Jsou kulové blesky halucinacemi?  
Podle nové hypotézy vznikají kulové blesky jako halucinace pozorovatelů vlivem silného magnetického pole při úderu specifického typu blesku. Nakolik tato představa odpovídá očitým svědectvím?

 

 

Zvětšit obrázek
Je to kulový blesk? Produkt experimentu s vodní nádržkou a velkým napětím. Kredit: Magnus Manske, Max Planck Institute, Wikipedia.

Kulové blesky jsou poměrně známým fenoménem, ale odborníci toho o nich vědí překvapivě málo, i když většinou nepopírají jejich existenci. Bývají to kulovité útvary o velikosti hrášku až balónu o průměru několika metrů, které se obvykle vyskytují při bouřkách s blesky. Existují ale mnohem déle, než klasické údery blesků, které svítí pouhé zlomky sekundy. Jejich několikavteřinový život může skončit nenápadným zmizením nebo i spektakulární explozí. Věda donedávna považovala kulové blesky za výmysl, před časem však vědci změnili názor. Problém je v tom, že informace o kulových blescích vesměs pocházejí od náhodných svědků, kteří mají co dělat, aby se s nečekaným a jistě velmi stresujícím zážitkem srovnali. Kulové blesky jsou totiž poměrně vzácné a šance, že by je viděl specialista na blesky je tudíž velmi malá. V poslední době sice proběhlo několik laboratorních experimentů, které vytvořily objekty podobné kulovým bleskům, zatím ale není vůbec jasné, jestli jde o realistické modely nebo jen povrchní podobnost.

 

Zvětšit obrázek
Výřez ze vzácné fotografie, údajně zachycující kulový blesk (Nagano, 1987). Kredit: Equazcion, Wikipedia.

Ohledně původu kulových blesků existuje celá řada více či méně extravagantních hypotéz. Podle jedné z představ by kulové blesky mohl vytvářet hořící křemík vypařený po zásahu klasického blesku, podle jiné jsou kulové blesky vlastně shluk nanočástic, z nichž každá funguje jako maličká baterie vytvářející elektrický proud. Mario Rabinowitz v roce 1999 vytvořil pozoruhodnou hypotézu, podle níž jsou alespoň některé kulové blesky způsobené průchodem primordiálních černých děr, které by podle některých představ měly dosud existovat z dob, kdy byl vesmír ještě hodně žhavým a hustým kojencem. Podle dalších hypotéz by kulové blesky mohly být rotujícím elektrickým dipólem, aerogelem nebo například zvláštní formou intenzivního světla.

 

Alexander Kendl a Joseph Peer z University of Innsbruck nedávno představili novou hypotézu, podle níž jsou kulové blesky vlastně jenom halucinace, které v hlavách očitých svědků vytváří magnetické pole doprovázející určité typy klasických blesků. Navazovali tím na představu Geralda a Vernona Coorayových z roku 2008, kteří si všimli, že pacienti s epileptickými záchvaty v týlním laloku mozku mívají halucinace podobné pozorováním kulových blesků. Kendl a Peer zjistili, že magnetická pole, vznikající při 1-5 procentech klasických úderů blesku, jsou ve svých parametrech řádově srovnatelná s magnetickými poli, během nichž se při takzvané transkraniální magnetické stimulaci (TMS) vytvářejí halucinace, rovněž podobné pozorovaným kulovým bleskům.

Zvětšit obrázek
Pozorování kulového blesku v 19. století. Kredit: copyright vypršel, Wikimedia Commons.

Působením relativně silných a proměnlivých magnetických polí během transkraniální magnetické stimulace nebo i při magnetické rezonanci mohou vznikat magnetofosfény – zrakové vjemy reálně neexistujících zářících tvarů vytvořené magnetickým pole přímo v optických nervech. K vyvolání vize kulového blesku je podle Kendla a Peera nutné, aby vzácný typ blesku, který vytvoří dostatečně silné a trvalé magnetické pole, uhodil 20-100 metrů od pozorovatele.

Zvětšit obrázek
Transkraniální magnetická stimulace pokusného hlodavce. Kredit: Arias-Carrión, BioMed Central Ltd., Wikipedia.

Ke vjemu kulového blesku by pak mělo dojít u jednoho procenta takových pozorovatelů, samozřejmě nezraněných a to i pokud jsou v budově nebo například v letadle. Nakolik je tato hypotéza reálná?

 

Přestože jsou kulové blesky hodně vzácné, tak se shodou okolností otec autora tohoto komentáře, vzděláním dopravní inženýr, stal dvakrát za život očitým svědkem kulového blesku. Poprvé přibližně v roce 1955, kdy se po zásahu blesku do protějšího domu výboj rozprskl do množství malých explodujících žlutooranžových kulových blesků. Po druhé pak kolem roku 1985, kdy se kulový blesk vytvořil za přítomnosti nejméně pěti dalších osob, včetně bratra autora komentáře, přičemž sám autor tehdy z dálky slyšel ohlušující explozi a zahlédl jasný záblesk. Šlo o žlutooranžovou kouli velikosti fotbalového míče, která se několik sekund pohybovala při zemi po křivé dráze. Všichni prý tehdy viděli to samé a rozhodně prý nešlo o halucinaci, ale o velmi živý a nebezpečný prožitek. Na základě tohoto i mnoha dalších pozorování lze alespoň v některých případech přesvědčivě zpochybnit představu, že by kulové blesky měly být pouhou halucinací, byť jejich fotografie jsou extrémně vzácné a působí spíše podezřelým dojmem. U vzácného několikasekundového úkazu to ale není nic zvláštního.


Prameny:

arXiv:1005.1153v2, Wikipedia (Ball Lightning, Phosphene).


 

Datum: 09.07.2010 23:19
Tisk článku


Diskuze:

Kulový blesk v tropech.

Jaroslav Klas,2012-10-11 21:22:56

I to,že někteří vědci kulový blesk přesto zpochybňují,má také částečně reálný podklad.On se totiž v tropech,na zemském povrchu, kulový blesk nevyskytuje vůbec,proto lze těžko chtít na lidech,kteří v uvedených končinách žijí a zažili mnoho bouřek,aby na kulový blesk věřili.Já sám jsem došel k závěru,že se v tropech,na zemském povrchu, kulový blesk nevyskytuje proto,že v tropech je troposféra posunuta přibližně o pět kilometrů výše.A že kulový blesk je konglomerátem ledových dipólů na jejichž povrchu jsou usazeny výbušné látky(ozon a kysličníky dusíku).A vzniká ve výškách kde jsou značné záporné teploty.Proto uvedený kulový blesk tam vzniká o přibližně pět kilometrů výše,než ve středních zeměpisných šířkách.Také je v tropech obvykle vyšší teplota ovzduší,než ve středních zeměpisných šířkách.Protože i ledová hmota má určitou vodivost,snižuje se síla elektrostatické vazby mezi sousedními ledovými dipóly.Takže se kulový blesk sice v tropech vytvoří,ale rozpadne se dříve,než dorazí k zemskému povrchu.Dle mého názoru je základem kulového blesku ledový dipól,který vzniká zamrznütím mikroskopické kapičky přechlazené vody,v intenzivním elektrickém poli.Ten je nosným mediem,jak energie elektrické ,tak energie výbušných látek ,usazených na jeho povrchu.Mnou ,laboratorně vytvořené"chlupaté" válce z ledových dipólů jsou na viedích na Mysteria forum-Kulové blesky.Též je "chlupatý "válec nafocen ,v mé práci Atmosférické výboje.pod značkou Sey.Na Seznam.cz.

Odpovědět

Kulový blesk.

Jaroslav Klas,2012-10-11 20:57:22

Kulový blesk za halucinaci nepovažuji,ale i přeludy mohou kulový blesk doprovázet.Například do domu ,kde jsem se za mnoho roků narodil,kulový blesk vlétl komínem,dvířky sporáku vlétl do kuchyně,odtud na stůl,kde seděl dědeček.Pak chodbou vylétl ven kde explodoval a zabil ovci.Takto to pozoroval dědeček.Pradědeček,který byl ještě venku,na vyvýšeném místě,pozoroval jak do našeho komínu vlétla padající a svítící koule.Ten navíc tvrdil,že se mu zjevila Panna Maria.To považuji za přelud z rozrušení.Sám jsem před pár měsíci šel za bouřky nakupovat.Dohonil jsem jednu paní.Ta mě navíc upozornila,že mám u svého velikého deštníku kovovou špičku a mohlo by do nás uhodit.Já jsem tvrdil,že to se nestane,protože nad námi vede elektrické vedení,tak by uhodilo tam.když jsme prošli na konec ulice,tak padla rána.Já jsem mimo hlavní zorné pole zaregistroval několika metrový narudlý flek.Pravděpodobně uhodilo do hromosvodu na domu vpravo,kam jsem měl zastíněný výhled.Takže jsem neviděl ani čarový výboj.Takže jsem byl přibližně deset metrů od výboje a neviděl jsem přesně nic.I to se stává.

Odpovědět

svedok

Dušan Blažek,2010-07-25 00:32:49

Som jedným z tých čo videli guľový blesk na vlastné oči. Spolu s mamou sme boli asi pred 35 rokmi v kuchyni. Bolo asi 1/2 hod. po daždi bez bleskov. Vyjasnená obloha. Práve sa tvorila na obzore dúha. Mali sme na pootvorené dvere na balkón , keď nám do miestnosti vplávala plavným pohybom asi 20cm nad zemou oranžová guľa veľkosti futbalovej lopty. Ustupovali sme pred ňou v úžase okolo stola. Pootvoril som dvere na balkón a guľa pomaly vyplávala von po tom čo sme odcúvali pred ňou okolo stola ... Žiadna škoda, žiaden výbuch, dokonca ani pripálená záclona. Hlavne - žiadna halucinácia! Páni vedci tvrdiaci ten nezmysel mi pripadajú , ako šarlatáni.

Mimochodom asi pred rokom som videl v TV reportáž o dvoch našich bádateľoch - myslím z Nového mesta nad Váhom, ktorý predvádzali vlastný prístroj , na ktorom dokázali guľový blesk vytvoriť. Nepametám si fakty ani mená , ale možno by stálo za to to pohľadať(?)

Odpovědět


Re: svedok

Kokod Vladislav,2019-02-21 13:28:53

Pani vedci by Vám vysveltili, že to bola halucinácia spôsobená tým, že ste si zabudli zobrať prášky.

Odpovědět

No, tak nějak,

Dag Bedmen,2010-07-24 09:07:38

z vlastního zážitku, bych kulový blesk za halucinaci nepovažoval, stalo se to cca před 37 lety v noci cca okolo 22 hodiny, byla bouřka a do našeho rodiného domu udeřil blesk, celý dům se otřásl a pak bylo ticho jen v kuchyni se rozzářilo světlo, seděli jsme v obýváku a okamžitě nás napadlo, že tam ten blesk něco zapálil, když jsme vstoupili do kuchyně uviděli jsme zářící kuličku jak přejíždí po kabelu stropní lampy nad stolem nahoru a dolu, pak se ta kulička zastavila a explodovala, lampa spadla na stůl. Když jsme si prohlédli kabel, byl upálený a zevnitř roztržený výbuchem. S elektroinstalací v domě se nic nestalo odnesl to jen ten jediný kabel. No, a pokud to přepálení kabelu způsobila halucinace, tak pak jsem ochoten s pány badateli souhlasit. Je však potřeba si uvědomit, že jsme projevy této "halucinace" viděli i nepřímo jako blikající světlo z vedlejší místnosti a až po vstupu do kuchyně jsme přímo spatřili onu zářící kuličku.

Odpovědět

Tým na výzkum

Pavel Lašák,2010-07-12 12:44:28

Pokud někdo chce vážně zkoumat "kulový blesk", tak musí do svého výzkumného týmu na přední místo posadit odborníka na "měřící aparát" kterým u kulových blesků je lidské oko! S ním na půlce židle bude sedět elektrikář s praxí na velmi vysokém napětí. Pokud se vám podaří fotografovat dům zasažený bleskem, všimnete si, že vysokofrekvenční vlastnosti náběžné hrany výboje způsobují zvláštnosti "pohybu" výboje v materiálech zdí i zvláštnosti při přesunu náboje po hromosvodu. Pokud hromosvod má na na cestě náboje nějaký úhel, toto zahnutí prožívá pohybující se náboj jako indukční překážku a zkracuje cestu materiálem zdi. Materiály na které je takto přiloženo velice vysoké napětí s náběžnou hranou strmosti frekvence rádu jednotek MHz zdaleka nejsou homogenní a proudy v nich vzniklé se pohybují podle pravidel vysokofrekvenčních nikoliv stejnosměrných. Atd atd.
Načež vstane optik a vysvětlí, jak se zachovají sítnice očí, které "zahlédly", nebo spíše ve stotisícině vteřiny byly ozářeny extremně zářícími body na bleskem zasažených materiálech. K tomu ještě je dobré si přečíst knihu Paul Watzlawik: Jak skutečná je skutečnost.

Odpovědět

Moje zkušenost se zvláštním atmosférickým jevem

Miroslav Gretschelst,2010-07-11 23:07:36

Asi před 45 až 50 lety, bylo po bouřce a máma mě poslala pro vodu ke studánce. Když jsem se vracel, zahlédl jsem dva svítivé body velikosti hrášků, asi půl metru nad zemí a půl metru od sebe, které mě "předjely". Pohybovaly se souběžně po přímkách rychlostí asi jako jezdec na bicyklu, bez jakéhokoliv zvukového doprovodu. Po několika vteřinách byly tak malé, že jsem je ztratil z očí. Rychle jsem se rozhlížel, kdo to se mnou ještě viděl, ale byl jsem na ulici sám.

Odpovědět

Gulovy blesk?

Maria Pauli2,2010-07-11 19:22:09

Pred casom som bol svedkom javu, ktory pravdepodobne by sa mohol povazovat za gulovy blesk: Na malom kricku sa vytvorilo nieco ako eliasov ohen - male plamienky, ktore sa postupne zvacsovali poctom aj velkostou a po niekolkych minutach sa zrazili do jednej gule, ktora nasledne s vyraznym zvukovym efektom explodovala. Tento jav sa niekolko krat za sebou opakoval. Boli sme od toho vzdialeny asi 150 m, ale svetelne aj zvukove efekty boli jasne viditelne aj pocutelne. Jav sme pozorovali dvaja, a kazdy sme mali rovnaky prezitok, ktory rozhodne nemozem povazovat za halucinaciu. Aj ked pri naslednej blizsej obhliadke toho krika (bola to myslim baza cierna vysoka cca 1 m) som nepozoroval absolutne ziadne poskodenie.
Podotykam ze cele sa to odohravalo v noci a bolo ako ticho pred burkou, ovzdusie nabyte elektrinou, ale ziadne standartne blesky v blizkosti neudreli.

Odpovědět

Halucinace?? Sugesce?? Výplod mysli??

Honza Hujer,2010-07-10 23:44:04

Pokud někdo zařadí kulové blesky do lidských představ jak potom vysvětlí skutečné zdokumentované škody těmito útvary způsobené. Popisy kdy koule o deseti, až patnácti centimetrech prošla zdí domu vybořila díru pro dospělého člověka a jinou zdí zase vyšla ven nejsou ojedinělé. Je dost zdokumentovaných případů kdy kulový blesk zmizel beze stop v elektrické zásuvce. Je však také dost popisů kdy po návštěvě oranžově či modře zářící koule došlo i na kompletní výměnu elektroinstalace v objketu. Tedy slova jako přelud, výplod, halucinace, nebo sugesce by měli odborníci šetřit na jiné případy pro povznešenější stavy mysli.

Odpovědět


Halucinace

Jirka Niklík,2010-07-11 01:13:20

Kdyby ty halucinace byly způsobené bleskem, jak tvrdí ta teorie, tak se škody vysvětlují jaksi samo sebou.
"Zdokumentovaný případ, jak něco zmizelo beze stop" - není to oxymoron? :-) .
Mě právě mate, že vedle nedostatku fotografií nebo záběrů kulového blesku je nedostatek i dokumentace těch následných škod, alespoň takových, které normální blesk nedělá. Najdete třeba fotky domu, který vyhořel údajně po zásahu kulového blesku, ale z ničeho se nedá poznat, jestli to není pojišťovací podvod nebo následek kouření v posteli.
Já bych tipoval, že po úderu blesku se rozletí nějaké okuje, jako třeba od tramvajové troleje, a zbytek je fantazie. Ale nechávám si rezervu, protože existují další zajímavé jevy spojené s blesky:
"Red Sprites & Blue Jets"
http://www.youtube.com/watch?v=1xVThAFfP0E

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2010-07-10 13:24:36

Ten výřez fotografie nemá vypovídací hodnotu. Je vidět, že to bylo focené z jedoucího vozidla (rozmazaný blesk) a dosvit blesku tak způsobil rozmáznutí mimo stožár.
Já si myslím, že kulový blesk může být tvořen dohořívající hmotou zapálenou normálním bleskem - není již tedy elektrické povahy.

Odpovědět


A co ten sloup samotny

Ondřej Zeman,2010-07-11 09:59:17

Proc ten neni rozmazany, jestlize blesk ma byt podle vas rozmazany tim, ze to bylo fotografovano z jedouciho auta?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace