Hokejkový graf čelí novému skandálu  
Po dlouhých devíti letech a nekompromisním nátlaku starobylého britského časopisu uveřejněná primární data z poloostrova Jamal, která ve klimatických rekonstrukcích zásadně formují tvar klimatické Hokejky, naznačují záměrnou manipulaci s daty.

 

Zvětšit obrázek
Kam s nimi? Kredit: Odd Man Rush.

Časopis Nature v roce 1998 publikoval proslulou studii Michaela E. Manna a jeho kolegů, která bývá mezi zasvěcenci přezdívaná jako rekonstrukce MBH98. Jde o rekonstrukci změn průměrné teploty na severní polokouli za poslední tisíciletí. Na veřejnosti je její zásadní výstup známý díky svému tvaru jako Hokejkový graf (Hockey Stick Graph), z něhož klimatičtí alarmisté záhy vytvořili logo klimatické změny, symbol dramatického nárůstu teploty v posledních desetiletích, znázorněného čepelí zmíněné hokejky. Před publikací Hokejky mezi vědci převažoval názor, že v období Středověkého klimatického optima (Medieval Warm Period), zhruba mezi lety 800 až 1300, bylo klima teplejší, než je dnes a že případné nynější oteplování není zase tak moc zajímavé.

Zvětšit obrázek
Konec Hokejky. Kredit: National Post.

Hokejka všechno změnila. Stala se pandou velkou celého oteplovacího hnutí. V roce 2001 ji uvedl do síně slávy IPCC ve své 3. hodnotící zprávě a od té doby Hokejka úspěšně infikovala vládní weby, i nesčíslné další mediální prezentace a publikace.

 

V roce 2003 se do boje proti Hokejce pustili pánové Ross McKitrick a Stephen McIntyre, kteří měli vážné pochybnosti o její věrohodnosti. Časem se jim podařilo prokázat, že statistika použitá při konstrukci Hokejky trpí vážnými nedostatky a že její tvar do značné míry určuje podezřelý soubor dat letokruhů dlouhověkých borovic z oblasti Sheep Mountain. V tu chvíli vypukl skandál, který posléze řešila i Americká národní akademie věd a Kongres. Dva expertní panely daly v podstatě za pravdu kritikům Hokejky, přičemž jeden z panelů dodal, že tvar Hokejky potvrzují další studie publikované po roce 1998. Tento výrok se pak objevil i ve 4. hodnotící zprávě IPCC z roku 2007. Druhý panel expertů, vedený statistikem Edwardem Wegmanem ovšem prohlásil, že tyto další studie nebyly nezávislé, ale že je psala stále jedna a ta samá skupinka vědců přezdívaných Hokejový tým nebo Hokejisti, kteří se jenom střídali v pořadí autorů a že tyto studie jen přežvýkávaly stále stejná klimatická data – pocházející právě z Hokejky.

 

Analýzy klimatu jako je Hokejka využívají proxy data, čili nepřímé údaje typu obsah izotopů v vrstvách ledu nebo uspořádání letokruhů ve dřevě, z nichž paleoklimatologové nějakým trikem odvodí, jaké klima panovalo v příslušném období historie. Pozoruhodné je, že ve většině známých souborů proxy dat nevypadá klima 20. a 21. století nijak dramaticky. Tvar hokejky v rekonstrukcích klimatu podle všeho dělají pouhé dvě série proxy dat – borovice ze Sheep Mountain, které by podle závěrů expertů Americké národní akademie věd rozhodně neměly být k podobným analýzám používány a pak proxy data z letokruhů stromů z oblasti poloostrova Jamal, severně od Uralu, která analyzoval britský klimatolog Keith Briffa.

 

Zvětšit obrázek
Hokejka ze zprávy IPCC 2001. Kredit: IPCC

Dotyčný Briffa roku 1995 publikoval studii, v níž popíral existenci Středověkého klimatického optima. Pikantní je, že se přitom opíral o pouhé tři záznamy letokruhů z polárního Uralu. O něco později jeho kolega F.H. Schweingruber vytvořil mnohem větší soubor dat ze stejné oblasti, z něhož vyplývalo něco naprosto jiného – klasicky horké středověké klimatické optimum a nijak klimaticky výjimečný konec tisíciletí. Briffa se Schweingruberem to nikdy nepublikovali a celý soubor dat z polárního Uralu ze svých dalších článku vyřadili.

 

Zvětšit obrázek
Poloostrov Jamal. Kredit: Ólafur Ingólfsson.

Briff pak v roce 2000 zpracoval data z nedalekého poloostrova Jamal a tak vznikl tvar Hokejky. 900 let stále stejná teplota a pak strmý nárůst na konci tisíciletí. Tato proxy série vznikla z utajovaného počtu letokruhových záznamů a Briffa tvrdošíjně odmítal komukoliv poskytnout hrubá primární data. Od té doby neuplynul rok, aby v některém prestižním vědeckém časopisu nevyšel minimálně jeden článek, který by zahrnoval Briffovy proxy data z Jamalu a především díky nim dokládal tvar Hokejky. Právě na tyto články se odvolával IPCC, když obhajoval Hokejku, přičemž sám Briffa osobně byl vedoucím autorem IPCC ve věci rekonstrukce klimatu, takže není třeba pochybovat o jistém střetu zájmů.

 

Je zcela udivující, že se tyto články objevovaly v nejprestižnějších časopisech typu Nature nebo Science a přesto žádný editor či recenzent po Briffovi nikdy nepožadoval jeho původní data z Jamalu a to ani přes opakované žádosti McIntyra a dalších odborníků. Pak ale Briffa udělal osudnou chybu. V roce 2008 se Schweingruberem a dalšími kolegy publikoval studii v britském časopise s letitou historií Philosophical Transactions of the Royal Society a opět v ní přežvýkal ta stejná data z Jamalu se stejným výsledkem. Zmíněný britský časopis má ale shodou okolností neobyčejně tvrdá pravidla pro sdílení použitých vědeckých dat. Tentokrát se McIntyrovi nakonec podařilo přimět redakci Philosophical Transactions of the Royal Society, aby po značných průtazích donutila Briffu jeho bájeslovná data z Jamalu zveřejnit.

 

 

Zvětšit obrázek
Borovice ze skupiny dlouholetých borovic. Kredit: Wikimedia Commons.

Došlo k tomu před několika dny a od té chvíle se rozrůstá závažný skandál. Vyšlo najevo, že tvar Hokejky v datech z Jamalu dělají záznamy letokruhů z 10 živých stromů z roku 1990 a 5 živých stromů z roku 1995. To ale prý nestačí na sestavení důvěryhodných proxy dat. Za 18. a 19. století je v datech z Jamalu vždy alespoň 30 záznamů na rok. A není v nich žádné oteplování. Hokejku tedy vytváří nejméně spolehlivá část souboru dat z Jamalu.

 

Zvětšit obrázek
Bitva grafů. Nahoře Hokejka, dole graf klimatických realistů. Kredit: Sepp Hasslberger.

To ale není všechno. McIntyr prohledal paleoklimatické databáze a snadno našel 34 dalších dostupných, recentních a použitelných záznamů letokruhů z poloostrova Jamal. Je dost šokující, že jejich autorem je opět Briffův blízký spolupracovník Schweingruber. Briffa tedy o nich zjevně musel vědět. Když se tahle data přidají do proxy série z Jamalu, používané v zásadních rekonstrukcích klimatu posledního desetiletí, tak se stane zázrak. Proslulá Hokejka zmizí jako pára nad hrncem a z dat nesměle vykukuje staré dobré Středověké klimatické optimum. Takové kombinování dat přitom není nic neobvyklého, Briffův tým ho běžně používal a to i v případě, kdy měli k dispozici lepší soubor dat, než očividně nedostatečná data z Jamalu.

 

Tady ale končí veškerá legrace. Nejde o nevhodně použitou statistiku nebo nepřesné měření. Pokud je to celé pravda, tak ve vzduchu visí záměrné falšování výsledků a bezostyšný podvod s  dalekosáhlými důsledky. Pořadatelé klimatické sešlosti v Kodani podle všeho dostali takřka v předvečer pěkně vypečený dárek, především díky obdivuhodné vytrvalosti McKitricka, McIntyra a dalších. McKitrick ve svém článku v National Postu nekompromisně obviňuje skupiny kolem IPCC z konfliktu zájmů, zjevné manipulace dat s cílem zmást odborníky i veřejnost, zamlčování nepohodlných výsledků a zcela nedostatečné kontroly. V posthokejkovém grafu ze 4. zprávy IPCC z roku 2007, kterému se přezdívá Špagetový graf, jsou sice už asi ta nejhorší zvěrstva odstraněna, přesto i tento graf čelí kritice.

Zvětšit obrázek
Následník Hokejky, takzvaný Špagetový graf ze zprávy IPCC 2007. Opět čelí kritice. Kredit: IPCC.

Nicméně, každý, kdo se kdy vítězoslavně oháněl Hokejkovým grafem, by se teď měl nějaký čas plížit kanalizací. Je to tohle konec globálního oteplování? Asi ne, ale bitva mezi proklamovanými dobrými úmysly světícími prostředky a nezávislou transparentní vědou pokračuje.

 

Prameny:
McKitrick (National Post 1. 10. 2009)
Orlowski (The Register 29.9. 2009)
http://www.climateaudit.org/
Wikipedia (Hockey Stick Controversy).

 

 

 

Datum: 03.10.2009 07:05
Tisk článku


Diskuze:

Antiaktivizmus je na zblití stejně jako

Petr Balcar,2009-10-18 01:56:53

fanatický aktivismus.
viz.
Spor o hokejku
Ladislav Metelka, ČHMÚ
Poslední aktualizace 21.12.2006
http://www.chmi.cz/HK/OK/GW/HOKEJKA/Hokejka.htm
"nový skandál" má starší datum a pochybný věcný obsah

Odpovědět


dovolím malou citaci závěru z uvedeného článku

Petr Balcar,2009-10-18 12:40:47

„Klimaskeptici“ se bez ohledu na uvedená a v „peer-reviewed“ odborné klimatologické literatuře publikovaná fakta stále drží závěrů McIntyra a McKitricka. Přitom ale často ani nevědí, co konkrétně McIntyre a McKitrick Mannovi vyčítají. Úplně jim stačí, že se někde dočetli, že kdosi údajně vyvrátil „Mannovu hokejku“. Ostatně – co jiného jim také zbývá? Nejsou to klimatologové a klimatologii vesměs nerozumějí. Nechápou metody zpracování klimatologických dat nebo k nim přistupují zcela formálně a bez znalosti fyzikálních souvislostí. Ignorují fakt, že v každém fyzikálním systému platí jisté fyzikální zákony, které je nutné brát v úvahu při zpracování dat, popisujících stav tohoto systému. Důsledkem toho všeho je, že pro ně to nakonec není otázka odborných faktů a argumentů, ale pouze víry.

Odpovědět

Osel informuje značne zaujate a nekriticky

Pavol Zelený,2009-10-17 14:53:20

Samozrejme, že osel má právo zverejňovať to, čo uzná za vhodné, ale po prečítaní článku a tiež ďalších tematicky príbuzných článkov zverejnených na oslovi je mi jasné, že vyváženosť a objektivita to nie sú silné stránky autorov píšucich na tému klimatických zmien do osla.

Na jednej strane sa tu tvrdo kritizuje graf, na konštrukcii ktorého sa podieľalo množstvo vedcov a je podopretý množstvom vedecký prác a rokov výskumov:
http://www.osel.cz/popisek.php?popisek=13078&img=1254546159.jpg
A na strane druhej autor článku bez mihnutia oka zverejní graf neznámeho pôvodu s odkazom, že to zobral od istého Seppa Hasslbergera.
http://blog.hasslberger.com/img/hockeystick.gif
Kto to je ten Sepp Hasslberger ? Očakával som, že nejaký vedec. Na moje prekvapenie sa zo Seppa vykľulo toto:
"Born in 1949 in Ruhpolding, Bavaria, ... My education was centered on commerce and the hotel trade, but other interests led me to leave for far shores. After some years in Munich and Copenhagen, I moved to Italy together with my wife Susan and have since been living Rome - for the past 25 years.

My work is health related - importing healthy nutritional products into Italy."

Tento graf neznámeho pôvodu od dovozcu zdraviu prospešných produktov do Talianska autor článku bez mihnutia oka akceptoval ako realitu a graf, na ktorom sa spotilo množstvo vedcov zahodil šmahom ruky do koša. Takýto skepticizmus páni oslovia je na smiech. Má to úroveň základnej školy.

Odpovědět

Ať už je to jakkoliv

Sebastian Kazowski,2009-10-13 13:43:14

Je dobře, že se diskutuje a používají se (alespoň v začátku této diskuse) smysluplné argumenty. Rád bych se připojil paní nebo slečně Gregorové (přestože nejsem pisatelem-kolegou :-) )! To je totiž přesně trefený hřebíček na hlavičku!

Odpovědět


Zrovna v tomto příspěku argumenty absentují

Petr Balcar,2009-10-16 19:09:46

a to nejenom smysluplné argumenty, ale jakékoliv argumenty, protože se jedná o osobní předjímání budoucího hodnocení počátku tohoto století. Je-li pro vás argumentem to, že to řekl "pan profesor", tak raději nechci být přítomen až se budete zabývat dalšími "argumenty".
Jestli pak pan profesor poskytuje originální data k podpoře svého tvrzení?

Odpovědět

Omluva

Alef Nula,2009-10-05 19:43:30

Omlouvám se za nepřesnost, nebyla to 40. léta, ale přelom 50. a 60., v každém případě před začátkem zvedání teplot podle novodobých měření. Pěkný článek je třeba tady:
http://wattsupwiththat.com/2009/04/26/ice-at-the-north-pole-in-1958-not-so-thick/
Zvláště v případě výpravy ze srpna 62 se o nějakém prorážení ledu nedá mluvit - prostě se vynořili...

Odpovědět

Klima by se mělo zkoumat...

Petr V,2009-10-04 19:53:35

ale ne pseudovědci a politiky....

Odpovědět

Je dobře, že to prasklo.

Radim Dvořák,2009-10-04 13:24:04

Doufám, že se brzy celý ten eko-pavědecký byznys zhroutí.

Odpovědět

A ještě

Alef Nula,2009-10-04 09:44:41

Také je zsjímavé, že táním alpských ledovců se odkrývají středověká sídla pod nimi - že by tenkrát bydleli v ledových jeskyních?
A s Arktidou to není zdaleka tak špatné, jak se tvrdí, odpovídá teď asi průměru posledních deseti let. Navíc už někdy ve 40. letech minulého století se v létě jezdily fotografovat ponorky na severní pól a ledu na snímcích moc nebylo.

Odpovědět


Ten o ledě a ponorkách se vám ale povedl,

Ota Beran,2009-10-05 10:31:42

nemáte v zásobě ještě nějaký veselý. Humor je kořením života.

Odpovědět

skeptický povzdych

Martin Smatana,2009-10-04 09:39:11

Je tu niekto, kto si myslí, že autori zavádzajúcich "výskumov" si priznajú chybu a ospravedlnia sa svetovej verejnosti?

Odpovědět

Politizace

Mirek Bena,2009-10-03 17:00:16

Článek moc hezky ukazuje, jakou tragické je, že se klimatu zmocnili politici a jaké jsou následky. A myslím, bude hůř.

Odpovědět

Hrůza

Al Al,2009-10-03 14:26:00

Z takové vědy "a la IPCC" už je člověku na zvracení - slušně řečeno...
Je to naprosté bahno.

Odpovědět

:D

Elek Oskar,2009-10-03 13:45:12

Na toto sa neda povedat nic ine, len...KONECNE!!!

Odpovědět

:D

Dagmar Gregorova,2009-10-03 09:22:30

Doufám, že se to nebude chápat jako střet zájmů, když jako jedna z autorů, píšících pro OSLA virtuálně zatleskám a poděkuji „svému osel-kolegovi“ za zajímavý článek. Klikla jsem si na jeden z odkazů a nedá mi ze stránky, která se mi tím činem otevřela, uvést jednu citaci. Autorem myšlenky je Atte KORHOLA, profesor z Helsinské university, jenž se na katedře biologických a environmentálních věd věnuje výzkumu klimatických změn v arktické oblasti (a když to řekne ten, co zkoumá právě oblast, která se používá jako nejzávažnější „oteplovací“ argument, tak asi ví, proč to říká):

... když se příští generace budou učit o klimatologii, budou hodnotit začátek 21. století jako trapnou kapitolu v historii vědy. Budou se divit nad naší dobou a používat ji na výstrahu o tom, jak se postupně umožnilo, aby se na základní hodnoty a kritéria vědy pozvolna zapomínalo, jak se skutečné téma výzkumu - změna klimatu - proměňovalo v politické a společenské hřiště.

(I put immediately forward a thesis that I'm glad to expose to public criticism: when later generations learn about climate science, they will classify the beginning of 21st century as an embarrassing chapter in history of science. They will wonder our time, and use it as a warning of how the core values and criteria of science were allowed little by little to be forgotten as the actual research topic — climate change — turned into a political and social playground.)

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz