Spotřeba a porodnost  
Ženy západu rodí jako třicetitunové gorily…

„Potrava a plodnost jdou ruku v ruce“. „Ženy západu rodí jako 30-tunové gorily“. To jsou dva titulky z článků v seriózních vědeckých  publikacích těchto dnů. V podstatě v nich jde o zveřejnění poznatku výzkumníků, kteří dospěli k tomu, že čím má jedinec vyšší spotřebu, tím méně má potomků.


 

Američtí ekologové si matematikou „posvítili“ na záhadný pokles porodnosti ke kterému dochází ve všech společnostech, které se staly technologicky vyspělými. Zjišťovali, zda tento pokles nějak kopíruje křivku spotřeby potravy. Ve zvířecí říši totiž porodnost úměrně klesá s nárůstem spotřeby potravy. Toto pravidlo platí u zvířat obecně a energetická spotřeba jedince je zase v úzkém vztahu k velikosti těla, takže výsledkem těchto dvou závislostí je skutečnost, že čím hmotnější zvíře je, tím méně má potomků.

Zapadá ale do těchto obecných zákonitostí přírody také člověk?

U goril s hmotností přibližně 100 kg můžeme očekávat, že budou v budoucnu mít 3 až 6 potomků. Většina severoamerických a západoevropských žen, jejichž hmotnost je podstatně nižší než 100 kg, má ale ve skutečnosti méně než dvě děti. Zdá se, jakoby citované pravidlo o konzumaci potravy a množství přijaté energie se na plodnost  pána tvorstva nikterak nevztahovalo. Pokud by totiž platilo, musely by mít ženy více dětí, než mají jejich příbuzní – lidoopi s jejich třemi až šesti potomky.
Zdání, že vztah spotřebované energie a následný pokles porodnosti,  jakoby u lidí neplatily trvalo jen do doby než ekologové do kolonky „spotřebovaná energie“ započetli skutečnou celkovou spotřebu, tedy kromě energie obsažené v zkonzumované v potravě také energii spotřebovanou jedincem v dopravě, na topení a při zábavě  (ta u severoameričanů představuje 11 000 watů). Pak začal vztah platný pro celou živočišnou říši platit i na lidi.
Tento závěr potvrzuje Melanie Mosesová z univerzity v Albuquerque v Novém Mexiku, která porovnávala údaje z více než sta zemí, a sledovala jak se měnila porodnost za posledních 150 let. Porodnost ve všech zemích pravidelně, rovnoměrně klesala s nárůstem energetické spotřeby. Také v Evropě populace začala výrazně klesat okolo roku 2000 v návaznosti na záchvat nárůstu spotřeby energie.
Je to jakoby  „dělání energie bránilo dělání dětí“.
Antropolog Robert Foley z Velké Británie v této souvislosti hovoří o paradoxu, kdy lidé s tím, jak se stávají bohatšími, přestávají mít potomky. Vysvětlením mohou být vysoké životní náklady a tvrdá konkurence ale zůstává záhadou, proč také spotřeba energie mění chování lidí ve smyslu neochoty se reprodukovat. Lidé by přece své  rozhodování mít děti neměli podřizovat výsledkům závěrečného účtu statistického úřadu ohledně  hrubého domácího produktu.
Zatím ale vše nasvědčuje tomu, že honba za tím poskytnout dětem odpovídající bohatství je pro nás důležitější než nutkání zajistit si dostatek potomků.

Závěr
Nechť je síla vedoucí lidstvo k dobrovolnému rozhodnutí omezení své reprodukce jakákoli, je mocná. Také si můžeme poněkud poopravit naší vžitou představu, že čím více jsou matky při těle, tím méně mají potomků. Podle poznatků amerických ekologů platí, že čím více energie společnost spotřebovává, tím více  klesá porodnost u jejích členů. A nemusí přitom jít o souvislost s otylostí.

Datum: 30.06.2003
Tisk článku


Diskuze:

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?

Novy Usvit,2015-03-20 12:18:36

Kolik uživatelů fóra je potřeba na výměnu žárovky?
-- 1 uživatel vymění žárovku a napíše příspěvek o tom, že vyměnil žárovku.
-- 4 uživatelé na to, aby napsali o podobných zkušenostech o výměně žárovky a o tom, jak různě mohou být žárovky vyměňovány.
-- 7 uživatelů k upozornění na to, jak nebezpečné může vyměňování žárovky být.
-- 1 uživatel k tomu, aby přesunul téma do sekce "Světlo".
-- 2 uživatelé na obhajobu toho, že téma mělo být přesunuto do sekce "Elektrické spotřebiče".
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby v příspěvcích, týkajících se předchozích příspěvků o výměně žárovky.
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří poukazovali na gramatické chyby
-- 6 uživatelů, aby napsalo, že všichni uživatelé, jenž udělali gramatickou chybu, si mají znovu odchodit základní školu
-- 6 uživatelů, aby poukázali na gramatické chyby uživatelů, kteří posílali zpět do základní školy (a ti se budou bránit tím, že rychlý chlapci je správně, protože jsou v jejich nářečí mladý chlapci)
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli se má říkat "žárovka" nebo "výbojka".
-- 2 uživatele "průmyslové profesionály", kteří budou všechny informovat o tom, že správný termín je "světlo".
-- 2 uživatele, kteří o sobě budou prohlašovat, že jsou také odborníci z průmyslu a že výraz "žárovka" je naprosto správný.
-- 5 uživatelů na to, aby se dohadovali, jestli jsou lepší klasické žárovky nebo rtuťové výbojky
-- 1 uživatel, který bude o sobě prohlašovat, že je doktor přírodních věd s červeným diplomem, a proto ví, že rtuť není jedovatá a jedovatost rtuti je jen mýtus.
-- 2 uživatele na to, aby upozornili, že toto není diskuze o pravopisu, ať přejdou do diskuze o pravopisu
-- 5 uživatelů na to, aby všechny ostatní informovali o tom, že diskuze o žárovkách není diskuze o žárovkách, ať ostatní laskavě pokračují v diskuzi jménem "Jaký monitor a vypalovačku?", která o žárovkách je.
-- 5 uživatelů k obraně příspěvků této diskuze, kteří budou říkat že všichni používáme žárovky a proto jsou ty příspěvky vlastně relevantní.
-- 2 feministky, aby upozornili na to, že ženy šroubují žárovky daleko lépe, než muži
-- 5 uživatelů ke vkládání příspěvků s odkazy, kde mohou ostatní uživatelé vidět různé druhy žárovek.
-- 4 uživatele, kteří napíšou příspěvky se správnými odkazy.
-- 5 uživatelů, kteří budou odkazovat na všechny příspěvky napsané od počátku až do současnosti, kompletně je citovat a to včetně všech hlaviček a podpisů, a nakonec do svého příspěvku přidají "Já taky"
-- 5 uživatelů, kteří budou psát skupině uživatelů, která dlouho nepsala, že nepíšou, protože nemůžou oponovat jejich názorům.
-- 4 uživatelé, kteří budou říkat "A neřešilo se tady tohle před chvílí?".
-- 9 uživatelů, kteří budou říkat "nejdřív hledej, než se tady budeš ptát na něco o žárovkách" a dají link na vyhledávání googlu s dotazem výměna žárovek, ve kterém google vyhodí jen odkazy na různé podstránky diskuze, ze které byl uživatel odkázán k vyhledávači.
-- 1 uživatel, který se zeptá, jak vyměnit kolo u auta.
-- 5 ekologů, aby nás varovalo, že žárovky způsobují extrémní globální oteplení, jenž do pěti let uvaří veškerý život na planetě
-- 9 opravdu přínosných uživatelů, kteří úplně každého uživatele do posledního musí upozornit na to, že je směšný. A každého jednotlivce musí na tuto veledůležitou informaci upozornit v samostatném příspěvku.
-- 1 administrátor, aby zablokoval uživatele za to, že si dovolil si stěžovat na šikanu jiným uživatelem
-- 1 uživatel, který byl doposud skrytý a bude reagovat na prapůvodní první příspěvek, který byl napsán před půl rokem, takže všechen ten cirkus se bude opakovat.

U nás to takto nikdy vypadat nebude, nebojte!
www.racional.eu diskuze jen pro rozumné lidi

Odpovědět

výborné

JardaGutvirth,2003-07-03 21:48:49

Výborný článek ale neukazuje nečekané souvislosti. Jen přímou úměrnost množství bohatství na hlavu k tomu, co žena ztratí tím, že má dítě. Její ztráta (příležitostí) je proti minulosti větší. Možná že to platí jen pro společnosti, kde rychle roste HDP. Kdyby stagnovalo, nějak se "to" rozumně ustálí? Vzorce chování vedoucí k malému potomstvu by měly přirozeně zanikat - nedotčené populace budou na ty neplodné vyvíjet tlak a ty případně zaniknou.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace