Stres  
Pouhý stres v časném stádiu březosti může způsobit, že narozený plod má nevyvinuté ledviny a trpí vysokým krevním tlakem.

Ovce, které jsou stresovány v časném stádiu březosti, rodí jehňata, která mají nevyvinuté  ledviny. Postižené ledviny je odsuzují k problémům s vysokým krevním tlakem. Toto zjištění australských výzkumníku podalo další důkaz o tom, že nitroděložní vývoj ovlivňuje zdravotní stav v dospělosti.

Kortizol je hormon o němž je již dlouho známo, že se při stresu uvolňuje do krevního řečiště.
Marelyn Wintour z Melbournské univerzity podrobila bahnice, které byly březí 4 týdny, stresu, který trval dva dny. Stres u ovcí navodila právě infuzí zmíněného hormonu. Zpočátku to vypadalo, že stres neměl na narozené potomky žádný vliv. Štěstím bylo, že tým Wintourové sledoval „zdravá“ zvířata dál. Po pěti měsících se u nich začaly vyskytovat problémy s vysokým krevním tlakem. Autorka projektu má pro to následující vysvětlení. Plod zpočátku ledviny nepotřebuje, jejich funkci suplují ledviny matky, ty prostřednictvím placenty odpadní látky dostatečně filtrují. Vlastní ledviny plodu jsou zakrnělé. Geny, které regulují vývoj ledvin a řízení krevního tlaku se aktivují až v posledním stadiu intrauterinního života.  Jsou-li vystaveny bahnice stresu v časnějším stádiu, hormon kortizol nutí buňky ledvin plodu aby rychle dospěly. Urychlený vývoj orgánu, který by se normálně vyvíjel podstatně později, s sebou nese nedostatečné vyvinutí orgánu. Ledviny plodů bahnic, které prošly stresem jsou o celou třetinu menší. Málo vyvinutý orgán zpočátku dostačuje a porucha se neprojevuje. S postupujícím věkem ale potřeba filtrovat větší množství odpadních látek narůstá a nedostatečný výkon malého orgánu se organismus snaží kompenzovat rychlejším průtokem krve a to vyžaduje nárůst krevního tlaku.
Již dříve z velkých epidemiologických studií vyplynulo, že nedostatek výživy způsobuje nižší porodní váhu a ta je asociovaná s vyšším rizikem onemocnění srdce, vyšším krevním tlakem a cukrovkou pozdního věku.
Obecně se soudí, že výrazně nepříznivě mohou ovlivnit plod až vlivy z poslední třetiny intrauterinního vývoje. Poznatek Australanů tyto vžité představy boří. Ukázalo se, že i stres měsíc po početí, může zanechat na potomcích vážné následky. Snad nejzajímavější na celém pokusu je to, že stresem lze navodit poškození orgánu (ledviny), který v dané době není téměř vyvinut.

Stres v době měsíc po početí již může potomkům způsobit v dospělosti vážné zdravotní problémyWintourová dělá své pokusy na ovcích záměrně – délka březosti, porodní váha jehňat (4 kg) a další parametry jsou těm lidským velmi podobné. A její doporučení mladým ženám zní: „Zjistíte-li, že jste v tom,  tak hlavně klídek a hodně spánku“.    

Datum: 08.04.2003
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz