Odchylka v genu pro receptor vitaminu D znamená zvýšené riziko rakoviny  
Vědci přišli na spojení mezi genem zapojeným do metabolismu vitaminu D a rakovinou kůže. Jedinci s odchylkou v genu kódujícím utváření receptoru vitaminu D, nazývaným BsmI, mohou být více ohroženi vývojem melanomu.


 

 
Simone Moccelin

 

Již předchozí výzkum poukázal na to, že vitamin D má v těle významný ochranný efekt před rakovinou.Vitamín totiž reguluje růst buněk, jejich diferenciaci a nakonec i buněčnou smrt. Vystavení slunečnímu záření tedy přispívá k produkci vitaminu D, což zřejmě má protirakovinné účinky.

 
Vitamin D se váže na receptor uvnitř buněk. To, že  existuje geneticky determinovaná odlišnost v utváření tohoto receptoru u různých jedinců, vedlo výzkumníky  k podezření, že se můžeme lišit i účinkem, který je schopen vitamin D v našich buňkách vyvolat.  Z výsledků výzkumu rovněž vyplývá, že někteří lidé jsou díky této odlišnosti více chráněni před rakovinou kůže než jiní. Výsledky ale byly natolik rozporné, že vyžadovaly další prověření.

 

Mateřské znaménko se začíná rozpíjet do okolní pokožky- neklamná známka začínajícího melanomu.

 
Doktor Simone Mocellin a doktor Donato Nitti z University v Padově se pustili do prověřování existujících studií zkoumajících spojitost mezi běžnými variantami receptoru pro vitamin D a rizikem vzniku melanomu. Jejich práce nakonec byla úspěšná a analýzy odhalily významnou spojitost mezi rizikem melanomu a genem BsmI.


 

Donato Nitti

„Tyto výsledky nepřímo podporují hypotézu, že působení slunečního záření by mohlo mít protirakovinné – „antimelanomové“ – účinky prostřednictvím aktivace systému vitaminu D,“ napsali autoři. „To je bezesporu překvapující tvrzení, protože až dosud bylo sluneční záření vždy spojováno s nárůstem rizika melanomu.“

 

Článek vyšel pod názvem: “Vitamin D Receptor Polymorphisms and the Risk of Cutaneous Melanoma: A Systematic Review and Meta-Analysis.” Simone Mocellin a Donato Nitti. CANCER; Publikovaný online: 22. září 2008 (DOI: 10.1002/cncr.23867)

 

Zdroj: American Cancer Society

 

 

Autor: Ota Beran
Datum: 09.10.2008 04:50
Tisk článku

Související články:

Protinádorová mRNA vakcína prechádza klinickým skúšaním     Autor: Matej Čiernik (12.06.2023)
Nadějný protinádorový lék bude dostupnější     Autor: Dagmar Gregorová (08.11.2022)
Implantovatelný maršmeloun MASTER nastupuje do imunoterapie nádorů     Autor: Stanislav Mihulka (29.03.2022)
Nová americká vychytávka na melanom     Autor: Josef Pazdera (24.06.2020)
Jak kampaň masivního očkování zařídila bezpečnější sex pro všechny     Autor: Stanislav Mihulka (27.11.2017)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz