

Mycobacterium tuberculosis (převzato z http://www.niaid.nih.gov/dir/labs/lhd/barry.htm)

Donedávna jsme si mysleli, že se  nám  Kochův bacil (Mycobacterum tuberculosis) způsobující tuberkulózu podařilo téměř vymýtit, anebo že to je již jen otázka krátkého času. Nárůst počtů případů způsobovaných  k lékům odolnými kmeny nás vyvedl z omylu.

Zvětšit obrázek
Přestože je sluneční záření často označováno za zdraví škodlivé, v případě boje proti bakteriím je tomu zřejmě naopak.

Vědci prokázali souvislost mezi vitamínem a naší odolností k této chorobě.

 


Již dlouhou dobu se ví, že Afroameričané v USA jsou  k TBC více náchylní a také to,že to nějak souvisí s vitamínem D. Známo je také, že inaktivní forma tohoto vitamínu vzniká z provitamínu v kůži působením UV záření. O jeden z prvních objevů v tomto směru se zasloužil  N. R. Finsen, který zjistil, že sluneční svit má příznivý vliv na zdravotní stav pacientů s kožní formou tuberkulózy. Finsen za něj v roce 1903 obdržel Nobelovu cenu.
M. tuberculosis je vnitrobuněčný parazit, který za určitých podmínek může přežívat uvnitř jednoho z typů bílých krvinek-makrofágu, což zvyšuje jeho šance na obejití našeho obranného systému.V těle pak napadá nejčastěji plíce, odkud se může šířit do většiny našich orgánů.

 

 

Zvětšit obrázek
Opustit svoje zvyky a zahalit se po bělošském způsob života, se lidem s tmavě pigmentovanou kůží může stát osudným.


Američtí vědci spolu se svými německými kolegy před nedávnem objasnili vztah mezi vitamínem D a imunitní odpovědí našeho organismu k těmto bakteriím. Na té se z velké části podílí právě makrofágy, tvořící součást naší nespecifické imunity. Přesný způsob jakým makrofágy likvidují nezvané hosty, však nadále zůstává neobjasněn. Víme jen, že se v nich vyskytují tzv. Toll-like receptory (TLRs), které prudce reagují na podráždění specifickými molekulami umístěnými na povrchu bakterie. Podle zmíněné studie dojde po stimulaci TL receptorů bakteriemi k významnému nárůstu hladiny enzymu Cyp27B1, který umožňuje přeměnu inaktivní formy vitamínu D na biologicky aktivní molekulu a také ke zvýšení počtu recetorů pro vitamín D na makrofázích.

 


Když tedy aktivní forma vitamínu dosedne na vitamínový receptor makrofágu, předá tím signál  do jádra buňky, kde to vyvolá aktivaci genu  pro indukci antimikrobiálního peptidu katelicidinu. Tento peptid vzniká štěpením z předem připraveného proteinu a po svém uvolnění bakterii tuberkulózy usmrtí.

Vitamín D  podle nové teorie funguje jako signální molekula pro tvorbu antimikrobiálních látek a aktivuje jeden z obranných mechanismů, kterým lidské makrofágy bojují proti parazitům, kteří  se u nás hodlají zabydlet.


V tomto případě vědci nemohli využít ke studiu účinku vitamínu D svého oblíbeného modelu – myši. Prostě proto, že myši  tento mechanismus nemají vyvinutý. Myši si vytvořily k obraně alternativní obranný mechanismus, který je  založený na oxidu dusnatém. Myši jsou totiž živočichové s převážně noční aktivitou, na nějaké opalování přes den si nepotrpí, a tak se musí obejít bez vitamínu D. Výzkum o kterém zde referujeme neprobíhal na pokusných zvířatech, nýbrž na  in vitro pěstovaných lidských bílých krvinkách.

 

K prevenci v šíření tuberkulózy by mělo, zvláště u Afroameričanů, zajistit doplnění chybějícího vitamínu D.

Jak jsme v úvodu naznačili, tak Afroameričané mají v krevním séru výrazně nižší hladinu vitamínu D a trpí tuberkulózou 8x častěji, než obyvatelé USA se světlejší pletí. Nové poznatky funkce vitamínu D naznačují, že důvodem je právě jejich vysoká hladina kožního pigmentu, který absorbuje většinu UV záření a snižuje tak produkci tohoto vitamínu. Při pokusech s infekcí in vitro byla v jejich séru zjištěna o 63% nižší hladina antimikrobiálního katelicidinu. Po dodání vitamínu D, však koncentrace tohoto přirozeného antimikrobiálního peptidu výrazně vzrostla.

 

Každý rok onemocní ve světě tuberkulózou na osm miliónů lidí, z čehož dva miliony lidí ji nepřežijí. Výsledky mezinárodního vědeckého týmu naznačují, že levným a tedy masově použitelným řešením by mohl být dostatečný přísun vitamínu D těm osobám, které trpí jeho nedostatkem. I když pro obyvatele vyspělých zemí zůstává nejspolehlivější ochranou před TBC očkování, účinky vitamínu D není  radno podceňovat, zdá se, že je v boji s touto chorobou na naší straně a že je našemu imunitnímu systému vydatným pomocníkem. 

Zdroj: Science Express 
 

Autor: Jan Humplík
Datum: 27.02.2006 09:48
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz