Antibiotika a kvasinky  
Dost možná, že díky kvasinkám se již brzo při léčbě akné či zánětu oka, nebudeme muset obávat toho, že zbytek života strávíme na dialýze, nebo hluší.
V Británii zkouší nový test citlivosti na antibiotika. Testování různých kmenů kvasinek se stává klíčem k pochopení alergických reakcí lidí. Přibližně u 5 – 10% jedinců z populace se vyvine různá forma reakce pokud jsme ošetřeni antibiotiky. Reakce kolísá od mírného svědění, přes vážné alergie až po stavy s poškozením důležitých orgánů.
Jakmile budeme znát genetické rozdíly u osob, které mají problémy s citlivostí na antibiotika, naskytne se nám řada nových možností bezpečnější léčby. Hromadné vyšetření lidského genomu na tyto poruchy není ale v současnosti možné a tak se genetici uchylují ke studiu defektů způsobujících alergické reakce na nižších organismech. V Nottinghamské univerzitě (UK) to zkouší s Gram positivními, nepatogenními kvasinkami Saccharomyces cereviceae. Vedoucí projektu Simon Avery z Velké Británie zjistila, že více než 40% lidských genů spojených se zdravotním stavem, nebo nemocemi, má u kvasinek své protějšky. Buňky kvasinek fungují v citlivosti na antibiotikum na stejném principu jako lidské buňky. Na rozdíl od těch lidských je ale lze snadno pěstovat a množit. Avery společně se svou kolegyní Alexandrou Bulackburnovou mají v knihovně (tak se říká uskladněným zásobám různých typů kvasinek) již celou řadu kmenů, které se od sebe liší jen tím, že mají od předchozího kmene odlišný pouze jediný gen.
Každý kmen kvasinek podrobují testům a zjišťují, jak reagují na různá antibiotika. Pro citlivost na gentamicin našli 17 genů. Všechny zpomalují, nebo zastavují jejich růst. Poznatky by měly pomoci odhalit podobné geny u nás lidí. To by umožnilo vyvinout test který by odhaloval kdo z nás je s gentamicinem v přátelském vztahu a kdo není. Další využití poznatků se předpokládá v možnosti cílených změn molekuly gentamicinu tak, aby přestala „provokovat“ imunitní systém alergiků a aby nedocházelo k vyvolání šokových reakcí. Pokusy na kvasinkách by měly navrhnout, jak upravit molekulu gentamicinu, aby byla bezpečnější.


Saccharomyces cereviceae, velikost 12 mikronů. Snímek pořízen technikou Laser Scanning Confocal mikroskopie, Publikováno s laskavým svolením: Whallon Joanne

Gentamicin je levné a velmi účinné antibiotikum. V medicíně se používá k léčbě kožních, očních a ušních infekcí, při bakteriální meningitidě a dalších těžko zvládnutelných onemocněních. Bohužel, u 5 – 10% pacientů se léčba tímto antibiotikem může zvrhnout v poškození ledvin, nebo vnitřního ucha. Úspěch v dané oblasti by pomohl snížit počty nešťastníků, kterým léčba antibiotikem bakteriální infekci úspěšně zdolá, nicméně kteří následkem léčby zůstanou po zbytek života na dialýze a nebo hluší.
Datum: 26.02.2003
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz