Alpské ledovce zanikají. Už zase.  
Tání alpských ledovců je argumentem proti klimatickému alarmismu. Nikoli pro něj. Stačí se podívat na pár grafů.

Obrázek vpravo: Nejdelší rakouský ledovec v roce 1875 a v současnosti.
Výrazný úbytek ledu je zjevný. Kdo za to může?

 

Graf 1:  Většina tání ledovců proběhla před rokem 1950. Boom fosilních paliv ale přišel až po druhé světové válce. Na vině tedy asi bude něco jiného než CO2. Rozhodně nelze tvrdit, že se vzestupem antropogenních skleníkových emisí se tání ledovců zrychlilo. Spíše naopak. (Zdroj: Oerlemans; viz též IPCC TAR)


Mezi e-maily, které unikly na veřejnost v aféře Climategate, je i e-mail klimatologa Toma Crowleyho z 22. září 2000: „Alpské ledovce začaly ustupovat v mnoha regionech kolem 1850 a třetina až polovina jejich celkového ústupu proběhla před tím oteplením, které začalo 1920… Jste si tedy opravdu jistí, že za to může CO2?“


Kolem roku 1840 je tempo tání ledovců stejné jako kolem roku 1960. Přitom úroveň industrializace a ročních emisí skleníkových plynů z fosilních paliv za sto let obrovsky stoupla. Z toho lze usoudit, že emise CO2 nemají na teploty ani na tání ledovců pozorovatelný vliv.


Když ale za tání alpských ledovců nemůže uhlí a ropa, kdo tedy?


 


 

Graf 2:  Posledních tisíc roků. Modře sluneční aktivita. Vidíte Maunderovo solární minimum kolem 1700 nebo Spoererovo minimum kolem 1500. Minima přicházejí cca každých 200 let - tzv. Suessův cyklus. Červeně ústup ledovců. Jaký to div. Sluneční aktivita stoupne a ledovce tají. Kdo by to řekl, že? (Zdroj)


Sluneční aktivita ve 20. století dosáhla rekordních hodnot, jak ukázal Usoskin a kol. 2003. Proto tají ledovce. (Zdroj).

  
Graf 3:  Je současná epizoda tání ledovců bezprecedentní? Na tomto grafu vidíme posledních 10 tisíc let. Všimněte si, že období silného zalednění ve Skandinávii (glacier advances) přichází každých dva a půl tisíce let, pokaždé když přijde malá doba ledová. Je to pravidelný cyklus, který existoval i před průmyslovou revolucí. (Zdroj)


A jako po noci přichází den, po každém takovém globálním ochlazování přichází globální oteplování – jako třeba posledních dvě stě roků (zdroj). Takové globální oteplování přišlo i po předchozí malé době ledové (cca v době Homéra). Pochybuji, že za to mohlo spalování fosilních paliv.


 

Graf 4:  Perlička na závěr. Oerlemans použil tání ledovců jako nepřímý indikátor globálních teplot. A máme tu další „problém divergence“. Oops. Ledovce ukazují v posledních 40 letech daleko menší oteplení než grafy Phila Jonese z CRU-Climategate nebo grafy Hansena z NASA-GISS. Nejen letokruhy stromů, teploty moří, ale už i ledovce se staví na odpor proti IPCC. 

Graf 5:  Křivka globálních teplot dle grafu CRUTEM z Anglie vypadá jinak. To je ten graf, k němuž Phil Jones „ztratil“ podklady. Zdá se, že Jonesův graf je dosti nadhodnocený. Že by vliv městských tepelných ostrovů?

 

Zvětšit obrázek
V Patagónii, v argentinských Andách, se na rozloze asi 250 km2 rozprostírá velký ledovec Perito Moreno. Představuje třetí největší zásobárnu zmrzlé sladké vody. Pro vědce zůstává záhadou, proč tento ledovec, navzdory očekávání klimaalarmistů, roste. Kredit: Wikimedia Commons

Co myslíte, mýlí se Jonesův graf nebo ledovce?


 

Reference

J. Koch, J.J.Clague: Are insolation and sunspot activity the primary drivers of
Holocene glacier fluctuations?

G.Bond et al.: Persistent Solar Infuence on North Atlantic Climate During the Holocene. Science vol 294, 7 December 2001

Worldwide Glacier Retreat. Realclimate.org. March 2005 (autor: Eric) 

J.Oerlemans et al.: Extracting a Climate Signal from 169 Glacier Records. Science 308, 675 (2005)

Třetí zpráva IPCC. 2001. První pracovní skupina, graf 2.18.

Čtvrtá zpráva IPCC ( 2001). Pracovní skupina I. FAQ 9.2 Can the Warming of the 20th Century be Explained by Natural Variability?

Usoskin et al. Millennium-Scale Sunspot Number Reconstruction: Evidence for an Unusually Active Sun since the 1940s. Physical Review Letters. Vol 91, No. 21. Listopad 2003Další články autora jsou na stránce Klimaskeptik.cz

Datum: 29.09.2010 18:55
Tisk článku

Související články:

Další zdroj CO2 s kterým se nepočítalo     Autor: Josef Pazdera (28.01.2024)
Sluneční šlamastyka: Masivní solární farmy mohou měnit klima jinde ve světě     Autor: Stanislav Mihulka (14.01.2024)
Průměrné teploty ČR 1961-2023, teploty světa podle NOAA a jev El NIňo     Autor: Stanislav Florian (06.01.2024)
Zase jeden omyl v prognózování     Autor: Josef Pazdera (27.10.2023)
Už prý známe špouštěč velké klimatické změny před 8000 lety     Autor: Josef Pazdera (15.09.2023)Diskuze:

sluneční aktivita do roku 19000

Neoslik Jan,2010-10-02 20:08:44

Chápu, že sluneční aktivita podle izotopů je problém po roce 1960, kdy byly jaderné výbuchy. Nechápu, co se vyvozuje z grafu sluneční aktivity končící rokem 1900 pro tání ledovců po roce 2000. Graf s proxy hodnotami sluneční aktivity podle 10 Be v době 1400-1950 uvádí prof.Kutílek. Uvádí také počet slunečních skvrn 1600- 2000.Když už se má srovnávat zalednění se sluneční aktivitou, tak grafy sluneční aktivity daleko aktuálnější jsou k dispozici. Korelace křivek sluneční aktivity a množství ledu je stejně hodně proměnná. Kromě toho z dlouhodobého hlediska množství ledu v polárních oblastech ovlivňují i Milankovičovy cykly.

Odpovědět


Asi politická korektnost

Adolf Balík,2010-10-02 21:04:17

Faktem je, že ta rekonstrukce Solanski v roce 1950 končí, nikoliv však v práci, ze které je převzat graf. Práce, ze které je graf převzat, se zabývá souvislostmi mezi ledovci, sluneční aktivitou a slunečním osvitem jednotlivých polokoulí v nedávné geologické historii – nikoliv však ve 20. století. Proto asi odkazy na sluneční aktivitu ve 20. století končí. Když jsem se do toho odkazu podíval, vyzařuje z ní panická hrůza z vysvětlování klimatu 20. století pomocí slunce.

Vysvětluji si to tak, že autor se děsí učinit něco tak politicky nekorektního jako vykládat klima 20. století jakýmkoliv činitelem jiným než předepsané CO2 a bez posvěcení na klimatologa od IPCC, když je geolog. Chtěl by chudák taky asi někdy dostat grant a ne si hledat novou práci nebo se dokonce děsit, že se klima-fašistům nakonec nějaký nový světový řád podaří nastolit a on bude pronásledován jako odpůrce Globalsozialistische Carbon Arbaitpartei a přídělů na uhlík. :-)

Odpovědět

Sarkasmus je správně

Adolf Balík,2010-10-02 13:25:08

Sarkasmus je jistě zcela na místě, když tím zesměšňuje mytologii, která si osobuje monopolní právo být jedinou a nezpochybnitelnou „vědeckou“ pravdu a je zhruba stejně vědecká, jako „vědecký“ komunismus, má každý starší vysokoškolsky vzdělaný občan naší země zkoušku. A je to navíc „věda“ vyfabrikovaná ke stejným účelům jako ten „vědecký“ komunismus – k legitimizaci diktatury a poroby, k realizaci světové socialistické revoluce, která má ukončit svobodný trh a politický pluralismus.

Jak to nebrat osobně, když je to vytvořeno k tomu, aby se z nás napříště místo občanů stali poddaní. Jak to nebrat osobně, když my skeptici bychom měli eliminováni stejně jako to činili Zelení během zatím jediné úplné vlády Zelených, která proběhla v Kambodži pod vládou Rudých (Zelených) Khmerů.

Vyzývá k tomu i tato agitka:
Většina míst už tu Zelenou agitku k omezování uhlíkové stopy stáhla nebo překryla omluvnými nápisy přes obrazovku, tady ale ještě pořád je Omezte svůj uhlík o 10% žádný nátlak:
http://www.grist.org/article/2010-10-01-the-exploding-kids-climate-video-everyones-talking/

Filmík je z produkce Spanner Films – společnosti točící eko-agitky jako Age of Stupid financované z korupčních fondů na eko-fašizaci společnosti a postupné kroky ke korporativistickému převzetí světa, které jim zmařila WW2 porážkou hlavního exponenta hayabutsa modelu hospodářství Hitlera a jeho dalších korporativistických spojenců. Společnost vede a film režíroval Richard Curtis jako i ty jejich ostatní agitky. I jeho rodiče zaujímají významná postavení v distribučních sítích aj., které z korupčních peněz korporativistů zaplavují svět propagandou zeleného džihádu proti liberalismu a svobodného trhu ve prospěch semifeudální vlády hayabutsa kartelů zeleně privilegovaných monopolistů.

Scénáristkou je Franny Armstrong. Ta o filmu řekla:
“Nedělat nic s klimatickou změnou je pořád ještě docela běžným postižením i v naší době a našem věku. Co dělat s lidmi, kteří spolu ohrožují existenci všech na této planetě?
Jasně, že si nemyslíme, že by se měli vyhodit do povětří, to byl jen žert pro tento minifilm, ale možná by pro začátek byla dobrá trocha amputací?“
The Guardian se jí v interview zeptal: “Ale proč podstupujete takové riziko, že naštvete a odcizíte si lidi?”
Odpověděla: „Protože máme jen asi čtyři roky na stabilizaci globálních emisí a vůbec se tomu neblížíme. Životy nás všech jsou v ohrožení a jestli tohle nestojí za to vyskočit a dát se do toho, tak nevím, co za to stojí.“
„Abychom udělali Žádný nátlak jsme ‘zabili‘ pět lidí – jen ždibec v porovnání s 300 000 skutečnými lidmi, kteří letos každý rok umírají kvůli klimatické změně,“ dodala.
Dětský herec Jamie Glover, co hrál Philipa vyhozeného do povětří, řekl: „Byl jsem velmi rád, že jsem byl vyhozen do povětří, abych zachránil svět.“

Odpovědět

sluneční aktivita

Neoslik Jan,2010-10-01 23:34:53

Nerozumím grafu 2, kde náhle končí modrá křivka sluneční aktivity ( počet skvrn) někde u roku 2000 a červená čára ledovců jde dál k 2010. Dále nechápu, jak počet skvrn může být kolem roku 1500 i jinde nižší než nula.

Odpovědět


Graf 2

Adolf Balík,2010-10-02 13:09:47

To má zhruba následující důvody:

Počet slunečních skvrn je z práce Solanski et al. 2004, což je paleorekonstrukce z proxy-hodnot. Ty skvrny nebylo zcela spolehlivě možno určit z této doby pozorováním, jsou tedy z určitou metodou určeny z množství izotopů 10Be, 36Cl a 14C, tedy z ukazatelů síly magnetické aktivity Slunce. Počet skvrn je silně s magnetickou aktivitou korelován – samotné skvrny jsou magnetické útvary, ale ten magnetismus není výlučně určován skvrnami. Důležitý je i magnetismus koronální děr ale ani tím to není zcela vyčerpáno. Pro klima mají být podle zastánců teorií řízení klimatu Sluncem také důležitější otevřený koronální magnetický tok, který určuje sílu meziplanetárního magnetického pole i geomagnetického pole, než ostatní ukazatele sluneční aktivity včetně množství skvrn. Z metod rekonstrukce tehdejšího magnetického pole vychází s určitou mírou nejistoty, že bylo tehdy slabší, než by odpovídalo 0 skvrnám. Ovšem i teď se dny, kdy občas máme 0 skvrn, od sebe liší svou magnetickou aktivitou, takže by to úplně nemělo překvapovat.

Rekonstrukce počtu skvrn z proxy hodnot končí kolem roku 1900. Důvodem je, že Solanskiho práce tu rekonstrukci dál nedělala, neboť z pozdější doby máme mnohem přesnější záznamy z pozorování a měření. Není pro ni tedy třeba proxy rekonstrukcí.

Kdyby to někdo zkusil ale jen tak nastavit grafem instrumentálních měření, dostane se na tenký led, kdy ho rozcupují za statistickou metodu jak výrobce „hokejky“, kteří tento ze statistického hlediska podfuk bezostyšně provedli a je z toho skandál „hide the decline“. To by se musel najít dost dlouhý překryv křivek z proxi a z instrumentálních měření, provést složité šetření míry jejich souběhů a nesouběhů a jejich konfidenčních intervalů, aby z toho šlo udělat složený graf s dobře určenými intervaly pravděpodobnosti, do jaké míry je to opravdu pokračováním staré křivky. Bezešvé propojení takových dvou křivek by statistici považovali za podfuk. Jejich obhájitelné spojení je ale docela martýrium, na které si každý autor netroufne.

Odpovědět

Několik let staré informace..

Tomáš Juřík,2010-09-30 11:10:37

..tohle všechno a mnohem víc v dokumentu The Great Global Warming Swindle

Odpovědět

sarkasmus

Universal Uni,2010-09-30 07:31:59

Proč ten jízlivý tón. Článek je napsán s vědomím "já jsem to celou dobu říkal". Je v tom něco osobního, co se Vás dotýká?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz