Je globální oteplení příliš velkým soustem?  
Trio amerických vědců vzkazuje Mezinárodnímu panelu o změně klimatu: „Hrajete riskantní hru!“

Politolog, klimatolog a ekonom dali hlavy dohromady a výsledkem je dvoustránkový komentář „Nebezpečné předpoklady“ otištěný prestižním týdeníkem Nature (Pielke R. et al., Nature 452, 531-532, 2008). Roger Pielke Jr., Tom Wigley a Christopher Green dokazují, že Mezinárodní panel o klimatických změnách (IPCC) vážně podcenil úkoly a náklady nutné pro stabilizaci emisí skleníkových plynů.

trio buřičů

Trio buřičů – Pielke, Wigley, Green (z leva do prava)

Trio vědců se otírá o scénáře, které IPCC vypracoval před deseti lety a které jsou stále ještě brány jako východiska pro řešení stávající situace. Ty předpokládají určitý spontánní technologický vývoj, který bude průběžně hrozbu globálních změn klimatu kompenzovat – snižováním spotřeby energie, zaváděním obnovitelných zdrojů energie atd. Pielke, Wigley a Green jsou přesvědčeni, že spontánní technologický rozvoj tento úkol nemůže zvládnout.

Podle jejich kalkulací vidí IPCC jen čtvrtinu překážek, jež musí lidstvo zdolat technologickým pokrokem k tomu, aby se Země globálně neohřála o více než 2°C. Pokud má Pielke a jeho kolegové pravdu, tak by nás stál technologický pokrok potřebný k dosažení tohoto cíle 16krát více, než předpokládá IPCC.


„IPCC hraje riskantní hru, když předpokládá, že spontánní pokrok v technologických inovacích zajistí většinu z potřebné redukce emisí,“ píše se v závěru komentáře Pielkeho a spol. „Místo toho by se měla starat o to, aby k takovým technologickým inovacím došlo.“


„Je to bomba!“ komentoval článek pro Nature americký technolog Marty Hoffert. „Článek prakticky ničí představu o tom, že disponujeme technologiemi, jež zvládnou klimatické změny a problémy s produkcí energie a že globální oteplení lze zastavit tržními pobídkami.“
Podle princetonského odborníka na emise Roberta Socolowa ale není Pielkeho stať nijak objevná.

Bert Mertz (IPCC), Marty Hofter, Robert Socolow


„Není pochyb o tom, že musíme drasticky snížit množství emisí a velice agresivně inovovat technologie,“ říká Socolow. „Většina zemí OECD a většina států USA, ale nikoli americká federální vláda, se k tomu už rozhodly. Obavy z toho, co se stane, když se nenastartuje velice intenzivní rozvoj nových technologií, jsou zastaralé.“

V posledním desetiletí nedošlo v globálním měřítku ke zvýšení efektivnosti ve využívání energie a v několika posledních letech došlo dokonce ke snížení efektivnosti. Je to důsledek nárůstu spotřeby energie v zemích, jako je Čína nebo Indie, kde je dostatek „špinavých“ energetických zdrojů, jako je třeba hnědé uhlí. Je to nástup nového trendu a nebo pouhý krátkodobý výkyv? Bude to i nadále pokračovat a nebo dojde i v asijských zemích pod vlivem vzestupu cen fosilních paliv a zhoršující se kvality ovzduší k příklonu k čistším technologiím? Na tom se autoři komentáře z Nature a jejich kritici nedokážou dohodnout.

Pielke a spol. uvádějí, že ve zprávě IPCC z roku 2007 je celkem 35 různých scénářů, podle nichž se může ubírat vývoj emisí. Skutečný vývoj v letech 2000 až 2008 odpovídá té nejpesimičtější variantě. Množství emisí celosvětově roste a mnoho průmyslových zemí nenaplňuje ani mírné závazky vyplývající z Kjótského protokolu.

„Je ironií, ze IPCC obviňovaný popírači globálních změn klimatu z přehánění hrozby globálních klimatických změn nedocenil nebo z valné části zatajil obtíže, jaké nás čekají, když se pokusíme těmto změnám zabránit,“ říká Hofter.


Jeden z předních představitelů IPCC Bert Mertz argumenty nashromážděné Pielkem a spol. odmítá. Podle něj IPCC hodnotí budoucí rozvoj technologií správně.
„Odhady rychlosti změn v technologiích byly velmi pečlivě ověřeny a byly schváleny odborníky na vývoj technologií,“ řekl Mertz pro Nature.
Zároveň ale přiznává, že současný vývoj scénářům IPCC moc neodpovídá.
„Jsme si vědomi, že skutečný ekonomický růst a spotřeba energie se můžou vyvíjet jinak, než naznačují scénáře IPCC a že proto může být obtížné dosáhnout stabilizace emisí skleníkových plynů,“ říká Mertz. „V roce 2006 začal IPCC pracovat na nových dlouhodobých scénářích. Ty zveřejní v nejbližších letech.“


Pramen: Nature

Datum: 03.04.2008 07:39
Tisk článku

Hrozí nám globální oteplování? - Craven Greg
 
 
cena původní: 280 Kč
cena: 235 Kč
Hrozí nám globální oteplování?
Craven Greg

Diskuze:

GO...

Tx,2008-04-24 09:01:21

Pánové a dámy
co čtu o oteplování jsou většinou pouhé emoce nebo vybrané argumenty. Já nepopírám, že se otepluje. Já to ale ani netvrdím. Dá se to zřejmě měřit, ale výsledky za 10 – 20 – 30 let asi nejsou z hlediska geologických epoch moc přesvědčivé, zejména, když se ví např. o 11tiletém slunečním cyklu a pod. Jestli ano, nevím nakolik přispívá lidská činnost. Pokud vím, po době ledové se oteplilo a nikde jsem se nedočetl, že kvůli tomu, že Neandrtálci jezdili moc auty. Já chci důkazy a výpočty. Mně nestačí „vědci jsou přesvědčeni“ (tedy někteří o tom, jiní o onom). V 70-tých létech klimatologové vyhrožovali příchodem doby ledové.
Chtěl bych (když už jsme u CO2) vědět, kolik nadýchá veškerá flora a fauna, kolik z toho spotřebuje rostlinstvo na výrobu O2 (tím nemyslím telefon …), kolik se vyrobí CO2 spálením veškeré ropy (mínus té, která se použije jako surovina v chem. průmyslu), uhlí a dřeva, tedy lidskou činností, kolik metanu (což je horší skleníkový plyn prý asi 8x) „naprdí“ veškeří živočichové, případně vybublá z bažin, kolik NOx ( a to jsou příšerný skleníkoviny!) vznikne pálením „bionafty“, kolik skleníkových plynů vznikne lesními požáry, sopečnou a jinou přírodní činností, o kolik se zdraží potraviny pěstováním obilí na líh (nevím proč „biolíh“ – je to stejný líh jako ve vodce, pardon, „biovodce“, abych byl „trendy“), nejen u nás, ale hlavně v „třetím“ světě (už dnes to má dosti tragické dopady), jaká je celková spotřeba energie na výrobu MEŘO (včetně surovin na jeho výrobu), o kolik deštných pralesů (a tedy spotřebitelů CO2) přijdeme pěstováním obilí pro líh, zjistit ekologické dopady a energetickou náročnost výroby větrných a solárních elektráren versus jejich užitek, prostě komplexně celou věc spočítat a zhodnotit – ono je toho daleko víc, toto jsou jen některé aspekty, a pak teprve rozhodovat a jednat. Takové „hurá akce“ jako povinnost míchat 2% „bio“ do nafty a benzinu (sníží to emise CO2 asi o 0.08%, tedy prakticky vůbec, ale zdraží kdeco) mi připadají jako národní směny za komoušů. Zametat parkoviště 100x50m, 40 lidí, 5 hodin, za 20 min. nebylo co dělat, ale my demonstrovali „ano, jsme pro stranu a vládu, proto tu blbneme“. (Jo, a zakažme sport: sportovec nadýchá denně asi 4x více CO2 než důchodce, čumící na televizi…)
Jako malý příklad kontraproduktivity na první pohled dobrého nápadu: zavedeme ekologickou daň na uhlí, neboť pálení uhlí je neekologické a je třeba ho omezit. Jak jinak než zdražením? Jenže na vesnici kde není plyn (i kdyby byl, pro většinu lidí je to drahé, o elektřině nemluvě). Zbývá dřevo (toho je ale málo) a uhlí. Jelikož je už taky drahé, topí lidí vším, co hoří. Pneumatiky, PET lahve plněné pilinami a vyjetým olejem… mrznout v zimě nebudou. A to je následek nedomyšlené akce na podporu ekologie.
Až se toto vše spočítá, pak má debata smysl. Jinak je to náboženství.

Odpovědět

jaderné elektrárny

jin,2008-04-04 19:04:10

Máte někdo informace kolik pentawatů, nebo čeho, je současná roční spotřeba energie na světě? Myslím všechny zdroje dohromady (jádro, uhlí, ropa atd.). A na kolik let (při současném trendu zvyšování spotřeby) by vystačili při dnešní účinnosti jaderných elektráren dnes těžitelné zásoby uranu a thoria, pokud by všechna ebergie byla z jádra?

Odpovědět


Na kolik let by vystačili zásoby uranu

Atomic,2008-04-05 19:31:58

Při současném využití jaderné energie (20%) asi na 85 let. Thorium se ostatně dosud nevyužívá.

http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2006092209

Takže si to podělte pěti a vyjde vám, že uran je spíš takové šidítko pro antialarmisty. Kdyby měl pokrýt veškerou spotřebu, nevystačil by ani na dvacet let a musel by se začít okamžitě těžit v mnohonásobně vyšších objemech, což by jeho cenu vyšroubovalo na úroveň ropy. I tak se cena uranu zvedla za posledních deset let desetkrát. O množivých reaktorech se mluví již padesát let a je možné, že dřív budou k dispozici fůzní reaktory, než funkční množivý cyklus. Ostatně mnoho uranu 238 již byla mezitím nenávratně rozptýleno do prostředí jako uranová munice a v dalších aplikacích.

Odpovědět


Množivé reaktory už dávno fungují

Bikkhu,2008-04-09 15:26:22

Např. na všech atomových ponorkách. Veškeré plutonium bylo vyrobeno v množivých reaktorech. První komerční množivé bloky jsou v Bělorusku. Technologie je známá a k okamžitému nasazení, narozdíl od fůze.

Odpovědět


Vadí mi troubové,

Jaruna,2008-04-11 23:43:50

co jim dělá nepřekonatelný problém shoda podmětu s přísudkem a diskutují "hlubokomyslně" a "zasvěceně" o energetické budoucnosti lidstva. Kdyby si raději doplnili učivo páté třídy. A je mi jedno, jestli se nazývá jin, Atomic, nebo Ccecil.

Odpovědět


Mě zase vadí

Ccecil,2008-04-13 18:59:09

Mě zase vadí slabomyslná strážkyně češtiny, která dělá pravopisné chyby jako každý jiný, ovšem nemá tolik cti to přiznat. O faktických neznalostech ani nepíšu. V diskuzích pak s uzurpovanou rolí "deux et machina" rozhoduje, kdo je a kdo není ten dobrý. Viď Jarunko.

Odpovědět


Re: Jaruna

jin,2008-04-22 16:53:34

tak to byste si s některými nejlepšími světovými fyziky (nobelisty) asi nepopovídala - jejich problémy s pravopisem jsou terčem častých vtipů. Hloubka myšlenky nebo pochopení se podle pravopisu nepozná.

Odpovědět

O co může jít?

Ccecil,2008-04-04 08:52:00

Aplikace zeleného náboženství má jakoby ochránit svět od katastrofy. Nicméně samotná zelená loby a její působení je katastrofa sama o sobě. Nechci zde rozebírat to, co již bylo 1000x rozebráno. Jen bych rád upozornil na jeden dosud všeobecně neznámý aspekt.

Radikální křídlo takto smýšlejících lidí vytvořilo svému kultu pomník, kde svůj program shrnuli do 10 nových přikázání, které vytesali do kamene. Pomník se nachází v USA ve státě Georgia - Georgia guidestones.

těch 10 přikázáni lze přeložit asi takto:
1. Udržujte lidskou populaci pod hranicí 500 000 000 v trvalé rovnováze s přírodou.
2. Řiďte reprodukci s moudrým přihlédnutím k zlepšování tělesné kondice a rozmanitosti.
3. Sjednoťte lidstvo novým živým jazykem.
4. Ovládněte vášně - víru - tradice a všechny věci smírnou cestou.
5. Ochraňujte lidi a národy poctivými zákony a spravedlivými soudy.
6. Nechť se všechny národy řídí interními normami a externí spory ať řeší světový soud.
7. Zbavte se banálních zákonů a zbytečných úředníků.
8. Vyvažujte osobní práva společenskými povinnostmi.
9. Ocenujte pravdu, krásu a lásku ve snaze o harmonii s nekonečnem.
10. Nebudte rakovinou Země - dejte prostor přírodě - nechte místo přírodě.

Obrázek si udělejte sami.
http://www.thegeorgiaguidestones.com/stones.htm

Jejich snahu uvést svůj program v život považuji za opravdovou hrozbu.

Odpovědět


no a???

jan,2008-04-04 11:15:46

a co je na tom tak spatneho???

Odpovědět


!!!! nebudu to rozebírat, ale..

Ccecil,2008-04-04 11:27:24

popřemýšlejte kdo a jak bude určovat, kdo má právo žít a kdo nikoliv?

Odpovědět


dovětek

Ccecil,2008-04-04 11:28:41

překlad je odtud
http://mika.blog.idnes.cz/c/29415/Georgia-guidestones-podivny-pomnik-Novemu-svetu.html

Odpovědět


Jane

Pavel,2008-04-04 12:18:41

Co se takhle zamyslet nad vzájemnými vztahy bodů 1., 5. a 9.? Nebo je podle vás správné v zájmu ochrany lidí jich s láskou pět a půl miliardy vyvraždit?

Odpovědět


zelené náboženství....?

PetrD,2008-04-04 13:07:22

no je to poněkud na zamyšlení to rozhodně, ale je zde několik otázek....
Co je to za organizaci?
Působí nějak politicky?
Bylo vystavění tohoto monumentu nějak politizováno?

Nebo je to jen skupinka pomatenců, kteří si na svojí zahrádce postavili pár kamenů z vlastní iniciativy??

Víte oni lidé rádi zblbnou...stejně tak já tady můžu teď dát pár odkazů na několik radikálních(stejně jako je toto) hnutí propagujících nacismus či jiné ideologie(ty působí zcela veřejně a mnohdy i politicky), abych prokázal jak je nebezpečná myšlenka demokracie, neboť někteří se mohou nechat ztrhnout až k anarchii.......

Je smutné, že ekologové (a teď myslím ty skutečné) nyní ještě musí prokazovat, že jsou skuteční renomovaní vědci, kteří vystudovali na univerzitách celého světa a k tomu očišťovat jméno ekologie(vědy) od jednání různých lidí, hnutí a sekt,kteří ve jménu ekologie(ač s ní nemají vůbec nic společného) hlásají svou ideologi....

Děkuji za zamyšlení

Odpovědět


Kéž by to bylo jenom pár pomatenců se zahrádkou

Ccecil,2008-04-04 15:10:32

Kéž by to bylo jenom pár pomatenců. Kdyby tomu bylo tak, nevěnoval bych tomu vůbec žádnou pozornost. Ony ty body vypadají i lákavě a jakoby se jim nedalo nic vytknout. Bohužel v celku je to cesta do pekel. A všude okolo nás můžete pozorovat propagátory podobné ideologie. Zamyslete se i nad tím. Vždyť je to přesně jak píšete. Co všechno se dá schovat za proklamace o ochraně přírody a životního prostředí? Většinou už to s tou ochranou nemá moc společného.

Odpovědět


důležité jsou prostředky a ne cíle

satori,2008-04-04 15:40:25

Na těch bodech samotných nevidím nic špatného. Důležité nejsou cíle, důležité jsou prostředky. Protože jaké použijeme prostředky, takový bude nakonec cíl. Pokud mají křesťané za cíl sjednocení lidstva pod jednou vírou a jako prostředek k tomuto cíli použijí inkvizici, pak výsledkem bude peklo, to samé platí i cíle ekologů. Na samotných těch cílem neshledávám nic špatného.

Odpovědět


Ccecilův typický způsob práce s informacemi!

Dane,2008-04-04 15:46:14

"Aplikace zeleného náboženství....bla, bla...
zelená "loby"...bla, bla...
radikální křídlo kultu...bla, bla...
deset přikázání...bla, bla...

Jejich snahu uvést svůj program v život považuji za opravdovou hrozbu."

A pak je tam odkaz na pár opršených kamenů popsaných nesmysly, které před osmadvaceti lety kdesi v americkém zapadákově na své farmě postavil nějaký magor. Kameny zarostly travou a všichni už na ně všichni dávno zapomněli.

Ne tak Ccecil, protože pro něj jsou hrozbou, neboť je to ukázka aktivity "radikálního křídla kultu" zeleného náboženství, které chce vyvraždit většinu lidstva.

Nuže já to za hrozbu pro sebe ani lidstvo nepovažuji. Kdybych se měl bát všech magorů co jich po Zemi chodí, tak bych nedělal nic jiného.

Nebezpečnost magora klesá s jeho vzdáleností a uběhlým časem, bohužel je spousta magorů rozsévajících své hloupé názory mnohem blíž než v Georgii před téměř třiceti lety.

Odpovědět


Jistě Dane

Ccecil,2008-04-04 16:26:23

Jistě Dane, je to bla bla bla. Ale možná ti nedošlo, že těch 28 let lidé podobného smýšlení nežili v zemljankách odděleni od zbytku lidské civilizace, ale velmi úspěšně šířili své bludy okolo. IPCC je toho důkazem.

Odpovědět


Ccecile tebe asi měla tvoje máma s Dänikenem...

Dane,2008-04-04 17:31:28

Rozdíl je jen jeden u něho za všechno mohli mimozemšťani a u tebe oteplovači.

Inu evoluce se nedá zastavit.

Odpovědět


Zelená ideologie

Aleš Hrubý,2008-04-04 22:24:04

Jako student jsem sázel stromky a byl jsem členem ochránců přírody. Přírodu - obzvlášť hory mám rád. Doma žiju docela "ekologicky".

To, co se stalo za poslední roky díky zeleným fanatikům (kteří jinak nerozeznají kopřivu od hluchavky nebo pšenici od žita) s evropskou civilizací je DĚSIVÉ. Bohužel mi to stále víc připomíná 30. léta 20 století... Je nejvyšší čas proti tomu šílenství něco dělat - pokud není pozdě!!!

Odpovědět


Ales Hruby

satori,2008-04-05 08:19:02

"To, co se stalo za poslední roky díky zeleným fanatikům s evropskou civilizací.. "

Co se jako stalo melo stat s evropskou civilizaci? A co je to vubec evropska civilizace?

Odpovědět


...

Ccecil,2008-04-05 10:47:48

Dane, to bylo opravdu nevkusné, hloupé a urážlivé přirovnání. Ohrazuji se vůdči němu. Taky tady nebudu psát, s kým si myslím, že tě měla tvoje matka...

A teď k podstatě. Nikdy jsem netvrdil a netvrdím, že tady existuje nějaké spiknutí. Na to jsou lidé příliš chaotičtí a nepředvídatelní. Ono to není spiknutí, ale trend. Ten pomník je pouze střípek do mozajky vlivů tohoto trendu, který se začíná prosazovat. IPCC je dalším projevem. Volání za zákaz JE... Mohl bych tady příkladů vyjmenovat na několik stran, ale myslím, že je to zbytečné.

Úplně podobně začal ve světě nacionální socializmus či komunizmus. Taky se na počátku zabalil do líbivých hesel. Nechci se tady bavit o nějaké politice. Ta sem nepatří. Bohužel tento trend se zaštiťuje vědou a vědeckým výzkumem, který je často znásilňován k propagandě. Je naší povinností na takovouto manipulaci upozorňovat a odhalovat ji, protože pokud to nebudeme dělat, vyroste nám tady další hrůzný režim, tentokrát v globálním provedení. Na lidi platí strach, proto se straší globálním oteplováním a "katastrofickými důsledky". Díky tomuto zastrašování dostává spousta lidí peníze z veřejných zdrojů na naprosto nesmyslné projekty a výzkumy, které, jak jinak, opět účelově "potvrzují katastrofu". V ruku v ruce s tím se volá po regulacích všeho druhu a omezování svobody a práv lidí.

Ještě je pořád čas apelovat na zdravý rozum a pokusit se to když né zastavit, tak alespoň zmírnit důsledky. Já si totiž, na rozdíl od tebe Dane, nemyslím, že je všechno happy. Naopak mám velké obavy z bouřky, když vidím velký černý (zelený) mrak na obzoru. A opravdu se nechci dožít doby, kdy někdo bude rozhodovat na základě "vědeckých poznatků", kdo přežije nebo bude zlikvidován, protože v krásném novém světě, kde se všichni budou milovat může žít jen 500 000 000 lidí.

Hrozbou není totiž nějaké mírné oteplení planety, ale zneužití tohoto jevu k úplně jiným cílům.

Odpovědět


To,

karpinus,2008-04-05 20:29:45

co se stalo s evropskou civilizací, zářně dokazuje právě Satorius. Podívejte se na diskusi kolem startu letadla z pásu na technetu idnes nebo blogu idnes. Logické myšlení je naprosto v háji. každý věří jen svým bludům podporovaných čtením článků typu blesk nebo aha. Evropa je první ve snaze omezovat emise CO2, naprosto nepochiopitelně a pouze s cílem vytřískat od prostého lidu co nejvíc peněz na své neodůvodněné pokusy, ktaré vedou do pekel. Ač nemusím amerikány, projevili podstatně víc rozumu, když nepodepsali kjótský protokol." Evropská civilizace" byla to hlavní, co jsme tu měli před objevením ameriky. Bohužel dnes bychom s touhle inteligencí neobjevili ani Afriku.

Odpovědět


Pokud se nezbavíme včas závislosti na ropě

Epic,2008-04-06 00:55:03

..skončíme nukleární válkou. Přeberte si to jak chcete.

Odpovědět


Ještě dřív

karpinus,2008-04-06 09:56:02

se lidstvo vybije kvůli vodě, protože si hloupě všímá pouze nevinného CO2 a to hlavní nevidí !

Odpovědět


Když je energie

ameno,2008-04-06 19:30:18

je i voda. Ostatně sucho je důsledek GW.

Odpovědět


No právě.

karpinus,2008-04-06 22:50:45

Je to důsledek - nebo příčina ? Vysvětli nám to.

Odpovědět

Taky nutno doplnit opačný pohled,

Milan,2008-04-03 21:56:11

který je například zde: http://cepin.cz/cze/clanek.php?ID=807
Ostatně všechny pranostiky stále fungují a právě prožíváme zcela klasické aprílové počasí. Kdyby opravdu docházelo ke změnám klimatu, lidové pranostiky, tvořené několik století, by dlouhodobě už nemohly fungovat.
Ale fungují.

Odpovědět


hehe

satori,2008-04-03 23:53:26

No to je vážně úžasný argument. :-)

Odpovědět


hehe,

karpinus,2008-04-04 18:24:14

no to je vážně úžasný protiargument...

Odpovědět


to karpinus

satori,2008-04-04 19:32:35

"Ostatně všechny pranostiky stále fungují a právě prožíváme zcela klasické aprílové počasí. Kdyby opravdu docházelo ke změnám klimatu, lidové pranostiky, tvořené několik století, by dlouhodobě už nemohly fungovat.
Ale fungují."

Karpine, chceš toto vážně nazývat seriózních argumentem vyvracejícím hypotézu GO? Mně to ani nestálo za argumentační reakci, ale budiž: které pranostiky fungují? Jak víme, že fungují? Fungovaly vůbec někdy?

Odpovědět


No,

karpinus,2008-04-04 20:13:13

to už je lepší. Já to taky napsal jako srandu, tak sorry. Ale když už, tak máš pravdu, že jako argument to nebylo nijak silný. Na druhou stranu myšlenku měl dobrou. Klima je dlouhodobý průměr jevů, takže pranostiky jsou možná šíleně zjednodušeně řečeno takovou "klimatologií prostého lidu". Samozřejmě každý rok není průměrný, takže i pranostiky se nemohou "pořád trefovat". Spíš se to dá brát jako správný nadhoz do diskuse. Změní změna klimatu pranostiky ?

Odpovědět


Jo,

karpinus,2008-04-04 20:20:17

zapomněl jsem. To výše uvedené by mělo stačit i na Tvé otázky. Ale mimo tu moji "diskuzní" otázku o pranostikách by bylo dobré vědět, pokud máš na mysli teorii o GO díky CO2, jestli taky funguje, nebo zda to není jinak... Ono je těch názorů docela víc, a mám pocit, že ty pranostiky fungujou líp jak prognostiky IPCC ...

Odpovědět

Klasický politický trik.

Milan,2008-04-03 21:51:28

Na ekoteroristický spolek s absurdním názvem "Mezinárodní panel" je vyvíjen tlak ze strany zastánců zdravého rozumu. Tak si klasickým způsobem zajistí ze svých řad skupinku jakoby kritiků, kteří budou vyvíjet fiktivní tlak z druhé strany, aby o sobě ten spolek mohl tvrdit, že není extremistický, ale středový.

Odpovědět


hezká konspirační teorie

satori,2008-04-03 23:55:16

A WTC si CIA shodila sama, viď? A co Elvis, určitě ještě někde žije, že?

Odpovědět


Ne!

Muži v černém,2008-04-04 10:15:18

Elvis už odletěl domů.

Odpovědět

je to jednoduché

daan,2008-04-03 16:25:58

země je přelidněná a tomu je třeba věnovat pozornost!

Odpovědět


No dyť,

karpinus,2008-04-03 21:08:44

to je ono ! Tak pojďme místo jídla pěstovat na polích "elektriku a teplo", nebude to dlouho trvat a hlady vymře půl planety. Ale hlavně že ty mrtvolky dovezou ekobiolihová černá vozítka do ekobiospaloven a díky ekobiobriketám je přemění na ekobiopopel, kterým pak pohnojí ekobiorozptylovou loučku...

Odpovědět


Naopak, lidí je málo.

Milan,2008-04-03 21:58:17

Kdykoli v minulosti stoupl skokově počet obyvatel, rozvinul se technologický pokrok a civilisace poskočila kupředu.
Lidí je třeba více - tak tomu velí matematika. Čím více lidí, tím povlovnější Gaussova křivka rozložení inteligence, ergo tím více extrémně chytrých lidí, kteří posunou lidstvo výrazně kupředu.

Odpovědět


karpinus, jen se zamyslet....

PetrD,2008-04-04 00:04:40

Co se týče otázky GO, tak už se ani nevyjadřuji, neboť čím více o tématu vím, tím více mi připadá směšné, jak se lidé dokáží hádat a hádat a nikomu se nechce do toho to vyřešit(každý si hřeje jen tu svou polívčičku)-což je vcelku příhodné označení:-)

Ale co napsal karpinus je už na mě moc....
Prosím pane, zamyslete se!!!!Vemte si jakoukákoliv skripta z geografie zemědělství a tam se dočtete zajímavou informaci: Každý rok se zmenšuje plocha obdělané orné půdy(v globálu) přesto se každý rok vypěstuje čím dál více....(technologie je úžasná věc a pronikla i do zemědělství..)

Myslíte si, že kdyby lidé trpěli hladem, tak by si někdo škrtnul s nápadem dělat z pšenice líh?? vyspělé státy jsou "přecpané"!! To že politicko-ekonomická situace je taková, že přesto že jedna půlka světa neví co s jídlem a druhá půlka hladoví je opravdu smutné, ale prosím neházejte to na ekology, stejně jako zdražování potravin!! To všechno je důsledek ekonomické mašinerie.....Jen tak pro zajímavost - za první republiky bylo přibližně 40% celkové plochy orné půdy obděláváno jako zdroj pro energii(energii zvířat - byla to krmiva) dnes se pro energetické účely využívá pouze zlomek plochy orné půdy....a to, že se musí kácet deštné pralesy, aby Brazilci měli kam sázet cukrovou třtinu na biolíh - to je jen sprostá politika, která s ekologií nemá nic společného...(oni by si to Němci v klidu zvládli vypěstovat i u sebe doma)...

Projděte se někdy po venkově a budete až překvapen kolik polí leží ladem.........

Ono to totiž takhle dopadá, když se do vědy s dobrými úmysli začne míchat politika.....a máte z toho tyjátr jak z GO......

Odpovědět


Pro PetraD

Kabela Luděk,2008-04-04 11:33:40

Dneska mam nejakou jedovatou. To ma OSEL za to, ze dal pripousti anonymni dikusi, kde diskutujici nenesou svou reputabilni odpovednost za blaboly co zvani. Pan Petr cte nejake ideologicky zabarvene ucebnice zemedelske geografie. Nejsou takova spolehliva tvrda data, ktera by mohla rici, zda zemedelske pudy globane pribyva a nebo ubyva. Na jednu stranu ji jiste ve vyspelem svete ubyva a jeste ji cast lezi ladem, protoze momentalne vyspely svet zaziva potravinarskou naprodukci, ale ze tretiho sveta prinasi tropicti biologove a ekologove celou radu neprehlednutelnych osobnich svedecti (nikoliv tvrda kvantifikovatelna data) jak obrovske casti prirozenych biocenoz jsou degrafovany na zemedelskou pudu. Takze nikdo nevi, jestli v globali obdelavane zemedelske pudy pribyva a nebo ubzva, jsou jen ideologicky podminene nazory na to, jak to je. Uplne na okraj, je nesmysl si myslet, ze nejsme (my Evropane) zodpovedni za obrovske degradace tropickych biocenoz, ktere jsou premenovany na zemedelskou pudu urcenou k pestovani "bioenergetickych" plodin, kdyz jsme umele vyvolali poptavku po techto produktech pokrivenou dotovanou cenou. Neseme primou zodpovednost. Kazdy hektar vykaceneho tropickeho lesa premeneho na plantaz pro bioenergetiku pada na hlavu evropskym enviromentalistum, kteri sputili politiku dotovanych cen bioenergetickych paliv.

Odpovědět


Pro p.Kabelu

PetrD,2008-04-04 12:50:37

Pane Kabela..nevím proč komukoliv se nezdá nějaká informace, tak hned ji označuje za ideologicky zabarvenou - to může být zrovna ta Vaše...stačí říct nepřesná informace.....Ale samozřejmě máte pravdu v tom, že informace v mnohých zdrojích se různí a je také pravda, že situace před 5ti i 3mi lety byla jiná než dnes....

A co se týče zbytku, tak s Vámi 100% souhlasím!!!! Já nepopíral že by Evropané měli nějaký podíl na kácení pralesa....Ba naopak - nesou plnou odpovědnost....

A nakonec říkáme oba to semé....cituji Vás:,,...pada na hlavu evropskym enviromentalistum, kteri sputili politiku dotovanych cen bioenergetickych paliv." - přesně ta část:,,spustili politiku" ta se mi tam líbí!!! pochybuju, že kdokoliv mluvil o alternativních zdrojích řekl, ať se rostliny pěstují místo pralesa....lokace zdroje už je čistě politické rozhodnutí.......

Odpovědět


Ideologicky zabarvene informace

Kabela Luděk,2008-04-04 14:12:11

A tak to se omlouvam, panu PetroviD, nejspis jsem to spatne cetl a jeste hure interpretoval, neb jsem to asi castecne obratil. Tady se vubec spatne cte, ja toho budiz zářným prikladem. Cimz OSLu doporocuju, krome te, mnou stale omilane deanonymizace diskuse, aby OSEL pozadal Jaromíra Murgaše o jeho kursy kritickeho cteni a interpretace a ty nekam viditelne na OSLa umistil. Drtiva vetsina diskutujicich proste nereflektuje napsane, ale jiz svou vnitrni interpretaci, ktera je vetsinou velmi vzdalena sdeleni v textu. Ale reflektuje ji, jakoby reflektovala sdeleni TEXTU. Pekny bordel.

Ted k te ideologizaci. Neni to tak, ze kdyz se mi nejaka fakta nelibi a nebo "nehodi", hned mam tendenci to oznacit za ideologicky zabarvene. Jen shodou okolnosti jsem posledni dobou cetl nekolik ruznych pramenu o vyvoji velikosti fondu obdelavane zemedelske pudy a nabyl jsem silneho dojmu, ze je to vyrazne ideologicka zalezitost, kdy absecence dobrych spolehlivych kvantitativnich dat o skutecnem vyvoji velikostu fondu zemedelske pudy je nahrazovana ideologickym pristupem, kazdemu autorovi to uplne zjevne vychazi podle jeho prislusnosti na tu ci druhou stranu enviromentalni barikady. To je prilis napadne, proto jsem mel tu drzost oznacit ucebnici, ktera hovori jednoznacne o globanim ubytku zemedelske pudy za ideologicky podbarvenou. Zkusim dohledat prameny a hodit je sem, at si jen neplacam jatra. Skoda, ze uz tu neni Zephir, te by me smaznul dukladne.

To je jedno, ze evropsti enviromentaliste puvodne svou politikou cenove dotace biopaliv nezamysleli spustit devastaci tropickych autochtonich biocenoz. Je jedno, ze to nedomysleli. Primym dusledkem jejich rozhodnuti to je a tak za to jsou zodpovedni a nema smysl poslouchat jejich "vymluvy": "Ale tohle my jsme nechteli ani jsme to tak nemysleli" Udelali to a co vic nechce se jim to vzit zpatky. Radeji budou bagatelizovat vliv jejich politickeho rozhodnuti na niceni tropickych spolecenstev, nez aby zastavili dotacni evropskou masinerii.

Odpovědět


Pro PetraD

karpinus,2008-04-04 19:07:58

No, po venkově se procházet nemusím, žiju tady a jsem zemědělec. Pole ladem nevidím, naopak se začínáme se sousedy přebíjet nájemným, aby každý měl polí co nejvíc. Je zjevné, že Vám vůbec nejsou známy dopady rozšiřování výroby biopaliv a tzv. obnovitelných zdrojů energie. Není to jen ekonomická mašinerie, která tento trend žene kupředu. Bez přehnané podpory rádobyekologů by to taky tak rychle nešlo. Nebo si vážně myslíte, že lidi rádi budou ochotně platit větší cenu za benzín jenom proto, že v něm je biolíh ? Nebo tu vyšší cenu platit budou muset, protože to ekologové chtějí ? Vážně máte pocit, že si většina obyvatel koupí kotle na biomasu vypěstovanou na poli, která bude dražší než uhlí ? (Prosím nesrovnávat s dřevem!) Nebo jim ekologové musí slíbit dotace, aby to vůbec někdo udělal ? Ty čisté ekonomické tlaky tady nějak nevidím. Asi Vám taky není známo, že půda potřebuje ke své úrodnosti dodávat organickou hmotu, jinak během několika let (desetiletí) ztratí úrodnost. Jaká technologie nám tuto úrodnost vrátí, když veškeré přebytky slámy a jiných rostl. zbytků od nás ochotně a za pěkné peníze koupí výrobce ekoelektřiny ? Víte, že jedna bioplynová jednotka potřebuje cca 200ha polí, a třeba jen v Německu je jich už přes 2000 ? 400tis ha x 6 t obilí = 2 400 000 tun chybějícího obilí. Jen v Německu. Nemáte pravdu, že úrodnost se zvyšuje. momentálně stagnuje, a (viz výše uvedené) začne klesat, A navíc miliony hektarů zmizí z výroby potravin. Energie, byť přes krávy a jejich "pohon pluhů", dřív skončila v potravinách. Z popela se moc nenajíte. Nám, zemědělcům, je hej. Tak krásné ceny nám za posledních 400 000 milionů let nikdo nenabízel. Ale není to dobře.

Odpovědět


Jééé,

karpinus,2008-04-04 20:44:02

ty tři nuly tam být neměly...

Odpovědět


Pane Karpine

PetrD,2008-04-05 03:49:51

Nevím co je mi zjevně utajeno ohledně dopadů užívání biopaliv, ale to je jiná otázka...kdyby jste mi doporučil nějaké zdroje, rád se dozvím více...

Omlouvám se, ale je toho na mě tolik, že vám odpověd raději napíši v bodech, abych na něco nezapomněl..

1. plocha obdělávané orné půdy klesá....
(http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/zem_cr(tab.2,3))
2. produkce ve vyspělých systémech zemědělství stagnuje, to ano, ale při celkovém pohledu - rychlé šíření se trendu intenzifikace zemědělství zvyšuje každý rok produkci/v globálu/!!
3. Ty čisté ekonomické tlaky jsou právě ty dotace..
4. kolik procent biolihu je v palivu a o kolik to zvedá cenu??
5. je mnoho lidí, kteří si rádi koupí kvalitnější kotel s vědomím, že se jim bude lépe dýchat(jste-li z vesnice, tak víte o čem mluvím)
6. jste-li natolik uvědomělý, tak tu slámu zaorejte a neprodávejte ji....aha, to z toho nebude mít profit - jaj, není to náhodou ta ekonomická mašinerie o které hovořím???
7. ono ten popel nemusíme jíst, neboť právě trpíme tou potravinovou nadprodukcí....

Já neříkám, že ekologové jsou svatoušci...jsou to lidé kteří chybují jako ostatní...jen se zde snažím říci, že mnohdy je realizace myšlenky na hony vzdálená myšlence původní....A z toho právě obviňuji ekonomické a politické aktivity ve jménu ekologie....a jsem rád, že jste použil termín "rádobyekologů"!!!Neboť si myslím, že mnohdy už se do politických aktivit míchají i ty ekonomické a za přislib, či jiné zvýhodnění v ekonomické otázce jsou politici schopni udělat cokoliv...a ono, když se řekne, že je to "ekologické", tak to společnost lépe přijme.....Právě ta neinformovaná a v problému neorientovaná většina, která věří mnohým bludům je nejvíce nebezpečná(viz. Rakousko a atomové energie)

A to že se mají zemědělci,tak dobře....no tak to je dobře a já Vám to jen přeji!!! Doufám, že budete mít dobrý rok( a tím i já:D )

Odpovědět


Pane Kabela

PetrD,2008-04-05 04:05:03

Co se týče prvního dostavce, tak rozhodně souhlasím - je to problémem mnohých písemných sdělení...

S druhým odstavcem s Vámi taky souhlasím, neboť po jeho přečtení jsem si uvědomil problém Vámi popisovaný v odstavci prvním.....a za nějaký odkaz budu jedině rád!!!

A třetí odstavec - částečně se má odpověď skrývá v předešlém mém příspěvku pro p.Karpina(poslední odstavec)....Je to prostě politika a ať chceme nebo nikoli, tak mnohdy jde v politice o zájmy jedinců a nikoliv společnosti.....a že se problém bagatelizuje??To rozhodně, ale otázka je proč a kdo z toho co má....protože jinak to přece není možné...

Odpovědět


No,

karpinus,2008-04-05 21:07:41

ty dopady se teprve postupně objevují. Nemám evidenci článků, ale jistě nějaké najdete. Mám spíše praktický pohled, na ten vědátoři narazí až po pár letech. (Viz DDT).
Pokud půdy v česku (a nejen tam) klesá, zjistěte si, zda není vyšší celosvětová úroda způsobena větším kácením pralesů a zaváděním moderních technologií i ve státech, kde donedávna okopávali kukuřici ručně. Toto by ovšem znamenalo dost protiekologické tendence...
Dotace, které prosazují zelení, nepovažuju za čistě ekonomické. V tom s Vámi nemohu souhlasit.
I kdyby biolíh zvedl cenu benzínu o haléř, je to zvýšení. Pokud budou vedle sebe dvě benzinky, jedna za 30,40 a druhá za 30,50, kam pojede normální člověk tankovat ? Nejhorší je, že výroba biolihu sebere víc energie, než by nám dal stejný objem nafty. O tom je už taky dost článků. Takže neušetříme nic, jen někdo víc vydělá, a ekologie je v háji..
Nevím o lidech, co si koupí lepší a dražší kotel jen proto, že je ekologický. Naopak je tady dost lidí, co topí ve starých kotlích lahvemi naplněnými pilinami a vyjetým olejem. Pokud to nevíte, žijete mimo realitu. Já mám plyn a nemíním přejít na biopaliva, protože nevěřím, že by to pomohlo něčemu jinému než kapsám výrobců "ekokotlů a biopaliv".
V bodě 6 s Vámi naprosto souhlasím, rád bych tu slámu jako agronom zaoral. Bohužel rozhoduje ředitel, který myslí kapitalisticky, takže to neprosadím. Maximálně přijdu o práci. Můj úkol je zvyšovat zisk podniku. Jinak jsem bez práce. Jestli jste ochoten žít ekologicky na sociálním minimu, prosím. Já ne. Tady je ekonomika opravdu tvrdě proti ekologii. Jak podniková, tak rodinná. Pokud by ale nebylo ekonomičtější slámu prodávat a pálit, což je zásluha ekologů, bylo by to jinak.
Tu nadprodukci jistě pociťujete na stále se snižujících cenách potravin. Bejvávalo. Když od nás rakušáci kupovali kukuřici, říkali jsme si, jak jsme dobří. Dodatečně jsme se dozvěděli, že ji pálili na výrobu elektriky. jestli se tento trend bude navyšovat, za pár let budete rád jíst aspoň popel. Proberte se do reality a na nadprodukci zapomeňte. Gratuluji Vám, že jste schopen platit za chleba 50 Kč, ale většina lidí toho schopna nebude. Jen proto, že budem obilí ekologicky pálit. To není ekonomika. Nebo vlastně je. Dokud budem víc platit za energie než za jídlo, může se jídlo pořád zdražovat. Pravda.
Jsem rád, že ve výrazu "rádobyekologové" se shodnem. Kdo je ekolog a kdo to druhé ale dosud není jasně určeno, takže jen marně můžem bojovat proti rádobyekologům. Pokud není jasně stanoveno, co je ekologické a co ne, je to zbytečné. Já osobně považuju CO2-GO alarmisty za rádobyekology, ale mají větší slovo, než já. Těžký boj.

Odpovědět


Karpine...ekologové jsou zřejmě ztělesněné zlo??!?

PetrD,2008-04-07 09:40:57

Opět budu reagovat v bodech, ať je to přehlednější....

1. neřekl jsem nic o vyšší celosvětové úrodě(tam nevím jak to je), ale mluvil jsem o produkci - tedy hektarový výnos - což znamená(jak zajisté jako zemědělec dobře víte), že z jednoho hektaru se vypěstuje více požadovaného produktu....

2. pokud se intenzifikuje zemědělství zrovna v těch státech, kde nedávno okopávali kukuřici motykami, tak mohu volat sláva!! Neboť by se při svém způsobu extenzivního hospodaření nemuseli pro větší výnosy pole rozšiřovat(a nekácel by se ten prales), ale obdělávaná plocha by zůstala stejné s jejich požadavkem vyšší produkce...to naopak je dosti ekologické!!!!

3. a co jsou ty dotace, když ne ekonomické hledisko??Snad tím ty pole nehnojíte???když nezaoráváte...

4. samozřejmě nemluvím o důchodcích a starousedlícíh, ale na novostavbách, nebo rekonstrukcích si lidé rádi připlatí...

5. no samozřejmě je to deficit, ale co zelené hnojení??nedáváte hořčici, nezaoráváte nic??nevyvážíte hnůj?? kolik té slámy se vlastně dřív zaoralo-nebylo to jen strniště??....nepodestýlá se sní odedávna???nekrmilo se sní dokonce?? a z pole se brala tak jako tak vždycky,ne??!!??

6. no nejsem si zcela jist, jak u vás, ale u nás chleba 50,- nestojí....a pokud mluvíte do budoucna....no třeba se takových cen dočkéme...ale mnohem dříve si lidé nebudou moci dovolit jezdit autem kvůli cenám PH....

7. proč mají větší slovo než vy....??Že by to bylo tou politickou angažovaností???

8. ještě co se týče biopaliva...prosím, dávejte sem do diskuze kdyžtak nějaké odkazy...protože já to tak jesně nevidím, že se víc energie spotřebuje než získá...z 1ha je okolo 1200l biopaliva - kolik spálí ten traktor na 1ha za vegetační období??no a pokud chcete započítat distribuci hnojiv zemědělci atd. tak to vynásobte 2x - přibližně to tak odpovídá.....není to něco okolo 150lnafty???tak kde je ten deficit??

9. na nadprodukci nezapomenu...z logického hlediska - kdyby byl nedostatek jídla a lidi by neměli co do huby, tak nikoho nenapadne, páliv zemědělské plodiny(v Africe boom biopaliv zrovna neprobíhá...)

10. víte ono se do cen jídla neprojevilo jen zdražování obilí - ona existuje i inflace(momentálně teď docela vysoko) ceny PH taky dost ovlivňují cenu výsledného produktu...Ale ano, samozřejmě i ceny obilí ceny potravin i ovlivňují, ale já si myslím, že jsou uměle vyhnané z výššího zájmu ekonomického(tohle jediné je můj osobní názor)

11. je to jednoduché....pokud vám řeknu dejte si každý měsíc část platu bokem na horší časy, tak to ze mě ekonoma taky nedělá(a málokdo si to dovolí o sobě říci), ale co se týče ekologů, tak si plácá kdo chce, co chce...kdo má diplom z ekonomické školy je ekonom, kdo z biologické je biolog, kdo z chemické je chemik....tak proč každý druhý o sobě prohlašuje, že je ekolog??? Určeno je to dosti přesně....
Ovšem málokdo si uvědomuje rozdíl mezi být ekolog a ekologicky se chovat(stejně jako ekonom-ekonomický,což ale lidé rozlišují)

12. a co se týče alarmistů - tak je to jen jeden z pohledů, na jev, který není doposud jasný....(ani skeptici neprokázali, že jsou v tom lidi 100% nevinně)
Ale momentálně je alarmistický názor politicky prosazovaný, takže skeptici mají smůlu....až se dostanou do politiky skeptici budou mít smůlu alarmisté!!!Proto byl můj původní příspěvek o tom, že ne za vše mohou ekologové, jak se Vy zde snažíte prosadit(nebo alespoň mám ten dojem z Vašich příspěvků).......

Odpovědět


No,

karpinus,2008-04-07 13:23:10

těch bodů je zjevně moc najednou a dá se rozebírat jeden po druhém, ale na to nemám čas ani chuť. V něčem máte pravdu, v něčem ne, stejně jako já. Podstatné je to, že dnešní prosazované trendy ohledně energie a náhrady paliv ničemu nepomůžou, spíš naopak. Jestli to dělají ekologové nebo rádobyekologové, to si asi každý musí srovnat podle svých názorů. Já považuju Bursíkovce za rádobyekology, tím ovšem netvrdím, že jinde nejsou opravdoví ekologové. Jenom jsou nějak míň slyšet. Ještě je otázkou, zda je vhodné používat slovo "ekolog" - to by musel být vědec s několika tituly, aby rozuměl všem vazbám a dějům, které se pod ekologii shrnují. Stejně jako "lékař" - obecně se to používá, ale vždy se následně musí určit, v jakém oboru ten lékař pracuje. (Těžko se o bolesti zubů budete bavit s patologem, že jo.) Stejně tak by každý ekolog měl upřesnit, v jaké činnosti je kovaný. Nakonec zjistíme, že do celkové vědní disciplíny ekologie má čím přispět mimo ochránců přírody, ochránců živ.prostředí, ochránců zvířat, botaniků, mykologů atd atd i ekonom, jaderný fyzik, zpracovatel ropy či zemědělec a další. Proto se mi zdá nelogické ptát se zemědělce na ekonomiku, stavebnictví, politickou angažovanost, biopaliva či inflaci. Pokud všem těmto disciplínám rozumíte, gratuluji k Vašim mnoha titulům. Já chtěl jen přispět pohledem sedláka. Na Vaše otázky budete muset sehnat několik jiných odborníků.

Odpovědět


Karpine....

PetrD,2008-04-07 14:23:54

Děkuji mnohokrát za diskuzi.....no oni ti ekologové nejsou odborníky na všechno!!A já z těchto věd opravdu diplomy nemám....ale už od počátku studia jsou ekologové vedeni k širokému rozsahu znalostí....Samozřejmě postupem času se každý zaměří přesně na svůj obor(botanika, fyzika, chemie, ovzduší, meteorologie, ochrana druhů....), ale pořád je to tak, že mají znalosti z ostatních odvětví a těm rozumí... A díky tomu(k čemuž jsou celou dobu vedeni) jsou dávat mnohé aspekty do souvislostí!!! A pokud mu něco uniká, tak je pro ekologa mnohem snažší doplnit si nové informace...(než pro jiné vědce z konkrétních oborů)...
A já neříkám, že do otázek ekologie a ŽP nemají co mluvit ostatní vědci, z ostatních oborů!!!Neboť jak správně říkáte je to velmi komplexní téma, které do těchto oborů zasahuje!!! Já jen říkám to, že by jejich názory byly mnohem cenější, kdyby je prezentovali jako odorníci ve svém oboru, než je zobecňovat(jak se mnohdy děje)....

Odpovědět

cele je to jen politika

DRK,2008-04-03 11:12:10

Cele je to jen politika a divadlo. Abych mohl urcit nakolik technologicky zvladneme (omezime, zastavime)otepleni planety, to bychom napred museli presne vedet, jak moc clovek to otepleni momentalne zpusobuje.... Jedine co dokazeme zmerit je dejme tomu prumerna teplota klimatu na zemi (a to je jeste otazka metodiky jak to vyjde) z jake miry se na zmene klimatu podili clovek nikdo pokud vim jeste poradne nakvantifikoval.

Odpovědět

To je přece zcela jasné!

Aleš Hrubý,2008-04-03 09:50:26

Důvod, proč "mnoho průmyslových zemí nenaplňuje ani mírné závazky vyplývající z Kjótského protokolu" (nejvíc odstrašující jsou zejména zelené Rakousko a Německo) je zcela jednoduchý:
1. Kromě zakázané jaderné energie žádné nové efektivnější energie prakticky NEEXISTUJÍ
2. Jadernou energetiku díky zmanupulované veřejnosti a činnoti zelených v některých vládách nikdo nerozvíjel

Už vůbec nesouhlasím s autory v Nature - je to nesmysl už jen proto, že taková technologie existuje již dnes - jaderné elektrárny. Ostatně k vědeckým šarlatánům, kteří jsou experti na technologický pokrok na planetě Zemi za 20 až 4O let mám krajní nedůvěru (i přes ten Nature)....

Odpovědět


Na tuto problematiku jsem napsal článek...

Aleš Hrubý,2008-04-03 09:51:50

Pokud to majitelům OSEL.CZ nevadí, uvádím link:
http://neviditelnypes.lidovky.cz/ekologie-potemkinovske-silenstvi-s-obnovitelnymi-zdroji-pn1-/p_ekonomika.asp?c=A080401_113928_p_ekonomika_wag

Odpovědět


Varovat

Aleš Hrubý,2008-04-03 09:55:13

Varovat před zkázou planety a zároveň odmítnout jadernou energii je asi totéž, jako plavec, který chce přeplavat Rio Negro (plné piraní) a zaváže si oči, ruce i nohy....

Odpovědět


Riziko piran

Kabela Luděk,2008-04-04 10:28:02

Neni znamy utok pirani na cloveka. Bacha na ty metafory, nechtene se stanou zrcadlovym obrazem toho, co ma byt metaforou argumentacne podporene. Nemluve o tom, ze ideologicti apologeti jaderne energetiky jsou stejne scestni jako jeji ideologicti odpurci

Odpovědět


Piraně

Aleš Hrubý,2008-04-04 16:19:23

.. snad jsem to už někde taky slyšel. Taky jsem ale už viděl pár filmů, kde piraně žraly lidi po desítkách :)
Že by další mýtus - fikce - realita?
V kontextu globálního oteplování to je ale docela dobré přirovnání...

Odpovědět


pane Aleši,

karpinus,2008-04-04 19:23:02

naprosto s Vámi souhlasím. Škoda, že ten článek na psu je v ekonomice, možná ho nenajde pár takových jako já, co hlavně otvíráme "vědu". Ale dobrý.

Odpovědět


Pirani

Standa17,2008-04-08 16:22:40

Stavim se na stranu Alese, ja to take videl v televizi, tak to preci MUSI byt pravda. Nelibi se vam toto tvrzeni? Me se take nelibi tvrzeni "rikaji to vsichni (EU, IPCC, doplnte si cokoli), tak to je pravda a kdo rika ze ne, je POPIRAC PRAVDY" a setkavam se s nim na kazdem kroku (dokonce i v teto diskuzi)...

Odpovědět

Lenost je metla lidstva

Tom,2008-04-03 09:46:41

Proč něco řešit, když daleko jednodušší je zavřít oči a všechno popřít. Tvrdit, že Globální oteplování tu bylo vždy, Ale nyní nejde o GO, ale o globální likvidaci všeho.

Odpovědět


lenost je příčinou technologického pokroku.

Jan,2008-04-03 18:50:25

Skepse ke globální změně klimatu je jen a pouze skepsí k podivuhodně vágním podkladům, které alarmisté užívají k ovlivnění veřejného i společenského vědomí. Je to skepse k těmto jurodivým "spasitelům", k blábolům biocentristů, hlubinných ekologů. A nemylte se, politikům se jejich běsnění velmi hodí - kde jinde sehnat velké téma, které nelze ani kvantifikovat ani verifikovat. Téma které dobré i špatné výsledky jen podporují.

Odpovědět

jihlava

Jindra Tušer,2008-04-03 09:28:27

Tureček měl pravdu: http://www.osel.cz/index.php?clanek=3315
Chtěl bych teď vidět všechny ty, co mu pod článkem spípali.

Odpovědět

globlani oteplovani? nesmysl

Vaclav,2008-04-03 09:27:39

Co to je za nesmysly? Žádné globální oteplování přece neexistuje. Všichni jsou hlupáci jenom náš Vašík je nejchytřejší na světě!

Odpovědět


Nekřivděme mu,

karpinus,2008-04-03 12:52:22

já ho taky nemusím, ale neřekl to takhle naplno. Řekl, že se máme připravit na možné změny, takže taky nenápadně souhlasí s tím, že se asi něco děje. Myslím, že pod tento článek by se i vševědoucí Vašík podepsal.

Odpovědět


ale nepodceňuj Václava

Jan,2008-04-03 22:22:12

On totiž pracoval v prognostickém ústavu - tam se také mělA věštit jako budoucnost - je tedy kvalifikovaný. Ví co je to za marnost ,tedy ví že to nefungovalo, ví že statistika je lež. Místo toho tam raději s Komárkem pod dohledem z Moskvy, připravili sametovku. Klimatické modely na dvacet let dopředu jsou - prasárna na zdravý rozum.

Odpovědět


čekání místo předpovědí

reo,2008-04-05 07:29:59

Fajn, kdo pracuje se statistikou ví to. Ale jediná další možnost, než snažit se to předpovědět, je počkat až se to stane. Nejen regulatčíci a centr. plánovači odhadují budoucí vývoj. Každá firma a soukromý sektor se snaží maximalizovat přesnost vývoje rizik, kterým bude čelit a to z logického důvodu, být nepřipraven na ona rizika znamená být jimi postižen.

To se, ale společnost asi moc dobře nepřipraví a neadaptuje, když nebude vědět na co, či do jaké míry a jaká míra nákladů se jí na to ještě vyplatí, že? S modely je problém, ale jiná cesta není.

Odpovědět

Uf!

Ostap Bender,2008-04-03 08:18:57

Šmarjájozef, opravdu Bert Mertz řekl jedním dechem to, že jejich hodnocení je správné, protože to schválili odborníci, aby v zápětí potvrdil, že neodpovídá realitě? To už by byla naprostá ztráta soudnosti.
Nebo to je jen zkomoleno zkrácením?

Odpovědět


Ano, tak to Mertz řekl

MV,2008-04-03 08:36:41

Není to zkomoleno krácením ani překladem. Je to skutečně vyjádření Berta Mertze, tak jak je zaznamenal zdroj: Nature.

Odpovědět


To mi připomíná přednášky z vědeckého komunismu

Pavel,2008-04-03 09:08:20

Tam taky přišel asistemt z VUMLu a řekl, že nám bude přenášet teorii, a že to nesmíme porovnávat s praxí. Když jsme mu připoměli, že podle Marxe je hlavním kriteriem pravdivosti teorie praxe, tak na to řekl, že to je právě ta teorie.

Odpovědět


No teda.

Ostap Bender,2008-04-03 15:23:24

No tak to už fakt potěš koště. :-(

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace