Narodilo se v USA třicet geneticky modifikovaných dětí?  
Svět je zděšen. Americký embryolog přivedl na svět třicítku geneticky modifikovaných dětí. Je čeho se bát?

 

 

Zvětšit obrázek
Michael Hanlon je jedním z nejúspěšnějších publicistů z oblasti vědy. Byl editorem vědecké rubriky (zástupcem vydavatele) v Daily Mail po více než čtyři roky, předtím pracoval pro Daily Express, Independent a Irish News. Je pravidelným přispěvatelem časopisu The Spectator a vystupuje v televizních pořadech. Je autorem knih „Svět Galilea“ a „Skutečný Mars“.


Když se v obchodech se zeleninou objeví první okurky-nakládačky, je jasné, že něco visí ve vzduchu. Nebude to trvat dlouho a na stránkách bulvárních plátků, v pofidérních rádiích a především na všech možných a nemožných internetových serverech rozvíří vody první „sólokapr“ okurkové sezóny. Letos na sebe nedal dlouho čekat a je skutečně kapitální. Michael Hanlon z britského listu Daily Mail publikoval článek s titulkem: „World´s First GM Babies Born.“ Obsah článku byl pod různě obměněnými titulky „klonován“ na všech možných i nemožných místech mediálního prostoru. Český internetový a novinový bulvár nezůstal pozadu, a tak jsme si záhy i u nás mohli přečíst, že „Američtí vědci pomohli na svět třiceti geneticky modifikovaným dětem“. Počátek letošních prázdnin provázejí večerní bouřky a mnozí čtou tyhle zprávy za apokalyptického hromobití a magicky blikotavého přísvitu blesků, což možná ještě posílí dojem, že se stali svědky zrození celého zástupu monster doktora Frankensteina. Realita je však mnohem prozaičtější.

 

Dejme na úvod prostor nejmenovanému českému serveru, podle nějž se „miminka narodila během posledních tří let v Institutu reprodukční medicíny a vědy sv. Barnabáše v New Jersey. Děti se narodily ženám, které měly problémy s početím. Geny, které před umělým oplodněním poskytly anonymní osoby, lékaři vložili do jejich vajíček. Genetické otisky prstů u dvou nyní ročních dětí odhalily, že zdědily DNA tří dospělých osob – dvou žen a jednoho muže. Skutečnost, že děti získaly dodatečné geny a začlenily je do své genetické řady, znamená, že je budou moci předat svým potomkům.“

 

A teď už je opravdu nejvyšší čas se podívat, co se doopravdy odehrálo. Podle Daily Mail je autorem kontroverzního experimentu embryolog Jacques Cohen, jehož tým publikoval výsledky v časopise Human Reproduction. Nedá moc práce se podívat, jestli lékařský žurnál Human Reproduction něco takového skutečně zveřejnil. A ejhle! V poslední době na jeho stránkách určitě nic podobného nevyšlo. Pokud však zakutáme do starších ročníků časopisu, zjistíme, že v roce 2001 vyšla studie, v níž Cohenův tým (Barritt et al., Human Reproduction 16, 513-516, 2001) referuje o experimentu, který tehdy vzbudil pozornost odborníků a který jeví v některých bodech určitou shodu se zprávou z Daily Mail. Čeho se tato studie týká? Rozhodně nejde o genetickou modifikaci člověka.

 

Už v letech1997 a 1998 publikoval Jacques Cohen práce, které popisovaly léčbu neplodnosti „přenosem cytoplasmy“. Princip techniky byl jednoduchý. Vajíčka pacientek, které měly problémy s početím i v případech, že bylo použito oplození ve zkumavce, byla podrobena zákroku, při kterém do nich byla vpravena malá dávka cytoplasmy odebrané z vajíčka dobrovolné anonymní dárkyně.

Zvětšit obrázek
Článek Michaela Hanlona, přebírala jedna agentura od druhé, až se zmiňované skutečnosti staly „pravdou“.  Postižené tituly se k uvádění věcí na pravou míru zatím moc nemají.

Cohen předpokládal, že vajíčka pacientek marně usilujících o otěhotnění selhávají kromě jiného i proto, že jim správně nefungují mitochondrie sloužící v buňkách k výrobě energie. Mitochondrie se volně vyskytují v cytoplasmě buněk a lidské vajíčko jich má statisíce. Při „transfuzi“ cytoplasmy dostalo „nemocné“ vajíčko porci „zdravých“ mitochondrií a s jejich přispěním už nároky oplození a následného vývoje zvládlo. Narodilo se tak asi třicet dětí.

 

Po publikaci Cohenových prácí v druhé polovině 90. let minulého století poukazovali jeho kritici na fakt, že mitochondrie obsahují určité množství dědičné informace. V každé mitochondrii se nachází obvykle několik výtisků zvláštní DNA tvořené asi 16 500 písmeny genetického kódu a obsahující 37 genů. Ve srovnání s dědičnou informací jádra většiny lidských buněk, kde se nachází dva výtisky DNA tvořené třemi miliardami písmen genetického kódu s 23 500 geny, je tedy DNA mitochondrií velmi malá. Zdaleka však není nevýznamná. Názorně je to patrné u lidí, kteří mají poškozen některý z genů v mitochondriích a trpí v důsledku toho poměrně širokým spektrem zdravotních problémů.

 

Mitochondriální DNA se dědí po přeslici – děti ji dostávají jen prostřednictvím vajíčka a můžou ji proto zdědit výhradně od matky. Děti narozené z vajíček po „transfuzi cytoplasmy“ mají sice jadernou dědičnou informaci biologického otce a biologické matky, s jejich mitochondriální dědičnou informaci je to však o trochu složitější. Potomek ji zdědil z vajíčka, kde se však nacházejí jak mitochondrie biologické matky tak i mitochondrie pocházející od dárkyně vajíčka použitého k „transfuzi“ cytoplasmy. Výše citovaná práce z Human Reproduction publikovaná v roce 2001 toto podezření potvrdila. Některé děti narozené po „transfuzi cytoplasmy“ měly mitochondrie dvou žen. Odborně se takovému stavu říká heteroplasmie. Sám Cohen zpočátku označoval děti s heteroplasmií narozené po „transfuzi cytoplasmy“ jako „první geneticky modifikované lidi“, ale pak od toho celkem rozumně upustil. Racionální důvod pro „resuscitaci“ této dávno mrtvé interpretace neexistuje. Heteroplasmie vzniká i přirozeně a je zřejmě častější, než jsme si mysleli. Kromě jiného může zamotat (a už i zamotala) hlavy genetikům provádějícím analýzy pro potřeby kriminalistiky. Děti počaté po Cohenově experimentu jsou první lidé s uměle navozenou heteroplasmií. Ale tím v okurkové sezóně nikdo nikoho neohromí. A už vůbec se nehodí přiznat, že se tyto děti nenarodily "v posledních třech letech" před patnácti roky.

 

V roce 2003 referoval Cohen o „vývojových problémech“ jednoho z dětí narozených po „transfuzi cytoplasmy“. Šlo o celý komplex potíží, počínaje mírně zpožděným vývojem a konče projevy autismu. Cohen vehementně popíral, že by defekt mohl mít příčinnou souvislost s „transfuzí cytoplasmy“. Americký Úřad pro potraviny a léčiva však i pod vlivem této zprávy rozhodl „transfuzi cytoplasmy“ regulovat stejně přísně jako genové terapie. To znamená, že jde o experimentální proceduru, kterou lze provádět jen v přísně zdůvodněných případech a na zvláštní povolení.

 

Desetiletí, jež uplynulo od těchto událostí, přineslo na světové scéně vývoj, který novinářská kachna současné okurkové sezóny okázale ignoruje. Daily Mail uvádí (a ostatní to po něm svědomitě papouškují), že Human Fertilisation and Embryology Authority dohlížející na asistovanou reprodukci ve Velké Británii nic podobného nepovolí. V tom se novináři nemýlí. K povolení „transfuze cytoplasmy“ není důvod, protože věda už dnes nabízí něco jiného a podstatně lepšího – výměnu jádra lidského vajíčka.

 

 

 
Jacques Cohen, nizozemský embryolog žijící v New Yorku se diví, jaká že to „miminka se mu v posledních třech letech rodí...“

Tato technika je v první řadě určena ženám, které si nesou v mitochondriální dědičné informaci mutaci. Samy nemusí pociťovat vážnější zdravotní komplikace, ale hrozí jim, že předají svému potomkovi převahu mitochondrií s poškozenou DNA a dítě bude trpět těžkým vrozeným defektem (například svalovou dystrofií), protože defektní mitochondrie nezajistí tkáním dostatečný přísun energie. Zatím mohly tyto ženy počít zdravé dítě bez rizika defektu jen z darovaného cizího embrya anebo oplozením darovaného cizího vajíčka. Teď mají šanci na biologicky vlastní dítě. Z jejich vajíčka odeberou embryologové jadernou dědičnou informaci a tu vpraví do „vykuchaného“ vajíčka dárkyně, která má mitochondrie v pořádku. Cytoplasma vajíčka zdravé dárkyně s bezvadnými mitochondriemi přijme jadernou dědičnou informaci ženy trpící poškozením mitochondrií a vznikne normální vajíčko. Po jeho oplození ve zkumavce se začne vyvíjet embryo, jež je následně přeneseno do dělohy jeho biologické matky. Tento postup byl nedávno ve Velké Británii shledán příslušnými institucemi jako eticky akceptovatelný. Jako pojistka proti šíření mitochondrií a jejich DNA na další generace se zvažuje výběr embryí, která budou mužského pohlaví. Muži, jak jsme si už řekli, potomkům své mitochondrie nepředávají.

 

Na celé zprávě o prvních geneticky modifikovaných dětech je tak vlastně pravdivá jen jedna věta: „Zpráva o experimentu vyvolala mezi vědci velké pobouření.“ Ano, naštvali se. Ale nikoli na Cohena, protože s tím už si to většina jeho oponentů celkem kultivovaně vyříkala před deseti lety. Pobouření vyvolala skutečnost, že někdo vytáhne deset let starou zprávu, překroutí ji skoro k nepoznání a nakrmí s ní svět, který to ochotně zkonzumuje a proklíná „nezodpovědné vědce hrající si na bohy“.

Když už chtějí novináři splétat příběhy okurkové sezóny, měli by si dát více práce. Nabízím jedno téma úplně zdarma. Jacques Cohen už nepracuje na Institute for Reproductive Medicine and Science of St Barnabas. Dnes je ředitelem ART Institute of Washington, který patří pod Walter Reed National Military Medical Center. Zabývá se tedy asistovanou reprodukcí za žold amerického ministerstva obrany. A podle tvrzení Daily Mail je celkem příznivě nakloněn myšlence klonování člověka. Je k vytvoření opravdu divokému příběhu okurkové sezóny zapotřebí ještě něco dalšího? Výhoda téhle kachny spočívá v tom, že si každý, kdo si ji přečte, jen tiše vzdychne: „No to je ale hovadina!“ I když, kdo ví … Chuť uvěřit do očí bijícím nesmyslům bývá neukojitelná.

 


Jacques Cohen o tom, čím se v poslední době skutečně zabývá:

 

null


 

 

Datum: 06.07.2012 15:06
Tisk článku


Diskuze:

Díky za článek.

Lukáš Klazar,2012-07-07 18:17:56

Představu, pro jakou sortu lidí jsou podobné články, jaký byl převzat z Daily Mail, určeny, je možné si udělat například zde:

http://www.novinky.cz/diskuse?id=283632&articleId=/veda-skoly/272223-americti-vedci-pomohli-na-svet-triceti-geneticky-modifikovanym-detem.html&sectionId=986

Slabší povahy varuji - z blbosti některých diskutujících a jejich výplodů zůstává rozum stát. Kde se na ně hrabou sebešílenější kachny vypouštěné v okurkové sezóně.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz