Rostliny jsou pojistkou proti zamrznutí celé planety  
Svět sleduje se znepokojením současný nárůst koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Tento plyn zadržuje v zemské atmosféře sluneční záření a ohřívá Zemi tzv. skleníkovým efektem. Zatím se v ovzduší nenahromadilo tolik skleníkových plynů, aby ohřály Zemi na teploty, jaké vládly před padesáti miliony roků. Tehdy byl severní i jižní pól bez ledu a dnešní Arktidou se proháněli krokodýli.


 

V posledních 24 milionech roků Země čelila paradoxně akutní hrozbě, že zamrzne a promění se ve gigantickou ledovou kouli. Nestalo se tak jen díky pozemské flóře, která udržuje spodní hranici koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře na hodnotách zajišťujících životu na Zemi „tepelný komfort“.  K těmto závěrům došel tým amerických a britských vědců pod vedením Marka Paganiho z Yale University ve studii zveřejněné prestižním vědeckým týdeníkem Nature.

 

Oxid uhličitý se dostává do ovzduší i bez přičinění člověka. Jeho bohatým zdrojem jsou sopečné erupce, rozsáhlé požáry nebo rozklad organické hmoty, například při odumírání lesů těžce postižených škůdci. Zároveň oxid uhličitý z atmosféry také mizí. Váže se na zvětrávající horniny a spotřebovávají jej rostliny od drobných mořských řas až po pralesní velikány. Než začaly oxid uhličitý chrlit také komíny a výfuky, záležela výsledná koncentrace tohoto plynu na poměru mezi jeho uvolňováním a opětovným navázáním v přírodě.

 

Vědci vidí příčiny výrazného oteplení z doby před 50 miliony roků v mnoha různých vlivech, od sopečné činnost, přes změnu mořských proudů až po rozsáhlé požáry. Shodují se však v tom, že se na Zemi začalo záhy ochlazovat, protože z atmosféry postupně mizel oxid uhličitý. Podílelo se na tom především zvětrávání hornin. Koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší klesla až na sedminu původních hodnot a pohybovala se kolem 0,02%. To je zhruba polovina dnešní koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší. Teoreticky mohl obsah oxidu uhličitého klesnout ještě níže. V posledních  25 milionech roků vznikla na Zemi rozsáhlá pohoří, například Tibetská náhorní plošina nebo Andy. Nová horstva se nacházela v oblastech s mírným či tropickým klimatem a v tamějším klimatu podléhaly jejich horniny intenzivnímu zvětrávání. Eroze v nových pohořích hltala kvanta oxidu uhličitého a byla s to stlačit jeho koncentraci k nule. Pak by ze zemské atmosféry unikalo tolik tepla, že by naše planeta celá zamrzla. Nastala by doba superledová.

 

Pagani a jeho spolupracovníci vložili do klimatických počítačových modelů data získaná pokusy na rostlinách pěstovaných v atmosféře s různým obsahem oxidu uhličitého. Přitom se ukázalo, že rostliny fungují na Zemi jako pojistka proti poklesu oxidu uhličitého v ovzduší na nebezpečné hodnoty hrozící zamrznutím celé planety.

 

Rostliny potřebují oxid uhličitý k životu. S pomocí sluneční energie si z něj fotosyntézou vyrábějí základní živiny. Když klesnou hladiny oxidu uhličitého pod určitou mez, začnou rostliny „hladovět“. Nevyrábějí si dost živin a chřadnou. Globální pokles koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší tak vyvolává masivní ústup pozemské flóry. Činností svých kořenů napomáhají rostliny ke zvětrávání hornin a tím i k dalšímu odnímání oxidu uhličitého z ovzduší. Když rostlin ubude, poklesne i množství oxidu uhličitého, jež mizí ve zvětraných horninách. Celková bilance se obrátí ve prospěch uvolňování oxidu uhličitého a koncentrace tohoto plynu v ovzduší začnou opět stoupat. Díky flóře nemůže poklesnout koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší pod 0,02%. To stačí Zemi ochránit před dobou superledovou, z níž by se planeta dokázala vymanit jen s velkými obtížemi. 


Pramen:  Yake University http://earth.geology.yale.edu/~mp364/index.cgi?page-selection=2

Mark Pagani: Rostliny fungují na Zemi jako pojistka proti poklesu oxidu uhličitého v ovzduší na nebezpečné hodnoty hrozící zamrznutím celé planety.

Datum: 09.07.2009 20:51
Tisk článku

Související články:

Jsou příčinou ledových epoch Země tektonické srážky v tropech?     Autor: Stanislav Mihulka (16.03.2019)
Proč byla v Severní Dakotě větší zima než na severním pólu?     Autor: Stanislav Mihulka (01.02.2019)
Čistič skleníkových plynů se recykluje     Autor: Josef Pazdera (03.12.2018)
Mohlo by fungovat geoinženýrství s aerosoly proti globálnímu oteplování?     Autor: Stanislav Mihulka (03.12.2018)
Oteplují ledovce planetu? Některé ano!     Autor: Josef Pazdera (27.11.2018)Diskuze:

zvětrávání

Stanislav Jirovec,2009-07-23 18:07:17

Vidím to ak, že zvětrávání je mnohem pomalejší, asi 183 x jak výměny CO2 v atmosféře.

Odpovědět

Logika myšlenky

Radek Letko,2009-07-13 11:24:06

Domnívám se, že nově rozpoznaný proces oběhu CO2 je v článku poněkud postaven na hlavu.
Rostliny svými kořeny způsobují zvětrávání a tím tedy úbytek CO2 a zamrzání planety. Jsou však na CO2 zároveň závislé, takže jejich činnost se naštěstí při určité minimální hladině CO2 zastaví a tím dojde k obnově skleníkového plynu.
Rostliny tedy nejsou zachránci před zmrznutím, ale příčina zamrzání. Naštěstí zde však existuje zpětná vazba, která rostliny zastaví dříve než způsobí dobu superledovou.

Odpovědět


Radek Letko,2009-07-13 11:33:32

Pokud budu ve své úvaze pokračovat, můžu prohlásit i to, že člověk tedy svým vybíjením rostlinstva a průmyslovými exhalacemi působí blahodárně proti reálně pravděpodobnému nástupu další doby ledové nebo superledové. Bohužel v současnosti nemáme dostatek informace, abychom mohli toto počínání hodnotit jako správné či nesprávné.

Odpovědět

Člověk

Pavel Krůžela,2009-07-09 23:51:09

To potvrzuje teorii, že člověk má v koloběhu života také určitou roli, protože se stará o výrobu CO2 a tím zajišťuje, že se nebude opakovat doba ledová.

Odpovědět


To není teorie, ale skutečnost,

Jan Krásenský,2009-07-12 18:49:40

člověk není mimozemšťan, je součástí přírody. Kdo tvrdí cokoli jiného je v rozporu s přirozeným vývojem (Darwin, evoluce) a současným poznáním.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace