Když se mají dva či tři rádi, na pohlaví nesejde  
Je sexuální aktivita mezi příslušníky téhož pohlaví defekt, který představuje evolučně slepou uličku? Anebo najdeme v přírodě příklady toho, kdy se živočichové domohou homosexuálními vztahy významné evoluční výhody? Na podobné otázky bude hledat odpovědi pořad Českého rozhlasu Leonardo „Vstupte!“ vysílaný v premiéře 4.9. 2009 od 11 hodin. Pořadem provází Jaroslav Petr.

 

 

Zvětšit obrázek
Albatrosi laysanští dostali jméno podle severohavajského atolu Laysan.

 Páry tvořené jedním pohlavím najdeme zhusta i mezi volně žijícími zvířaty v panenské přírodě. Zatím vědci pozorovali „homosexuální“ dvojice u 1 500 druhů zvířat. Už v roce 1914 došel americký psychopatolog Gilbert Van Tassel Hamilton pozorováním paviánů a makaků k názoru, že sexuální aktivita mezi příslušníky stejného pohlaví představuje velmi účinný prostředek k posílení spojeneckých svazků. Zjistil, že samice vyhledávají pohlavní aktivity s příslušnicemi stejného pohlaví, pokud jsou ohrožovány jinými samicemi. Stejně tak se nabízejí mladí nedospělí samci silnějšímu dospělému samci v naději, že s ním vytvoří tandem, v kterém budou chráněni před neurvalými příslušníky tlupy.

 

Zvětšit obrázek
Pár samic albatrosa laysanského


Stejný důvod má zřejmě uzavírání homosexuálních svazků mezi nedospělými samci delfína skákavého. Tyto delfíní „gaye“ pojí opravdu pevná pouta. Jsou ochotni za partnera nastavit krk například při útoku žraloka. V dospělosti závisí životní úspěchy jednotlivých delfínů na fungování velice početných, dlouhodobých koalic. Ty jsou využívány i pro plození potomků v heterosexuálních párech. „Gang“ samců například pomáhá svým členům při „únosech“ samiček z cizích stád. Někdy se členové „gangu“ o samici dělí, ale často uznávají, že na ni má přednostní právo ten člen, který si ji vybral. Pak spříznění samci unesenou samičku hlídají před dotíráním cizích samců a nedovolí se s ní spářit nikomu kromě jejich „kolegy“. Homosexuální svazky budované v mládí jsou pro delfíny základem pozdějších pevných a spolehlivých koalic.


Poměrně nedávno byly podobné pakty pozorovány i u šimpanzů bonobo. Tito lidoopi jsou pohlavně velmi aktivní a silně promiskuitní. Přitom polovina veškeré pohlavní aktivity padá na kontakty s příslušníky stejného pohlaví. Podle jednoho z největších znalců života bonobů Franse de Waala slouží těmto lidoopům sex k uvolnění napětí v tlupách. Když například dospělá samice uhodí cizí mládě a matka mláděte vystoupí na jeho ochranu, nekončí konflikt rvačkou, ale vzájemným třetím vnějších genitálů. Stejně tak si pomáhají homosexuální aktivitou i mladé samičky, které před dosažením dospělosti opouštějí rodnou tlupu a hledají nový domov v cizí skupině bonobů. Počáteční averzi „domácích“ samic překonávají překotnou homosexuální aktivitou a většinou tak dosáhnou snazšího přijetí do nového kolektivu.


Časté jsou homosexuální svazky u ptáků. Kupodivu jim to může pomoci v některých

Zvětšit obrázek
Homosexuální svazky samic albatrosa laysanského přispívají k většímu počtu odchovaných mláďat, což jde tomuto druhu mořských ptáků zjevně k duhu.

momentech rozmnožování. Například u labutí černých se někdy v období stavby hnízda dávají dohromady dvojice samců. Protože jsou samci labutí silnější než samice, je hnízdo zbudované samčím homosexuálním párem výrazně větší a bytelnější.
U albatrosa laysanského dokonce zvyšují homosexuální svazky životaschopnost mláďat. V hnízdištích na havajském ostrově Oahu zjistili vědci u těchto nádherných ptáků, že samičí páry tvoří plnou třetinu všech hnízdících dvojic.


Z vajec albatrosů laysanských se klube 60% samiček. Samci jsou v menšině a všechny samičky proto v dospělosti nenajdou partnera opačného pohlaví. Ty neúspěšné si mohou vybrat. Buď zůstanou samy, anebo vytvoří pár s jinou samicí. Samci nevynikají věrností, a příležitostně se páří i s osamělými samicemi nebo samicemi homosexuálních párů. Díky tomu snášejí oplozená vejce schopná zdárného vývoje i samice bez trvalého samčího partnera. Co do úspěšnosti při vyvádění mláďat jasně dominují homosexuální samice nad samicemi, jež se rozhodly žít osaměle. V péči dvou  matek se vede vejci i mláděti o poznání lépe než když se o ně stará jen jedna samice. V kolonii, kde samice navazují homosexuální vztahy, se tak objevuje mnohem více mladých ptáků. Homosexualita přináší albatrosům laysanským významný efekt v tom nejcennějším, co živočichové mohou získat – v potomstvu.   

 

Pořad „Vstupte!“ su můžete poslechnout v premiéře 4.9. 2009 v 11.00 na Českém rozhlasu Leonardo http://www.rozhlas.cz/leonardo/portal/

 

Později si jej můžete poslechnout nebo stáhnout do počítače z archivu http://www.rozhlas.cz/leonardo/audio
Odkaz na zvukový záznam pořadu spolu s kompletním textem najdete na http://www.osel.cz/audio-video.php

 

Datum: 03.09.2009 14:40
Tisk článku


Diskuze:

Tak jste se konečně projevil

Petr Tryščuk,2009-09-11 14:56:27

Místo aby jste argumenty potvrdil svá tvrzení, tak se uchylujete do role ukřivděného... Asi jste v životě nepublikoval, když Vás udivuje připomínkování Vaší spekulativní teorie, kterou vydáváte jako jedinou správnou interpretaci chování albatrosů.

Takže jsem to odhadl již v počátku správně - cílem vašeho příspěvku je nalézt homosexualitu za každou cenu, i tam kde prostě není.

Odpovědět

Odpověď na odpověď

Jaroslav Petr,2009-09-09 04:36:45

Takže já jsem povinen snášet hodnověrná fakta a vy máte právo na ně odpovídat jakýmikoli plky a ještě se za to cítíte býti hrdinou? To je věru zvláštní diskuse opřená o logiku houpacího koně. Děkuji, nechci.

Odpovědět

Odpověď

Petr Tryščuk,2009-09-07 09:01:39

Vážený pane,

a) údaje, které nyní uvádíte v článku nezazněly, doplňujete je až nyní.
b) nazýváte toto chování sexualitou, ačkoliv o sex v něm nejde (respektive jde o sex samic se samci a ne mezi samicemi) a ani o duševní soužití (což bychom mohli ještě za hmx považovat). Toto chování nemá s homosexuálitou nic spoleného (alespoň z toho, co jste zde zatím uvedl) a jedná se nejspíš jen o evolučně výhodný vzorec chování.
c) naprosto opomíjíte ptačí instinkty - naučené vzorce chování a dlouhé partnerské soužití (u albatrosů zvláště). Dal si třeba někdo práci, aby to srovnal například s neplodnými páry? Rozpadne se takový pár, nebo otrocky setrvává v partnerském soužití, jak mu geny velí. Napadá mne x stejně dobrých vysvětlení pro dané chování. Jenže ty nejsou už tak moc politicky zajímavé.
S uplatňovanou logikou je kuře, které po vylíhnutí uvidí nejdřívě člověka člověkem? (Neb se tak samo cítí a dle možností i chová - viz. vrozené instinkty...)

d) Víte, připomíná mi to jednoho (myslím holanského) autora o tom, že hmyz je také často homosexuální. Což je samo o sobě absurdní, ale budiž. Dotyčný "odborník", který o chování hmyzu zřejmě moc nevěděl, udělal alespoň jednu suprovou věc. Postříkal samce samičími feremony a ejhle samci lozili na jiné samce - homosexuální hmyz byl na světě! :c)

Závěrem: není mým úkolem tady předkládat nějaké nové výzkumy. Vy uvádíte ve veřejných médiích téma, které je v dnešní době nadmíru politicky korektní. Je na Vás, aby jste předkládal pořádné důkazy pro svá tvrzení. Já zde vše mohu svobodně připomínkovat a zpochybňovat - navíc jsem to já kdo jde na pranýř s politicky nekorektními připomínkami...

Odpovědět

odpvěď B. Zelinkovi

Jaroslav Petr,2009-09-06 08:29:49

Ano, tato možnost existuje.

Odpovědět

Život v přírodě je pozoruhodný.

Blažej Zelinka,2009-09-05 13:35:55

Má spoustu variant chování a jednání,které můžeme sice uměle škatulkovat, ale stejně záleží na úhlu pohledu a hlasitosti a průbojnosti hodnotitele. Nežijeme v pohádce, kde zvířata uvažují jako lidé. I když se tak můžeme domnívat a tvrdit, že je to tak a ne jinak. Existuje celá škála vrozených instinktů u rostlin a živočichů a jejich odchylek. Nestačily by nám stovky let života, abychom přečetli všechny vědecké práce o životě a chování v přírodě a shlédli veškeré dokumentární filmy a poslechli si odborné přednášky a ještě na základě vlastního pozorování si vytvářeli vlastní vědecký neomylný názor. Navíc nevíme, jak člověk svojí činností (všestranně používaná chemie, genetické pokusy na rostlinách aj) ovlivňuje i sexuální chování živočichů. Existuje možnost porovnání studií např chování albatrosů v rozmezí několika desítek let, žijících v podobných podmínkách?

Odpovědět

Dotaz na P. Tryščuka

Jaroslav Petr,2009-09-05 09:42:22

Samice albatrosů spolu žijí dlouhodobě, trvalého samčího partnera nehledají. Nejdelší zdokumentované soužití jednoho páru je 19 roků. Odkud berete údaje, že se v homosexuálním svazku připravují na svazek heterosexuální? Pokud máte k dispozici nějaké zcela nové výsledky z výzkumu albatrosů laysanských, prosím, jestli byste mi neposkytl odkaz. Rád pak text doplním a upravím. Obvinění z toho, čemu se říká "politická korektnost" a čemu se česky vždycky říkalo "připosranost", přichází na řadu obvykle v situacích, kdy chybí fakta a pádné argumenty. Takže k tomu už jsem imunní. To se mnou nehýbe.

Odpovědět


Dobrý den

Jan Novák9,2009-09-07 08:09:37

Pan Tryščuk měl zdřejmě na mysli že dlouhodobé soužití ještě není homosexuální vztah, a o sexuálním chování samic mezi sebou není ve článku zmínka. Stejně jako u lidí homosexuální pár nemusí žít spolu a společné soužití neznamená automaticky sex (ani u heterosexuáních párů, někdy ani mezi manželi :-))

Odpovědět

V případě albatrosů se jedná o avisexualitu

Radim Dvořák,2009-09-05 03:15:56

nikoliv homosexualitu. :-)

Odpovědět

Homosexualita?

Petr Tryščuk,2009-09-04 14:01:04

Nazvat homosexualitou společnou výchovu mláďat u albatrosů mi přijde velice odvážné a politicky nadmíru korektní...

Co tahle požít více pravdivější popisek: samice albatrosů si společně pomáhají vychovávat mláďata a to i bez samčího partnera. Vzájemná výpomoc jim přináší evoluční výhodu a zároveň je připravuje na klasické partnerské soužití, kdy si "svého" samce najdou...

Jenže to by asi nebylo tak mediálně zajímavé?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace