Biopaliva pod kritikou  
Přichází dekarbonizace.

Historie nám mnohokráte potvrdila pravdivost moudra našich předků, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Zejména naše zkušenosti také varují před přerodem dobrých úmyslů ve fanatismus víry ve vlastní pravdu. Infekce fanatismu stále více ohrožuje tažení Evropské unie za záchranu planety Země před oteplováním.
Každý ostatně vidí, jak se v květnu naše země žlutí; není to proto, že bychom snědli tolik řepkového oleje. Brusel nás nutí vyrábět MEŘO (methylester řepkového oleje) a povinně ho přidávat do nafty. Jenže poctivé kalkulace ukazují, že výroba MEŘO je ztrátová, jak energeticky, tak ekologicky. Evropská komise zjistila (http://www.europeanvoice.com/ ), že biopalivo z palmového oleje, ze sóji a z řepky olejné vede, jsou-li zohledněny i vedlejší vlivy výroby, k produkci většího množství emisí skleníkových plynů než fosilní paliva. Hodnocení vedlo k závěru, že biopalivo z řepky olejné, která je zdrojem 80 % biopaliva spotřebovaného v Evropě, nesplní současné požadavky EU na snížení  emisí skleníkových plynů do roku 2020. Bohužel, fanatismus zabránil, aby si příslušní činitelé v EU energetické náklady a uhlíkovou stopu výroby MEŘO spočítali dříve, než vybudovali systém dotací, který se bude tvrdě bránit rušení, neboť vyhovuje pěstitelům řepky a výrobcům MEŘO.


Topagrar  uvádí, že v Německu každé páté pole je „obsazeno“ plodinami pro získání alternativní energie. Činí to 2,2 miliony ha a opět řepka vede. Následuje kukuřice (800 000 ha) na výrobu bioplynu.
Protože Evropané zcela neekologicky chtějí také jíst (a to dobře), zabraná půda se musí někde nahradit. Kde? Přece v rozvojových zemích! Tam je to sice s potravinami horší, ale za eura svoji půdu obětují. Jak jsme uvedli (AGRObase 19/12/2011 str.4) Profesor Harald Witzke z Humboldtovy univerzity a zemědělský odborník Steffen Norlepp spočítali, že Evropa si pro své potřeby tímto způsobem obsazuje v rozvojových zemích plochu velkou jako Německo – 35 milionů ha.
Lufthansa se chlubí, že v rámci záchrany planety její letadlo na trati Mnichov – Hamburg letělo na rostlinný olej. Jaký? Pokud to byl použitý fritovací olej z restaurací, (využívají ho někteří automobilisté), pak zaslouží pochvalu. Pokud to byl palmový olej, pak je tu otázka. Palmový olej by měl být Certifikovaný udržitelný palmový olej (CSPO), splňující požadavky stanovené RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Tato dohoda žádá, aby se používal jen ten olej, který nebyl získán z plantáží zřízených za cenu likvidace deštných lesů a omezení biotopu orangutánů. Jenže dohoda je nezávazná a v regionech, o které jde, spíše má navrch korupce nad kontrolami. V praxi je RSPO hlavně alibismus, takže zvyšování poptávky po palmovém oleji pod pláštíkem „ekologických opatření“ je pokrytectví. Chudáci orangutáni!

 

 

Zvětšit obrázek
Connie Hedegaard – komisařka pro klima - Commissioner for climate action. (Kredit: Simon Wedege, Wikipedia, CC 3.0)

Je tu další problém – politický boj (http://www.europeanvoice.com/ ).
Skupina europoslanců chce, aby Evropská komise zohlednila jak přímé, tak nepřímé vlivy na emise oxidu uhličitého. V tom jsou důležité nepřímé změny v užívání půdy (ILUC = indirect land-use change), tj. případy, kdy použití orné půdy pro biopaliva vede k pěstování vytlačených plodin na jiných typech půdy, což omezuje možnost snižovat emise skleníkových plynů. Jak jsme uvedli, Komise konečně spočítala, že MEŘO a podobná biopaliva jsou ve skutečností ztrátová. Pokud dvě stávající směrnice nebudou změněny, předvídá studie Komise, že biopaliva ušetří v roce 2020 jen 15 % emisí skleníkových plynů oproti fosilním palivům, což je mnohem méně, než kolik je plánováno. V případě, že by se vzaly v potaz vlivy nepřímých změn v užívání půdy a zároveň se zakázalo užívání určitých typů biopaliva, především z řepky olejné, došlo by k 70% úsporám emisí skleníkových plynů oproti fosilním palivům. To by však vyžadovalo změnu legislativy a dotací, což by zřejmě způsobilo i problémy s kompatibilitou evropské legislativy se současnými pravidly světového trhu. Avšak oddělení Komise pro energetiku obhajuje výhody biopaliv a snaží se snížit pravděpodobnost, že Komise bude chtít provést změnu legislativy. Evropský výbor pro bionaftu se vyjádřil, že faktory ILUC by penalizovaly biopalivový průmysl předem bez možnosti dosáhnout zisků z hlediska udržitelnosti Zemědělci a výrobci biopaliv tvrdí, že Evropa potřebuje biopaliva pro dosažení svých klimatických cílů a dodávají, že k tomu, aby se předešlo kácení lesů ve třetích zemích (nejen kvůli palmovému oleji, ale také pro výroby biolihu ze třtiny), by měla Evropa zvýšit svou domácí produkci. Podle Asociace evropských zemědělců Copa-Cogeca by to také pomohlo snížit závislost na dovozu krmiva, jelikož plodiny jsou pro výrobu biopaliva zpracovány jen částečně a většina nevyužité hmoty by se zkrmila.


Další zpráva opět potvrzuje evropský ekonomický neokolonalismus jako produkt klimatického fanatismu. Server www.agrarheute.com uvádí, že respektování výše uvedených ILUC způsobí v EU pokles výroby biodieslu o 15%. Dokonce v Německu by produkce MEŘO měla klesnout o skoro 7%. Jenže příkaz v roce 2020 spotřebovat 24 milionů tun musí být splněn, aby EU byla jednička v záchraně planety. Kde se vezme? „Ekologicky“ se doveze z Argentiny a z Indonésie. Tam ILUC a RSPO neplatí. Lze najít názornější příklad propagandistického pokrytectví?

Barbarství
Tak nepochybně nazvou příští generace dnešní spalování významných surovin jako nafta, uhlí a zemní plyn pouze pro získání té nejméně ušlechtilé formy energie – tepla. Přitom Slunce ho dodává na Zemí v obrovských množstvích. Takže bychom se měli snažit. Ovšem dnešní formy naší, zejména evropské, snahy jsou nejen výsledkem nedokonalé úrovně techniky, ale silně modelovány zájmy mocných ekonomických hráčů a to vše je zarámováno fanatismem a pokrytectvím bojovníků proti oteplování.

 

Poznámky:
O užitečnosti biopaliv se diskutuje i v USA. Navrhuje se pro výrobu biolihu nahradit kukuřici ječmenem, tam, kde pro kukuřici není vhodné klima. Ostatně zkvašovat slad je historická technologie. Musíme si všimnout, jak v zelené notě této diskuse zaznívají stále silnější tóny o zajištění energetické nezávislosti na zemích těžících ropu. Něco na tom je i v Evropě. EU také nabírá realističtější kurz, i když hodně ambiciozní. Formuluje ho Energy Roadmap 2050 [Brussels, XXX, COM(2011) 885/2],  http://ec.europa.eu/energy/energy2020/roadmap/doc/com_2011_8852_en.pdf , který zavádí nový termín bruselského ňúspíku – dekarbonizace. Dekabonizační scénář zahrnuje při zajištění energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti mimo úspor a dalších opatření podstatné zvětšení obnovitelných zdrojů energie (v originále RES). V roce 2020 jejich podíl v energetickém mixu má být čtvrtina, v cíli 2050 polovina a více a v případě elektřiny má dosáhnout 97%. Velmi se počítá s větrem, zejména na pobřeží. Biomasa se má uplatnit ve výrobě tepla, elektřiny a v dopravě. Prý bude hlavní cestou v letectví (!). Pro biomasu je deklarovaná rozumná zásada, že „nová bioenergie“ má omezit požadavky na zemědělskou půdu nezbytnou pro produkci potravin při respektování výše uvedené ILUC. Zmiňují se řasy, zbytky po lesních pracích, odpadky. Jenže jakmile se nastaví tučné subvence zásady jsou šedá teorie a zelený strom praxe si vyroste po svém. Zkrátka: dekarbonizace – naše budoucnost!

 

V lednovém čísle Světa biotechnologií se dále dočtete:
 - Antibiotika v německých kuřatech
- Chucpe
- Biomania

Lednové číslo Světa biotechnologií v pdf je  ke stažení ZDE

Datum: 05.02.2012 21:55
Tisk článku


Diskuze:

Žijeme v divné době.

Radim Dvořák,2012-02-10 03:19:51

Nesmysly na každém kroku, vůle ke změně a akceptování vědeckého pokroku minimální. Všemu vládne komerce. Základní potřeba lidstva dnešní doby - zajištění energie, je skoro na úrovni z před 100 lety. Fosilní paliva, využitelná mnohem lépe v chemickém průmyslu, se spalují. Jadernou energii leckde blokují fanatici bez jakýchkoliv rozumných argumentů. Podpora výzkumu nových zdrojů energie je minimální (např. zmiňovaný ITER). Naopak masivní dotace a přehnané procento obnovitelných, nestálých a nepředvídatelných zdrojů energie způsobují problémy, které mohou "položit" celý systém. Systém odpustků za CO2 je nesmyslný v kontextu historických hodnot a rovněž nefunkční kvůli neúčasti zásadních "znečišťovatelů". Jak nadsazené je nazývat se "Homo sapiens"...

Odpovědět


Slnko je veľmi stabilný

Rudolf Dovičín,2012-02-10 14:28:55

termonukleárny reaktor - na rozdiel od ITER, ktorý možno ani nikdy nebude schopný prevádzky.

Oveľa rozumnejšie je podporovať výskum tóriových reaktorov, pokiaľ sa nevyvinie lacné úložisko energie.

(Na Zem dopadá rádovo 10_000 - desať tisíc - krát viac energie, ako ľudstvo "vyprodukuje" - takže po vyvinutí lacných zásobníkov stačí rel. malá plocha, napr. pokryť zastavané oblasti fotovoltaicko-termálnou technikou + časť púští len PV a máme "vystaráno".)

Odpovědět

biotrin

Daniel Konečný,2012-02-09 10:51:11

by se mel drzet biotechnologii a ne placat nesmysly ohledne agw

Odpovědět

njn

Aleš Kalina,2012-02-09 10:13:58

Tak presne tohle co je v clanku tvrdim uz nekolik let. Hlavne ze nikoho nezajima ropa spotrebovana pro obdelani poli, sklizeni repky, hnojeni (skoro vsechny hnojiva se vyrabeji z ropy) prevoz surovin a nasledne zpracovani do formy biopaliva. Jinak pred nejakym tim rokem jsem videl dokument o studene fuzi, ktera byla "stopena" (nekdy v 80. letech)jako neprukazna diky tomu ze se povedla rozjet jen nahodne (neprislo se na presne podminky kdy zacne fungovat) a ustav pro jeji rozchozeni dostal snad jenom dva tydny na realizaci a pote byla studena fuze prohlasena jako nefunkcni (osobne si myslim ze v tom maji prsty ropne spolecnosti nebo nekdo uzce spjaty s distribuci ropy)

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2012-02-09 15:39:56

Nevím, jaký tendenční dokument to byl, ale tahle konkrétní "studená fúze" už je mnohokrát vyvrácený omyl. Přesto se pořád najdou takoví, kteří dají spíš na dojmy než na fakta...

Odpovědět


Aleš Kalina,2012-02-13 14:12:33

Zkusim ho doma najit ale slo o normalni dokument (podobny se vysilaji na CT2, mozna byl odtamtud) kde byl prave rozhovor s lidma co tu studenou fuzi rozbehli ale nezjistili podminky pro jeji vznik apod. Povedlo se jim to vlastne nahodou ale uz nedostali sanci to dotahnout do konce a diky tomu ze nedokazali definovat za jakych okolnosti to funguje, byla jim prace na tomto vyzkumu zastavena. Ale jak sem napsal zkusim zjistit co to bylo presne za dokument.

Odpovědět


Re:

Vít Výmola,2012-02-13 15:01:48

Já jenom teď po opětovném přečtení svého komentáře pro jistotu doplním: Těmi, co dávají na dojmy, jsem nemyslel konkrétně vás, ale ty, co na toto téma neustále publikují ničím nepodložené články. :)
Jinak ten experiment byl mnohokrát zopakován, aniž by se kdykoliv pozorovaly jevy prokazatelně ukazující na fúzi. Přitom tento experiment je tak nenáročný, že ho může za pár tisíc realizovat každá druhá univerzitní laboratoř. Je tedy pro kohokoliv jednoduché, aby se o fúzi pokusil znovu (případně na vlastní oči se přesvědčil, že to nefunguje). Není to tedy tak, že by byly původní výsledky šmahem odmítnuty nebo snad někdo dokonce zakázal se jimi zabývat.

Odpovědět

Potomci se "barbarství" budou smát

Pavel Bílek,2012-02-06 01:57:07

V Evropě běží rovněž tento projekt: http://www.iter.org/proj/iterandbeyond

Fúzní elektrárny budou prakticky nevyčerpatelným zdrojem ohromného množství energie. Už teď vám klidně postaví stroj na výrobu ropy - lijete do něj vodu, ze vzduchu si bere oxid uhličitý, vypouští kyslík a teče z něj ropa. Musí být ovšem strčený do zásuvky, ze které si vezme tolik energie, že se to nevyplatí. Po zprovoznění fúzních elektráren se vyrobí mnohonásobně víc ropy či jiných na energii bohatých sloučenin, než kolik kdy bylo ropy v přírodních nalezištích. Když nebude vyhovovat složení atmosféry, bude se atmosféra nasávat a vypouštět ven s jiným zastoupením sloučenin.

Odpovědět


nic proti fuzi

Petr K,2012-02-06 12:36:09

Ale vyuzitelna fuze (krome bomby) je snad uz 50 let ve stavu "za 20 let to tady bude!". Samozrejme rad bych si pral, aby tady uz konecne byla, ale stavme se k veci realisticky, elektrinu potrebujeme prave ted a musime ji ziskat pomoci technologii, ktere mame zvladnuty prave ted. To znamena, ze o fuzi se vubec nemusime bavit.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace