Co říká o byrokracii výzkum?  
Marně proti ní horovali antičtí učenci, Albert Einstein o ní tvrdil, že "zabíjí jakoukoli tvořivou činnost“ a dnešní názor by se dal koncentrovat do pěti slov: Dej blbci funkci, vymyslí lejstro. A co na to říká věda? Boj s byrokracií je zbytečný, je s růstem národa svázána, stejně jako kořistnické choutky státních útvarů.

 

Zvětšit obrázek
Mexiko: Hlavní náměstí v Monte Albán. Nápisy na budově jsou názvy podrobených míst. (Kredit: Spencer, PNAS)

Pojem byrokracie poprvé použil francouzský ekonom Vincent de Gournay roku 1745. Označení je složeninou řeckého kratos (síla, vláda) a francouzského bureau (úřad). Obsah pojmu a způsoby jeho interpretace se staly předmětem zkoumání společenskovědních oborů, přičemž každý jí rozumí po svém.
Politologové chápou byrokracii jako  systém vlády (skrze státní aparát, úřady). Sociologové tím míní realizaci kolektivních aktivit pomocí systému neosobních pravidel (řízení velkých organizací správního i výrobního charakteru v němž rozhodují zaměstnanci podle předem stanovených dohod). Většinu z nás ale stejně nikdo nepřesvědčí a dál si budeme myslet, že jde o armádu úředníků, kteří stojí státní kasu hodně peněz, aby nám za to neúměrně dlouhým vyřizováním banálních záležitostí komplikovali život.

 

Členové administrativního štábu musí být zcela odděleni od vlastnictví prostředků, produkce či administrativy; to (společně s jinými aspekty byrokracie) zaručuje neosobnost a zabraňuje libovůli. (Max Weber)

Pokusme omezit na hodnotově neutrální Veberovo pojetí byrokracie, tedy jako na systematickou administrativní činnost, pro níž je charakteristické hierarchické uspořádání, specializace funkcí, objektivní předpoklady pro výkon správy a činnost podle pevných pravidel. Čistě byrokratický typ organizace by měl být z technického hlediska schopen dosáhnout nejvyššího stupně efektivity a v tomto smyslu by měl být i formálně nejracionálnějším prostředkem výkonu moci. Z takového pojetí vychází i nejnovější vědecká práce otištěná ve Sborníku Americké akademie věd (PNAS). Nejde v ní ale o současnost, nýbrž o poznatky z doby vzniku státních útvarů z předkolumbovské doby v jižním Mexiku. Vychází najevo, že nejstarší státní organizace byly byrokratické a jejich vznik šel ruku v ruce s územními expanzemi. Podle autora publikace Charlese Spencera, kurátora American Museum of Natural History, se byrokracie a rozkvět státu bez sebe neobejdou a vždy se vzájemně budou podporovat. Spencerův model byrokratické „teritoriální expanze státu“ je poněkud v rozporu s dosavadním chápáním vzniku států. Mělo jít o sled postupných kroků, přičemž nejprve se měl zrodit stát, pak teprve se měl byrokratizovat a až posléze se u něj měly začít projevovat imperiální choutky a docházet k jeho expanzi.


Archeologický výzkum prováděný severně od Monte Albán v lokalitě Oaxaca svědčí o něčem jiném. Podle Spencera dělat rozdíl mezi státem a byrokratickým imperiem není rozumné. Nálezy z královského paláce s rozlehlým chrámem z doby 300 – 100 let před Kristem mají být důkazem. Vznik státu tu šel souběžně s diverzifikací a vytvořením specializovaných tříd - vládnoucí a kněžské. Rozkvět této středoamerické civilizace spadá přesně do doby, kdy starobylý „stát“ Monte Albán začal expandovat a podmaňovat si okolní území. Spencer dává tyto poznatky do souvislosti s obdobnými historickými fakty z jiných oblastí. Mocenské snahy jsou podle něj charakteristické a jde o dědictví, kterého se ani dnešní státy nemohou oprostit, stejně jako se nemohou zbavit byrokracie.

Zvětšit obrázek
Nejstarší palác v Oxaca (850 metrů čtverečních), němý svědek vzniku jednoho z prvních států a jeho expanzivních mocenských snah. (Kredit: Spencer PNAS)

 

Zvětšit obrázek
Charles Spencer

I moderním státům je a bude bytostně vlastní tendence kořistnicky expandovat. Je to legitimní proces daný jim do vínku už při jejich vzniku. I když autor své závěry postavil na základě poznatků z vykopávek ve Střední Americe, podporují ho i poznatky staršího data z dob vzniku prvních státních formací v Peru, Egyptě, Mezopotamii, údolí řeky Indus i Číně. Porovnáním  chování státních útvarů „první generace“ (tím jsou míněny útvary, které se vyvíjely, aniž by měly kontakt s jinými státy té doby), zjistíme, že na ně nová teorie územní expanze „sedí“.

Podle autora článku se toho od těch dob moc nezměnilo. Byrokracie se vyvinula jako politická forma sloužící kořistnické expanzi. Státní útvary se podle toho chovaly nejen ve Střední Americe, ale i na dalších kontinentech a to jak ty, které vznikly před Kristem, tak i po něm a bez ohledu na rozdíly v jejich ideologiích. Bylo by tedy s podivem, kdyby se najednou začaly chovat jinak. 

 


Komentář Osla

Abychom učinili přítrž mocenským státním choutkám, měli bychom podle vědců podporovat mezinárodní organizace, jakou je například Organizace spojených národů. Otázkou ale je, jestli i ony již nepodlehly byrokracii a nečeká je tudíž zákonitě stejný osud - chovat se mocensky...

Datum: 20.04.2010 18:23
Tisk článku


Diskuze:

Tohle musíte vidět

Ondřej Vomáčka,2010-04-23 13:03:55

Tak tohle je výsledek 60ti let mírové spolupráce signatářů Charty OSN.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/8639251.stm

Odpovědět

Netradične

Milan Závodný,2010-04-23 06:47:44

Asi netradičný bude môj návrh: Počítačov je na svete už viac, než byrokratov. Raz zistíme, že byrokrat za počítačom už sedí zbytočne, že počítač "vie" už sám, čo má robiť /realizovať zákony a pravidlá/, a tak bude môcť armáda byrokratov odísť do večného dôchodku a náklady na jej existenciu sa môžu presunúť na rozumnejšie miesto, napr. na vývoj počítačov.
Reálna nezamestnanosť je cca 50%. Chcem tým povedať, že asi polovica ľudí v dobe automatizácie nemá náplň práce, i keď platy berú. Byrokrat raz bude historická postava.

Odpovědět

Re:OSN

Ondřej Vomáčka,2010-04-22 17:24:32

Nejvíc lituju číňany, demokratické země si s tímto druhem uvažování poradí.

Odpovědět

OSN

Esprit F1,2010-04-22 12:29:08

No tak komentar osla je k smichu. Uz kdyz jenom vizualne mrknete na sidlo OSN co je to za kolos. Byt vyhradnim dodavatelem papiru a kartridzi do kopirek atd, jenom 1 rok, 10 generaci po me by nemuselo hnout brvou. To jen uplne mimochodem. Kdo nezna zkuste hodit ocko na tenhle dokument, kterej se na krom jineho zabiva v jiste casti i OSN. Je tedy dost jednostrane zameren, ale kazdy si muze vytahnout to svoje a dat si veci do souvislosti po svem. Rozhodne zajimave.
http://mustwatch.hztz.cz/film/endgame/
Pokud kliknete na dokumenty otevre se vam stranka s dalsimi lahudkami.

Odpovědět

Evropské dotace

Ondřej Vomáčka,2010-04-22 07:18:47

Podstata Evropských dotací. Nejde o nezištnou pomoc, ale ekonomickou manipulaci, která je řízená kritérii pro tuto pomoc. Kupříkladu u nás v Děčíně se rozhodovalo jaké protipovodňové opatření učinit. Bylo vypracováno 11 variant používající různé prostředky a jejich kombinace. Za prvé, jednotlivé varianty nejsou známé, protože zastupitelstvo je odmítlo zveřejnit. Co je známé je to, že kritériím Evorpské Unie vyhovovalo pouze jediné z 11ti řešení, na jiné by EU peníze nedala. To řešení bylo postavit betonovou zeď vedoucí středem města. To vše za 330 miliónů. Bez ohledu na to, že by bylo mnohem výhodnější řešit danou problematiku mobilními výškově nastavitelnými bariérami, jejichž systémy jsou dokonale vymyšlené a funkční. Ovšem tyto varianty nesplnili kritéria Evropské Unie. Jelikož v současném světě a Česká republika není výjimkou, nerozhoduje racionalita ale ekonomie, bylo, a to prosím bez místního referenda, nebo vůbec nějaké širší diskuze a reflexe názorů obyvatel města, zastupitelstvem odsouhlaseno, že se za peníze EU postaví obrovská betonová zeď. Při diskuzích na zastupitelstvu byly veškeré racionální argumenty zahrány do autu čirou demagogií, videozáznam tohoto jednání je přístupný na internetu. Na facebooku vznikla stránka bojující proti tomuto rozhodnutí, která má cca 1400 fanoušků, vznikla i stránka pro toto rozhodnutí, která měla asi 150 fanoušků, z toho je asi třetina sprejerů, kteří se těší, že budou mít na co stříkat. A to vše jen proto, že EU nastavila taková kritéria, aby se jednoduše, dle diktátu ekonomie, rozhodlo ve prospěch betonového řešení, které zhyzdí krajinu na dalších 100 let a příjde-li voda o centimetr větší, než je zeď, bude zcela neúčinné. Čili dotace, což jsou velice lákavé peníze zdarma, nejsou nezištným darem, ale kritérii úředníků směrovanou manipulací ve prospěch určitého průmyslového odvětví.

Odpovědět

Evropská Unie

Ondřej Vomáčka,2010-04-22 06:44:14

Tady možná budu za nějakýho cvoka, ale osobně vidím jediný smysl Evropské Unie nikoliv v nějaké skutečné spolupráci, Evropská Unie je jenom obrovská bublina, která je úplně k ničemu, jediným účelem je otevřít všechny hranice a udělat společný trh, na kterém se bude totožné zboží vozit z jednoho konce na druhý a spalovat při tom co nejvíc ropy, toto zboží se bude balit do plastů, opět vyráběných z ropy a masově prodávat lidem v supermarketech. Byl jsem v malém krámku a prohlédl si obsah regálů, 80% zboží bylo zahraniční provenience a to né nějakého zboží, které bychom si tu nedokázali vyrobit, ale základních potravin. Jak mi vysvětlíte, že může být ekonomicky výhodné vozit do České Republiky Tureckou rýži, Italské špagety, které nebyly vůbec odlišné od těch českých.. vajíčko a mouka. Jak je možné, že se vyplatí naložit kamion takovéhoto zboží a vézt jej dva tisíce kilometrů, zaplatit naftu a mzdu řidiče, a stále být ještě konkurenceschopný na tak vzdáleném trhu? A to je jediný účel EU. Když se podíváte na Evropský parlament, tak je to jen parta kašparů nebo spíš volů, kterým stačí jen trošilinku zkritizovat jejich Evropskou Unii a začnou co.. začnou bučet. Evropská Unie byla vytvořená na ideálech Jiřího z Poděbrad, jenže v té době byl globální mír nepředstavitelný a šlo o myšlenku mírovou. Evropská Unie je myšlenka čistě ekonomická a podporující masivní přesuny zboží. V čí prospěch? Ve prospěch majitelů naftových vrtů. Podívejte se na zprávy, Citibank, vlastněná těmito olejáři už nám tu prorokuje jedinou možnou záchranu Eura a tou jsou Spojené státy Evropské a to je cíl těchto olejářů. Spojit do jednoho velkého iracionálního trhu, který se stane obrovskou spalovací komorou pro jejich naftu. Začalo to tím, že na zboží už není uváděná země původu, ale je to nahrazené Made in Euro. Takže pokud by někdo chtěl uvažovat ekologicky, a kupovat zboží blízké, tuzemské provenience, je mu odebrána možnost rozlišit, které zboží je odkud. Co se týče blahobytu, ukažte mi jedinou zemi, která není hluboce v řádu desítek procent svého HDP zadlužená. A kam úroky z těchto dluhů plynou? Na splácení těch dluhů asi ne. Tak kam ty úroky plynou? A že to jsou ročně biliónové částky. A teď se do mě můžete pustit.

Odpovědět

Ondřej Vomáčka,2010-04-21 22:26:04

Pane Kočí, podpora spolupráce je silně relativní pojem, tím spíš je li její nejvýznamnější prvek obchod - usuzuji dle závorky. Vezmeme-li tedy příklad obchodu, důsledkem filosofie řízení společnosti na základě nadnárodních korporací nebo politických institucí je podpora nadnárodních řetězců, ale na druhé straně stejnou měrou nepřímáý diskriminace drobných živnostníků. Podívejte se na důsledky a podle nich suďte. Dnes je naprostým standardem nakupování v obřích obchodních centrech a drobné obchody v centru měst jsou vytlačovány a zavírány, případně přebírány jinými velkými řetězci nebo finančními a obdobnými institucemi jako pojišťovnami, realitními makléři a jejich pobočkami. To vše proto, že je globálně podporován automobilový průmysl a s ním spojený těžařský průmysl, na to je navázáno obrovské odvětví výroby plastů všeho druhu, takže kupujeme už i pivo v plastu. Dnešní děti nemají tušení, že bývaly skleněné lahve s mlékem, které měly půlcentimetrovou vrstvu smetany navrchu, nemají tušení, že v centrech měst byly otevřené tržnice plné drobných prodejců ovoce a zeleniny. Dnes je vše centralizováno do velkých řetězců, které mají ekonomickou kontrolu a převahu a drobní živnostníci, se jen těžko a pomalu zpět prosazují ekologickým zemědělstvím, které se díky oné podpoře spolupráce v obchodu stalo ve srovnání s cenami velkoproducentů téměř zcela nekonkurenceschopné. Takže pan Wright měl pravdu, ale to za předpokladu, že zůstane zachována filosofie, ze které se doposud při řízení těchto společností vychází. Obyčejný člověk nepotřebuje WTO, IMF ani EU. Obyčejný člověk potřebuje rozumě vysoké daně, rozumné politiky, snadnopochopitelné a srozumitelné zákony, spravedlivé soudnictví a propracovanou prevenci proti zločinnosti spočívající zejména v široké podpoře a rozvoji školství a vzdělávání. Dnešní mládeži je vštěpována jediná filosofie a tou je moc peněz. Mladí se nerozhodují podle toho, co by chtěli dělat, ale co je momentálně nejrentabilnější zaměstnání. Drobní řemeslníci jsou vymírající kasta a školství odborných řemesel je k pláči. Studenti jím procházejí tak aby dostali papír a pak už se někde zašijí v nějaké velké firmě. Samostatnost je to poslední čemu by byli mladí učení, stádnost je heslo dneška a jeho odraz můžeme vidět na každém kroku. Co se týče potom speciálně OSN, tak tu ze seznamu rovnou vyškrtněte, jelikož pokud si přečtete základní cile Charty OSN, tak jak byla sepsaná po válce, uvidíte, že to co se děje dnes, je čirý výsměch a z Charty OSN je pouhý cár papíru. Ty ideály, se kterými byla psaná jsou dávno někde v šuplíku, zamčené, ve starém skladu určeném k demolici. Společnost a politika je téměř výhradně určována ekonomickou výhodností, co není rentabilní není realizovatelné. Na ideály kupříkladu prosazování lidských práv se takříkajíc kašle, pokud bychom si vzali Chartu, uviděli bychom na ní podpis Číny a tento podpis přiložme k tomuto faktu, který obsahuje tento článek. http://news.mmosite.com/content/2010-04-17/microsoft_treat_their_teenaged_workers_as_prisoners.shtml Čili, pokud si nechceme dále lhát do kapsy, tak je třeba se na všechny tyto skutečnosti podívat novíma očima a zrevidovat cíle a prostředky, kterými budou vytčené cíle Charty dosaženy, resp. kterými k nimi bude směřováno.

Odpovědět

už zase

Jan Kočí,2010-04-21 19:00:20

Asi to bude vypadat, že jsem nic jiného nečet, ale tohle pomocí teorie her vysvětlil Robert Wright už v roce 2000 (Nonzero, česky Víc než nic, NLN 2002). Mimochodem došel k závěru, že nadnárodní organizace, jako EU, OSN, WTO nebo IMF budou mít stále větší pravomoc v řízení globálního světa. Logika nenulových součtů říká, že na této úrovni budou podporovat spolupráci (obchod apod.) a předcházet vykořisťování (nulovým součtům) což je normální důsledek evoluce (kulturní i jakékoliv jiné) neboť nenulové součty jsou dlouhodobě výhodnější (John Maynard-Smith by možná řekl stabilnější) než ty nulové...
Jen dodám, že zmíněnou knihu jsem zatím ještě nedočetl a s některými závěry silně nesouhlasím, tyto jsou však podložené (přinejmenším matematicky).

Odpovědět

OSN

Ondřej Vomáčka,2010-04-21 08:05:13

Pěkný článek. K tomu OSN jen bohužel lakonicky.. kolik z nás ví, kdo je Ban Ki-moon a kolikrát jsme jej za poslední rok v médiích slyšeli vyjádřit se k mezinárodním politickým otázkám.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace