Čistička vzduchu může škodit  
Většina čističek vzduchu vypouští ozón. I těch několik miligramů této molekuly, které zařízení za hodinu vyrobí, často vede k tomu, že jeho hladina přesáhne hodnotu, která ohrožuje zdraví. Astmatikům, aniž by je na to výrobce upozornil, může takové zařízení udělat ze života doslova peklo.

Kdysi bylo jednoduché otevřít okna a získat zásobu čistého, zdravého vzduchu. Dnes je to pro stav znečištění životního prostředí často problém. Také vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám energií šetříme teplem a izolujeme budovy, utěsňujeme okna a  tak si do kanceláří a bytů si kupujeme  „pračky“ vzduchu.
Pokud si v Google zadáte vyhledat spojení „čistička vzduchu“, tak jen v češtině nabídne 154 000 odkazů. Hned u prvního odkazu se dočtete, že  v průběhu jediného dne se až 20 000krát nadechneme. A že spotřebujeme více než 15 kg vzduchu, což je mnohokrát více, než je množství vody a potravin za stejnou dobu. Následuje výzva k zamyšlení nad tím jaký vzduch dýcháme, a jaký dýchají naše děti!  Technická pasáž rozebírá další důvody, proč je nutné si  čističku opatřit. Ve výčtu je někdy zmínka o tom, že u čističek vzduchu je důležitý ionizátor, který obohacuje vzduch o lehké záporné ionty a zvyšuje čisticí účinek. Závěr je, že čistička vzduchu zachytí domácí prach, pyl, výtrusy plísní, bakterie, zbytky roztočů, části zvířecí srsti, smog a řadu dalších alergenů. Usnadní a zpříjemní pobyt v interiéru alergikům a astmatikům.


Je těžké takovým argumentům odolat, zvláště pokud taková zařízení vídáme v ordinacích, kancelářích movitých firem,... A ještě k tomu máme doma alergické dítě, bývá rozhodnuto.


Má to háček

Jedno přísloví praví, že „cesty do pekla bývají občas dlážděny dobrými úmysly“. Zdá se, že to platí i pro naše čističky. Produkují ozón. Pokud jsou molekuly této látky hodně vysoko, v ionosféře, tak jsou ku prospěchu. Stíní ultrafialové záření a chrání nás od slepoty a  rakoviny kůže. Pokud je ale ozón nízko, škodí. Stává se z něj jed.


Pokus jednoho mladíka
Sergej  Nižkorodov se živí výzkumem. Pracuje na Kalifornské universitě a jeho oborem je  atmosféra a chemické procesy v ní probíhající. Bádá nad tím, co ovlivňuje klima Země. Jak už to u mladíků bývá, občas je napadne něco ztřeštěného. Tento zašel do obchodu s elektronikou a namátkou si vybral několik praček vzduchu. Vzal si je do práce a zavřel za sebou dveře. Pak s nimi  podle návodu začal čistit vzduch. Přesné přístroje, určené ke studiu dějů v atmosféře, vše zaznamenaly. A že se děly věci!

 

Normální stav
Nejprve to ale chce si něco říci o normálním stavu věcí. Ozón, jak jsme již naznačili,  se v určité míře vyskytuje i v nízkých vrstvách atmosféry. Medián průměrných hodinových a denních koncentrací přírodního pozadí ozónu je obvykle v rozmezí 40 až 60 µg/m3. Nejvyšší koncentrace ozónu se  objevují až v odpoledních hodinách. V noci je ozón spotřebováván reakcemi s oxidem dusnatým. Pozorovat lze také sezónní změny v koncentrací ozónu. Čtvrtletní střední koncentrace ozónu jsou nejvyšší během druhého a třetího čtvrtletí v roce.


Konverzní faktory
Pro ty z vás, kteří už doma pračku vzduchu máte, bude možná zajímavé vypátrat, jak je to s její produkcí ozónu.  Mnohdy tento údaj výrobce neuvádí. Někdy se jím ale chlubí. Často je tento údaj ale uveden v jednotkách „ppb“ (parts per bilion), nebo v „ppm“ (parts per milion). Tyto jednotky nejsou v soustavě SI. Pro porovnání s údaji, se kterými operují zdravotníci, je třeba je převést. Zde jsou konverzní koeficienty: ozón [03]: 1 ppm = 2 mg/m3.  Peroxyacetylnitrát: 1 ppm = 5 mg/m3

 

Účinky na zdraví
Ozón je molekula tvořená třemi atomy kyslíku. Je silným oxidačním činidlem. Reaguje prakticky se vším s čím se dostane do styku. U biologických látek působí dvěma směry: Oxidací sulfhydrylových skupin a aminokyselin enzymů, koenzymů, proteinů a peptidů. A oxidací vícenásobně nenasycených mastných kyselin na peroxidy mastných kyselin.
Protože buněčné membrány jsou složeny z proteinů i lipidů, ozón je likviduje zcela spolehlivě. K poškození jsou zvláště náchylné buňky s velkým povrchem. Takové máme v plících. Jsou to buňky přes něž dochází k výměně plynů a jimiž dýcháme. Také plicní řasinkové buňky jsou vážně ozónem poničeny. K jejich poškození dojde již po expozici ozónu při koncentracích 400 µg/m3 působících denně 8 až 24 hodin po dobu 7 dní. Místo řasinkových buněk se v poškozené tkáni objeví buňky dlaždicové. Ke zpětnému procesu změny dlaždicových buněk na řasinkové nedochází a to dokonce bez ohledu na to, jak dlouhému vystavení působení ozónu tyto buňky byly. Dýchat vzduch s ozónem tedy není nic, co bychom měli vyhledávat.


Nyní se vrátíme k výsledkům pokusu Nižkorodova, který se, díky tomu co naměřil, stal přes noc slavným. Výsledky pokusu zveřejnil odborný časopis pro ekology Journal of the Air & Waste Management. V podstatě jde o důkaz, že  provoz některých  praček vzduchu je natolik zdraví ohrožující, že se jedná o nebezpečná zařízení. Američtí právníci již naznali, že bude nutné rozhodnut na úrovni úřadu hlavního hygienika a stávající legislativní díru v předpisech, která umožňuje takováto zařízení prodávat, bude nutné upravit.  Týká se to čističek vzduchu určených k provozu v bytech (někdy jsou nazývané interiérové čističky). Úřad hygienické služby zatím vydal doporučení, která by měla zhoubné působení ozónu omezit. Jedná se zatím o doporučení, legislativní zákonné normy, které by prodej těchto zdraví ohrožujících výrobků regulovaly, ještě nejsou připravena.

 

Zvětšit obrázek
Sergeje Nižkorodova z katedry fyzikálních věd na Kalifornské univerzitě napadlo měřit koncentraci ozonu v místnosti, kde je v provozu pračka vzduchu.

Čističky vzduchu mohou tedy být v USA (zatím),  presentovány jako „neškodné a zdraví prospěšné prostředky určené pro domácnost“. Je to ale jen díky tomu, že  žádná zkušebna je zatím neověřuje v tom smyslu, jak velké množství ozónu to které zařízení při svém provozu produkuje.

Většina těchto výrobků využívá principu elektrostatického vychytávání nabitých částeček plavajících  vzduchem. Nečistoty jsou odstraňovány tak, že se zachycují na kovových elektrodách. Vedlejším produktem tohoto procesu, je založen na ionizaci vzduchu,  je právě ona škodlivá produkce ozónu.

Lékaři varují, že ozón, o kterém nemáme ani tušení že jej dýcháme,  může být příčinou  poškození plic. Že nám může vyvolávat bolesti na prsou, kašel,  zkrácení
Před škodlivými účinky ozónu by se měli mít na pozoru zvláště ti, jež mají nějakédechu, pocit nedostatku vzduchu, svírání v krku,... chronické respirační onemocnění jako je astma. Na lehkou váhu nelze brát ani negativní účinek ozónu vedoucí ke  snížené odolnosti organismu k infekcím. Riziko snížené imunity se netýká jen nemocných, postihuje i „zdravé“ lidi.

 

Naměřenéhodnoty
Nižkorodov podrobil testu celou řadu typů čističek vzduchu. Provozoval je při různých podmínkách od 40 do 50% relativní vlhkosti vzduchu. Po umístění čističky do místnosti a jejím zapnutí, byly zaznamenávány hodnoty narůstajícího obsahu ozónu a to až do doby, kdy se jeho hladina ustálila. V mnoha případech naměřené hodnoty značně přesahovaly povolené hodnoty, které jsou v Kalifornii stanoveny jako bezpečná hranice a která je stanovena dvěma údaji: 180 µg/m3 po dobu jedné hodiny, a nebo 140 µg/m3 po dobu osmi hodin.

Koncentrace ozónu při puštěné čističce běžně dosahovala hodnoty 175µg/m3. To je více než je mezní hodnota při které se v Americe vyhlašuje ohrožení smogem a poplašný signál 2. stupně. Takové ohrožení ozónovým smogem bylo v Jižní Kalifornii vyhlášeno naposledy v roce 1988.

Jak se dalo očekávat, nejvyšší koncentrace ozónu vědec naměřil  v malých místnostech s malou výměnou vzduchu. Na výsledné koncentraci ozónu se ale také do jisté míry podepisovalo vybavení místností. Nejhorší situace byla v objektech obložených keramickými dlaždicemi. Také místnosti s podlahami a stěnami z PVC a Linolea nedopadly dobře. Lépe na tom byly domácnosti s koberci. Bezpečněji je také v místnostech, ve kterých jsou kovové přístroje a zařízení, jako jsou pračky,ledničky,... Zřejmě to je proto, protože kovy s ozónem ochotně reagují.

 

Americký úřad pro bezpečnost potravin a léků The Food and Drug Administration (FDA),  vyžaduje aby ve vnitřních prostorách zdravotnických zařízení se nevyskytovalo ozónu více než  100 µg/m3 . Přístroje „vydechující“ vyšší hodnoty to nyní budou mít těžké. Vyloučit nelze ani další zpřísnění stávajících předpisů a jejich vztažení na další pracoviště, hotely,...

 

Komentář osla:

Rizika, že se vám zhorší astma a sníží imunita  se vyvarujete, když si při zapnutí pračky vzduchu otevřete okno.


Komentář prodejce
Podle nových vědeckých poznatků je dobré při čištění vzduchu v místnostech současně mírně větrat. Toto opatření ale klade větší nároky na výkon čistícího zařízení. Nežádoucí efekt lze eliminovat provozem více praček současně. Při koupi dvou kusů obdržíte třetí zdarma.

 


Poznámka:

Pokud se rozhodnete pro koupi čističky, vybírejte ty zdravotně nezávadné, od ověřených značek a pečlivě porovnávejte jejich parametry. Zde jeden z testů, který vám k tomu může být nápomocen.

Datum: 26.05.2006
Tisk článku


Diskuze:

Čistička cvzduchu

Marian Tkáč,2020-01-02 10:41:55

Autor zabudol napísať B. Koľko ľudí ochorelo, alebo zomrelo následkom používania čističiek, alebo ionizátorov.

Odpovědět

Recenze čističky vzduchu

Petr Smejkal,2019-02-14 17:16:17

Děkuji za zajímavé informace. Osobně jsem měl doma čističku vzduchu 2 měsíce na testování. Pokud má někdo zájem, může se podívat na recenzi: Xiaomi Mi Air Purifier 2S
Za sebe můžu říct, že jsem rozdíl v "čistotě" vzduchu nepoznal. Jsou to ale hodně chytrá zařízení :)

Odpovědět


Re: Recenze čističky vzduchu

Petr Smejkal,2019-02-14 17:16:58

Ta recenze je zde :) https://www.testado.cz/recenze-cisticky-vzduchu-xiaomi-mi-air-purifier-2s/

Odpovědět

Jak je citit ozon?

Lukas V008,2017-11-11 18:48:50

Zdravim, mam trochu hloupou otazku. Jak je citit ozon? :) Mame doma starsi ionizer, co pouzivali znami pred 30 lety pro zlepseni vzduchu v pokoji sveho syna. Kdyz prilozim prst ke hrotu jehly, je videt nafialovely svetelny efekt a po oddaleni prstu je z nej po nejakou dobu citit takovy svezi ...pach, nebo jak to nazvat. Je to ozon? Nebo je jen soucasti onoho prechodoveho efektu?

Odpovědět

Čistička Airbi Pure Pink

Petr M1,2013-07-15 14:03:21

Zvažuji koupi čističky vzduchu http://www.vzdusin.cz/Cisticka-Airbi-Pure-Pink Co si o ní myslíte? Máme se něčeho obávat?

Odpovědět


Čistička Airbi Pure Pink

Petr P,2014-02-17 08:32:23

Ahoj, chtel jsem se zeptat jestli jsi tuto cisticku nakonec koupil a jak jsi s ni spokojeny? Sel bys do ni znovu?
Diky, Petr P.

Odpovědět


Re: Čistička Airbi Pure Pink

Jan Omasta,2017-01-08 23:09:07

Ne. Já jsem si koupil ventilátor o výkonu 600 m3/hod, potrubí o průměru 16 cm a nechal jsem si vyvrtat díry do stěn, vše v ceně pod 10.000 Kč. Vzduch se nasává na balkóně přes mikrovláknový filtr z Ikey za pouhých 300 Kč, který na podobném principu jako mikrovláknová utěrka přitahuje špínu. Za rok se spotřebují 3-4 ks. Filtr z Ikey pro nezájem vyřadili z nabídky, ale jako náhradní díl se dá stále koupit v zákaznické podpoře. Provětrá to celý byt. Vzduch jde nejprve do ložnice nebo obýváku, (jde nastavit rozvod) a pak přes kuchyň a digestoř ven, nebo do předsíně a přes záchod a koupelnu ven. Žádný ozón nevzniká, žádné baktérie ani viry z venku nejdou. Filtr černá nejvíce během mlhy, na konci je cítit jako okolí elektrárny. Jiné škodliviny ve vzduchu nejsou. Z filtru, když ho myjete, odtéká voda černá jako bota.

Dodatek k ozónu: Když pračka vzduchu produkuje ozón a do místnosti nepřichází čerstvý vzduch, je logické, že se ozón koncentruje. To mě trápit nemusí, a když je vzduch málo svěží, zapnu si ionizátor a vím, že ozón je odsáván na odtahu ven z bytu.

Odpovědět

Daikin MC 707

Libor Vali,2013-03-01 20:59:50

Chtěl bych přispět svoji skušeností s čističkou vzduchu do diskuze. Po pečlivém zvážení jsem si zakoupil čističku Daikin MC 707. jedním z faktorů ovlivňujícím výběr byl ten že čistička měla atest státního zdravotního ústavu. Atest obsahoval mimo jiné i měření ozonu které čistička produkuje. Ve zprávě se uvádí že čístička splňuje cz normu a nebyly zaznamenány stopy ozonu ani subjektivně-čichem. Byl jsem proto velmi překvapen že moje čistička vydává silný ozonový zápach.Reklamoval jsem ji proto u prodejce. Bylo mi nabídnuto prodavačem že mi ji vymění za jinou. Souhlasil jsem a požádal o vyzkoušení.Nová čistička zapáchala také. na prodejně byla ještě jedna čistička a ta ozonem cítit nebyla. Na můj dotaz zda je člověk schopen zaznamenat množství ozonu menší než udává ČSN mi nebyl schopen nikdo odpovědět. Proto jsem čističku vrátil a nechal si vyplatit peníze. Čistička produkující ozon může napáchat více škody než užitku a zdravotní nezávadnost nezaručí ani atesty SZÚ.

Odpovědět


Martin Štěpán,2013-03-05 19:06:02

Co se týče čističky Daikin, tak mám asi 3 týdny typ MC 70 L. Po zapnutí jsem také cítil silný zápach, jako dezinfekce, která se dá přirovnat v zápachu v nemocnici. Tak jsem vyndal filtry a hledal, co by to mohlo být a zjistil jsem, že je to poslední stupeň filtrace- dezodorizační filtr. Bohužel obchodníci většinou nic neví, pokud to není specializovaný obchod typu proalergiky.cz, kde mi dokonce řekli, že se také jedná o ozón. Informaci jsem ověřoval přímo na help desku Daikin, kde se potvrdilo moje zjištění, že zápach pochází opravdu z deodorizačního filtru.

Zápach po 14 dnech radikálně klesl, stále však cítit lehce je, nicméně kdyby to byl doopravdy ozón, asi by byl cítit pořád stejně, nemyslíte? Chápu, že to vystraší, také jsem čističku chtěl vrátit, ale až s postupem času se ukazuje, že potřebuje zajet (třeba jako nové auto). Daikin MC 70L má certifikát od TUV Nord, kde je mimo jiné i hodnotící kritérium produkce ozónu (http://www.tuev-nord.de/cps/rde/xbcr/tng_en/IndoorAirPurifier.pdf).Dále americká soukromá organizace AHAM testovala čističku a ta splnila emisní limit ozónu podle amerických norem, v USA se čistička prodává pod označením MC75KSU, jinak je totožná (http://www.ahamdir.com/aham_cm/site/pages/index.html?code=r.rac.AboutThisProgram).Kdo chce opravdu detailní recenzi čističky a umí dobře německy, nechť si přečte tuto recenzi na amazonu (http://www.amazon.de/product-reviews/B006GAN9WY/ref=dp_top_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1). Se vším souhlasím do písmene.

Háček čističky je v tom, že účinnost čističky v odstraňování pachu je podstatně vyšší než klasické uhlíkové filtry, proto když je filtr nový a čistička je používána v malých prostorech (do 40m krychlových), tak je cítit velmi silně dezinfekcí.Já s postupem času začínám být velmi spokojen a doufám, že se to bude jen lepšit.

Odpovědět

Pravda o ozonu a cistickach vzduchu

Michal Havrda,2011-06-30 10:37:14

Rád bych přispěl do diskuse. Tento článek pochází z roku 2006, originální studii Sergeye Nizkorodova lze najít na tomto odkazu: http://www.chem.uci.edu/~nizkorod/publications/Irvine/2006_Britigan_JAWMA_O3.pdf
Panika kolem českých čističek vzduchu a produkce ozónu je myslím přehnaná a zbytečná. Kompletní a nezávislé informace o všem, co s čističkami vzduchu souvisí najdete zde: www.porovnani-cisticek.cz, snad někomu opravdu pomohou, jak je mým cílem.

Odpovědět

Ionic-Care

Martin Machava,2010-04-05 17:06:32

Mám doma zariadenie Ionic Care a z certifikátu http://www.2mteam.sk/ionic/data/pdf/expertiza_ionic.pdf som vyrátal, že generuje 10 µg/m^3
Ale počas toho, ako je čistička zapnutá sa môže koncentrácia ozónu v miestnosti zvyšovať, správne?
Chcel by som sa opýtať do akej koncentrácie a za akú dobu.
Viem, že to závisí od veľkosti miestnosti a predmetov v nej. Ale nejaký vzorec pre prázdnu miestnosť rozmerov 5x5x2 metrov by sa zložiť hádam dal.

Odpovědět


Martin Machava,2010-04-05 18:15:29

alebo to je tak, že na každom metri kubickom bude 10 µg ozónu a ďalej sa to nebude zvyšovať?

Odpovědět

Ionizator

Huhu Huhu1,2010-01-04 09:20:32

Zdravim vsetkych.
Nieco som o ionizatoroch precital a rozhodol som sa postavit si vlastny. Vhodnym zdrojom informacii je http://upramene.cz/forum/viewtopic.php?t=1311&highlight=ionizator

nasiel som tam schemu a postavil podla nej. Po zapojeni necitim ziaden ozon a vsetko funguje podla navodu, postavil som Bioionizator 6kV. Inak ta schema je prevzata z amaterskeho radia ak ma niekto zaujem o original clanok aj s popisom funkcie nech mi napise, zaslem.

Odpovědět

Prodejce cisticek vzduchu

Ales Kubica,2009-07-28 15:29:17

Čističky vzduchu Euromate obsahují Elektrostatické filtry, které využívají hlavně restaurace, které jsou zatížené cigaretovým kouřem.

Elektrostatický filtr je jádrem systému. Mikročástice (až do 0,01 mikronu) se uvnitř silně elektricky nabíjejí vodiči ionizátoru (8000 V) a pak jsou taženy k hliníkovým sběracím deskám. Tento filtrační způsob nejen efektivně vyčistí vzduch od kouře, ale zároveň produkuje ozón. Přemíru ozónu poznáte například, když vás začne štípat v nose nebo pálit oči. Stává se to hlavně v případech, kdy se v místnostech nevětrá a chybí v nich potřebný kyslík. Zákazník musí být s tímto faktem seznámen. Podrobněji na www.cistickyvzduchu.cz

Odpovědět

moje zkusenost

pep,2008-03-15 19:14:14

Lidi, cisticky vzduchu co muzete vetsinou koupit funguji na 2 principech:
1) Vysoke napeti na elektrode ionizuje vzduch a castice necistot. Druha elektroda pak nasledne tytro nabite castice lapa na sebe. Pri tom se produkuje take ozon.
2) Castice necistot jsou zachytavany na filtru(v podtate sito) s mikroskopickymi pory. Casto se kombinuje jeste s predstavenym uhlikovym filtrem, ktery chyta vetsi castice a take absorbuje pachy. Zadny ozon se neprodukuje.

Mam doma oboji. Ten elektrodoy cistic opravdu generuje nosem zjistitelne mnozstvi ozonu. Cetl jsem recenze na ConsumerReports.org (neco jako D-test ale vice zavedeny a velice duveryhodny). Merili ucinnost cisteni pomoci obou typu cisticu. Ty elektrodove vycistili velke nic. Byla tam jedna vyjimka Friedrich&Friedrich a tam se zene vzduch od elektrod pres uhlikovy filtr ktery mozna rozklada ozon. Bylo to pred 2-3 lety.
Takze jsem elektrodovy uklidil do sklepa a koupil vykonny klasicky cistic (Whirlpool) s HEPA filtrem. 4 x za rok se musi vymenit uhlikovy predfiltr a 1x za rok HEPA filtr.

Odpovědět

Ahoj Petře

Ala,2007-10-29 12:10:18

Mohl bys mi prosím napsat, která čistička je do zakouřené kanceláře nejvhodnější? Díky moc. A

Odpovědět

a co kytky?

Honza,2007-05-03 21:11:20

To je vsechno desne fajn, ale jak si tedy doma vzduch vycistit? (bydlim u silnice, zajima me hlavne znecisteni auty - prach, vyfukove plyny). Existuje nejaka soucasne uznavana (resp. uznavanejsi) technologie? Daikin mi do ted taky pripadal celkem progresivni. A taky Bionaire a Ionteq a LG.. :-)


A nevite nekdo jestli nejsou treba nejake "cistici" domaci kytky, ktere udelaji stejnou praci taky?
Diky

Odpovědět

Daikin a Sharp

Pavel,2007-02-22 22:41:29

Pokud tento článek někoho příliš vyděsí před rozhodnutím zda nějakou čističku koupit (tak jako mne) - nedávno jsem kupoval čističku DAIKIN MC 707 VM, která je fotokatalycká. Před nákupem jsem pátral a na internetu jsem objevil posudek Státního zdravotního ústavu (http://www.cistyvzduch.cz/content/5/Download), kde se uvádí že produkce ozónu byla pod mezí citlivosti použitých přístrojů. Mez citlivosti byla asi desetkrát nižší než norma. Tak nevím jestli tenhle článek přehání, měření se neprováděla objektivně (to snad ani ne), nebo zda je v tomto případě opravdu vše v pořádku ...
Do jiné místnosti jsem kupoval SHARP která je pouze HEPA + ionizátor. Přesné měření ozónu při ionizaci jsem nikde neobjevil, v návodu je pouze poznámka že množství je nižší než norma (návod je ke stažení na internetu).

Odpovědět


Bionaire 1550

Honza,2008-04-17 10:34:27

Dobrý den,
prosím o radu. Chci koupit čističku vzduchu Bionaire 1550
http://www.bionaire.cz/bionaire/cistice/modely/bap1550.htm
Ostatní konkurenční mají i uhlíkové filtry a a hlavně filtry co se mění. Tady tento výrobek má HEPA filtr, který stačí vyluxovat....
Cena je víc než příjemná a také design....Nikde jsem na netu nenašel kdo by mi poradil.Tak zkouším Vás.
Díky za odpověď.

Odpovědět

A co z toho plyne?

Colombo,2006-12-29 00:46:44

Chraňme se Freony! Bůh žehnej prozíravé americe.

Odpovědět

mam vysledky testu electrolux, kdo je chce - napis

petr,2006-11-03 10:10:57

pro ostatni: koncentrace ozonu je v pohode, osel zbytecne siril paniku

a osel me prave hodne nasral: psal jsem asi 15 minut podrobnejsi info a prispevek se neulozil....

Odpovědět

Bionic

a,2006-06-09 23:07:50

A co Bionic? Prodejci uvadi,ze ozon je skodlivy a jejich pristroj vyrabi naopak zaporne ionty,ktere nici ozon atd.

Odpovědět

kopírky, tiskárny...

Tinny,2006-05-29 07:28:57

1. při zběžném přečtení článku má čtenář dojem, že pračky vzduchu jsou životu a zdraví nebezpečné. Přitom se mluví jen o těch elektrostatických. Existuj ale i jiné způsoby praní vzduchu, že? V rámci objektivity a vyváženosti bych zde uvítal i zmínky o jiných alternativních technologiích :o))

2. kolik ozonu asi vyprodukují všechny ty kopírky a tiskárny co máte v kancelářích a na pracovních stolech? :-)

Odpovědět


Hodinu kopirovat v uzavrene mistnosti

Z.Rohlik,2006-05-29 20:20:04

je skutecne nevsedni zazitek...

Odpovědět


tlaciarne

anmi,2006-10-29 20:44:00

"při zběžném přečtení má čtenář dojem," že všetky tlaciarne a kopírky produkujú ozón.
Predpokladam že myslíte tie LASEROVE. a tie sa tiez lisia podla sposobu pouzitia Vn....

Odpovědět


čističky vzduchu a ionizace

Tereza Chylová,2015-12-15 21:34:18

Já uvažuji o koupi čističky vzduchu Ionic Care Triton, který si docela pochvalují. Teď si však nejsem jistá, i když mám astma a můj přítel doma kouří.
O ionizaci jsem četla a vím, že pomáhají solné lampy...

Odpovědět

Jste lotři!

Lev,2006-05-28 20:02:00

Tak vám teda pěkně děkuju. Právě jsem si ji koupil. Teď váhám, jestli ji mám vůbec pouštět... Už vás nebudu číst...
Minimálně tejden!

Odpovědět


Re: Jste lotri

Martan,2006-05-28 22:06:01

Koupil jste elektrostatickou ? To se jeste vyrabi ? Taky jsem kdysi davnou takovou mel. Ten smrad z ozonu je citit na mile daleko. Ted mam HEPA - maximalni spokojenost.

Odpovědět


hepa

petr,2006-10-24 19:52:48

hepa cisticky jsou hlucnejsi a energeticky narocnejsi, protoze musi protlacit vzduch pres filtr, ktery se navic musi vymenovat
ja mam cisticku electrolux z8020 (elektrostatickou), zrovna jsem napsal dotaz dovozci, kolik ze to generuje ozonu... jestli mi odpovi, tak to tady hodim

Odpovědět

Nejen pračky vzduchu

Vojta,2006-05-26 21:37:11

Mám vynikajícího kamaráda, který trpí v článku popsanými zdravotními problémy. Celý život svařuje elektrickým obloukem. Copak asi při práci dýchá? Napadlo někdy u nás někoho změřit koncentraci ozónu v hale, kde současně pracuje několik svářeček?
Předem díky za odpověď.

Odpovědět


Neni to spis problem

Z.Rohlik,2006-05-29 20:18:55

se zplodinami spalovani kovu? Takova horecka slevacu je dost proflaknuta nemoc z povolani a ruzne mirnejsi astmaticke obtize neni pri takovem povolani nutno svadet na ozon. Navic se v clanku pravi, ze kovove predmety dost koncentraci ozonu omezuji - a v tovarni hale bude kovu habadej.

Odpovědět

Vazna vec

Jiri Polivka,2006-05-26 18:39:44

Dekuji za zajimavy clanek!
V Electronic Design se zjara objevily clanky upozornujici nejen na zdravotni, ale i technicke problemy spojene s nekterymi cistickami. Rozpadaji se napr. gumove reminky v magnetofonech a video prehravacich, take gumove rukavice a pod.
Kdysi davno jsme si vyrabeli ionizatory vzduchu a ozon produkuji i TV prijimace srsenim VN.
Zdravi Jiri Polivka

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace