Nádory ovárií imitují diferenciaci buněk vejcovodu  
Gen PAX8 se ukázal jako spolehlivý molekulární marker některých typů nádorů ovarií. Tento objev vrhá nové světlo na mechanismus vzniku těchto nádorů. Zároveň otevírá nové možnosti pro léčbu.

 

 

 

Zvětšit obrázek
 Nádorové buňky ovaria s expresí genu PAX8. Buňky jsou obarveny černě. Foto Nathan Bowen, Georgia Institute of Technology


Tým amerických vědců z Georgia Institute of Technology a Ovarian Cancer Institute vedený Nathanem Bowenem se nechal inspirovat objevem lékařů ze Stanford University, kteří v roce 2003 prokázali v nádorech ovarií expresi genu PAX8. Tento gen však nebyl aktivní v jiných typech nádorů, např. v nádorech prsu. To činilo z genu PAX8 žhavého kandidáta na biologický marker rakoviny ovarií.

 

 

Zvětšit obrázek
 Exprese genu PAX 8 v buňkách vejcovodu. Foto Nathan Bowen, Georgia Institute of Technology

 

Bowenův tým nejprve potvrdil nález stanfordského týmu a následně zjistil, že exprese genu PAX8 je typická pro buňky vejcovodu. Buňky epitelu z povrchu zdravých ovarií mají tento gen inaktivní.

 

 


Podle Bowena se gen PAX8 přímo podílí na vzniku nádoru. Jeho exprese v kmenových buňkách epitelu ovarií vede k proliferaci a následně i zhoubnému bujení. Exprese genu PAX8 v plodu vede k diferenciaci buněk vejcovodu.

Jestliže je gen aktivován v epitelu ovarií dospělé ženy, migrují tyto buňky pod povrch ovaria. Obvykle se daří tyto buňky udržet pod kontrolou zpětněvazebnými mechanismy.

 

 

Zvětšit obrázek
Epitel zdravého ovaria nevykazuje expresi genu PAX8. Foto Nathan Bowen, Georgia Institute of Technology

Pokud jsou však geny zajišťující tuto zpětnou vazbu mutovány, vymyká se růst buněk s expresí genu PAX8 kontrole. Proliferace buněk vyústí nakonec v tvorbu metastáz.

 


Bowen nyní studuje mechanismy, které vedou k expresi genu PAX8 v epitelu ovarií, a dále pak i mechanismy, kterými exprese PAX8 vyvolává buněčnou proliferaci.

 

 

Pramen:
Gynecologic Oncology

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 13.03.2007 13:15
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz