Pravěké kultovní místo v Izraeli vydalo falus a mušličky  
Pracovníci Hebrejské university odkryli v severní části Izraele neolitické pohřební prostory se zachovanými předměty z doby 6 750 – 8 500 před Kristem.ˇ

 

 

Zvětšit obrázek
Naleziště Kfar HaHoresh v raním oparu...


Neolit, někdy nazývaný také jako mladší doba kamenná, je pravěké období, ve kterém se lovci začínají usazovat. Namísto lovu a sběru se stávají hlavním zdrojem obživy zemědělské produkty. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos = nový a lithos = kámen.  Název tak odráží jeden z typických pracovních nástrojů tohoto období, broušený kámen. 

Zvětšit obrázek
... a v čase poledním.

Neolitická revoluce začala na Blízkém východě. Tam proběhla někdy v 10. nebo 9. tisíciletí před Kristem. Vykopávky z oblasti dolní Galileje, o nichž je tento článek, nejsou jen dokladem nástupu zemědělství, vypovídají mnohé i o duchovním životě lidí té doby.

 

 

Objevená památka s pravěkými pohřebními předměty představuje obezděnou plochu o rozměrech 10 x 20m. Není ale vyloučeno, že bude ještě větší. Jde o lokalitu Kfar HaHoresh v Nazaretské horské oblasti. Jde o kulturu, která se někdy označuje také jako předkeramická. Rozsah naleziště svědčí o tom, že šlo o oblastní kultovní centrum a pohřebiště, které sloužilo vícero níže položeným vesnicím současně.

 

 

 

Zvětšit obrázek
Klenuté struktury a zeď zalomená do tvaru písmene „L“. (Kredit: Nigel Goring-Morris

Podle Nigel Goring-Morrise z Archeologického ústavu Hebrejské university, vedoucího tamních vykopávek, jeden z mnoha hrobů odkrytých v tomto roce patří čtyřicetiletému muži, který byl pohřben ve skrčené poloze.  Mezi pohřebními předměty se našla malá symbolická čepel sekyrky a mořské lastury. Opodál ležel celý shluk asi šedesáti mušlí. Schránky mořských živočichů svědčí o čilém obchodu mezi Středozemním a Rudým mořem. Poblíž místa s klasickými pohřebními dary bylo zahrabáno celé stádo skotu.

 

Zatímco pro symboly plodnosti tohoto období z jiných míst je charakteristické uctívání kultu matky, doprovázené zobrazováním ženských atributů, zde byly nalezeny jen samé falické předměty, včetně jednoho zasazeného do samých základů zdi.

Zvětšit obrázek
(1) Falický symbol plodnosti, (2) malá rituální sekyrka z hadce, (3) přívěsky z lastur, (4) odznak neznámého významu opatřený zářezy.

Mezi pohřebními dary se zde našly dokonce exotické minerály. Malachit, původem z jižní oblasti Mrtvého moře a obsidián (přírodní vulkanické sklo) z centrální Anatolie. Symbolická malá broušená kamenná sekyrka zase byla vyrobena z hadce, který se vyskytuje jen na Kypru a v severní Sýrii. Výroba kultovních předmětů a jejich ukládání do hrobů svědčí o tom, že zdejší komunita se řídila rozsáhlými rituálními praktikami.

 


Zatím bylo v tomto nalezišti odhaleno 65 pohřbených. Hroby poskytují obraz toho, že společnost kladla důraz na muže, mladé(!) muže. Kostry byly nalezeny přímo pod zdmi nebo jsou nějak ve spojení s kamenným valem, tvarem připomínajícím písmeno „L“.

Prof. Nigel Goring-Morris

Na zdech se dochovalo něco jako vápenná omítka. Pohřbívalo se zde jak do jednotlivých hrobů v pozici skrčenců, tak do mnohonásobných hrobů v nichž je až 17 koster.  V jednom hrobě se dokonce našly kosti, které byly úmyslně přeskupeny do jakéhosi obrazce.

 

Nález je datován do doby 8 500 – 6 750 před Kristem a spadá tedy do doby, kdy se v úrodných oblastech středního východu začaly tvořit první velké vesnické komunity. Do doby, kdy se rozvíjel  kontakt s orientem a revoluce zemědělství se šířila dál do střední Evropy.ˇ

 

Pramen: Hebrew University of Jerusalem , Kfar HaHoresh (SMU)

 


 

 

 

Datum: 03.09.2008 22:58
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz