Šéf IPCC: „Od médií zachovejte odstup“  
Nediplomaticky, ale úpřimně radí Rajendra Pachauri svým expertům a stanovuje pravidla kdo a jak o práci Panelu bude veřejnost informovat.

 

Zvětšit obrázek
Inkriminovaný Pacaurīho dopis.

Předseda Mezivládního panelu pro změny klimatu (IPCC), Rājendra Kumār Pacaurī (angl.: Rajendra Pachauri, česky Rádžendra Pačaurí), rozeslal 5. července dopis všem 831 odborníkům, autorům budoucí páté zprávy IPCC o klimatických změnách (AR5 - 5th assessment report), která bude zveřejněna v období 2013 – 2014. Bude navazovat na čtvrtou, kontroverzní analýzu vydanou v roce 2007 (AR4). Podle níž se globálně otepluje a to s největší pravděpodobností v důsledku skleníkových plynů produkovaných lidskou civilizací. Na páté zprávě IPCC se podílí tři skupiny expertů, kteří se budou zabývat jak odborným posuzováním změn klimatu, tak i možnostmi jejich zmírnění a strategií jak se jim přizpůsobit.

Zvětšit obrázek
Al Gore a Rājendra Pacaurī (za IPCC) si v roce 2007 převzali Nobelovu cenu míru.

 

Po větších i menších nepřesnostech a „omylech“, odhalených v předchozí 4. zprávě, Pacaurī upozorňuje, že v té nové budou chyby „zcela vyloučeny“. Je to zajímavý cíl. Experti se mají vyvarovat hned odhalitelných omylů a překlepů. Ale součásti AR5 budou alespoň rámcové předpoklady a prognózy vývoje klimtu do budoucna. Dají se udělat bez omylů? Kdyby například v předchozí zprávě byl uveden „správný“ údaj o zmizení himalajských ledovců v roce 2350 a ne nesprávné 2035 již by to bylo v pořádku? (Vznikla chyba „náhodou“, nebo se někomu nechtělo uvěřit, že si někto troufl na více než 300 letou prognózu a tak to považoval za překlep?) Když se ukáže, že použitý model nesedí a jeho předpoklady se rozcházejí s realitou, pak to není omyl? Je to „jen“ důsledek naší neznalosti a nesprávných předpokladů? Co se vizí do budoucnosti týče, dá se předvídat, že tato vznikající pátá zpráva IPCC bude opatrnější. V každém případě jsou například údaje vztažené k časovému horizontu 2100 s zhlediska současnosti „bezpečné“, tedy nevyvratitelné.


Na listu členům pracovních skupin je ale nejvíce zarážejíci Pacaurīho "upřímné doporučení" aby si vědci "drželi odstup od médií" a jakékoliv dotazy o činnosti příslušné pracovní skupiny předávali šéfům a obecné dotazy ohledně IPCC až na hlavní sekretariát.

„I would also like to emphasize that enhanced media interest in the work of the IPCC would probably subject you to queries about your work and the IPCC. My sincere advice would be that you keep a distance from the media and should any questions be asked about the Working Group with which you are associated, please direct such media questions to the Co-chairs of your Working Group and for any questions regarding the IPCC to the secretariat of the IPCC.”

Zvětšit obrázek
Změna teplotních křivek postihuje nejen budoucnost, ale i minulost… Co udělat, aby naše současnost a vyhlídky byly co nejdramatičtější? Převzato ze stránky wattsupwiththat.com

 

Je otázkou, jestli právě tato dobrá rada není to hlavní, co měl v úmyslu Pacaurī sdělit a kvůli čemu list rozesílal. Zbývající obalová vata slov o potřebě přesnosti a odpovědnosti při tvorbě „extrémně důležité zprávy“ nemůže přece nikomu z členů pracovních skupin říci nic nového. Snad si je každý z nich, zejména po „aférách Climagate“, toho dobře vědom a nikdo ani nehodlá pracovat jinak, než odpovědně a přesně…
  

Samozřejmě, že „doporučení“ překvapilo a v nejednom případě i rozladilo samotné adresáty. O těch, kteří se na „spolek o klimatu rozhodujících vyvolených“ dívají zvenčí, ani nemluvě. To nejvstřícnější hodnocení by se dalo shrnout: v nesprávnou dobu zvolená nesprávná slova. I když pak následovalo vysvětlující vyjádření opírající se o fakt, že jde o práci rozsáhlých mezinárodních týmů a jednotlivec nemusí mít všechny potřebné informace, džin již svou láhev opustil. Je jasné, že si každý z členů komisií IPCC vezme doporučení k srdci a nakonec se s ním ztotožní bez ohledu na svůj prvotní postoj. Je totiž, jak to sám Pacaurī nazývá, součástí velké IPCC rodiny (IPCC family). A rodinní příslušníci by měli tahat za jeden provaz, zejména když jde o společný zájem.

Zvětšit obrázek
Rājendra Pacaurī (70 let) ví, jak chutná moc. Není klimatologem, ale uspěšným ekonomem s významnými styky.

 

Na Slovensku kázání římskokatolických i evangelických kněží začínají oslovením „Drahí bratia a sestry…“ Kdyby nejbližší Pacaurīho dopis začínal podobně, vyvolalo by to sice rozruch, ale nebylo by to daleko od reality. Před čtyřiceti lety by nikdo z dněšních IPCC expertů neodhadl současný vývoj klimatu. Dnes věří, že to dokážou na desítky let dopředu a jsou bez výjimky přesvědčeni, že člověk je strůjcem oteplování a že snižovaním jím vyprodukovaného CO2 se dá klima výrazně ovlivnit.


Dá se vytušit, jaké závěry a doporučení přinese „extrémně důležitá zpráva“. Štěstím její autorů je, že jim stačí formulovat „co by se mělo udělat“ a nemusí se zamýšlet jak na to.


Vskutku „extrémně důležitá“ by ale byla analýza předkládající zcela reálné řešení, které s vývojem klimatu vůbec nesouvisí. Jak (bez ohledu na oteplování) v celosvětovém měřítku efektivně a co nejbezbolestněji snížit nejen emise, ale odpad všeho druhu i když je nás stále více a chceme se mít lépe, tedy mít vyšší životní standard. Jak chudé tohoto světa, kterým se nepodařilo se „správně“ narodit, uchránit před, pro nás nepředstavitelnými podmínkami - hladem, nedostatkem pitné vody, malárií, HIV... nebo před šílenými ozbrojenými konflikty a vojenskými režimy, jenž jsou bezesporu výlučně lidským dílem.


Kdybyste měli možnost určit pracovní náplň mezinárodního týmu prominentních vědců a museli byste si počínat odpovědně, protože rozhodujete o využití peněz daňových poplatníků, jaký problém/téma byste zvolili?


Zdroje: Financial Post

Datum: 19.07.2010 16:14
Tisk článku


Diskuze:

Pavel S,2010-07-23 19:30:09

Rozumně? Co vidíte rozumného v utrácení biliónů dolarů na solární a další nefunkční oze podvody?

Odpovědět

Ropa v zálivech je odpovědí

Pavel Lašák,2010-07-22 09:26:14

V článku zjevně chybí čísla! Třeba kolik miliard dolarů za den by tratily naftové rodiny, kdyby se lidstvo začalo chovat rozumně?

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2010-07-22 14:43:11

Dobře, zakážeme využívání ropy. My v zemích bez ropy Vám to schvalujeme. Nakonec bohatství arabských zemí nás až tak moc neblaží, že? A dál?
"Rozumně" znamená jako? Na to "rozumně" je potřeba příšerně moc peněz. Kde je vzít?

Odpovědět

Myslím, že znám test IPCC

Miroslav Gretschelst,2010-07-21 22:30:27

Dnes přece máme k dispozici již tolik klimatologických dat z minulosti, že nemůže být problém na jejich základě "vypočítat", jaké budou panovat klimatické poměry třeba v roce 2011 v různých místech Zeměkoule (když si tito klimatologové troufají na předpovědi, jaké bude klima za sto let). Tohoto se ale skoro všichni dožijeme! A když jim takové předpovědi vyjdou několikrát za sebou, smekněme klobouk. Ale když ne, uvidíme ještě během svého života jejich "vědeckou nahotu".

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2010-07-22 14:27:35

Žel klimatologové mluví o trendech a ne o fluktuacích v nich. Proto omyl v rozsahu jednoho roku nic neznamená. Dokonce ani pětileté období zpomalení oteplování, nebo dokonce ochlazování by mnozí považovali za fluktuaci. Nikdo, co jen trochu odpovědný, Vám nebude předpovídat, jaké bude v Čechách nebo v Evropě nebo na severní polokouli příští léto. To nejde.

Mně osobně zaráží jeden fakt - červen. I když nám horký červenec již pořádně přehřál vzpomínky, i tak si možná pamatujete, že byl deštivý a až na pár dnů nepříjemně chladný. I tak byl v naších končinách (ČR, SR) vyhodnocen jako nadprůměrný. Hydrometeorologickými ústavy i NOAA...

Odpovědět


Nebo také jinak...

Jan Kotek,2010-07-26 11:13:48

Pokud byl minulý týden překonán teplotní rekord starý 178 let, tak to znamená, že uplynulých 177 let bylo vždy chladněji než před 178 lety.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2010-07-26 13:10:40

... anebo tepleji, když se překoná opačný rekord...

Shodou náhod jsem právě dnes přeposílala tuto větu z nedávné správy SHMÚ, z 15. července:

"Dnes je ešte šanca na prekonanie rekordov z roku 1967 a 1958 a v Košiciach by mohol byť prekonaný rekord až z roku 1928."

Takže kdy jsme tu měli extrémy?

Odpovědět

Karel Š,2010-07-21 20:05:27

IPCC nevěřím a Pacaurího nemám rád, ale to že firma (či komise či jakýkoli jiný subjekt) se vyjadřuje ústy svého tiskového mluvčího a ne ústy jednotlivých zaměstnanců z nichž každý má jen dílčí přehled je podle mě zcela běžný a správný postup.
Nám může být jedno co si tam pod pokličkou vaří - pokud nakonec dodají zprávu a věrohodné a ověřitelné podklady na jejichž základě k ní došli tak to je přesně to co od nich očekáváme. A pokud nedodají nebo jsou jejich závěry prokazatelně špatné tak holt pracovali špatně a je načase je zrušit.

Odpovědět

Soustavné vzdělávání

Martin Gašparovič,2010-07-21 13:43:59

Běžní občané, voliči, nejsou vzdělaní ve vědeckých metodách poznávání světa, a také nesledují informační zdroje, a tak často nevědí rozlišit fakta od prohlášení.
To je celosvětový problém.

Odpovědět

Jaké téma bych zvolil?

Adolf Balík,2010-07-20 11:52:20

Paní Gregorová položila otázku:

Jaké téma bych zvolil:
http://www.springerlink.com/content/9476j57g1t07vhn2/

Skoro přesně tolik, kolik tato civilizace vyprodukuje HDP, tolik spotřebuje primární energie. Jakékoliv omezení tohoto je obecným omezením růstu. Konec liberálního kapitalismu, počátek korporativismu, kdy monopolistům nesmí nikdo konkurovat a investice jsou pod přísnou kontrolou. To, co se korporativismům nepovedlo během WW2, zkouší teď prosadit Mezí růstu a nejde o nic jiného než o repete toho, co zkusili už v 1. polovině 20. století jiným způsobem.

Odpovědět

Škoda, že ...

Jan Snášel,2010-07-19 18:41:11

... se nestarají o vzdělání v chudých oblastech, protože pouze vzdělaný svět může být bez válek a hladomorů.

Odpovědět


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace