Elektromagnetické záření poškozuje lidské spermie  
Každý dvacátý muž je neplodný. Příčina tohoto alarmujícího stavu není jasná. Neplodní muži produkují ve většině případů dostatek spermií, ale ty nesou celou řadu defektů a nejsou s to oplodnit vajíčko. Často mají takové spermie těžce poškozenou dědičnou informaci. Australští vědci prokázali, že k poškození DNA spermií může významnou měrou přispívat i elektromagnetické záření mobilních telefonů.

 

Už dřívější studie naznačovaly, že lidské spermie mohou být k účinkům elektromagnetického záření z mobilních telefonů velmi citlivé. Mezi muži, kteří se léčili z neplodnosti, měli nejhůře poškozené spermie ti, kteří nejčastěji používali mobilní telefon. Přímý důkaz pro negativní vliv mobilů ale chyběl. Lékaři nemohli vyloučit, že poškození spermií je vyvoláno jinými vlivy a souvislost se zvýšeným vystavením  pohlavních buněk záření z mobilů je jen náhodná.
Tým vedený Johnem Aitkenem z University of Newcastlle v australském Callahanu vystavil lidské spermie v laboratorních podmínkách stejným dávkám elektromagnetickému záření, jakým by čelily pohlavní buňky v těle mužů hojně využívajících mobilní telefon. Efekt byl razantní a jednoznačný. Spermie velmi rychle ztrácely schopnost pohybu a hynuly. V postižených pohlavních buňkách pozorovali vědci tvorbu tzv. volných radikálů, jež jsou s to narušit nejrůznější molekuly. Ve spermiích zhusta poškozovaly DNA. Dvojitá šroubovice se na mnoha místech lámala a vznikaly v ní „díry“. Silně redukovaná schopnost takto poškozených spermií oplodnit vajíčko se zdá nakonec menším zlem, než kdyby vznikly zárodky, které by po otci zdědily „polámanou“ DNA. Některé genetické defekty by byly neslučitelné se zdárným vývojem plodu v těle matky. Další by mohly vyvolat vrozené defekty u narozených dětí nebo zvýšit náchylnost dětí k nádorovým onemocněním.

 

Zvětšit obrázek
Elektromagnetické záření jaké vyzařují mobily snižuje mobilitu spermií a zvyšuje nitrobuněčné poškození. (Plos ONE)


Na první pohled nemá elektromagnetické záření z mobilního telefonu dostatek energie k tomu, aby škody na DNA vyvolalo. To dokáže například radioaktivní záření s mnohem vyšší energií. John Aitken a jeho spolupracovníci odhalili, že záření mobilních telefonů působí v lidských spermiích přednostně na jejich mitochondrie. Tyto organely vyrábějí energii pro pohyb bičíku spermie. Jsou to jakési „elektrárny“ každé buňky a představují „špinavý provoz“, který musí být od zbytku buňky důkladně oddělen. Elektromagnetické záření mobilů narušuje v lidských spermiích „izolaci“ mitochondrií a z těch pak unikají volné elektrony. Právě toto „prosakování“ elektronů z mitochondrií stojí zřejmě na počátku všech defektů, jež postihují spermie vystavené záření z mobilů. 


Provoz mobilního telefonu může u jeho majitele vážně poznamenat kvalitu spermií. Ve studii, kterou zveřejnil prestižní vědecký časopis PLoS ONE, vyslovili Aitken a jeho kolegové  dokonce podezření, že poškození DNA spermií vyvolané zářením z mobilu může mít negativní vliv na zdraví dětí, které muži s pochroumanými spermiemi počnou. Mužům v reprodukčním věku hojně užívajícím mobil proto australští vědci doporučují nenosit přístroj v kapsách kalhot. 


Pramen: PLoS ONE 


 

Datum: 12.08.2009 06:59
Tisk článku


Diskuze:

No my si vlastně neodporujeme:-)

Edison Neradregistraci,2009-08-22 00:06:25

Netvrdím, že mobil člověka neohřívá, ale že jej ohřívá beznadějně znedbatelně. Nepotřebuji na to nákladné studie, stačí základní fyzikální zákony, konstanty a pár katalogových údajů.

První přiblížení:
- Běžná baterie v mobilu má jmenovité napětí 3,7 V a kapacitu kolem 1 Ah, tedy obsahuje energii cca 4 Wh, což je asi 15 kJ. Většinu hmotnosti člověka tvoří voda, která má tepelnou kapacitu cca 4 kJ/(kg.K). Tzn. 1 kg vody by celý obsah baterie ohřál o 15/4, tedy cca 4 stupně. Takováto baterie se dá trvalým hovorem vybít za 2-5 hodin, takže můžeme s jistotou tvrdit, že krevní oběh stihne teplo rozvést do celého těla. Pokud ty 4 °C podělíme dejme tomu 80 kg, dostaneme 0,05 °C.
- Kdybychom tedy teoreticky zavřeli dvě naprosto stejné pokusné osoby do velkých termosek a jednu ohřívali mobilem až do vybití, po několika hodinách bychom vyndali dvě udušené mrtvoly, z nichž jedna by byla o 0,05 °C teplejší...

Druhé přiblížení: Celková účinnost vysílání bývá kolem 25 %. Z 0,05 stupně se nám tedy stalo 0,0125 °C - a to stále za nereálného předpokladu, že člověk zbaštil celý VF výkon.

Nyní pár srovnání:
- Když v létě, za jasného počasí, svítí sluníčko, ohřívá nás výkonem asi 0,5-2 kW (záleží na proporcích a poloze člověka). Tzn. 4 kJ získatelné ve VF podobě z batere, nám předá za maximálně 8 s.
- Běžná čokoláda o hmotnosti 200 g obsahuje kolem 4 MJ (1,1 kWh) využitelné energie, tedy 1000x více, než můžeme získat z mobilu.

Závěr: Rozhodně netvrdím, že mobil je pro člověka absolutně neškodný, ale jisté je, že kromě velmi speciálních případů jsou jeho tepelné účinky zanedbatelné.

Odpovědět

Pro "Edison Neradregistraci", ale i osta

Ondřej Lenz,2009-08-21 14:24:35

Výkon mobilu pro zahřátí (byť ne velké) citlivých lidských tkání vpohodě stačí (na vyvolání rakoviny NE ;-))... Pro přehled o situaci např. http://www.uswitch.com/mobiles/phone-radiation/ = pěkně vysvětleny základní současné vědecké poznatky ("konsensus") o záření z mobilu. Pro zvídavější např. "Radio frequency electromagnetic fields: mild hypertermia and safety standards", Andrea et. al.,2007. DOI: 10.1016/S0079-6123(06)62007-4. Nebo nějaké jiné současné vědecké review problematiky... ;-)

Odpovědět

Tepelný efekt?

Ondřej Lenz,2009-08-18 09:42:48

Hm, zajímavé je to, že stejný "efekt" - tedy tvorbu volných radikálů vyvolali vědci přímo ve zmiňované studii i pomocí zahřívání. Prostě pokud byly spermie vystaveny teplotám nad 40°C, tak výsledek (tvorba volných radikálů) vypadal stejně, jako po působení mikrovlného záření.
No a jelikož mikrovlné záření se běžně k zahřívání používá (viz mikrovlnka; jsou i studie, jak moc a do jaké hloubky zahřívají mobily - jakože ji zahřívají - blízkou tkáň), tak opravdu velmi hodně záleží na použité metodice, aby bylo možno tento tepelný účinnek mikrovln odlišit od nějakého dalšího "dosud neznámého" účinku mikrovlnného záření. A to je dost problém....
Každopádně to minimálně naznačuje, že i teplo generované mikrovlnným zářením mobilu může ovlivnit citlivé tkáně: např. spermie, které jsou na změny teplot náchylné. Nicméně, toto vše platí opravdu pro bezprostřední blízkost mobilu k příslušné části těla :-)

Odpovědět


Re: Tepelný efekt?

Edison Neradregistraci,2009-08-20 21:02:29

Výkon mobilu je pro jakékoli myslitelné ohřívání lidské tkáně beznadějně zanedbatelný. Daleko větší vliv má slunce, topení, oblečení, vztah vašeho metabolismu k právě požitému jídlu, ...

Odpovědět

Škodlivý vliv detektoru kovu na lidské spermie

Pavlína Kapustová,2009-08-16 23:10:41

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda-li může mít detektor kovu, který používají hledači, škodlivý vliv na množství a kvalitu spermií. Už více jak rok se totiž neúspěšně pokoušíme o miminko. Vyšetření spermiogramu ukázalo velmi špatné hodnoty. V minulosti jsem dvakrát ihned otěhotněla po vysazení antikoncepce, proto je nám to teď záhadou. Parner se však tři roky intenzivně zabývá koníčkem-hledáním s pomocí detektoru kovů-,čemuž se tehdy vůbec nevěnoval. Může to být příčinou? Děkuji. Pavlína

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace