V krátké době nás postihne malá doba ledová  
Američtí vědci údajně odhalili změny na Slunci, které předchází změně klimatu. Nnyní má následovat ochlazení Země trvající 20 až 30 let. Měl by nastat globální nedostatek potravin a pokud se na situaci nepřipravíme, sociální a ekonomický rozvrat společnosti.

 

 

Zvětšit obrázek
SSRC - Centrum pro výzkum a vesmír v Orlandu na Floridě


 Vědci z Výzkumného centra pro vesmír a vědu  (SSRC), v Orlandu na Floridě oznámili, že potvrzují nedávnou informaci, kterou zveřejnili specialisté z NASA. Jde o zjištění, že na povrchu Slunce se objevují výrazné změny. Vědci ze SSRC (Space and Science Research Center), kteří tyto změny studovali, došli k závěru, že se jedná o předzvěst změny klimatu. Má jít o jedno z dlouho trvajících období ochlazení planety.
Ředitel SSRC John Casey tvrdí, že jde o jednu ze změn, jež bývá předznamenána oteplením po němž následuje ochlazení.

 

Zvětšit obrázek
Pokles výskytu slunečních skvrn je charakteristickým znakem globálního ochlazení. (Kredit: NASA/ESA SOHO)


 
Casey se ve své argumentaci opírá o výsledky vědců z NASA.  Tvrdí, že příčina těchto změn již prakticky nastala a že hluboké ochlazení planety je nevyhnutelné. Nejedná se o žádnou ojedinělou záležitost. Jde o jeden z cyklů, jež se v historii Země opakují. Jde tedy o normální střídající se změny klimatu, jež probíhající už tisíce let. Podle vědců klima souvisí se sérií slunečních cyklů a ty mají být natolik předvídatelné, že podle nich lze vytvořit rámcovou předpověď příští série klimatických změn na několik desetiletí. Casey tvrdí, že si ověřil chování těchto cyklů za posledních 1100 let a jejich vztah k teplotám na Zemi. Souvislost mezi těmito ději stanovil na více než 90%.

 

Ohledně změn na Slunci má jít o dramatické zpomalení proudů, jež protékají na jeho povrchu. Měření provedla NASA. Pro děje, ke kterým na slunečním povrchu dochází, se používá termín „dopravníkový pás“. Funkčně jde o jakousi úklidovou četu, která zametá staré sluneční skvrny a současně také odkrývá prostor pro vznik nových skvrn. Poznatky ukazují na to, že když se sluneční dopravníkový pás zpomalí, klesne sluneční aktivita a výskyt slunečních skvrn. Staré záznamy o slunečních skvrnách, spolu se záznamy sluneční aktivity, umožnily vystopovat a stanovit jejich souvislost s klimatem na Zemi až do doby před 6000 lety. Pracovníci SSRC přichází nyní s tím, že vypozorovali, že pokud počet slunečních skvrn klesne pod padesát, znamená to pro Zemi vždy totéž – intenzivní globální chladné klima.
 

Co jsou sluneční skvrny

Zvětšit obrázek
Předpověď počtu slunečních skvrn ve 24. a 25. cyklu (NASA)

Sluneční skvrna je oblast na povrchu Slunce. Životnost skvrn se pohybuje od několika hodin, přes několik dní, až po několik měsíců. Jde o oblasti s nižší teplotou - okolo 4000 K. Okolní povrch má teplotu asi 5800 K. Zprvu se soudilo, že jde o jakési díry do Slunce. Ve skutečnosti se jedná o „poruchy“ v magnetickém poli Slunce. Jsou to velmi silné magnety s intenzitou až 4000 G. Ze skvrny tryskají magnetické siločáry, které se následně vrací zpět. Magnetismus skvrn je důsledkem elektrických proudů, které tečou povrchem Slunce. Proudy jsou silné, neboť plazma je vynikajícím vodivým materiálem. Magnetické siločáry jsou ve skvrně všelijak zkroucené a brání přenosu energie z nitra Slunce. Proto má skvrna nižší teplotu.

 

Sluneční cykly
Cyklus slunečních skvrn nebo také Schwabeův sluneční cyklus, Schwabe-Wolfův cyklus,  je cyklus jedenáctileté aktivity Slunce objevené roku 1843 německým hvězdářem Heinrichem Schwabem. Roku 1849 byl položen základ pozorování počtu těchto slunečních skvrn. Cyklus je také spojen s otočením sluneční magnetické polarity. Sluneční cyklus není přesně 11 let dlouhý; již se také vyskytl 9 letý cyklus či 14 let trvající cyklus. Jsou předpokládány ale i další cykly. Obdobím nejvyšších aktivit se říká sluneční maxima. Jsou charakterizovány vyšším počtem skvrn, než je obvyklé. Obdobím s nejnižší aktivitou se říká sluneční minima. Během nich je magnetické pole Slunce téměř dipolární. Solární maximum bylo v roce 2001 a pak Slunce (v loňském roce) vstoupilo do minima (začátku) slunečního cyklu 24.

 

Dopravníkový pás
Podobně jako máme u nás na Zemi velký dopravníkový pás oceánu, Slunce má něco podobného. Jen s tím rozdílem, že u slunečního dopravníkového pásu jde o silný proud plasmy. Má dvě větve – severní a jižní. Oběma trvá čtyřicet let, než dokončí celé kolečko. Normálně se tok plasmy pohybuje rychlostí chůze (jednoho metru za sekundu). Tak tomu zatím bylo od konce 19. století. V posledních letech se ale tento dopravníkový pás začal zadrhávat. Jeho severní větev se nyní pohybuje rychlostí 0,75 m/s a jižní dokonce 0,35m/s. Podle teorie, jež vznikla na základě pozorování, rychlost pohybu tohoto pásu, lze předpovídat výskyt slunečních skvrn na zhruba na dvacet let dopředu. Rychlý pohyb pásu přitom znamená vysokou sluneční aktivitu, pomalý nízkou.

 

 

Zvětšit obrázek
Sluneční dopravníkový pás se svojí severní a jižní větví. Pohyb pásu se nyní zpomalil zhruba na polovinu. Pokles sluneční aktivity ochladí Zemi.

Výsledky získané týmem z NASA tvrdí, že příští sluneční cyklus (dvacátý pátý), bude co do aktivity na oněch „padesáti skvrnách“, nebo to s ním bude ještě horší. Vědci ze SSRC tvrdí, že příští cyklus dokonce začne o tři roky dříve. 
Casey tvrdí, že jak NASA, tak i SSRC si myslí, že sluneční cyklus s padesáti a méně slunečními skvrnami je v tuto chvíli již „na cestě“ a že s příštím slunečním minimem tu máme něco, co Casey nazval „sluneční hibernací“. Co to znamená? Země se má ochladit a přijít do stavu, který tu panoval před čtyřmi tisíci lety. Pokud se předpověď vědců ze SSRC naplní, potom nám zbývá jen několik let na to, abychom se připravili na 20 až 30 let trvající zimu.


Case přirovnává situaci k cyklu před 200 lety. Má se opakovat situace let 1793 až 1830, kdy ochlazení vedlo k neúrodě, hladomoru, propuknutí nemocí a nepokojů. Case si ale dokonce myslí, že nastávající změna bude na rozdíl od té minulé, závažnější. Argumentuje tím, že při zmíněném posledním propadu úrody bylo potřeba nasytit jen miliardu hladových úst. Nyní půjde o problém, který se bude týkat 8 miliard lidí. Podle Caseyho stojíme před celosvětovým nedostatkem potravin a před reálnou hrozbou sociálního a ekonomického rozvratu společnosti.

 

Zvětšit obrázek
Jsme na prahu malé doby ledové. Severní polokouli by měly postihnout kruté zimy, krátká a studená léta. Vltava by se měla pokrývat ledem tlustým několik desítek centimetrů. Zamrzat by mělo Baltské moře i Calaiská úžina mezi Francií a Anglií. Lze očekávat hladomor a rozvrat společnosti.

Když byl Casey dotázán, zda s tak závažnými závěry výzkumu byly seznámeny patřičné vládní instituce, odpověděl že ano. A že se tak stalo vzápětí, co vědci dali dohromady předpověď solárních cyklů. Tyto výsledky s předpovědí upozorňující na brzké rapidní ochlazení spolu s varováním, že jde o začátek dlouhodobé chladné éry Země. Paradoxní je, že přišla na stůl vládních úředníků ve stejnou dobu, kdy Mezivládní panel ke klimatické změně vyhlásil globální oteplování.

 

 

Závěr
Máme tu dvě zcela odlišné předpovědi vývoje klimatu, které se víc snad už ani lišit nemohou.  Oteplovači pod vlajkou Mezivládního panelu ke klimatické změně hlásají pomalé a dlouhodobé změny a dušují se, že jde o záležitost ovlivňovanou člověkem. Ochlazovači a přívrženci vlivu aktivity Slunce zase mávají vlajkami NASA a Výzkumného centra pro vesmír a vědu a varují nás před ochlazováním. Jejich předpověď je na rozdíl od té předchozí krátkodobá a ke změně má dojít razantně a bez možnosti, že by člověk mohl výsledek nějak ovlivnit.
Společnou řeč oba tábory nakonec přece jen našly. Jde o rétoriku uplatňovanou k přesvědčování o své pravdě. Svorně tvrdí, že jde o události, které se již nezadržitelně rozjely a že čelíme nejvážnější klimatické události století.

 

Pramen:
The Space and Science Research Center
http://www.spaceandscience.net/index.html 
Poznámka redakce:
POZOR, TENTO ČLÁNEK JE HOAX!

Autor:
Datum: 11.01.2008 08:39
Tisk článku

Související články:

Zalednění Antarktidy přivodil tektonický posun     Autor: Josef Pazdera (26.11.2021)
Klimatologové sopky nemají rádi     Autor: Josef Pazdera (24.08.2021)
Ztráty ledu v západní Antarktidě odborníci přisuzovali klimatickým změnám     Autor: Josef Pazdera (19.08.2021)
Jak to je s hurikány?     Autor: Josef Pazdera (19.07.2021)
Elektromobily – vlci v rouše beránčím?     Autor: Miloslav Pouzar (19.07.2021)Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace