Spermie mají termočidla  
Vědci zjistili, že podobně jako raketové střely zasahují cíl s pomocí čidel, které je směrují na sálající teplo motorů letadla, ženou se spermie na místo oplodnění za teplem…

Dosud se mělo za to, že  spermie na své cestě k nalezení vajíčka využívají chemotaxe a že se  orientují pomocí chemoreceptorů na „lákavé“ substance uvolňované vajíčkem. Nové poznatky, které minulý týden zveřejnili izraelští vědci z Weizmannova institutu ve městě Rehovot svědčí o tom, že se spermie  na své cestě za vajíčkem řídí teplem. Místo, kde se vajíčko nachází je  poněkud teplejší, než místo, kde spermie vyčkávají, než se vydají na svou dlouhou cestu samičím pohlavím ústrojím. Spermie jsou podle všeho navigovány teplotními rozdíly. V přírodě to není nic neobvyklého protože podobný, za teplem orientovaný pohyb, byl již dříve pozorován u mikroorganismů a u červů. Jedná se však o první případ, kdy taková orientace byla pozorována u savců.

Po prostupu dělohou, vstupují spermie děložním krčkem do vejcovodu. Octnou-li se spermie  ve vejcovodu, přilnou k jeho stěně,  jakoby odpočívají a dochází k jejich hromadění. Během této doby spermie dozrávají a připravují se na penetraci vajíčka. Spermie které ukončí proces dozrávání se uvolní od stěny  a  opouštějí „shromaždiště“. Pokud došlo k ovulaci (s předstihem 24 hodin), je uvolněné vajíčko schopno oplodnění a dozrálá spermie je po své dlouhé cestě vejcovodem schopna do něj vstoupit a předat tak vajíčku svůj náklad genetického materiálu.

Dříve se soudilo, že spermie naberou ve vejcovodu ten správný kurz směrem k vajíčku díky jakýmsi chemickým substancím, produkovaným vajíčkem a kterými vajíčko k sobě spermie „láká“. Nyní se ukazuje, že takové chemické signály by mohly být pro spermie  vodítkem jen v omezeném rozsahu. Vejcovod se neustále vlní a udržet po celé jeho délce gradient chemické látky tak aby se podle ní mohly spermie orientovat, je prakticky nemožné.

Měření teploty ve vejcovodu ukázalo, že v místě „shromaždiště“, místě, kde spermie vyzrávají, je teplota o dva stupně Celsia nižší, než v místě, kde dochází k oplodnění. Proces orientace spermií nespočívá tedy v chemotaxi, jak se soudilo, nýbrž v termotaxi.

Králičí  spermie se přesouvají ze shromaždiště, kde je teplota kolem 37 stupňů Celsia do míst, kde je teplota 39 stupňů Celsia. Obdobné poznatky jako u králíků byly zjištěny i u lidí. Při pokusech s řízenou teplotou bylo zjištěno, že nejmenší teplotní rozdíl, při kterém jsou  spermie ještě schopny se orientovat, je půl stupně Celsia.

Podle odborníků lze očekávat využití těchto poznatků v oblasti asistované reprodukce u lidí. V oblasti chovu hospodářských zvířat se očekává přínos při zvýšení účinnosti fertilizací in vitro, což by mohlo vést k možnosti vyššího využívání reprodukční kapacity chovatelsky nejvýznamnějších samičích jedinců. 

 

Datum: 04.02.2003
Tisk článku


Diskuze:

poznámka

josef duben,2003-02-05 14:31:40

Karmaba, na co dneska lidé nepřijdou. Kam to všechno povede, kde všude se bude měřit teplota, vlhkost a rosný bod!? Neunikají nám věci důležitější? Ačkoli, pravda, každý objev byl zpočátku posmíván!

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz