O sexualitě  
Laura Schlesingerová se ve svém talk show vyjádřila, že jako křesťanka zavrhuje homosexualitu…


Dr. Laura Schlesingerová je rozhlasovou moderátorkou v USA a posluchačům, kteří ji zatelefonují do jejího pořadu, uděluje rady. Před nedávnem  prohlásila, že se jako dbalá křesťanka nemůže za žádných okolností příznivé stavět k homosexualitě.Podle Třetí knihy Mojžíšovy (Leviticus 18,22) je homosexualita ohavností.

Následující text je otevřený dopis jednoho občana  Spojených států, který zveřejnil na Internetu:

Drahá paní doktorko!
ze srdce Vám děkuji, že vynakládáte tolik obětavého úsilí, abyste lidem přiblížila Boží zákony. Lecčemus jsem se díky Vašemu vysílání naučil a o toto poznání se snažím podílet s co největším počtem lidí. Například, když se někdo pokouší obhajovat své homosexuální chování, připomenu mu prostě Třetí knihu Mojžíšovu (Leviticus 18,22), kde jasně stojí, že jde o ohavnost. A basta fidli.
Jenže od Vás ještě potřebuji poradit ohledně několika speciálních zákonů a způsobů, jak je dodržovat.

Za prvé:  Když u oltáře obětuji býka jako zápalnou oběť, vím, že je to libá vůně pro Hospodina (Leviticus 1,9).
Problémem jsou ale moji sousedé. Ti tvrdí, že je to nelibá vůně pro ně. Mám je jako své přátele zavrhnout?

Za druhé: Rád bych prodal svou dceru do otroctví, jak to dovoluje Druhá kniha Mojžíšova (Exodus 21,7).
Jakou přiměřenou cenu bych dnes podle Vašeho názoru měl za ni chtít?

Za třetí: Vím, že se nesmím dotknout žádné ženy, je-li ve stavu menstruační nečistoty (Leviticus 15,19-24).

Problém je v tom, jak se to o ní dovědět. Zkoušel jsem se ptát, ale většina žen reaguje na můj dotaz agresivně.

Za čtvrté: Leviticus 24,44 ustanovuje, že mohu vlastnit otroky, muže i ženy, získám-li si je ze sousedních národů.

Jeden přítel má za to, že se to vztahuje na Mexičany, ale nikoli na Kanaďany. Proč by se to nemělo týkat i Kanaďanů?

Za páté: Mám souseda, který je pracovitý a o sobotách většinou pracuje. Exodus 35,2  stanoví, že musí zemřít. Znamená to pro mě morální závazek, abych ho usmrtil?

Za šesté: Jeden můj přítel si myslí, že i když pojídání všeho, co nemá ploutve a šupiny, jako mušlí a humrů (Leviticus 11,10) je prezentováno jako hodné opovržení, je tato ohavnost menší než homosexualita?

Za sedmé: Leviticus 21,20 praví, že se nesmím přiblížit k Hospodinovu oltáři, jsou-li mé oči stiženy nějakou nemocí. Trpím oční chorobou zvanou krátkozrakost a na čtení nosím brýle. Je mých 4,5 dioptrií a astigmatismus překážkou návštěvy chrámu Páně?

Za osmé: Většina mých mužských přátel si dává stříhat vlasy i přistřihovat vousy, přestože to Leviticus 19,27 jednoznačně zakazuje.  Jakou smrtí mají sejít?

Za deváté: Podle Leviticu 11,6-8 vím, že dotknu-li se kůže mrtvého vepře, budu nečistý. Vztahuje se to i na můj luxusní kufřík a synův kopací míč (je brankářem)?

Za desáté: Strýc má statek. Proviňuje se proti Leviticu 19,19, protože osívá totéž pole dvojím druhem semene. Jeho žena navíc nosí šaty utkané z dvojího druhu vláken (bavlna 70% +  polyester 30%). Strýc nadto často zlořečí a rouhá se. Je opravdu zapotřebí té námahy se svoláním celé vesnice, abychom je mohli ukamenovat (viz Leviticus 24,10-16)?
Nestačí, když je formou drobného rodinného obřadu upálíme, jako se to dělá s těmi, kdo se vyspí s tchyní (Leviticus 20,14)?

Vím, že jste se všemi těmito věcmi podrobně zabývala a jsem pln důvěry, že nám budete moci poradit. A ještě jednou mockrát děkujeme za to, jak nám připomínáte neměnné a věčné Boží slovo.
S obdivem Váš  Jake Tolik otevřený dopis. Pokud se odpůrci homosexuality nedovolávají rovnou Boha, označují ji jako něco co je „proti přírodě“. Pokusme se podívat na tento problém z pohledu genetika.

Proč  genetika?
Protože výzkum stále věší měrou prokazuje, že homosexualita není jen výsadou člověka, ale že v přírodě je poměrně běžným jevem. Dopouštějí se jí ptáci, savci i člověk. A protože se chování zvířat jen zřídka řídí kulturou, tak jev orientace na stejné pohlaví by měl mít nějaký dědičný (genetetický) základ.

Nevhodné geny mizejí!
Evoluční zákonitosti způsobují, že geny, které neposkytují svému nositeli, nebo populaci jako celku nějakou výhodu, vymizí. O existenci homosexuality se dochovaly písemné záznamy z počátků celé řady kultur, což znamená, že tyto geny nejen, že nezmizely ale nemizí ani u dnešní společnosti. Jejich výskyt u zvířat také, jak se zdá, není na ústupu.

Co by mohlo být výhodou?
Nyní se dostáváme na tenký led dohadů. Můžeme si ale představit, že u druhů, kde samci bývají větší a silnější, bude společenství dvou samců v lovu úspěšnější a budou tedy mít větší šanci na přežití v konkurenci „normálních“ párů. Samozřejmě, že tento spolek by nebyl schopen samoreprodukce, a pokud by tento svazek byl neměnný, gen by zanikl. Proti tomuto zániku ale zřejmě působí jiná skutečnost, že totiž partneři homosexuálního páru, budou v důsledku fyzické převahy, velmi dobře vyvinutí, silní, zdraví a v ovládání svého teritoria úspěšní. To ale logicky musí samicím imponovat, neboť jim pud podvědomě velí vybírat si jako otce svého potomstva, silné a zdravé partnery. A poněvadž v přírodě je něco jako nevěra také častým jevem, je dost dobře možné, že příležitostným spářením s ochotnou samičkou se hypotetický gen homosexuality přenáší na další potomstvo a tak se v populaci rozšiřuje.
  
Inu, naší představu evoluce, vycházející z představy přírodního výběru podle Darvina, budeme muset pod tíhou nových poznatků, poněkud poopravit. Proces evoluce na stávající úrovni poznání, lépe charakterizuje teorie, která by se podle  Richarda Dawkinse dala nazvat teorií „sobeckého genu“. Ostatně, stojí za to si připomenout, že zprávy o tom, že u lidí takový gen existuje (gen byl označen q28) již proběhly, i když se později se ukázalo,že to může být ještě složitější, než aby sexuální orientace byla záležitost jednoho genu.


 

Datum: 04.05.2003
Tisk článku


Diskuze:

o sexualite

Hladik,2006-08-18 13:36:09

Dopis napsaný panem Jakem je zajímavý ale řekl bych bez poznáni trochu vytržen z kontexu.
Starý zákon platil pro izraelity dnešní normy stanovil Ježíš
říka ale podobne věci ten kdo leží s muži nezdědí boží království takže též odsuzuje tuto nemorálnost a to platí na dnešní dobu. Takže z toho vyplýva neaplykovat zakony do naší doby ze starého zákona my máme daleko vyšší zákon danný Ježíšem. izraelite museli obětovat zviřata my nemusíme mame obět Ježíše jednou provždy. Je tedy dobré prozkoumat bibli celou a snažit se porozumět a nevytrhávat z kontexu.

Odpovědět


no tak dost

Drsník,2006-10-05 22:30:00

Navrhuji aplykovat náboženské disputace v jiných rubrikách - třeba Nejen vědou. Ačkoli si i drobné odchylky od normálu, jako je homosexualita nebo pánbíčkářství, zasluhují svůj prostor, v danném kontexu je Hladíkova přednáška včetně zmínky o dědickém řízení ve věci království nebeského lehce mimo bidet.

Odpovědět


...dnešní normy stanovil Ježíš...

mowla,2007-01-29 16:03:21

Jistě - zejména pro nekřesťany, kterých je ve světové populaci většina...
:-)))
Právě takovíto šířitelé bludů jako ty, Hladíku, jsou příčínou náboženských neshod a násilí...

Odpovědět

evoluce

author,2004-08-16 14:33:59

zachovani techto genu resp. genovych predispozic v evoluci zabezpecil altruizmus, resp. rodinna selekce, jak ji definuje soucasni evolucni biologie

Odpovědět

Boží úmysly jsou nevyzpytatelné

Hezi,2004-03-04 18:16:53

Hosexuálové se, jak článek také uvádí, vyskytují.
Já netvrdím, že jsme dokonalí, ale jistě je duvod, proč mame v genech i sve homosexuální "bratry". Je spousta takových osobností, o které bych přijít nechtěl.

Odpovědět

homosexualita

josef,2004-02-23 13:25:35

Pletou se zde dvě věci - homosexualita a homosexuální praktiky. Je zajisté možné vidět, aniž se dívám mikroskopem na nějaké chromozómy, že jsou lidé, kteří mají přemíru mužského elementu v ženském těle a naopak. To však neznamená, že myslící bytost s duší musí provádět kopulační aktivity s druhem stejného pohlaví. jistě člověku takto "nepostiženému" se to snadno hovoří. uvažme, ale kolik je všech možných jiných "úchylek", ke kterým považujeme za zcela normální být nesmiřitelní.
Každý člověk se nějak musí vyrovnat se svými přednostmi i handicapy, od toho má rozum.
Dopis posluchače je velmi vtipný a logicky odpovídá na dogmatickou odpověď. Ve třetí knize Mojžíšově to vážně je, je tam spousta rozumných věcí, které když si člověk v souvislostech a s uvědoměním si dějinných souvislostí přečte, uvědmí si, proč Izraelský národ přežil, vydržel a mohl vzdorovat úspěšně svým sousedům.
Nu a snad ještě k propagovaným a praktikovaným homosexuálním praktikám - tak se vždy projevoval konec civilizací. jak skončili naši evropští Římané?
Josef D.

Odpovědět


konec Rimanu

J A,2008-10-04 13:18:08

Rimania skoncili preto lebo kazda civilizacia raz skonci - aj ta nasa - je to normalny cyklus.

Odpovědět

Prenatální vývoj

Petr Doležal,2003-09-27 17:17:06

Jedna z teorií, kterou zmiňují se manželé Peaseovi ve svých momentálně dost populárních knížkách a která zní docela rozumně, je, že na naprogramování mozku (přičemž mužský a ženský mozek fungují odlišně) má vliv vystavení plodu účinkům mužských hormonů v raných fázích těhotenství. Např. pokud je dávka hormonů na plod mužského pohlaví, než by být měla, mozek bude vykazovat ve svém fungování více ženských rysů, třeba i v tom, že nedojde k zakódování přitažlivosti ženského pohlaví. Homosexualita (a další odchylky od běžného stavu jako transsexualita) tak nemusí být podmíněny (jen) geneticky, ale značnou roli v tom může hrát ontogeneze konkrétního jedince.

Odpovědět

geny pro homosexualitu

Kebza,2003-09-22 00:06:03

Myslím si,že geny jsou plán na sestrojení tělesné schánky živožicha a k provádění jeho bazálních funkcí,nutných v prostředí ,ve kterém má žít. Homosexualitu chápu jako promísení tělesné,duševní a někdy snad i duchovní složky. Pokud toto není provozováno po delší dobu v relativní celistvosti,těžko jde o homosexualitu,tak jak je oficiálně pregnantně definována,

Odpovědět

geny prohomosexualitu

Mustafa Ibrahim,2003-05-05 07:57:17

Spor o geny pro homosexualitu

V roce 1993 vyvolala velký rozruch vědecká studie týmu amerických genetiků vedených Deanem Hamerem z National Cancor Institute v Bethesdě. Z výsledků zveřejněných v prestižním vědeckém týdeníku Science vyplývala existence genu pro homosexuální orientaci mužů. Gen se měl nacházet na „ženském“ chromozomu X, který muži dědí výhradně od matky. V roce 1999 prověřil tým kanadských genetiků z University of Western Ontario vedený neurologem Georgem Ricem výsledky Hamerovo výzkumu genetickými analýzami mnohem početnější populace a došel k závěru, že „gen pro homosexualitu“ neexistuje.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz