Sugesce  
Jak je využívána sugesce v současné medicíně.ˇ

 

Sugesce a autosugesce

 


      

Sugescí můžeme ovlivnit chování a pocity druhé osoby. Klasickým příkladem sugesce je hypnóza, kdy hypnotizovaná osoba vykonává nejrůznější činnosti, které po ní požaduje hypnotizér (nejčastěji kouzelník v nějaké show).
Sugesce nemusí ovšem být pouze prostřednictvím hypnózy. Dalším příkladem by mohl být „trik s károvým králem“. Při tomto triku „kouzelník“ popisuje své oběti, jak si má představit libovolnou kartu. Ve skutečnosti kouzelník během své řeči sugeruje verbálními i neverbálními prostředky představu kárového krále*. Nakonec se zeptá, jakou kartu si oběť představovala. Jaké je pak překvapení, když kouzelník vytáhne ze své náprsní kapsičky právě kárového krále.
Dalším příkladem sugesce může být třeba woodoo, kdy šaman může přivodit osobě, která na účinky woodoo věří, nejrůznější zdravotní komplikace.
Autosugesce, jak už z názvu vyplývá je sugesce způsobená vlastní myšlenkou. Klasickým příkladem jsou psychosomatické choroby jako anorexie či bulimie. Rovněž hypochondr často pociťuje příznaky chorob, které ve skutečnosti nemá.
Sugesce má bezpochyby velký vliv na psychiku člověka a psychika může následně ovlivnit zdravotní stav.

* (to, jak přesně se to dělá, prozradit nemůžu – na triky kouzelníků se vztahuje duševní vlastnictví)

 


Homeopatie: komerční verze placeba

Homeopatie je založena na léčbě extrémně zředěnou látkou, která ve velkém množství vyvolává příznaky podobné příznakům léčené choroby. V homeopatii se využívají látky získávané z rostlinné, živočišné a minerální říše (příklady: hadí jedy, včela, mravenec, rulík, plavuň, železo, měď…).
Postup výroby zůstává již po 200 let stejný: prvotní látka se nechává po 21 dnů macerovat v alkoholu a pak se ředí v poměru 1:100 se 70% alkoholem či 2x destilovanou vodou. Toto ředění se opakuje až 1000x (takže obsah účinné látky by teoreticky byl 1:102000). V běžné praxi se využívá 30C-90C. To znamená, že se postup opakuje 30x (90x), tedy poměr původního roztoku k ředidlu je 1:1060 - 180. Když si tato čísla srovnáme s Avogadrovou konstantou (řádově 1023), pak je jasné že se účinek homeopatických léčiv nemůže přenášet pomocí molekul. Kouzlo homeopatie spočívá v dynamizaci – po každém zředění se musí nádoba energicky protřepat (dnes již prováděno strojově), jinak by se nejednalo o homeopatické ředění, ale o pouhé ředění, které je naprosto neúčinné. (Mgr. Jaroslav Graclík, 2005)

 

Účinek homeopatických léčiv se skoro podařilo prokázat francouzskému imunologovi Jacques Benveniste, který chtěl publikovat článek o působení homeopaticky ředěných látek na buněčnou kulturu bílých krvinek.
Pokus probíhal následovně: Anti-imunoglobin E o různém centimálním ředění s vodou způsoboval imunitní reakci bazofilních leukocytů, a to i v případě, že ředění již překročilo hranici, za kterou by v roztoku neměly být žádné molekuly účinné látky.
Jacques Benveniste se rozhodl tuhle vědeckou pecku publikovat v časopise Nature. Redakce Nature s publikací souhlasila, ale měli dvě podmínky: že se pokus podaří zopakovat v dalších laboratořích a že tým vybraný časopisem Nature bude dohlížet na jeho postup při opakování pokusu. Benveniste souhlasil, jeho článek byl publikován s poznámkou, že právě probíhá ověřování ve 4 nezávislých laboratořích.

Stručně: Žádná nezávislá laboratoř nepotvrdila pravdivost Benvenisteho zjištění. Po provedení dvojitě slepého pokusu v Benvenisteho laboratoři pod dohledem Sira Johna Maddoxe se nepodařilo prokázat Benvenisteho zjištění. Článek o jeho neúspěchu byl publikován v dalším čísle Nature a  Jacques Benveniste ukončil kariéru vědce. Až do své smrti se snažil obhájit svou pravdu.
Od té doby se nikomu nepodařilo prokázat účinek homeopatik takový, jaký by měla podle homeopatů mít. Homeopatika ovšem účinek mají, o tom není pochyb. Tento účinek ovšem není větší, než je účinek placeba1.

 

Placebo funguje zase na principu sugesce. Pacient má pocit, že je léčen, a to vede ke zlepšení jeho psychického stavu, uvolnění a zvýšení psychické pohody. Úspěšně se dají placebem léčit například migrény2.
V čem jsou tedy homeopatika dobrá?
1) Homeopatika jsou drahá (krabička sacharidových kapslí, což ve skutečnosti homeopatika jsou, určitě vyjde levněji). Člověk má ale většinou pocit, že za více peněz se více vyléčí. Takže cena určitě dodává homeopatikům na důvěryhodnosti, a tím i na léčebném efektu.
2) Jako jediný lék nemají homeopatika vůbec žádné vedlejší účinky, a to ani při překročení doporučeného dávkování. (Teoreticky by mohla homeopatika škodit jen pokud by pacient trpěl cukrovkou a sacharidových kapslí by spořádal pár deka :-) )
3) Mnozí lidé potřebují pouze psychickou podporu v nemoci. Pak lékař předepsáním homeopatik rozhodně nic nezkazí. A v případě, že pacient věří v jejich účinek, tak může skutečně očekávat zlepšení.

 


Terapeutické využití hypnózy3

 

Kredit: Cartoon sttock.

Klinická hypnóza zlepšuje stav nebo omezuje příznaky mnoha zdravotních potíží: astma, bolení hrudníku, dýchavičnost, pomočování, nespavost, opakující se bolesti břicha způsobené stresem, migréna. Pomáhá zbavit se návyků jako je kousání nehtů, trichotillomanie (nutkání vytrhávat si vlasy) a cucání palce. Hypnóza rovněž pomáhá snížit chronické bolesti a omezit akutní bolest spojenou s léčebným procesem4-7. Klinickou hypnózu můžeme definovat jako zaměření pozornosti na myšlenku s léčebnou hodnotou, která může umocnit psychofyziologickou změnu. Oproti hypnóze, se kterou se můžeme setkat například v cirkuse, je terapeutická hypnóza vždy auto-hypnózou. Nikdy nemůže hypnotizér zhypnotizovat hypnotizovaného proti jeho vůli. Toto platí i v případě, že se pacient rozhodne řídit instrukcemi druhé osoby. Příklady spontánní auto-hypnózy zahrnují například dítě, které se zasní (jak asi známe všichni z vlastní zkušenosti, nemusí jít jen o dítě), člověk, který je hluboce zabrán do svých myšlenek anebo osoba prožívající stav transu způsobeného emociálním nebo fyzickým traumatem.
Jedna lekce autohypnózy trvá od patnácti minut do jedné hodiny. Záleží na schopnosti koncentrace pacienta. V článku zabývajícím se léčbou bolestí hlavy dětí a dospívajících8 Kohen uvádí, že děti byly po jisté době tréninku schopné uvést se do stavu hypnózy i během patnáctiminutové přestávky ve škole. (V tomto článku je taky popsáno snížení frekvence bolestí hlavy v průměru z 4,5 případů za týden na 1,5 případů. Zlepšení se dostavilo u 88% (5% bez změny, 7% zhoršení) rovněž se zkrátila doba trvání a snížila intenzita bolesti.)
Přestože byla hypnóza uznána jako legitimní medicínský nástroj Britskou lékařskou společností v roce 1955 a v Americe v roce 1958, nepodařilo se ji rozšířit do medicínské praxe4. Důvodem je zřejmě spojování si terapeutické hypnózy s hypnózou předváděnou kouzelníky v nejrůznějších show, nemožnost standardizovat techniky hypnózy a nemožnost objektivně posoudit mnohé hypnotické jevy.
Anbar vidí budoucnost ale pozitivně. Podle něj se hypnóza do klinické praxe bude nadále rozšiřovat. Navrhuje nejrůznější experimenty, které by dále posoudily konkurenceschopnost hypnózy s klasickou medicínou, zahrnout přednášky zabývající se terapeutickou hypnózou na vysoké školy a dělat semináře pro již vystudované lékaře.
Otázkou zůstává, kdo bude takovéto semináře financovat. Farmaceutické firmy podle mě nebudou rozhodně nadšené, pokud se sníží poptávka po antidepresivech a analgeticích o 90%.

 

 

Závěr

Psychický stav člověka má velký vliv na jeho stav fyzický. Dokonce i zánětlivé onemocnění se rychleji léčí u člověka, který je v pohodě, než u depresivního jedince.
Podle mě má homeopatie mnoho společného s hypnózou. Člověk užívající homeopatika prostě ví, že užívá něco, co mu pomůže a je v očekávání dobrých výsledků. Člověk podstupující auto-hypnózu se přímo soustředí na pozitivní myšlení, zbavuje se stresu a aspoň 3x denně se na 15 minut úplně uvolní. Domnívám se, že v obou případech probíhají v organismu stejné děje (vyplavují se určité hormony, mozek vytěsní depresivní myšlenky…). Rozdíl je podle mého názoru pouze v intenzitě, jakou si pomáháme auto-sugescí k lepšímu psychickému stavu a kolik peněz za to utratíme v lékárně.ˇ

 


Literatura:
Homeopatie: komerční verze placeba
1  E. Ernst, M. H. Pittler, MD, Efficacy of Homeopathic Arnica (Archives of  Surgery 1998; 133: 1187-1190)

2  R. FERNANDES, MD, J. J. FERREIRA, MD, AND C. SAMPAIO, MD, PHD, The Placebo Response in Studies of Acute Migraine (J Pediatr 2008;152:527-33)

 

Terapeutické využití hypnózy
3  Ran D. Anbar, MD, HYPNOSIS: AN IMPORTANT MULTIFACETED THERAPY, The Journal of Pediatrics, October 2006
4  Udolf R. Handbook of Hypnosis for Professionals. Northvale, NJ: Jason Aronson; 1987.
5  Olness K, Kohen DP. Hypnosis and Hypnotherapy with Children. 3rd ed. New York: The Guilford Press; 1996.
6  Anbar RD. Hypnosis in pediatrics: applications at a pediatric pulmonary center. BMC Pediatrics 2002;2:11
7  Lang EV, Benotsch EG, Fick LJ, Lutgendorf S, Berbaum ML, Berbaum KS, et al. Adjunctive non-pharmacological analgesia for invasive medical procedures: a randomised trial. Lancet 2000;355:1486-90.
8  DANIEL P. KOHEN, MD, AND ROBERT ZAJAC, MD, Self-Hypnosis Training for Headaches in Children and Adolescents.


www.cartoonstock.com/

Autor: Jan Špaček
Datum: 19.08.2008 02:45
Tisk článku

Související články:

Potkani mají představivost: V mysli cestují na imaginární místa     Autor: Stanislav Mihulka (05.11.2023)
Jak hacknout mysl: Jamais vu je snad ještě přízračnějším protikladem déjà vu     Autor: Stanislav Mihulka (27.09.2023)
AI-Descartes je inteligence, která jako špičkový vědec objevuje vědecké teorie     Autor: Stanislav Mihulka (16.04.2023)
Provádí mozek kvantové výpočty?     Autor: Stanislav Mihulka (21.10.2022)
Počátky abstraktního myšlení: Psi pochopí, že mají něco zopakovat     Autor: Pavel Houser (30.09.2022)Diskuze:

Jaroslav Graclík,2008-11-11 19:06:24

Napsal jste: Podle mě má homeopatie mnoho společného s hypnózou. Člověk užívající homeopatika prostě ví, že užívá něco, co mu pomůže a je v očekávání dobrých výsledků.
Dovolte, abych se proto logicky zeptal: Proč paní trpící 20 let na migrény nepomůže placeboefekt chemických léčiv? Hlava ji bolí a musí si opět a opět brát léky na utišení bolesti.
Ta paní byla nakonec léčena homeopaticky a již několik let na migrény netrpí. Pokud vím z odborné literatury, tak dlouhý účinek placeboefektu by byl světovým rekordem.
Praktikuji homeopatii jiš 10 let. Promiňte, ale troufám si tvrdit, že o homeopatii toho mnoho nevíte. Není to lehký obor, je třeba jej studovat celý život. Ale nedokážu si představit, že bych tak dlouho praktikoval něco, co nefunguje. To bych musel být opravdu blázen. Jestliže jsem za svou praxi pomohl mnoha lidem, kteří už byli zoufalí a lékaři jim nepomohli, tak to považuji za dobře prožitých 10 let. Takže prosím všechny, kdo zasvěceně horlí proti homeopatii - nejdříve ji studujte a až pak odsuzujte.

Jaroslav Graclík

Odpovědět

Absolutní medicína

Jiří Vyhnalík,2008-08-27 18:37:02

Homeopatie je z jednoho hlediska téměř dokonalá.
Tam, kde klasické farmaceutické firmy utrácejí miliardy za výzkum a ověřování nových preparátů, oni vystačí pouze s protřepáváním.
Zisky z takovéhoto farmaceutického podnikání pak už dokáží zaplatit leccos.

Odpovědět

O homeopat. kuchynskej soli

Dagmar Gregorova,2008-08-24 18:42:18

Neda mi nezareagovat, pretoze pri homeopatii si uz roky kladiem otazku: AKO JE MOZNE, ZE TOMUTO BLUDU LUDIA V 21. STOROCI VERIA?
Patrala som po 'ucinku' homeopatickeho lieku Natrium muriaticum, co je 'homeopaticke riedenie' obycajnej kuchynskej soli. Len par prikladov zo siete:
http://lesk.zoznam.sk/cl/10171/179566/Beauty-homeopatia-Elixir-krasy :
Natrium chloratum D12 (chlorid sodný), 2 x denne 5 globuliek - Vaša pokožka je mastná najmä na čele a pri korienkoch vlasov (môžu sa tvoriť aj lupiny). Chlorid sodný pomáha aj pri liečbe bradavíc, záderov na nechtoch a oparov na perách. Vhodný je skôr pre introvertov.
Tamtiez: Natrium muriaticum D12 (chlorid sodný), 2 x denne 5 globuliek - Používa sa na vrásky ráno, najviac okolo očí.
http://www.utrochslnc.sk/content/homeopatia-pri-menstruacnych-problemoch: NATRIUM MURIATICUM : zmierňuje opuchy nôh, chodidiel a pŕs, ukľudňuje
*******************
D12 znamena desatinne riedenie, to znamena ze 1g soli na 9 g vody… “potencovat” potrebnym poctom traseni… potom 1 diel roztoku s 9 dielmi vody “potencovat” … a takto to zopakovat 12 x.
Ak by sme to pre zjednodusenie len vazili, potom po prvej “potenciacii” mame v 10 g roztoku 1g soli, po druhej 0,1 g soli, po tretej 0,01g soli… po dvanastej 0,00000000001g soli.
Predstavte si, kolko soli denne spotrebujete v obycajnom jedle. A polozte si otazku, ako asi vase telo rozpozna, ktora z tolkych molekul soli je ta “napotencovana” z tych desiatich malych dennych “globul” s riedenim D12 a ze ma na nu zareagovat vyhladenim vrasok, vyliecenim oparu, bradavice, ci zahnanim smutku…
Perlicka na zaver, pri ktorej prestavam chapat, ako po 200 rokoch homeopatie su ludia vobec este chori:
http://members.chello.sk/ekona/Ekona_Homeopatiav1.htm:Homeopatia pozná liek proti smútku - Natrium muriaticum.... Homeopatia nám môže dopomôcť k väčšej otvorenosti k svetu. K väčšej výkonnosti. K väčšej obľube. K pohode. A môže taktiež odstrániť takmer akúkoľvek fyzický problém. :-)

Odpovědět


Ani se nedivím

Marcel Koníček,2008-08-25 12:20:32

Já se ani nedivím, že tomu ještě někdo věří, protože většina lidí ani neví co to homeopatika jsou. Když nevíte že to je rozředěná kuchyňská sůl, tak věříte i v ty nejzázračnější účinky a jak je známo z bible "víra tvá tě uzdraví".

Odpovědět

Nesouhlas

Ládík Moravský,2008-08-20 10:37:45

Dovoluji si tak trochu nesouhlasit s větou "Homeopatika ovšem účinek mají, o tom není pochyb. Tento účinek ovšem není větší, než je účinek placeba." Dceři, když byla ještě dost malá, jsme pořídili homeop. lék na atopický ekzém. Po pár dnech se stav docela rapidně zhoršil. Myslím, že i tento negativní účinek dokazuje, že vliv homeopatik je vyšší jak účinek placeba - jenom to v našem případě zafungovalo špatně. (Možná, kdyby jsme vydrželi nervově, se to časem mohlo zlepšit ...)

Odpovědět


nesouhlas s nesouhlasem

Tomáš Skopal,2008-08-20 13:19:39

to, ze se vasi dceri ekzem zhorsil neni dukaz toho, ze homeomatika fungovala opacne... stejne tak se mohl stav zhorsit i kdyby jste ji nepodali nic (ne vzdy cas a spanek leci)

Odpovědět


Ne ne,

Ládík Moravský,2008-08-21 15:32:03

to asi ne, protože jsme podávání léku museli začít v době, kdy byl stav ekzému klidný a stabilizovaný, a současně jsme museli dodržovat režim vyhýbání se všemu, co jej kdy vyprovokovalo. Můžete samozřejmě mít pravdu, ale pokud si vzpomínám, jak se manželka (lékařka!) snažila, nevěřím tomu, že příčina zhoršení byla jinde.

Odpovědět


Názor

Marcel Koníček,2008-08-24 16:26:30

Můj názor(jako laika) je takový, že příčinou zhošení mohl být psychycký účinek placebo efektu. Říkám si, že stejně jako čas a spánek vždycky neléčí tak stejně nemusí vždycky léčit placeboefekt. Z lékařského hlediska však přímý účinek homeopatika byl stejně nulový jako kdykoli.

Odpovědět

Upřesnění odkazů

Libor Jakubčík,2008-08-19 20:45:04

Na stránce: http://www.boiron.com/en/htm/04_recherche_homeo/recherche_biologique.htm
jsou na konci 2 publikace (v pdf a v angličtině).
http://www.boiron.com/download/04_recherche_homeo/P40_70_en.pdf
http://www.boiron.com/download/04_recherche_homeo/P99_101_en.pdf
V těchto pdf je na konci seznam prací(časopisy), kde autoři výsledky uvedli (Refences in chronological order).

Odpovědět


Dotaz?

Martin Janů,2008-08-19 22:14:32

Při studiu jsem narazil na pokusy pana Jakubčíka, který doporučuje léčit průjem posloucháním léčivých zvuků? ( http://homeopatie.ivories.cz/index.php?strana=clanky&clanek_id=219 ) Je to shoda jmen?

Odpovědět


Články

Jan Špaček,2008-08-19 23:00:48

Děkuj, 1. pdf jsem si zběžně prohlédl a zjistil jsem:
První článek je přesně ten o kterém tady píšu. (The effect of histamine dilutions on basophil degranulation)
Tento experiment se nepodařilo prokázat a jedná se buď o úmyslný podvrh, nebo o neúmyslnou chybu...
Ve druhém článku (Activity of ultra-low doses
of acetylsalicylic acid) je používán aspirin s ředěním 5C, což odpovídá koncentraci 10na-10. Tento experiment nepotvrzuje teorii dynamizace a přenosu informace za pomocí molekul ředidla.

Odpovědět

Důkaz?

Stygi Moloch,2008-08-19 20:01:45

Netvrdím to, proč bych to tedy dokládal? Jen mám takový dojem. Podle mě je celý problém v přístupu. Je snaha vědecky hodnotit něco, co vědecky hodnotit nelze a je silně individuálně podmíněné.

Odpovědět


Žádné důkazy nepotřebuji! Mám dojem a to stačí!

Karel Zvostal,2008-08-24 00:01:50

Já nic netvrdím! Tak nemusím nikomu nic dokazovat. Já mám dojem a to mi stačí.

Odpovědět

Biologický výzkum

Libor Jakubčík,2008-08-19 19:39:42

Uvádím odkaz na solidní biologický výzkum v oblasti homeopatie: http://www.boiron.com/en/htm/04_recherche_homeo/recherche_biologique.htm
klinický výzkum je zveřejňován např.: http://www.boiron.com/en/htm/04_recherche_homeo/recherche_clinique_02.htm
Tady jsou uveřejňovány pokusy s kontrolními skupinami, dvojslepé pokusy....)
Na těchto stránkách je zdůrazněna serioznost prováděných zkoušek: http://www.boiron.com/en/htm/04_recherche_homeo/perspective_avenir.htm
http://www.boiron.com/en/htm/research-homeopathy/homeopathy-survey.htm

Odpovědět


Můžete mi trochu pomoci...

Jan Špaček,2008-08-19 20:16:07

Mohl byste mi poslat data, které zjistili? Na vaše odkazy jsem se díval a nepodařilo se mi najít konkrétní výsledky (kromě knihy ve Francoužštině).
A který časopis opublikoval tento výzkum? (to dokládá věrohodnost výsledků více, než slova autorů)

Odpovědět

Fakta

Jan Špaček,2008-08-19 16:13:44

Přiznávám se, materiály potvrzující účinnost homeopatické léčby při léčbě zvířat jsem doopravdy nečetl (ne, že bych nehledal). Mohl byste mi prosím říct, kde hledat? Pokud se vám podaří najít článek, který popisuje seriózně udělaný pokus (s kontrolními skupinami), tak nemám dalších připomínek. V opačném případě Váš příspěvek do diskuse beru, s prominutím, jako mlácení prázdné slámy, či vaření z vody.

Odpovědět


omyl

Jan Špaček,2008-08-19 16:15:26

toto byla reakce na přispěvatele Stygi Moloch

Odpovědět


Homeopatie u zvířat

Stygi Moloch,2008-08-19 20:08:14

Pokud chcete něco o zvířátkách, zkuste v pubmedu "homeopathy animals" a "homeopathy arsenic". Jestli je to prokazatelné, to Vám samozřejmě neřeknu. Podobné testy nedělám a nebyl jsem u toho. Ale mohly by Vás zajímat články dr. Bellavisty. Jeden najdete i pod "homeopathy animals". Napsal dva články o klinických studiích a tam zpochybňuje článek kritizující práci dr. Benvenista. I přes podobnost jmen upozorňuji, že Benveniste byl Francouz a Bellavista je Ital :) Perlička na závěr. Před dvěma roky jsem vedl bakalářskou práci na téma "Homeopatická léčba a její vliv na imunitní systém". Studentka se s tím pěkně poprala a z prvotního nadšení se zrodila skepse. Já mám pořád víceméně neutrální přístup :)

Odpovědět

Placebo

Stygi Moloch,2008-08-19 13:39:02

Nevím do jaké míry jste se pane Špačku zabýval homeopatickou literaturou. Nemyslím jen pana Čeřovského, ale spousty jiných článků z různých částí světa. Napadají mě publikace institucí z Itálie, Indie nebo USA. Nikdy jsem se homeopatiky neléčil a nebudu je propagovat za každou cenu. Ale nesouhlasím s povrchním přístupem na bázi vědecky neprokázáno = neexistující. Homeopatická léčba se používá i v případech onemocnění dětí a zvířat. Bagatelizovat to všechno jako vliv psychiky, mi přinejmenším nesedí. Druhý extrém je, když homeopat nepřemýšlí o tom, jak jeho lék pracuje, stačí mu, že to tak je. Možná jde o podfuk, kterému propadly milióny lidí na celém světě a možná ne. Každopádně to na mě působí tak, že vědci se snaží prokázat neplatnost homeopatie aniž by se snažili zjistit, jestli to opravdu nemůže fungovat nějak jinak než podle zákonitostí klasické chemie a fyziky (viz Avogadrova konstanta). Ale na to nejsou žádné přístroje, tudíž to budeme ignorovat. Nemám pravdu?

Odpovědět


Opet jste nezklamal

Martin Janů,2008-08-19 18:08:34

Muzete necim dolozit Vase tvrzeni : "Vědci se snaží prokázat neplatnost homeopatie aniž by se snažili zjistit..."

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz