Osel jako oxymóron  
Jak se www.osel.cz dostal na stránky vědeckého časopisu.

Zřejmě dnes a denně vzniká spousta nových vědeckých časopisů. Mnohé mřou, ale netto bilance je kladná a záběr i objem vědeckých časopisů roste. Některé se stále ještě drží papíru jako média osvědčeného staletími, jiné kombinují papír s elektronickým prostředím a jiné už jsou jen a jen elektronické. Některé stále ještě lpí na předplatném a čtenářům odhalí svůj obsah jen za příslušný obnos, jiné jsou tzv. open access a nabízejí se zdarma.

Zvětšit obrázek
Pobaví tě,
nenudí tě,
unaví tě,
přinutí tě.
Kdopak je to?
Je to dítě.
Ke gratulacím rodičům na Přírodovědeckou fakultu MU se připojuje i náš Osel.


Smutným průvodním jevem vývoje české vědy je, že české vědecké knihovny mají stále méně peněz a tudíž v nich čtenář fyzicky na regálech i virtuálně přes internet nachází stále méně a méně časopisů. Informační nůžky se nezadržitelně rozevírají. Propastný rozdíl mezi tím, co je k mání ve světové vědě, a tím, co je k mání v českých knihovnách, se nezadržitelně prohlubuje.
Zajímavý je pohled na to, kolika vědeckými časopisy přispívá Česká republika do světového fondu vědecké literatury. Dá se říci, že je to kolekce nepočetná, různorodá a z valné části existenčně ohrožená. Neboť kdo by v téhle zemi chtěl financovat vědecký žurnál v době, kdy se MUSÍ ŠETŘIT, i kdybychom na tom měli následně prodělat košili. Trošku to připomíná totalitní vtípek, tom, že povedeme takový boj za celosvětový mír, že nezůstane kámen na kameni.
A tak vypadá jako malý zázrak, když vznikne v moravské metropoli zbrusu nový vědecký žurnál. Pro čtenáře Osla na něm může být zajímavé to, že hned v prvním čísle se píše o tomto vědecko-popularizačním serveru. Článek „Osel jako oxymóron“ z klávesnice Miroslava Pouzara z Ústavu environmentálního a chemického inženýrství Fakulty chemicko-technologické  na Universitě Pardubice.

Časopis Anthropologia Integra odráží koncepci svého duchovního a fyzického otce profesora Jaroslava Maliny z Přírodovědecké fakulty Masarykovy university v Brně, podle kterého je antropologie „vše co souvisí s člověkem“. Takže je to skoro všechno, s čím se ve svém životě potkáme, nebo co potká nás. O obsahu časopisu si lze udělat přesnější představu na webu na adrese: http://anthrop.sci.muni.cz/ab/v2010/i2.
Namátkou stojí jistě v prvním čísle Anthropologia Integra za bližší seznámení, jak vidí otázku zdraví a nemoci v zambijské Lusace, jak se vyvíjela scifi literatura na Tajwanu, zajímavý náhled na nomádské kultury anebo roli havrana v lidské kultuře. Vedle textů odborných najdeme v časopise i texty mířící k širší čtenářské obci. Vedle esejů či povídek je tu i popularizace vědy nebo „koutek“ věnovaný střetu vědy a umění. V prvním čísle, které vychází 15. prosince a bude rychle následováno číslem 2, najdete například i článek o pozadí otravy Alexandra Litviněnka poloniem 210.

 

Pramen: Anthropologia Integra 1/2010

Datum: 07.12.2010 13:33
Tisk článku


Diskuze:

Žádný příspěvek nebyl zadán

Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz