Záření černého tělesa přitahuje silněji než gravitace  
Záření ideálního černého tělesa sice vytváří odpudivý tlak, zároveň ale také vyvolává sílu černého tělesa, která je přitažlivá a svým působením předčí sílu gravitace.


 

Zvětšit obrázek
Umělecké ztvárnění interakce mezi černým tělesem a atomem. Kredit: M. Sonnleitner, et al. (2013), Phys. Rev. Lett.

Černé těleso je slavná hračka fyziků. Jako ideální těleso pohlcuje veškeré záření všech vlnových délek a zároveň je ideálním zářičem, který ze všech možných těles o dané teplotě vyzařuje největší množstvím energie. Záření Slunce se docela blíží záření černého tělesa o teplotě 5 780 K a reliktní záření zase odpovídá záření černého tělesa o teplotě 2,7 K. Vlastnosti záření černého tělesa závisejí na jeho teplotě a vždycky se mělo za to, že má ve svém výsledku odpudivý účinek. Jenže, co čert nechtěl, nedávno se objevila teoretická studie, podle níž záření černého tělesa vyvolává další sílu, která je přitažlivá a měla by překonávat odpudivé působení černého tělesa. Pokud to všechno platí, tak by atomy a molekuly měly být přitahovány k povrchu černého tělesa silou, pohotově nazvanou silou černého tělesa (blackbody force), která by dokonce  mohla být silnější než gravitace.

 

Matthias Sonnleitner. Kredit: University of Innsbruck.


Za objevem stojí Matthias Sonnleitner z Univerzity v Innsbrucku a jeho kolegové, kteří navázali na vědomosti staré minimálně půlstoletí. Tak dlouho se už ví, že záření černého tělesa způsobuje takzvané Starkovy posuny v energetických hladinách okolních atomů a molekul. Jejich základní stav se přitom posune na nižší hladinu o tolik energie, kolik odpovídá zhruba čtvrté mocnině teploty černého tělesa. Jinými slovy, čím více horké je černé těleso, tím větší vyvolává posun energetických hladin. Podle všeho se ale až doteď poněkud přehlížely důsledky těchto posunů.


 

Zvětšit obrázek
Křivky záření černého tělesa. Kredit: Silla University.

Sonnleitner a spol. spočítali, že Starkovy posuny vyvolané zářením černého tělesa mohou vyvolat přitažlivou sílu, která překoná odpudivý tlak záření. To by znamenalo, že černá tělesa, z nichž proudí záření, navzdory tomu spíše přitahují neutrální atomy a molekuly. Věčné přetahování mezi přitažlivou silou a odpudivým tlakem záření důvěrně znají laboratoře kvantové optiky, teď to vypadá, že jde o mnohem běžnější záležitost.

 

Zvětšit obrázek
Vesmírný prach. Kredit: N. Spring, NASA.


Vypočítaná přitažlivá síla vzniká kvůli tomu, že atomy a molekuly, jejichž základní energetické stavy se posunuly do méně energetických hladin, jsou přitahovány k oblastem s vyšší intenzitou záření. Těmi jsou v uvedené situaci černá tělesa. Pokud jde o intenzitu přitažlivé síly, tak podle Sonnleitnera a spol. tato síla slábne s třetí mocninou vzdálenosti od černého tělesa. Zároveň je tato síla větší pro menší tělesa a také roste s teplotou, tedy do určité míry. Od teploty několika tisíc Kelvinů se přitažlivá podoba síly mění na sílu odpudivou. Vědci ve své studii doložili, že na zrnka prachu při teplotě 100 Kelvinů působí síla černého tělesa mnohem víc, než gravitační síla, kdežto u hvězdy s povrchovou teplotou kolem 6 000 Kelvinů má gravitace nad sílou černého tělesa jednoznačně navrch.


Pokud to celé není nesmysl, tak má objev přitažlivé síly záření černého tělesa závažné důsledky pro řadu astrofyzikálních scénářů. Mohl by změnit například naše chápání interakcí částic mezihvězdného prachu a plynu, které jsou klíčové pro vznik hvězd i planet. Zřejmě ovlivní i budoucí uspořádání řady experimentů. Změření síly černého tělesa v laboratoři bude každopádně náročným počinem, protože za typických laboratorních podmínek by měla být velice slabá.

 

 

 

Literatura

PhysOrg 27.7. 2013. Physical Review Letters 111: 023601, Wikipedia (Black body).

 

Datum: 06.08.2013 09:06
Tisk článku


Diskuze:

nechápu

Honza Dobrák,2013-08-08 17:37:14

Možná jsem v kvantovce nepostoupil dost daleko, ale my jsme se učili, že Starkův jev je rozštěpení energetických hladin vlivem vnějšího elektrostatického pole. Kde se v okolí abs. černého tělesa bere elektrostatické pole? A proč by rozštěpení energetických hladin (spektrálních čar) mělo vyvolávat nějakou přitažlivou sílu? To nechápu.

Odpovědět


Marcel Koníček,2013-08-13 18:33:19

Nevím, jestli tomu rozumím, jako naprostý laik, ale nemůže to mít něco společného s virtuálními páry elektron/pozitron z tepelných fotonů? Nebo by to nefungovalo?

Odpovědět

Temná hmota

Stanislav Bednář,2013-08-06 18:36:07

...že by nakonec vysvětlení temné hmoty bylo tak prosté?

Odpovědět

černé těleso

Jakub Rint,2013-08-06 18:22:32

není černá díra, navíc černá díra je mnohem hmotnější, než v článku srovnávané slunce...
Černé díry září a to tak, že se i vypaří (dle S.Hawkinga)
Wiki : Hawkingovo záření vzniká hned za horizontem událostí a v současném pojetí nenese žádnou informaci o vnitřku černé díry, protože je tepelné. To však znamená, že černé díry nejsou úplně černé a důsledkem je pomalé vypařování hmoty černé díry. I když jsou tyto efekty zanedbatelné pro astronomické černé díry, jsou významné pro hypotetické miniaturní černé díry, kde dominují účinky kvantové mechaniky. V současnosti se předpokládá, že malé černé díry se rychle vypařují a nakonec můžou zmizet při výbuchu záření. Z tohoto důvodu má každá černá díra, která nemůže pohlcovat hmotu, konečnou délku života přímo úměrnou její velikosti.

Odpovědět


reakce na p.Dombrovského...

Jakub Rint,2013-08-06 18:25:56

Odpovědět

A proč to nefunguje na ohon komety?

David L,2013-08-06 14:57:38

Odpovědět


kometa

Jakub Rint,2013-08-06 18:25:22

a proč by mělo ?

Odpovědět


David L,2013-08-08 18:04:01

Protože by bylo divné, aby Slunce přitahovalo obyčejné prachové částice a odpuzovalo kometární prachové částice.

Odpovědět

záření černé díry?

Pavel Dombrovský,2013-08-06 10:35:40

Jak může z černé díry vycházet nějaké zaření, když její gravitace nic nepustí -takže se jeví jako černá?Anebo jsou záření, která gravitaci (obecně) nepodléhají?

Odpovědět


RE: záření černé díry?

Tomáš Fait,2013-08-06 12:30:29

Černé těleso není černá díra. V článku se o díře nehovoří.

Odpovědět


Černé těleso není černá díra

Jiří Vyhnalík,2013-08-06 15:24:47

Navíc i černé díry září, jak slavně dokázal Stephen Hawking.

Odpovědět


UTFG

Marcel Koníček,2013-08-13 18:29:39

Tato problematika je pomněrně komplikovaná a nerad bych ji tady nekvalifikovaně a navíc zkratkovitě vysvětloval. Přece jenom jsem student Japanistiky, ne Fyziky. Jestli byste o tom chtěl vědět více a vládnete angličtinou, doporučuju poslechnout přednášky Leonarda Susskinda. Ty vám jistě poskytnou ucelený celkový pohled někoho, kdo se tomuto tématu velice věnuje.
Pokud nevládnete, dají se na internetu jistě najít i jiné texty v naší mateřštině, který váš hlad po vědomostech jistě nasytí :)

A navíc černé těleso a černá díra mají asi tolik společného jako pojem a průjem! :D

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz