Otevřený dopis o změně klimatu generálnímu tajemníkovi OSN  
Na celém světě narůstá odpor k činnosti Mezivládního panelu o změně klimatu. Výrazem toho je tato výzva Organizaci spojených národů podepsaná význačnými vědci z celého světa. Množí se skutečné vědecké zprávy na rozdíl od zpráv, o kterých hlasují právníci a lidé vzdělaní v humanitních oborech a nikoliv přírodovědných a které nakonec píší vládní úředníci, kteří zřídka mají ponětí o vědeckých metodách a ještě méně o meteorologii a klimatologii. Míněny jsou tím samozřejmě zprávy Mezivládního panelu o změně klimatu. O vědeckých poznatcích nelze hlasovat.

 

Gen. tajemník 


Generální tajemník Organizace spojených národů (od 1.1.2007) Pan Kimun (uvádí se také výslovnost Ban Gimun) z jižní Koree se dal na karieru diplomata když v roce 1962 vyhrál cestu do Washingtonu včetně návštěvy amerického prezidenta J.F.Kennedyho.

 


Publikováno ve středu, 12 prosince, 2007
13. prosince 2007
Jeho Excelenci Ban Ki-Moon
Generální tajemník, Organizace Spojených národů
New York, N.Y.

 

 

Vážený pane generální tajemníku,
Odpověď: Klimatická konference OSN vede svět zcela špatným směrem
Není možné zastavit klimatickou změnu, přirozený fenomén, který věky ovlivňoval lidstvo. Geologické, archeologické, ústní a psané dějiny dokládají dramatické a složité problémy vzniklé neočekávanými změnámi teploty, srážkami, větry a jinými klimatickými proměnnými a předložené minulým společenstvím. Proto musíme státy vybavit tak, aby se staly přizpůsobivé vůči plné paletě těchto přirozených fenomenů podporou ekonomického růstu a tvorbou bohatství.


Mezivládní panel o změně klimatu Organizace spojených národů (IPCC OSN) vydává stále více a více alarmující závěry o vlivu klimatu na lidstvo produkující kysličník uhličity (CO2), neznečisťující plyn, který je důležitý pro fotosyntézu rostlin. Zatímco chápeme důvody, které IPCC vedly k názoru, že CO2 emise jsou škodlivé, jsou jeho závěry jako ospravedlnění na implementaci politiky, která chce výrazně zmenšit budoucí prosperitu, zcela neadekvátní. Zvláště není vžito, aby bylo významně možné změnit globální klíma škrty v produkci skleníkových plynů. Na vrchu všeho, poněvadž pokusy snížit emise zpomalí ekonomický vývoj, současný přístup OSN k redukci CO2 pravděpodobně zvýší utrpení lidí z budoucí změny klimatu než by je snížilo.


Souhrny IPCC pro tvůrce politiky jsou nejčastěji čtené zprávy IPCC mezi politiky a nevědeckými pracovníky a jsou podkladem většiny formulací politiky změny klimatu. Jenomže tyto Souhrny jsou připravovány relativně malým jádrem sepisujícího týmu, nehledě na konečné koncepty schvalované větu po větě vládními zástupci. Velká většina IPCC přispěvatelů a posuzovatelů, a desítky tisíc jiných vědců, kteří mají odborné vzdělání aby mohli tyto věci komentovat, nejsou do přípravy těchto dokumentů zapojeni. Souhrny proto nemohou řádně reprezentovat shodný názor mezi experty. 


Na rozdíl dojmu zanechaným shrnujícími zprávami IPCC: 
- Nedávná pozorování fenomenů jako např. ústupy ledovců, nárůst hladiny moře a migrace druhů citlivých na teplotu nejsou důkazem abnormální změny klimatu, poněvadž žádná z těchto změn nevybočuje z hranic známé přírodní variability.
- Průměrná míra oteplování 0,1 až 0,2 stupňů Celsia za desetiletí zaznamenaná satelity během 20. století zapadá do známých přírodních hodnot oteplování a ochlazování během posledních 10000 let.
- Vedoucí vědečtí pracovníci, včetně některých starších zástupců IPCC uznávají, že dnešní počítačové modely nemohou předpovídat klíma. Souhlasně s tím, a navzdory počítačovým předpokladům nárustu teplot, neexistuje žádné netto globální oteplení od roku 1998. Že současná hladina teploty sleduje opožděnou periodu oteplování 20. století je konzistentní s přirozenou multi-dekádovou nebo tisíciletou klimatickou oscilací v současnosti.
V ostrém protikladu k často opakovaným tvrzením, že věda změny klimatu je „ustálená“, pozoruhodný nový experty posouzený výzkum vrhl na hypotézu nebezpečného lidmi způsobeného globálního oteplování dokonce více pochyb. Ale poněvadž pracovní skupiny IPCC byly obecně instruovány, aby posoudily pouze práce do května 2005 (viz IPCC) nejsou tyto důležité práce zahrnuty do jejich zpráv, tj. hodnotící zprávy IPCC jsou již materiálově zastaralé.


Klimatická konference na Bali byla plánována tak, aby svět vedla cestou přísných omezení CO2, ignorujíce lekci ze zjevného neúspěchu Kjótského protokolu, z chaotického charakteru evropského obchodního trhu s CO2 a neúčinnosti jiných drahých iniciativ na omezení emisí skleníkových plynů. Vyvážené analýzy nákladů/užitku nepodporují zavedení celosvětových opatření na krytí a redukcí spotřeby elektřiny za účelem omezení emisí CO2. Navíc je iracionální aplikovat „princip prevence“, protože mnoho vědců uznává, že klimatické ochlazování a oteplování jsou realistickými možnostmi během střednědobé budoucnosti. 
Současné soustředění OSN na „boj se změnou klimatu“, jak je ilustrováno ve zprávě z 27. listopadu Program vývoje zprávy vývoje lidstva (Development Programme"s Human Development Report) odvrací pozornost vlád od adaptace na hrozby nevyhnutelným přirozeným změnám klimatu, bez ohledu na jejich formu. Národní a mezinárodní příprava na takové změny je nutná, se zaostřením na pomoc našim nejvíce zranitelným občanům, aby se přizpůsobili podmínkám, které leží před námi.


Pokusy zabránit globální změně klimatu jsou hlavně marné a představují tragické chybné přidělení zdrojů, které by bylo lepší utratit na reálných a naléhavých problémech lidstva.
S úctou

 

 


Následující jsou signatáři dopisu z 13. prosince Banu Kimonovi, generální tajemník Organizace spojených národů na Klimatické konferenci na Bali organizovanou OSN.

 

Don Aitkin, PhD, Professor, social scientist, retired vice-chancellor and president, University of Canberra, Australia
William J.R. Alexander, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Civil and Biosystems Engineering, University of Pretoria, South Africa; Member, UN Scientific and Technical Committee on Natural Disasters, 1994-2000
Bjarne Andresen, PhD, physicist, Professor, The Niels Bohr Institute, University of Copenhagen, Denmark
Geoff L. Austin, PhD, FNZIP, FRSNZ, Professor, Dept. of Physics, University of Auckland, New Zealand
Timothy F. Ball, PhD, environmental consultant, former climatology professor, University of Winnipeg
Ernst-Georg Beck, Dipl. Biol., Biologist, Merian-Schule Freiburg, Germany
Sonja A. Boehmer-Christiansen, PhD, Reader, Dept. of Geography, Hull University, U.K.; Editor, Energy & Environment journal
Chris C. Borel, PhD, remote sensing scientist, U.S.
Reid A. Bryson, PhD, DSc, DEngr, UNE P. Global 500 Laureate; Senior Scientist, Center for Climatic Research; Emeritus Professor of Meteorology, of Geography, and of Environmental Studies, University of Wisconsin
Dan Carruthers, M.Sc., wildlife biology consultant specializing in animal ecology in Arctic and Subarctic regions, Alberta
R.M. Carter, PhD, Professor, Marine Geophysical Laboratory, James Cook University, Townsville, Australia
Ian D. Clark, PhD, Professor, isotope hydrogeology and paleoclimatology, Dept. of Earth Sciences, University of Ottawa
Richard S. Courtney, PhD, climate and atmospheric science consultant, IPCC expert reviewer, U.K.
Willem de Lange, PhD, Dept. of Earth and Ocean Sciences, School of Science and Engineering, Waikato University, New Zealand
David Deming, PhD (Geophysics), Associate Professor, College of Arts and Sciences, University of Oklahoma
Freeman J. Dyson, PhD, Emeritus Professor of Physics, Institute for Advanced Studies, Princeton, N.J.
Don J. Easterbrook, PhD, Emeritus Professor of Geology, Western Washington University
Lance Endersbee, Emeritus Professor, former dean of Engineering and Pro-Vice Chancellor of Monasy University, Australia
Hans Erren, Doctorandus, geophysicist and climate specialist, Sittard, The Netherlands
Robert H. Essenhigh, PhD, E.G. Bailey Professor of Energy Conversion, Dept. of Mechanical Engineering, The Ohio State University
Christopher Essex, PhD, Professor of Applied Mathematics and Associate Director of the Program in Theoretical Physics, University of Western Ontario
David Evans, PhD, mathematician, carbon accountant, computer and electrical engineer and head of "Science Speak," Australia
William Evans, PhD, editor, American Midland Naturalist; Dept. of Biological Sciences, University of Notre Dame
Stewart Franks, PhD, Professor, Hydroclimatologist, University of Newcastle, Australia
R. W. Gauldie, PhD, Research Professor, Hawai"i Institute of Geophysics and Planetology, School of Ocean Earth Sciences and Technology, University of Hawai"i at Manoa
Lee C. Gerhard, PhD, Senior Scientist Emeritus, University of Kansas; former director and state geologist, Kansas Geological Survey
Gerhard Gerlich, Professor for Mathematical and Theoretical Physics, Institut für Mathematische Physik der TU Braunschweig, Germany
Albrecht Glatzle, PhD, sc.agr., Agro-Biologist and Gerente ejecutivo, INTTAS, Paraguay
Fred Goldberg, PhD, Adjunct Professor, Royal Institute of Technology, Mechanical Engineering, Stockholm, Sweden
Vincent Gray, PhD, expert reviewer for the IPCC and author of The Greenhouse Delusion: A Critique of "Climate Change 2001, Wellington, New Zealand
William M. Gray, Professor Emeritus, Dept. of Atmospheric Science, Colorado State University and Head of the Tropical Meteorology Project
Howard Hayden, PhD, Emeritus Professor of Physics, University of Connecticut
Louis Hissink MSc, M.A.I.G., editor, AIG News, and consulting geologist, Perth, Western Australia
Craig D. Idso, PhD, Chairman, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Arizona
Sherwood B. Idso, PhD, President, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, AZ, USA
Andrei Illarionov, PhD, Senior Fellow, Center for Global Liberty and Prosperity; founder and director of the Institute of Economic Analysis
Zbigniew Jaworowski, PhD, physicist, Chairman - Scientific Council of Central Laboratory for Radiological Protection, Warsaw, Poland
Jon Jenkins, PhD, MD, computer modelling - virology, NSW, Australia
Wibjorn Karlen, PhD, Emeritus Professor, Dept. of Physical Geography and Quaternary Geology, Stockholm University, Sweden
Olavi Kärner, Ph.D., Research Associate, Dept. of Atmospheric Physics, Institute of Astrophysics and Atmospheric Physics, Toravere, Estonia
Joel M. Kauffman, PhD, Emeritus Professor of Chemistry, University of the Sciences in Philadelphia
David Kear, PhD, FRSNZ, CMG, geologist, former Director-General of NZ Dept. of Scientific & Industrial Research, New Zealand
Madhav Khandekar, PhD, former research scientist, Environment Canada; editor, Climate Research (2003-05); editorial board member, Natural Hazards; IPCC expert reviewer 2007
William Kininmonth M.Sc., M.Admin., former head of Australia"s National Climate Centre and a consultant to the World Meteorological organization"s Commission for Climatology Jan J.H. Kop, MSc Ceng FICE (Civil Engineer Fellow of the Institution of Civil Engineers), Emeritus Prof. of Public Health Engineering, Technical University Delft, The Netherlands
Prof. R.W.J. Kouffeld, Emeritus Professor, Energy Conversion, Delft University of Technology, The Netherlands
Salomon Kroonenberg, PhD, Professor, Dept. of Geotechnology, Delft University of Technology, The Netherlands
Hans H.J. Labohm, PhD, economist, former advisor to the executive board, Clingendael Institute (The Netherlands Institute of International Relations), The Netherlands
The Rt. Hon. Lord Lawson of Blaby, economist; Chairman of the Central Europe Trust; former Chancellor of the Exchequer, U.K.
Douglas Leahey, PhD, meteorologist and air-quality consultant, Calgary
David R. Legates, PhD, Director, Center for Climatic Research, University of Delaware
Marcel Leroux, PhD, Professor Emeritus of Climatology, University of Lyon, France; former director of Laboratory of Climatology, Risks and Environment, CNRS
Bryan Leyland, International Climate Science Coalition, consultant and power engineer, Auckland, New Zealand
William Lindqvist, PhD, independent consulting geologist, Calif.
Richard S. Lindzen, PhD, Alfred P. Sloan Professor of Meteorology, Dept. of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, Massachusetts Institute of Technology
A.J. Tom van Loon, PhD, Professor of Geology (Quaternary Geology), Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland; former President of the European Association of Science Editors
Anthony R. Lupo, PhD, Associate Professor of Atmospheric Science, Dept. of Soil, Environmental, and Atmospheric Science, University of Missouri-Columbia
Richard Mackey, PhD, Statistician, Australia
Horst Malberg, PhD, Professor for Meteorology and Climatology, Institut für Meteorologie, Berlin, Germany
John Maunder, PhD, Climatologist, former President of the Commission for Climatology of the World Meteorological Organization (89-97), New Zealand
Alister McFarquhar, PhD, international economy, Downing College, Cambridge, U.K.
Ross McKitrick, PhD, Associate Professor, Dept. of Economics, University of Guelph
John McLean, PhD, climate data analyst, computer scientist, Australia
Owen McShane, PhD, economist, head of the International Climate Science Coalition; Director, Centre for Resource Management Studies, New Zealand
Fred Michel, PhD, Director, Institute of Environmental Sciences and Associate Professor of Earth Sciences, Carleton University
Frank Milne, PhD, Professor, Dept. of Economics, Queen"s University
Asmunn Moene, PhD, former head of the Forecasting Centre, Meteorological Institute, Norway
Alan Moran, PhD, Energy Economist, Director of the IPA"s Deregulation Unit, Australia
Nils-Axel Morner, PhD, Emeritus Professor of Paleogeophysics & Geodynamics, Stockholm University, Sweden
Lubos Motl, PhD, Physicist, former Harvard string theorist, Charles University, Prague, Czech Republic
John Nicol, PhD, Professor Emeritus of Physics, James Cook University, Australia
David Nowell, M.Sc., Fellow of the Royal Meteorological Society, former chairman of the NATO Meteorological Group, Ottawa
James J. O"Brien, PhD, Professor Emeritus, Meteorology and Oceanography, Florida State University
Cliff Ollier, PhD, Professor Emeritus (Geology), Research Fellow, University of Western Australia
Garth W. Paltridge, PhD, atmospheric physicist, Emeritus Professor and former Director of the Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies, University of Tasmania, Australia
R. Timothy Patterson, PhD, Professor, Dept. of Earth Sciences (paleoclimatology), Carleton University
Al Pekarek, PhD, Associate Professor of Geology, Earth and Atmospheric Sciences Dept., St. Cloud State University, Minnesota
Ian Plimer, PhD, Professor of Geology, School of Earth and Environmental Sciences, University of Adelaide and Emeritus Professor of Earth Sciences, University of Melbourne, Australia
Brian Pratt, PhD, Professor of Geology, Sedimentology, University of Saskatchewan
Harry N.A. Priem, PhD, Emeritus Professor of Planetary Geology and Isotope Geophysics, Utrecht University; former director of the Netherlands Institute for Isotope Geosciences
Alex Robson, PhD, Economics, Australian National University Colonel F.P.M. Rombouts, Branch Chief - Safety, Quality and Environment, Royal Netherland Air Force
R.G. Roper, PhD, Professor Emeritus of Atmospheric Sciences, School of Earth and Atmospheric Sciences, Georgia Institute of Technology
Arthur Rorsch, PhD, Emeritus Professor, Molecular Genetics, Leiden University, The Netherlands
Rob Scagel, M.Sc., forest microclimate specialist, principal consultant, Pacific Phytometric Consultants, B.C.
Tom V. Segalstad, PhD, (Geology/Geochemistry), Head of the Geological Museum and Associate Professor of Resource and Environmental Geology, University of Oslo, Norway
Gary D. Sharp, PhD, Center for Climate/Ocean Resources Study, Salinas, CA
S. Fred Singer, PhD, Professor Emeritus of Environmental Sciences, University of Virginia and former director Weather Satellite Service
L. Graham Smith, PhD, Associate Professor, Dept. of Geography, University of Western Ontario
Roy W. Spencer, PhD, climatologist, Principal Research Scientist, Earth System Science Center, The University of Alabama, Huntsville
Peter Stilbs, TeknD, Professor of Physical Chemistry, Research Leader, School of Chemical Science and Engineering, KTH (Royal Institute of Technology), Stockholm, Sweden
Hendrik Tennekes, PhD, former director of research, Royal Netherlands Meteorological Institute
Dick Thoenes, PhD, Emeritus Professor of Chemical Engineering, Eindhoven University of Technology, The Netherlands
Brian G Valentine, PhD, PE (Chem.), Technology Manager - Industrial Energy Efficiency, Adjunct Associate Professor of Engineering Science, University of Maryland at College Park; Dept of Energy, Washington, DC
Gerrit J. van der Lingen, PhD, geologist and paleoclimatologist, climate change consultant, Geoscience Research and Investigations, New Zealand
Len Walker, PhD, Power Engineering, Australia
Edward J. Wegman, PhD, Department of Computational and Data Sciences, George Mason University, Virginia
Stephan Wilksch, PhD, Professor for Innovation and Technology Management, Production Management and Logistics, University of Technolgy and Economics Berlin, Germany
Boris Winterhalter, PhD, senior marine researcher (retired), Geological Survey of Finland, former professor in marine geology, University of Helsinki, Finland
David E. Wojick, PhD, P.Eng., energy consultant, Virginia
Raphael Wust, PhD, Lecturer, Marine Geology/Sedimentology, James Cook University, Australia
A. Zichichi, PhD, President of the World Federation of Scientists, Geneva, Switzerland; Emeritus Professor of Advanced Physics, University of Bologna, Italy 

 

vchod

 

Vchod do místa konání konference Změna klimatu v Nusa Dua, Bali, 3-14 prosince 2007.

 

 

plenární zasedání
 
Plenární zasedání konference

 

 

Al Gore
 

Zuřící Al Gore na konferenci Změna klimatu.

 

 

 

 

To Nikita Chruščov byl na plenárním zasedání OSN 13. října 1960 mnohem klidnější a zul si pravou botu, kterou pouze položil před sebe. Poťouchlíci z toho udělali, že botou mlátil do stolku.
Všimněte si, že pán vlevo od Nikity se dobře baví. Existují dokonce svědci, kteří viděli, že botou mlátil a svědci, kteří viděli, že nemlátil.

Není-li možné zjistit událost, která se stala před očima stovek lidí, z nichž mnozí dosud žijí, jak lze věřit hypotéze globálního oteplování, šířené z “důvěryhodného” zdroje Organizace spojených národů? A z takových “důvěryhodných” zdrojů jako je americká a britská vláda?
Pro mladší ročníky: Chruščov odhalil na 22. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu kult osobnosti J.V.Stalina a vladl Sovětskému svazu do roku 1964, kdy byl sesazen klikou v čele s Brežněvem, které lze charakterizovat jako neostalinisty.

 

Zdroj
http://www.nationalpost.com/news/story.html?id=164004

Datum: 21.12.2007 14:22
Tisk článku

Související články:

Teploty a srážky na našem území, trend 1961-2022. Klementinum jako tepelný ostrov.     Autor: Stanislav Florian (15.01.2023)
Zalednění Antarktidy přivodil tektonický posun     Autor: Josef Pazdera (26.11.2021)
Klimatologové sopky nemají rádi     Autor: Josef Pazdera (24.08.2021)
Ztráty ledu v západní Antarktidě odborníci přisuzovali klimatickým změnám     Autor: Josef Pazdera (19.08.2021)
Jak to je s hurikány?     Autor: Josef Pazdera (19.07.2021)Diskuze:

Pro Marxe

Mraveneček,2008-01-02 17:09:34

Zaplavat si mohu jenom tehdy, když to umím. Zabruslit si mohu jenom tehdy, když to umím. Umět v tom "plavat" nebo "bruslit" vyžaduje znalosti a také tyto znalosti umět použít. Nestačí vědět, že musím rukama ve vodě nebo nohama s bruslemi pohybovat určitým způsobem. Do té doby než to umím, tak se ve vodě nebo na kluzišti držím při břehu nebo při mantinelu a zkouším to. A do té doby si každý musí nechat líbit argumenty ad hominem. A když se mu to nelíbí, může z vody vylézt a z kluziště odejít. Anebo si postavit hlavu a just to bude dělat po svém. Přejme mu v tom hodně štěstí. Možná, že ho bude potřebovat.

Odpovědět

Pláč

Patriot,2008-01-02 10:54:55

Lidé popírající oteplování mne vždy rozesmějí až k slzám.Jakoby snad byli slepí.Miliardy tun spálené ropy,miliardy kubíků spáleného plynu a dřeva,to všechno podle nich nejspíše přispívá k rovnováze klimatu na naši planetě.Uvědomte si,že bez člověka by ta ropa i plyn ležely uloženy hluboko pod zemí a nijak by se nezúčastnily přírodních procesů.To je ale zvláštní náhoda.Zrovna v době,kdy jezdí nejvíce automobilů za celou existenci lidstva,v době největšího technologického a energetického rozmachu,v době,kdy se spalují miliardy tun uhlíku v různých formách,zrovna v této době dochází k extrémnímu zvyšování výskytu přírodních katastrof a tání ledovců.Ne,za to nemůže člověk,to je jenom náhoda.Spaliny z ropy totiž přispívají k rovnováze klimatu na naší planetě.

Odpovědět


Pro Patriota

jar,2008-01-02 12:21:26

Tady ale vůbec nejde o to, kdo je popírač a kdo tleskač globálnímu oteplování. Tady jde přece od začátku o to, jestli se vysereme zcela na ekologii, protože všechny prostředky narveme do huby tleskačům globálního oteplování, kteří peníze na ochranu přírody narvou do zbytečného a hlavně marného snižování emisí skleníkových plynů. S tím že tleskači znají navíc pouze CO2. To je oč tu na oslu běží. Ne o to jestli tleskám vědcům, hlásícím brzký konec světa, nebo jestli se jim směji.

Odpovědět

Snižování CO2 jinou cestou

Slávek,2007-12-29 20:25:51

Existuje i jiná cesta ke snížení obsahu CO2 ve vzduchu a to rozšiřováním zeleně. Jednak znovuzalesňováním Amazonie. Vysazováním lesů v Číně a také jedna cesta utopická - zalesnit Saharu

Odpovědět


No jsou to zbytečné starosti

Sýček,2008-01-01 20:50:13

Tropické pásmo se rozšiřuje - o zůrodnění Sahary se GW jistě postará.

Odpovědět


Zeleň pomůže, ale jen lokálně

Dionea,2008-01-22 22:43:28

Zeleň výrazně pomůže v lokálním měřítku - stabilizuje mikro až mezo klima, takže lokálně může vyrušit efekty vzniklé změnou klimatu. Fixace uhlíku v pralesních ekosystémech je dlouhodobě +/- nulová, takže na množství CO2 v atmosféře bez výraznějšího vlivu. Velikost oblasti deštných lesů však pozitivně koreluje s teplotou, jistá šance na rozšíření by byla, místo je však již zabráno pro zemědělskou půdu.

Odpovědět

čí úžitok

Robert,2007-12-27 15:10:06

Pri určitom pohľade „zboku“ na hádajúce sa skupinky navzájom sa očierňujúce a obviňujúce z neznalosti, nekompetentnosti, neschopnosti porozumieť asi už ničomu, vyvstáva otázka:
Kto má z toho úžitok?
Na jednej strane stoja známe aj menej známe vedecké inštitúcie, školy, ústavy, ktorých rozpočet závisí od politických rozhodnutí tých, čo ich platia, na druhej strane tí čo v podstate hovoria, že netreba robiť nič, veď tieto klimatické zmeny sú úplne prirodzené a prebiahajú na tejto planéte od nepamäti.
Čo myslíte, koho bude viac počuť? Tých „druhých“ alebo tých, čo budú „byť na poplach“ tvrdiac že okamžite treba niečo robiť, lebo bla, bla, bla... a hlavne míňať obrovské peniaze. Však na tom „míňaní peňazí“ sa priživia banky, mnohé veľké firmy, všetky hore spomínané inštitúcie, orgány správy štátu (ktoré z toho môžu vytĺcť aj ďalší politický kapitál napr. legálnym „prírodou vynúteným“ obmedzením slobôd obyvateľstva), ako aj všetky možné zväčša fanatické organizácie a ich vodcovia (dobre bolo aj v diskusii uvedené, že „už je to i otázka viery“).
Tak priatelia: Peniažky sa musia kotúlať, stavby musia prekvitať, treba budovať a míňať a míňať a míňať. A na čo? Na tom predsa až tak nezáleží...

Odpovědět

O vědeckých poznatcích nelze hlasovat

Tropic,2007-12-26 01:14:33

To zní sice ušlechtile a zásadově, ale platí to jen tehdy, pokud ty vědecké poznatky lze interpetovat naprosto jednoznačně. Pokud takto interpetovat nejdou a přesto na jejich základě potřebujeme dospět k nějakému konkrétnímu rozhodnutí, pak je demokratické hlasování skupiny expertů jediná mě známá cesta.

Ostatně hlasování je primární rozhodovací nástroj bezpečnostní rady státu a jakékoliv podobné komise, která má na základě dostupných poznatků v reálném čase dospět k jednoznačnému řešení. Má snad někdo lepší návrh?

Odpovědět


O vědeckých poznatcích nelze hlasovat

Mraveneček,2007-12-26 02:47:53

Ano. Mám lepší návrh. Složte zkoušku ze statistiky a metodologie a pak si přijďte na Osla poplkat.

Odpovědět


Tak třeba strunaři tvrdí...

Tropic,2007-12-26 05:27:32

..že smyčková teorie gravitace je blbost, zatímco smyčkaři tvrdí to samé o teorii strun. Nějak jim ta statistika ani metodologie moc nefunguje, že? Počítám, že ty spory alarmistů s klimaskeptiky budou mít podobný základ.

Problém je v tom, že někteří rádobyvědci jsou prostě věřící v neomylnou metodologii vědy. Kdyby ovšem byla neomylná, nemohly by se vědecké teorie měnit v čase a nebudeme mít tolik rozdílných teorií a interpretací pro jednu a tu samou věc.

Odpovědět


Kritické zhodnocení "vědecké" úrovně zpr

Tropic,2007-12-26 14:40:11

http://climateprogress.org/2007/12/21/debunking-inhofe-report-over-400-prominent-scientists-disputed-man-made-global-warming-claims-in-2007-andy-revkin/

Odpovědět


pro Mravenecka

Marx,2007-12-28 18:29:52

"Ano. Mám lepší návrh. Složte zkoušku ze statistiky a metodologie a pak si přijďte na Osla poplkat."

Vy se zase naucte umeni argumentovat, at nemusite prispivat do diskuzi zcela prazdnymi ad hominem vykriky.

Odpovědět


RE: O vědeckých poznatcích nelze hlasovat

Standa17,2007-12-29 16:30:04

Ja nejak na to vase slavne "hlasovani skupiny expertu" od dob Giordana Bruna neverim. (Prestoze jsem v te dobe jeste tahal kacera...)

Odpovědět


Zephire, porušuješ pravidla tohoto webu

jar,2008-01-02 12:17:03

Jednou seš Zephir, pak GMO a pak zase Tropic. Di doprdele se všema svejma nickama. Děkuji

Odpovědět


Viděl jsem film, kde se hlasovalo o tom, kolik je.

jar,2008-01-02 12:31:09

Kde skupina černých otroků dostala lekci z demokracie od zpupné otrokářovy dcery. Závěr jejich lekce byl, že si odhlasovali, kolik je hodin, protože na to byl rozdílný názor. 15 minut se hádali, jestli je půl druhý nebo ne. Nakonec se shodli, že je teda půl druhý a podle toho nastavili hodiny. Závěr filmu je naprosto úžasnej a lekci pro změnu dostane otrokářova dcera navždy ponechaná svému osudu, protože přišla o 15 minut později na sraz se svým otcem.

Marryland nebo tak nějak se to jmenovalo.

Odpovědět

Nesmysl

Patriot,2007-12-25 20:40:45

Copak existuje na této planetě někdo,kdo si myslí,že ty desítky miliard tun spálené ropy nijak neovlivní klima naší planety?Každá akce vyvolá reakci.To je zákon.Ty miliardy tun spálené ropy se tedy nějak projevit musí.

Odpovědět


Re: Nesmysl

edison,2007-12-26 13:48:24

Nikdo tu netvrdí, že miliardy tun spálené ropy a uhlí se neprojeví. Tvrdíme jen, že by bylo pošetilé se domnívat, že snížení produkce CO2 lidstvem zastaví oteplování, když se oteplují i všechny ostatní planety, na kterých žádné lidstvo není.

Odpovědět

Jen 400 vedcu?

Marx,2007-12-23 21:35:00

http://www.evolutionnews.org/2006/02/over_500_scientists_proclaim_t.html

To by ale skeptici meli pridat, protoze vice nez 500 vedcu podepsalo petici proti platnosti Darwinovy teorie evoluce :-)

Odpovědět


pravda...

Martin,2007-12-23 22:58:50

O pravde sa nehlasuje, pravdu treba dokázať.

Odpovědět


Pro Martina

Marx,2007-12-24 00:07:13

"O pravde se nehlasuje, tu je treba dokazat". To ja samozrejme vim, ale kdyz jsem cetl ten fanaticky clanek a prirovnavani Gora k Chruscevovi a to s jakou pompou autor prezentoval podpisy par skeptickych vedcu, tak jsem si proste musel rypnout :-) Na prazdny clanek bez argumentu je skoda reagovat argumenty.

Odpovědět


Tak třeba za Českou republiku

Tropic,2007-12-26 00:53:39

je mezi podepsanými jediný "expert" a sice Luboš Motl, což je sice oddaný ctitel známého klimaskeptika pana Klause, ale tím jeho doložitelné kompetence končí. Svým oborem je to strunový teoretik, čili ke klimatologii je po odborné stránce zmocněn se vyjadřovat asi tak, jako já nebo jako kdokoliv z vás.

Naproti tomu zpráva IPCC byla sestavena lidmi, kteří jsou v daném oboru autoritami, jsou v něm skutečně aktivně publikačně činní a rozhodně znají klimatologii i odjinud, než z vášnivých diskusí na webu.

Samozřejmě, jako proponent éterové teorie moc dobře vím, že to, že za nějakým názorovým hnutím stojí názorová většina oficiální vědecké obce nemusí znamenat vůbec nic, ale bylo by dobré si tu realitu uvědomit a nedeformovat ji politicky jen proto, že si třeba v nitru odmítáme přiznat svůj díl viny za znečistění přírody. Je to totiž zdaleka nejpravděpodobnější scénář, který se již v mnoha podobách na planatě zopakoval, a moje zkušenost je, že se právě ty nejjednodušší a nejmíň příjemné pravdy časem ukážou jako nejvíc pravdivé.

Myslím, že se tomu říká Occamova břitva.

Odpovědět

Tropicovi a podobným

edison,2007-12-23 16:02:23

Koráli: Už dlouhá léta se hovoří o tom, že dusíkatá hnojiva a fosfáty uvolňované člověkem do oceánů ovlivňují složení plaknktonu způsobem, který velmi vadí korálům. Že by se to najednou změnilo?

Ofenzivní/defenzivní antialarmisté: Dokud bylo alarmistů málo, byl boj s nimi ofenzivní. Blbost se ale vždy neomezeně šíří a boj s každou její formou se časem stane defenzivou.

Astronomové: Astronomové také vědí, že se momentálně oteplují všechny planety sluneční soustavy. To je samo o sobě prakticky nezpochybnitelný důkaz, že za tento jev nemůže lidstvo. Sílu tohoto důkazu si plně uvědomíme teprve tehdy, když nahlédneme, že jako jeden z mála nezávisí na tom, zda víme, nebo nevíme co oteplování opravdu způsobuje.

OZE obecně: Jediným slušně fungujícím OZE je vodní elektrárna s velkou přehradou. Jenže všechny vhodné lokality již využity jsou a energie potřebujeme mnohem více. Slunce a vítr jsou nespolehlivé a proto musejí být zálohovány. Biopaliva jsou jen maskovaná ropa, plyn a asi 1 % sluneční energie.

Trvale udržitelný život: Je nesmysl, protože za pár miliard let Slunce učiní Zemi neobyvatelnou. Na celou tu dobu nám vystačí jaderná energie, jen se jí nesmíme bát.

Odpovědět


jadro

mcc,2007-12-23 17:32:21

Ano jaderna energie nam snad docasne pomuze, a doufam, ze se lide brzo umoudri a prestanou se bat, ale ta nam staci asi na jeste kratsi dobu, nez uhli. Snad dost pomohou nove typy reaktoru, ale to uvidime. Samozrejme mluvim o stepeni. Fuze by nas asi udrzela dost dlouho, ale ta je zatim zda se hodne daleko, mozna dal nez by se nam libilo.

Odpovědět


Re: Jadro

edison,2007-12-23 17:51:13

Ok, když si přejete opakovat stále stejné otázky, tedy kopíruji stejnou odpověď:

Je jí dostatek na dlouhou dobu (sice ne v podobě U235, ale 238 a thoria), štěpné je tedy celkem na stovky až tisíce let, dále lze použít fůzní, té je na miliardy let. - Takže jaderná energie může pokrýt spotřebu lidstva na celou dobu zbývající obyvatelnosti Země (ta definitivně zkončí nárůstem slunečního výkonu a pak i fyzickým zničením planety, až ji slunce pohltí).

Z jediného kg paliva založeného na U235 se dá získat cca 50-100 MWd (megawattdnů) = 1,2-2,4 GWh tepla. Z toho jaderná el. vyrobí 0,4-0,8 GWh elektřiny a prodá jej za 0,5-1,5 MKč. Cena jaderného paliva bude tedy ještě dlouho zanedbatelná.

To je také důvod, proč se zatím moc neinvestuje do množivých reaktorů, ani do přepracování vyhořelého paliva. Jen tak mimochodem směs aktinidů z vyhořelého paliva má asi 750 MWd/kg. - To je prozměnu důvod, proč se nestaví trvalá úložiště.

Fůze je tedy sice daleko, ale máme na ni ještě tisíce let času, tak proč z toho dělat problém:-)

Odpovědět


Realita je ovšem taková

Termic,2007-12-26 01:01:59

že za posledních pět let cena uranu vrostla na dvacetinásobek, zásoby uranu vystačí na cca 180 let těžby, ovšem v současném rozsahu, takže kdyby se s nimi mělo pokrýt 80-90% spotřeby energie a ne jen 13% jako nyní, tak nám o moc déle, než to uhlí, natož ropa taky nevystačí.

A co se štěpení uranu nebo thoria týče, za posledních padesát let nebyl zaznamenán prakticky žádný pokrok v této oblasti, takže je docela dobře možné, že se dožijeme spíš průmyslově využívané fúze třeba s využitím lunárního helia, než průmyslově využívané rekuperace uranu, která má z politického i sociálního hlediska jeden podstatný problém: otevře dveře k jaderným technologiím a radioaktivním materiálům mnohem více lidem a politicky nestabilním režimům, než bude možné uhlídat.

Odpovědět


Re: Realita je ovšem taková

edison,2007-12-26 13:42:05

Cena se sice mnohonásobně zvýšila, ale pořád je natolik malá, že to nikoho nemotivuje k větším investicím do množivých reaktorů, nebo fůze. Prostě to zatím nepotřebujeme. Až si za 10, 20, nebo 50 let někdo spočítá, že se mu vyplatí postavit energetickej množivej reaktor, tak ho postaví. Zatím si spočítá, že klasické palivo je levné a klasickej reaktor levnější než množivej.

Odpovědět

Zdroje a pavouci

Zzola,2007-12-23 12:13:27

Když se ustanoví zákon, že pavouci jsou chráněni, kdekdo pavouka plácne, když se nikdo nedívá. Když se roznese, že zabití pavouka přináší smůlu, nikdo se ho nedotkne.
Že přehnané čerpání neobnovitelných zdrojů je svinstvo pro budoucí generace, je evidentní, ale jak přimět lidstvo, aby se umírnilo? Tahle kampaň, ať už je fakticky oprávněná, nebo ne, působí jako ta pavoučí smůla.

Odpovědět


Přechod na alternativní zdroje...

Tropic,2007-12-23 14:26:35

..má nejen důsledek v ušetření neobnovitelných surovin pro naše potomky, ale hlavně přínos pro zvýšení globální geopolitické stability. Čím dřív se přezbrojené mocnosti naučí využívat alternativní zdroje, tím více se snižuje riziko, že vypukne globální konflikt o docházející zdroje fosilních paliv. To je důležitý aspekt boje alarmistů o přechod na alternativní zdroje a i proto jsem ochoten přimhouřit oko nad řadou nepřesnostmi v interpretacích vědeckých výsledků. Je to mnohem lepší, než přechod na alternativní zdroje vyvolávat kampaní, že fosilní zdroje paliv docházejí. Protože tím se jen posílí hysterie a snahy mocností ty zdroje ovládnout. I proto se kampaň Al Gorea zasluhuje cenu míru za zvýšení geopolitické stability.

Samozřejmě, jsou tu i nové mocnosti, jako Čina, u kterých je na první pohled jasné, že se nebudou při své cestě za dalším rozvojem na nikoho ohlížet. Pokud se pro ně díky kampaní alarmistů uměle sníží cena fosilních paliv, pak na tom tyto země začnou profitovat a mohou si s jejich pomocí vytvořit nebezpečnou armádu. Takže nic by se nemělo přehánět ani v tomto případě, kampaň proti fosilním zdrojům by neměla fungovat tak, že jejich cena, byť přechodně poklesne, protože pak by se minula účinkem.

Odpovědět


Tahle kampaň

MS,2007-12-23 14:28:50

má spíš zakrýt skutečný důvod zvyšování CO2 v atmosféře - likvidaci pralesů. Není to náhodou Gore kdo dělá pro firmy likvidující brazilské pralesy?

Odpovědět


Re: Zdroje a pavouci

edison,2007-12-23 16:11:12

To s pavouky je velmi dobrý příměr, jen se na něj musíme podívat z druhé strany:

Je lepší, když jsou v domě všechny rozvody dle předpisů a na střeše hromosvod, nebo je lepší věřit, že dostatek pavouků dům a jeho obyvatele uchrání před neštěstím?

Odpovědět

Střídání ledových a meziledových hor

Tropic,2007-12-22 14:24:40

je teprve záležitost čtvrtohor, když planeta začala vysychat. Na počátku se cykly střídaly jen velmi zvolna, nyní se zrychlují a teplá perioda se zkracuje, protože se klima stává nestabilní. Typické pro takové periody je, že nárůst koncentrace CO2 následuje za startem teplé periody, nikoliv jí předchází, jak to pozorujeme dnes. Spálení fosilních paliv tedy určitě urychlilo nástup teplé periody, ale stejně tak může uspíšit i nástup další doby ledové. Pro ekonomiku samozřejmě klimatické změny nejsou dobré, ať už působí jakýmkoliv směrem.

Odpovědět


Ledové doby

Igor Tureček,2007-12-22 20:53:20

Chtěl bych čtenáře diskuse upozornit na to, že podání diskutujícího "Tropic" ohledně dob ledových neodpovídá údajům v literatuře. Tak například Bořivoj Záruba uvádí v knize Otisky času na str. 336 následující: "Připomeňme si, že čtvrtohorní ledové doby nebyly v historii Země první. K obdobně rozsáhlému zalednění kontinentů došlo i koncem proterozoika (před prvohorami) a také v permokarbonu (tj. na konci prvohor)." Aventinum, 1997.
Lze se o tom dočíst také na Oslovi
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2338
nebo zajímavý článek
http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=1488

Odpovědět


No to jistě..

Tropic,2007-12-22 21:06:13

..ale já tu neřeším existenci zalednění jako takové, ale pravidelné střídání dob ledových a meziledových (tzv. Milankovičovy cykly), které jsou výsadou teprve poslední etapy vývoje planety (alespoň nevím o tom, že by byly doloženy dříve. Protože bez existence těchto cyklů stojí argumenty tzv. antialarmistů na vodě. Pokud se doby ledové nebudou střídat s oteplováním s periodou max. nějakých 10.000 let, byla by příliš velká náhoda předpokládat, že razantní nástup doby meziledové a koncentrace CO2 je záležitost zrovna poslední stovky let, zasažených industriální činností člověka. Protože poslední doba ledová skončila z hlediska nějakého proterozoika nebo prvohor trvajících 150 mil. let vlastně docela nedávno.

Odpovědět


Ledové doby

Igor Tureček,2007-12-22 22:24:56

V článku http://www.osel.cz/index.php?obsah=6&clanek=2964
se můžete dočíst, že "...onen zlý oxid nyní už prakticky jistě můžeme vyloučit jako hlavního hybatele klimatu ledových dob."
Jinak se nezlobte, že v této části již s vámi diskutovat nebudu.

Odpovědět


Já se přece nezlobím..

Tropic,2007-12-23 01:29:58

a velmi dobře vím, že za normálních podmínek by měl vzestup koncentrace CO2 následovat nástup meziledové doby - nikoliv předcházet, jak jsme tomu svědky nyní.

Odpovědět

Teplota země a skleníkový efekt

Igor Tureček,2007-12-22 13:57:27

Při jakých teplotách zemského povrchu může CO2 vůbec fungovat jako skleníkový plyn?
Podle Wienova zákona NEFUNGUJE CO2 jako skleníkový plyn (SP) při následujících teplotách zemského povrchu:
-41 až 9,5; 11 až 25, 45 až 306, 451 až 693, 1176 a vyšší. Z toho plyne, že při teplotě -41 C začne CO2 fungovat jako SP a od teploty -66 působí jako SP na 100 %. Mezi teplotami 9 – 11 Celsia asi s „účinností“ 10 %, mezi teplotami 25 až 45 Celsia asi s „účinností“ 5 %, pak mezi teplotami 310 až 450 Celsia na 100 % a konečně mezi 695 – 1170 Celsia na 100 %. Hodnoty jsou to ale přibližné. V některé učebnici je to určitě spočítáno přesně.

Odpovědět


Jak jsem již uvedl...

Termic,2007-12-22 21:20:18

...vyzařovací křivka je zvlášť při nízkých teplotách velmi plochá. Takže i kdyby z Viennova zákona vyplývá, že by měla maximum pro 90oC, tak pro vyzařování při 15 oC stále zbývá významný podíl.

Krom toho ty absorbční a vyzařovací křivky, které jsem nalinkoval níže nejsou odvozeny z nějakých teoretických modelů, ale z realných dat, naměřených v terénu pro různé vlnové délky se spektrofotometrem jednou obráceným k obloze, podruhé k zemskému povrchu0. Pokud z nich tedy vylývá, že v oblasti absorbční křivky CO2 dochází ke zvýšené absorbci tepla vyzařovaného povrchem, můžete si být jist, že je tomu skutečně tak.

Odpovědět

Ad „klimatickou změnu lze nastartovat“

Igor Tureček,2007-12-22 13:05:37

Wilhelm Wien obdržel v roce 1911 Nobelovu cenu za objevy v oblasti tepelné radiace. Experimentálně, tedy nikoliv teoreticky, odvodil následující vztah: lambda (v mikrometrech) = 2897,8 / T. Říká se mu také posunovací zákon (displacement law)
Ze zákona lze po menší úpravě určit jakou teplotu musí mít zemský povrch, aby vyzařoval tepelné záření (sálal), které by plyny v atmosféře absorbovaly (pohlcovaly) a tedy zadržovaly a tedy oteplovaly atmosféru. Tato formulka zní
teplota zemského povrchu v Celsiích = (2897,8 / lambda ) - absolutní teplota v Celsiích.
Lambda je vlnová délka v mikrometrech. Hodnotu 2897,8 lze zjednodušit na 2898. Experimentálně lze zjistit jak který plyn pohlcuje tepelné záření. Tak například CO2 pohlcuje tepelné záření při vlnových délkách 2,6 µm a 4,3 µm. Dosadíme-li do vzorce obdržíme 2898 / 2,6 – 273,15 = 841,5 což znamená, že zemský povrch by musel mít teplotu 841,5 stupňů Celsia, aby vyzařoval teplotu, kterou by byl CO2 schopen v atmosféře pohlcovat.
Pro 2898 / 4,3 – 273,15 = 400,1 Celsia. Takové hodnoty se na zemském povrchu běžně nevyskytují. Nalézt je lze pouze v kalderách sopek. Podobně jako atmosférický CO2 se chová také metan. Pohlcuje vlnové délky 2,3 mikrometrů a 7,9 mikrometrů. Nyní si vemte kalkulačku a počítejte. Zjistíte, že zemský povrch by musel sálat teplotu přibližně 987 Celsia respektive 94 Celsia. Při těchto teplotách by současný život na povrchu Země nebyl prakticky možný a konference na Bali by se vůbec nemohla uskutečnit.
Jak by vlastně to oteplování mělo probíhat? Ze slunce se radiací šíří teplo a dopadá na Zem (elektromagneticky a proto bez podstatného omezení prostupuje teplo atmosférou). Zemský povrch je ohříván a teplo se vrací do atmosféry. A tam je pohlcováno atmosférickými plyny a vrací se zpět k Zemi. Když je ale ani metan ani CO2 nepohlcuje, čím je tedy pohlcováno? Je to vodní pára (pohlcuje mezi hodnotami 5 až 8,5 a 11,5 až 14 mikrometrů) a je to ozón (9-10 mikrometrů). Co tu bylo prozatím napsáno je hrubý popis. Realita je o něco komplikovanější. Plyny absorbují teplo na 100 % pouze při určitých teplotách zemského povrchu. Při jiných teplotách méně jak 100 %. Chápejte zde předvedené skutečnosti spíše jako návod, jak si na internetu nalézt zbývající hodnoty. Strategie hledání: procentuální podíl tepelného záření, thermal radiation proportion, displacement law, Verschiebungsgesetz apod. Tak například, abych motivoval alarmisty: CO2 slabě pohlcuje teplo – asi tak z 5 až 10 % - při teplotách 3 a 30 stupňů Celsia. Takové teploty se na Zemi objevují. Ovšem CO2 se vyskytuje asi tak z 99 % maximálně do výšky 25 metrů nad zemí a globální teplota Země je asi tak 15 stupňů Celsia, což přesně odpovídá 10 µm, tedy právě té hodnotě, kdy CO2 teplo nepohlcuje. Mezi teplotami zemského povrchu 11 - 25 stupňů Celsia CO2 totiž žádnou teplotu nepohlcuje a nemůže tedy fungovat jako skleníkový plyn. Také v tropech a v polárních oblastech jsou teploty natruc jiné než těch 3 respketive 30 Celsia. Situace je velmi komplikovaná a dynamická a plakativní prohlášení alarmistů jsou proto naprosto bezcenná.
Argumentace alarmistů vycházejí z neznalosti přírodovědných zákonů. Argumentují pouze laickým úsudkem. To je ale naprosto nedostatečné, poněvadž při takové argumentaci se vychází z neověřených předpokladů, tedy předsudků.
Takovým předsudkem je také předpoklad, že ropa je organického původu. Je spíše pravděpodobnější, že ropa je neorganického původu vzniklá z metanu (Goldova teorie), který organického původu není. Vyskytuje se například na Titánu, měsíci Saturna, jak nám zjistila sonda Huygens. To ale jenom tak bokem.
Předtím, než se někdo pustí do diskusí na Oslovi, měl by si zjistit alespoň několik základních fakt, k nimž patří také znalost Wienova zákona, chemické vlastnosti CO2, jeho role ve fyziologii rostlin (dýchání) a mnoho dalších. Moc hezky to vyjádřila „kněžna“ v diskusi když napsala: „Korál není krápník.“ Krátké a výstižné.

Odpovědět


CO2 se vyskytuje ...maximálně do výšky 25 metrů

Tropic,2007-12-22 13:55:28

To těžko. Můžete to doložit citací z nějakého hodnověrného pramene? Co se týče Viennova zákona, ten popisuje Planckovu distribuční křivku, která je pro nízké teploty velmi plochá, stejně jako absorbční křívka CO2. Odvozovat z toho, že CO2 nemůže sloužit jako skleníkový plyn je dost legrační pro toho, kdo tuší o co jde. Prostudujte si tenhle obrázek http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Atmospheric_Transmission.png

Odpovědět


CO2 se vyskytuje ...maximálně do výšky 25 metrů

Igor Tureček,2007-12-22 14:38:45

Chad A. Meserole a kol.L CO2 Absorption of IR Radiated by the Earth, Journal of Chemical Education, V. 74, No 3, March 1997.
Moje citace údaje byla nepřesná. Jsem halt osel. V onom díle se uvádí, že se "...tepelné záření od sálajícího povrchu země... pohlcuje z plných 99 % ... už v přízemní vrstvě vzduchu do výšky 25 m. Sebevětší zvýšení obsahu oxidu uhličitého v atmosféře už nemůže zvýšit pohltivost infračerveného záření o více než o jediné procento." Autoři se odvolávají na svůj experiment. Molekula CO2 je v atmsoféře netěžší (44 g specifická váha), zatímco pára nejlehčí. Proto nalézáme CO2 ve sklepích, studnách a mám takový dojem, že je na tom také založen nějaký efekt v kanalizaci na čištění odpadů. A proto pára stoupá vzhůru.
A na oplátku se zeptám já. Jak je to s tou Planckovou distribuční křivkou a Wienovým zákonem? Já mám takový dojem, že nejprve byl Wienův zákon a pak Planck.

Odpovědět


...záření ... se pohlcuje ...už .. do výšky 25 m

Tropic,2007-12-22 20:57:23

To těžko, protože v průměru na 1 m2 dopadá asi 1,4 kW slunečního záření a kdyby bylo kompletně pohlcované v tak nízké vrstvě, rychle bychom se uvařili, nebo by výsledkem byla divoká turbulence. Jde jen o poměrně malý podíl dopadajícího záření, jinak by planeta Země tak hezky při pohledu z vesmíru nesvítila. Celá ta diskuse o Vienově zákoně (který objevu Planckova vyzařovacího zákona skutečně předcházel, ale to je v kontextu debaty jen nepodstatný historický detail) opomíjí to, že vyzařovací pásmo mikrovln je velmi ploché, takže podíl vlnových délek vyzařovaných na eektivních teplotách 15 a 95 či 900 oC jsou dosti podobný. Z pouhé polohy maxim toho při tak ploché závislosti o teplotním režimu planety mnoho nevydedukujete.

To, že oxid uhličitý nemusí být primárním zdrojem globálního oteplování je všeobecně známé, současně je ale pravda, že právě nárůstem koncentrace CO2 se projevuje nejmarkantnějí. Dokonce ani nárůst teplot či hladiny moří není tak výrazný. Používá se tedy jako indikátor. Na narušení teplotní rovnováhy může mít vliv celá řada dalších antropogenních vlivů, např. nárůst koncentrace aerosolů ve stratosféře nebo nárůst radioaktivity v důsledku spalování fosilních paliv, nukleárních zkoušek a havárie Černobylu. Ty debaty mě ale zatím nechávají v klidu, protože mi je jasné, že se spalováním fosilních paliv budeme muset brzy skončit tak jako tak a čím dříve se přeorientujeme na jiné zdroje, tím přijatelnější šok bude vyčerpání fosilních zdrojů pro lidskou ekonomiku.

Debata o mizení korálových útesů v důsledku okyselování oceánů do kontextu zapadá dosti dobře, protože jinou negativní činnosti člověka těžko vysvětlíte třeba mizení velkého bariérového útesu, který je jinak lidskou činností poměrně nedotčen. Pokud vyloučíte ze hry okyselování, měl byste pro mízení útesu na ploše větší než Francie 40 metrů pod hladinou nabídnout jinou přijatelnou alternativu.

Ten korálový útes vznikal miliony let, přežil bez úhony všechny doby ledové a střídaní klimatu. Pokud zanikne během sto let hospodářské činnosti člověka, nebudeme to moci svést na žádný z alternativních klimatických modelů, které antialarmisté mezitím vymysleli na obhajobu teze, že globální oteplování vlastně žádným globálním oteplováním není.

Odpovědět


..záření ... se pohlcuje ...už .. do výšky 25 m

Igor Tureček,2007-12-22 21:05:10

Neuvařili bychom se. Vycházíte z chybného předpokladu, že se jedná o uzavřený systém.

Odpovědět


Řeknu to asi takhle

Tropic,2007-12-22 21:13:35

Teplota s výškou klesá, ale rozhodně pomaleji, než by odpovídalo akumulaci 99% procent tepla v nějakých 25 metrech nad zemí. Myslím, že už s ohledem na obsah vodních par ve vzduchu je ta křivka řádově povlovnější, zbytek gradientu vyrovnává termika.

Např. pokud je např. obloha zatažená, tak ke všem těm radiačním procesům dochází hnedle ve výšce nějakých 0,5 - 3 km nad zemským povrchem a to zcela prokazatelně. Nárůst koncentrace CO2 se pak může uplatňovat i v mnohem větší nadmořské výšce.

Odpovědět


...záření ... se pohlcuje ...už .. do výšky 25 m

Igor Tureček,2007-12-23 00:04:51

Větám „vyzařovací pásmo mikrovln je velmi ploché, takže podíl vlnových délek vyzařovaných na eektivních teplotách 15 a 95 či 900 oC jsou dosti podobný. Z pouhé polohy maxim toho při tak ploché závislosti o teplotním režimu planety mnoho nevydedukujete.“ nerozumím. Při uvedených teplotách neabsorbuje (nepohlcuje) CO2 sálavé teplo ze země. Oxid uhličitý tedy při těchto teplotách také nic nevyzařuje, tj nepůsobí jako skleníkový plyn.

Věta „To, že oxid uhličitý nemusí být primárním zdrojem globálního oteplování je všeobecně známé, současně je ale pravda, že právě nárůstem koncentrace CO2 se projevuje nejmarkantnějí.“ není správné. CO2 není příčinou narůstání teploty. Naopak, nárůst teploty způsobuje menší rozpustnost CO2 v oceánech a proto stoupá jeho nárůst v atmosféře. Na teplotní režim má největší vliv vodní pára a oblačnost a sice asi tak z 98 %. Richard S. Lindzen z Technologického institutu v Massachusetts v příspěvku nazvaném O absenci vědeckých přístupů ve scénářích globálního oteplování, si všiml, že „i kdyby všechen CO2 byl odstraněn z atmosféry, vodní pára a oblačnost by zajistila přes 98 % nynějšího skleníkového efektu. CO2 je pouze minoritní skleníkový plyn.“
Podle J. H. L. Lawler: Global Warming,Water Vapor, and CO2, The Stiers / Lawler Foundation for the Environment, 1999 (http://www.maxpages.com/globalwarming/Global_Warming_Facts_to_Know) má CO2 přibližně 50 krát slabší skleníkový efekt než vodní pára; 27 krát z důvodu malé koncentrace ve vzduchu a 2 krát z důvodu malé infračervené pohltivosti. Proto - opět podle Lawlera - není CO2 kvantitativně významný ve srovnání s vodní párou a je dokonce ještě bezvýznamnější ve srovnání se skleníkovým účinkem mraků.“

In examination of the Greenhouse effect, a chain of cause - effect relationships have been discovered that negates and contradicts most of the present politically sponsored belief about global warming. In fact it negates almost all human intervention on climate and makes climate change simply a matter of solar physics. There is a close match between change in global temperature and the change in Carbon Dioxide (CO2) content of the atmosphere. This has been misinterpreted to mean that CO2 controls the global temperature by greenhouse effect. But upon closer examination, the temperature changes always PRECEDED the CO2 changes. This was true for short term in the last 200 years for which we have direct atmospheric composition data and temperature measurements, and it is true in the longer paleo-record going back 65 million years and more using indirect inferred temperature and composition data. Thus global Temperature controls CO2 level, not the other way about, and a change in temperature is causative to the effect of a change in CO2. There is a clear mechanism for this. Earth is largely a water world, being more than 3/4 water on the total surface. Liquids have an inverse solubility with respect to temperature for gasses. As a liquid is heated it dissolves less gas. As a liquid such as water is cooled it will dissolve more gas and this is specifically true for CO2. Thus as the oceans heat up they reject CO2 to the atmosphere and as they cool they adsorb CO2. The largest reservoir for CO2 by far are the oceans, and the quantity of CO2 in the atmosphere now 360 ppm (historically less than 300 ppm or 0.3%) is far less than the quantity in the oceans. Let us compare these two. According to CRC handbook (page 14-9 in 74th ed)(or McMurray Fay Chemistry Text p 561) there is 28 mg /L of carbon or 0.144 g/ L in the form of (HCO3-) carbonate in sea water. Again taking one cm square surface of the ocean/atmosphere boundary, there is a pressure of 76 cm of mercury on that cm sq and at 13.6 gm/cc that means that there is 1034 gms of air and at 360 ppm that is 0.37 gms of CO2 in the air. This is versus a column of water on the average 2 Km deep (this is a mixing depth) , or 200,000 gms of water and that is 200 liters(or Kg)/cm sq or 29 gms of CO2 (50 gms of sodium carbonate). That is a CO2 ratio of 78 to 1, i.e. in the 1.26 exp 14 cubic meters of ocean there is a titanic quantity of carbon dioxide stored. The oceans have about two orders of magnitude more CO2 than the air with seventy eight times more releasable CO2 - and the oceans thus by far dominate the atmosphere. Repeating what has already been stated for emphasis; sea water has a reverse solubility of gas to a change in temperature. As the oceans heat up the CO2 is less soluble and it is rejected to the atmosphere. As the ocean cool the CO2 is more soluble and it is adsorbed from the atmosphere. Water vapor has an observable major greenhouse effect which is far larger than the CO2 effect. There are two main Infra-red adsorption bands of water. One totally covers one of the bands for CO2, and the other is far larger partially matching that for CO2. CO2 makes up 360 ppm of the atmosphere while water vapor varies but is about 1% on the average, or 10,000 ppm. Thus water vapor is some 27 times more abundant than CO2. With the IR bands being larger the total water greenhouse effect is roughly 52 times that of CO2. We clearly have observed this. The day night temperature difference in dry desert conditions may vary up to 40 °C. The Gobi desert in China or the Sahara in Africa or Alto Plano in Peru vary from excessively hot (50 C) in the day to below freezing at night. The more humid areas such as coastal cities rarely vary more than about 5-6 °C. Water vapor, and particularly cloud cover, has a very strong "greenhouse" effect. CO2 on the other hand has about 52 times less effect, 27 from concentration and a factor of 2 from the IR band width. Thus CO2 is NOT quantitatively significant compared to water vapor and even less important when compared to the effect of clouds. What this means is that we are again wasting our time worrying about CO2 , because first of all water vapor is 50 times more of a greenhouse gas, and secondly, its the natural present warming cycle that is causing CO2 to be released by the oceans, and Humankind has virtually nothing to do with having caused this normal turn of events. This is important for the Press and Political leaders to know. Most of the top decision makers of the World, and their advisors, need to find out that the above statements are true and actually very logical. The truth is not that hard to discover.We believe that anyone willing to study this subject will find that the popular conceptions regarding global warming are not only wrong but are also counter productive.

Věta „Debata o mizení korálových útesů v důsledku okyselování oceánů do kontextu zapadá dosti dobře, ...“ vyjadřuje chybně pochopený obsah článku „Údajné vymírání vápenajících mořských organismů vyvolané CO2“. Článek a debata se netočí kolem vymírání korálových útesů, nýbrž kolem toho, že CO2 není příčinou vymírání korálových útesů. Tedy kolem jiného tématu. Pokud chcete věnovat čas tématu vymírání korálových útesů, ať již způsobované čímkoliv jiným než CO2, napiště na toto téma do Osla.
Jinak se nezlobte, že tuto část diskuse chci uzavřít.

Odpovědět


CO2 má přibližně 50 krát slabší skleníkový efekt

Termic,2007-12-23 01:58:06

To by si ale měli napřed opravit ve Wikipedii, podle které vodní pára zodpovídá za 36% - 66% skleníkového efektu, zatímco CO2 9–26%, metan 4–9% a ozón 3–7%. Ve spektru energie odražené od zemského povrchu je absorbční peak CO2 velmi zřetelně vidět. Pokud k oteplování nedochází, pak ani nevím, proč by se měl skleníkový efekt vodní páry měnit, protože její obsah v atmosféře zůstává přibližně konstantní, dlouhodobě se mění jen obsah CO2. V době ledové je právě obsah vodní páry v atmosféře nejmenší, protože je tehdy je její tenze nejnižší.

Pokud se článek týká toho, že "CO2 není příčinou vymírání korálových útesů" pak nechápu, proč příspěvek, který tvrdí že tomu tak není nezapadá do tématu článku. Chcete snad říci, že do tématu článku spadají jen příspěvky, které s jeho vyzněním souhlasí? To by pak diskuse pod článkem neměla ani smysl, nemyslíte?

Není sporu o tom, že v diskusi po povaze klimatických změn je mnoho neznámeho, ale nemůžu se ubránit tomu, že odpůrci alarmistů ztrácejí každým rokem půdu pod nohama a dostávají se do defenzívy. Ještě před dvěma lety se zpochybňovalo oteplování jako takové, i články na Oslu se neodpustily tento fenomén zpochybnit, kdykoliv se k tomu našla příležitost. Nyní, když se ukazuje, že ledovce v Grónsku a Arktidě mizí ještě rychleji, než předpovídaly i ty nejodvážnejší alarmistické modely se antialarmisté začali omezovat na zpochybňování vlivu CO2 na globální oteplování.

A opět, nyní, když se ukazuje, že se rostoucí koncentrace CO2 nepodepisuje jen na klimatických změnách, ale i na acidobazické rovnováze oceánu se zase hledají další, čím dál krkolomější výmluvy. Pokud korály nemizí v důsledku acidifikace oceánu, proč tedy? Pokud si ale antialarmisté přejí vyvrátit nejlogičtější známé vysvětlení, měli by v první řadě veřejnosti nabídnout přijatelnou alternativu. Nyní ovšem mají manévrovací prostor značně omezen, protože korály na rozdíl od ledovců přežili všechny doby meziledové bez úhony. Mizení korálu a planktonu nepůjde tak snadno svést na změny sluneční aktivity nebo jiné neantropogenní faktory.

Odpovědět


...

JonnY,2007-12-23 12:13:32

"To by si ale měli napřed opravit ve Wikipedii, podle které vodní pára zodpovídá za 36% - 66% skleníkového efektu, zatímco CO2 9–26%, metan 4–9% a ozón 3–7%"
tiez som videl tych 98% pre vodnu paru
a ano, vo wikipedii si to opravit mozu. wikipedia nieje doveryhodny zdroj informacii.
to predpokladam viete.

Odpovědět


Pokud je 98 energie pohlcované vodní parou

Tropic,2007-12-23 14:51:35

..pak zase nemůže k zachycení 99% odraženého tepla docházet ve výšce do 25 metrů nad zemí v důsledku těžkých molekul CO2, jak se zde pan Tureček snažil tvrdit. Oboje prostě dohromady není možné.

Ale myslím, že nejjednodušší argument je vzít spektroskop a podívat se na distribuci záření, odráženého od Země po průchodu zemskou atmosférou. Astronomové o nich dobře vědí, protože jim limituje pozorování v mikrovlnné oblasti spektra, takže musí vysílat satelity kvůli pozorování v této oblasti spektra na oběžnou dráhu.
http://telstar.ote.cmu.edu/environ/m3/s2/graphics/embedded/fig8.gif
http://tncweeds.ucdavis.edu/products/sensing/images/atmospheric-windows.gif
http://lasp.colorado.edu/images/science/solar_infl/spectrum-contribution.jpg
http://brneurosci.org/spectra.png

A z těch spekter vyplývá, že absorbční pásy atmosférického CO2 jsou v dopadajícím i odraženém záření velmi výrazné a značně přispívají k celkové absorbci tepla atmosférou. Podíl CO2 z nich získáte tím, že plochu jeho píků jednoduše zintegrujete a přepočtete na hustotu energie pomocí Planckovy konstanty (absorbce v krátkovlnné oblasti spektra přispívá více, protože nese vyšší hustotu energie E=h*vlnočet). Tím se dospělo k obecně uznávaným číslům pro skleníkový efekt H2O 36%, CO2 9%, O3 3% podle GISS-GCM ModelE simulation.

Odpovědět


CO2 do 25 m

Leo,2007-12-26 09:21:39

CO2 se mísí s dalšími plyny ( třeba molekuly N2 se pohybuje asi 500m/s), představa jak se kvůli poměru molárních hmotností 44/29 ( průmeru vzduchu) plyny pořádně nemísí, je chabá. Divím se, že se neutopíme v rybníku v CO2, když je to bezodtoková oblast. V atmosféře fungují i jiné věci, jako třeba to, že vodní pára nahoře kondenzuje a vpodstatě i CO2 by měl kolem 100 km být v tuhé formě ( teplota sublimace CO2 je myslím -88°C). Nemá smysl deatilně řešit, že průměrná teplota Země neodpovídá maximu pohlcování CO2, teplota kolísá. A každé % tepla, které se nevrátí do vesmíru, bude způsobovat oteplení.

Odpovědět

CCelile

Roman,2007-12-22 03:19:54

Tvoje přezdívka mi něco říká a mám takový pocit, že se to týká kreacionistických debat. Jinými slovy, kreacionista mi říká, že se nemám ztrapnovat?
To je opravdu dobrý vtip....

Odpovědět


Proč?

František I.,2007-12-22 09:56:09

Vy už jste se malinko ztrapnil....

Odpovědět


Romane

Ccecil,2007-12-22 19:46:59

Tvoje jméno je mi povědomé z policejních hlášení o pedofilech. Pedofil mi bude něco říkat o ztrapňování. Dobrej vtip.

Používám jen stejnou logiku. Že ti zelení magoři si vždycky naběhnou ;o)))

Odpovědět

Také bych se podepsal.

AeroKarel,2007-12-21 23:08:23

Ač laik.

Odpovědět

to Tropic

František I.,2007-12-21 20:45:45

S tím zrcadlem to myslíte jak? Pokud žijete v dolinách, zjistíte, že také žijete pod zrcadlem tzv. inverze. Bohužel vám to moc nevychází. Díky vašemu zrcadlu je v údolích mráz a na horách teplo. Že by si oteplovači popletli znaménka + a -? Takže by se nám vlastně měla oteplovat stratosféra, a my tu dole chcípat zimou, že? To už tu před dvaceti lety také někdo vykládal. Jinak ještě drobný postřeh-když se to uhlí tvořilo, tak jsme tu na zemi měli tuším až o 20 % CO2 více než dnes. Tehdy byste si asi nezachrchlal. Proto to taky tak hezoučce rostlo(pokud to nevíte, tak hnusný CO2 je pro biomasu elixír života, stejně jako pro nás kyslík). Nejen pro biomasu na pevnině, ale také pro mořské korály, sinice, řasy, chaluhy apod. kterých je daleko více, než veškeré vegetace na zemi. Jediné, čeho se můžeme přizvýšení CO2 obávat, budou zelenější lesy a zdravější moře.

Odpovědět


Historické koncentrace CO2

Tokamak,2007-12-21 23:23:09

Když se tvořilo hnědé uhlí, tak byly koncentrace CO2 dokonce o 500 % vyšší než dnes.

Na Wikipedii byl celkem pěkný graf s několika rekonstrukcemi koncentrací CO2 v atmosféře, bohužel byl smazán, nejspíš vypadalo moc nekorektně, když začínal na prvohorních hodnotách 7 000 ppm, tak se tam současná koncentrace 370 ppm celkem ztrácela :)

Odpovědět


Skleníkový efekt

Tropic,2007-12-22 14:06:02

velmi pěkně funguje na Venuši. Inverze neni o zrcadlení, ale skutečnosti, že studený vzduch se drží při zemi. Když se tvořilo uhlí, byla země celá pokrytá močály s tropickými pralesy, ve kterých hnily stromy nastojato. Ty dokonale regulovaly koloběh vody v přírodě, která připomínala vlhký skleník. Dnešní planeta je ve srovnání s tím vysušená skalka s velkými teplotními rozdíly a omezenou cirkulací. Pravděpodobnost, že by z dnešních lesů za současných klimatických podmínek vznikla vrstva uhlí i za miliardu let je prakticky rovná nule.

Odpovědět

..pripojte i muj podpis

jara cimrman,2007-12-21 19:40:42

...at to proste ma ten pravej smrnc....jinak uz to dosahlo vsecko stavu ze to je asi tak jedno....proste (nechutnej) gulas, kdyz se politika zacne michat s vedou....blahopreju ke kombinaci bosyho Chrusceva s tim Al Gorem, vokoreneny tim Panem Kimunem...to se vam povedlo...preju veselyho Silvestra!!.....

Odpovědět

K tomu lze dotat jen

kněžna,2007-12-21 19:04:26

Vivat Klaus

Odpovědět


presne tak :)

floydik,2007-12-22 11:30:57

az se mi nekdy chce brecet pred stupiditou ceskeho naroda pri procitani prispevku radoby odborniku a jejich nadavani nasemu soucasnemu a pevne doufam, ze i budoucimu prezidentovi

Odpovědět

Logika a argument boty

Igor Tureček,2007-12-21 17:48:00

Mnoho let jsem žil v domění, že Chruščov tou botou mlátil. Našel jsem ale pouze obrázek zde uveřejněný. Hledaný obrázek měl vyjádřit protiklad nebo harmonii mezi Al Gorem a Chruščevem. Záleželo by na detailech. Sám jistě vidíte, že Chruščov z toho souboje vyšel lépe, poněvadž to dělal s humorem. Botou mlátícího Nikitu jsem nenašel. Pouze odkazy na korespondenci lidí, kteří takový obrázek rovněž hledali. John Loengard, bývalý obrazový redaktor Life magazine napsal, že botou nemlátil, ale že to jistě zamýšlel. Naproti přes uličku mezi sedadly sedícímu delegátovi ze Sjednocených arabských republik (což je dnešní Egypt; pokud mě paměť neklame, tak to byla Syrie, Egypt a Jemen, které krátkou dobu tvořili jakési soustátí nebo federaci a měli stejnou vlajku líšící se pouze počtem hvězdiček: Syrie 3, Egyp 2, Jemen 1; dnes je ale situace opět jiná) Nikita Chruščov naznačoval (prázdnou rukou) že tou botou hodlá na podepření svých argumentů udeřit. Nikdy ale botou netloukl, pouze pěstí, jak napsal „coylec-ga“
Osobně jsem na zasedání Rady bezpečnosti 12. října 1960 nebyl a také jsem neměl možnost takový filmový záznam vidět. Mohu se pouze opřít o to, co napsali tehdejší účastníci.

Pokud jste něco takového viděl na filmu, je vaše svědectví cenné. Pokud se vám podaří zjistit detaily, uveďte je tady na stránkách Osla.

Před uveřejněním poznámky na Chruščeva jsem samozřejmě nejprve hledal na internetu. Nakonec jsem se opřel o následující korespondenci
http://answers.google.com/answers/threadview?id=148670
Pokud neumíte anglicky, tam vám to příležitostně přeložím.

Subject: Re: Khrushchev at a 1960 UN conference slamming his shoe on the desk, picture?
From: coylec-ga on 19 Nov 2004 16:14 PST

While "everyone" claims that Khrushchev banged his shoe at the Oct.
12, 1960, UN meeting, there is a lack of evidence for the proposition.

No one can find visual evidence of Khrushchev banging his shoe at this meet. According to shows I have seen on the History channel, there is no video footage of the incident either. To me, this indicates a lack of physical evidence for the event happening.

However, there are numerous accounts of the event happening. Unfortunately, these accounts are not congruent.

From http://newmexiken.com/archives/2004/04/002256.php
quoting William Taubman
A KGB general remembered that Khrushchev banged the shoe rhythmically,‘‘like a metronome.’’ A UN staffer claimed Khrushchev didn’t remove his shoe (‘‘he couldn't have,’’ she recalled, because the size of his stomach prevented him from reaching under the table), but it fell off when a journalist stepped on his heel. The staffer said she passed the shoe wrapped in a napkin to Khrushchev, after which he did indeed bang it. Viktor Sukhodrev, Khrushchev’s brilliant interpreter, for Soviet leaders from Khrushchev to Gorbachev remembers that his boss pounded the UN desk so hard with his fists that his watch stopped, at which point, irritated by the fact that some ‘‘capitalist lackey’’ had in effect broken a good watch, Khrushchev took off his shoe and began banging.

When I talked about Khrushchev to veterans of his era in Washington, one eyewitness confirmed the banging. But another eyewitness confirmed the nonbanging. A third, who said he’d been standing several feet behind the premier, insisted that the heel of the hand that held the shoe slammed the desk but that shoe never actually touched it.

John Loengard, former picture editor for Life magazine, wrote me that he was in a General Assembly booth, along with 10 or so photographers from New York city dailies and national wire services. Loengard is ‘‘certain’’ that Khrushchev ‘‘did not bang his shoe on the desk,’’ but that ‘‘he certainly meant to do so.’’ According to Loengard, Khrushchev ‘‘reached down and took off a brown loafer from his right foot and put it on the desk. He grinned to delegates from the United Arab Republic who sat across the aisle and mimed (with an empty hand) that the next time he’d use the shoe to bang. I can assure you that every camera in the booth was trained on Khrushchev, waiting for him to use the shoe. He only put it on again and left. None of us missed the picture — which would have been a serious professional error. The event never occurred.’’ A woman whose parents emigrated from Ukraine wrote to say that her husband, who was getting ready to go to work, happened to see it as he was walking past the TV. ‘‘He told me to run quickly to watch, and we stood there transfixed,’’ she wrote. ‘‘We had a house guest at the time — my cousin Sonia, who was here from the Soviet Union on a visit. When we told her what had happened she didn’t believe us. Eventually, other relatives who had also been watching told her they had seen it, too, so she finally conceded he must have done so.’’

One might think that the controversy could be resolved by television or photo archives. Several years ago, Khrushchev's son, Sergei, asked NBC and the Canadian Broadcasting Corporation for a tape of the event, but neither could find one. A former CBS Moscow correspondent told me that his search turned up nothing either. My own Internet quest unearthed a photo of the shoe (a light brown sandal, it turns out) on the UN desk, but none of the former colliding with the latter.
-----------------
I would contend that Khrushchev NEVER banged his shoe against the desk. At most, he banged his fist while holding the shoe. More likely is that Khrushchev intended to bang his shoe, but failed to do so.
coylec
--------------
--------------

Odpovědět


nikita v risi legend...

jara cimrman,2007-12-21 19:53:26

..ono je to dneska uz jedno jestli fakticky mlatil nebo nemlatil...pro mne symbolicky mlati dodnes, bota byla jiste kvalitni, znacky BATA.... ozvena chrusceviho rucniho dupani zaleha dunive az po nase casy....stejne tak ho zretelne slysim s chuti mlaskave chroupat kukurici...a dovedu si to primo hmatatelne predstavit....byl to velky humorista.....

Odpovědět


.

Andrej,2008-01-01 16:48:49

Ten film som videl náhodou, tušim na Spektre, a to už dávnejšie, takže Vám asi nepomôžem, ale keby som sa nejakou šťastnou náhodou s tým opäť stretol, dám vedieť.

Odpovědět

antioteplovací propaganda na oslovi pokračuje..

Roman,2007-12-21 16:58:27

Tento dopis je nesmysl, na to musí přijít každý průměrný žák gymnázia. Z podepsaných vědců většina nemá s klimatologii nic společného, takže je to jen další vykřík do tmy.

Odpovědět


Omyl!

Jindra,2007-12-21 17:00:44

Jsi vedle jak ta jedle! A kdyz nejsi z oboru, pouzij Google.

Odpovědět


A kolik těch necelých 80 vědců

František I.,2007-12-21 17:17:53

(ostatní jsou politici či PR pracovníci)milého panelu OSN má něco společného s klimatologií? Co je to vlastně klimatolog? Něco jako politolog? Nebo lobista oteplovačské masy? Navíc nejspíše nevíte, jaké osoby se za zde uvedenými jmény skrývají. Ale to vás asi zajímat nebude. Bursík či Kohák mezi nimi není, tak co si zbyteně namáhat mozeček, že?

Odpovědět


hmm..

Roman,2007-12-21 17:24:23

argumenty antioteplovačů typu Lomborga jsou už dávno vyvrácené.
Oproti tomuto dopisu vám můžu ukázat prohlášení asi dvacíti akademií věd z celého světa, ve kterém se píše, že je třeba s GO okamžitě začít něco dělat..
Důkazy o tom, že člověk způsobuje Go se v Peer reviewed literatuře objevují každý den, kdo to nečte, neví...Stačí se podívat na sciencedaily do rubriky Earth&climate a uvidíte, kolik těch studií je...

Odpovědět


Romane neztrapňuj se

Ccecil,2007-12-21 19:08:00

Tady jsou povětšinou inteligentní lidé a nepovede se ti je opít nesmyslným výkřikem maléhe chlapce.

Odpovědět

.

monty,2007-12-21 16:26:13

Ano, ale otazka znie: Staci spalenie vsetkych fosilii na nastartovanie tejto zmeny? Alebo kolko fosilii/ulozeneho CO2 a za aky cas treba vypustit? Logika aj mna zvadza samozrejme k tomu, ze ked spalime fosilie - otepli sa. Ale spocital to niekto? Momentalne mi to cele pripada ako nabozenstvo. Da sa tomu verit, alebo neverit..

Odpovědět


autoři osla

kisna,2007-12-21 17:50:40

osel se jen snaží každý den dokázat, jak moc jsou jeho autoři mimo.

Odpovědět


Lidstvo spotřebuje

Tropic,2007-12-21 19:12:47

miň než tisícinu energie, která každý okamžik dopadá na zemský povrch. Z tohoto hlediska nějaké pálení milard tun uhlí tepelnou rovnováha planety vůbec nemůže ohrozit.

Ten samý nepoměr se stane hrozivý, pokud ten obrovský tepelný tok ze slunce přikryjete uměle vyrobenou pokličkou. Obrazně řečeno, žijeme na dně giganticého zrcadla. k tomu, abychom to zrcadlo natočili na zemský povrch stačí mnohem méně energie, než je to zrcadlo potom schopné odrážet.

Problém je, že si lidstvo neuvědomuje, že žije v relativně vysokém energetickém toku, který se ale neprojevuje jen proto, že rovnováha příjem-výdej je dlouhodobě vyrovnaná s přesností na jedno procento. Naše planeta je unikátní tím, že dokáže odchylky docela účinně vyrovnávat chemickými a biochemickými pochody v biosféře, pokud nepůsobí příliš rychle a tím jejich dopad maskovat.

Bohužel to ale také znamená, že když budeme příznaky poškození toho autoregulačního mechanismu ignorovat, změny se stanou nevratné, nebo převedou klima do režimu nestabilních oscilací, kdy se budou období sucha střídat s dobami ledovými. Něco takového ovšem lidská ekonomika, která je sama o sobě dost vratká, nemůže bez úhony přejít.

Odpovědět

Tak tenhle dopis klidně podepíšu.

Honza2,2007-12-21 15:36:32

Ale bude to k ničemu. Zrovna tak, jako člověk nezastaví změny klimatu, nezastaví ani změny ve společnosti, když k nim nazraje čas.

Ta oteplovací ideologie je možná stupidní, nesmyslná a nebezpečná. Ale vlak už se rozjel a spousta lidí naskočila. A teď se navzájem poplácávaj, jak jim to frčí a ty, co by chtěli zpomalit nebo zastavit vykopnou ze dveří.

Nezbejvá než doufat, že propast, do který se ten vlak řítí není moc hluboká. A taky se připravit na nejhorší, a pro klid na duši psát dopisy...

Odpovědět


připojuji se k petici proti IPCC

Medvědovič,2007-12-26 09:18:27

Jde o víru ne o pravdu jako již mnohokrát v historii.
Přisuzovat lidstvu vliv na globálním oteplení připomíná vtip: Jdou po mostě mravenec a slon. Mravenec povídá "To si to dupem co."

Odpovědět


Přesně tak...

Bikkhu,2007-12-31 16:28:05

Asi tak nějak jako když jsme padali do průseru se socialismem a vyvinuli jme se jako republika z třetího místa na světě na úroveň rozvojových zemí. Jediný rozdíl je ten, že teď do průseru padáme s celou evropou. Němci a rakušáci na to mají, stoupnou si v té propasti na nás a bude jim koukat aspoň hlava. My budeme o to hlouběji :-))

Odpovědět

Logika

Andrej,2007-12-21 15:14:58

Toto sa mi pači : "Existují dokonce svědci, kteří viděli, že botou mlátil a svědci, kteří viděli, že nemlátil." A tiež sa mi pačia závery z toho vyvodené: "Není-li možné zjistit událost... bla, bla, bla". No skraťme to: Videl som dobovú filmovú snímku, v ktorej Chruščov tou topámkou do stola naozaj mlátil. Zaujímave ale je, že keby som náhodou tu snimku videl s vynechaním inkriminovanej udalosti, mohol by som s kľudným svedomím prehlásiť, že som videl ako Chruščov do stola topánkou nemlatí, a moja vypoveď by podľa pána Turečka mala rovnaku vypovednú hodnotu ako vypoveď tých, ktorí Chruščova topánkou do stola mlátiť videli

Odpovědět

není možné zastavit klimatickou změnu

Tropic,2007-12-21 14:38:59

Ale je možné ji nastartovat třeba tím, že se během několika desetiletí spálí zásoby fosilních paliv, který se pomocí fotosyntézy ukládaly miliony let.

Odpovědět


fosilie

Rik,2007-12-21 15:56:52

Přesně tak, tuto základní a podstatnou věc si uvědomuje velmi málo lidí. Rozumnému stačí pouze toto jako argument.

Odpovědět


oxid uhličitý

Tropic,2007-12-21 17:53:36

oxid uhličitý ma jediny problem, ze nesmrdi. Takže nikomu nevadí. Lidi jsou jako malé děti.

Odpovědět


rehoooooooooooooot

Martin,2007-12-21 19:05:58

"Ale je možné ji nastartovat třeba tím, že se během několika desetiletí spálí zásoby fosilních paliv, který se pomocí fotosyntézy ukládaly miliony let."

A čo striedanie ľadových a medziľadových dôb? Aj vtedy niekto spaľoval fosílne palivá?

Odpovědět


A který lump

Xylofén,2007-12-24 15:33:07

A který lump začal spalovat něco na Marsu, že se i ten začal oteplovat? Ufoni asi musí být pěkně zákeřní, což?

Odpovědět


Ano, Mars se otepluje...

Tropic,2007-12-26 01:32:48

..resp. bylo pozorováno za osm pozemských let činnosti sondy MGS, že Marsovské čepičky ustupují rychlostí asi tři metry za Marsovský rok. A ten trvá dva roky pozemské. Čili za nějakých osm let Marsí čepička ustoupila o maximálně nějakých dvanáct metrů v situaci, kdy průměr čepiček činí 1200 km (čili 100.000x více) a jejich sezónní pohyby navíc představují stovky kilometrů. A to celé v situaci, kdy za stejnou dobu na Zemi roztálo 40% Grónských ledovců a skoro stejný podíl Arktidy. To je bohužel oteplování zcela nesouměřitelné.

http://ihned.cz/1-10075640-16870040-006000_d-7f

Argumentovat s kvantitativními fakty kvalitativně je zkrátka někdy dost ošidné. Pokud to neuděláte a neseznámíte se s alespoň základními detaily, můžete po čase zjistit, že jste byl celou dobu pěkně oblbován a díky tomu jste - byť v dobré víře - pomáhal oblbovat i ostatní, stal jste se zkrátka zmanipulovanou součástí zmanipulovaného stáda.

A takové situace jen málokdy vzejde pro to stádo něco dobrého.

Odpovědět


čo striedanie ľadových a medziľadových dôb?

Termic,2007-12-26 01:52:05

To střídání ledových dob samozřejmě berou na vědomí alarmisté i klimaskeptici. Ale zrovna v tom směru si klimaskeptici pěkně naběhli. Předvedli totiž na cyklických grafech, jak při změně teploty koncentrace CO2 následuje nárůst teploty. A zcela správně z toho odvodili, že nárůst koncentrace CO2 je při pravidelném cyklickém vývoji důsledek oteplování a ne příčina.

Bohužel jim ušlo, že v případě globálních poruch klimatu je tomu právě naopak, jak jsme tomu svědky právě nyní. Zeměkoule se ani tak moc neohřívá, protože se teplo spotřebovává na roztávání ledovců. Zato koncentrace CO2 vesele roste a už nyní je mnohem vyšší, než byla v době, kdy pravidelné cykly vůbec začaly (čili na sklonku třetihor před cca 1,6 miliony let). Ve vývoji koncentrace CO2 je zřejmě něco špatně a nesouvisí to s pravidelnými cykly.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace