Převratné pozorování gravitačních vln zpochybněno  
Trio kosmologů nesdílí jásot nad pozorováním otisku primordiálních gravitačních vln v datech BICEP2. Není prý jasné, jestli jde o ozvěnu kosmologické inflace anebo nějakého neinflačního jevu.


 

Zvětšit obrázek
Co vlastně ukazují data z BICEP2? Kredit: Universe Today.

Oslavné ohňostroje nad historickým pozorováním otisku gravitačních vln experimentem BICEP2 sotva utichly a astrofyzici ještě vyspávají kocovinu a už máme na arXiv.org studii, která tento průlomový počin zpochybňuje. Kolem primordiálních gravitačních vln a kosmologické inflace, která je měla před miliardami let vyvolat, bude i v nejbližších týdnech a měsících rušno.

 

Zvětšit obrázek
Lawrence Krauss. Kredit: Jvangiel, Wikimedia Commons.

Pokud by tým BICEP2 doopravdy pozoroval stopy zvlnění časoprostoru dramatickou inflací, čili rozfouknutím vesmíru jen zcela nepatrný mžik po Velkém třesku, tak jde o zatím nejlepší přímý doklad této inflace, možná i doklad existence mnohovesmíru. Už se nepokrytě mluví o Nobelových cenách. Jenže, tohle všechno bude platit, pokud data BICEP2 doopravdy souvisejí s primordiálními gravitačními vlnami. Teď se totiž ozvalo trio kosmologů, podle nichž bychom měli šampaňské uklidit zpátky do ledničky, alespoň prozatím.

 

Zvětšit obrázek
Harsh Mathur. Kredit: Case Western Reserve University.

James Dent z Louisianské univerzity v Lafayette, Lawrence Krauss z Arizonské státní a zároveň i Australské národní univerzity a Harsh Mathur z Case Western Reserve University sepsali stručný článek, v němž nezpochybňují samotná, technologicky bezesporu přelomová měření, ale jejich interpretaci jako otisku primordiálních gravitačních vln. Tým BICEP2 podle Denta a spol. nevyloučil všechny možné neinflační zdroje pozorované polarizace B-módů reliktního záření a také jisté nesrovnalosti mezi pozorovanými daty a předpověďmi teoretických modelů.

 

 

Zvětšit obrázek
Udrží si BICEP2 na jižním pólu primát v důkazu kosmologické inflace? Kredit: Steffen Richter, Harvard University.

Dent s kolegy připouštějí, že kosmologická inflace je asi v tuto chvíli nejlepším možným vysvětlením dat BICEP2, ve hře jsou ale stále i jiné možnosti. Měření BICEP2 se současnými parametry prý nemohou vyloučit, že pozorované uspořádání polarizace B-módů vzniklo ve skutečnosti později a za nižších energií. Jeho původcem by v takovém případě mohl být fázový přechod skalárního pole. Nicméně, prý jen menší vylepšení měření polarizace pomůže tuhle možnost věrohodně vyloučit a spolu s ní i ostatní možné neinflační zdroje signálu pozorovaného na BICEP2. Pak podle Denta, Krausse a Mathura přijde řada i na šampaňské.

 

Zvětšit obrázek
Historie vesmíru a gravitační vlny. Kredit: BICEP2 Collaboration.

Vítězné tažení týmu BICEP2 asi příliš nezhořkne. Pravděpodobnost, že by pozorovali něco jiného, než stopy kosmologické inflace je podle všeho malá. Není ale od věci si připomenout, jak věda funguje. Že takhle je to správně. Vlastně vůbec žádná hypotéza to nemá ve vědě jisté. Platí jen na dobu určitou, do okamžiku, kdy ji vyvrátí a nahradí jiná hypotéza. A vědci se o to snaží. Právě vyvratitelnost, možnost zpochybnit zavedené pořádky, to je to, co dělá vědu vědou. V tom je nebetyčný rozdíl oproti náboženstvím a věroukám, které kážou neměnné pravdy. Pochybnosti jsou pro ně obvykle projevem neúcty. Vědecké vidění světa je pro někoho děsivě zneklidňující, jako když se bezcílně plácáte v ohromném temném močálu, kde není vůbec nic jisté. A pro někoho je to zase obstojná zábava.Lawrence Krauss at Nobel Conference 49. Kredit: Gustavus Adolphus College.

 

 

Festival of Dangerous Ideas 2013: Lawrence Krauss & Peter Rollins - New Religions vs. New Atheism. Kredit: Ideas At The House.


Literatura

Universe Today 24. 3. 2014, arXiv:1403.5166, Wikipedia (Gravitational wave, BICEP2).


 

Datum: 27.03.2014 06:28
Tisk článku


Diskuze:

Rozfouknutí prostoru

František Řeřicha,2014-04-20 07:43:11

Guthova kosmologická inflace (časoprostoru ) je stále jen hypotetický nápad, byť byl "ověnčen" k tomu účelu vymyšlenou-přizpůsobenou matematikou. Singulární velký třesk mohl být , mohl také být prudkým zkrabacením, zvlněním, vzpěněním časoprostoru samotného. I takové pojetí je svým způsobem stejná „inflace“ časoprostoru "pro" rozfouknutí prostoru o padesát řádů. Vyjde to nastejno.

Odpovědět

Mám lepšiu hypotézu - DOUBLE BIG BANGS

Rene Mikolas,2014-03-28 06:35:17

1. Článok názvu "Tajomné kruhy z minulého vesmíru"(OSEL) napovedá, že sa o žiadnu ozvenu minulého vesmíru, s najvyššou pravdepodobnosťou, nejedná ale je to prejav Double Big Bangs.
2. V článku "Surfování na gravitačních vlnách s jarním kosmologickým masakrem" (OSEL)sa píše to, čo spochybňujú Krauss a Mathur. Na toto som čakal ako kura na zrno, citujem z článku:
"Velmi zajímavé však je, že pozorovaný efekt je asi dvojnásobně silnější oproti predikcím současných teoretických modelů." (rozumiem 2×, teda dvakrát)
*
A opakujem svoj filozofický pohľad na vec.
Kvantová a klasická gravitácia si žijú svoje vlastné životy. Jednotná teoria síl je mrtva a mrtvou zostane.
Však k samotnej hypotéze Double Big Bangs viď ďalší príspevok.

Odpovědět


Double Big Bangs - téza

Rene Mikolas,2014-03-28 06:44:16

DOUBLE BIG BANGS
ČO BOLO PRED VEĽKÝM TRESKOM?
Vzhľadom na alternáciu energie a hmoty vesmíru je možné hypoteticky predpokladať súčasnú existenciu energie a temnej energie, tzn. dvoch svetov (*neinteragujúcich energií ) pred **Veľkým treskom, a po predložených výsledkoch meraní by sme mohli pristúpiť k hypotéze takmer súčasných Dvoch veľkých treskov (Double Big Bangs).

ČO BOLO PO VEĽKOM TRESKU?
Po Double singularite, vedú obe zmienené udalosti (Bangs v simulovaných časoch kratších než krátke) k rázovej vlne dvoch hmôt (***rozdielu dvoch exponenciálne spôsobených inflácií a z nich vyplývajúcich interakcií “hmoty a temnej hmoty”), teda k rázovej vlne obidvoch hmôt (roztvorenie priestoru a času), ktorá by veľmi pravdepodobne bola tvorená eldorádom gravitačných vĺn (****rastúcich do maxima a po maxime utlmujúcich sa).

K ČOMU BY TO SMEROVALO?
Viedli by k nesymetrii hmoty a antihmoty, k nesymetrii tmavej hmoty a jej tmavej antihmoty, k vláknitej štruktúre hmoty a teda vzniku vesmíru, ako ho poznáme len z odhalenej časti dnes.

Poznámky:
*Energie (svet pred Veľkým treskom) si nerobia nárok na priestor ani čas, teda neinteragujú
**Veľkým Treskom na tomto mieste rozumiem prvý tresk v čase TBB . Druhý tresk Double Big Bangs, začiatok ktorého pripadá na moment TDBB po dobe kratšej ako krátka, teda prislúcha bodu - koncu časovému rozdielu medzi druhým a prvým treskom (TDBB - TBB)
Čo sa dialo v tejto lehote, danou rozdielom v zátvorke, mi je zatiaľ nejasné, teda či začala existenciu prvá hmota alebo tmavá hmota a z najväčšou pravdepodobnosťou , vzhľadom na symetriu fyzikálnych zákonitostí, sa udalosti stali symetricky, teda jedna obsahovala druhú s časovým oneskorením.
Druhá transformácia energie na hmotu začala po lehote (TDBB - TBB) a spôsobila centrálny tlak na práve sa transformujúcu tmavú hmotu.
Tento jav mohol spôsobiť, že sa Tmavá hmota otvorila v inom priestore ako hmota. To je dôvod, prečo ju nevidíme, hoci o jej interakcii s hmotou sa presviedčame. Z toho usudzujem, že druhý tresk v poradí nastal ako tresk tmavej hmoty, ktorej hmota po svojom Veľkom tresku odovzdala veľkú časť energie.

*** Rozdiel týchto dvoch exponenciálnych inflácií je v bode TDBB takmer nula a v čase nekonečno nula. Znamená to inak, že gravitačné vlny mnohých frekvencií interagujúcej hmoty budú v amplitúdach exponenciálne narastať k maximu v TMAX a potom sa budú exponenciálne utlmovať v čase smerom k nekonečnu tiež k nule. Exponenty vo všetkých troch (prvej inflácie, druhej inflácie a ich rozdielu) dejoch budú rôzne.

**** Amplitúdy rastúcich do maxima a následne utlmujúcich sa, čo pozorujeme aj meraním a očakávateľne 2× silnejšie (po zverejnení výsledkov o dôkaze gravitačných vĺn), oproti pôvodnému predpokladu jedného Big Bangu, teda oproti predikciám súčasných teoretických modelov.
Otázka zrýchlenia a spomalenia inflácie by tým bola vysvetlená. Nevysvetlené zostáva opätovné pozorované zrýchlenie. Ide pravdepodobne o zdanlivé zrýchlenie. V skutočnosti sa pri utlmovaní gravitačných vĺn očakávateľne zvyšuje ich frekvencia (pozorovateľ sedí na vlne nižšej frekvencie ako tá , ktorú meria pred sebou). Teda opačne ako je nakreslená na obrázku k tomuto článku viď Density Waves.

Odpovědět


Zaujimave

Martin Polický,2014-03-28 10:32:58

Dakujem. Zda sa to logicke.... Kto vie,ceho sa jeste dockame... Bude zaujimave to sledovat.

Odpovědět


AKO SKONČÍ VESMIR?

Rene Mikolas,2014-03-28 18:28:14

Pravdepodobne tepelnou smrťou. Všetko hmotné a tiež svetlo je “vcucnuté” v supermasívnych Čiernych dierach (Black Holes), ktoré zároveň zatvárajú priestor a čas. Čierne diery sa teda k sebe približujú za súčasného vyparovania Hawkingovým žiarením do sveta neinteragujúcich Energií.
Zostáva vysvetliť, čo spôsobi nový Double Big Bangs. Pravdepodobne posledné dve Black Hole a Dark Black Hole.

Odpovědět

Nevěřte

Mintaka Earthian,2014-03-27 13:07:26

Jsa vybuzen autorovým manifestem zpochybňování, dovolím si zpochybnit nezpochybňování.

[Cite z článku] Právě vyvratitelnost, možnost zpochybnit zavedené pořádky, to je to, co dělá vědu vědou. V tom je nebetyčný rozdíl oproti náboženstvím a věroukám, které kážou neměnné pravdy. Pochybnosti jsou pro ně obvykle projevem neúcty.[/cite z článku]

Kontra:
[cite Budha]
Nevěř ničemu, ani tomu, co říkám já. Věř jen tomu, co si sám ověříš. [cite Budha]

Odpovědět


Rozšířená verze neveření:

Mintaka Earthian,2014-03-27 13:11:55

„Nevěřte ničemu jenom proto, že jste to někde slyšeli. Nevěřte ničemu jenom proto, že to říká hodně lidí. Nevěřte ničemu jenom proto, že se to píše ve vašich náboženských knihách. Nevěřte ničemu jenom kvůli tomu, že cítíte autoritu vůči vašim učitelům a moudrým starcům. Nevěřte tradicím, protože byly předávány po mnoho generací. Teprve po pozorování a analýze, když zjistíte, že něco dává smysl a vede k dobrému a přínosnému pro jedince i celek, potom to přijměte a žijte podle toho.“

Buddha

Odpovědět


Mintako a je podle Vás správné věřít v tohle:

Mojmir Tradnemam,2014-03-27 14:00:17

Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou.“ Když je naplnili až po okraj, řekl jim: „Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci svatby.“ A tak to udělali.
Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha a řekl mu: „Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno až do konce.“

Odpovědět


to: Mojmir Tradnemam

Jan Kment,2014-03-27 14:59:50

Nevěřím, ale ne pro to, že jsem a nebo nejsem věřící. Náboženské texty většinou nelze brát do slova. To ovšem ještě nutně neznamená, že jsou hloupé. Je to jazyk symbolů, podobných např, symbolům ve snech... Doslovné chápání je výrazem zabedněnosti a nevýslovného pohodlí, ať z té či oné strany!

Odpovědět


Re. Mojmir Tradnemam:

Mintaka Earthian,2014-03-27 15:06:08

Měl bych si troufnout hodnotit zda to je, či není "správné"?
Na základě mých zkušeností bych si tipnul, že to "je správné" zároveň to "není správné" a zároveň je jedno zda to je, nebo není správné.

Mohlo by to nasvědčovat nevyvrácené teorii, že jsme v Matrixu a někdo ho umí hackovat. Nic proti vínu, ale dokázal bych si představit okázalejší způsoby demonstrace.

Možná to bylo myšleno jako alegorie, která přináší nějaké vysvětlení a s vínem nemá moc společného.

Možná jde o ranné využití přípravy výna z koncentrátu, nebo něco na tento způsob: http://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/55045/zazracna-nadoba-promeni-vodu-ve-vino-jako-kdysi-jezis-vse-sledujete-mobilem.html

Ale konec konců, i ten "zázrak" bych snesl.

Být schopni vymyslet teorii gravitačních vln a dokonce je i detekovat to mi příjde také jako zázrak.
Moc pěkný zázrak.

Jsem přesvědčen, že má pro nás Život v zásobě ještě hodně zázraků. Máme se na co těšit. Juchůůů :)

Odpovědět


Troškou do mlyna - človek už nemôže veriť ničomu

Rene Mikolas,2014-03-28 06:13:45

Llogari Pujol (jogari pužol) tak veľmi miloval Ježiša, že ho táto láska priviedla až do seminára v Vike (Barcelona). Pobudol tam 7 rokov a stal sa kňazom. Musel však o Ježišovi vedieť ešte viac, chcel vedieť všetko, preto odišiel na Štrasburskú univerzitu. Stal sa teológom, 10 rokov študoval biblické a egyptské texty, na Sorbone vyštudoval (ako študent u madam de Cenival) demotické písmo aby mohol čítať texty v origináli. Keď objavil, že evanjelisti kopírovali egyptské texty, bol šokovaný a onemocnel.(a zistil o.i)
*
A: A čo môžete povedať o zázrakoch, ktoré konal Ježiš?
P: Pozrite na túto maľbu na lavičke. Nachádza sa v Parichovej hrobke (1500 rokov pred narodením Krista) je na nej zobrazená faraónova premena vody na víno. Ten istý zázrak, aký vykonal Ježiš v Kane Galilejskej! A spočítajte krčahy...
A: Jeden, dva, tri... šesť krčahov. A čo má byť?
P: V zázraku ktorý vykonal Ježiš bolo tiež šesť krčahov. Teológovia sa dodnes pýtajú, prečo práve šesť? Preto, lebo boli doslova použité podľa egyptského príbehu.

Odpovědět


Hmmm...

Mojmir Tradnemam,2014-03-28 10:27:00

Zajímavé, nevedel jsem. Díky

Odpovědět


Kumránske zvitky

Rene Mikolas,2014-03-28 20:11:59

tomu nasadili korunu.
Kázeň na hore, z Kumránskych zvitkov je pripísaná evanjelistami domnelému Ježišovi vrátane zázrakov a poradia v akom ich vraj robil.
Veriaci vlastne nevedia čomu veria.

Odpovědět

Jakub Lédl,2014-03-27 08:02:47

Vzkazy netýkající se problému do diskuse nepatří. Admin

Odpovědět


Petr Karel,2014-03-27 08:38:50

Inzerce, nabídky k sňatku ani osobní vzkazy, do této diskuse nepatří

Odpovědět


Roman Rodak,2014-03-27 09:08:41

Zrovna v tomto prípade to nie je čisto dielo pána Mihulku, podobný záver je už v zdroji (universe today). No tam to vyznelo tak nejak miernejšie.

OdpovědětTento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace