Irácké tažení sekvenátorů bakteriálních genomů  
Přečtění genomu patogenní bakterie Acinetobacter baumannii poskytlo zajímavé poznatky o evoluci infekcí a zároveň poskytuje naději pro americké jednotky v Iráku prohrávající nejen s lidskými protivníky.

 

 

Zvětšit obrázek
Na americké vojáky v Iráku číhají i nepřátelé, kteří dalekohledem vidět nejsou.

Všude kolem nás neustále přibývají kmeny bakterií rezistentní vůči používaným léčivům. Acinetobacter baumannii, bobulovitá, nepohyblivá gramnegativní bakterie z linie gama-proteobakterií dokáže vytvořit různé ošklivé infekce, včetně zápalu plic, zánětu mozkových blan, sepse a nákaz močové soustavy. Na zdravé lidi si většinou netroufne, o to závažnější ale bývá její řádění u nemocných s cukrovkou, chronickými chorobami plic nebo obecně u lidí s porouchanou imunitou.

 


Acinetobacter bydlí v půdě nebo ve vodě a stejně tak běžný je i na pokožce zdravotnického personálu. Z mnoha důvodů poslední dobou přibývá nákaz tímto druhem bakterie ve zdravotnických zařízeních. Když už se v nemocnici nakazíte acinetobacterem, máte 75 procentní šanci, že je to vaše úplně poslední zdravotní komplikace. V současnosti acinetobacter kupodivu intenzivně zajímá i vojenskou administrativu USA a dělá vrásky především vojenským plánovačům amerického pikniku v Iráku. Až do nynějška se totiž právě v Iráku objevilo přes 240 infekcí této bakterie u příslušníků jednotek americké armády. Převážně šlo o vojáky s poraněním hlavy. K nákaze postačí kontakt vodou obsahující bakterie, například při vlhčení vzduchu v místnostech.

Zvětšit obrázek
Acinetobacter baumannii, nenápadná, ale když na to přijde, tak dost nebezpečná bakterie.

 

Není proto příliš překvapivé, že se Acinetobacter baumannii stal další kořistí sekvenátorů bakteriálních genomů. Michael Snyder z Yale University se s týmem kolegů do genomu acinetobactera dychtivě zakousl a jejich snažení přineslo řadu zajímavých výsledků. Ukázalo se, že celých 17% z proteinových genů dotyčné bakterie představují tzv. cizorodé ostrovy patogenicity (pathogenic alien islands), čili velké kusy DNA pocházející z jiných organismů.
Bakterie velice rády šmelí s částmi svých genomů a s chutí si prostřednictvím horizontálního přenosu genů vyměňují i geny související s jejich infekčním chováním. Autoři studie dokládají, že v genomu acinetobactera se z celkem 28 objevených ostrovů cizí DNA 16 přímo podílí na infekčním životním stylu této bakterie.

 

 

Zvětšit obrázek
V kultuře působí acinetobacter vcelku neškodně.

Dva z objevených ostrovů patogenicity dokonce obsahují geny, jejichž sekvence nepřipomínají nic, co zatím máme v databázích. Právě tyto geny se významně podílejí na nebezpečném chování acinetobactera a jejich vypnutí z něj udělá relativně krotkého beránka. To by mohlo být zajímavé nejen z hlediska evoluce bakteriálních infekcí, ale pro vývojáře nových léčiv proti téhle bakterii.

 

Badatelé při sekvenování acinetobactera využili nejnovější technologie včetně high-density DNA pyrosekvenování vyvinutého firmou 454 Life Sciences. Osekvenování a pilotní analýzy bakteriálního genomu těmito technologiemi představují záležitost pouhých pár týdnů. Zároveň jde i o cenový průlom. Kvalitní sekvenci kompletního genomu bakterie lze odteď pořídit za méně, než kolik v USA průměrně stojí automobil.

 

Americkým jednotkám v Iráku se tak rýsuje docela slušná možnost, že se dokážou vypořádat alespoň s jedním ze svých nepřátel. V případě fanatických milicí to už tak jednoduché asi mít nebudou.

 

Prameny: Genes & Development (in press), Wikipedia

Datum: 06.03.2007 00:22
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz