Magické houbičky boří hranice mezi vědou a spiritualismem  
Přelomová studie prokazuje hodnotné spirituální prožitky po užití psilocybinu a snad konečně láme náboženskou kletbu nad seriózním výzkumem psychoaktivních substancí.

 

Zvětšit obrázek
Lysohlávka kopinatá (Psilocybe semilanceata), neroste v lese, ani na poli, ale … No hádejte.

Jak už jistě každý ví, i ve střední Evropě volně rostou houby obsahující zajímavé psychoaktivní látky. Není to žádná vzácnost. Každý, kdo o to stojí a umí pracovat s internetem, si je s trochou snahy může nasbírat a vysmát se dealerům. Pro černý trh to tím pádem není příliš atraktivní komodita. Magický je především rod Psilocybe, v našich zeměpisných šířkách nejznámější druhem Psilocybe semilanceata. Magii dělá psychoaktivní tryptaminový alkaloid psilocybin. Zatím není úplně jasné jakým mechanismem, jen je zjevné, že za to vděčí svoji chemické podobnosti mozkovému neurotransmiteru serotoninu. Méně je známo, že psilocybin obsahují stovky dalších druhů hub v desítkách rodů.

 

 

Zvětšit obrázek
Psilocybe cubensis zjevně nejraději roste v pokoji v plastovém boxu. Psychedelie pro kutily.


Obecně se ví, že magické houbičky poskytují měkčí a kratší trip, v porovnání s klasickým LSD. Pokud se vám nepodaří zvrtat dávkování, čeká vás zajímavá, i když rozhodně ne oddechová zkušenost. Není to úplně pro každého, psychicky labilní jedinci a ti s dobrou vyhlídkou psychické poruchy v rodině by si to měli důkladně rozmyslet. Ačkoliv se od všudypřítomné protidrogové propagandy dozvíte, že se fetuje kvůli útěku od problémů všedního světa, je to tragický nesmysl především v případě halucinogenů. Není nic smutnějšího, než být hodiny konfrontován se svojí depresí materializovanou do dvoumetrové tmavé postavy, která má zjevně silnější argumenty. Naopak, magické houbičky, stejně jako jakýkoliv jiný přírodní nebo syntetický halucinogen, vyžadují pokud možno dobře odpočinutého a naladěného člověka, v příjemném prostředí obklopeného přáteli a především vyzbrojeného důkladnými informacemi. Představte si horskou túru, kde jste za důkladné přípravy a poctivý výstup odměněni krásnou scenérií. Trip na halucinogenu je totéž, jen se to celé odehraje uvnitř vaší hlavy. Náročnost přípravy a následné sdílení zážitků s přáteli bývají docela srovnatelné.

 

Zvětšit obrázek
Slušnou identifikaci lysohlávek kopinatých nezbytnou při sběru poskytne i soudobý CML, Wikipedie.

Americká věda se s magickými houbičkami do značné míry rozešla v 60-tých letech. Z užívání houbiček stala masová záležitost. Státní úřady pod brutálním nátlakem náboženských lobby zakazovaly jednu „drogu“ za druhou a schytaly to i houbičky. Ruce pryč pak musela dát i věda. Zůstává nad tím rozum stát. Co jiného, než masová konzumace by mělo stimulovat široký základní výzkum? Psilocybin je méně „jedovatý“ než kofein, vyjádřeno v LD50. Dokonce mnohem méně. Nezpůsobuje fyziologickou závislost a tolerance vůči němu snadno vzniká a zase stejně snadno odeznívá. Postupně získávanou zkušeností běžných rekreačních uživatelů se ukázalo, že užívání psilocybinu dokonce účinkuje proti jiným závislostem. Proč jsou tedy magické houbičky ilegální? Vše ukazuje na to, že stejně jako u řady jiných psychoaktivních látek je jediným ultimátním důvodem monopol náboženství na dosahování spirituálních prožitků.

 

Teď už snad ale konečně nastává doba rozumného přístupu k „drogám“, halucinogeny nevyjímaje. Jednou z prvních vlaštovek je studie Rolanda Griffithse z americké John Hopkins University School of Medicine v Baltimore. Ten se svými kolegy během práce komentované s přízviskem průlomová provedl pečlivé pozorování dobrovolníků sjetých psilocybinem.Vymysleli docela vtipné uspořádání pokusu. Amerika žije vůči „drogám“ ve strašlivé schizofrenii. Drogy jsou pro ně ta nejodpornější a nejproklínanější věc na světě a hlavní atribut všech záporáků, na druhou stranu spousta Američanů něco bere nebo brala a hltají o nich veškeré informace bez ohledu na kvalitu. Drogy se staly podivným mýtem amerického Velkého Bratra. Proto bylo nutné obejít nejrůznější předsudky a povědomí o drogách.

 

Autoři vybrali 36 duševně i fyzicky zdravých dobrovolníků, kteří nikdy s psilocybinem neexperimentovali. V několika osmihodinových sezeních po dvou měsících jich podali buď 30 mg psilocybinu nebo tzv. „aktivní placebo“, stimulant Ritalin. Nevěděli, kdy dostali co, jinak by bylo příliš jasné, kdo dostal magii a kdo placebo a to by mohlo ovlivnit výsledky. A ty byly více než pozoruhodné, alespoň pro lidi, kteří se nepohybují v subkulturách. Z psychologických dotazníků vyplňovaných pokusnými osobami vyplývá, že 22 ze 36 dobrovolníků po užití psilocybinu podstoupilo kompletní mystický prožitek. Něco podobného tvrdili dobrovolníci po Ritalinu jen ve 4 případech. Více než jedna třetina dobrovolníků prohlásila, že trip na psilocybinu pro ně byl nejvýznamnějším spirituálním zážitkem v životě, srovnatelný s narozením či úmrtím v rodině. To je více než pozoruhodné, protože dobrovolníci byli cíleně vybráni mezi lidmi aktivně provozujícími spirituální život, kvůli obavám, zda své zážitky dostatečně ustojí. Jak je vidět, malé houbičky se nemusejí za nic stydět.

 

Zvětšit obrázek
Ilegalitou k popkultuře. Schizofrenie už bylo docela dost.

A pozoruhodností bylo víc. Více než tři čtvrtiny dobrovolníků na sobě po sezení s psilocybinem pozorovalo mírné až významné zlepšení duševní pohody a spokojenosti s vlastním životem. Nebyly to jen halucinace, přesně toto potvrdily i strukturované interview uskutečněné s rodinnými příslušníky, přáteli a spolupracovníky dotyčných osob. Zároveň, přestože určitá část účastníků experimentu prožila i špatné, nebo částečně špatné tripy, u žádného z účastníků nedošlo ke dlouhodobé újmě na psychice nebo zdraví. Upřímně, ty bad tripy nejsou až tak divné. Představte si že jste na tripu pod vědeckých dohledem, byť v údajně příjemném settingu. Nějaká ta stíha, aspoň malá a krátká asi nebude daleko.
Zkušený rekreační uživatel se musí pousmát nelíčenému překvapením badatelů nad výsledky studie. Nestalo se nic neočekávaného, všechno tohle se již nesčíslněkrát odehrálo na tripových večírcích, jen s tím rozdílem, že je neorganizoval stát. Teď je to ovšem černé na bílém – ano, magické houbičky přinášejí spirituální zážitky nejvyšší kvality. Protidrogová propaganda dostala další políček a postavilo jí to před zajímavou otázku. Když si teď kdokoliv z nás vezme lysohlávky, protože chce zažít rozpad osobnosti na víc entit, mluvit se stromy, stát se zvířetem či přírodním živlem anebo se vcítit do nábytku ve svém pokoji, zneužívá je? Pokud ano, jak by tedy vypadalo jejich užívání? Pan Komorous si to jistě přebere. A naopak, každý případný uživatel musí počítat s tím, že ho to určitým způsobem změní.

 

Navzdory válce proti drogám se magické houbičky pozitivně studovaly i dřív. Existuje oprávněné podezření, že by psilocybin mohl pomoci proti různým formám chorobně nutkavého chování, proti depresím či úzkostem těžce nemocných pacientů a obětí traumatizujících prožitků a poslední dobou, hezky paradoxně, i v případě drog, které vzbuzují skutečné závislosti. Dalším možným přínosem halucinogenů, se kterým se již delší dobu laškuje, je to, že svým účinkem vlastně krátkodobě simulují některé nervové poruchy. Pro pacienta ani lékaře asi není úplně špatné, když lékař na vlastní kůži zažije, jak se cítí jeho pacient. Nezbývá než doufat, že se naše civilizace, především Amerika, v dohledné době zbaví pozůstatků středověku a využije psychoaktivní látky co nejlépe.

 

Zajímavý rozhovor s vedoucím studie je tady:
http://www.hopkinsmedicine.org/Press_releases/2006/GriffithspsilocybinQ

Pramen: Psychofarmacology online DOI 10.1007/s00213-006-0457-5




Jiný rozhovor
P = Pán; H = Houba


 

 P: Hele houba!
 H: Jestli mě sníš, tak ti nesplním tři přání.
 P: A když tě nesním, tak mi je splníš?
 H: To jsem neřekla.
 P: A nemělo by to být spíš jaksi naopak?
 H: Ty mi chceš splnit tři přání?
 P: Tak to jsme zrovna nemyslel. A jak to, že vůbec mluvíš?
 H: To proto, že jsi ze mě kousek ochutnal. Jsem halucinogenní houba.
 P: No teda. Takže tohle všechno je jen přelud a ty jsi vlastně nic
 neřekla.
 H: Neřekla.
 P: Hmm, a tohle jsi řekla?
 H: Ne.
 P: Aha. Je to jasné. Ty vlastně vůbec neexistuješ. Nemyslíš, tedy nejsi,
 H: Proč bych neměla myslet?
 P: No. protože jsi můj přelud. Kdybys myslela, tak bych o tom musel něco
 vědět.
 H: Ale co když jsi naopak ty moje halucinace?
 P: Ale já myslím!
 H: Tím bych si na tvém místě nebyla tak jistá.
 P: Ostatně, houby nemůžou mít halucinace.
 H: Cože? Jsem halucinogenní houba, tak proč bych neměla mít halucinace?
 P: Protože houby nemají mozek.
 H: Ale?! A mají okýnka a komínek?
 P: Éééé. Ne. Okýnka a komínek má dům.
 H: Takže já jsem dům?
 P: Nóóó, řekl bych, že jsi houba, která má okýnka a komínek a současně
 maličký dům, který vyrostl v lese a mluví.
 H: To zní dost bláznivě. Ještě trváš na tom, že jsem tvoje představa?
 P: Ale ano!
 H: Tedy jsi blázen.
 P: Nesmysl, to je proto, že jsme tě snědl. Je to přechodné.
 H: Snědl jsi svoji halucinaci?
 P: Né, počkej! Snědl jsem tě předtím, ve skutečném světě, když jsi ještě
 nebyla halucinace. Nepřekrucuj fakta.
 H: Skutečnost neexistuje. Reálná je jenom přítomnost, minulost je fikce.
 P: To je nesmysl. Moje minulost existovala, já se na ni pamatuju.
 H: Ale teď neexistuje, to nemůžeš popřít.
 P: Existuje, jako minulost.
 H: A já existuju jako halucinace. Jaký je v tom rozdíl?
 P (myšlenka): To je ale protřelá houba.
 P: Ostatně, třeba nemyslíme ani jeden. Třeba je nějaký Bůh-stvořitel a
 vesmír je jeho komix.
 H: Třeba jich je šest miliard.
 P: Šest miliard bohů? To je směšné.
 H: To ještě neznamená, že to není pravdivé. Znám houby, které tvrdí, že
 skutečný vesmír nemá dva, ale tři rozměry.
 P: Ha Ha Ha Ha!
 H: Ha Ha Ha!
 H: Má Bůh depresi?
 P: Jak to mám vědět?
 H: Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, pak naše jednání a naše slova
 jsou projekcí jeho myšlenek.
 P: Takže zkoumáním sebe můžeme poznat Boha.
 H: Bůh je tedy houba.
 P: Kdyby byl Bůh houba, nikdy by nepřipustil svět, ve kterém by lidé jedli
 houby. Přemýšlej.
 H: Kdyby byl Bůh člověk, nikdy by nepřipustil svět, ve kterém houby můžou
 otrávit lidi.
 P: -
 P: Počkej, co tím chceš říct?
 H: Že Bůh nemůže být člověk.
 P: Né, ty tím něco naznačuješ, já to poznám...!
 H: To je dost, že ti to došlo.
 P: TY JSI JEDOVATÁ HOUBA ?!!!
 H: Proč myslíš, že na mě nejsou žádní slimáci?
 P: Takže já umřu.
 H: To jsi ale věděl už předtím, ne?
 P: Ano, ale nevěděl jsem, že to bude tak rychle!
 H: Čas je relativní.
 P: To je dobré, utěšuje mě houba, která mě otrávila.
 H: Mě z ničeho neobviňuj - nenutila jsem tě, abys mě jedl.
 P: Ale mohla jsi mě varovat!
 H: Už jsi někdy slyšel o tom, že by houba varovala houbaře?
 P: Já umřu!
 H: To už jsi říkal.
 P: Dej si na mě pozor, můžu tě klidně rozšlapat.
 H: Mě to nevadí, výtrusy už jsou zralé.
 P: Co, ty se nebojíš smrti?
 H: Z každého výtrusu vyroste moje dokonalá kopie. Já už jsem vlastně
 umřela
 mockrát.
 P: Hmm, a jaké to je, být mrtvý?
 H: Není to zas tak velký rozdíl.
 P: Pro houbu možná ne, ale já jsme člověk.
 H: Z mého pohledu je člověk jenom zbytečně komplikovaná houba.
 P (myšlenka): Přece jenom ji rozšlapu.
 P: Kristepane! Cítím píchání po celém těle! To jsou příznaky?
 H: Ale ne, to sis jenom stoupl do mraveniště.
 P: Kurva! Au! Au!
 H: Přijde to rychle.
 P: A co posmrtný život?
 H: To záleží na tom, jestli Bůh napíše druhý díl.
 P: Takže smrt je jenom.
 H: .konec komixu.
 P: Ano, ale to je prostě nesmysl, aby konec přišel v nejlepším. Jsem si
 naprosto jistý, že konec v tuto chvíli nastat nemůž.


 

Datum: 19.07.2006 19:49
Tisk článku

Související články:

Lysohlávková psychedelie na funkční magnetické rezonanci     Autor: Stanislav Mihulka (09.03.2012)



Diskuze:

Takže darwinistický fanatik Mihulka

milchama,2007-10-13 21:35:11

je rovněž kryptofeťák? Možná, že by stálo za to, aby orgány činné v trestním řízení posoudily, zda svým článkem nenaplnil skutkovou podstatu trestného činu šíření toxikomanie. :)

Odpovědět

beee meee krava buci, tele skuci

jepa,2006-08-24 19:19:04

Kecate hovna, stejne tak to mohl udelat strizlivej ... na vine nejsou drogy, je to clovek ...

Odpovědět

boze....

jepa,2006-08-24 19:16:35

Vase prispevky nepotrebuji komentar .... TUPOST

Odpovědět

Vzdycky se najde spousta blbcu....

pedro,2006-08-19 15:37:04

...kteri jsou natolik omezeni, ze bez jakychkoliv validnich argumentu budou vsecky presvedcovat, ze drogy jsou apriori spatne. Tim si to ale nastesti nemusime kazit. :-) Fascinuje me pokrytectvi vetsiny populace, ktera sjizdi kde co, posila si emailem ty nejnechutnejsi perverznosti, shledne kdejake spatne porno, ALE nevaha moralizovat na jakokoliv tema. Heh.
Pro ty, kteri jsou vuci drogam skepticti, ale nejsou omezeni: drogy (myslim predevsim halucinogeny) jsou jako auto - kdyz vite, jak s nim zachazet, je vam k uzitku; kdyz do nej sedne male decko, nebo proste clovek, ktery ridit neumi, je dost pravdepodobne, ze se v prvni zatacce zabije... To ale neznamena, ze by bylo lepsi, kdyby se auta zakazaly, ne? ;-)

Odpovědět


jojo

Franta Vrata,2006-08-31 08:51:59

Znam jednoho,ktery myslel ze vi jak s drogami zachazet...Spi pod mostem,je uplna troska,jeho zena si sama nedokaze poradit s jejich synem, roste z neho kriminalnik...Vystudoval CVUT takze uplny blbec to byt nemohl...Ale drogy byly chytrejsi...

Odpovědět


to je mi lito

pedro,2006-09-02 21:05:05

I to se muze stat. Bohuzel. Je to ale jeden pripad z mnoha, cimz to nechci zlehcovat, ale proste je to zase podobne jako s tim prirovnanim drogy k autu - i dobry ridic to nemusi zvladnout, bohuzel. Nikdo si ale nemysli, ze by se kvuli tomu mela zrusit automobilova doprava... Drogy odsuzuji v 99% pripadu lidi, kteri s nima nemaji prazadne zkusenosti a nevi co mluvi.

Odpovědět

jinak, ale rovněž profesionálně

Cicerone,2006-08-15 00:37:29

můžete nalézt informace zde:/>
http://www.biotox.cz/drogy/

Odpovědět

+/-

Trn,2006-08-06 22:32:56

Clanek je to celkem hezky, bohuzel prilis jednostranny.

Odpovědět

školení

Standa,2006-08-04 19:19:55

Ten článek je nějaký školení nebo co?

Odpovědět

Komentář - nic víc.

Vzduch v pohybu,2006-07-31 11:52:11

Moc pěkně napsaný článek. Po jeho přečtení jsem byl zvědavý na následující diskuzi. A jak mě samotný článek natchl (už vím, že nejsem sám) názory skeptiků mě vrátily na zem. Pomoct se opravdu dá jen tomu, kdo o to stojí. Odsuzovat nepoznané jen proto, že to nepotřebuji je stejný nesmysl, jako tvrdit o pití alkoholu, že to dělám jen pro chuť a z žízně. Přeji všem těm strachem svázaným, aby nikdy nepotřebovali pomoc "houby učitelky". Mohou tak někdy v budoucnu spokojeně opustit naše řady s tváří zkroucenou strachem co bude potom. Všimli jste si někdo vůbec, že obchod se strachem je ten nejvýnosnější byznys? Lidi co "mluvili s houbami" se už vůbec ničeho nebojí. A to je ten nejzávažnější důvod proč současný svět nedovolí uznání dobrých vlastností halucinogenních hub.

Odpovědět


Budiz

franta.vrata,2006-07-31 22:30:04

Ano,kdyz Te nepoznane tak vabi,co takhle smrt?Urcite to neni tak spatne,kdyz to"delaji vsichni".Nebrani ti ve "vyzkouseni"smrti strach?Ale delej si co chces,je to tvoje vec...Jen se mi zfetovanej neplet do cesty...

Odpovědět

krasny gulas

polni kurat,2006-07-28 21:06:11

...nabozenstvi s houbama....chybi jenom plzensky pivo....

Odpovědět


opravdu?

pedro,2006-08-19 20:53:10

zrejme vam zustalo utajeno, ze na halucinogenich drogach je zalozena vetsina jihoamerickych ci africkych nabozenstvi...

Odpovědět

Nekonečná lidská tupost

Caller,2006-07-27 12:18:51

Lidská tupost je nekonečná. Nemá cenu se bavit s lidmi, kteří o drogách nic nevědí, ale naočkováni sdělovacími prostředky pak chodí a poučují ostatní, jak moc jsou drogy špatné a celou přednášku zakončí tím, že se jdou ožrat do hospody. Někteří lidé jsou prostě proti drogám a i kdybyste před ně postavily nezvratný důkaz, že některé drogy zas až tak hrozně špatné a nebezpečné nejsou a že je třeba na každou drogu pohlížet zvlášť z jiného hlediska, oni si stejně budou zpívat tu svou písničku.

Myslím si, že u takových lidí se v různých formách jedná především o strach z neznámého, hloupost, zaujatost a tvrdohlavost a občas i za každou cenu si stáním za vlastní pravdou.

Ale pravda je, že i ti lidé, kteří si tuto tématiku nejvíce berou do huby, mají své vlastní úniky nebo závislosti. Jen na jiných věcech - třeba sport, televize, počítač, sex... možností je spoustu a tyto možnosti se s postupujícím technickým vývojem člověka stále rozšiřují. Člověk může být závislý třeba i na čokoládě, zkrátka na čemkoliv co má rád. A ten kdo by tvrdil, že takový není, pak buď kecá a nebo se z něj stal robot určený pouze pro práci bez vlastních snů, citů a přání. Nebo nadčlověk.

Lidé berou drogy, protože chtějí buď poznat něco nového a nebo proto, že chtějí na chvíli uniknout této realitě a tak nějak se tím zrelaxovat. Každý má svůj způsob, jak jsem již napsal výše. Někdo k tomu používá drogy, jiný ne. Ale všichni nějakým způsobem unikáme realitě, abychom si od ní na chvíli odpočinuli. A pokud se někomu nelíbí to, že někdo k tomu potřebuje různé látky, tak má stejně smůlu. On totiž není problém v drogách. Ten problém je v lidech a především v té touze uniknout, v té touze si odpočinout nebo zabavit se, která je přirozená každému člověku. A protože někdo má rád holky a někdo zas vdolky nelze se tomuto problému nijak vyhnout než ho začít akceptovat takový jaký skutečně je. A skutečnost je taková, že desítky tisíc lidí u nás užívají drogy a nemají s tím žádný problém, stejně jako stovky tisíc lidí co užívají alkohol. Ale stejně jako u alkoholu i u ostatních drog se najdou lidé, které to zničí. Jenže jak už jsem psal. Není ten problém v drogách, ale v těch lidech. V té touze si nějakým způsobem odpočinout nebo prožít novou zkušenost. Totiž v určité části lidské přirozenosti.

Odpovědět


Uniky z reality

Petr,2006-07-28 10:48:03

.. chtel bych jen dodat ci poopravit, ze ty takzvane "nutne a cloveku prirozene uniky z reality" lze spise nahlizet jako prirozenou touhu cloveka po presahu a transcendenci. Houbicky a podobne psychedelicke latky pri spravnem uzivani naopak prohlubuji vnimani kazdodenni reality (tedy jako dlouhodoby nasledek, ne kratkodoba "halucinace"). Po tisice let ve vetsine kultur navic posilovali vnimani jedince jako soucast jeho vlastni kultury.

Nahlizeni na tyto latky jako na uteky z reality je nazor odpurcu a bohuzel IMHO i nekterych, hlavne zacatecnich uzivatelu - (coz ale vetsina znich brzy rozpozna). A vpodstate ano, rozumnne vyuzivani latek v USA znamena mj. jejich uzivani v psychoterapii, proti extremne bolestivym typum migreny a umozneni jejich uziti lidem, kteri o to maji z ruznych (napr.sebe a svet poznavajicich, duchovnich aj.) duvodu zajem.:-)

Ad. toxicita - nebezpeci techto hub pro organismus ve srovnani s alkholem je minimalni

Odpovědět


Dalsi priklad...

Franta Vrata,2006-10-12 04:50:13

Nevim sice jestli byl blazen protoze byl na drogach nebo byl na drogach protoze byl blazen...
http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2003298709_shooting11m.html

Odpovědět

doplnění

lukas.rambousek,2006-07-23 20:13:09

1. psilocybin neni [psychoaktivni. psychoaktivni je jeho defosforylovany derivat psilocin.
2. "obecně se ví, že magické houbičky poskytují měkčí a kratší trip, v porovnání s klasickým LSD, LSD a psylocin ucinkuji na rozdilne podtypy 5-HT receptoru (i kdyz pravda ze nektere spolu sdilej), tudiz efekt je jinej, ale na davce, setu, setingu... zavislej
3. "Věda, tedy především oficiální americká věda se s magickými houbičkami rozešla v 60-tých letech." - tuhle vetu si autor vycucal z prstu. Americka i ceska veda se psilocinem i jinyma psychoaktivnima latka nezavisle (tudiz i pozitivne) zaobira. vcetne mne ;)
4. "pečlivé pozorování dobrovolníků sjetých psilocybinem." , "Vymysleli docela vtipné uspořádání pokusu" ...- autor je soude dle vyrazu odbornik
5. "Existuje oprávněné podezření, že by psilocybin mohl pomoci proti různým formám chorobně nutkavého chování" - no, mozna laboratorne syntetizovany. a ne ten obsazen v houbach, protoze by ho neslo adekvatne davkovat. a navic houby obsahuji i jine toxicke latky.
6."houbicky krátkodobě simulují některé nervové poruchy" - to bych teda cedet jakou. umele vynate pozitivni symptomy paranoidni schizofrenie ? ale kde ze. jestli ma neco modelovat psychozu, tak je to ketamin, pcp, mk-801 a ne tryptaminove a fenylethylaminove halucinogebny (lsd, psilocin, mezkalin,...)
7."Nezbývá než doufat, že se naše civilizace, především Amerika, v dohledné době zbaví pozůstatků středověku a využije psychoaktivní látky co nejlépe." to by me teda zajimalo jak by amerika vyuzila psychoaktivni latky lepe. zeby jako zacli fetovat ?

Odpovědět


konecne

franta.vrata,2006-07-23 22:16:05

Konecne nekdo kdo tomu rozumi,dekuji za vysvetleni!Vyvratit takovehle bludy je bohuzel dost tezke,lidi vzdy radsi veri "stribrne kulce"na sve problemy nez aby se poctivou praci at uz fyzickou ci dusevni propracovali ke kyzenym vysledkum..

Odpovědět


aye

CC,2006-07-24 12:29:10

realita osvěží víc než zázračná houba

Odpovědět


vase ego bych teda mit nechtel :-D

pedro,2006-08-19 21:01:06

No clanek je myslim hlavne o tom, ze vetsina lidi ma na drogy naprosto zkresleny pohled. Jsem rad, ze vy ho nemate! :-)

Odpovědět

Každý

bagrnebuldozer,2006-07-23 09:17:40

Každý je odpovědný sám za sebe. Názor na článek : Blábol. Netřeba se tím zabývat.

Odpovědět


i agree

CC,2006-07-24 12:23:48

.

Odpovědět


a alespoň nějaký argument

pavel,2006-07-25 02:15:51

by nebyl?

Odpovědět

Ano

Vrata,2006-07-22 10:57:10

Neexistuje hranice mezi vědou spiritualismem, stejně jako mezi věřícím a nevěřícím. Nevěřící člověk věří, že bůh je člověk, nejlépe "nevěřící člověk". Někdo zde napsal, že k jistým stavům se lze dopracovat i bez drogy. Je to samozřejmě pravda, ale je to náročná cesta, plná tréningu a samoty. Lze dosáhnout změny chemizmu v těle i např. složení krve, bohužel ne jednorázově, ale léky musíte brát také déle nebo pořád. Dnes volí většina pohodlnou cestu, okamžitý účinek, bez průvodce, který by určil dávkování, vhodnost a kvalitu drogy. Kdysi tito průvodci existovali a lidé chovali k nim úctu, šamani. Dnes se s nimi setkáváme už jen u několika málo kmenů v mizících pralesích. Možná řeknete, že dnešní šamani jsou lékaři, psychiatři. Není tomu tak. Nebezpečí drog spočívá v jejich vlastnosti způsobit nemoc(stav) nebo ji vyléčit. Vhodnost podání a dávkování by měl určovat nejen člověk vzdělaný v oboru, ale i člověk, který nejdříve pozná pacienta i jeho okolí.

Odpovědět

zda se mi to nebo ...

nd,2006-07-21 20:33:48

jsem hodne podobnej clanek cet v respektu (asi tak 2-4 mesice zpet)?

Odpovědět

Drogy

franta.vrata,2006-07-21 19:40:09

Minuly tyden u nas chlapik "high"na drogach(nevim jakych)zavrazdil ctyri lidi,dve mlade zeny a dve deti 3 a 7 let.zapalil barak a odesel domu,kde se probral za par hodin porezanej,poskrabanej a celej od krve.Kazdej nadopovanej chudacek si jen stezuje ze do toho nikomu nic neni,co si delaji se svym telem a mysli.Souhlasim do te doby nez tim poskodi jine.Ale bohuzel vetsina drog zmeni psychiku lidi,ztraci zabrany,vse je pro ne legrace.Nebo upadaji po pouziti do"low"jsou zdeprimovani,tak musi nekoho podriznout aby se z toho dostali...(umyslne trochu prehanim)Pokud si budou platit specialni pojistku za extra naklady s jejich lecenim,budou souhlasit ze pokud nekomu ve svem"jinem stavu"ublizi dostanou okamzite trest smrti,at si delaji co chteji.To se tyka i lidi kteri si opili sednou za volant auta apod.abychom nediskriminovali...Pokud jsi zodpovedny za sve ciny,delej si co chces,jen neskod jinym!

Odpovědět


Hehe

80M,2006-07-21 20:02:45

A pak ses probudil a musel sis vymenit povleceni, co? :)) Asi ti urcite nekdo zblajzne takovou historku, kdepak se o tom psalo, co?

Odpovědět


odpoved pro 80m

franta.vrata,2006-07-21 22:24:19

http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2003139242_kirkfire20e.html
dalsi podrobnosti ses mohl doslechnout na KING5,KOMO4 nebo KIRO7 vice bude v pondeli...

Odpovědět


odpoved pro franta.vrata

80M,2006-07-21 22:57:30

Byl opily, v clanku neni uvedeno, ze by byl, jak rikas "high". A v opilosti se deje nejvice zlocinu, to je statisticky podlozeno.

Odpovědět


pro 80M

franta.vrata,2006-07-22 09:56:50

Droga jako droga,ja to nerozlisuji jen proto ze na tom stat vydelava penize na danich...

Odpovědět


Krvelační feťáci vs. spořádaní konzumenti alkoholu

Mr_Ex,2006-07-24 12:07:52

Ok, v tom případě pokud jsi se někdy napil alkoholu, měl bys okamžitě podepsat speciální pojistku za extra náklady, pokud ti na něm vznikne fyzická závislost. A budeš souhlasit, že pokud někomu ublížíš, tak dostaneš trest smrti. Ano, souhlasím, že alkohol není jako některé drogy - je totiž mnohem nebezpečnější, vzniká na něm silnější závislost než na lehkých drogách a sociální důsledky zneužívání alkoholu jsou, minimálně v absolutních číslech, mnohem destruktivnější a horší. Marihuana agresivitu nevyvolá, takový případ jsem nezažil. Zpité agresivní "prase" viděl v životě aspoň jednou každý! A každý takový ti po vystřízlivění řekne, že je to přece LEGÁLNÍ a že si TROCHU popil... "Ale ti chudáčci nadopovaní feťáci, to jsou ale svině! Zabit málo! Vrazi jsou to!" Jak jde vidět, lidská blbost je opravdu nekonečná...

Odpovědět


odpoved pro Mr Ex

franta.vrata,2006-07-24 21:42:43

Vzdyt jsem tady uz aspon desetkrat napsal,ze alkohol povazuji za stejnou drogu jako cokoliv jineho a at si kazdy dela co chce,kdyz nikomu neskodi a je zodpovednej za sve akce...Jen nemam rad "navody a nabadani"jak to delat,jak je to dobre a neskodne...stejne jako reklamy rekneme na alkohol nebo cigarety...A nemam rad a neuznavam jakekoliv vymluvy typu ja za to nemuzu,to alkohol,nebo to drogy ci cokoliv jineho...

Odpovědět

blabol

franta.vrata,2006-07-21 19:29:41

Tento clanek je blabol nadrogovaneho studaka... :-)))

Odpovědět


..

80M,2006-07-21 20:12:39

I kdyby byl, tak jsi nepouzil zatim jediny argument, proc by tomu tak melo byt.

Odpovědět


nadpis

lysohlavka,2006-07-21 21:21:04

franta.vrata je nadrogovanej studak ;)

Odpovědět


odpoved pro 80M

franta.vrata,2006-07-21 22:25:46

K necemu se musi pridat argument,k necemu nemusi...Snad jsi si precetl clanek...Prijemny vecer!

Odpovědět

Quardoku,

ditom,2006-07-21 19:07:32

po sice příjemných, ale nereálných představách opravdu extra netoužím a za tím si stojím. Toužím po příjemných reálných zážitcích, po reálných situacích. A nenávykovost? Jestli to je opravdu tak super, tak se na tom člověk stane psychicky závislým velmi rychle! A být závislý na čemkoli je vždy nevýhoda...

Odpovědět


Ano...

80M,2006-07-21 20:11:18

A znate treba nekoho, kdo je zavisly na bungee jumpingu? Vzdyt to je prece take super zazitek! Pravda je takova, ze Houby se nedaji ani tolik zneuzivat, za a) z duvodu okamzite tolerance, ktera mizi behem 3-5 dnu a za b) ze kazdy takovy zazitek je pomerne narocny, mozku to da zabrat, protoze za tech 4-7 h naberete tolik informaci jako za mesic ve skole. A na tohle clovek neni az tak zvykly, takze nejake zneuzivani nehrozi. Asi 2 mesice jsem daval kazdych 14 dni a pak uz jsem toho nechal, protoze clovek se musi take odreagovat. Jestli si nekdo predstavuje, ze po Houbach ma v hlave vymeteno a myslenky jsou nahrazeny nejakymi ruzovymi predstavami, tak je totalne mimo :)) Popravde, obcas je to pekna dusevni drina :) Ale ted uz se citim odpocaty, takze bych v dohledne dobe mohl zase dat.

Odpovědět


odpoved pro 80M

franta.vrata,2006-07-21 22:42:20

Samozrejme,kdyz se ti to libi treba si vypichni oko a snez si ho,ale nechtej potom po mne abych ti platil naklady na lekare a zivil te na podpore jako invalidu..A hlavne nevypichni oko jinym...Hlavne teda mne,to by se mi nelibilo :-)))

Odpovědět


odpoved pro franta.vrata

80M,2006-07-21 23:02:32

Na me spolecnost neprodela, jelikoz nekourim a takrka nepiju, ani se nepreziram. Snazim se mit dostatek pohybu, ovsem neriskuji. Tak se nemusite obavat o svych par korun, ktere stejne nenavratne mizi behem tunelovani :)

Odpovědět


Pro 80M

franta.vrata,2006-07-22 10:19:25

Jak uz jsem napsal,co si delas je tvoje vec,pokud tim neskodis jinym,jisty clovek,moudrejsi nez ja nebo ty,kdysi rekl ze tvoje svoboda uderit pesti konci prave tam kde zacina muj nos.V podstate se mi na tomhle clanku nelibi ze se tady nonsalantne hovori o droze a jaka je to skvela vec.Ja osobne take uznavam treba marihuanu k lecbe ci snizeni bolesti pri rakovine ci jinych nemocech jen neuznavam zneuziti jakekoliv drogy.Dam si take rad jednou za cas drinka ale neozeru se,nesednu si za volant auta a nezabiju par lidi..To same s takovymito "rekreacnimi"drogami,kdyz se to nekomu libi a nikomu tim neskodi at si to klidne delaji,pokud to nevnucuji detem ci nekomu jinemu a nikoho tim neohrozi...Sami si musi zvazit jaky ucinek to na ne ma,jake vyhody jim to prinasi a jake nevyhody to nese.Problem je ze prave vetsinou lidi nevedi kdy prestat a s cim si nezacinat,kdyz tohle jsou preci jen neskodne houbicky,a marjanka a extaze a.....Je pravda ze kdybychom nemeli drogy,nebyla by polovicka moderniho umeni,jelikoz lidske mozky nekdy potrebuji trochu "postouchnout"aby se dostaly ze sve zabehnute konvence ale to uz je jine story...

Odpovědět


odpoved pre Quardoku

Tomas,2006-08-28 23:08:15

tie predstavy nie su nerealne (ked si nedas moc velku davku) skor je to iny pohlad na "realny svet", teda na svet ako ho pozna tvoj mozog..

Odpovědět

clanek

jara,2006-07-21 17:33:19

...clanek pro horke dny....uz se tesim az se trochu ochladi.....vas Jara Cimrman

Odpovědět

Jak agitovat v Abc,Mateřídoušce atd.,

jan,2006-07-21 12:54:22

to by se mohli náb. fanatici od SM učit.Když chce Svědek Jehovův někoho zaujmout,poukáže na válku..souhlasíte s ní? Ne! A víte,že se SJ odmítají toho účastnit? (Což asi jistě není jejich hlavní myšlenkou).To SM ví jak zabrnkat na struny mladým. Víte,že vám věda fandí při používání houbiček a zlé náboženství vám je bere?

Odpovědět

pro ty co to zajímá trošku víc

Marie,2006-07-21 12:06:49

dobrá je ENPSYRO - přes Seznam se tam dostaneš snadno, stačí napsat do vyhledávač jmého třeba lysohlávka nebo mandragora a pod. Ale je tam vždycky varování před nebezpečíma. Mě osobně to odradilo od použití jak lysohlávek tak blínu i červené mochomůrky. Strach, že mám vrozenou dispozici a udělá to ze mě mrtvolu nebo mumlajícího blázna by mi zlikvidoval veškerej požitek.

Odpovědět


ne strach, ale spokojenost :-)

teu,2006-07-21 14:36:31

Nemám strach, že by ze mě tyhle houbičky udělaly většího debila nežli jsem, ale jsem spokojená tak jak jsem a tak nemám potřebu zkoumat vliv houbiček na můj organismus.:-))

Odpovědět

Kdyby me to nahodou zacalo zajimat trosku vic...:)

Petr,2006-07-21 11:55:26

Kde bych mohl najit vic? Vysvetleni pojmu jako spiritualni zazitek, atd.? :) Co je to vodic? :)

Odpovědět

peníze jsou vždy až na prvním místě

Marie,2006-07-21 08:59:15

Pokud se povolí psylocybin, kdo bude platit doživotní léčbu těch, kterým to vyrobí paranoidní schizofrenii? Já vím, že k tomu musí být vrozené předpoklady, ale co když ty předpoklady samy nestačej na blázinec a nebo bez houbiček by mu to propuklo třeba v 140 letech, čehož se nedožije?
PS víte co byla Eleusinská mystéria?
Základem byl studená vodní výluh z námele.

Odpovědět


řešení

teu,2006-07-21 14:38:42

Než se povolí psylocybin, musí se povolit euthanázie. A něco takového jako je psychiatrie pak už nebude potřeba.

Odpovědět


oj

CC,2006-07-24 12:21:31

to s tím námelem se nikdy neprokázalo.

Odpovědět


pokud se povoli...

Trn,2006-08-06 22:19:09

v hluboke minulosti: "Pokud se povoli auta, kdo bude platit lecbu tech co ty auta srazi?"

Odpovědět

zbytečnost

ditom,2006-07-20 21:02:09

nejsem fanatik, ale ať je tu něco proti halucinogenům :-). Neberu nikomu jeho názor, ale považuju podobné halucinogení a psychotropní látky za zbytečnost. Po halucinacích a příjemných představách nějak extra netoužím, a když, tak si je mozek dokáže vyvolat sám (příjemné představy). Spíš je mi líto těch, kteří potřebují jointa apod. k tomu, aby zažili něco extra. Rozhodně mu to ale neberu - pokud je dospělý. Rozhodně mi to silně vadí u dětí, a když vidím kolik osmáků má zkušenosti s drogami (lehkými - cigarety, chlast, tráva,...) - tam by to chtělo přitvrdit.
Jinak pro rejpaly - sám piju víno pro chuť, pivo na žízeň, příp. tvrdší taky pro chuť. Kdysi jsem kouřil (trochu), trávu jsem nikdy neměl, i když jsem byl ve společnosti kde se kouřila. A bavil jsem sed úplně stejně dobře jako huliči :-).

Odpovědět


Ditome,

Quardok,2006-07-21 11:24:20

myslím, že nemáš pravdu v několika bodech. Jedním z nich je tvrzení, že po takových věcech netoužíš. Toužíš po navozování příjemných zážitků, akorát se bojíš, že po požití psychoaktivní látky to nebudeš ty, nehledě na to, že se s tebe stane společností nenáviděný feťák. Dalším bodem je to, že tyto drogy jsou zbytečný. Ono právě kvůli nenávykovosti jsou tyhle látky velice užitečný, protože pokud s nimi umíš zacházet, tak se dá krásně udržovat psychické zdraví (samo, že to není pro každého), pravidelným resetováním všední skutečnosti právě mimotělním zážitkem. Toto jsem kdysi prováděl 1-2x ročně po pár let, a moje rada zní, nebát se a zkusit, ale prosím s přáteli a vodičem a oprostěný od velkých stresů a splínů (to je velmi důležité)!

Odpovědět


sex je špatný - ááno! (?)

Brepta,2006-07-22 18:31:17

Napadá mě jen prostá myšlenka - představme si hypotetickou asexuální společnost, kde všichni striktně drží celibát - kdybyste z vlastní zkušenosti nevěděl, jaký je sex příjemný a ve vašem okolí a veřejných infokanálech by se strašilo, jak je sex návykový a nebezpečný, jak přenáší nemoci, má riziko otěhotnění či v horším případě by se šířily bludy a polopravdy typu čarodějnických pověr, také byste se zřekl této zkušenosti jen proto, že to říkají jiní?
Narážím na to, že odsuzovat něco, co člověk nepoznal a neví, jaký zážitek to je, tak to není fér. Může mít jakýkoliv názor a argumenty, ale utíkat před svým strachem či před nepoznanou jinou pravdou nejde.

A co když má přece jen ta menšina pravdu? :)

Jak se píše výše - pro snížení rizik a úspěšný trip je nejlepší mít k sobě šamana...

Jinak naprosto souhlasím s tím, že věk, potažmo rozumová vyspělost, je v oblasti drog důležitým parametrem. Pokud člověk nemá ten "správný" náhled na svět a svou roli v něm, nemá s jakoukoliv drogou vůbec nic zkoušet. Někdo vyroste už v 15ti a někdo není způsobilý ani ve 40ti.
Děti mi ale dělají velké starosti, jejich dneštní mentalita a způsob poznávání světa je silně sebedestruktivní, pokud nejsou v útlém dětství vybaveny správnou dávkou selského rozumu a kritického deduktivního pohledu na věc.
Ono je ale vlastně naneštěstí daleko snadnější nepřemýšlet...

Jinak si myslím, že lidé, kteří byli po užití drogy oslabeni ve svém konání (rozuměj, že podlehli závislosti či se u nich projevila nějaká vrozená dispozice) jsou díky tomu vlastně účinně oddělení od lidí jiných, hypoteticky zdravějších a odolnějších jedinců, kteří dokázali účinky drogy nejen přestát, ale i z toho těžit ve svůj prospěch.
Nechci tomu říkat přírodní výběr nebo evoluce odloučením slabších jedinců, ale asi je to tak.
Já jsem smířen s tím, že mohu být (či jsem?) tím slabším a můj genetický materiál už není pro vývoj civilizace přínosem... :) Ale kdo ví...

Odpovědět


L.O.L.

CC,2006-07-24 12:19:01

"...kolik osmáků má zkušenosti s drogami (lehkými - cigarety, chlast, tráva,...) - tam by to chtělo přitvrdit..."


:)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Odpovědět

a dokonce zadny .....

Jirka,2006-07-20 17:21:49

.... nabozensky fanatik se tu zatim neobjevil :-)

Odpovědět

Autor

Elpepe,2006-07-20 12:15:50

Je videt ze autor se v dane problematice vyzna :D
... holt je to biolog :)

Odpovědět

Super

Titlak,2006-07-20 09:14:28

Vazne, velmi dobry clanok...

Odpovědět

létající Čestmír

Martin,2006-07-19 23:21:09

Tak, a po prečítaní tohto článku je, myslím, všetkým jasné, kde vzali inšpiráciu tvorcovia seriálu o lietajúcom Čestmírovi, ktorý si čuchol k zázračnej kvetinke a lietal...

Odpovědět


Létající Čestmír

Mr_Ex,2006-07-20 13:24:01

Vidíš, to mne nikdy nenapadlo.... :DDD

Odpovědět

??

??,2006-07-19 23:12:36

co je to spiritualni zazitek ???????

Odpovědět


co je to?

teu,2006-07-20 10:59:30

Dá se říct, že doublethink aneb schopnost duševně sedět na dvou židlích a bejt u toho spokojenej.:-)

Odpovědět

dobree

ELpepe,2006-07-19 21:07:31

Tak to je asi nejlepsi clanek co sem tady na tom serveru cetl ;D

Odpovědět


Není jediný

intago,2007-03-29 10:05:34

Tuto prastarou šamanskou techniku popsalo spousta autorů. Feťáci ji jen zneužívají. Ale dr.Grof a jiní, např. prof.Leary a filozof Huxley dobře znali oč jde. Z psychologického hlediska jsou to katalyzázory změněného stavu vědomí, čili tranzu či hypnozy. Rozhodně to není pro každého, viz
Lidové noviny 21.7.2006 strana 14
http://mystika.mysteria.cz/lysohlavky.htm

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce








Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz