Opravdu existuje konsensus 97 % klimatologů?  
Světový konsensus vědců je ve skutečnosti jen 76 lidí, které nikdo nezná.


 

Zvětšit obrázek
Znáte to z televizních reklam. "Naši mastičku doporučuje 9 lékařů z 10. Tisíce děkovných dopisů". Když je však požádáte, aby to doložili, jsou v koncích.


Na stránkách klimatologického ústavu CzechGlobe se na titulní straně skví český překlad brožurky „Vědecký průvodce skepticismem vůči globálnímu oteplování“.  Autorem je australský aktivista John Cook (Skepticalscience.com) a autorem překladu je mluvčí CzechGlobe pan Jan Hollan.


Cook říká : „97 % klimatických expertů souhlasí, že globální oteplování způsobují lidé.“  Tento argument často používají laikové: „Já tomu sice nerozumím, ale říká to většina vědců.“
Zajímalo mne, jakými důkazy toto tvrzení podloženo. Autor čerpal ze studií Doran (2009) a Anderegg (2010). Pojďme si je tedy analyzovat.

 

Reprezentativnost vzorku

Doran dělal průzkum online. Pozval do ankety více jak 10 tisíc přírodovědců. Asi 30 % se opravdu zapojilo. 90 % z USA. Ale jen 5 % z toho byli klimatologové. Pak ještě řadu klimatologů diskvalifikoval, protože prý toho dost nenapsali. Ve skutečnosti tedy dělal průzkum mezi pouhými 79 respondenty. Na konsensus všech světových vědců je to málo.

 

„V našem průzkumu největšími odborníky jsou ti, kteří uvedli jako svou specializaci klimatologii a říkají, že publikovali v poslední době více jak 50 % studií na téma klimatických změn (79 osob celkem). Z těchto odborníků 96,2 % (tedy 76 ze 79) odpovědělo „ano“ na  otázku číslo dvě.“ 

 

Zatímco Doranův vzorek je moc malý, Andereggův zase není reprezentativní. Udělal seznam signatářů alarmistických a klimaskeptických petic a dostal 472 klimaskeptiků vs 903 alarmistů – tedy 66 % alarmistů. Jde však o čistě náhodné číslo, které nic nevypovídá. Nevíme proč k alarmistům nepřičetl signatáře Kodaňské diagnózy. Nevíme, proč mezi skeptiky nezahrnul více jak 700 vědců ze seznamu amerického Kongresu, tzv. Minority Report. Také nezahrnul 30 000 vědců, kteří podepsali klimaskeptickou Oregonskou petici.

 

Jak poznat alarmistu
Doran označil za alarmisty (příznivce Konsensu) ty své respondenty, kteří kladně odpověděli na otázku: „Myslíte si, že lidská aktivita je faktor, který významně přispívá ke změně průměrných globálních teplot?“


Jenže co je to „významně“? Statisticky „významný“ příspěvek je i příspěvek třeba z pěti procent. S tím bych mohl souhlasit i já, že je možné, že lidé nějak přispěli ke změně klimatu z několika procent. A co se myslí „lidskou aktivitou“? To by mohlo znamenat třeba vliv městských tepelných ostrovů (UHI). Jak se rozrůstají města, z budov sálá teplo a to má vliv na teploty. Ohřívají se tím i teploměry meteorologických stanic. To jsem ochoten podepsat i já. To ale nic neříká o vlivu fosilních paliv na skleníkový efekt.

 


Správně otázka měla znít: „Myslíte, že zesílení skleníkového efektu kvůli spalování fosilních paliv přispělo více jak z 50 % k růstu globálních teplot za posledních sto let?“ Bohužel otázka byla položena tak mlhavě, že na ni kladně může odpovědět i klimaskeptik. Doranova studie tedy nic nevypovídá o tom, zda dotázaní respondenti jsou spíše skeptici či alarmisté.

 


Anderegg alarmisty rozlišil spolehlivěji. Do své studie zahrnul jen lidi, kteří podepsali alarmistické či klimaskeptické petice. Je tedy jasné, kdo je na jaké straně. Nikdo však netuší, proč autor k alarmistům šmahem přiřadil všechny autory První pracovní skupiny Čtvrté zprávy IPCC. Počet alarmistů ve studii tak hezky poskočil z asi tří stovek na trojnásobek. Autorů IPCC se však nikdo neptá, zda souhlasí se závěry IPCC. Na WG1 AR4 pracoval i například John Christy nebo Eduardo Zorita (viz),  což jsou známí kritici „Konsensu“. Proč je Anderegg přičítá k alarmistům?

 

Jak poznat odborníka
Mělo jít o průzkum mínění expertů. Doran se však s dokazováním kvalifikace svých respondentů nepáral. „V našem průzkumu největšími odborníky jsou ti, kteří uvedli jako svou specializaci klimatologii a říkají, že publikovali v poslední době více jak 50 % studií na téma klimatických změn.“ Tedy stačí, když se na internetu sami prohlásíte za experta. Identitu svých 79 respondentů Doran nezveřejnil, takže ani netušíme, kdo ti lidé jsou.

 

Zobrazit obrázek
"Na internetu nikdo nepozná, že jsi pes": Petr Steiner

Anderegg tvrdí, že alarmistické časopisy – jaké překvapení – z 97 % dávají přednost signatářům alarmistických petic. Tito lidé toho napsali hodně. Podle autora je největším expertem na věc ten člověk, který toho o ní nejvíce napsal.


Anderegg píše: „Na názor odborníků se spoléháme v mnoha oblastech svého života… Také si uvědomujeme, že expert je expertem jen ve svém oboru. Proto mínění kardiologa má při léčbě rakoviny menší váhu než stanovisko onkologa.“ (zdroj)


Tak jako ne každý doktor je plastický chirurg, ne každý klimatolog je expertem na otázku, zda člověk je příčinou klimatických změn. Bohužel se Anderegg nedržel vlastních kritérií a ze svého seznamu nevydělil ty, kteří o PŘÍČINĚ klimatických změn píší. Studie se jmenuje „Důvěryhodnost expertů na klimatickou změnu“, přitom jsme se z ní ani nedozvěděli, jestli mezi respondenty nějací experti na PŘÍČINY změn klimatu vůbec byli.


Průzkum Dr. Klause Martina Schulteho, který analyzoval vědecké články o "globálních změnách klimatu" v databázi ISI 2004-2007, zjistil, že 98 % publikovaných článků „nepřináší nová měření či pozorování o otázce, zda antropogenní vlivy převážily nad přirozenou variabilitou klimatu“. Většinu klimatologických publikací tvoří studie o vlivu oteplování na lední medvědy a podobně. To však nic neříká o tom, zda za oteplení mohou lidé.


Abychom našli experty na příčiny změn klimatu, museli bychom nejprve vytvořit seznam článků o příčinách změn klimatu. Jenže těch vychází jen hrstka a ty nejvýznamnější z průzkumů (Schulte, Oreskes) zpravidla vypadnou, protože neobsahují klíčová slova „globální změna klimatu“. Tato klíčová slova neobsahuje ani Svensmarkova „Cosmoclimatology – A New Theory Emerges“ (pdf),  která hovoří o vlivu kosmického záření na oblačnost a teploty. Tato klíčová slova neobsahuje ani Usoskinova „Reconstruction of the 14C production rate from measured relative abundance“(pdf),  která dokumentuje rekordní propad sluneční aktivity v malé době ledové a rekordní nárůst sluneční aktivity ve 20.století.

 

Jiné zdroje
Doran a Anderegg jsou tedy studie neprůkazné a metodicky pochybné. Máme nějaké jiné zdroje informací?


Není pochyb, že ti nejhlasitější představitelé klimatologie jsou alarmisté. Pachauri, Hansen, Schellnhuber, Gore, Schneider... Hollan. To je ale jen hrstka lidí. Co si myslí ona mlčící většina klimatologických pracovníků, to nevíme. Takový průzkum, kdyby proběhl, by musel respektovat stejná pravidla jako demokratické volby. Muselo by jít o tajné, tj. anonymní hlasování, aby nikdo nemohl být perzekuován za své názory. Jinak bychom mohli dojít k 97 % výsledku jakým končívají volby v banánových republikách. O takovém průzkumu dosud nevím.


Názor většiny klimatologů se nedozvíme ani ze zmiňované Schulteho studie. Méně jak polovina jím analyzovaných článků vyjadřuje explicitní či implicitní podporu Konsensu (45 %). Největší skupinu tvořily články (48 %), které nezaujímají žádné stanovisko k otázce, zda globální oteplování je zaviněno člověkem.


Jako průzkum mínění vědců nelze brát ani deklarace o klimatu, které občas vydávají některé akademie. Deklarace píše úzká skupinka manažerů. Tisíců členů těchto institucí se nikdo neptá, zda s deklaracemi souhlasí. Lze to zdokumentovat třeba na Americké meteorologické společnosti (viz).  Ačkoli dle průzkumů většinu meteorologů tvoří klimaskeptici, vedení společnosti přesto vydalo alarmistickou deklaraci. I v Americké fyzikální společnosti deklaraci psalo vedení bez hlasování mezi členy APS (viz).

 

Závěr
Prozatím nevím o žádných důkazech o tom, co si myslí většina klimatologů nebo co si myslí většina expertů na příčiny klimatických změn.


Bedřich Moldan jednou řekl, že „naprostá většina klimatologů“ vidí hrozbu globálního oteplování jinak než Klaus. „Dal bych přednost této většině," poznamenal Moldan. (viz)


Až příště někoho zase uslyšíte toto tvrdit, požádejte ho zdvořile, aby to doložil.____________________________________________________________________
Poznámka redakce Fyzik Luboš Motl pružně zareagoval na zveřejněná primární data z dlouhodobých měření na více než 3000 meteorologických stanic HadCRUT3. Neodradilo ho gigantické množství dat a během několika hodin zpracoval první statistickou analýzu nárůstu teplot i podle jednotlivých měsíců.
_____________________________________________________________________

 

Prameny:

Study claiming ’97 % of climate scientists agree’ is flawed. Climatequotes.com (únor 2011)

http://climatequotes.com/2011/02/10/study-claiming-97-of-climate-scientists-agree-is-flawed/ 

Peter T . Doran and Maggie Kendall Zimmerman. Examining the Scientific Consensus on Climate Change. EOS, Transactions American Geophysical Union, Vol. 90, No. 3, p. 22, 2009. http://tigger.uic.edu/~pdoran/012009_Doran_final.pdf 

http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus.htm  (Cookovy stránky) 

Anderegg, Prall, Harold a Schneider. Expert credibility in climate change. PNAS květen 2010 http://www.pnas.org/content/early/2010/06/22/1003187107.full.pdf 

Klaus Martin Schulte. Scientific consensus on climate change? Energy & Environment Vol. 19 No. 2., 2008. http://www.heartland.org/custom/semod_policybot/pdf/22924.pdf 

Anderegg et al. Expert credibility in climate change – response to comments. Realclimate.org 3.srpen 2010 http://www.realclimate.org/index.php/archives/2010/08/expert-credibility-in-climate-change-responses-to-comments/

V.Kremlík. Alarmisté unesli Americkou meteorologickou společnost.  NP 27.2011

Survey – Less than half of published scientists endorse global warming theory. Dailytech 29.srpna 2007.

Vědec vystupuje z Akademie na protest proti korupci v klimatologii! (Klimaskeptik.cz 12.20.2010)

Datum: 31.07.2011 08:54
Tisk článku

Související články:

Další zdroj CO2 s kterým se nepočítalo     Autor: Josef Pazdera (28.01.2024)
Sluneční šlamastyka: Masivní solární farmy mohou měnit klima jinde ve světě     Autor: Stanislav Mihulka (14.01.2024)
Průměrné teploty ČR 1961-2023, teploty světa podle NOAA a jev El NIňo     Autor: Stanislav Florian (06.01.2024)
Zase jeden omyl v prognózování     Autor: Josef Pazdera (27.10.2023)
Už prý známe špouštěč velké klimatické změny před 8000 lety     Autor: Josef Pazdera (15.09.2023)Diskuze:

Josef Kukla,2011-08-01 22:19:54

Děkuji za skvělé odkazy

Odpovědět

Gronsko

Dagmar Gregorova,2011-08-01 18:07:31

Pánové, kdybyste chtěli dále diskutovat o Grónsku, doporučuji graf
http://www.geus.dk/viden_om/voii/ilulissat-uk/voii03_climate_uk.jpg
je z oficiálních grónských stránek
http://www.geus.dk/viden_om/voii/ilulissat-uk/voii03-uk.html
Spíše než období Erika Rudého je zajímavější 19. století...

Odpovědět

Re Jan Kavalír1

Josef Kukla,2011-08-01 15:59:59

Děkuji za poučení. Jen jsem chtěl říci, že světové klima se v průběhu věků pořád měnilo. Činitelu, kteří ovlivňují naši atmosféru je hrozně moc a člověk potřebuje dlouhodobější a hlavně přesné záznamy z celého světa, něž jaké máme v součesné době.

Odpovědět

Díval jsem se na tu Motlovu analýzu

Jiří Šíma,2011-08-01 00:34:20

a dost mě tam zaujaly ty obrázky mapy světa. A ještě víc mě zaujalo, že to co mu vyšlo pro jistou oblast Tichého oceánu na levé straně toho obrázku mu nevyšlo pro tutéž oblast na pravé straně. Jak si to mám vysvětlit?

Odpovědět

Trocha historie

Josef Kukla,2011-07-31 13:04:17

Je docela někdy zábavné, jak klimatičtí alarmisté s elegancí sobě vlastní bagatelizují změny klimatu v minulosti. Říkají, že je v dnešní době nejtepleji za posledních několik tisíc let. Ten kdo zná trochu historii tak toto tvrzení může snadno zpochybnit. Uvedu pár příkladů. Někdy na přelomu tisíciletí se Vikingové dostali na jeden velký ostrov. My ho dnes známe pod jménem Grónsko, což znamená Zelená země. Dnešní Grónsko je všechno možné, jen né Zelená země. Další příklad je ze 14. století. Karel IV. začal v našich zemích pěstovat víno. Tehdy muselo být dost teplo, protože jinak by to nedělal. Další příklad je Malá doba ledová. Toto chladné období mělo vliv na společenské dění v tehdejší Evropě.

Odpovědět


RE Trocha historie

Jan Kavalír1,2011-08-01 11:58:51

Pane Kuklo, když se vrah Erik Rudý vrátil z vyhnanství, během kterého prozkoumal část Grónska, a chtěl nalákat nové osadníky, nazval ostrov "Zelenou zemí". Stromy tam prakticky nerostly a ani obilí se tam nedalo pěstovat. Ostrov byl zaledněný prakticky stejně, jako dnes.
Víno se ve středověku pěstovalo i v horších podmínkách, než u nás, protože kněží potřebovali "Kristovu krev" (za husitů ji popíjeli všichni věřící) a dovoz nebyl právě snadnou záležitostí. Dnes se tu pěstuje víno také a docela úspěšně. Některým odrůdám se daří i v 500 - 600 m. nad mořem.

Odpovědět


Osidlování Grónska

Josef Jindra,2011-08-01 19:59:27

K problematice podnebí v Grósku je zajímavé také následující pojednání http://www.palba.cz/viewtopic.php?t=4649&highlight=

Odpovědět

ad Gregorova 2

Vitezslav Kremlik,2011-07-31 12:51:43

Ovsem. Ale myslim ze je spravna cesta omlatit Andereggovi o hlavu jeho trvani na tom, ze "jen experti" do toho mohou mluvit. Protoze snadno lze dokazat, ze vetsina tech tzv. expertu zadni experti nejsou. Treba pan Metelka pise studie o klistatech. V interview na Ekolistu 2007 rikal, ze nezna zadne solarni cykly delsi nez Schwabeho cyklus (sic). Sam priznal, ze o sporu ACRIM vs PMOD se dozvedel az ode mne, od laika. Takze jacipak experti? Jsou to vetsinou stejni experti jako kdokoli, kdo cte tyto radky.

Odpovědět


cykly

Jan Kavalír1,2011-08-01 12:05:43

Pane Kremlíku, které delší cykly znáte vy? Prosím jejich délku a kolikrát je historicky prokázáno jejich opakování. Zároveň nám vysvětlete, čím jsou tyto cykly způsobeny.

Odpovědět

ad Gregorova

Vitezslav Kremlik,2011-07-31 10:24:49

Pokud bychom meli najit experty na priciny zmen klimatu, bylo by asi nutne dat tem lidem nejprve test. Abychom videli, ze znaji vice nez jednu cast problemu PRICIN. Pokud je nekdo expert na metan (jednu z pricin), nejsou kvalifikovani. Pokud neznaji take osatni priciny (cosmic radiation atd). Jinak nemohou posoudit relativni vahu jednotlivych faktoru... Plus: Je pravdepodobne, ze vice jak 50% klimatickych badatelu chce verit tomu, co je v jejich financnim zajmu. Ovsem. Ale ani o tom nemame zatim zadny poradny pruzkum.

Odpovědět


Dagmar Gregorova,2011-07-31 11:31:41

...pak jsem "expert" i já... :) :) :)
Tudy cesta nevede, ani po ni kdo nepůjde... jsem přesvědčena, že každý by uváděl - skleníkové plyny (H2O, metan, CO2...), Milankovičovy cykly, někteří by přidali oblačnost a její případnou souvislost s kosmickým zářením, sluneční aktivitu, případně - ale to s krátkodobějšími změnami nesouvisí - rozmístění souše po zeměkouli (desková tektonika)... To ale stále neznamená, že mechanizmům rozumí. A ani VŠ diplom z klimatologie o pochopení mechanizmů nemusí nic vypovídat. Nakonec, kdybychom věděli, jak to "chodí", pak tento spor o AGW vůbec nevznikne. Ani hysterie ohledem blížící se doby ledové, nebo globálního inferna.

Odpovědět

Dagmar Gregorova,2011-07-31 10:02:42

Obávám se, že nelze v této otázce provést zcela "objektivní" průzkum osobních názorů.
Uvedu příklad... vlastně jej včera uvedla Česká televize v pořadu Prizma. Video zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095523948-prizma/211411058100031/video/
Když si video pustíte od 14:05 minuty, dovíte se, jak vědci z University v Novém Walesu bojují proti globálnímu oteplování tím, že česnekem zabíjí metanogenní bakterie v trávícím ústrojí přežvýkavců - tedy hlavně krav (zatím). Na toto týrání za tři roky minuli 4 MILIONY LIBER! A doufají, že rozběhnou "velký byznys". (vše je v příspěvku).
Zabývají se klimatem? Ano. Zabývají se příčinou "globální změny"? Ano. A myslíte, že by mohli do nějakého dotazníku někdy napsat, že nejsou přesvědčeni o vlivu člověka (přesněji jeho krav)? Za ty prachy za tuto krávovinu? A to je jen jeden malý, zanedbatelný příklad tohoto obrovského bludného kruhu prachy-osobní zájem-upevňování a prosazování dogmatu. Myslíte si, že všichni šamani věří v duchy? Nejde pomalu, ale jistě více o to, aby tomu věřila společnost?

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz