Smí Rakušané topit uhlím?  
Březen za kamna vlezem, duben ještě tam – přemýšlet - budem. Podle rakouské ústavy je zakázáno odstraňování nebo zužitkování radioaktivních látek. Je proto provoz rakouských uhelných elektráren protiústavní? A co topení v kamnech?

Jeden diskutující na Oslu poukázal na rakouskou ústavu, která podle jeho názoru údajně zakazuje dopravu a uskladňování štěpného materiálu. Dále napsal, že uhlí obsahuje štěpný materiál a že z toho plyne, že provoz uhelných elektráren odporuje rakouské ústavě a jejich provoz by proto byl protiústavní a měl by se zastavit.
Při bližším ohledání bylo zjištěno, že citoval z Wikipedie, kde je příslušný ústavní paragraf zjednodušen a že onu pasáž přeložil. Formulace v § 3 je taková, že se zakazuje jak získávání energie štěpením jádra, tak odklízení štěpného materiálu jako odpadu.

Kdyby tomu opravdu bylo tak, jak čtenář uvádí, nesměly by uhelné elektrárny mít žádné funkční komíny a popel by se nesměl odstraňovat, poněvadž obsahuje radioaktivní látky. Zajímavá myšlenka.
Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich
Rakousko zatěžuje životní prostředí každou hodinu 20 – 40 kg uranu
Podívejme se ale jak je formulován rakouský ústavní zákon.


Spolkový ústavní zákon pro bezatomové Rakousko
(zkráceně Bezatomové Rakousko)
Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich
BGBl. I Nr. 149/1999 (BGBl = Bundesgesetzblatt)
§ 1. Atomové zbraně se v Rakousku nesmí vyrábět, skladovat, transportovat, testovat nebo použít. Zařízení na umístění atomových zbraní se nesmí budovat.
§ 2. Zařízení za účelem výroby energie stěpením jádra se v Rakousku nesmí zbudovat. Pokud taková již existují, nesmí být uvedena do provozu.
§ 3. Doprava štěpného materiálu je na rakouském území zakázána, pokud tomu neodporují mezinárodní závazky. Z tohoto zákazu je vyjmut transport výlučně za účelem mírového užití, nikoliv ale za účelem získání energie stěpením jádra a odstranění nebo zužitkování radioaktivních odpadních látek. Nadto se nesmí udělovat žádné výjimky.
§ 4. Zákonem se musí zabezpečit, že škody, které v Rakousku vzniknou jadernou nehodou, byly přiměřeně vyrovnány a náhrada škody byla také prosazována vuči zahraničním škůdcům jak jen to je možné.
§ 5. Provedení této spolkové ústavy náleží spolkové vládě.
http://www.salzburg.gv.at/1999a149.pdf

Poznámka: Následující pohled si nečiní nárok být právní analýzou.


Kritický je třetí paragraf a v něm podtržená věta
„§ 3. Die Beförderung von spaltbarem Material auf österreichischem Staatsgebiet ist untersagt, sofern dem völkerrechtliche Verpflichtungen nicht entgegenstehen. Von diesem Verbot ausgenommen ist der Transport für Zwecke der ausschließlich friedlichen Nutzung, nicht jedoch für Zwecke der Energiegewinnung durch Kernspaltung und deren Entsorgung. Darüber hinaus sind keine Ausnahmegenehmigungen zu erteilen.“
Pojem „Entsorgung“ zahrnuje v němčině jak odstranění (Beseitigung) odpadků, tak jejich zhodnocení (Verwertung). Vztažné zájmeno „deren“ (jejich) se vztahuje jak k štěpnému materiálu, z kterého by se získávala energie, tak také k štěpnému materiálu, který by se Rakouskem transportoval za účelem „Entsorgung“ (odstranění, zhodnocení).
Výše jsme tuto větu tedy přeložili jako „Z tohoto zákazu je vyjmut transport výlučně za účelem mírového užití, nikoliv ale za účelem získání energie stěpením jádra a odstranění nebo zužitkování radioaktivních odpadních látek.“


Podle rakouské ústavy tedy platí, že štěpný materiál obsažený v uhlí se nesmí do kotle uhelné elektrárny dostat. Když už tam jednou je, nesmí kotel opustit. Jestliže by byl z kotle odstraňován, je to již „Entsorgung“ (odstraňování). Jestliže by se popel přidával do panelů nebo jinak zužitkovával, bylo by to rovněž protiústavní.
Jestliže by se na rakouské uhelné elektrárny uplatnila rakouská spolková ústava, tak by všechny přestaly během jedné hodiny fungovat. Vzato do důsledku nesmí v Rakousku žádná domácnost ze svých domácích kamen odstraňovat škváru a popel, poněvadž by tak porušovala ústavu.

Artuš Scheiner - Kocourkov (1903)


Takový závěr připomíná Kocourkov. Kocourkov určitě není smyšlená obec, kde bydlí smyšlení obyvatelé, kteří vše dělají neúčelně a neúspěšně.

Rakousko je příklad země, kde se neúčelné zákony dávají do ústavy, aby s nimi lidé jednali jako mouchy s obrazem císaře pána.

Máme si my Češi nechat líbit porušování rakouské ústavy Rakušany?

Datum: 17.04.2008 08:51
Tisk článku

Kočka a její řeč - Bailey Gwen
 
 
cena původní: 99 Kč
cena: 99 Kč
Kočka a její řeč
Bailey Gwen
Související články:

Cizí planety jsou nejspíš obyvatelnější, než jsme si mysleli     Autor: Stanislav Mihulka (18.01.2015)
Dvojice monstrózních černých děr těsně před apokalyptickou srážkou     Autor: Stanislav Mihulka (08.01.2015)
Spasila čerstvě zrozený vesmír gravitace?     Autor: Stanislav Mihulka (21.11.2014)
Jak vyoperovat z mozku arachnofobii     Autor: Stanislav Mihulka (11.11.2014)
Suborbitální raketa objevila tajuplné moře hvězd     Autor: Stanislav Mihulka (08.11.2014)Diskuze:
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeniTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace