Šance na narození dvojčat závisí i na stravování  
Gary Steinman - porodník, známý svým zájmem o vícečetná těhotenství, zjistil, že změny ve způsobu stravování mohou ovlivnit šanci žen na narození dvojčat, což znamená, že tato pravděpodobnost je ovlivněna kombinací dědičnosti a stravování.

Časopis „The Lancet“ nedávno publikoval komentář na tento článek od doktora Steinmana na vlivy stravování na narození dvojčat. „Pachatelem“ by mohl být insulinu podobný růstový faktor (IGF), protein, který je uvolňován z jater živočichů (včetně člověka) v reakci na růstový hormon, cirkuluje v krvi a prostupuje přes mléčnou žlázu i do mléka. IGF zvyšuje citlivost vaječníků na folikuly stimulující hormon, čímž zvyšuje ovulaci. Některé studie také naznačují, že IGF může pomáhat embryím přežívat v časných stádiích vývoje. Koncentrace IGF v krvi je asi o 13 procent nižší u veganek než u žen, které konzumují alespoň mléčné výrobky.

Počet dvojčat se ve Spojených státech významně zvýšil od roku 1975, tedy přibližně od doby, kdy byly zavedeny technologie asistované reprodukce (TAR). Záměrné oddalování mateřství také přispělo ke zvýšení pravděpodobnosti vícečetných těhotenství, protože starší ženy mají častěji dvojčata, a to i bez TAR.

 

Gary Steinman


Doktor Gary Steinman: „Pokračující nárůst počtu dvojčat v devadesátých letech dvacátého století mohl být vyvolán i zavedením aplikace růstového hormonu dojeným kravám, aby se podpořila jejich mléčná produkce.“

"V poslední studii, kdy doktor Steinman porovnával výskyt dvojčat u žen, které se stravovaly běžným způsobem, vegetariánek konzumujících mléčné výrobky a veganek. Zjistil, že veganky měly dvojčata pouze na úrovni jedné pětiny počtu, jež byl zjištěn u žen, které nevyřazovaly mléčné výrobky ze své stravy.

Kromě vlivu stravování na hladinu IGF existuje i genetické spojení u celé řady živočišných druhů (včetně člověka). U skotu byly nalezeny oblasti genetického kódu, které řídí podíl dvojčat, v těsném sousedství genu pro IGF. Výzkumníci ve velké populační studii, ve které byly zapojeny afroamerické ženy, bělošky a asiatky, zjistili, že hladiny krevního IGF jsou nejvyšší u afroameričanek a nejnižší u asiatek. Některé ženy jsou prostě geneticky „naprogramovány“, aby měly více IGF než jiné. Podíl dvojčat v těchto demografických skupinách se shodoval s úrovní IGF.

„Tato studie poprvé poukazuje na to, že šance na dvojčata je ovlivňována jak dědičností, tak prostředím, nebo řečeno jinými slovy: jak genetickou výbavou, tak výživou,“ řekl doktor Steinman. Tyto výsledky jsou podobné těm, které byly pozorovány jinými výzkumníky u krav, a tudíž to vypadá tak, že šance ženy na dvojčata souvisí přímo s hladinou jejich IGF v krvi.

Doktor Steinman studoval faktory, které způsobují nebo přispívají k vícečetným těhotenstvím zejména, když přivedl na svět nesmírně vzácně se vyskytující jednovaječná čtyřčata v roce 1997 na LIJ Medical Center. Jeho nejnovější studie publikovaná tento měsíc v Journal of Reproductive Medicine o dvouvaječných dvojčatech je již sedmou v řadě. Dalších šest studií, publikovaných ve stejném časopise bylo zaměřeno na jednovaječná dvojčata. Některé z jeho výsledků jsou shrnuty níže.

 

Předchozí studie vzniku dvojčat
Doktor Steinman zjistil, že ženy, které otěhotněly během kojení, mají devětkrát větší pravděpodobnost, že budou mít dvojčata, než ženy které v době početí nekojily. Také potvrdil výsledky jiných, že u jednovaječných dvojčat jsou častější holčičky než chlapečci a že jednovaječná dvojčata jsou náchylnější k potratu než dvouvaječná. Doktor Steinman také objevil důkaz prostřednictvím analýzy otisků prstů, že jak stoupá počet jednovaječných plodů, tak stoupá úroveň fyzické odlišnosti mezi nimi. V jeho studii mechanismů vzniku dvojčat předcházející jeho nové studii potvrdil, že využití metod oplodnění „ve zkumavce“ (in vitro fertilization, IVF) zvyšuje výskyt jednovaječných dvojčat – kde přenos a nebo implantace dvou embryí vede k narození tří dětí – a navrhnul, že by zvýšení přídavku vápníku nebo omezení chelátového činidla EDTA (ethylen diamim tetraacetic acid) v inkubačním médiu pro IVF mohlo snížit neočekávané komplikace.

„Protože jsou vícečetná těhotenství náchylnější ke komplikacím, jakými jsou například předčasné porody, vrozené vady dětí a těhotenstvím vyvolaný vysoký tlak u matek, než těhotenství s jedním plodem, tak výsledky této studie naznačují, že ženy uvažující o těhotenství by mohly zvážit nahrazení masa a mléčných produktů jinými zdroji bílkovin, a to zejména v zemích, které dovolují používání růstového hormonu u skotu,“ řekl doktor Steinman.

 

O aplikaci růstového hormonu pro zvýšení užitkovosti krav informoval osel v článku „Krávy nadopované růstovým hormonem jsou zelenější“ , ale jeho používání v Evropě zatím není povoleno, ani se nezdá, že by se k tomu schylovalo, takže budoucí maminky v České republice mohou být klidné.

 

Source : North Shore-Long Island Jewish (LIJ) Health System

Datum: 10.11.2008 02:21
Tisk článku

Související články:

Cizí planety jsou nejspíš obyvatelnější, než jsme si mysleli     Autor: Stanislav Mihulka (18.01.2015)
Dvojice monstrózních černých děr těsně před apokalyptickou srážkou     Autor: Stanislav Mihulka (08.01.2015)
Spasila čerstvě zrozený vesmír gravitace?     Autor: Stanislav Mihulka (21.11.2014)
Jak vyoperovat z mozku arachnofobii     Autor: Stanislav Mihulka (11.11.2014)
Suborbitální raketa objevila tajuplné moře hvězd     Autor: Stanislav Mihulka (08.11.2014)Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz