Inteligentní lidé mají "nepřirozené" priority  
Na stránkách Americké sociologické společnosti (ASA) se objevil článek: Inteligentní lidé mají „nepřirozené“ priority a hodnoty, které jsou nové, netradiční v evoluci člověka. I když to název nenaznačuje, jde o článek o jiném článku, tentokráte vědeckém s mnohem výmluvnějším titulem: Proč jsou liberálové a ateisti inteligentnější. Autorem je známý britský evoluční psycholog Satoshi Kanazawa, který se háklivým a kontroverzním tématům nevyhýbá. Článek ze stránek ASA nabízíme v překladu:

 

Z nové studie vyplývá, že inteligentnější lidé statisticky významně častěji uznávají společenské hodnoty a mají náboženské a politické preference, které jsou z hlediska evoluce lidského rodu něčím novým. Konkrétně: příklon k liberalismu a ateismu, u mužů (nikoli ale u ženy) upřednostňování partnerské sexuální věrnosti koreluje s vyšší mírou inteligence.Foto vpravo: Satoshi Kanazawa, London School of Economics and Political Science.
Autor studií na odvážná témata, například: Why Intelligent People Are the Ultimate Losers in Life (připravovaná kniha); Why Beautiful People Have More Daughter; Why Liberals and Atheists Are More Intelligent; The Role of Height in the Sex Difference in Intelligence; Why Night Owls Are More Intelligent; IQ and the Values of Nations. Ze stránky
LSE


Studie: Satoshi Kanazawa: Why Liberals and Atheists Are More Intelligent (Proč jsou liberálové a ateisti inteligentnější), kterou uveřejňuje březnové vydání 2010 recenzovaného odborného časopisu Social Psychology Quarterly, předkládá novou teorii vysvětlující, proč si lidé vytvářejí určité priority a hodnoty. Podstatou teorie je, že inteligentnější lidé častěji než ti méně inteligentní vyznávají nové, netradičné hodnoty a priority a že inteligence v tomto ohledu není v přímém vztahu s tím, co v nás evoluce formovala po miliony let.


Za "evolučně neotřelé“ priority jsou v této studii považovány hodnoty, které nám lidem nevytvořila biologie a které naši předkové zřejmě neměli. Naproti tomu, ty, které měli již naši předci, jsou označeny za "přirozené".

"Všeobecná inteligence, schopnost myslet a dělat rozhodnutí, poskytla našim předkům výhodu vypořádat se s problémy, pro které neměli v zásobě řešení vrozené (evolučně vytvořené vzory chování)," říká Satoshi Kanazawa, psycholog na London School of Economics and Political Science. "V důsledku toho inteligentnější lidé s větší pravděpodobností rozpoznávají a chápou podstatu nových věcí, jevů a situací, než lidé méně inteligentní, a toto pochopení se pak promítá do jejich preferencí, hodnot a životního stylu.“


Kanazawova dřívější studie zjistila, že inteligentnější jedinci více ponocují, probouzí se a vstávají později, než ti méně inteligentní. Protože naši předkové postrádali umělé světlo, měli sklon se probouzet krátce před svítáním a jít spát hned po setmění. Ponocování je pro nás něco evolučně nového.


Ve své studii Kanazawa tvrdí, že lidé jsou evolucí předurčeni být konzervativní a starat se zejména o svou rodinu a přátele. Být liberální (svobodomyslný), starat se o neurčitý počet geneticky nepříbuzných cizích lidí, se kterými se nikdy nesetkáte nebo nebudete nijak komunikovat, je také evoluční novinkou. Z inteligentnějších dětí, podle Kanazawu, s větší pravděpodobností vyrostou liberálové.

Zvětšit obrázek
Průměrné IQ žen a mužů a jejich atraktivita. Z jedné z předchozích studii Satoshi Kanazawu: Why beautiful people are more inteligent. Jde samozřejmě o statistický výsledek. Kredit: National Bussines Review

 

Údaje z Národní průběžné studie zdraví dospívajících adolescentů (skr. Add Health – celoamerická (USA) nejrozsáhlejší a nejkomplexnější studie adolescentů) Kanazawovu hypotézu potvrzují. Mladí, kteří se subjektivně hodnotí jako "velmi liberální" mají v období dospívání průměrné IQ 106, zatímco ti, kteří se identifikují s hodnocením "velmi konzervativní" mají průměrné IQ 95.


Podobně, náboženství je vedlejším produktem tendence člověka v příčinách událostí hledat různé vlivy a záměry, vidět práci "rukou Božích" v pozadí jinak přirozených jevů. "Lidé jsou evolučně „zkonstruovaní“ být paranoidní a věří v Boha, protože jsou paranoidní," říká Kanazawa. Tato vrozená dispozice k paranoii dobře sloužila lidem i při sebezáchově a ochraně svých rodin a klanů závislých na extrémní ostražitosti ke všem potenciálním nebezpečenstvím. "Tedy, chytřejší děti s větší pravděpodobností se svým dospíváním začnou jít proti své přirozené evoluční tendenci věřit v Boha a stávají se ateisty."

Mladí dospělí, kteří sami sebe považují za "zcela nevěřící" mají v období dospívání průměrné IQ 103, zatímco ti, kteří se vnímají jako "velmi zbožný" dosahují průměrné IQ 97.


Lidská společnost ve své evoluční historii měla vždy sklon k mírnému mnohoženství. Od mužů v polygynním manželství se neočekává, že budou sexuálně vázáni výlučně k jedné družce, což se ale v monogamním manželství děje. V ostrém kontrastu s tím jsou ženy – bez ohledu, zda jsou v monogamním, nebo polygamním svazku, vždy se od nich očekává, že budou sexuálně patřit výhradně jednomu partnerovi. Takže sexuální věrnost (orientace na jednoho životního partnera) je evolučně nová pro muže, ale ne pro ženy. Kanazawova teorie tvrdí, že inteligentnější muži si ve větší míře cení sexuální věrnost, než ti méně inteligentní, ale že všeobecná inteligence žen v tomto směru rozdíly ve vztahu k hodnocení věrnosti nevykazuje. Údaje ze studie Add Health i tuto sexuálně orientovanou Kanazawakovu předpověď potvrzují.


Velmi zajímavým, ale teoreticky předpověděným závěrem studie je, že inteligentnější lidé, v porovnání s ostatními si společenským vývojem „zaběhané“ instituce jakými jsou manželství, rodina, děti a přátelé necení ani více, ani méně.

 

Zdroje: American Sociological Association

Autor: Redakce
Datum: 26.02.2010 06:58
Tisk článku

Věda víra věčnost - Svoboda Milan, Mihulová Marie
 
 
cena původní: 398 Kč
cena: 350 Kč
Věda víra věčnost
Svoboda Milan, Mihulová Marie

Diskuze:

Je zde spousta otázek

Jiří K,2014-11-05 15:17:55

Průměrné IQ lidí přiklánějících se k liberalismu je 106 - to je dostatečně velké IQ na to, aby se člověk ptal, jak věci vlastně jsou, ale ne dost velké na to, aby nalezl odpovědi. To je u mně liberalismus. Směr daný tím, že člověk neví, jak věci jsou, ale hledá je. S mnoha názory liberalistů moc nesouhlasím. Prosím pište na email váš názor, zajímal by mně.

Odpovědět

PARDON

Mirek Vrana,2012-05-26 21:47:25

Omlouvám se, nespamuji, moje chyba v počítači!

Odpovědět

Nejvíce Ateistů je ve Francii

Mirek Vrana,2012-05-26 21:46:49

Pro Pavel Dudr:
Autor komentáře čerpá zřejmě z velice chybného zdroje a pravděpodobně neví co to je ateista. Ateista je osoba, která nevěří v boha, duši, nadpřirozené síly a nadpřirozené jevy. V ČR je pouze 25% obyvatel ateistického zaměření. 30-35% jsou agnostici, tedy lidé co nevěří v boha, ale věří v duši, nadpřirozené síly atp. a to je rozhodně něco jiného než ateismus.
Z demokratických států je rozhodně nejateističtější Francie (33%) a za ní Estonsko (30-33%).
KLDR je silně náboženská diktatura, kde vládna nacionalistickonáboženská ideologie Čučhe a kult osobnosti, přičemž kult osobnosti je naprosto klasickým náboženstvím.
Rusko je pravoslavná země, 62% ateistů je absurdní nesmysl.
V Číně převládají tzv. lokální a lidová náboženství, tzn. taky celkem nesmysl. Navíc je zde stále kult osobnosti Mňau Ce Tunga.
Kuba je hodně rozporuplná, ale i tam je stále silné katolictví, zejména od uvolňování režimu v 90. letech.

Odpovědět

Nejvíce ateistů je ve Francii

Mirek Vrana,2012-05-26 21:46:10

Autor komentáře čerpá zřejmě z velice chybného zdroje a pravděpodobně sám netuší co to je ateista. Ateista je osoba, která nevěří v boha, duši, nadpřirozené síly a nadpřirozené jevy. V ČR je pouze 25% obyvatel ateistického zaměření. 30-35% jsou agnostici, tedy lidé co nevěří v boha, ale věří v duši, nadpřirozené síly atp. a to je rozhodně něco jiného než ateismus.
Z demokratických států je rozhodně nejateističtější Francie (33%) a za ní Estonsko (30-33%).
KLDR je silně náboženská diktatura, kde vládna nacionalistickonáboženská ideologie Čučhe a kult osobnosti, přičemž kult osobnosti je naprosto klasickým náboženstvím.
Rusko je pravoslavná země, 62% ateistů je absurdní nesmysl.
V Číně převládají tzv. lokální a lidová náboženství, tzn. taky celkem nesmysl. Navíc je zde stále kult osobnosti Mňau Ce Tunga.
Kuba je hodně rozporuplná, ale i tam je stále silné katolictví, zejména od uvolňování režimu v 90. letech.

Odpovědět

Nejvíce ateistů je ve Francii

Mirek Vrana,2012-05-26 21:45:52

Autor komentáře čerpá zřejmě z velice chybného zdroje a pravděpodobně sám netuší co to je ateista. Ateista je osoba, která nevěří v boha, duši, nadpřirozené síly a nadpřirozené jevy. V ČR je pouze 25% obyvatel ateistického zaměření. 30-35% jsou agnostici, tedy lidé co nevěří v boha, ale věří v duši, nadpřirozené síly atp. a to je rozhodně něco jiného než ateismus.
Z demokratických států je rozhodně nejateističtější Francie (33%) a za ní Estonsko (30-33%).
KLDR je silně náboženská diktatura, kde vládna nacionalistickonáboženská ideologie Čučhe a kult osobnosti, přičemž kult osobnosti je naprosto klasickým náboženstvím.
Rusko je pravoslavná země, 62% ateistů je absurdní nesmysl.
V Číně převládají tzv. lokální a lidová náboženství, tzn. taky celkem nesmysl. Navíc je zde stále kult osobnosti Mňau Ce Tunga.
Kuba je hodně rozporuplná, ale i tam je stále silné katolictví, zejména od uvolňování režimu v 90. letech.

Odpovědět

Nejvíce ateistů je ve Francii

Mirek Vrana,2012-05-26 21:40:20

Autor zřejmě neví co je to ateista.
Z demokratických a vyspělých zemí je největší počet ateistů ve Francii (33%) a Estonsku (30-33%). V české populaci jsou ateisté zastoupeni 25% lidí. Většina Čechů jsou agnostici a to je hodně velký rozdíl.
KLDR je země, kde vládne tuhá náboženská diktatura. Kult osobnosti má totiž všechny rysy náboženství a kult osobnosti v této zemi vládne.
Rusko je silně pravoslavná země, 62% ateistů je čirý nesmysl.
V Číně vládl dlouhou dobu kult osobnosti a dnes tam převládají tzv. lidová a lokální náboženství. Kuba snad i trochu ateistická je, ale i zde je náboženská struktura komunistické státostrany.
Nevím kdo psal "Lexikon zemí světa", ale jestli tam jsou takovýmto způsobem uvedeny takové omyly tak to psal imbecil. Bez pardónu.

Odpovědět

Zajimavou zkusenost s inteligentnimi

Jiri Hasek,2010-03-06 23:47:56

lidmi uvadel Josef Svejk. Tvrdil, ze nejsnaze lze klamat inteligentni lidi. Kdyz vojsko rekvirovalo dobytek, inteligentni lide bezne prijimali papirove potvrzeni na ktere pozdeji nedostali zaplaceno. Problemy byly s prostymi lidmi, kteri nevedeli co je to kvitance a chteli aby jim vysazeli penize rovnou na drevo.

Odpovědět

OK

Frantisek Kriz,2010-03-03 12:43:30

Odpovědět

Švédsko: 86% luteránů, Norsko : 88 %

Pavel Dudr,2010-03-03 00:33:12

To není komunistická statistika, ale Kartografie Praha 2005. Ale asi bude rozdíl v tom, zda se ten průzkum dělá anonymně - ten Váš - nebo je to z podepsaných listin při sčítání lidu. Viz např. Kuba: podle Vašeho jen 7% ateistů.

Odpovědět

To Pavel Dudr

Frantisek Kriz,2010-03-02 15:13:50

http://www.adherents.com/largecom/com_atheist.html

Na prvních místech jsou země Švédsko, Německo, Japonsko, Norsko, Finsko. Statistikám z komunistických totalit bych moc nevěřil. Navíc co se píše v článku se může opírat o statistiku v jedné každé zemi.

Odpovědět

Nejvíce ateistů je v KLDR

Pavel Dudr,2010-03-02 14:52:38

Autor zřejmě nezná statistiky, tedy počty ateistů:
1. KLDR - 68%
2, Rusko - 62%
3, Estonsko - 60 %
4. Čína - 59 %
5, Kuba - 58
6. Česko - 58 .... viz Lexikon zemí světa
Prostě samí géniové, kam jen oko dohlédne.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2013-12-26 09:44:54

keby si inteligentny bol, chapal by si rozdiel medzi kulturalnym ateizmom a tych dosiahnutym na zaklade racionalnej uvahy.
medzi top vedcami je veriacich pod 5%

Odpovědět

funny

Jan Kočí,2010-02-28 23:39:46

hehe.. dlouho jsem se takhle nepobavil.. klobouk dolů.
Zajímalo by mě pár věcí, třeba jak měřil IQ pralidem?
Každý, u koho funguje reciproční altruismus, tzn. žije skupinově a je obdařen pamětí, je v podstatě liberalista. Nemluvím o lidech, tam je to krapet zamotané (vím jak zamotané, ale vysvětlit to tady by bylo na delší článek, než je ten nahoře), ale o obyčejných zvířatech, jako jsou třeba šimpanzi nebo vrány. Tak jaká evoluční novotina? Monogamie je úplně normální u gibonů, což nejsou zrovna vzdálení příbuzní. Tak jaká evoluční novotina? A ateismus..:) náboženství je evoluční novotina! Která rozhodně slouží skvěle svému účelu.
Když už jsme u toho boha pane Konečný, vy předpokládáte, že vesmír, život i naše existence má nějaký smysl. Já jsem naopak skálopevně přesvědčen, že zde žádný smysl není. Všechno tohle vzniklo prostě proto, že mohlo. Nic víc, nic míň. A proto nečekám, že vědci někdy vysvětlením vzniku vesmíru vysvětlí i jeho smysl. A vsadím se, že ani oni to nečekají.

Odpovědět


joo a konzervatismus..

Jan Kočí,2010-02-28 23:51:09

kdyby bylo lidstvo odpradávna konzervativní, kam myslíte, že by dospěla kulturní evoluce? Technologický pokrok?

Odpovědět


Známá věta:

Ladislav Písařík,2010-03-06 15:05:52

Kdyby vesmír zmizel, objevilo by se na jeho místě něco mnohem absurdnějšího.

Odpovědět

.

Daniel Konečný,2010-02-27 23:34:02

necekejte ze nekdy vedci zachyti nejakou castici nebo zareni a vysvetli tim vznik vesmiru (pripadne vesmiru pred treskem nebo kdo vi co bylo, jestli neco). prvotni pricina a smysl tohoto sveta bude nekde moc daleko za nasim chapanim, tak daleko ze nic blizsiho nez "buh" tam nikdy nemuzem dosadit, ikdyz je ten pojem znacne zkresleny nabozenstvim, viz popis boha pana Havlika.
a ano, ateistu vnimam presne tak jak popisuje pan Lahoda-vim ze docela skatulkuji, ale pro vetsinu proste vubec neexistuje nic jineho nez to, co jsme si tady sami vytvorili, nas vlastni maly svet

Odpovědět


Palo Priezvisko,2013-12-26 09:41:53

to moze byt nezmysel. ak clovek vyvinie umelu inteligenciu(uz coskoro), casom moze byt napr miliardu krat inteligentnejsia ako clovek a takym potencialom sa uz da pracovat aj na urovni realneho pochopenia vesmiru. vid aky velky rozdiel je medzi clovekom a mravencami.

Odpovědět

Ateismus

Jan Havlík,2010-02-27 15:34:46

Záleží asi na úhlu pohledu. Pokud z vašeho pohledu něco neexistuje, tak nejspíše nemá ani valného smyslu se tím nějak do hloubky zaobírat. Maximálně asi tak, jako vy se zaobíráte čtením Řeckých bájí. Souhlasím s tím, že na filozofické otázky má spousta lidí pouze velmi povrchní pohled. Otázka je, jestli lidé vyznávající nějaké náboženství jsou na tom o tolik líp. Myslím, že v otázce povrchnosti tu zas tak zásadní rozdíly nebudou. Číst Blesk místo Tomáše Akvinského a sledovat Novu místo debat s Richardem Dawkinsem budou obě asi tak stejně.

Odpovědět


Špatně směřovaná odpověď

Jan Havlík,2010-02-27 15:36:57

Jedná se o reakci na Lukáš Lahodu. Nějak jsem se uklepl.

Odpovědět

Studijní materiál na hranici debility?

Radim Dvořák,2010-02-27 06:19:17

Ne že bych nesouhlasil s výsledky, ale to vybíral mezi dělníky, rolníky a bagristy?

Odpovědět

.

Daniel Konečný,2010-02-26 21:18:40

no ja si myslim, ze je to zajimava statistika. ale osobne povazuji ateismus naopak za hloupost a ignorantstvi, byt neuznavam zadne nabozenstvi

Odpovědět


Ateismus

Jan Havlík,2010-02-27 09:25:05

Takže jestli to chápu správně, tak víru v imaginární kamarády s nadpřirozenými schopnostmi považujete za veskrze oduševnělou a pronikající skrytou podstatou okolního světa, zatímco nebozí ateisté jsou nuceni se topit v temném světě své primitivnosti, ve kterém nefigurují bohové vstávající z mrtvích po přišpendlení hřebama, polozvířecí postavy mající 4 ruce, ani jiná, ideálně šmoulově modrá božstva.

Odpovědět


Ateismus

Lukáš Lahoda,2010-02-27 13:55:11

No minimálně v naší republice bych se ateismus ignoranstvím a hloupostí vůbec nazvat nebál. Tzv. "ateistů" je tady jak máku, ale při bližším ohledání člověk zjistí, že se nějakým bohem, a co hůř ani světem kolem sebe obecně, vůbec nezabývají a celá věc je jim ukradená. Pokud se chci nazývat ateistou, tak k tomu musím dospět na základě úvah a argumentů, potom teprve to žádné ignoranství není, ba naopak.

Odpovědět


věřící vs. ateisté

Martin Soukup,2010-03-29 17:02:55

Dle mého jsou ateismus a víra dva scela rozdílné světy, ketré se nemohou slučovat.

Srovnávat věřícího s ateistou je podobné jako srovnávat imaginární s reálným. Jak je řečeno v mnoha náboženstvích, víra je především cesta. Pokud bych hledal zásadní rozdíl mezi věřícím a ateistou, je to především v (ne)dosažení cíle. Jinak řečeno, pokud by se podařilo vědecky dokázat existenci boha, už by to nebyl bůh, ale vyspělá bytost nebo nějáký měřitelný princip a kdo ví co ještě :) (imaginární se stane skutečným). Bůh je především lidský ideál ke kterému se chceme přiblížit a kterého nikdy nedosáhneme. Naproti tomu ateisté věří pouze tomu co mohou vědecky podložit případně vyvrátit a tudíž pouze tomu co je skutečné. Samozdřejmě každý v něco věří, včetně ateistů, ale ti narozdíl od věřících opouští svou víru v momentě kdy najdou reálné důkazy popírající svou víru.

Odpovědět


Palo Priezvisko,2013-12-26 09:38:40

takze kazdy kto neuznava hluposti je pre teba ignorant? :D

Odpovědět

Není v tom rozpor?

Frantisek Kriz,2010-02-26 10:45:27

Poslední věta
"teoreticky předpověděným závěrem studie je, že inteligentnější lidé, v porovnání s ostatními si společenským vývojem „zaběhané“ instituce jakými jsou manželství, rodina, děti a přátelé necení ani více, ani méně."
mi připadá v rozporu s nadpisem, ne?

Odpovědět


ee

Martin Soukup,2010-03-29 15:45:37

Není v tom rozpor. Poslední větou je míněno, že si manželství ti či oni (ne)váží podobně.

Ale může to být i rozdílným pohledem na manželství. Pro někoho je maželství posvátný svazek, kterým utvrdí vzájemnou lásku partnerů. Pro jiné je to praktickým statusem přinášejícím sociální výhody pro dlouhodobý vztah.

Odpovědět

nteligentní lidé mají "nepřirozené" prio

Stanislav Krejcirik,2010-02-26 07:10:44

nechci urazit pana Satoshio Kanazawu ale je to článek hodný evolučního psychologa....

Odpovědět


chtěl jsem reagovat podobně :-)

Radovan Valenta,2010-02-26 10:23:07

ale Stanislav Krejcirik to trefil presne
Stejne me to neda a rypnu si:
Nejen v tomto clanku, ale celkove me proste na zobrazovanych grafech vadi, ze nejsou uvedeny sloupce cele(oblibena praktika bank), v tomto pripadne od 0 IQ(nebo alespon v tomto pripade treba od 70). Pak by ty vysledky uz nevypadaly tak rozdilne, ale byly by tam minimalni rozdily, coz ovsem by asi nemelo ten "spravny" efekt na poskytovatele grantu pro takove DULEZITE vyzkumy

Odpovědět


Pan Neznámý,2010-02-26 12:36:33

Pokud někdo má skupinu "inteligentní" a průměrné IQ 105, něco mi nehraje. Já bych skoro řekl, že za vším se skrývá sociální pozadí, protože inteligentní lidé mají často inteligentní (a liberálnější) rodiče.

Odpovědět


.

Palo Priezvisko,2013-12-26 09:29:29

az na jedneho, vsetkych co v mojom okoli povazujem za inteligentnych az vysokointeligentnych, su ateisti.
naopak, ti co spadaju do inteligencnej spodiny su vsetci veriaci v boha.
praveze podla mojich skusenosti by som rozdiel v iq medzi tymito skupinami predpokladal omnoho vacsi ako uvadza clanok/wikipedia.

Odpovědět
Pro přispívání do diskuze musíte být přihlášeni
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace