Božský Tiktaalik zachraňuje evoluci pánve  
Objevitel tiktaalika Neil Shubin přiobjevil zadní část slavné fosilie s pánevním pletencem a zbytky břišních ploutví. Významně mění náš pohled na evoluci pánve a nohou při přechodu obratlovců na souš.

 

Zvětšit obrázek
Tiktaalik vylepšený o nový nález. Kredit: University of Chicago, Neil Shubin.


Jednou z velkých výzev pro pochopení původu suchozemských obratlovců je rozluštění evoluce pánve a zadních končetin během přechodu na souš. Pánev samotná je dávného původu a lze jí vystopovat až k nejstarším obratlovcům. Potíž je v tom, že pánevní pletenec a končetiny suchozemských obratlovců, čili čtyřnožců, jsou mnohem větší a mohutnější nežli u ryb a obsahují řadu kosterních a svalových struktur, podporujících držení těla a pohyb. Jak tedy mohlo dojít k přechodu z rybí anatomie pánve a ploutví na anatomii suchozemských čtyřnožců?

 

Zvětšit obrázek
Neil Shubin se svým mazlíkem tiktaalikem. Kredit: Caleb Long, Wikimedia Commons.


Vědci už delší dobu preferovali představu, podle níž se pohyb s „pohonem na přední kola“ typický pro ryby, změnil při přechodu na souš na pohyb „pohonem na všechna čtyři kola“, kterým se pohybují čtyřnožci. Zaběhnutý model se teď ale hroutí, díky neutuchající potřebě paleontologů vrtat se ve slavných fosiliích. Dobrý zásah si společně kolegy připisuje Neil Shubin z Chicagské univerzity, který se před časem stal slavným díky objevu úžasného tiktaalika.

 

Zvětšit obrázek
Dřívější rekonstrukce tiktaalika, bez pánve. Kredit: University of Chicago.


Pro letmé připomenutí, Tiktaalik roseae je nozdratý obratlovec z pozdního devonu, který figuruje velice blízko počátku linie suchozemských čtyřnožců. Shubin pro tiktaalika a jemu podobné razí pojmenování rybonožci (fishapods). Ukázalo se totiž, že to je excelentní mezičlánková fosilie, která jako psychedelická mozaika v sobě míchá znaky ryb a čtyřnožců. Nevlastní samozřejmě půl nohy a půl ploutve, jak si ještě možná myslí zvlášť zavilí kreacionisté, ale od každého má něco a dohromady funguje, i když z našeho pohledu vypadá poněkud směšně. Jinými slovy, mezičlánek, který nechybí. Shubin a jeho spolupracovníci ho vykopali roku 2004, v Zemi pižmoňů, čili na velikém ostrově Ellesmere v arktické Kanadě.

 

Zvětšit obrázek
Zeshora Acanthostega, vylepšený Tiktaalik a Eusthenopteron. Kredit: Shubin et al. (2014), PNAS.


 

Zvětšit obrázek
Obratlovci ve víru pozdního devonu (2006). Kredit: Dave Souza, Wikimedia Commons.

Shubinovi zjevně nedalo spát, že popsal jen přední část tiktaalika, i když poměrně pěkně zachovalou. S kolegy tak dlouho zkoumal další bloky horniny z místa nálezu jediné známé fosilie tiktaalika, až nakonec našli ještě jeho zadní část, přesněji řečeno pánev a části břišních ploutví. A božský tiktaalik nezklamal. Jeho pánev a břišní ploutve, tedy vlastně zadní nohy jsou znovu šokujícím koktejlem rybích a čtyřnožčích znaků. Pánevní pletenec tiktaalika je očividně rybí, například stále ještě nerozdělený na tři části, jako tomu je u prvních čtyřnožců. Zároveň je ale nápadně větší, mohutnější a pohyblivější, nežli tomu je u ryb blízkých linii čtyřnožců. Je skoro stejně velký jako ramenní pletenec u předních ploutví/ nohou, což je typické pro čtyřnožce. Nápadný kyčelní kloub a zbytky břišních ploutví/ zadních nohou prý přesvědčivě naznačují, že tiktaalik měl tyto ploutve, z nichž vznikly zadní nohy čtyřnožců, minimálně stejně dlouhé a stejně komplexní, jako již dávno popsané prsní ploutve/ přední nohy. Vše nasvědčuje tomu, že se přechod na intenzivní používání zadních končetin a pohyb s pomocí pánve odehrál už ve vodě, mezi rybonožci. Suchozemští čtyřnožci tedy dostali do vínku už hotový pohon na všechna čtyři kola.

 

 
Video
Kredit: Ri Channel: http://richannel.org
Video
Kredit: University of California Television (UCTV)
 


Literatura

University of Chicago News 13. 1. 2014, PNAS online 13. 1. 2014, Wikipeda (Tiktaalik).


 

Datum: 14.01.2014 16:09
Tisk článku


Diskuze:

Jak čtu rozhořčené pro a proti evoluci a bohu

Milan Zolman,2016-06-21 14:24:05

Tak dostávám čím dál větší dojem, že tu někdo neustále míchá nesmíchatelné a argumentuje asi na úrovni Ferdy Mravence, který se zamiloval do Berušky a asi si to spolu užívali a vzniklo z toho - co. Evoluce je tak nějak obecně vykládána jako, že brouk se přizpůsobil tvarem a barvou listu a hotovo. Prostě si asi řekl takto budu vypadat. Pánové tak to nikdy nebylo a není. Je třeba pochopit, že i když to třeba neznalý člověk vůbec nevnímá je každý jedinec v druhu jiný a záleží jen, při nějaké změně, zda je v druhu dostatečná variabilita aby mohl přežít. Pokud není, (druh je již příliš unifikovaný) pravděpodobně vyhyne. V tom není nic co by vedlo k hádkám o božím a nebožím. Stačí pozorovat přírodu, nebo se s ní trochu seznámit. Lze tyto změny jako důkaz předvést na počkání - například u motýlů - zahříváním či ochlazováním kukly a uvidíte ty klimatické rozdíly a přizpůsobení - co se vylíhne z jednoho vrhu od jedné samičky. Jestliže je v druhu variabilita potom holt nějaký ten pišišvor je podobnější tomu listu a proto unikne (třeba je na zlomek sekundy dravci) pozornosti a díky tomu přežije. Díky tomu má potomky a díky tomu jsou podobnější a podobnější tomu listu. Stejné to je i u vyšších živočichů včetně člověka, jenom je zde (tedy myšleno u společenských tvorů, zejména u člověka) více cest - tedy nejen těch nevědomých. A jen jeden z mnoha příkladů: jestli naše láskyplná víra dokázala upálit člověka jenom za to, že se podíval dalekohledem do vesmíru a řekl co uviděl, a člověka, který tu hrůzu a ostudu provedl, asi za to blahoslavili (kardinála Belarmina) tak nějak lásku a víru ztrácím.

Odpovědět

pre Perrin

Mil Mil,2014-02-05 11:15:33

Perrin Gallernau napísal: Prírodný výber o ničom nerozhoduje vedome. Preto ani nemôže rozhodnúť za človeka s ľudským vedomím ako sa má správať. O tom už rozhoduje človek sám, vďaka úrovni ľudského vedomia.
Stále tu opakuješ niečo o silnejšom a zdravšom. O tom prirodzený výber nie je. Opakujem, že to nie je o najsilnejšom, ale o prispôsobivejšom.
---------------------
Mil napísal: To je typické – najprv sa v mysli človeka poprie stvoriteľ a potom sa vytvoria krkolomné teórie ako to dokázať. Takže evolúcia je slepá a hluchá a s prírodným výberom o ničom vedome nerozhoduje. Použiješ slovo - „výber“ a pritom ti nebráni tvrdiť, že je to nevedomý výber. Jedno vo význame protirečí druhému. Pozastav sa nad tým, čo vlastne tvrdíš - nevedome niečo vyberať, alebo nevedome rozhodovať, bez úmyslu a bez zmyslu? Veď je to absurdné takéto niečo tvrdiť a pritom poukazovať na malú inteligenciu veriacich v Stvoriteľa. Je to obdobné, ako by si tvrdil, že auto vyrobil človek nevedomo, bez úmyslu a bez zmyslu. A nevedomo si prišiel kúpiť to auto a nevedomo si vybral také, aké sa mu páči. Ak tvorí človek, tak z osobnosti človeka – z jeho vedomia vychádza túžba, ídea, úmysel a to všetko predchádza výrobku, ktorý má vždy nejaký zmysel. Tento výrobok odráža umysel a zmysel, ktorý mu dal človek. Tak podobne príroda a to všetko čo vidíme odráža úmysel a zmysel, ktorý tomu všetkému dal Stvoriteľ – Boh.

Potom podľa evolucionistov aj celá evolúcia je slepá a hluchá – nevedomá čo činí a teda bez úmyslu a zmyslu, aby sa takto dalo poprieť Stvoriteľa? A ľudské vedomie to akože už nie je produktom tejto evolúcie a nevedomého prírodného výberu? Človek predsa má vedomie a evolúcia - prírodný výber ho nemá a nevedomujúc si to vyprodukoval vedomie človeka? No katastrofa v tom vašom zmýšľaní. Veríte v nevedomého boha, ktorým je evolucia a prirodný vyber!

Nevedomá evolúcia prírodný výber vytvoril motýľa s krídlami imitujúcimi zelený list a to ešte s otvormi vyžratými od hmyzu s okrajmi akoby vyschnutými, aby to dokonale imitovalo úž starší list napadnutý pleňou . Alebo motýľa s hlavou hada, alebo okom sovy. Motýľa, ktorý ma nanoštruktúru krídel presne takú, aby sa odrážalo a ešte aj zosilňovalo modrá časť spektra svetla. Takže v nevedomosti evolúcie a prírodného výberu sa vytvorilo niečo, čo jasne poukazuje na vedomie a inteligenciu, na úmysel a zmysel? Absurdné! Je tu predsa jasný úmysel Stvoriteľa a nie mytýľa, ktorý si túto skutočnosť neuvedomuje, aby si sám vytvoril nanoštruktúru krídel, oko sovy, hlavu hada, alebo podobal na starší vyžratý list zo stromu. To už ako človek môže byť viac zaslepený keď nevidí za tým Stvoriteľa?

Odpovědět

Pre ateistov, agnostikov a skeptikov

Mil Mil,2014-01-20 11:03:09

Pomýlil som si odkaz. Takže tu: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TzeP7bm93l4

Odpovědět


Je to strašnejšie než som očakával, Mil Mil

Perrin Gallernau,2014-01-21 03:44:07

Milko, ty máš aspoň svoju vieru, ktorá je nenapadnuteľná, ale ten prednašajúci je demagog a manipulator a veľmi ľahko sa mu dá odpovedať v ktorekoľvek chvíli jeho prejavu.
Tak napríklad, ateista, agnostik, skeptik i kresťan sa zhodnú na prvom z troch "dôkazov" božej existencie, ktorá má spočívať od Boha človeku danej ĽUDSKEJ DOSTOJNOSTI.
Všetci 4 menovaní sa zhodnú, če je to dannosť človeka. Podľa prednášajúceho však podľa ateistu je dôstojnosť pomaranča rovná dôstojnosti človeka.
Prednášateľ si sám kladie otázky a aj sám za tých 4 testovaných odpovedá demamgogickou sprostosťou. Inak povedané vymýva poslucháčom mozgy, vyvádza ich bez rebríka na povalu.
Jednoducho povedané je to hnus v priamom prenose.

Odpovědět


Dawkins mu leží v žalúdku a aj sa ním zosmiešnil

Perrin Gallernau,2014-01-21 03:54:48

Prednášateľ Dawkinsa dokonca cituje a číta jeho prirovnanie, že mi ľudia na Zemi sme vlastne sliz, ktorý ju okupuje.
Ak si prezrieš debaty, tak sami kresťania podobne vykresľujú ľudskú populáciu, ktorá ničí toto dielo božie a pánbožko nám to za to spočíta.
Najsmiešnejšie je, že dokonca v časti o treťom dôkaze božej existencie RACIONALITE, cituje Bibliu v troch veršoch a ten prvý opisuje ľudí ako takmer ten Dawkinsov sliz. :-)

Odpovědět


Pre Perrin

Mil Mil,2014-01-21 10:35:35

Perrin napísal:Podľa prednášajúceho však podľa ateistu je dôstojnosť pomaranča rovná dôstojnosti človeka.
-----------------------------
Mil napísal: Prosím, ťa. Predsa on tým nehovorí, že pre všetkých ateistov je ľudská dôstojnosť ako dôstojnosť pomaranča, ale poukazuje na podstatu teórie evolúcie, prírodného výberu. Ateisti taktiež vedia o ľudskej dôstojnosti a tu je otázka na zamyslenie – prečo má človek dôstojnosť. Predsa podľa tejto teórie je človek len nejaká samoorganizovaná hmota, nejaký živočích z mnohých živočíchov, ktorí sa vyvinuli nejakou náhodou a prírodným výberom? Prečo v tom prírodnom výbere nepokračovať ako živočích? Každý kto je schopnejší a silnejší a zdravší nech zlikviduje slabšieho, chorého, neschoného a máme tu zdravú spoločnosť plnú vitality. Načo je nejaká morálka, láska, svedomie, stále nejaké zákony a pod. obmedzenia. Lebo ak túto teóriu a prírodný výber zoberieš doslovne, tak si môžeš položiť otázku. Čo bráni silnejšiemu, aby človeka nepokladal ako ten pomaranč a nerozpučil ho v ruke.

A tu prichádzame k tomu, že človek je stvorený na obraz Boží. Preto má slovo,svedomie, zákon, lásku a to čím sa odlišuje od živočíchov je duch človeka, ktorý je tvorivým duchom, skúmavým duchom.

Odpovědět


Neprijímaj hnus - máš ľudské vedomie

Perrin Gallernau,2014-01-22 00:50:24

Prírodný výber o ničom nerozhoduje vedome. Preto ani nemôže rozhodnúť za človeka s ľudským vedomím ako sa má správať. O tom už rozhoduje človek sám, vďaka úrovni ľudského vedomia.
Stále tu opakuješ niečo o silnejšom a zdravšom. O tom prirodzený výber nie je. Opakujem, že to nie je o najsilnejšom, ale o prispôsobivejšom.
Ku konaniu dobra sa dostal človek ako k evolučnej výhode, pretože napr.: kanibalizmus a vraždy mláďat ako aj nekonečné vojny, by ľudstvo ako druh nevyhnutne priviedli k vyhynutiu. Ak by ľudstvo túto evolučnú výhodu nemalo, nemohla by žiadna spoločnosť, plná vitality ani vzniknúť.
*
Pokiaľ láska a svedomie sú produktom mozgu jednotlivca a súladia s evolučnuo výhodou konania dobra, tak morálka , právo, ... sú produktom celej spoločnosti, pretože človek je tvor sociálny. Morálka a právo sa ale menia tak, ako sa mení spoločnosť, nie je to nič stále, ale ako ukazuje vývoj sú to progresívne sa meniace znaky spoločnosti.
Takže prírodný výber nemôžeš brať doslovne, pretože fakt, že entropia v živej prírode pôsobí opačne ako v neživej ti to ani neodsúhlasuje. Speje k vyššej usporiadanosti a teda vyššej forme ľudskosti.
*
A čo bráni silnejšiemu , aby niekoho nerozpučil? Ak opustí spomínanú evolučnú výhodu, ako to urobil Hitler, dočká sa zlých koncov. Ako vieš, napokon sa voči nemu všetci spojili. Jeho 1000 ročná ríša, trvala iba pár rokov.

Odpovědět

Pre ateistov, agnostikov a skeptikov

Mil Mil,2014-01-20 10:58:20

http://www.reformace.cz/video/nezavisle-sbory-denominace-ekumena-video

Odpovědět

pre Pavla

Mil Mil,2014-01-18 21:13:33

Aká ďaleká je cesta ateistu ku Kristu. A pritom každý má Bibliu na dosah.

Boh predsa netvorí prevrátenosť, vrahov, zlodejov, homosexualitu, evolucionistov, nestvoril bezbožnosť, nestvoril tmu, ale svetlo. Tam kde nie je Boh – Božie Slovo je tma, beznádej a prázdnota. Boh to dopustil, aby sa zjavila Božia moc a jeho milosť na vytvorení nového stvorenia v Kristu Ježišovi. To Boh kriesi duchovne mŕtvych z tohto prevráteného sveta, ktorí síce predtým telesne žili a užívali si života a všetkého čo Boh stvoril a to koľko sa len dá, no boli duchovnými mŕtvolami popierajúcimi Boha, aby ich vo svojej milosti naveky oživil v Kristu Ježišovi. To je to dokonalé dielo milosti, ktoré Boh vykonal na kríži, aby uspokojil svoju spravodlivosť a Božia láska mohla neobmedzenie pôsobiť v milosti. Tu nastáva zmierenie a prijatie. Podmienkou na uplatnenie milosti je jedine viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy - Ježiša Krista. Život, ktorý bude následovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z ducha.

Všetko, všetky stvorenia slúžia Bohu v príprave jeho detí k tomu, aby sa mu podobali. Svet je teda prostredie a súčasťou neho je aj hriech a utrpenie. No v tomto prostredí sa rodia Božie deti a to semenom Ducha – Slovom Božím. Ide tu predovšetkým o Božiu slávu a k tomu je podriadené všetko. Aby sa teda ukázala Božia moc na vytvorení nového stvorenia v Kristu Ježišovi. Pripravuje si pre Seba nové stvorenie v Kristu Ježišovi, ktoré bude na ňom úplne a dobrovoľne závislé a v láske sa mu bude podriaďovať. Bude to stvorenie, ktoré bude nekonečne vďačné jedine Bohu a stále ho bude oslavovať. Teda všetko to, čo prežívame nás formuje a má to zmysel vo večnosti s Bohom a na jeho Slávu je to všetko. Sú to teda Božie cesty ako to dosiahnuť a nie ľudské.

Odpovědět


Milko, nie je to s tebou márne

Perrin Gallernau,2014-01-19 21:37:06

Moje životné poznanie je, že s vierou veriacich sa nedá robiť absolútne nič, ale aspoň vies, že existujú ľudia, ktorí majú na svet iný názor.

Odpovědět

pro milmila i ostatní

Roman Gramblička,2014-01-17 08:27:34

k otázce účelnosti pávích per
Znáte pohlavní výber? Je to jedna ze zložek přírodního výběru. Cílem každého druhu je předat geny dál, čili zachovat kontinuitu druhu. Organismy k tomu můžou použít různé strategie. Třeba jeden se dělá nenápadným, schovává se aby přežil co nejdéle a občas, když je příležitost, se množí. Jiný tvor zvolí sázku na to, aby se co nejdřív rozmnožil a pak ať jej veme čert. pro jedince je to možná nevýhodné, ale výhodné je to pro druh jako celek.
Tam, kde je možnost výběru (u stádních druhů), je výběr (soutěž) preferován.Pokud máte samičku, o kterou se uchází více samců, je pro samičku důležité, aby maximalizovala svou reprodukční úspěšnost a úspěšnost potomků. Proto se snaží vybrat si partera, který ji nabídne nejkvalitnější genetickou výbavu. Což může poznat podle fyzických znaků. Pokud se samička splete, jejim potomkům se bude dařit hůře a jejich geny se můžou vytratit. Pokud samička uspěje, jeji geny se v jeji potomcích budou šířit dál a v dalších pokoleních samiček tato preference určitého znaku převládne. Pokud jde o samečka, ten se snaží obstát v konkurenci a dát najevo, že má kvalitní výbavu. pokud se mu to nepovede, jeho geny se nerozšíří. Tím, že jsou v páření preferováni jedinci s abnormálně vyvinutým znakem (nezapomínejme, že v rámci každého druhu existuje určitá variabilita - viz lidé)se tento znak předává dalším generacím a nejen ten - oběma stranám soutěže je předávána nejen predispozice k výraznějšímu pohlavnímu znaku, ale současně i predispozice k preferenci onoho znaku. Tímto selekční tlak nutí samečky zvýrazňovat svůj pohlavní znak a u samiček posiluje preferenci tohoto znaku. Jde tady o kladnou spětnou vazbu. Kam až to může dojít? Klidně k vyhynutí druhu anebo jeho části, na úkor jiné, kde došlo k uplatnění jiné evoluční strategie. Pokud druh takto vyhyne, dojde k popření evoluce? Vůbec ne! Proč? Protože evoluce, potažmo přírodní výber, nemá dlouhodobé cíle, je slepá, nikam
nesměřuje. Jediný "cíl" u každého organismu je maximalizace schopnosti předat své geny dál, zachovat kontinuitu druhu. A vovovo tom to všechno je. Přečtěte si můj příspěvej aspoň 5x, pomalu a popřemýšlejte o tom. A kupte si doporučenou literaturu. Já už to vzdávam. Přeju vám záblesk světla poznáni na konci temného tunelu

Odpovědět

Odpovedz si sám na otázku

Perrin Gallernau,2014-01-17 01:21:33

Načo potom je ta krása, ak to často obmedzuje živočícha, alebo rastlinu?
Prečo to tvoj stvoriteľ urobil? Prečo siahol k obmedzeniu, k tejto nedokonalosti?

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-17 10:47:52

Alebo aj jednoduchšie: načo je škaredosť? :-)

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 16:26:08

Ako som už písal, tak všetká táto nádhera odráža krásu a nádheru Stvoriteľa a pre neho je to všetko, aby sa oslávil Stvoriteľ - Boh.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 16:28:16

Marek, myslíš to škaredé káčatko

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-17 18:12:43

Budem sa opakovať, ale trepeš. A nemá význam ti vysvetľovať v čom je chyba, lebo ti tvoj boh nedoprial schopnosti chápať súvislosti. Poďakuj mu večer v modlitbách.;-)

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 22:40:32

Myslíš na tie súvislosti, o ktorých počiatku ani netušíš. Máš to napísané v Biblii, len si to stačí prečítať a uveriť tomu :Ján 1:1 Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.

Odpovědět

Páví chvost

Mil Mil,2014-01-16 21:45:24

Ale načo by si páv predlžoval chvost, ak to fungovalo celkom dobre aj bez tej maškarády a to neskutočne obrovského chvosta, ktorý je síce nádherný no neustále zavadzia a má problém z lietaním. Veď tá opacha je nevýhoda! To samička bola tak náročná, že si vyžadovala stále väčší chvost a krajšie perá a dospelo to do takého štádia, že nakoniec nemôže poriadne lietať a hocikto ho môže zahrdúsiť? Nakoniec sa nebude mať s kým páriť a vyhynie! Potom by evolúcia samu seba popierala pre nejakú krásu? Krása je prednejšia ako prežitie druhu? Ak ide vždy jedine o prežitie druhu a prispôsobenie sa prostrediu, tak prečo mnohé živočíchy su často zbytočne krásne. Ako to? Vidíte to? Načo potom je ta krása, ak to často obmedzuje živočícha, alebo rastlinu?
Tak teda jediné vysvetlenie toho je v tom, že táto nádhera a krása prírody odráža nádheru Stvoriteľa a pre jeho slávu je to všetko.

Odpovědět


pro MilMila

Roman Gramblička,2014-01-17 07:34:50

Než pokládat takové otázky, co tak radši skočit do knihovny a pujčit si populárně-vědeckou literaturu? Pánové Flégr, Zrzavý, Dawkins, Lane vám to ve svých knížkach vysvětlí mnohem lépe než my tady. Takže, přestaňte plácat a hupky dupky do knihovny

Odpovědět


jo a ještě

Roman Gramblička,2014-01-17 07:36:19

před tím, nastudovat základy biologie pro střední školy. Jinak hrozí, že evoluci nikdy nepochopíte

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 09:44:49

Načo ste vlastne čítali tieto všetky knihy ak neviete v jednoduchosti odpovedať na otázku - načo je teda ta krása prírody a v čom je zmysel života.

A čo tak vziať si do ruky Bibliu a poriadne si ju prečítať a to bez zaujatosti? Prídete nato, že zmysel života a teda aj všetkého čo vidíte je osláviť Stvoriteľa.

Odpovědět


a o co se tu

Roman Gramblička,2014-01-17 10:03:59

asi tak snažíme, já a ostatní??? Jestliže nejste schopen pochopit, jedinou cestou je nastudovat si to sám. Anebo zůstaňte v blažené nevědomosti. Vždyť jste si nevědomost povýšili na ctnost....

Odpovědět


Márna snaha

Marek Fucila,2014-01-17 10:45:22

Mil Mil má inteligenčný kvocient hlboko pod 100. Zjavne nie je ani schopný pozerať sa na veci z rôznych uhlov pohľadu, tobôž nie sa vžiť do role oponenta a snažiť sa pochopiť, čo tým sleduje. Takže ťažko od neho chcieť, aby pochopil, že sa mu tu všetci snažia pomôcť dohnať jeho nedostatky. Nemá ani sebareflexiu, ktorá by mu naznačila, že sa snáď môže mýliť aj on. Jeho motivácia mi známa nie je, ale presvedčil ma o tom, že nikdy evolúciu nepochopí. Zrejme ide o dospelého človeka, a keď dokázal doteraz prežiť bez chápania kauzality, tak to už nikdy nedoženie. On študovať nedokáže.
Smutné len je, že spoločnosť takéto existencie nevie využiť nejako produktívnejšie a necháva ich gumovať cirkvou.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 15:26:20

No presvedčuje ma, že krása prírody v podstate ani neexistuje. No ako som rád, že mám taký nízky inteligenčný kvocient a že dokážem túto krásu vnímať a ďakovať za to živému Bohu.

Ak ďakujete hmote a náhode, tak otázka je, či vás tá mŕtva hmota vypočuje.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 15:45:09

Ó, aký som len nevzdelaný a takéto niečo neviem, že tá vykopaná kostra z bicykla je dielom samoorganizovanej hmoty. Aby som to pochopil, tak je potrebné prečítať mnoho knih od odborníkov v tejto oblasti, že.

Odpovědět


čítanie múdrych kníh

Marek Fucila,2014-01-17 18:07:31

Nie Mil Mil, to nestačí. Každý máme nejakú úroveň poznania a schopností chápať. Čítať knihy, ktorým nerozumieme nemá význam. V tvojom prípade je to čistá strata času. Tebe ostáva naozaj len veriť. Skôr som sa pozastavil nad smutným faktom, že tvoju schopnosť veriť nejde rozumne využiť, a tak na nej parazituje zvrátená organizácia, ktorá svojou demagógiou ničí šance poznávať svet aj ľuďom, ktorí majú vyšší potenciál ako ty.
Dal si sa na cestu rozprávky, len sa divím, čo chceš od tunajších diskutujúcich, keď nemáš šancu pochopiť základné argumenty.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 22:44:09

Ja som neuveril žiadnej organizácii a nie som členom žiadnej z tých, ktorí zneužili meno Krista a skrývajú sa za Krista. Jedinou ich pohnútkou je túžba po bohatstve a moci. Čo to má spoločné so skutočným kresťanstvom?

Odpovědět

Reprodukčné bariery

Mil Mil,2014-01-16 19:13:01

A vieme, že sú reprodukčné bariéry, tak načo vlastne sú? Pre srandu králikov? Sú to predsa jasne dané obmedzenia v reprodukcii. Vieme si vôbec predstaviť neobmedzenú reprodukciu? Všetko, čo obmedzuje v reprodukcii je jasne daná nevýhoda. Každý živočích, alebo rastlina vyhľadáva len výhodu a to sa týka aj reprodukcie. No najdite mi živočícha, alebo nejakú rastlinu, ktorá by vyhľadávala nejaké nevýhody. Každý sa chce čo najviac rozmnožiť. Aby sa to nezvrtlo, tak sú dáné taktiež každému do vienka aj poistky ako napr, dĺžka života, imunitný systém, možnosť prispôsobovania sa prostrediu atd.. Ak by evolúciou zanikali nevýhody, tak by zanikli aj reprodukčné bariéry. No to by bola katastrofa! Ak teda existujú brzdy, tak v žiadnom prípade nie sú výsledkom evolúcie, ale je to precízne dielo Stvoriteľa, ktorý to všetko takto vyladil – výhody a nevýhody. A funguje to dokonale.

Odpovědět


Jakub V,2014-01-16 23:34:05

"Reprodukční bariéry" je jen jiné označení pro to, že jistá skupina organismů podobných vlastností a se schopností se navzájem pářit (označovaná často jako druh) je odlišná od jiné podobné skupiny tak, že tyto dvě se spolu nemohou pářit. Tyto odlišnosti mohou být anatomické, biochemické, strukturní, vlivem prostředí. Např anatomické mohou existovat i v rámci jednoho extrémně diverzifikovaného druhu a pomáhat tak dalšímu oddalování jednotlivých ras. Např pes - pohlavní buňky krysaříka a dogy jsou kompatibilní, ale spářit tyto dvě rasy bude velkým oříškem. Někdo v tom vidí moudrost Stvořitele, někdo prosté rozrůznění populací během času. Na základě důkazů se zdá, že reprodukční bariéry vznikají na základě prostého přírodního jevu - nebo si s námi Stvořitel hraje a má legraci z toho, jak tu o tom diskutujeme :D Mimochodem, velmi zajímavé jsou obě možnosti.

Odpovědět


Prečo to potom tvoj boh robí?

Perrin Gallernau,2014-01-17 01:43:19

Prečo Boh dopustil homosexualitu?
Pre nás je to evolučná nevýhoda. Pre teba zámer stvoriteľa.
Prečo Boh obdaril mužov bradavkami? Že by sa zmýlil?

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-17 15:50:35

Boh nestvoril žiadnu homosexualitu. Boh stvoril muža a ženu a dal aj človeku zákon. Za svoju vlastnú zvrátenosť obviňujú Boha? Absurdné!

Odpovědět


Pre Jakuba

Mil Mil,2014-01-17 16:23:42

Ja si myslím, že pojem reprodukčné bariéry majú oveľa širší význam a je to všetko čo bráni a obmedzuje v reprodukcii. Je to obrovský a zložitý balík protiopatrení v genetickej výbave živočíchov a rastlín a neobmedzuje sa len na to, aby sa nemohli páriť navzájom niektoré druhy, ale je tam zahrnutá napr. dĺžka života, obmedzený čas a doba párenia, často aj smrť živočícha po parení, existencia dvoch pohlaví atd. atd. Pohlavné rozmnožovanie je pre rozmnožovanie vo veľkom nevýhodné vzhľadom k nepohlavnému rozmnožovaniu, alebo vzhľadom k obojpohlavným živočíchom. No aj napriek tomu, je pohlavné rozmnožovanie ako spôsob rozmnožovania u väčšiny živočíchov. Ako vidíme, tak mnoho nevýhod sú dané na to, aby to bolo v rovnováhe.

Odpovědět


Vše pochází od Boha a děje se z Boží vůle.

Pavel A1,2014-01-18 16:12:13

Mil Mil, vaše chápání křesťanství je poněkud zvrácené. Přece podle křesťanů vše pochází os Boha a vše se děje z Boží vůle. Tedy Bůh stvořil i homosexualitu, evoluční teorii a evolucionisty a vy svým obracením evolucionistů vlastně ničíte Boží dílo.

Bůh stvořil i ďábla, a vysvětlování, proč to udělal, je skutečnou ukázkou překrucování argumentů a šroubování logiky, kterou nám teologové předvádějí.

Ostatně třeba, je-li ten váš Bůh vševědoucí, proč uvádí lidi v pokušení, když stejně ví, jak to dopadne? Proč, když je tak milostivá, je tak zbytečně trápí? Nebo snad v řeči křesťanů milosrdenství znamená krutost?

Když vezmete jeden každý argument křesťanů, zjistíte, že odporuje sám sobě a tedy je zcela nesmyslný. Jenže křesťané ve své zaslepenosti toto prostě nejsou schopni vidět.

Odpovědět


Bradavky mužov sú teda absurdné?

Perrin Gallernau,2014-01-24 06:35:10

Epigenetika vraví, že homosexuali sa s touto orientáciou už rodia. Dobre nebudem teda na teba tlačiť.
S tými bradavkami je to teda ako? Ani tie nestvoril??

Odpovědět

pravý zmysel diskusie

Michal Seko,2014-01-16 12:26:02

Dobrý deň

Ešte by som chcel podotknúť, že je veľmi smutné, že pravý zmysel článku v diskusii na Osovi v drvivej väčšine a čím ďalej viac akosi uniká a nie iba pod týmto článkom. Nález panvy Stegocephala druhu Tiktaalik roseae Daeschler, Shubin & Jenkins, 2006 z neskorého Devonu Kanady poukazujúci na ďalší posun v poznaní utvárania sa - zmenách v morfolófii panvy z rýb na obojživeľníky zasa iba pritiahol a zvrhol sa na "hľadanie pravdy"- medzi veriacimi a ateistami, čo je smutné.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 18:33:53

Smutné je hľadať pravdu? To som ešte nepočul.

Odpovědět


Milko, demagogiou si neodpočinieš

Perrin Gallernau,2014-01-16 19:04:28

Nikdy ťa ateizmus nebude presvedčovať, že vykopaná kostra z bicykla je dielom náhody a ty to dobre vieš. Napriek tomu demagogicky natláčaš ateistom do úst to, čo netvrdia.
Ty sám však demagogicky tvrdíš, že za vykopanou kostrou zvieraťa je boh.
Nemusel si sa uchylovať ku kostrám, pretože ty to tvrdíš o všetkom. Tvrdíš sám sebe "pravdu", BOH JE!
Inak povedané, ty pravdu nehľadáš. Tebe je to akýmsi záhadným spôsobom jasné a použil si iba vieru, ktorá je pocitom - citom a tá rozum - racionalitu nepotrebuje.
Ako chceš tú PRAVDU nájsť?

Odpovědět


Pavel

Pavel A1,2014-01-16 21:22:12

Jak už jsem se několikrát přesvědčil, hádat se s věřícím o pravdu nemá smysl, protože prostě věřící mám svoji definici pravdy - pravda je to, co je v Bibli (Talmudu, Koránu, Rámájámě, atd. podle sorty věřícího), a žádnou jinou definici pravdy nepřipouští. Takže radím, zaslepence typu Mil Mila (Mil Mily?), kteří přes Bibli nevidí skutečnou pravdu, ignorovat, jakákoliv diskuse s nimi je předen ztracená.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 22:44:15

Veriť v slepú náhodu je taktiež viera. Definícia viery je nasledovná: viera je presvedčenie o veciach ktoré sa nevidia.

No a kto z vás videl, ako vznikol život? To, že ste popreli Stvoriteľa Boha a teda neveríte jeho Slovu, tak ste to nahradili vierou v teóriu človeka, ktorý tvrdí, že život vznikol náhodou, bez úmyslu a bez zmyslu. Teda veríte v boha, ktorý má meno - slepá náhoda a teda samo sa to urobilo.

Odpovědět


Náhoda a zákonitosť

Perrin Gallernau,2014-01-17 02:07:14

Mil Mil napísal:Definícia viery je nasledovná: viera je presvedčenie o veciach ktoré sa nevidia.

Perrin : Je to slabá definícia, pretože my ateisti tiež veríme ale prirodzeným veciam bez toho, že bys me ich museli vidieť. A náhoda je realitou, teda prirodzenou vecou.
My náhode veríme na základe zákonitosti, o ktorej sme presvedčený, pretože je dokázaná.
Zákonitosti sú založené na obrovskom množstve náhodných udalostí.
A vznik života sme nevideli pretože ide o úsek miliardy rokov a:
NAHODA je stav, kde každý pokus dopadne inak.
ZAKONITOSŤ je stav, kde každý pokus dopadne rovnako.
*
A odpoveďou, jednou rozumnou je ABIOGENEZA, ktorá hovorí ako sa to reálne mohlo stať a to bez plánu a bez účelu. Však výsledok pre nás je vítaný.

Odpovědět

Ďakujem

Jana Packova,2014-01-16 11:58:39

za veľmi zaujímavý článok p. Mihulkovi a zároveň by som chcela trochu apelovať na častejšie články o evolúcii, jej priebehu, histórii a mnohých odnožiach evolučných teórií (a že ich je). Z mnoha uvediem hlavne teóriu sebeckého génu, epigenetiku a jej vplyv na evolúciu alebo zamrznutú evolúciu od p. Jaroslava Flegra. Každá z nich podľa mňa stojí za zmienku. Ak by to šlo, bolo by to skvelé.

A pán/pani/slečna/whatever Mil Mil, pokiaľ nie ste iba troll a naozaj to so svojimi názormi myslíte vážne, dajte si tú námahu a prečítajte si aspoň Darwinov On the Origin of Species. Potom môžte prejsť na Evolúciu od Larsona, v ktorej veľmi prehľadne a stručne popisuje mainstreamový vývoj evolučnej teórie od Lamarcka až po modernú darwinistickú neosyntézu a iné teórie, potom môžte skočiť na Dawkinsa a jeho Sebecký gén (napríklad). Alebo si prečítajte (aspoň!!) jeho životopis od Irwinga Stonea, je skvele a detailne spracovaný a nenáročný.

Takto iba zosmiešňujete samú/ého seba. Darwin sa jasne vyjadril, že pompézny páví chvost prisudzuje sexuálnemu výberu (o ktorom napísal samostatnú knihu) partneriek. Tá krása, o ktorej hovoríte, bola jednou z dôvodov, ktoré ho priviedli na stopu evolúcie - lebo ju nachádzal aj tam, kde bola normálne ľudskému oku neprístupná a neviditeľná. Pýtal sa sám seba, na čo by Boh stvoril takú krásu, ak nie na potechu oka človeku (ktorý ju ako jediný, podľa vtedajších dogiem, vedel oceniť, veď svet bol stvorený pre ľudí) - a načo by ju tvoril niekde, kam ľudské oko iba sotva nazrie?

Prišiel na to, že krása je skutočne iba v oku pozorovateľa, je veľmi subjektívna a v prírode výsostne účelná. To, čo je krásne jednému, nemusí byť krásne druhému. Vylúčil stvoriteľa ako nepotrebného a zbytočného a koncept stvorenia ako nelogický a nezlúčiteľný so skutočnosťou, ktorú okolo seba pozoroval. Viackrát to v knihe zdôrazňoval.

Zaráža ma, že sa o Darwinovi najčastejšie vyjadrujú ľudia, ktorí nikdy jeho knihy nečítali.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 18:31:56

Jana Packova napísala: Pýtal sa sám seba, na čo by Boh stvoril takú krásu, ak nie na potechu oka človeku (ktorý ju ako jediný, podľa vtedajších dogiem, vedel oceniť, veď svet bol stvorený pre ľudí) - a načo by ju tvoril niekde, kam ľudské oko iba sotva nazrie?
--------------------
Mil napísal: Zabudol na Boha? Predsa Boh vníma to, čo stvoril, hoci to človek všetko nevidí.
-----------------------------------
Jana Packova napísala: Prišiel na to, že krása je skutočne iba v oku pozorovateľa, je veľmi subjektívna a v prírode výsostne účelná. To, čo je krásne jednému, nemusí byť krásne druhému.
---------------------------------
Mil napísal: Krása prírody nie je len subjektívna, ale každý z nás vníma túto nádheru, no nie každý si ju uvedomuje. Človek väčšinou si začne uvedomovať túto krásu prírody ak je veľmi dlho od nej izolovaný. Vtedy aj zelený lístoček mu pripadá ako najkrajší diamant.
---------------------------------
Jana Packova napísala: Vylúčil stvoriteľa ako nepotrebného a zbytočného a koncept stvorenia ako nelogický a nezlúčiteľný so skutočnosťou, ktorú okolo seba pozoroval. Viackrát to v knihe zdôrazňoval.
----------------------------
Mil napísal: Predsa z vlastnej skúsenosti je koncept stvorenia logický a je skutočný. Všetko, čo vytvoril človek len potvrdzuje, že na to, aby človek niečo vytvoril je potrebný tvorivý duch - inteligencia a nie náhoda. Predsa Boh je Stvoriteľský duch, ktorý to všetko stvoril. Práve náhoda je nelogický koncept a je nezlúčiteľný so skutočnosťou. Ak vykopem kostru z bicykla, tak nepochybujem, že je za tým človek a jeho inteligencia. Ak vykopem kostru zvieraťa, tak nepochybujem, že je za tým Stvoriteľ – Boh. Je to predsa logické. Nelogické a až hlúpe by bolo moje tvrdenie, že kostra zo zvieraťa je dielom náhody.
-------------------------
Jana Packova napísala: Zaráža ma, že sa o Darwinovi najčastejšie vyjadrujú ľudia, ktorí nikdy jeho knihy nečítali.
-----------------------------
Mil napísal: Ak Darwinoví zástanci dokážu , že ta kostra z bicykla je dielom náhody, tak sľubujem, že začnem čítať všetky knihy čo sa týkajú evolúcie.

Odpovědět

evolúcia/evolučná teória

Michal Seko,2014-01-16 11:40:48

Dobrý deň

Evolučná teória je veľmi zaužívaný pojem a každý "znalý" , či už ne/čítal to či ono ihneď "vie" o čo ide.

Skúste sa ale zamyslieť nad tým, čo to evolúcia vlastne je. Je to mechanizmus prispôsobenia sa a nie iba nejaká teória. K prispôsobeniu sa je potrebné najskôr pochopiť prečo, kde a za akým účelom k nemu došlo/dochádza/bude dochádzať. Primárnym motorom evolúcie je stres - tlak vytváraný na organizmus. V prírode je to najčastejšie tlak jeho okolia - životného prostredia. Meniace sa životné podmienky príslušného organizmu, vytvárajú, zvyšujú stres, na čo organizmus musí zareagovať nejakou zmenou svojich vlastností, ktorá mu umožní prežiť, pretože inak mu hrozí zánik a to je EVOLÚCIA. Nie je to žiadna náhoda, ale nutnosť - potreba prežitia.

Na prípadné hlúpe reakcie je zbytočné reagovať, ako sa mi aj tu na Oslovi už v minulosti potvrdilo. A preto to nebudem robiť.

Odpovědět


Jen bych trochu poopravil

Jakub V,2014-01-16 12:32:41

Nejde o přizpůsobení se jedince, ale o přizpůsobení se druhu, i když i tato formulace může být zavádějící. V principu jedinci, kteří nemají vlastnosti vhodné pro přežití buď nepřežijí do okamžiku rozmnožování nebo se nerozmnoží tak jako ti, kteří mají vlastnosti vhodné. V důsledku tedy vlivem prostředí (sítem přírodního výběru) v populaci převažují změny vhodné pro dané prostředí nebo neutrální, v menšině jsou nevýhodné a z populace mizí zcelá nevhodné (vhodnost/nevhodnost závisí na druhu prostředí). Organismus jako celek je pouze nosič genů, změny během jeho života nemají vliv (dle novějších informací toto není zcela pravda), změna na úrovni populace probíhá jen v důsledku vyřazení nevhodných jedinců a převahou vhodných.

Odpovědět


kvantita a druh

Michal Seko,2014-01-16 12:46:45

Písal som organizmu a to z jednoduchého dôvodu. Vždy začne k nejakej zmene dochádzať u jednotliva, ktorý zmenu/y predá ďalej svojimi génmi. Ak sú výhodné pretrvajú ak nie, zaniknú. Či zmena vznikla v rovnakom čase u 2 desiatich alebo iba u jedného zástupcu druhu nehrá rolu. Rozhodne ale nevznikla naraz pre celý druh. Okrem toho ak bola dosť zásadná mohla dať za vznik úpne novému druhu.

Odpovědět


Jakub V,2014-01-16 16:00:18

Omlouvám se, z vašich slov jsem vyčetl, že píšete o přizpůsobování se toho daného jedince během života a předávání získaných změn dále (lamarckismus), což pravda není, tady asi vznikl můj omyl. Samozřejmě, že výhodné změny vznikají právě u jedince a na skoro celý "druh" se rozšíří až během generací, v tom s vámi souhlasím. Proto jsem také mé "přizpůsobení druhu" označil za ne moc šťastné označení.

Odpovědět

Milý Mil Mil

Jakub V,2014-01-16 01:28:21

Opravdu je pro mě záhadou, co Vás vede k tomu popírat teorii evoluce. V celé přírodě lze vidět vývoj, každý jedinec jako soubor buněk se během života mění (růst, stárnutí, rakovinné procesy), stejně tak lze předpokládat (na základě paleontologických nálezů, podobnosti struktury DNA =složení proteinů, aj), že vývoj probíhal i v minulosti. Na některých druzích organismů to lze vidět i v rámci doby relativně krátkého lidského života (ohromná schopnost mutací virů, dobrý příkladem je HIV, který se od doby objevu změnil k nepoznání, dále např bakteriální rezistence vlivem silné selekce ATB). A toto, co jsem Vám vypsal je jen špička ledovce důkazů, které nám dovolují tvrdit, že evoluční teorie je v rámci správná. Zatímco Vy jste k podepření teorie stvoření udal vždy jen Bibli nebo kníhy spíše filosoficky zaměřené - určitě dobré k zamyšlení o smyslu života, ale na podepření smysluplné teorie je to málo.

Odpovědět


co ho vede?

Roman Gramblička,2014-01-16 08:54:03

SLEPÁ VÍRA, nic víc, nic míň :-P

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 10:11:50

Čo môže byť viac slepé, ako veriť v náhodu?

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 10:19:12

Ak verím tomu, že život vznikol cieľavedome Stvoriteľom, že má svoj účel - zmysel, tak je to slepá viera? Ak niekto verí, že vznikol slepou náhodou popierajúc Stvoriteľa, tak to je to že vidí. Práve takáto viera je slepá, lebo človek slepo verí v klamstvo.

Odpovědět


To je váš problém

Roman Gramblička,2014-01-16 11:03:31

Jediný klacek, kterým se pořád ohánite je "náhoda"
Chcete snad tvrdit, že náhoda není??? Když hodíte hrací kockou, co rozhodne o tom zda padne šestka nebo pětka? Náhoda (což je jen soubor mnoha parametrů, které nejsme schopni vyhodnotit) Anebo snad věříte, že bůh řídí pád kocky, víření vody v řece, tvorbu námrazy na okně atd?
Můžete snad svou hypotézu stvoření podepřít něčím víc, než jen citaci z bible? Evolucionisti můžou a taky to dělají. Anebo si snad myslíte, že si to vycucali z prstu? Empírie, experiment, logika, to je vám vzdáleno jako okraj vesmíru. Má ale s váma smysl diskutovat? Vždyť, jak se říká, přesvědčeného už nepřesvědčíš. Většina z vás věřících x-krát přečetla bibli. Kolik z vás aspoň jednou přečetlo knihy od Flégra, Dawkinse, Wilsona, Medawara, Goulda, Haldana? Tipl bych si, že těměř nikdo. Takže na diskuzi si troufáte, ačkoli o protivníkově představě nevíte zhola nic.

Odpovědět


Vojtěch Kocián,2014-01-16 11:05:22

A jaký smysl má tedy život, který byl stvořen stvořitelem?

Evoluční teorie nepopírá stvořitele jako tvůrce inteligentního designu a stvořitele života. Také není vedena slepou náhodou, jak se neustále snažíte hlásat, ale má spoustu složitých pravidel. Věřícím, kteří evoluční teorii neodmítají to připadá mnohem zajímavější a hodnější obdivu než kdyby to bylo vše stvořeno jen za šest dní a pak už nic.

Evoluční teorii definoval člověk, který se po příčině a smyslu toho všeho pídil a nechtěl se spokojit se zkostnatělým názorem hlásaným už tisíce let. Právě evoluční teorie dává (částečnou) odpověď na smysl existence živých tvorů a na otázku proč vypadají právě takto a ne jinak. Nebo je aspoň pokusem ten smysl najít a ne na něj rezignovat a říct "věřím, že nějaký smysl má".

Slepou vírou je myšleno trvání na neměnných dogmatech bez ohledu na události okolo. Darwin nevěděl jak to vše funguje tak dopodrobna jako my dnes a proto je Darvinova verze evoluční teorie odlišná od té dnešní. Teorie o stvoření je po tisíciletí neměnná a pro ty, kteří už "vědí" a nesnaží se najít a pochopit svět více do hloubky, bohužel toto tunelové vidění stačí.

Odpovědět


Co může být více slepého?

Jakub V,2014-01-16 12:18:19

Dle mě nebrat v potaz realitu, která nám ukazuje, že některé jevy prostě existují (s velmi vysokou pravděpodobností) a ani se nesnažit pochopit, co která teorie říká. Což je mimochodem Váš případ, milý MilMil-e.
Nikdo na světě Vám nezaručí, že evoluční teorie je na 100% pravda, podporuje ji však tolik důkazů, že pravděpodobnější vysvětlení momentálně nenajdete. Vaše víra Vám možná odpoví na smysl Vaší existence, ale ohledně vědeckého bádání je nepoužitelná.
Proč je podle Vás nejpravděpodobnější verze vzniku světa a života stvoření přesně dle líčení Bible? Proč svět nemohl vzniknout z mléka jisté indické bohyně? Proč nebyl stvořen hromovládným Diem, přísným Manitouem, jednookým Thorem... ? Nebo proč je podle Vás méně pravděpodobná teorie inteligentního designu? Příp jste si opravdu jistý, že svět nevznikl 3.1. tohoto roku a všechno, co si pamatujete, celá minulost před 3. ledem není jen "podvrh" v našich myslích? Z hlediska "důkazů" jsou si všechny tyto "teorie" rovny, nedá se to dokázat - můžeme jen určit tu nejpravděpodobnější.
Člověk potřebuje mít smysl své existence (díky tomu existují ideály, náboženství, filosofie), proč by měl ale mít smysl vesmír se svou veškerou hmotou sám o sobě, když objektivně o jeho smyslu žádné důkazy neexistují?
A samovolný vznik života? Řetězcem následných reakcí je z principu možný (i když všechny mezikroky ještě nebyly experimentálně dokázány). Pravděpodobnost je nejspíš velmi malá, ale vezmeme-li v potaz pouze oceán Země a všechny jeho molekuly, 1 miliardu let (od vzniku Země po první dochované organismy) a energii, které je na Zemi dostatek, tak to tuto úvahu posouvá di jiného světla-a světů podobných Zemi je v celém Vesmíru jistě více. Navíc jsme prostě jen mohli mít štětí (5 hodů kostkou->5 šestek). Pokud už případný živý replikant existuje (a nezahubí ho např horotvorné procesy), tak má potenciál se rozšířit všude, kde má příhodné podmínky a v průběhu času dát vznik mnoha formám života, jak ho známe dnes.
Vzhledem ke své výchově a potřebě vyššího smyslu života zastávám teorii inteligentního designu, brát ale navzdory důkazům Bibli doslova a v důsledku toho odmítat evoluční teorii bych si opravdu nedovolil.

Odpovědět

Krása v přírodě?

Charlie Vtx,2014-01-15 17:57:34

Pouze nám - lidem - něco připadá krásné. Pro přírodu je to pouze účelnost. A smysl života, jakmile život vznikl - je život sám. Ani k jednomu boha netřeba.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 20:23:17

Odkedy pre zástancu evolúcie človek nepatrí do prírody. Máte problém človeka niekam zaradiť?

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-15 22:49:29

2xMill, pre ľudí, ktorí toľko nefetujú je rozdiel medzi realitou a snami. Akokoľvek krásnymi.

Odpovědět


nesouhlasím

Roman Gramblička,2014-01-16 09:01:40

samička páva, nebo bažanta atd si vybírá samce podle toho, jak se jí líbí. Krása je u nich spojená s kvalitní genetickou výbavou, ale pochybuji, že by si tohle uvědomovali. Smysl pro krásu je u nich dán geneticky a přírodním výberem. Stejně tak zvířata (vrátaně člověka)kopulují proto, že se jim to líbí (jen člověk si dokáže uvědomit pravý důvod ke kopulaci), geny a přírodní výběr jen zařídili aby to příjemné bylo a zvýšilo tak šanci na množení

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 22:35:34

Roman Gramblička napísal: samička páva, nebo bažanta atd si vybírá samce podle toho, jak se jí líbí. Krása je u nich spojená s kvalitní genetickou výbavou, ale pochybuji, že by si tohle uvědomovali. Smysl pro krásu je u nich dán geneticky a přírodním výberem. Stejně tak zvířata (vrátaně člověka)kopulují proto, že se jim to líbí (jen člověk si dokáže uvědomit pravý důvod ke kopulaci), geny a přírodní výběr jen zařídili aby to příjemné bylo a zvýšilo tak šanci na množení
-------------------------
Mil napísal: Ak by teda zmysel pre krásu bol daný prírodným výberom, tak prečo sa ten zmysel pre krásu mení na úkor účelnosti a prežitia ak teda podľa evolučnej teórie páv takýto chvost nemal a teda mal oveľa šikovnejší, menší a menej nápadný, no a postupne sa vyvinul podľa zmyslu pre krásu samičky, na takú nádhernú opachu, ktorá mu len zavadzia, je nápadná, obmedzuje pri lietaní a kto vie čo ešte. A za to všetko môže všemocný prírodný výber? Všetko je to na hlavu aj s tou teóriou evolúcie, náhodou, prírodným výberom, samoorganizáciou hmoty a pod. nezmyslami.

Odpovědět


pro milmila

Roman Gramblička,2014-01-17 08:26:27

Znáte pohlavní výber? Je to jedna ze zložek přírodního výběru. Cílem každého druhu je předat geny dál, čili zachovat kontinuitu druhu. Organismy k tomu můžou použít různé strategie. Třeba jeden se dělá nenápadným, schovává se aby přežil co nejdéle a občas, když je příležitost, se množí. Jiný tvor zvolí sázku na to, aby se co nejdřív rozmnožil a pak ať jej veme čert. pro jedince je to možná nevýhodné, ale výhodné je to pro druh jako celek.
Tam, kde je možnost výběru (u stádních druhů), je výběr (soutěž) preferován.Pokud máte samičku, o kterou se uchází více samců, je pro samičku důležité, aby maximalizovala svou reprodukční úspěšnost a úspěšnost potomků. Proto se snaží vybrat si partera, který ji nabídne nejkvalitnější genetickou výbavu. Což může poznat podle fyzických znaků. Pokud se samička splete, jejim potomkům se bude dařit hůře a jejich geny se můžou vytratit. Pokud samička uspěje, jeji geny se v jeji potomcích budou šířit dál a v dalších pokoleních samiček tato preference určitého znaku převládne. Pokud jde o samečka, ten se snaží obstát v konkurenci a dát najevo, že má kvalitní výbavu. pokud se mu to nepovede, jeho geny se nerozšíří. Tím, že jsou v páření preferováni jedinci s abnormálně vyvinutým znakem (nezapomínejme, že v rámci každého druhu existuje určitá variabilita - viz lidé)se tento znak předává dalším generacím a nejen ten - oběma stranám soutěže je předávána nejen predispozice k výraznějšímu pohlavnímu znaku, ale současně i predispozice k preferenci onoho znaku. Tímto selekční tlak nutí samečky zvýrazňovat svůj pohlavní znak a u samiček posiluje preferenci tohoto znaku. Jde tady o kladnou spětnou vazbu. Kam až to může dojít? Klidně k vyhynutí druhu anebo jeho části, na úkor jiné, kde došlo k uplatnění jiné evoluční strategie. Pokud druh takto vyhyne, dojde k popření evoluce? Vůbec ne! Proč? Protože evoluce, potažmo přírodní výber, nemá dlouhodobé cíle, je slepá, nikam nesměřuje. Jediný "cíl" u každého organismu je maximalizace schopnosti předat své geny dál, zachovat kontinuitu druhu. A vovovo tom to všechno je. Přečtěte si můj příspěvej aspoň 5x, pomalu a popřemýšlejte o tom. A kupte si doporučenou literaturu. Já už to vzdávam. Přeju vám záblesk světla poznáni na konci temného tunelu

Odpovědět

Rozmanitosť

Mil Mil,2014-01-15 11:33:11

Rozmanitosť podmorského sveta je ohromujúca. Zamyslel sa z vás niekto, prečo sú mnohé tvory tak nádherné. Načo je podmorskému svetu ta nádhera a krása, keď si ju neuvedomuje? Načo majú rôzne živočíchy také množstvo zložitých rituálov pri rozmnožovaní ak partnera sa dá vybrať aj oveľa jednoduchším spôsobom, tak načo tie krkolomné námluvy?

Ak by všetky pávy mali oveľa menší a menej nápadný chvost, tak by si samička vybrala toho, ktorý má z nich najkrajší. Ale načo mať taký veľký a nápadný nádherný chvost, ktorý nedáva pávu žiadnu výhodu? Darwinovi sa pri pohľade na páv robilo zle. Je síce pravda, že samička si vyberie ten krajší chvost, no to isté by urobila aj vtedy keby mali všetci samci úplne malý a menej nenápadný. Vybrala by si jedine z nich. Načo je teda takáto nádhera pávieho chvostu? Celá tá nádhera prírody je jedine pre toho, kto túto nádheru vníma a uvedomuje. Ak by nebolo toho, kto by to vnímal a uvedomoval si to, tak pre samotnú prírodu, ktorá si to neuvedomuje je jej krása zbytočná. Nádherná rozmanitosť farieb peria vtákov a rastlín, ich rôzne nádherné na pohľad tvary sú pre samotnú prírodu zbytočné. Ak existuje rastlina, ktorú opelí iba jediný druh živočícha s veľmi dlhým jazyčkom, tak tento živočích by sa musel vyvíjať súčasne s rastlinou. Ale načo by rastlina predlžovala okvetie a načo by živočích, ktorý ju opeľuje si predlžoval jazyk ak to predtým fungovalo aj bez tohto extrému?
Tá rozmanitosť rastlín a živočíchov je daná Bohom! Pre neho je tato nádhera a je tu aj človek, ktorý si to dokáže taktiež všetko uvedomovať a žasnúť nad tým. Má oslavovať Boha a nie náhodu. No niekto ho chce poprieť a nahovoriť ľuďom, že to všetko nemá zmysel a je to len nejaká náhoda bez zmyslu, evolúcia a prírodný výber. No je to klamstvo akého doteraz nebolo a je to popieranie Stvoriteľa!

Odpovědět


Zajímavé

Ondi Vo,2014-01-15 12:26:46

Darwinovi sa pri pohľade na páv robilo zle.
A to od žaludku?

Odpovědět


Namlouvací rituály

Vojtěch Kocián,2014-01-15 12:45:54

Pokud se podíváme na namlouvací rituály u lidí, tak ty u zvířat jsou v poměru k nim celkem nudné a časově nenáročné. A u lidí se dá z historie poměrně dobře vyčíst, jak se ty rituály v různých kulturách vyvíjely.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 14:22:19

Darwinovi asi najviac robila problém krása a nádhera živočíchov a rastlín. To perie páva mu pripadalo zbytočne nádherné. Vadilo mu, že vôbec takéto niečo existuje a samozrejme mu to nepasovalo do jeho teórie evolúcie.

Odpovědět


účelnosť

Martin Smatana,2014-01-15 17:12:08

Orgány a štruktúry živých organizmov sú predovšetkým účelné, či už ide o lov, prilákanie opeľovača alebo šíriteľa semien, alebo o ochranu pred poškodením zverou, mrazom, suchom atď. To len my ľudia ich vnímame ako krásne, väčšinou kvôli farebnosti alebo pravidelnému tvaru. Pán / pani Mil Mil si zjavne zamieňa príčinu a následok. Pravidelnosť, ktorú vnímame ako krásnu, nie je cieľom, ale len dôsledkom spôsobu prirastania nových konárov, listov, kvetov, korunných lupienkov atď.
A rozmanitosť podmorského živého sveta je naozaj obdivuhodná, to platí aj pre pevninský živý svet. Ale treba vidieť aj to, že v skutočnosti ide o pomerne malé množstvo skupín živočíchov a rastlín, ktoré sú si v rámci skupiny viac alebo menej príbuzné, ako dokazuje nielen morfológia a anatómia, ale aj DNA. Napríklad kaktusy - sú síce rozmanité, ale v skutočnosti sú to len variácie jednej základnej schémy, rozštiepenej evolúciou na množstvo rodov, sekcií a druhov. Aj ryby alebo vtáky sú len variácie jednej základnej schémy, to isté platí pre koraly, hmyz, ihličnany, trávy, kvitnúce rastliny, cicavce, jaštery, hady, hlavonožce...

Aby som to zhrnul, náboženstvo odpovedá ZDANLIVO na všetko, ale v skutočnosti neposkytuje žiadne odpovede. Len zavádza a odvádza pozornosť od reálnych cieľov a riešení. Evolučná teória dokáže rozmanitosť živého sveta vysvetliť logicky v tom zmysle, že určitý stav je dôsledkom minulého stavu a minulých udalostí. Náboženské povery toto nedokážu. Nedokážu vysvetliť zvyšky panvy a zadných nôh na kostre niektorých hadov, ani občasné narodenie detí s chvostíkom.
Na pochopenie evolučnej teórie pritom stačí málo - otvorená myseľ bez predsudkov a inteligencia. A myslím tým skutočnú inteligenciu, nie mechanické učenie sa fráz a poučiek.

Odpovědět


Krása světa

Fanda Sin,2014-01-15 17:32:10

Člověk je (alespoň částečně) utvářen svým okolím.
Pokud budu v přírodě vídat už od raného dětství krásu (pochopím komplikovanost některých pochodů, užasnu nad jednoduchostí a dokonalostí jiných), tak krásu samozřejmě uvidím i nadále. Pokud bude někdo celý život uzavřen v nějaké megaměstě, bude mít velice jiné estetické cítění.
Krása je stejně jako ošklivost velice subjektivní pojem!

Dále k tomu Darwinovy a pavímu ocasu -
Během svého života napsal soukromý dopis přítely (někdy kolem 1860), ve kterém se zmínil, (? že by třeba i trošku v nadsázce ?) že je mu zle při pohledu na paví ocas.
Když vydával svou knihu "O původu člověka", použil zde právě příklad pavího ocasu.
Žádný SPRÁVNÝ vědec by nepublikoval něco co by protiřečilo proti jeho teorii, aniž by to nějak nevysvětlil, nebo nepřepracoval svou teorii.

Hovořím o opravdových vědcích, ne těch co to dělají pouze pro peníze - čímž nechci říct, že by měly žít na ulici a žebrat.

Odpovědět


Darwin a páv

Fanda Sin,2014-01-15 18:40:40

Člověk je (alespoň částečně) utvářen svým okolím.
Pokud budu v přírodě vídat už od raného dětství krásu (pochopím komplikovanost některých pochodů, užasnu nad jednoduchostí a dokonalostí jiných), tak krásu samozřejmě uvidím v přírodě dál.
Pokud bude někdo celý život uzavřen v nějaké megaměstě, bude mít velice jiné estetické cítění.
Krása je stejně jako ošklivost velice subjektivní pojem!


Teď to hlavní - Darwin a paví ocas -
Během svého života napsal soukromý dopis přítely (někdy kolem 1860), ve kterém se zmínil, (? že by třeba i trošku v nadsázce ?) že je mu zle při pohledu na paví ocas.
Když vydával svou knihu "O původu člověka", použil zde právě příklad pavího ocasu - je důležitější zaujmout partnerku, než se skrývat před predátorem. A ano, partnerce záleží na tom, jak je "krásný" protějšek.
Žádný SPRÁVNÝ vědec by nepublikoval něco co by protiřečilo proti jeho teorii, aniž by to nějak nevysvětlil, nebo nepřepracoval svou teorii. (hovořím o opravdových vědcích, ne vyděračích a překrucovačů faktů ve svůj prospěch)

Odpovědět


Paví ocas u lidí

Vojtěch Kocián,2014-01-15 19:34:54

Pro páva je ocas tím, čím je pro člověka barvení vlasů, plastické operace, silikonová ňadra, braní anabolik kvůli vzhledu, předvádění se při rizikových aktivitách a tak dále a tak podobně. Všechno jsou to věci potenciálně nebezpečné, ale pro spoustu lidí to riziko za to stojí. Pávovi to riziko za větší šanci na získání partnerky taky stojí.

Odpovědět


pro Kociána

Mil Mil,2014-01-15 20:38:43

Ako môžeš prirovnať chvost páva, k výstrelkom človeka, ktorý si upravuje svoj svoj vzhľad ako sám chce. Predsa veľkosť pávieho chvosta a krása jeho peria je mu daná. Predsa si nemôže zmeniť ani veľkosť chvosta ani farbu peria.

Odpovědět


Vojtěch Kocián,2014-01-15 20:49:02

Ne, to nemůže, ale kdyby mohl, určitě by to udělal. A velikost a kvalitu chvostu si vyšlechtily samy pávice stejně jako člověk vyšlechtil určitou rasu psa podle požadovaných znaků.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 21:01:04

. Martin Smatana napísal: To len my ľudia ich vnímame ako krásne, väčšinou kvôli farebnosti alebo pravidelnému tvaru.
-------------------------
Mil napísal: Ako to, že len my ľudia toto dokážeme takto vnímať a uvedomovať si to? Prečo sa nám to páči a žasneme nad tým? Predsa podľa tejto teórie evolúcie sme len nejakou samoorganizovanou hmotou.
-----------------------------------
Martin Smatana napísal: Pán / pani Mil Mil si zjavne zamieňa príčinu a následok. Pravidelnosť, ktorú vnímame ako krásnu, nie je cieľom, ale len dôsledkom spôsobu prirastania nových konárov, listov, kvetov, korunných lupienkov atď.
--------------------------
Mil napísal: Mnohé je účelné a to na úkor krásy a mnohé je krásne a to na úkor účelnosti. Potom s tou príčinou a následkom si sa sekol.

Martin Smatana napísal: A rozmanitosť podmorského živého sveta je naozaj obdivuhodná, to platí aj pre pevninský živý svet. Ale treba vidieť aj to, že v skutočnosti ide o pomerne malé množstvo skupín živočíchov a rastlín, ktoré sú si v rámci skupiny viac alebo menej príbuzné, ako dokazuje nielen morfológia a anatómia, ale aj DNA. Napríklad kaktusy - sú síce rozmanité, ale v skutočnosti sú to len variácie jednej základnej schémy, rozštiepenej evolúciou na množstvo rodov, sekcií a druhov. Aj ryby alebo vtáky sú len variácie jednej základnej schémy, to isté platí pre koraly, hmyz, ihličnany, trávy, kvitnúce rastliny, cicavce, jaštery, hady, hlavonožce...
------------------------------
Mil napísal: Najprv by bolo dobré, aby si človek poriadne zadefinoval čo je to druh. Až potom, na základe správnej definície môžeme aj správne posudzovať. Ak to nie je poriadne vyjasnené, tak je zbytočné o tom diskutovať.
----------------------------
Martin Smatana napísal: Aby som to zhrnul, náboženstvo odpovedá ZDANLIVO na všetko, ale v skutočnosti neposkytuje žiadne odpovede. Len zavádza a odvádza pozornosť od reálnych cieľov a riešení.
---------------------------------
Mil napísal: Nejde o náboženstvo, ale o Slovo Božie, ktoré dáva zmysel všetkému a odpovedá na všetko podstatné, teda čo je to život.
---------------------------------
Martin Smatana napísal: Evolučná teória dokáže rozmanitosť živého sveta vysvetliť logicky v tom zmysle, že určitý stav je dôsledkom minulého stavu a minulých udalostí. Náboženské povery toto nedokážu. Nedokážu vysvetliť zvyšky panvy a zadných nôh na kostre niektorých hadov, ani občasné narodenie detí s chvostíkom.
------------------------------------
Mil napísal: Ak ťa zoberiem za slovo, tak ak je určitý stav dôsledkom minulého stavu, tak potom nádhera a krása prírody je následkom, ktorý zapríčinil Boh, aby to v konečnom dôsledku dávalo zmysel prečo je to krásne. A ten zmysel je oslava Stvoriteľa, ktorý to všetko vníma. A to je zmysel všetkého stvorenstva. Preto človek, ktorému dal Boh dar si tu všetku nádheru uvedomovať má oslavovať toho, ktorý to všetko Stvoril , teda Boha. No človek sa vzoprel a oslavuje ak nie seba, tak náhodu a hmotu. Urobil si náhody a hmoty stvoriteľa!
------------------------------
Martin Smatana napísal: Na pochopenie evolučnej teórie pritom stačí málo - otvorená myseľ bez predsudkov a inteligencia. A myslím tým skutočnú inteligenciu, nie mechanické učenie sa fráz a poučiek.

Mil napísal: Na pochopenie evolučnej teórie stačí naozaj málo – zatvoriť si oči a prestať tú všetku Božiu nádheru vnímať a uvedomovať si ju. A potom už inteligentne poprie človek inteligenciu Boha – Stvoriteľa a dokonca je schopný potom poprieť zmysel krásy prírody.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 21:19:23

Martin Smatana napísal: Orgány a štruktúry živých organizmov sú predovšetkým účelné, či už ide o lov, prilákanie opeľovača alebo šíriteľa semien, alebo o ochranu pred poškodením zverou, mrazom, suchom atď
-----------------------------------------------
Mil napísal: Ale prečo je mnohé aj krásne a to často na úkor účelnosti? Predsa nie si až taký, aby si toto nevidel! Víd príklad pávieho chvosta a aj napr. peria rajok a extrémne predvádzanie sa samčekov. Na prilákanie hmyzu postačí farba, druh feromónu, fôňa nektáru a pod. no nie krása a nádhera kvetu. Včela sa nebude kochať krásou kvetu, alebo krásou stromu, aby si tam kvôli tomu zaletela. Zaujíma ju len to, na čo je určená.

Odpovědět


Roman Gramblička,2014-01-16 09:10:57

cit:"Je síce pravda, že samička si vyberie ten krajší chvost, no to isté by urobila aj vtedy keby mali všetci samci úplne malý a menej nenápadný. Vybrala by si jedine z nich. Načo je teda takáto nádhera pávieho chvostu? Celá tá nádhera prírody je jedine pre toho, kto túto nádheru vníma a uvedomuje." - tohle je teda roztomilé nepochopení. MilMil si neuvědomuje, že to nějak muselo začít, že na počátku boli krátka brka a přírodní výběr je prodlužuje a prodlužovat bude do té doby, pokud to bude výhodné. Koneckonců, pávi či rajky se svou existencii problém nemají (pominu-li působení člověka) Navíc je MilMil typický antropocentrista, namyšleně si namlouvající, že celý vesmír je tu jen kvůli nám. Až se jednou tohoto pohledu vzdá, bude teprve moci pochopit jak to v životě skutečně chodí

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 21:23:34

Ale načo by si páv predlžoval chvost, ak to fungovalo celkom dobre aj bez tej maškarády a to neskutočne obrovského chvosta, ktorý je síce nádherný no neustále zavadzia a má problém z lietaním. Veď tá opacha je nevýhoda! To samička bola tak náročná, že si vyžadovala stále väčší chvost a krajšie perá a dospelo to do takého štádia, že nakoniec nemôže poriadne lietať a hocikto ho môže zahrdúsiť? Nakoniec sa nebude mať s kým páriť a vyhynie! Potom by evolúcia samu seba popierala pre nejakú krásu? Krása je prednejšia ako prežitie druhu? Ak ide vždy jedine o prežitie druhu a prispôsobenie sa prostrediu, tak prečo mnohé živočíchy sú často zbytočne krásne. Ako to? Vidíte to? Načo potom je ta krása, ak to často obmedzuje živočícha, alebo rastlinu?
Tak teda jediné vysvetlenie toho je v tom, že táto nádhera a krása prírody odráža nádheru Stvoriteľa a pre jeho slávu je to všetko.

Odpovědět


pre Kociána

Mil Mil,2014-01-16 22:07:59

Kocián napísal: A velikost a kvalitu chvostu si vyšlechtily samy pávice stejně jako člověk vyšlechtil určitou rasu psa podle p ožadovaných znaků.ˇ
-------------------------
Mil napísal:Takže človeka vidíš, že niečo vyšľachtil, aby to spĺňalo jeho predstavy. No Boha ako stvoriteľa nevidíš, ktorý stvoril tie všetky druhy živočíchov, ktoré človek šľachtí a radšej povieš, že to pávice vyšlechtili.
Že by samičky mali taký prehnaný cit pre krásu, že si vyšlechtili u samčekov takú nádhernú opachu, až to zavadzia pri lietaní a také nápadné perie, že ho každý predátor uvidí a to všetko pre nejaký rozmar samičky?

Odpovědět

Evolučná teória je hlúposť

Mil Mil,2014-01-15 11:10:19

Existuje ryba, ktorá si chodí po dne ako na dvoch nohách. Nejak sa jej nechce plávať ako ostatným rybám. Žeby chodenie po dne bolo výhodnejšie ako plávanie? Alebo, že by sa chcela dostať na súš a teraz si to nacvičuje? Možno chce zachrániť evolučnú teóriu.

Odpovědět


Ryby mají také divné choutky,

Ondi Vo,2014-01-15 12:25:40

některé si to štrádují po "souši", jako třeba Periophthalmus, jiné si dýchají vzduch a zase jiné si lítají vzduchem.
Když pámbů takhle pilně tvořil, tak musel udělat za vteřinu aspoň dvacet druhů zvěře, no a tak se prostě sek a třeba neůmyslně stvořil i chodící a létající ryby, jako nelétající a plovoucí ptáky. Třeba to byl jeho záměr pro pobavení potomků Evy.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 14:16:14

No práve. Načo táto rozmanitosť? Ak by nebolo stvoriteľa - Boha, tak je rozmanitosť a najmä krása na nič. Ak by aj bol nejaký ten mikroorganizmus, tak nikto o tom nevie a žil by si tu v pokoji až pokým nevybuchne slnko, alebo čo ja viem čo a zase by o tom nikto nevedel že vôbec bol. Načo je nejakému mikroorganizmu sa len tak zmeniť na milióny druhov rastlín a živočích a ešte k tomu na človeka, ktorý si kľudne
zostrojí atómovú bombu a vyskakuje až do vesmíru, kde niet pre neho žiadne vhodné podmienky na život. Bez Boha ako Stvoriteľa je to všetko absurdné a nezmyselné.

Odpovědět


Josef Jindra,2014-01-15 16:05:54

A neni spis s Bohem vsechno zbytecne a marne ?

Odpovědět


...

Martin Smatana,2014-01-15 18:09:04

Ak Mil Mil nechápe evolučnú teóriu, chyba nie je v evolučnej teórii, ale v Mil Mil.

Ak ja nedokážem zabehnúť maratón, chyba nie je v maratónskej trase, ale vo mne.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 21:32:02

Ako sa dá pochopiť taká hlúposť a to, že život vznikol náhodou? Veď to sa prieči zdravému rozumu! Nech by bola táto teória akokoľvek prepracovaná, no aj tak prepracovaná hlúposť bude vždy len hlúposťou.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-15 22:46:46

Mill Mill, čo ty vieš o zdravom rozume? :-)))

Odpovědět


hehe

Roman Gramblička,2014-01-16 09:33:03

zdravým rozumem se nejvíce ohánějí ti, kterým zcela chybí ;-)

Odpovědět

Prechod na súš

Marek Fucila,2014-01-15 09:56:21

Teraz aby Fatboy Slim prerobil svoje video k Right Here, Right Now :-)
http://www.youtube.com/watch?v=ub747pprmJ8

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 14:39:31

Toto video je akurát tak na zasmiatie, no len dovtedy pokým si človek neuvedomí, že tomuto niekto aj verí.

Odpovědět


vec názoru

Marek Fucila,2014-01-15 14:43:37

Video je vtipné, tvoje výroky tu na oslovi sú žial na zaplakanie.

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 15:25:48

Na zaplakanie je práve to, že život vznikol náhodou. No tu nepomôže ani plakať!

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 15:27:33

No tak mi povedz Marek, načo je prírode krása? Ako vtipne mi odpovieš?

Odpovědět


Nejde o humor

Marek Fucila,2014-01-15 17:55:12

Si človek s probémom rozlíšiť realitu od predstáv, tak nečakám že pochopíš rozdiel medzi pravdou a nepravdou, a už vôbec nie medzi objektom a subjektom, ktorý ho pozoruje.
Otázku zodpovedám len pre prípadného čitateľa v predpubertálnom veku, ktorý by prípadne nepochopil rozdiel medzi zmysluplnou a nezmyselnou otázkou (dúfajúc, že ho väčšina detí chápe).

Otázka je minimálne "dvojrozmerne" blbá:
1. Príroda krásna nie je. Ani škaredá. Nie je to jej vlastnosť, páči sa len jej pozorovateľom, každému inak.
2. Otázka "načo", predĺžene "na aký účel" predpokladá nejaký účel. Odpoveď je teda nanič, lebo účel nebol.

Ako domácu úlohu si skús zodpovedať otázky, prečo sú banány modré a načo tečie niektorým autám olej...

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-15 22:08:24

Tu je vidieť , že evolucionisti majú problém s jednoduchými otázkami ako napr. ako vznikol život, prečo vznikol život, prečo je príroda pre človeka krásna, načo je prírode krása a pod.
No keď evolucionista neviete odpovedať na jednoduché otázky, tak sa to snažíte zakryť komplikovanými teóriami, aby človek ani nehľadal zmysel toho všetkého čo vidí. Nakoniec povie, že to všetko je nanič, že to nemá zmysel ani účel a pod. nezmysly.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-15 22:45:49

Je modrý banán komplikovaná teória?
Ešte raz, drž sa témy. Prečo sú banány modré?

Odpovědět


Vernejšie video

Marek Fucila,2014-01-15 22:57:34

Toto video viac zodpovedá novším poznatkom, a ako bonus zobrazuje v čase medzi 1:00 a 1:03 aj Mila Mila, ako ide oproti Homerovi. Tým sa veľa vysvetľuje. :-)

http://www.youtube.com/watch?v=faRlFsYmkeY

Odpovědět


Pre milmila

Roman Gramblička,2014-01-16 09:25:38

vaše jednoduché otázky jsou důsledkem vašeho velice jednoduchého myšlení, kdy nejste schopen pochopit, že krása není žádná vlastnost přírody, ale jen projev estetického cítění člověka (což je důsledkem složitých chem. reakcí v jeho mozku)

Odpovědět


Mil Mil,2014-01-16 21:41:52

Ak krása nie je žiadna vlastnosť prírody a neexistuje, tak ako vysvetliť zbytočné dlhý chvost páva, ktorý mu len zavadzia a obmedzuje v lietaní. Prečo to tá evolúcia uprednostnila dlhý a krásny chvost, pred účelnosťou a prežitím. A takto môžme zaradom pokračovať u mnohých živočíchoch a rastlín. Potom je jasné, že ta krása musí existovať a má svoj vyšší zmysel, ktorý ide na úkor účelnosti a dokonca prežitia.

Odpovědět


Marek Fucila,2014-01-17 00:32:18

Mill Mill ty logiku vôbec nechápeš. Vôbec.

Slová ako "potom", "jasné", "musí" a "existovať" splietaš do nezmyslov (v reči biblie ich "berieš nadarmo").

Ako je to s tými modrými banánmi?

Odpovědět

Oko i panva si prešli evolúciou už v mori

Perrin Gallernau,2014-01-15 06:23:49

Je to nesmierne dôležitý objav a kreacionizmus dostal ranu mierenú presnejšie než by sa kto mohol nazdať.
*
A nohy? Nové evolučné znaky sa vyskytujú spolu s tými starými. Potvrdené ako jasná správa.

Odpovědět


čeľusť

Martin Smatana,2014-01-15 17:15:58

To isté platí aj pre evolúciu čeľuste - na lebkách niektorých teropodných (cicavcovitých) plazov sa našli vedľa seba starý aj nový čeľustný kĺb (ide o usporiadanie kostí vlastnej čeľuste a vnútorného ucha), pričom spolu fungovali ako jeden.

Odpovědět


oprava

Martin Smatana,2014-01-15 20:57:59

Poplietli sa mi odborné názvy, lebo som s nimi dlhšie neprišiel do styku, správne má byť "terapsidi/therapsidi", nie teropodné plazy. Teropodné boli niektoré dinosaury.

Odpovědět


Diskuze je otevřená pouze 7dní od zvěřejnění příspěvku nebo na povolení redakce
Zásady ochrany osobních údajů webu osel.cz