Kuřáci a epidemie TBC  
Řada odborníků se na základě nových poznatků z Indie kloní k závěru, že svět je vystaven riziku epidemie tuberkulózy. Souvisí to s poznatkem, že kuřák je vystaven čtyřikrát většímu riziku že onemocní TBC. Kuřáci také umírají na TBC častěji.

Snad každý z nás má v povědomí nápisy z reklam na tabákové výrobky: „ Ministr zdravotnictví varuje - Kouření způsobuje rakovinu“. Málo kdo si již uvědomuje, že kouření také zvyšuje riziko cévních onemocnění. Řada odborníků si ale dosud nepřipouštěla, že kouření je velmi těsně spojeno s tuberkulózou. Zřejmě proto, že statistická šetření se prováděla především v zemích s rozvinutou ekonomikou a v těch došlo vlivem zlepšení výživy a kvalitní lékařské péče k poklesu výskytu případů tuberkulózy.  Nám Evropanům připadá, že TBC je nemocí minulosti. Na Zemi jí ale ročně podlehne milion lidí, během dvaceti let miliarda. Změnu našich názorů nyní způsobilo zveřejnění výsledků šetření, které provedli v Indii.  Z něj vyplynulo, že ze 400 000 lidí, kteří každoročně zemřou v Indii, jich polovina z tohoto množství zemře na tuberkulózu a sice jen proto, že kouří. Statistika odhalila, že kouření čtyřikrát zvyšuje riziko vzniku onemocnění touto nemocí. Kouření nějakým způsobem umožňuje mykobakteriím,  které jsou momentálně v latentních ložiscích, jejich „probuzení“ a tak dojde ke vzplanutí infekce. Skutečnost, že počet úmrtí na TBC je u kuřáků v Indii dvakrát vyšší je považována za první přímý usvědčující důkaz vztahu mezi kouřením a tuberkulózou.  Tento poznatek poněkud kontrastuje s pozorováním, které známe ze západních rozvinutých zemí. Tam kuřáci mnohem častěji umírají na rakovinu plic a onemocnění srdce. Je pravdou, že i v Indii jsou tyto nemoci mezi kuřáky rozšířeny ve větší míře.


Pravděpodobnost tuberkulózního nálezu je u kuřáků 4x vyšší. Kuřáci v Indii umírají na tuberkulózu, ve srovnání s nekuřáky, 2x častěji.


Výzkumníci se na základě poznatků z Indie domnívají, že s postupující  oblibou kouření v nejlidnatějších oblastech Číny, Afriky a dalších zemí, kde je tuberkulóza častým jevem, dojde ke vzplanutí této infekce obdobně jako v Indii i tam. Zatímco v rozvinutých zemích dochází k řadě legislativních omezení zlozvyku kuřáctví a  k úbytku kuřáků, především v oblasti pasivních kuřáků. Země jako jsou  Indie a Čína  začínají být pro tabákové firmy „zlatými doly“, nejenže zde kouří více a více mužů, kouřit zde začínají i ženy. Právě tato změna v chování v nejlidnatějších zemích světa by mohla mít vliv na vzplanutí tuberkulózní infekce, a nejen v těchto zemích. Jeden z nejpovolanějších odborníků - Tom Glyn, ředitel za oblast vědy a trendů v American Concer Society dokonce prohlašuje: „V budoucnu očekáváme skutečnou epidemii“. Okolo jednoho bilionu lidí se ročně nakazí  tuberkulózou a přibližně 1,6 milionu lidí na ni zemře.Mykobakterie tuberkulosis, způsobující tuberkulózu, se podle nových poznatků může znovu stát problémem pro celé lidstvo. 


Teoreticky by se  země s očekávaným vzplanutím mykobakteriální infekce, jí mohly bránit. Například aplikací léků. Ironií osudu je, že právě v těch místech na Zemi, kde má dojít k největšímu postižení, není ekonomika dostatečně silná, aby zajistila dostatek léků a odpovídající péči o nemocné. A to může hrát jednu z rozhodujících rolí v dalším šíření infekce.  Předpokládá se, že také v USA, Kanadě i v Evropě by mělo kouření vést k nárůstu počtů případů tuberkulózy, ale na rozdíl od rozvojových zemí by tento nárůst měl být jen mírný. Reálný základ této prognózy podporuje i fakt, že v  Evropě se už do některých oblastí nemoc nedávno vrátila. Většinou se v těchto případech jednalo o nové, na léky rezistentní kmeny. To je velmi znepokojující. 


Nové poznatky čtyř autorů Gajalakshmi, Peto, Kanaka a Jha, kteří sledovali vliv kouření v jižním indickém státu Tamil Nadu, rozpoutaly v odborných kruzích živou diskusi. Změnil se ale také náš pohled na možný vývoj případů tuberkulózy na Zemi a to v nikterak optimistickém směru.

Datum: 20.08.2003
Tisk článku


Diskuze:


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace