Genom neandrtálců  
Neandrtálci se lišili od člověka druhu Homo sapiens pouhým půl procentem dědičné informace, i když měli za sebou více než půl milionu roků samostatného vývoje. Vyplývá to z analýz DNA izolované z kosti neandrtálského člověka staré 38 tisíc let.

 

Zvětšit obrázek
Svante Pääbo z Ústavu Maxe Plancka je přesvědčen, že v DNA neandrtálce z Chorvatska našel stopy o křížení s vývojově pokročilejším Homo sapiens.

 

Na stránkách prestižních vědeckých týdeníků Nature a Science je zveřejnili němečtí genetici pod vedením Svanteho Pääba z Ústavu Maxe Plancka a americký tým vedený Edwardem Rubinem z Lawrence Berkeley National Laboratory.

 


Oba druhy člověka se potkaly před 40 tisíci roků, když na své pouti z africké kolébky lidstva dorazili do Evropy první pravěcí lidé Homo sapiens.

Zvětšit obrázek
Edward Rubin z Lawrence Berkeley National Laboratory z USA jehož tým rovněž zkoumá DNA Neandrtálců, je také přesvědčen, že molekuly DNA staré 38 tisíc vydají svědectví o případných incestech.

Jejich soužití s neandrtálci, kteří obývali Evropu a přilehlou část Asie už 400 tisíc let, patří  k nejzáhadnějším kapitolám z historie lidstva.

 

Jaké vztahy asi mezi pravěkými lidmi panovaly? Viděl vývojově pokročilejší Homo sapiens v neandrtálcích divou zvěř a hubil je napotkání? Nacházeli v sobě příslušníci obou druhů zalíbení a navzájem se křížili? Jisti si můžeme být jen tím, že neandrtálci nakonec zmizeli. Jedno z posledních útočišť jim poskytly před 24 tisíciletími jeskyně na Gibraltaru.
Výzkum DNA zatím neposkytl důkazy o tom, že se neandrtálci s lidmi Homo sapiens křížili. Americký paleoantropolog Erik Trinkaus však vidí doklad o míšení obou druhů v některých kosterních nálezech.

 

 

Zvětšit obrázek
Erik Trinkaus z University of Pennsylvania (na snímku zkoumá kosterní pozůstatky v Věstonic v Moravském muzeu vBrně), usuzuje z anatomických znaků že k mísení našich předků s Neandrtálci docházelo.

Patří k nim například ostatky pravěkého dítěte z portugalské lokality Lagar Velho a kostry dospělých nalezené v Mladečské jeskyni na Moravě nebo v jeskyni Pestera Muierii v Rumunsku.

 


Německý tým genetiků popsal pořadí zhruba milionu písmen dědičné informace, již se podařilo izolovat  z neandrtálské kosti nalezené v chorvatské jeskyni Vindija. 

 

Američané popsali „jen“ 66 tisíc písmen. Výsledky jejich bádání však zhodnocuje fakt, že se soustředili přednostně na úseky, které se zdají s ohledem na rozdíly mezi člověkem Homo sapiens a neandrtálcem rozhodující.

 

Zvětšit obrázek
Paleotická kostra chlapce z Lagar Velho v Portugalsku obsahuje jak kosterní znaky neandertálců, tak moderního člověka.

Němečtí genetici mají k dispozici dosud nezpracované informace o dalších čtyřech milionech písmen genetického kódu neandrtálců. Ve srovnání s třemi miliardami písmen, jež tvoří celou lidskou DNA,  se to může zdát málo. Přesto patří výsledky čtení neandrtálského genomu k obrovským úspěchům molekulární genetiky. Pravěká DNA je rozlámána na maličké kousky čítající nejvýše desítky písmen genetického kódu. Navíc jsou vzorky silně znečištěny DNA dalších organismů, půdními mikroby počínaje a vědci zkoumajícími pravěké kosti konče. To vše práci genetiků velice ztěžuje.

 


 

Jeskyně Vindija v Chorvatsku, kde byly nalezeny nejmladší pozůstatky Neandrtálců. Jejich rozbor by měl dát konečnou odpověď.

Vědci chtějí zkompletovat genom hned několika neandrtálců. Jejich porovnáním s DNA dnešních lidí by mohli s větší jistotou poukázat na ty části dědičné informace, které jsou zodpovědné za evoluční vzestup člověka. V tom jsou informace o dědičné informaci  neandrtálcích mnohem cennější než údaje o DNA evolučně mnohem vzdálenějších  šimpanzů. Definitivně by mohla být rozluštěna i otázka křížení našich předků s neandrtálci. Nové genetické výzkumy naznačují, že se v lidském genomu nacházejí geny zděděné po neandrtálcích. Pääbův tým je přesvědčen, že na stopy po křížení narazil v DNA neandrtálců, ale s definitivním verdiktem čeká na výsledky dalších analýz.

 


 

Datum: 23.11.2006 17:18
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace