Jazyk a BSE  
Pokusy na modelových zvířatech odhalily, že v tkáni jazyku se priony koncentrují ve vysokém stupni. Nová zjištění tak nastolují otázku, zda stávající představa o tom, že infekčním materiálem potravinového řetězce mohou být pouze mozky a míchy, je správná. Odborníci naznačují, že maso z jazyku skotu by rovněž mohlo být nositelem infekce.
 Není to dávno co celý svět vyburcovalo zveřejnění údajů o tom, že nejen v mozku a míše, ale také ve svalech zadních končetin myší se mohou tvořit infekční priony. A už jsou tu další poznatky, které k uklidnění veřejnosti také nepřispějí. Nové poznatky se týkají přenosu infekčního agens způsobujícího spongiformní encefalopatii.  Zjištění, které bylo nedávno zveřejněno v prestižním vědeckém časopisu Journal of Virology, se týká zjištění, že pokud dojde k infekci prionů prostřednictvím svaloviny jazyku, rozvoj prionové neuroinfekce je velmi rychlý.

Neméně zajímavé zjištění nyní učinil Richard Bessen se svým kolektivem, kteří vpravovali infekční priony do mozku  křečků. Brzo po takové aplikaci prionů do mozkové tkáně pokusných zvířat zjistili, že z mozku se priony  přestěhovaly do svaloviny jazyka a tam se akumulovaly ve vysoké koncentraci. Také opačný prostup prionů byl u křečků zaznamenán. Byl-li priony infikován jazyk křečků, infekční priony se během jednoho až dvou týdnů objevily v mozku těchto zvířat.

Popsaná zjištění jsou překvapivá v tom, že dosud se soudilo, že přirozenou branou infekce je jak zvířat, tak i u lidí, střevo. Nyní provedené pokusy ale svědčí o tom, že tomu může být také jinak a že infekce prostřednictvím drobných poranění na jazyku by mohla vést k ještě rychlejšímu rozvoji choroby, než pokud k přenosu infekce dojde přes stěnu střevní.

I když starší pokusy na myších nic podobného neodhalily, řada odborníků na prionové choroby soudí, že po těchto nových zjištěních budeme muset přehodnotit stávající představu o tom, že infekčním materiálem potravinového řetězce mohou být pouze mozky a míchy.  Pokusy naznačují, že maso z jazyku skotu by rovněž mohlo být nositelem infekce.

Datum: 08.01.2003
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce








Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz