Genomika rozděluje Maďary  
V zemi lázní, vína, ostrých jídel a ugrofinského jazyka vzrůstá etnická nesnášenlivost. Dokládá to i antisemitský útok na bývalého vrchního rabína 5. června. Oleje do ohně přilil boj o voliče, který využívá „vědecky ověřenou rasovou čistotu“, v níž hlavní roli hrají výsledky genetických testů.

  

 
István Raskó, president Maďarské akademie věd: „Kauza škodí rozvoji klinické genetiky“. (Kredit: Biological Research Centre)

Maďarskou lékařskou radu (ETT), která je poradním orgánem vlády, více než cokoli z oblasti zdravotní politiky zaměstnává precedens s potvrzováním rasové čistoty. Dokumenty údajně dokládají, že osoba ve svém původu nemá dědictví po Romech a Židech. Rada vyzvala státní zastupitele, aby prověřila společnost, která tuto genetickou diagnostiku provádí. Kauza je horkou politickou bramborou, protože čistým maďarským původem rádi argumentují  členové konzervativní pravicové strany. Nejde o bezvýznamného hráče ale o „trojku“ na maďarském politickém nebi.  Hnutí za lepší Maďarsko (Jobbik Magyarországért Mozgalom), známé pod zkratkou Jobbik, má v preambuli křesťanství a tradice a za hlavní cíl si klade chránit zájmy Maďarů. V roce 2010 již získalo hlasy 17 % voličů. S narůstajícími ekonomickými problémy země politologové tomuto subjektu prognózují další nárůst příznivců a mocenských ambicí. K prokazování rasové čistoty Maďarů se propůjčila firma NAGY GÉN Diagnosztikai és Kutatási Kft., se sídlem v budově University Eötvöse Loránda v Budapešti. Ověřování již běží delší dobu. Jeden z certifikátů, jehož kopie se objevila v mediích, je z doby před komunálními volbami v roce 2010.


 

Zvětšit obrázek
Dr. Nagy Szolt, PhD : „Neodpovídáme za to k čemu ten který klient výsledky testu využije.“ (Kredit: NAGY GÉN)

Tisk si na kauze všímá především jiných pikantností, například faktu, že jedním z finančních podílníků společnosti NAGY GÉN byl i Tibor Benedek, trojnásobný olympijský zlatý medailista ve vodním pólu. Poté, co se vše prolátlo na veřejnosti, sportovec, člen prominentní židovské rodiny, z firmy vystoupil.
Představitel Maďarské lékařské rady a předseda komise lékařské chemie na budapešťské Universitě doktora Semmelweise József Mandl prohlásil, že certifikát je "odborně špatný, eticky nepřijatelný“. Ve svém vyjádření se opírá o závěr jednání rady ze 7. června, který konstatuje, že potvrzení vydávané na základě genetického testu porušuje zákon z roku 2008. Podle něj se tyto analýzy mohou provádět pouze pro zdravotnické účely. S tímto stanoviskem vyjadřuje souhlas i organizace sledující dodržování lidských práv se sídlem v Amsterdamu (Human Rights Watch). Jeho představitelka Lydie Galleová pochválila verdikt lékařské komise a zdůraznila, jak je důležité, že přichází právě v době, kdy se Maďarsko potýká s rostoucím počtem útoků na příslušníky menšin.

 

Firma NAGY GÉN, která potvrzení o původu vydává, se hájí tím, že jen prověřuje 8 specifických lokalit v lidském genomu, zda se v nich nevyskytují posloupnosti nukleotidů, kterými se vyznačují příslušníci romského a židovského etnika. Zájemcům, kteří si nechají test udělat, posílají certifikát poštou. U výsledků testu je poznámka: "Pro interpretaci a genetické konzultace týkající se pátrání po původu, nás kontaktujte." O toto potvrzování etnické čistoty Maďarů se začala zajímat zahraniční media. Na e-mailové a  telefonické dotazy, například od Alison Abbottové, dopisovatelky časopisu Nature, NAGY GÉN neodpovídá. Na webových stránkách společnosti se ale objevila zpráva, že každý vystavovaný certifikát obsahuje klauzuli s doporučením další konzultace ve věci interpretace výsledků vyšetření a že společnost nechce být zatahována do politických sporů. Argumentuje tím, že nemá právo posuzovat, s jakým záměrem ten který jedinec si nechává vyšetření provést a tudíž ani nemá možnost ovlivnit jakým způsobem jejich klienti hodlají výsledky využívat. Proto nepovažuje za opodstatněné z etických důvodů zájemce o vyšetření odmítat.
Zatímco pravicové kruhy vydávání certifikátu rasové čistoty označili za „ušlechtilý počin“, představitelé Maďarské akademie věd jej odsoudili. Univerzita, kde firma testy provádí, se od všeho distancuje s tím, že jde o soukromý subjekt a netýká se jí to. Firmě prý stejně brzo skončí nájemní smlouva.

 

Smutná role genomiky

Spustitit video
K pravicové straně s dvojitým křížem ve znaku, jejíž představitelé se ohánějí rasovou čistotou, se v Maďarsku hlásí 17 % voličů.

Genomika je poměrně novým vědním oborem. Poprvé tento termín použil Thomas Roderick v roce 1986. Zaměřuje se na získávání sekvencí DNA organismů, genetické mapování, hledání genů a snahu zjistit význam sekvencí. Neobejde se tedy bez srovnávání genomů. Výhledově se od ní očekává, že bude poskytovat přesné informace o genetických predispozicích pacienta. I když úspěchy genomika již zaznamenává, lékařství zatím není schopno tyto informace ve větší míře využít. Na to, jak sporné je vydávání certifikátu příslušnosti k rasové skupině, lze dokumentovat na napříkladu podrobného rozboru genomů dvou význačných vědců - Jamese Watsona, objevitele dvojité šroubovice DNA a Craiga Ventera, který se půl století po Watsonovi zasloužil o přečtení lidského genomu. Oba vědečtí giganti dovolili, aby sekvence jejich DNA byla veřejně přístupná na internetu. Přesto, že jsou oba „běloši jako poleno“, v mnohém se jejich kódy života liší. Týká se to i oblastí odpovědných za reakce na léky, u nichž je známo, že na ně různá etnika reagují odlišně. Konkrétně na preparát BiDil, který s barvou pleti nemá nic společného. Afroameričané mají častěji varianty genu, které jim dávají vyšší šance, že u nich zabere. Ve Watsonově DNA je také například varianta genu zasahujícího do metabolismu kodeinu. Varianta, která je pro bělochy vzácná a vyskytuje se jen asi u tří ze sta, zato je hojná u Asiatů, se vyskytuje i u staršího z genetiků. Díky svým genům tak bude více trpět, protože k utišení bolesti mu přípravky na této bázi pomohou méně. Podobných příkladů je stále více, protože kromě genomu člověka jsme přečetli i genom neandertálce a 35 000 let stará kůstka z Děnisovy jeskyně na Altaji dovolila nahlédnout do genomu dalšího lidského druhu. Porovnáním genů vyšlo najevo, že kontakt  předků druhu Homo sapiens s dalšími lidskými druhy nezůstával bez následků, důkazy pravěké mesaliance si dodnes neseme v naší dědičné informaci. O tom ale propagátoři rasové čistoty nechtějí slyšet. Nic nedbají ani na fakt, že více než 90 % našich genů pochází ze společného dědictví po afrických předcích. A že to je podstatně důležitější, než nepatrné rozdíly v nichž se naše DNA liší, ať už jsme k těmto odlišnostem přišli jakkoli a kdekoli.

 

Firem, které podle několika málo znaků za pár tisíc ochotně vystaví potvrzení, že máme germánské, slovanské, keltské či jiné kořeny, jsou v Česku, Slovensku i Maďarsku desítky. Současná, rádoby vědecká moderní genomická verze rasismu je stejně neopodstatněná, jako jeho starší odnože. Pro mnoho z nás asi nejsmutnějším zjištěním na tom všem bude, že k získání politické moci se poznatků genomiky neštítí zneužít ani hnutí, která operují svými křesťanskými základy a že vliv a moc těchto institucí s hospodářským úpadkem roste.
  

Prameny:
NAGY GÉN Diagnosztikai és Kutatási Kft
Eötvös Loránd University 
Nature doi:10.1038/486167a
Jobbik Magyarországért Mozgalom

Datum: 13.06.2012 12:28
Tisk článku


Diskuze:

:)

Ctibor Jablonický,2012-06-15 06:32:48

Tento koloběh velice pěkně vystihnul a popsal Mircea Eliade v knihách: "Mýtus o věčném návratu" a "Posvátné a profánní".
Nic nového pod Sluncem. :-) Ačkoliv on se spíš zabýval těmito "cykly" z pohledu religizionity člověka, lze to úspěšně aplikovat na celkové dění ve společnosti.

Odpovědět

zase se vracíme zpět a tak pořád dokola

Lukáš Kříž,2012-06-14 08:41:53

Tady se krásně ukazuje kam vede morální úpadek. Ten vede k úpadku ekonomiky a to vede k extrémnímu myšlení a ještě většímu morálnímu úpadku a tak dokola stále rychleji než to dojde na dno. Evropu opět čeká to co probíhalo při úpadku Říma. Nástup Katolické církve jako mocenské struktury a doba temna. Která organizace to bude tentokrát, nevím? To je takový odvěký koloběh.

Odpovědět

-

Zdeněk Jindra,2012-06-13 20:27:18

Osobně si myslím, že národ bez rasové sounáležitosti nemůže dlouhodobě přežít, ba nemůže se ani nazývat národem. Za dostatečný pro rasovou čistotu bych tedy definoval takový stupeň podobnosti, kdy je národ stabilní.
Diskriminace, potažmo rasismus, je lidem vlastní a slouží k budování ostrovů stability, které řekněme soutěží o zdroje. Důsledně rasistický černoch bude úspěšnější (měřeno přeživšími geny), než pseudohumanistický (úzce) inteligentní běloch, který si ho pustí k tělu.

Odpovědět


ještě byste mohl

Antonín Novák,2012-06-13 22:54:39

Prosil bych od Vás definovat národ, to je docela důležité.
Ty ostrovy rasistické stability jsme si ověřili nedávno v Břeclavi. Tam se tak soutěžilo o zdroje, až málem došlo k pogromu. A proč?
Osobně si myslím, že nestabilita je způsobována spíše rasismem (a dalšími vlivy), než rasou (měřenou především geny, či jinak). Co způsobuje rasismus, to je na diskusi.

Odpovědět


Čo je to "stabilný národ"?

Rudolf Dovičín,2012-06-13 22:54:55

Taký, v ktorom nie sú zločinci?
Vy taký poznáte?

Alebo čo u Vás v tomto prípade znamená "stabilný"?

Odpovědět

Milan Krátký,2012-06-13 15:44:13

Tak ten etalon je stanoven téměř vždy účelově, třeba tak jak je uvedeno v článku. Určité "kategorizaci" se ale vyhnout asi nejde. To by potom projekty typu Genographic byly bezpředmětné.
Vemte si třeba blížící se Olympiádu, u které jsou deklarovány rovnosti na všech úrovních. Pak ty rovnosti rozrušíme kategorizací podle pohlaví, váhy atd. a ostatní faktory jsou ignorovány nebo je jejich ignorování dáváno dokonce za přednost. http://ospage2000.ic.cz/sportarasa2.htm

Odpovědět

Rasová čistota.

Milan Krátký,2012-06-13 14:27:26

No zrovna u Maďarů bude asi dost podstatný vliv Turků a Mongolů, ale to se asi raději nevyšetřuje.
Na druhou stranu si myslím, že dogmatické ignorování/zapírání mnohdy dosti výrazných rozdílů vyplývajících z "nepatrných rozdílů našich DNA" je spíše kontraproduktivní.

Odpovědět


Rasová čistota

Josef Šoltes,2012-06-13 14:55:10

Už samotný pojem rasová čistota je nesmyslný. Jak ho chcete definovat? Podle jakého etalonu? To jako, že vyberete genetické prvky, které se vám líbí a ty smícháte dohromady a osoby, které toto splňují mají čistou rasu?:-)

Čisté rasy na zemi neexistují. Všechny kmeny se odpradávna trochu mísily. Každý z nás má v sobě něco z toho, či onoho. Všechen tento humbuk je nesmysl. Měli by se spíš zaměřit na zjišťování dědičných chorob, než na takovéto pitomosti.

Odpovědět


definice rasové čistoty je snadná

Antonín Novák,2012-06-13 18:35:34

prostě si necháte projet svoje geny a tak zjistíte toho nejčistšího a nejvoňavějšího :)

Odpovědět


Někdo to zjišťování dědičných chorob musí platit

Jenda Krynický,2012-07-10 15:05:03

a když ho blbci z části zaplatí, aby získali kus potištěného papíru, buďiž jim přáno.
Podstatné je se tím papírem neřídil stát. Pokud si podle něj bude vybírat zaměstnance nějaký soukromník, jeho chyba. On bude mít horší zaměstnance, než kdyby při výběru zhodnotil skutečně podstatné vlastnosti.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace