Zinek a slepota  
Američané spolu s Brity studovali vzorky tkání očí a přišli na to, že někteří z nás ho mají v očích hodně. Největší depozita zinku měli v sítnici ti, kdož onemocněli neléčitelnou chorobou končící slepotou - makulární degenerací.


Makulární degenerace je onemocnění sítnice oka, které je v rozvinutých zemích, co do počtu zaviněné slepoty, naprostou jedničkou. V USA je touto diagnózou poctěno 13 milionů osob. Jako příčina slepoty vede toto onemocnění u starších lidí i ve Velké Británii. Ne jinak tomu je i v České republice, kde každému dvacátému z nás hrozí, že v důsledku makulární degenerace zcela oslepne.

 

Makulární degenerace postihuje centrální část sítnice. Charakteristické je  prorůstání tkáně novými hojnými cévami.

Vědci nyní zjistili, že nemocným makulární degenerací se v sítnici vytvářejí jakési kapsy s deponovaným zinkem. Náznak toho, že za vznikem choroby způsobující slepotu může stát zinek, hodnotí očaři jako malér. Jejich kolegové, imunologové, totiž často a rádi předepisují svým svěřencům zinek, aby u nich podpořil výkonnost povadlého imunitního systému.  Reálně se tu jeví možnost toho, že co imunitě prospívá, zraku může škodit. Trochu tomu nasvědčuje i dlouhodobý trend růstu postižených makulární degenerací. Pokud se dalším výzkumem potvrdí, že zinek skutečně negativní roli v onemocnění oka hraje, potom tu máme dost adeptů na slepotu z řad těch, kteří zinek konzumují v podobě potravinových doplňků. Zinek v tabletách je svým způsobem šlágrem poslední doby a mnozí polykají tablety se zinkem v dobré víře, že jim, jak výrobce tvrdí, pomůže od chronického únavového syndromu až po ochranu před rýmou.  

 

Imre Lengyel


Ze studie o ukládání zinku, uveřejněné nyní v časopise Experimental Eye Research se praví, že už v roce 2001 myšlenku o souvislostech mezi zinkem a zrakem podpořily nálezy vědců z National Eye Institute. Ti ale tehdy zjistili, že doplněk zinku může nástup slepoty zbrzdit. Na první pohled tu tedy máme dva rozporuplné výsledky. Ale jen do doby, než si uvědomíme, že v té starší studii, kdy vědci prokázali příznivý vliv zinku v oddálení nástupu slepoty, se jednalo o případy, kdy konzument zinkových doplňků měl ve stravě současně dostatek antioxidantů. V příznivém efektu tedy mohly velkou roli sehrát právě ony zmíněné antioxidanty.
I když ve fitness centrech obliba zinku přetrvává, jinde se na něj názor poněkud mění. V poslední době jej přestávají mít rádi například neurologové. Přišli na to, že se účastní při formování plaků v mozku. Těch plaků, jejichž výsledkem je Alzheimerova choroba. Někteří jej označují dokonce za kandidáta na možného hlavního viníka. 

 

 

Zvětšit obrázek
Makulární degenerace  způsobuje postupnou ztrátu centrálního vidění. (Kredit: www.uams.edu/jei/patients/).

Oční specialista Imre Lengyel z Ofthalmologického ústavu při University College London je vedoucím skupiny, která novou studii zaměřenou na problémy se zrakem prováděla a která souvislost s ukládáním zinku v oční sítnici objevila. Lengyel celou záležitost komentuje slovy: „Zinek je jako dvousečný meč. Na jedné straně podporuje funkčnost imunitního systému a na druhé straně může v našem těle sehrát neblahou roli v makulární degeneraci a vzniku slepoty“.


Jaké si z útržkovitých poznatků, které nám ohledně zinku vědci jsou schopni v tuto chvíli poskytnout, vzít poučení? Inu, pokud patříme mezi ty, jež si prostřednictvím výživových doplňků obohacují stravu o zinek, může nám vyšší riziko makulární degenerace hrozit. Měli bychom tedy očaře navštěvovat častěji. Ne, že by nám po vzniku nemoci mohl nějak pomoci, ale alespoň bychom včas, dokud ještě trochu vidíme, mohli změnit dietu a zinek z ní vypustit.   Všichni, co se z nějakého důvodu snaží do sebe zinku vpravit něco navíc, by neměli šetřit penězi na stravě, která by jim zajistila bohatý přísun antioxidantů. Tato kombinace, jak vyplynulo ze starších studií, nevychází z pohledu na naše zdraví, špatně. Kuřáci mají výhodu. Nemusí si s tím vším hlavu moc lámat. Požitkářství vdechování kouře, jak ukázala ještě jiná studie, s sebou u nich nese dvojnásobné riziko vzniku makulární degenerace. Nějaké to zvýšení rizika slepoty v důsledku konzumace zinku se pro ně stává zcela okrajovou záležitostí.    

 

Prameny
Experimental Eye Research
AMD Alliance International
Institute of Opthalmology

Datum: 03.10.2007 02:46
Tisk článku


Diskuze:

žádný dvojfázový účinek zinku neplatí

Dalibor Dobrota,2013-02-12 14:27:51

Několikaměsíční užívání vyšších dávek zinku vede ke zvýšenému vylučování mědi a manganu, což může být důvodem, proč léčba zinkem, která není dopolněna podáváním Cu a Mn, nepomáhá.

V dlouhodobějším horizontu léčba zinkem vede k chronické otravě kadmiem, nemoci itai-itai. Na kadmium jsou bohaté minerály obsahující prvky ze stejného sloupce II. periodické soustavy prvků. Tj. Be, Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Hg, Ra.

Kadmium se dostává do přírody těžbou rud, spalováním ropy, ojížděním pneumatik, z okapových rour a pozinkovaných plechů. Avšak největším zdrojem jsou potravní doplňky, kde je překročema maximální přípustná dávka Cd 5 µg/den. To je dá se říci u většiny multivitaminových přípravků.

Pokud byste věděli o nějakém, který obsahuje méně než 2 µg Cd v tabletě, tak dejte vědět.

Odpovědět

Ne zinek, ale kadmium je příčinou slepoty

Dalibor Dobrota,2013-02-12 14:04:58

Degeneraci makuly nebude možno v dohledné době 25 let léčit. Určitou naději skýtají mitochondriální antioxidanty, např. již schválený PDTF. Ty však jenom dvojnásobně zpomalí průběh.

Jelikož příčinou makulární degenerace je zánět vyvolaný nastřádaným kadmiem, jedinou záchranou lidí, kteří ještě neonemocněli, je zákaz veškerých potravních a multivitamínových doplňků obsahujících více jak 2 µg Cd v tabletě.

To není jen prázdné plácnutí do vody. Zákaz multivitaminových přípravků zlepší i situaci s plodností a mnoha dalšími degenerativními onemocněními. Ať jsem konkrétní tak zákaz kadmia zlepší výskyt cukrovky, osteoporózy, předčasné menopauzy, andropauzy, AD, PD, únavového syndromu, apod.

Odpovědět

tablety se zinkem a hořčíkem jsou zdrojem kadmia

Dalibor Dobrota,2013-02-12 13:20:48

Tablety se zinkem a hořčíkem jsou největším zdrojem kadmia pro lidskou populaci. Kadmium se dostává do životního prostředí spalováním uhlí, ropy, a ojížděním prneumatik z ropy. Z půdy se dostává do rostlin a živočichů. Lidé však přijímají převážnou většinu kadmia z potravních doplňků. Mohou za to nedostatečné zákony a chabá kontrola ze strany státu.

Podání zinku i hořčíku má na sítnici okamžitý příznivý efekt. Bohužel vy se zinkem přijímáte i 100 ppm kadmia. Cd je kumulativní jed. Neexistuje léčba, která by dokázala snížit koncentaci Cd v mozku a v oku a ani existovat nebude. Proto se vám NIKDY nepodaří VPMD léčit ani kmenovými buňkami, neboť ty brzy po implementaci zahynou stejně jako buňky původní.

Důkaz: zjistěte si obsah Cd v zinkových, hořčíkových a multivitamínových tabletách. Přesahuje maximální přípustnou dávku Cd. Zjistěte si výskyt makulopatie u pracovníků s chronickou otravou Cd. A pro porovnání u chronické otravy zinkem. Otrava zinkem je v podstatě otrava kadmiem, protože zinek obsahuje až 2% Cd.

Článek můžeme uzavřít tím, že se vědci špatně dívali. V oku se nehromadí zinek, nýbrž kadmium. Zinek je přirozenou součástí metalothioneinu, který zneškodňuje nadměrné množství kadmia.

Odpovědět

Antiperspiranty

Nezelan,2007-10-04 15:52:30

A to ještě nevzali v úvahu, že existuje spousta lidí, kteří si mažou zinek denně do podpaží, aby pak neměli v metru problém sbalit chlapa z bezprostřední blízkosti!

Odpovědět

suplementace naslepo

xb,2007-10-03 09:35:51

Zinek je krásným příkladem prvku, který by se měl suplementovat cíleně až podle jeho koncentrace ve vlasech či nehtech.
Zajímavý je taky vliv zinku u žen na možnost otěhotnět. Zatímco jedna žena se doplňováním zinku zbaví neplodnosti, jiná si doplňováním zinku zhorší hormonální nerovnováhu a neplodnost si přivodí.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace