Klony skotu mají více bílkovin ...  
Geneticky modifikované klony skotu mají více bílkovin v mléce. Biotechnologická firma AgReserach oznámila, že má ve svém držení devět klonů skotu, které dojí mléko s vyšším obsahem kaseinů.
Geneticky modifikované klony skotu mají více bílkovin v mléce

Novozélandská biotechnologická firma AgReserach oznámila v neděli 26. ledna, že má ve svém držení devět geneticky modifikovaných klonů skotu, které mají díky přenosu genů zvýšeny hladiny kaseinů beta a kapa v mléce. Hladiny beta kaseinu se podařilo zvýšit o 20% a koncentrace kapa kaseinu se podařilo zvýšit dokonce na dvojnásobek. Celkové množství bílkoviny v mléce tak stouplo až o 13%.

Geny pro oba kaseiny byly nejprve vneseny do dědičné informace buněk odebraných z kůže 60 dní starého plodu samičího pohlaví a následně pěstovaných v laboratorních podmínkách. Z buněk, u kterých se genetická modifikace zdařila, byly vytvořeny klony dnes už bezmála klasickou technikou „a la Dolly“. Po přenosu 126 embryí se narodily jalůvky, z nichž 11 se dožilo odstavu. Z nich u devíti se při laktaci ukázalo markantní zvýšení obsahu obou kaseinů v mléce. To je zajímavé zvláště s ohledem na tvrdošíjně tradovaný omyl, že klony musí být ve všem naprosto identické.
Na příkladu novozélandských geneticky modifikovaných klonů si také můžeme názorně demonstrovat i omyl, podle kterého se genetickou modifikací vnášejí do dědičné informace „cizí“ geny. To se skutečně často děje, ale stejně tak lze geneticky modifikovat organismus přenosem genů, jež mu jsou vlastní. Krávy firmy AgResearch mají kromě vlastních genů pro kaseiny ještě „extra“ kopie genů pro dvě z těchto mléčných bílkovin.
Po genech kaseinů nesáhli vědci náhodou. Tyto bílkoviny sehrávají klíčovou roli při výrobě sýrů a zvýšení hladin „správných“ kaseinů slibuje bezprostřední ekonomický efekt. Právě zlepšené vlastnosti mléka geneticky modifikovaných klonů by měly mlékárny a farmáře nalákat k jejich chovu. Novozélandští chovatelé dojnic jsou placeni za mléko i s ohledem na obsah kaseinu, a tak by na chovu geneticky modifikovaných klonů mohli vydělat. Nejprve však musí mléko geneticky modifikovaných klonů projít všestrannou prověrkou jak z nutričního tak i technologického hlediska.Zástupci firmy AgResearch předpokládají, že bude trvat čtyři roky, než vytvoří dostatečně početnou populaci skotu nesoucího „extra“ geny pro kaseiny. Výrobky z mléka geneticky modifikovaných krav by se prý mohly objevit na trhu do 10 let.
Nikoho jistě nepřekvapí, že se už nechali slyšet novozélandští Greenpeace. „Geneticky modifikované potraviny jsou odmítány po celém světě, v Číně i na Západě,“ prohlásila mluvčí novozélandských Greenpeace Vanessa Atkinsonová. „Když lidé nebudou chtít tyto potraviny jíst, nikdo je nebude ani vyrábět. To vidíme názorně v Evropě. Je naprosto nezbytné, aby potraviny vyrobené z produktů geneticky modifikovaných zvířat byly řádně označeny.“
Značení sýrů a jogurtů z mléka krav, které mají genetickou modifikací zvýšený obsah kaseinu v mléce, postrádá smysl ve chvíli, kdy byl do dědičné informace přidán gen, jenž je skotu vlastní a produkuje se podle něj stejná bílkovina, jaká se v mléce přirozeně vyskytuje. Nikdo nedokáže určit, zda je sýr vyroben z mléka těchto geneticky modifikovaných krav nebo zda je „GMO-free“. Ale na podobné excesy jsme už od odpůrců GMO zvyklí. O to víc překvapuje, že se jim daří balamutit značnou část laické veřejnosti a úspěšně je straší vizemi, v nichž vystupují geny v roli stejně nebezpečných látek jako toxické těžké kovy nebo polychlorované bifenyly.
Datum: 27.01.2003
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz