Kvůli oteplování tučňákům hrozí vyhynutí?  
Změny klimatu jsou tu stejně normální jako střídání ročních období. A my tučňáci jsme jich přežili už spousty.


Na ostrově Deception podle sčítání prý ubylo tučňáků uzdičkových. Ačkoli výkyvy vidíme v každé populaci jakéhokoli druhu, španělský klimatolog Andres Barbosa   z toho vyvozuje, že je nutno zavést uhlíkovou daň: Na tom vidíme, jak lidská činnost, která probíhá daleko od pólů může ovlivnit život tisíce mil od našich domovů. Proto je nutné odpovědnější užívání energie a fosilních paliv, abychom zachránili planetu a tím také Antarktidu.“ Ve skutečnosti  představa, že tučňáky ohrožuje oteplování, je nepravděpodobná. Tučňáci přežili daleko větší změny klimatu.

Například tučňák kroužkový obýval Rossovo moře před 45 000 – 27 000 lety. Pak odtud zmizel, protože se ochladilo a volné moře zamrzlo. Znovu se sem vrátil až před 8000 lety, když skončila doba ledová. Poté odtud tento druh tučňáka znovu dvakrát zmizel, před 5000 - 4000 lety a před 2000 - 1100 lety. Protože nesnesl tehdejší dramatické… ochlazování! Většina dnešních kolonií vznikla teprve během posledních dvou tisíc let (EmsIie, S. D., a kol., 2007)

 

  Černě rekonstrukce teplot z ledovcových vrtů. Šedě přístrojové měření teplot na jižní polokouli. Současné teploty zde jak vidno nejsou nijak mimořádné a není důvod, proč by tučňáci měli vyhnout. Před 200 lety tu bylo zhruba stejně teplo jako dnes (David P.Schneider a kol., 2006). O tom se ale nemluví.  
   Mnozí klimatologové varují, že na Antarktickém poloostrově se od 50. let oteplilo. Al Gore tam byl osobně a podle něj to prý je jedna z nejrychleji se oteplujících částí světa! Ano. Zapomínají dodat, že je tam i tak pořád chladněji než za druhé světové války. Asi jim to nepřipadá důležité, stejně jako to, že většina Arktidy (kromě zmíněného poloostrova) se od 1980 stále více ochlazuje (Schneider a Steig, 2008).
   Podle vrtu EPICA v minulé době meziledové před více jak 100 000 lety bylo v Antarktidě až o 4°C tepleji než dnes. Tučňáci to očividně přežili a jejich potrava, korýši, také. A to byly prosím od té doby teplotní výkyvy až o 10°C.
   Změny klimatu tučňáci překonávají adaptací. Například velké ochlazení okolo 30 milionů let před současností bylo takovým stresem, že se tučňáci rozprchli hledat nový teplejší domov. A tak vznikly jejich nové druhy. (Baker a kol., 2006
 
Mapa
http://www.penguinworld.com/map/map.php
 Tady všude žijí tučňáci. Mapa světa je interaktivní a po kliknutí na červená místa výskytu se objeví jaký druh v daném místě přebývá. Během evoluce se tučňáci adaptovali i na život v horkých krajích daleko od Antarktidy. Lidová představa, že bez ledu a sněhu tučňák žít nemůže, je mylná.


 

JSOU TUČŇÁCI V ANTARKTIDĚ OHROŽENÍ?

Z 18 druhů tučňáka v roce 2012 pět druhů bylo v knize ohrožených druhů (endangered). Schválně jestli uhodnete, co mají společné?

1) Tučňák skalní severní (Eudyptes moseleyi) – teplé vody Indického a Atlantického oceánu. Nežije v Antarktidě.
2) Tučňák chocholatý (Eudyptes sclateri)- Nový Zéland.
3) Tučňák žlutooký (Megadyptes antipodes) – Nový Zéland
4) Tučňák brýlový (Spheniscus demersus) – JAR
5) Tučňák galapážský (Spheniscus mendiculus) – Galapágy

Žádný z těchto druhů ale není z Antarktidy. Záběry tajícího polárního ledovce, kterými se dojímají ekologové, jim jsou lhostejné. Protože ho stejně v životě neviděli.


JAK NEPOČÍTAT TUČŇÁKY

 

 
Tučňák císařský. (Kredit: British Antarctic Survey)

V roce 2012 Peter Fretwell z British Antarctic Survey publikoval nové sčítání tučňáků císařských, kteří žijí v Antarktidě. Novinářům z BBC News řekl: „Tato studie je docela překvapením, protože populace tučňáků je dvakrát tak velká než jsme mysleli.“
V roce 1992 proběhlo sčítání tučňáků císařských. A vědci odhadli, že jich je jen 135 000 až 175 000.  Podle novějších odhadů se hádalo, že tučňáků je asi 270 až 350 000.


V roce 2012 ale nový satelitní průzkum ukázal, že tučňáků císařských je dvakrát tolik – asi 595 000 kusů. Navíc bylo objeveno sedm dosud neobjevených kolonií, které vědcům předtím jaksi unikly. Z toho si můžete udělat obrázek, jak věrohodná jsou sčítání tučňáků.

Jak je taková chyba možná? A to prosím tučňák císařský se počítá nejlépe, protože je velký, černý a žije na sněhu. Sčítání menších druhů, které sídlí na tmavých skaliscích, je už teprve neřešitelný problém. Alarmisté vyvolávají paniku nepodloženými spekulacemi o budoucnosti: Počítačové modely naznačují… V budoucnu by se mohlo stát… Možná… Pokud k tomu dojde…  Panují obavy… Nelze vyloučit… (BBC). Člověka ovšem napadá jistá otázka. Jak vůbec vědci mohou ze dvou měření rozlišit, co je dlouhodobý trend a co náhodné meziroční fluktuace?

No a co. Asi na přesnosti stejně nezáleží, protože druh lze označit jako téměř ohrožený (near threatened), i  když populace stoupá (increasing). Například tučňák kroužkový byl léta bezproblémový (least concern), ale najednou byl překlasifikován. Data nejsou třeba, stačí spekulace o scénářích z budoucnosti: „Důvodem ke změně klasifikace je, že v příštích třech generacích se očekává prudký pokles populace kvůli dopadům očekávané změny klimatu. Je však třeba podotknout, že ohledně budoucí změny klimatu panují značné nejasnosti. Ani není jasné, jak se dotknou tohoto druhu.“ (IUCN Red list of threatened species)  


SKUTEČNÝM PROBLÉMEM NENÍ OTEPLOVÁNÍ, ALE RYBÁŘI

Pokud by měli tučňáci mít z něčeho obavy, jistě ne z výkyvů teplot. Zato jim ale může dělat těžkou hlavu dnešní konkurence, se kterou soupeří o potravu. Potravou tučňáků jsou hlavně jistí korýši podobající se krevetám (anglicky: krill, latinsky: Euphasia superba). Vyskytují se v hejnech a rybářské lodě je loví obrovskými sítěmi. Tučňáci jsou v nevýhodě. Nemají sítě.
Komerční lov krylu začal v 70. letech (zdroj) jako náhrada za zakázaný lov velryb. Loví tu především Japonsko, Rusko a Ukrajina. V roce 1982 byla podepsána mezinárodní smlouva o ochraně přírody v Arktidě. Je ale těžké stanovovat rozumné limity lovu, když nikdo netuší, kolik těch korýšů ve vodě vůbec je.

 

 
   Úlovky krilu v jižních mořích (Kredit: FAO) http://www.fao.org/fishery/species/3393/en


Proč úlovky krilu od roku 1980 klesaly? Mohou za to emise CO2? Sotva. Viníkem  je pradávný oceánský cyklus, který s člověkem nesouvisí. Pacific Decadal Oscilation. Populace drobných korýšů zvaných souborně kril klesá v teplé fázi cyklu a naopak prosperuje v chladné fázi cyklu (zdroj http://cimt.ucsc.edu/factsheets/Krill.pdf ). U jiných druhů mořských tvorů je to zase jinak, třeba u lososa.

 

   Dlouhodobý trend oteplení od 19. století se na populaci planktonu v Karibiku výrazněji neprojevil. Dominantní je vliv 30-30 let dlouhého cyklu. S populací krilu by to mělo být obdobné. (Black a kol., 1999 , viz též Scafetta, 2012 , další podrobnosti zde)

Nezapomínejme také na roli úbytku velryb. Ve 30. letech 20. století velrybáři každý rok ulovili asi 20 tisíc velryb. V roce 1964, kdy byl lov velryb zakázán mezinárodní smlouvou, těchto kytovců zbylo už jen asi 360 kusů. Dnes populace mírně vzrostla na necelé dvě tisícovky.

S absencí velryb se ovšem změnil celý ekosystém. Podle jedné teorie krilu ubylo, protože jim chybí velryby (Victor Smetacek, 2008). Velrybí trus „hnojil“ moře a zásoboval ho živinami. O Smetackově teorii se dnes živě diskutuje. Nebylo by moudré všechny problémy tohoto světa svalovat na oteplování. Ekologové by si neměli ulehčovat práci tím, že vše budou svalovat na jednoho universálního obětního beránka – viz Smetacek,V., 2008  a  Lavery,T.J., 2010
(Poznámka: Smetáčkův otec pocházel ze Sudet. Emigroval do Indie, kde se Victor Smetacek narodil. Dnes působí v Ústavu Alfreda Wegenera)  


Představa, že by tučňáci vyhynuli kvůli drobné změně klimatu je podivná. Přežili už klimatické výkyvy daleko větší. Nikdy dříve ale nemuseli o potravu a životní prostor soutěžit s takovým predátorem jakým je Homo Sapiens Sapiens.
 


Psáno pro Osel.cz a Klimaskeptik.cz 
Prameny:
Jeanna Bryner: 36 % of Chinstrap Penguins Missing from Antarctic Island, LiveScience Managing, 2012
Jasmine Hodgson: Responses of Antarctic Penguins to the Effects of Climate Change, PCAS, 2009
EmsIie, S. D., et al.: 45,000 yr record of Adélie penguins and climate change in the Ross Sea, Antarctica. Geology 35(1): 61-64, 2007
Schneider D.P., et al.: Antarctic temperatures over the past two centuries from ice cores. GRL VOL 33 , 2006
Schneider and Steig.: Ice cores record significant 1940s Antarctic warmth related to tropical climate variability. PNAS, 2008
Baker, A. J., et al.: Multiple gene evidence for expansion of extant penguins out of Antarctica due to global cooling. Proc Biol Sci. 273 (1582): 11–17, 2006
Andrea Mustain: Emperor Penguin Numbers Double Previous Estimates, Discovery News, Apr 13, 2012
The IUCN Red list of threatened species, 2012
Florida International University: Antarctic Krill - A Keystone Species
Center for Integrated Marine Technologies, A research unit of the Central and Northern California Ocean Observing System: Krill, 2008
Black, D.E., et al.: Eight centuries of North Atlantic Ocean atmosphere variability. Science; 286: 1709-1713., 1999
Smetacek.,V.: Are declining Antarctic krill stocks a result of globalwarming or of the decimation of the whales?, Impact of global warming on polar ecosystems., Ed. Carlos M. Duarte, BBVA 2008
Lavery, T.J., et al.: Iron defecation by sperm whales stimulates carbon export in the Southern Ocean, Proc. R.Soc 2010

Datum: 21.10.2012 17:06
Tisk článku

Související články:

Zase jeden omyl v prognózování     Autor: Josef Pazdera (27.10.2023)
Už prý známe špouštěč velké klimatické změny před 8000 lety     Autor: Josef Pazdera (15.09.2023)
Teploty a srážky na našem území, trend 1961-2022. Klementinum jako tepelný ostrov.     Autor: Stanislav Florian (15.01.2023)
Zalednění Antarktidy přivodil tektonický posun     Autor: Josef Pazdera (26.11.2021)
Klimatologové sopky nemají rádi     Autor: Josef Pazdera (24.08.2021)Diskuze:

Pane Kosco

Vitezslav Kremlik,2012-10-25 12:51:19

Porad jste si clanek poradne neprecetl. Odpoved mate v textu. Nevim, proc bych mel do diskuse pod clankem opakovat to, co je uvedeno v clanku.

Odpovědět

Pane Kosco

Vitezslav Kremlik,2012-10-24 16:01:51

Pan Kosco nechape, proc zpochybnuji pocitani tucnaku na Deception Island. Kdybyste si precetl cely clanek, pane, tak byste snadno zjistil, v cem jsou uskali pocitani tucnaku a jak obrovske chyby v pocitani tucnaku se obcas stavaji. Ctete a hledejte. Je to tam.

Odpovědět


Já to tam nevidím

Mojmir Kosco,2012-10-24 21:49:50

článek vzpomína na počítaní tučňáku cisařských a jinych a vzpomíná problematiku počitání a poměrně jasně definuje problemy nejasnost velké rozlohy a další objektivní příčiny .Ostrov deception je ovšem poměrně malý ostrov který je v merku zoologů poměrně dlouho cca 100 let tudíž je to přesně ten objekt ke kterému se dají sehnat historická data .A já se ptám udělal p.Barbarosa nějakou metodickou chybu nebo zkreslil údaje ?

Odpovědět

Začátek

Mojmir Kosco,2012-10-24 10:47:44

Vlastně již první věta toho článku je zajímavá .Na ostrově Deception podle sčítání prý ubylo tučňáků uzdičkových . Zpochybňuje autor metodiku nebo výsledek ? a z jakého důvodu ?

Odpovědět

Pán Kollar

Jana Packova,2012-10-24 07:23:32

Nech hľadám ako hľadám, v mojom príspevku nič o CO2 nevidím. Hovorila som o úhyne tučniakov a o tom, akú vinu má na tom človek v skutočnosti a že tá vina je priama, nie nepriama cez GO. Že tie problémy sú v skutočnosti niekde úplne inde. Vy prídete a začnete mi rozprávať o tom, ako CO2 prispieva ku GO a že je za tým človek a to, akí sú klimaskeptici zavtrdelí ignoranti a o zahraničnej politike USA, z ktorej sa mi dvíha tlak. Prepáčte, ale nič z toho mi nedáva zmysel, zase som počula iba jednu typickú odpoveď alarmistu.

Uvedomte si, že veta "bohuzial je to skor prejavom tvrdosijneho odmietania reality" sa dá aplikovať na obe strany, nielen na jednu. Čiže aj na vás.

Kedysi bola väčšina vedcov presvedčená o tom, že Zem je stredom vesmíru a Slnko sa otáča okolo nej. Kedysi bola väčšina vedcov presvedčená o tom, že Darwin je iba hlúpy blázon. Poviete si, že to sú hlúpe príklady, že dnes sme už niekde úplne inde - pravda je ale taká, že takisto ako kedysi vedeckú mienku prudko ovplyvňovali náboženstvá, dnes sú to pre zmenu iné faktory, ktoré vládnu svetom - peniaze.

Vo vede by predsa nemali existovať dogmy, proti ktorým keď sa niekto postaví, čaká ho ukameňovanie. Lenže tieto debaty mi niekedy presne tak pripadajú. Bodka.

Odpovědět


Jozef Kollar,2012-10-30 21:45:52

Pani Packova

>"Nech hľadám ako hľadám, v mojom príspevku nič o CO2 nevidím."
"..ale snažia sa uviesť na pravú mieru všetky tie alarmistické články...." V kontexte tychto diskusii je klimaskeptikmi povazovany za alarmisticky nazor ten ktory tvrdi, ze globalne oteplovanie je sposobene antropogenou aktivitou. Konkretne emisiami CO2. Alebo ste pod slovom alarmisticky myslela nieco ine? Zariti alamista nie som, snazil som sa rovnako ako vy dokazat, ze otazka pouzivania/redukcie fosilnych paliv nie je taka "jednoducha" ako diskusia - kolko ton CO2 sposobuje ake oteplenie.

ano mate pravdu ze veda odmietala niektore nazory ale bolo ich mozne dokazat. Bohuzial klimaskeptici nie u schopny prist s modelom, ktory by dokazal vysvetlit sucane oteplovanie. Mozem vas uistit ze za zachovanim status quo foilnych paliv su vacsie peniaze ako za "zelenymi technologiami". Suhlasim ze dogmy do vedy nepatria, ale ak napriklad niekto pride s nekonvencnym nazorom ( a teraz extremne prehanam) ze pyramidy v Egypte postavili mimozemstania a nie egyptania tak aplaus rozhodne nezozne...

Kollar

Odpovědět

Pane Kollare

Vitezslav Kremlik,2012-10-23 22:51:37

Piste o klimaskepticismu: "bohuzial je to skor prejavom tvrdosijneho odmietania reality. Vacsina vedcov je presvedcena, ze klimaticke zmeny su sposobene clovekom". Slysel jste nekdy vetu "vetsina vedcu je presvedcena, ze metr ma 100 cm"? Ne. Protoze kdyz neco vim tak nehovorim o "vire" ci "presvedceni".

Odpovědět


Jozef Kollar,2012-10-23 23:30:36

Pan Kremlik

meter je skor zalezitostou inzinierstva. A na rozdiel od keplerovych zakonov nebol pozorovany v prirode. Len vo francuzkom institute si mysleli ze bude pekne ak jednotka dlzky bude 1 /10 000 000 vzdialenosti medzi rovnikom a polom a na zaklade toho vysustruzili z platiny tyc, ktorej zacali hovorit meter. Ale naspat k teme. Veda nie je o vedeni ale o tuzbe poznat realitu v ramci moznosti co najlepsie. Kedysi Kepler vyvodil zakony pohybu telies, ktore sa ukazali aproximaciou newtonovych zakonov. Newtonove zakony popisuju realitu APROXIMOVANE ( napriklad nevedia vysvetlit pohyb perihelia merkuru) A tu nastupuje teoria relativity, ktora toto dokaze vysvetlit. Ale toto tiez nie je konecna ( nastastie :) Aj ked uznavame ze vseobecna teoria relativity nie je teoriou vsetkeho som prevedceny ze ju mozem aplikovat. Rovnako ako som "presvedceny" ze na vypocet trajektorie sondy na mars i vystacim s newtonovymi zakonmi napriek tomu ze nie su teoriou vsetkeho. Chapete, ze veda nie je dogma? Ze to cele pracuje skor takto:
1. problem -> 2.TEORIA vysvetlujuca problem -> 3.Predikcie, ktore nemusim pozorovat ale vyplyvajuce z teorie -> 4. Test -> 5. Analyza ktora na zaklade testu vyhodnoti ci som pozoroval 1. a 3. A ked budem mat dobry den tak vysvetlim problem 1 a pritom narazim na dalsie problemy a budem mat zajtra co robit :) A ked napisem o tom clanok, kde cely svoj proces popisem tak to kolega na druhom konci sveta v nemecku bude moct zopakovat? Toto je veda. Veda je proces.

Kollar

Odpovědět


Pán Kollár

Z Z,2012-10-24 10:32:22

a to aj aj Keplerove zákony, Newtonove zákony či teória relativity, vznikli v dôsledku hlasovania vedcov - členov nejakej medzinárodnej politickej organizácie?

"A ked napisem o tom clanok, kde cely svoj proces popisem tak to kolega na druhom konci sveta v nemecku bude moct zopakovat?"
Vedec v Nemecku zopakuje pokus s teóriou o budúcej zmene zemskej klímy za 100 rokov? Ako? Škoda, že sa človek nedožíva 300 rokov - to by sme mali teórie o zmene klímy za 500 rokov.

Odpovědět


Kollar o procesu

Vitezslav Kremlik,2012-10-24 16:08:01

Pan Kollar v popisu procesu vedy zapomina na jednu vec. Kdo to plati. O financovani vedy rozhoduji politici. Jestlize politici maji vedce v hrsti, mohou je dotlacit k tomu, aby masove hlasali nesmysly bez dukazu. Jen proto, ze si to politik preje. Vite kolik penez jen v USA nalili klimatologum od roku 1990? Kolem 35 miliard dolaru. Znate Parkinsonovy zakony? Tak si je nastudujte a pochopite mnohe... Mimochodem nic z toho se netyka tucnaku, odbocujete od tematu.

Odpovědět


Jozef Kollar,2012-10-30 21:12:22

Pan Z Z

globalne oteplovanie nikto nevyhlasil, alebo mozete to nejak dokazat? Tak to vysvetlim este raz a polopaticky. Vedci pozoruju oteplovanie planety. Vytvoria model atmosfery. Potom sa snazia pozorovanin ziskat informacie o velkosti faktorov, ktore mozu sposobovat oteplovanie. Tieto informacie dosadia do modelu a porovnaju historicke priebehy s modelmi. Nasledne robia predpovede do buducna a na nasledne tieto predpovede porovnavaju s nameranymi hodnotami.

Pan Kremlik

z toho vyplyva ze na boj proti globalne mu oteplovaniu ( inac povedane znizovaniu spotreby fosilnych paliv ) ide 1.1 miliardy dolarov rocne. Porovnajte si to s nasledujucim:
- danove ulavy pre uholny priemysel cca 1 milarda rocne
- danove ulavy pre ropny priemysel cca 4 miliardy rocne
- vojenska pomoc pre blizky vychod ( citaj stabilizacia regionu pre zabezpecenie strategicky dolezitej suroviny ) cca 50 miliard rocne
- vojenske intervencie na blizkom vychode > 100 miliard rocne

cize ropa je dotovana 155 milardami dolarov rocne z vreciek danovych poplatnikov a to nehovoriac o cene za ekologicku zataz. Ak sa vdaka vyskumu znizi zavislost na fosilnych palivach, moze na tom danovy poplatnik profitovat, pac nebude treba dotovat fosilne paliva.

Kollar

Odpovědět

Únava

Jana Packova,2012-10-23 11:48:20

Úprimne chápem pána Kremlíka a jeho únavu, lebo napriek tomu, že veľmi rada čítam jeho články, z diskusií pod nimi ma väčšinou bolí hlava. Ak ja, obyčajný laik a plebs dokážem pochopiť, že klimaskeptici nepopierajú globálne otepľovanie, ale snažia sa uviesť na pravú mieru všetky tie alarmistické články, prečo to nedokážu fundovaní a vzdelaní jedinci?

Čo sa týka tučniakov, minule som na Spektrume pozerala dokument o problematike tučniaci verzus rybári, a že za ich úhyn môže práve konkurenčný boj s človekom. Niekedy mi pripadá, že celé toto "za globálne otepľovanie môže človek a priemysel a poďme s tým rýchlo niečo robiť inak sa do roka roztopí planéta" má iba zakryť skutočné problémy ktoré spôsobujú úhyn zvierat.

A ďakujem za článok.

Odpovědět


Jozef Kollar,2012-10-23 22:22:41

Pani/slecna Packova

bohuzial je to skor prejavom tvrdosijneho odmietania reality. Vacsina vedcov je presvedcena, ze klimaticke zmeny su sposobene clovekom:
http://www.skepticalscience.com/global-warming-scientific-consensus-intermediate.htm
Rovnako keby sa tu niekto snazil obhajovat napriklad ( kde exituje takisto konsenzus vacsiny) kreacionizmus, autismus sposobeny ockovanim, narazi na rovnaky obor.
Mate pravdu v tom ze debata o pouzivani/redukcii fosilnych paliv je marginalizovana na to kolko CO2 zvysuju teplotu o tolko stupnov celzia. Fosilne paliva maju aj ine tieniste stranky:
- ekologicka ( okrem GW ) to tu asi netreba rozoberat
- ekonomicka. Kolko na realne stoja fosilne paliva. USA rocne investuju 50 miliard dolarov do stabilizacie blizkeho vychodu ( http://www.iags.org/costofoil.html )
a to u ceny bez vojen (http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_cost_of_the_Iraq_War). Rad by som veril ze tento zaujem je primarne vyvolany potrebou prinasat demokraciu a lepsi zivot ludom na blizkom vychode. Realita asi bude ze sa jedna o stabilitu regionu od ktoreho zavisi ekonomicka stabilita vyspelych ekonomik.
Dalsia vec je ako dlho bude blizky vychod schopny dodavat kvanta lacnej a lahkej ropy.(http://www.businessweek.com/news/2012-09-04/saudi-arabia-may-become-oil-importer-by-2030-citigroup-says

http://www.guardian.co.uk/business/2011/feb/08/saudi-oil-reserves-overstated-wikileaks )
- bezpecnostna. Podporujeme z nasich penazi rezimy, ktore su nam nepriatelsky nastavene k hodnotam zapadnej splocnosti.

Toto u skor zaujimave temata a pouzivanie fosilnych paliv, treba posudzovat v sirsom zabere

Odpovědět


Cire zufalstvo (Jozefovi Kolarovi)

Radoslav Porizek,2012-10-24 15:42:56

Sarlatanske studie snaziace sa dokazat vedecky konsenzus v AGW len ukazuju zufalstvo alarmistov, ktori na svojej strane nemaju ziadne vedecke argumenty, a preto sa uchyluju az k takymto zufalym krokom.

Keby bolo AGW preukazatelne, uplne by stacil jeden vedec a jeden clanok s riadnymi vedeckymi argumentami.

Vid. napriklad vami spominanu Einsteinovu teoriu relativity, kde na zaciatku stal jeden clovek s vedeckymi argumentami prakticky proti vsetkym. Nevyrabala sa ziadna pochybna studia o konsenze v teorii relativity.

V sucasnosti nedisponujeme jedinym vedeckym dokazom, ze by klimaticke zmeny boli z podstatnej casti sposobene clovekom.

Odpovědět


Jozef Kollar,2012-10-30 20:49:48

Pan Porizek,

mozete mi uviest co je na studii sarlatanske? Ak sa vam nepaci clanok, ktory tuto studiu uverejnuje, asi ste si ho poriadne neprecital. Je to reakcia na "peticiu", ktora tvrdi ze 32 000 "vedcov" ( zverolekarov, zubarov a nositelov bc titulov. nesuhlasi s antropogenym globalnym oteplovanim.

Mozem vam oponovat protiotazkou. Keby AGW bolo jednoducho vyvratitelne, preco nexistuje jediny peer review clanok, na ktorom by ho vyvracal. Problemom je ze ku globalnemu oteplovaniu skutocne dochadza, slnko smeruje do mauderovho minima a jediny mechanizmu, ktory by to mohol vyvetlovat je CO produkovany ludmi
http://www.skepticalscience.com/human-co2-smaller-than-natural-emissions.htm

Kollar

Odpovědět

Boj s klimatem není ekologie

Tomaš Petřek,2012-10-23 01:56:49

...nenajdu ve svém okolí místo kde by člověk schoval svojí přitomnost, ale dokonce se pohybují v krajině kde člověk co může, to mění k obrazu svému...
S tím se dá souhlasit, totiž jde o to, že skutečné ekologické problémy vznikají na lokální úrovni a řešit se musí taktéž na této úrovni, ne globálně. Když někdo "vyleje" vyjetý motorový olej do potoka, nevyřeší se ekologická havárie bojem s AGW. Stejně to máte třeba se smogem nebo kyselými dešti.

Odpovědět


Správně

Mojmir Kosco,2012-10-23 07:16:08

Vlastně je jedno zda nastává doba ledová nebo doba dinosaurů .Umíme rozpoznat jednotlivé znečišťovatele ,ať jsou to kravy (metan) automobily průmysl atd až na urovni jednotlivců ti všichni by měli za zmečišťování nějakým způsobem platit a to buď na zdroji nebo na produktu .

Odpovědět


Co je znecistovatel?

Radoslav Porizek,2012-10-23 09:37:37

"Umíme rozpoznat jednotlivé znečišťovatele , ..."
No o to prave ide, ze neumime.

Napriklad CO2 je vzacny ekologicky plyn, ktoreho ho ma flora nedostatok (=budeme tu mat viacej rastlin, ked ho bude viacej). V sucanych koncetraciach je neskodny pre cloveka aj zvierata.

Jedine, co z CO2 robi zly znecistovaci je hypoteza AGW. A pokial AGW neplati, bojujeme proti vypustaniu CO2 upne nezmyseln - spravame sa neekologicky.

Odpovědět

Unava

Vitezslav Kremlik,2012-10-22 17:35:31

V diskusi tu nekdo rika, ze je ze souboje alarm-skeptiků uz unaven. Neni divu. I mne ponekud unavuje uz po milionte vysvetlovat, ze klimaskeptici nepopiraji, ze se meni klima/ze se oteplilo. Bohuzel masivne sirena propaganda o tzv. popiracich (kteri neexistuji) ma vetsi pokryti... Pane Kosco: Kazdy region se vyviji teplotne jinak. V CR s od 1980 oteplilo. Ano. Vetsina Antarktidy ne. Jiny region jiny mrav.

Odpovědět

Davam tejto diskusii dva dni...

Radoslav Porizek,2012-10-22 14:00:27

nez ju zamkne administrator kvoli prebujnelym emociam.
;)
Mimochodom ako to dopadlo s tym vedcom, u ktoreho bolo podozrienie, ze falsoval vyskume o stave Polarneho Medveda?
Vyhodili ho, alebo to rozchodil?

Odpovědět

Aspoň

Mojmir Kosco,2012-10-22 09:58:11

Aspoň za něco může člověk .Jinak mám vždy problém z hodnocením vzdálených oblastí a reakce klimaskeptiků ale i klimalobistů neboť články mi přípomínají Hrom to se veme článek vytiskne se v Americe a napíše se že zdroj je v Evropě potom se článek vytiskne v Evropě a napíše se že zdroj je v Americe .
Teď ke globalnímu oteplování předpokladám že v případě že se jedná o globalní oteplovaní otepluje se jak celek tak jeho jednotlivé části .Články které jsou proti oteplovaní skoro nikdy neberou v potaz uzemí s největší hustotou relevantních dat ano nedávno proběhla diskuze o skreslení vývoje teplot v 50 letech .Což je důkaz že každý si musí udělat obrázek sám .I když jsem v zemědělství konfrontován neustále se změnou počasí připouštím že to může být subjektivní pocit .Proto si na pomoc vezmu Atlas podnebí Československa a tam se sndno vypočítá že mezi léty 1961 - 2000 je oteplovací trend 0,028C a protože je to výsledek na který si můžu sáhnou data prověřit tvrdím že globální oteplování existuje .Rovněž většína diplových prací v česku s tímto názorem koresponduje ...

Odpovědět


S Ipkkis,2012-10-22 11:39:35

Ak chapem spravne vacsinu clankov proti oteplovaniu tak tie nepopieraju ze niake oteplovanie tu je ale skor sa snazia ukazat ze oteplovanie alebo naopak ochladzovanie je prirodny jav za ktory nenesie clovek az taku velku zotpovednost ako je mu prisudzovana

Odpovědět


Taky už jsem z toho souboje

Michal Vojtíšek,2012-10-22 12:51:59

unavenej. Změny jsou a změny budou. Jde jen o to jak rychle a jak moc a jestli to jak rychle může člověk ovlivnit. Já si myslím, že ano. Prostě je součástí a tak ovlivňuje.
Uvidíme budoucnost ukáže.

Odpovědět


podstata problému

Martin Smatana,2012-10-22 13:47:49

Ide hlavne o to, že na základe vyšpekulovaných konštrukcií zaťažených veľkou dávkou neistoty (citujem z článku - Počítačové modely naznačují… V budoucnu by se mohlo stát… Možná… Pokud k tomu dojde… Panují obavy… Nelze vyloučit…) sa prijímajú tvrdé politické a ekonomické opatrenia a dochádza k pokusom kriminalizovať akúkoľvek opozíciu. To nie je v poriadku.

Odpovědět


Vlil člověka

Mojmir Kosco,2012-10-22 17:32:25

Nevím ale nenajdu ve svém okolí mmísto kde by člověk schoval svojí přitomnost ale dokonce se pohybují v krajině kde člověk co může to mění k obrazu svému....

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz