Syndrom neklidných nohou a erektilní dysfunkce  
O syndromu RLS většina z nás nic neví, ačkoli příznaky tohoto neurologického onemocnění na sobě pocítilo zhruba 10% lidí. Dosud se soudilo, že jde jen o nutkavou potřebu pohybovat končetinami, která nás obtěžuje a v noci budí. Nyní se ukázalo, že tento syndrom obnáší ještě jednu nepříjemnost – zbavuje nás „mužné síly“.


 

První číslo letošního roku časopisu Sleep si všímá potence mužů.  Problémy mají především ti, jež mají nutkavou potřebou pohybu končetin. Odborně se této poruše říká syndrom RLS (Restless Leg Syndrome), česky se setkáte s pojmem syndrom neklidných nohou, případně jen SNN. Jde o neurologické onemocnění projevující se především při usínání. Způsobuje nepříjemné, ničím objektivně nevyvolané pocity, např. pálení či svrbění nohou. Tyto vjemy většina nemocných potlačuje pohupováním dolními končetinami a třením jedné nohy o druhou. Že se při tom špatně usíná, netřeba rozebírat.
Kolektiv čtyř lékařů ze tří institucí (Harvard Medical School, Brigham and Women"s Hospital a Harvard School of public health, Boston) se pod vedením Dr. Xiang Gao pustil do zjišťování souvislostí tohoto syndromu s dalšími poruchami. Podařilo se jim přesvědčit ke spolupráci více než dvě desítky tisíc mužů, kteří se svěřovali i v tak choulostivé záležitosti, jakou je jejich sexuální výkonnost. Výsledky studie ukázaly, že u mužů s nutkavou potřebou pohupovat končetinami se erektilní dysfunkce vyskytuje mnohem častěji. Syndrom neklidných nohou ale není jen „ano“ nebo „ne“. Má různou sílu projevu. U někoho se nutkání mlet končetinami dostavuje zřídka, u jiného častěji. Se sílou projevu jde ruku v ruce také porucha topořivosti. Muži s RLS, kterým se nutkavost dostavuje pět až 14krát za měsíc, mají o šestnáct procent častější výskyt erektilní dysfunkce (hladina pravděpodobnosti 1,78). Muži, jež RLS postihuje patnáctkrát a častěji do měsíce, mají šanci že erektilní nemohoucnosti o 78 procent větší (hladina pravděpodobnosti 1,78).
Vědcům se podařilo vyloučit vliv věku, hmotnostního indexu, používání antidepresiv, úzkostných stavů a dalších rizikových faktorů, o nichž se soudí, že by mohly vznik RLS navozovat.

 

 
Z dřívější studie publikované ve stejném časopisu vyplynulo, že pokud budete holdovat kofeinu, alcoholu a kouřit, cukání vašich nohou se bude zhoršovat. Z pokusu na Američanech nyní vyplynulo, že spolu s RLS půjde “cu grunt” i erekce.

Data, ze kterých tyto poznatky vycházejí byly získány na souboru 23 119 mužů, šlo o zubaře, oční lékaře, traumatology, pediatry, lékárníky a veterináře. Věk účastníků se pohyboval od 56 do 91 let. Aby snížili možné zkreslení výsledků jinými vlivy, eliminovali ze souboru sledovaných osob všechny muže, kteří trpěli cukrovkou a artritidou. V uvedeném souboru mužů mělo problémy s erekcí 53% RLS pacientů. U mužů bez příznaků RLS jen 40%. Pod pojmem dysfunkce byla považována slabá a velmi slabá schopnost udržet ztopoření potřebné k uskutečnění pohlavního styku.  
K průkazu syndromu neklidných nohou RLS se sledovala nutkavá potřeba pohybu DK ve večerní a noční době, která je provázena nepříjemnými prožitky v klidu v poloze vleže i vsedě.
Tyto pocity se dají na přechodnou dobu zmírnit pohybem dolních končetin buď chůzí či alespoň protažením svalstva. Nejintenzivnější jsou tyto prožitky v nočních hodinách. Jde o křeče v nohách související se spánkem. Někdy jsou tyto stavy doprovázeny skřípáním zubů při spánku. Vždy se jedná o stereotypně se opakující rytmické pohyby ve spánku způsobené velkými svalovými skupinami.


Ze všech mužů postihl RLS syndrom 4% mužů (944 ze 23 119) z nichž 41% (9 433) mělo problémy se ztopořením. Běloši trpěli oběma problémy častěji. Obě poruchy zřejmě sdílejí společný mechanismus. Jaký to je se zatím neví. Souvislost mezi třesem a erektilní dysfunkcí ale prokázána byla a zřejmě souvisí s hypofunkcí dopaminu v centrálním nervovém systému. Vědci předpokládají, že mužská „neschopnost“ může být spojena s dalšími problémy, které často doprovázejí RLS a sice: apneou, nespavostí a poklesem hladiny testosteronu. I když příčinu problémů studie nevyřešila, dala připravovaným epidemiologickým studiím větší šanci zjistit biologický mechanismus, který za poruchami stojí, když nestojí.


Pramen: American Academy of Sleep Medicine

Gao X, Schwarzschild MA, O"Reilly EJ, Wang H, Ascherio A. 2009. Restless legs syndrome and erectile function. Sleep

Datum: 06.01.2010 12:43
Tisk článku


Diskuze:

dodatek

Ladislav Šafránek7,2010-01-28 22:35:25

vždycky se dojde k témuž poznání, že
TĚLO JE OBRAZEM DUŠE

nebo-li že o našem tělesném zdraví rozhoduje naše psychika mnohem více, než se kdysi předpokládalo.

Odpovědět

společný mechanismus je známý

Ladislav Šafránek7,2010-01-28 22:21:41

= je jím nerovnováha neurovegetativního systému (která způsobuje i nespočet jiných zdravotních poruch.)

-------

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz